NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Ѓvgusta є7i

Mltvы pred8 їkHnoю ўspenіz pres™hz bcdы.

Mltva №, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q pres™az bcde, dv7o vLčce, vhššaz ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ, i3 vseS tvari čtcnёйšaz, ѓgGlьskoe veli1koe ўdivlenіe, prbr0českaz vыs0kaz pr0povэdь, ґpclьskaz preslavnaz pohvalo2, s™i1teleй i3zrsdnoe ўkrašenіe, m§nkwvъ krёpkoe ўtverždenіe, i4nokwvъ sp7si1telьnoe nastavlenіe, p0stnikwvъ neiznemogaющee vozderžanіe, dёvstvuющihъ čistoto2 i3 slavo, matereй ti1hoe veselіe, mladencєvъ mydroste i3 vrazumlenіe, vdovi1cъ i3 si1rыhъ kormi1telьnice, nagi1hъ njdэsnіe, bolsщihъ zdravіe, plёnnikwvъ i3zbavlenіe, po m0rю plavaющihъ tišino2, njburevaemыhъ nebyrnoe pristaniщe, bluždaющihъ netrydnaz nastavnice, putešestvuющihъ legkoe prehoždenіe, truždaющihsz blg0e pok0iщe, vъ bэdahъ syщыmъ sk0raz zastypnice, njbi1dimыhъ pokr0ve i3 pribёžiщe, nenadёющihsz nadёznіe, trebuющihъ pom0щnice, ni1щihъ neistoщi1moe bogatstvo, pečalьnыhъ pri1snoe ўtэšenіe, nenavi1dimыhъ lюb0vnoe smirenіe, grёšnikwvъ sp7senіe i3 kъ bGu prisvoenіe, pravovёrnыhъ vsёhъ tverdoe njgraždenіe, nepobэdi1moe pomoženіe i3 zastuplenіe! Tob0ю namъ, vLčce, nevi1dimый vi1dimь bhstь, i3 tebЁ molьbY prin0simъ, gpcžE, grёšnіi rabi2 tvoi2: q premlctivaz i3 prečydnaz svёta ќmnagw cRi1ce, r0ždšaz cRS hrtA bGa našego, živodavca vsёhъ, t nbcnыhъ slavimaz i3 t zemnhhъ hvali1maz: ѓgGlьskій ќme, svэtozarnaz ѕvэzdo2, s™hhъ pres™ёйšaz, cRi1ce cari1cъ, vLčce vsёhъ tvareй, bGolёpnaz dv7i1ce, neskvernaz nevёsto, palato d¦a pres™agw, džgnennый prt0le nevi1dimagw cRS, nbcnый kіvHte, nosi1lo sl0va b9іz, ngnewbraznaz kolesni1ce, pok0iщe živagw bGa, neizrečennoe sostavlenіe pl0ti hrt0vы: gnэzdo2 nrlA nbcnagw, g0rlice bGoglasnaz, golubi1ce kr0tkaz, ti1haz i3 neѕl0bivaz, m™i čadolюbi1vaz, mi1losteй bezdno, razvergaющaz tyču gnёva b9іz, neizmёrimaz glubino2, neizrečennaz taйno, nesvёdomoe čydo, nerukotvorennaz cRkovь є3di1nagw cRS vsёhъ vBkъ, blgouhannoe kadi1lo, čestnaz bagrzni1ce, bGotkannaz porfĐro, duševnый raю2, živon0snagw sada džtrasle, cvёte prekrasnый, procvэthй namъ nbcnoe veselіe, gr0zde sp7senіz našegw, čaše cRS nbcnagw, vъ neйže rastvori1sz t d¦a s™agw vіno2 neisčerpaemыz blgodati, hodataice zak0na, začalo i4stinnыz vёrы hrt0vы, nepokolebi1mый st0lpe, є3retіkHvъ pagubo, mečY ćrosti b9іz na bGoproti1vnыhъ, bэsHvъ ўstrašenіe, vo branehъ pobэždenіe, hrtіanъ vsёhъ nel0žnaz hrani1telьnice i3 mjra vsegw2 i3zvёstnoe sp7senіe! Q vsemlctivaz gpcžE, dv7o vLčce bcde. Ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ, i3 kvi2 mlctь tvoю2 na lю1dehъ tvoi1hъ: moli2 sn7a tvoego2 i3zbavitisz namъ t vsskagw ѕlA, i3 sohrani2 njbi1telь našu, i3 vssku njbi1telь, i3 gradъ i3 stranY vёrnыhъ, i3 lю1di blgočestnw pribэgaющыz i3 prizыvaющыz i4mz tvoE s™0e, t vsskіz napasti, gubi1telьstva, glada, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennikwvъ i3 meždous0bnыz brani, t vsskіz bolёzni i3 vsskagw njbstosnіz: da ni ranami, ni preщenіemъ, ni m0romъ, ni vsskimъ pravednыmъ gnёvomъ b9іimъ ўmalztsz rabi2 tvoi2: no soblюdaй i3 sp7saй mlctію tvoeю, gpcžE, za nы2 molsщisz, i3 poleznoe vozdyha blgorastvorenіe ko vremeni pl0dnagw prinošenіz namъ daruй: njblegči2, vozstavi i3 pomi1luй, premlctivaz vLčce, bcde prepёtaz, vo vsskoй bэdЁ i3 nyždэ syщыz. Pomzni2 rabы6 tvo‰, i3 ne prezri slezъ i3 vozdыhanіz našegw, i3 njbnovi2 nasъ blgostію tvoeS mlcti, da so blgodarenіemъ ўtэšaemsz, njbrёtše tS pom0щnicu. Ўmiloserdisz, gpcžE prečtcaz, na nemoщnы6z lю1di tvo‰, nadeždo naša: razsBznnыz soberi2, zablyždšыz na pytь pravый nastavi, tpadšыz t blgočesti1vыz ntečeskіz vёrы paki vozvrati2, starostь podderži2, ю4nыz vrazumi2, mladencы vospitaй, i3 proslavi slavzщыz tS: i3zrsdnэe že cRkovь sn7a tvoegw2 soblюdi2 i3 sohrani2 vъ dolgotY dnjй. Q mlctivaz i3 premlctivaz cRi1ce nb7sE i3 zemli2, bcde prisnodv7o! Hodataйstvomъ tvoi1mъ pomi1luй blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji i3 vesь carstvuющій d0mъ, palatu i3 vsE v0instvo i4hъ, i3 vs‰ pravosl†vnыz hrіstіanы, sohransющi i5hъ pod8 kr0vomъ mlcti tvoeS, ri1zoю tvoeю čestn0ю zaщiti2: i3 moli2 i3z8 tebє2 vopl0щšagosz bez8 sёmene hrtA bGa našego, da preposšetъ nы2 svhše si1loю na vs‰ vi6dimыz i3 nevi6dimыz vragi2 našz, na i3noplemenniki i3 є3dinoplemenniki, voю1ющыz na nasъ i3 na vёru našu pravoslavnuю. Sp7si1 že i3 pomi1luй, gpcžE, s™ёйšій pravi1telьstvuющій smn0dъ i3 prewsщ7є1nnыz mitropoljtы, ґrhіepjskopы i3 є3pjskopы pravosl†vnыz, їerє1i že i3 dіakonы, i3 vesь pri1četъ cRk0vnый, i3 vs‰ pravovBrnыz lю1di, poklansющыzsz i3 molsщыzsz pred8 čtcn0ю tvoeю їkHnoю. Pri1zri na vsёhъ nasъ prizrёnіemъ mi1lostivnagw tvoegw2 zastuplenіz, vozdvi1gni nasъ i3z8 glubinы2 grэh0vnыz, i3 prosvэti2 džči serdє1čnыz ko zrёnію sp7senіz: mi1lostiva namъ bydi zdЁ, i3 na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2 nj nasъ ўmoli2: prestavlьšыzsz vo blgočestіi t žitіS segw2 rabы6 tvo‰ vъ vёčnэй ži1zni so ѓgGlы i3 ґrh†gGlы i3 so vsёmi s™hmi pričti2, da njdesnyю sn7a tvoegw2 i3 bGa predstanutъ: i3 mltvoю tvoeю spod0bi vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы so hrt0mъ ži1ti i3 radosti ѓgGlьskіz vъ nbcnыhъ selenіihъ naslaždatisz. Th bo є3si2, gpcžE, slava nbcnыhъ i3 ўpovanіe zemnhhъ, tы2 naša nadežda i3 zastypnica vsёhъ pritekaющihъ kъ tebЁ i3 tvoeS s™hz p0moщi prossщihъ, tы2 molebnica naša teplaz kъ sn7u tvoemY i3 bGu našemu: tvoS m™rnzz mltva mn0gw m0žetъ na ўmolenіe vLki, i3 tvoi1mъ predstatelьstvomъ ko prt0lu blgodati pres™hhъ i3 životvorsщihъ є3gw2 t†inъ pristupati derzaemъ, ѓщe i3 nedost0йnіi. Tёmže vsečtcnhй w4brazъ tv0й i3 ruk0ю tvoeю derži1magw vsederži1telz vi1dzщe na їkHnэ, raduemsz grёšnіi, so ўmilenіemъ pripadaющe, i3 lюb0vію seй cэlyemъ, čaющe, gpcžE, tvoi1mi s™hmi bGoprіstnыmi mltvami doiti2 nbcnыz bezkonečnыz ži1zni i3 neposthdnw stati vъ denь sydnый njdesnyю sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, ćkw da slavimъ є3go2, kypnw so beznačalьnыmъ nc7emъ, i3 pres™hmъ, blgi1mъ, životvorsщimъ i3 є3dinosyщnыmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

CRi1ce moS preblgaz, nadeždo moS bcde, pribёžiщe si1rыhъ i3 strannыhъ predstatelьnice, skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ pokrovi1telьnice! Zri1ši moю2 bэdY, zri1ši moю2 sk0rbь: pomozi1 mi ćkw nemoщnu, napravi mS ćkw stranna. NJbi1du moю2 vёsi, razrэši2 tY, ćkože v0liši: ćkw ne i4mamъ i3nhz p0moщi razvэ tebє2, ni i3nhz predstatelьnicы, ni blgjz ўtёšitelьnicы, t0kmw tebE, q bGom™i, ćkw da sohrani1ši mS i3 pokrheši vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Vъ roždestvЁ dёvstvo sohrani1la є3si2, vo ўspenіi mjra ne njstavila є3si2, bcde: prestavilasz є3si2 kъ životY, m™i syši životA, i3 mltvami tvoi1mi i3zbavlseši t smerti dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.