NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Їylіa є7

Mltva pred8 їkHnoю pres™hz bcdы ґfHnskoю, domostroi1telьnica i3menyemoю, čt0maz vъ cRkvi selA sokol0va, vstskіz є3parhіi.

Q prečtcaz dv7o bcde, premlctivaz vLčce, vhššaz ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ, cRi1ce nb7sE i3 zemli2, stranы2 našez pravoslavnыz tverdoe njgraždenіe, blgočesti1vэйšagw gosudarz našegw i3 vsegw2 carstvuющagw d0ma pokr0ve i3 zaщiщenіe, vsskagw d0ma i3 semeйstva hrtіanskagw blgoustroi1telьnice, truždaющihsz vo blgočestіi blgoslovenіe, nuždaющihsz neistoщi1moe bogatstvo, si1rыhъ i3 vdovi1cъ kormi1telьnice, dёvstvuющihъ čistoto2 i3 slavo, matereй ti1hoe veselіe, džtrokwvъ mydroste i3 naučenіe, nastavnikwvъ i3 dэtovodi1teleй soveršennый razume! Vёruemъ vъ deržavnый tv0й pokr0vъ nad8 pravoslavnыmъ ntečestvomъ našimъ i3 nad8 blgočesti1vэйšimъ gosudaremъ, є3myže povelёla є3si2 carstvovati, i3 nad8 malёйšimъ i3z8 nasъ, i3skuplennыmъ b9estvennoю kr0vію sn7a tvoegw2. Vёruemъ, ćkw vъ seй їkHnэ tvoeй, vъ blgoslovenіe t s™hz gorы2 ґfHnskіz namъ dannэй, samA tы2 nizposыlaeši tvoE m™rnee blgoslovenіe vesemъ našыmъ i3 koemyždo d0mu na tS ўpovanіe i3myщemu. Tёmže so blgogovёйnыmъ trepetomъ i3 sъ blgodarnыmъ serdcemъ preklonsemsz pred8 si1mъ n0vыmъ znamenіemъ veli1kіz lюbvE tvoeS, vLčce, kъ namъ nedostHйnыmъ. Vospominaющe že tvoE čydnoe kvlenіe prpdbnomu ґfanasію ґfHnskomu, nёkogda vъ nyždэ i3 sk0rbi bhvšemu i5, ćkw prebydeši pri1snaz domostroi1telьnica є3gw2 njbi1teli, t tebє2 mi1lostivnoe njbэщanіe prіi1mšemu, smirennw m0limsz tebЁ: q premiloserdaz m™i r0da hrtіanskagw! Bydi i3 namъ grBšnыmъ i3 nedostHйnыmъ rabHmъ tvoi6mъ mydraz domostroi1telьnica, žitіE naše d0brэ ўstrosющaz. Blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, i3sp0lni dolgot0ю dneй i3 krёpostію si1lъ, blgopospэši2 є3mY vo ўstroenіi mi1ra i3 pravdы vъ deržavэ є3gw2. Vsskoe že soo1bщestvo, vsskій d0mъ i3 semeйstvo vo blgočestіi i3 pravoslavіi, є3dinomhslіi, poslušanіi i3 dov0lьstvэ soblюdi2: zablyždšыz na pytь pravый nastavi, starostь podderži2, mladencы vospitaй, vsёhъ vrazumi2 prіi1skrennэ povinovatisz ўstavlєnnыmъ t bGa vlastemъ i3 vs‰ povelBnnaz soblюdati. NJblegči2 i3 vozstavi i3znemogaющыz, sohrani2 lю1di tvo‰ t vsskіz nyždы, bolёzni, glada, gubi1telьstva, grada, ngnS, t vsskagw ѕlagw njbstosnіz i3 vsskagw nestroenіz. D0mu semY i3 vsskoй duši2 hrtіanstэй i3 vseй stranЁ našeй i3shodataйstvuй mi1rъ i3 velію mlctь nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7, poemый vъ t0йže cRkvi:

Predstatelьstvo strašnoe i3 neposthdnoe, ne prezri, blgaz, mltvъ našihъ, vsepёtaz bcde, mlctivaz vёrnыhъ domostroi1telьnice, ўtverdi2 pravoslavnыhъ ži1telьstvo, sp7si2 blgovёrnago їmperatora našego nіkolaz ґlexandroviča, є3myže povelёla є3si2 carstvovati, i3 podaždь є3mY sъ nb7sE pobёdu, zanE rodilA є3si2 bGa, є3di1na blgoslovennaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.