NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Їylіa k7i

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы smolenskoю, i3menyemoю ndigi1trіa.

Mltva №, čt0maz vъ kafedralьnomъ sob0rэ grada smolenska.

Q pres™az dv7o, m™i gDa vhšnihъ si1lъ, nb7sE i3 zemli2 cRi1ce, grada i3 stranы2 našez vsem0щnaz zastypnice! Prіimi2 hvalebnoe pёnіe sіE t nasъ nedost0йnыhъ r†bъ tvoi1hъ, i3 voznesi2 mltvы našz ko prt0lu bGa sn7a tvoegw2, da mlctivъ bydetъ nepravdamъ našыmъ i3 probavitъ blgodatь svoю2 čtyщыmъ vsečtcn0e i4mz tvoE i3 sъ vёroю i3 lюb0vію poklansющыmsz prečtcomu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY. Nёsmы bo dost0йni t negw2 pomi1lovani bhti, ѓщe ne tы2 ўmi1lostiviši є3go2 nj nasъ, vLčce, ćkw vs‰ tebЁ t negw2 vozmHžna sytь. Segw2 radi kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw kъ nesomnёnnэй i3 sk0rэй zastypnicэ našeй: ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ, njsэni2 nasъ vsederžavnыmъ pokr0vomъ tvoi1mъ, i3 i3sprosi2 ў bGa sn7a tvoegw2 pastыrєmъ našыmъ revnostь i3 bdёnіe nj dušahъ, gradopravi1telєmъ mydrostь i3 si1lu, sudіsmъ pravdu i3 neliceprіstіe, nastavnikwmъ razumъ i3 smirennomydrіe, suprygwmъ lюb0vь i3 soglasіe, čadwmъ poslušanіe, njbi6dimыmъ terpёnіe, njbi1dzщыmъ strahъ b9ій, skorbsщыmъ blgodyšіe, raduющыmsz vozderžanіe, namъ že vsBmъ dyhъ razuma i3 blgočestіz, dyhъ miloserdіz i3 kr0tosti, dyhъ čistotы2 i3 pravdы. E$й, gpcžE pres™az! Ўmiloserdisz na nemoщnы6z lю1di tvo‰: razsBznnыz soberi2, zablyždšыz na pytь pravый nastavi, starostь podderži2, ю4nыz ўcэlomydri, mladencы vospitaй, i3 pri1zri na vsёhъ nasъ prizrёnіemъ mi1lostivagw tvoegw2 zastuplenіz: vozdvi1gni nasъ i3z8 glubinы2 grэh0vnыz i3 prosvэti2 serdє1čnыz džči naši ko zrёnію sp7senіz. Mi1lostiva namъ bydi zdЁ i3 tamw, vo stranЁ zemnagw prišelьstvіz i3 na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2: prestavlьšыzsz že vъ vёrэ i3 pokasnіi t žitіS segw2 ntcы2 i3 bratію našu vъ vёčnэй ži1zni so ѓgGlы i3 so vsёmi s™hmi ži1ti sotvori2. Th bo є3si2, gpcžE, slava nbcnыhъ i3 ўpovanіe zemnhhъ, tы2 po bz7э naša nadežda i3 zastypnica vsёhъ pritekaющihъ kъ tebЁ sъ vёroю. TebЁ u5bo m0limsz, i3 tebЁ, ćkw vsemogyщeй pom0щnicэ, sami sebE i3 drygъ dryga i3 vsю2 ži1znь našu po hrtЁ bz7э predaemъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ mosk0vskomъ novodёvičemъ monastыrЁ.

Kъ komY vozopію2, vLčce; Kъ komY pribёgnu vъ g0resti moeй, ѓщe ne kъ tebЁ cRi1ce nbcnaz; Kto2 plačь m0й i3 vozdыhanіe moE prіi1metъ, ѓщe ne tы2, prenepor0čnaz, nadeždo hrtіanъ i3 pribёžiщe namъ grBšnыmъ; Kto2 pače tebє2 vъ napastehъ zaщi1titъ; Ўslhši u5bo stenanіe moE, i3 prikloni2 ќho tvoE ko mnЁ, vLčce mlcti bGa moegw2, i3 ne prezri menє2 trebuющagw tvoeS p0moщi, i3 ne tri1ni menє2 grёšnagw. Vrazumi2 i3 nauči1 mz, cRi1ce nbcnaz: ne tstupi2 t menє2 rabA tvoegw2, vLčce, za roptanіe moE, no bydi mnЁ mati i3 zastypnica. Vručaю sebE mi1lostivomu pokr0vu tvoemY: privedi1 mz grёšnago kъ ti1hoй i3 bezmztežnэй ži1zni, da plačusz nj grэsёhъ moi1hъ. Kъ komy bo pribёgnu povi1nnый ѓzъ, ѓщe ne kъ tebЁ, ўpovanію i3 pribёžiщu grёšnыhъ, nadeždoю na neizrečennuю mlctь tvoю2 i3 щedrHtы tvo‰ njkrilsemь; q vLčce cRi1ce nbcnaz! Tы2 mnЁ ўpovanіe i3 pribёžiщe, pokr0vъ i3 zastuplenіe i3 p0moщь. CRi1ce moS preblgaz i3 sk0raz zastypnice! Pokrhй tvoi1mъ hodataйstvomъ mo‰ pregrэšє1nіz, zaщiti2 menE t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ: ўmzgči2 serdcA ѕlhhъ čelovBkъ, vozstaю1щihъ na mS. Q m™i gDa moegw2 tvorcA! Tы2 є3si2 k0renь dёvstva i3 neuvzdaemый cvёtъ čistotы2. Q bGorodi1telьnice! Tы2 podaždь mi2 p0moщь nemoщstvyющemu plotski1mi strastьmi2 i3 bolёznuющemu serdcemъ, є3di1no bo tvoE i3 sъ tob0ю tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw i4mamъ zastuplenіe: i3 tvoi1mъ prečydnыmъ zastuplenіemъ da i3zbavlюsz t vsskіz bэdы2 i3 napasti, q prenepor0čnaz i3 preslavnaz b9іz m™i mRje. Tёmže so ўpovanіemъ glag0lю i3 vopію2: raduйsz, blgodatnaz: raduйsz, njbradovannaz: raduйsz, preblgoslovennaz: gDь sъ tob0ю.

Mltva G, čt0maz vъ smolenskoй bGor0dickoй, nad8 dnэpr0vskimi vratы2, cRkvi.

Kъ komY vozopію2, vLčce; Kъ komY pribёgnu vъ g0resti moeй, ѓщe ne kъ tebЁ, gpcžE bcde, cRi1ce nbcnaz; Kto2 plačь m0й i3 vozdыhanіe moE prіi1metъ, ѓщe ne tы2, q prenepor0čnaz, nadeždo hrtіanъ i3 pribёžiщe grBšnыmъ; Prikloni2, q prečtcaz vLčce, ўšesA tvo‰ kъ molenію moemY. M™i bGa moegw2, ne prezri menE trebuющa tvoeS p0moщi, ўslhši stenanіe moE, i3 v0plю serdca moegw2 vonmi2, q gpcžE cRi1ce bcde! I# podaždь mi2 radostь duševnuю, i3 podkrэpi1 mz neterpэli1vago, ўnhlago i3 neradi1vago ko tvoemY hvalenію. Vrazumi2 i3 nauči1 mz, kakw tebЁ moli1tisz podobaetъ, i3 ne tstupi2 t menє2, m™i bGa moegw2, za roptanіe i3 neterpёnіe moE: no bydi mi2 pokr0vъ i3 zastuplenіe vъ ži1zni moeй, i3 privedi1 mz kъ ti1homu pristaniщu blžennagw džnagw pok0z, i3 sopričti1 mz kъ li1ku i3zbrannagw tvoegw2 stada, i3 tamw ўdost0й mS vospэvati i3 slaviti tS vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, čt0maz vъ galičskoй bGootcevskoй cRkvi, kostromskjz є3parhіi.

CRi1ce moS preblgaz, nadeždo moS bcde, pribёžiщe si1rыhъ i3 strannыhъ predstatelьnice, skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ pokrovi1telьnice! Zri1ši moю2 bэdY, zri1ši moю2 sk0rbь: pomozi1 mi ćkw nemoщnu, napravi mS ćkw stranna. NJbi1du moю2 vёsi, razrэši2 tY, ćkože v0liši: ćkw ne i4mamъ i3nhz p0moщi razvэ tebє2, ni i3nhz predstatelьnicы, ni blgjz ўtёšitelьnicы, t0kmw tebE, q bGom™i, ćkw da sohrani1ši mS i3 pokrheši vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, čt0maz vъ kmrjllo-bэloezerskomъ monastыrЁ, novgor0dskіz є3parhіi.

Q prečydnaz i3 prevhššaz vsёhъ tvareй cRi1ce bcde, nbcnagw cRS hrtA bGa našegw m™i, pres™az ndigi1trіe mRje! Ўslhši nы2 grBšnыz i3 nedostHйnыz, vъ časъ seй molsщыzsz i3 kъ tebЁ so vozdыhanіemъ i3 slezami pred8 prečtcыmъ w4brazomъ tvoi1mъ pripadaющыz i3 si1ce ўmi1lьnw glag0lющыz: i3zvedi2 nasъ t r0va strasteй, ndigi1trіe blgaz, i3zbavi nasъ t vsskіz sk0rbi i3 pečali, njgradi2 t vsskіz napasti i3 ѕlhhъ klevetъ i3 nj nepravednagw navёta vražіz. M0žeši bo, q blgodatnaz m™i naša, ne t0čію t vsskagw ѕlA sohrani1ti lю1di tvo‰, no i3 vsskimъ blgodэsnіemъ snabdi1ti i3 sp7sti2: razvэ bo tebє2 i3nhz predstatelьnicы vъ bэdahъ i3 njbstosnіihъ i3 teplыz hodataicы nj nasъ grёšnыhъ kъ sn7u tvoemY, hrtY bGu našemu, ne i4mamы. E#g0že ўmoli2, vLčce, sp7sti2 nasъ i3 crtvіz nbcnagw spod0biti, da sp7sennіi tob0ю slavimъ tS i3 vъ byduщemъ vёcэ, ćkože sp7senіz našegw vin0vnicu, i3 prevozn0simъ vses™0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vъ trbcэ slavimagw i3 poklansemagw bGa, vo vёki vэkHvъ.

Mltva ѕ7, čt0maz vъ kostromsk0mъ bGozvlenskomъ ґnastasjinomъ monastыrЁ.

Q pres™az gpcžE vLčce bcde! So strahomъ mn0gimъ i3 vёroю i3 lюb0vію blgodarstvєnnaz pBnіz tebЁ prinossщe, m0limsz ti2 pred8 seю čtcn0ю tvoeю їkHnoю, di1vnыmi čudesы2 prosіsvšeю: ne zatvori2 namъ grBšnыmъ щedr0tъ tvoi1hъ, vsenepor0čnaz, ne tverži nasъ kъ tebЁ pribэgaющihъ, miloserdaz. Ўmoli2 tvoego2 sn7a i3 bGa, gDa našego ї}sa hrtA, da svoeю blgodatію njbi1telь sію2 ko sp7senію dyšъ є3mY ўnevёstivšihsz vъ mi1rэ sohrani1tъ. Sama že, ćkw blgaz syщi m™i vhšnzgw, prebydi netstypna t njbi1teli seS, ćkw žrebіz i3 dostosnіz tvoegw2, i3 vsesi1lьnыmi tvoi1mi mltvami zdЁ podvizaющыzsz pokrhй i3 zastupi2 t vsёhъ bёdъ i3 nyždъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ: ne i4mamы bo i3nhz p0moщi, ne i4mamы i3nhz nadeždы, razvэ tebє2, prečtcaz dv7o. Smirennw u5bo kъ tebЁ pripadaющe, m0limъ tS, preblgoslovennaz vLčce: prіemli mi1lostivnw mltvы, prošє1nіz i3 blgodarє1nіz vsёhъ sъ vёroю pritekaющihъ kъ semY čtcn0mu tvoemY w4brazu, prinossщi | sn7u tvoemY: i3zbavlsй i4hъ t padenіz grэh0vnagw, t navёta ѕlhhъ čelovBkъ, t vsskihъ i3skušenій, skorbeй že i3 bёdъ, t vnezapnыz smerti i3 vёčnыhъ mykъ: i3 daruй i5mъ dyhъ sokrušenіz, smirenіe serdca, ўmA čistotY, i3spravlenіe grэh0vnыz ži1zni i3 njstavlenіe pregrэšenій, da vsi2 mы2, blgodarnw veli6čіz tvo‰ vospэvaющe, spod0bimsz nbcnagw crtvіz i3 tamw so vsёmi s™hmi proslavimъ prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva z7, čt0maz vъ spaso-vsegradskoй cRkvi grada veli1kagw ќstюga.

Q pres™az vLčce bcde, cRi1ce nb7sE i3 zemli2, vhššaz ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ i3 vseS tvari čtcnёйšaz, čtcaz dv7o mRje, mjru blgaz pom0щnice i3 ўtverždenіe i3 vsBmъ vo vsskihъ nyždahъ i3zbavlenіe! Pri1zri i3 nhnэ, gpcžE vsemlctivaz, na rabы6 tvo‰, ўmilennoю dušeю i3 sokrušennыmъ serdcemъ tebЁ molsщыzsz, i3 so slezami kъ tebЁ pripadaющыz, i3 prečtcomu i3 cэlьbon0snomu w4brazu tvoemY poklansющыzsz, tvoes že p0moщi i3 zastuplenіz vo vsskihъ sk0rbehъ, pečalehъ i3 napastehъ ўserdnw prossщыz. Q vsemlctivaz dv7o, bcde čtcaz! Bydi nj nasъ hodataica kъ sn7u tvoemY, hrtY bGu našemu. Mh bo grёšnіi ne i4mamы i3nhz p0moщi, razvэ tebє2, vLčce: tы2 є3si2 naše ўpovanіe, tы2 є3si2 zastypnica naša i3 predstatelьnica, tы2 njbi6dimыmъ zaщiщenіe, skorbsщыmъ radovanіe, si6rыmъ pribёžiщe, vdovamъ hrani1telьnica, dёvamъ slava, slezsщыmъ veselіe, bolьnы6mъ posэщenіe, nemoщnы6mъ i3scэlenіe, grBšnыmъ sp7senіe. Segw2 radi, q bGom™i, kъ tebЁ pribэgaemъ, i3 na tv0й w4brazъ vziraющe, sъ lюb0vію poklansemsz tebЁ sъ predvёčnыmъ na rukY tvoє1ю derži1mыmъ mLncemъ, gDemъ našimъ ї}sъ hrt0mъ, i3 molebnoe pёnіe prinossщe, vopіemъ: pomi1luй nasъ, m™i b9іz, i3 prošє1nіz n†ša i3sp0lni, vs‰ bo sytь vozmHžna hodataйstvu tvoemY pred8 bGomъ, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Tropari2 džbщіi pres™ёй bcdэ, glasъ d7:

№. Kъ bcdэ priležnw nhnэ pritecemъ grёšnіi i3 smirennіi, i3 pripademъ, vъ pokasnіi zovyщe i3z8 glubinы2 duši2: vLčce, pomozi2, na nы2 miloserdovavši: potщi1sz, pogibaemъ t mn0žestva pregrэšenій: ne tvrati2 tvo‰ rabы6 tщы2, ts bo i3 є3di1nu nadeždu i4mamы.

v7. Ne ўmolči1mъ nikogdA, bcde, si6lы tvo‰ glag0lati nedost0йnіi: ѓщe bo tы2 ne bы predstosla molsщi, kto2 bы nasъ i3zbavilъ t toli1kihъ bёdъ; kt0 že bы sohrani1lъ donhnэ svobHdnы; Ne tstypimъ, vLčce, t tebє2: tvo‰ bo rabы6 sp7saeši pri1snw t vsskihъ lю1tыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.