NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Їynіa l

Mltva pred8 čudotv0rnoю їkHnoю pres™hz bcdы balhkinskoю, čt0maz vъ nіkolaevskoй cRkvi selA balhkina, černi1govskіz є3parhіi.

Nёkogda t svewvъ gradъ tv0й zaщiti1všaz, q m™i b9іz, miloserdіe namъ kvi1la є3si2, pravednый gnёvъ i3 preщenіe b9іe t zemli2 rwssjйskіz tvrati1vši, i3 takw vo w4blasti sёverstэй tvoegw2 vsečestnagw li1ka w4brazъ proslavila є3si2, vi6dimыz slezы nj pradэdэhъ našihъ, t supost†tъ voю1emыhъ, i3zlivaющi. Taže zdravіe slэpы6mъ i3 bэsnы6mъ t seS їkHnы mn0gaщi podavala є3si2, i3 predstatelьstvomъ tvoi1mъ m0rъ na čelovёki bhvšій i3 ćzю na sk0tы prišedšuю prekrati1la є3si2. Tы2 i3 nhnэ strui6 miloserdіz vsBmъ sъ nesumnёnnoю vёroю vo tvoю2 vsesi1lьnuю p0moщь pribэgaющыmъ i3zlivaeši. Vonmi2 u5bo molenію našemu, i3 pytь našegw zemnagw skitanіz ўpravi, vъ ži1znь vёčnuю seй privodsщi. Tёmže i3 lю1di cerkHvnыz t sэteй lžepror0kwvъ i3 lžeuči1teleй, vzemlющihsz na razumъ b9ій, sohrani2, i3 vsBmъ namъ čistotY pomыšlenій podaždь. Ѓщe bo slezы i3 molє1nіz n†ša ne dovlёюtъ pregrэšenій našihъ njči1stiti, no kъ si6mъ da priloži1tsz tvoE vsesi1lьnoe predstatelьstvo, na neže ўpovaющe, vospэvaemъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7, poemый vъ t0йže cRkvi:

Zastypnice zemli2 rwssjйskіz t našestvіz sveйskagw i3 neprestannaz za nasъ mltvennice, mi1rъ zemli2 i3 dušamъ našыmъ ў gDa i3sprosi2, da svzti1tsz vъ nasъ i4mz b9іe vo vёki.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.