NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Їynіa }i

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы bGolю1bskoю, i3li2 bGolюbi1voю.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q prečtcaz gpcžE bcde, m™i bGolюbi1vaz, nadeždo našegw sp7senіz! Vozzri2 mi1lostivnw na lю1di sі‰, predstosщыz sъ vёroю i3 lюb0vію i3 poklansющыzsz prečtcomu w4brazu tvoemY: prіimi2 naše hvalebnoe pёnіe sіE i3 proleй tepluю tvoю2 mltvu nj nasъ grёšnыhъ ko gDu, da prezrёvъ vs‰ n†ša sogrэšє1nіz, sp7setъ i3 pomi1luetъ nasъ. Q predi1vnaz vLčce! Pokaži2 na nasъ č{dnыz mlcti tvo‰: sohrani2 i3 pomi1luй blgočesti1vэйšago gosudarz їmperatora nіkolaz ґlexandroviča i3 vesь carstvuющій d0mъ, daruй i5mъ zdravіe i3 sp7senіe: sohrani2 nevredi6mы i3 pastыri cRkHvnыz i3 vsE hrtolюbi1voe v0instvo. M0limъ tS ўmilennw, i3zbavi nasъ t vsskіz sk0rbi, nastavi na pytь vsskіz dobrodёteli i3 blgosthni, sp7si2 t i3skušenій, bёdъ i3 bolёzneй, i3zьmi2 t nasъ njklevet†nіz i3 r†spri, sohrani2 nasъ t molnіen0snagw gr0ma, t zapalenіz džgnennagw, t glada, trysa, pot0pa i3 smerton0snыz ćzvы: podaй namъ tvoю2 mi1lostivuю p0moщь na puti2, vъ m0ri i3 na syši, da ne pogi1bnemъ lю1tэ. Q vsemlctivaz, bGolюbi1vaz m™i! So ўpovanіemъ tverdыmъ vozsыlaemъ kъ tebЁ našu ўb0guю mltvu: ne tri1ni našihъ slezъ i3 vozdыhanій, ne zabydi nasъ vo vs‰ dni6 ži1zni našez, no vsegdA prebыvaй sъ nami, i3 tvoi1mъ zastuplenіemъ i3 hodataйstvomъ ў gDa podaždь namъ tradu, ўtэšenіe, zaщi1tu i3 p0moщь, da slavimъ i3 veličaemъ preblgoslovennoe i3 vsepёtoe i4mz tvoE vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 slyžbы.

Q čydnaz i3 vhššaz vsёhъ tvareй cRi1ce bcde, nbcnagw cRS hrtA bGa našegw m™i! Ўslhši nы2 grBšnыz i3 nedostHйnыz rabы6 tvo‰, vъ časъ seй molsщыzsz i3 pripadaющыz kъ tebЁ so vozdыhanіemъ i3 slezami i3 ўmi1lьnw glag0lющыz: i3zvedi2 nasъ t r0va strasteй, vLčce: i3zbavi nasъ t vsskіz sk0rbi i3 pečali, njgradi2 t vsskіz napasti i3 ѕlhhъ klevetъ i3 t nepravednagw i3 lю1tagw navёta vražіz. M0žeši bo, q blgodatnaz m™i b9іz, ne t0čію t vsskagw ѕlA sohrani1ti lю1di tvo‰, no i3 vsskimъ blgodэsnіemъ snabdi1ti i5hъ i3 sp7sti2: razvэ tebє2 i3nhz predstatelьnicы vъ bэdahъ i3 njbstosnіihъ i3 teplыz hodataicы nj nasъ grёšnыhъ ne i4mamы kъ sn7u tvoemY, hrtY bGu našemu. E#g0že ўmoli2, vLčce, da, sp7sennіi tob0ю, slavimъ i3 vъ byduщemъ vёcэ vses™0e i4mz sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, kypnw so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 vъ bezkonє1čnыz vёki.

Mltva G, i3z8 drevnіz rukopi1snыz slyžbы.

Vsečtcaz vLčce bcde! Tы2 neprestannw rycэ tvoi2 kъ r0ždšemusz i3z8 tebє2 pl0tію našegw radi sp7senіz prostiraeši. Mh že grёšnіi tS vsegdA vospэvaemъ, i3 zastypnicu vsemY mjru i3spovёduemъ, i3 tvoE ržctvo2 slavimъ. Dnesь u5bo tebЁ m0limsz i3 kъ tebЁ pribэgaemъ, i3nhz pom0щnicы pače tebє2, vLčce, ne vёduщe. Derznovenіe i3myщi vsegdA, moli2, gpcžE, nj nasъ sn7a tvoego2, hrtA bGa našego, da pokroveni bydemъ desni1ceю vhšnzgw sodёtelz i3 promыsli1telz i3 sp7si1telz našegw vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7.

CRi1ce moS preblgaz, nadeždo moS bcde, pribёžiщe si1rыhъ i3 strannыhъ predstatelьnice, skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ pokrovi1telьnice! Zri1ši moю2 bэdY, zri1ši moю2 sk0rbь: pomozi1 mi ćkw nemoщnu, napravi mS ćkw stranna. NJbi1du moю2 vёsi, razrэši2 tY, ćkože v0liši: ćkw ne i4mamъ i3nhz p0moщi razvэ tebє2, ni i3nhz predstatelьnicы, ni blgjz ўtёšitelьnicы, t0kmw tebE, q bGom™i, ćkw da sohrani1ši mS i3 pokrheši vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, čt0maz pred8 čudotv0rnoю їkHnoю pres™hz bcdы bGolю1bskoю, ćže vъ zimar0vэ, rzzanskіz є3parhіi.

Q veli1koe ѓgGlьskoe ўdivlenіe, prbr0kwvъ i3spolnenіe, ґpclьskaz pr0povэdь, m§nkwvъ veselіe, i3 vsёhъ s™hhъ vseželatelьnoe i3 sladostnoe zrёnіe, preblgoslovennaz gpcžE, dv7o bcde, mRje bGolюbi1vaz! Vozdvi1gni rycэ tvoi2 kъ sn7u tvoemY i3 bGu našemu ї}su hrtY, molsщisz є3mY nj nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ rabёhъ tvoi1hъ: ўderži2 pravednый є3gw2 gnёvъ na nasъ dvi1žimый, i3 ne daždь namъ pogi1bnuti so bezzak0nьmi našimi, ўmoli2 є3gw2 neizrečennuю blgostь, dv7o bGolюbi1vaz: se bo pl0tь i3 kr0vь є3smы2 i3 dёlo prečtcыhъ rykъ є3gw2: ѓщe i3 sogrэši1homъ, no i3nago bGa razvэ sn7a tvoegw2 ne znaemъ. Pri1zri u5bo, q vLčce gpcžE, na lю1di tvo‰, pred8 s™0ю tvoeю їkHnoю predstosщыz, i3 ўmi1lьnw na nю2, ćkw na samuю tS m™rь bGa našegw, vziraющыz, i3 prossщыz t tebє2 veli1kіz i3 bogatыz mlcti. Q m™i čadolюbi1vaz! I#sprosi2 ў sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw, žitіS našegw i3spravlenіe: se bo i3sčezaemъ t gnёva b9іz, poneže prewgorči1homъ є3gw2 blgostь i3 mn0goe miloserdіe, neprestannw raspinaющe є3go2 skvernыmi dёlы, zavistію vraždebnoю, gnёvomъ drygъ dryga snэdaющe, ўbHgіz i3 si6rыz njbi1dzщe, preziraющe strahъ b9ій: є3щe že blud0mъ i3 nečist0tami i3 pіsnstvomъ vsi2 njskverni1homsz, ćkože bezslovє1snaz živHtnaz vъ ti1nэ smradnэй valsющesz i3 bGotkannuю njdeždu, prіstuю t s™agw kreщenіz, vъ konecъ razdiraющe. Tёmže tvoegw2 zastuplenіz čestn0ю ri1zoю nasъ pokrhй, t gnёva b9іz nasъ sp7saющi, da ne džgnь sošedъ sožžetъ nasъ njkasnnыhъ vo grэsёhъ našihъ. No pače so vsёmi pravednыmi prbrHki i3 ґpclы i3 m§nki i3 vsёmi s™hmi tvoi1mi svёtlыmъ prizrёnіemъ neizrečennыz s™hni tvoeS nasъ ўtёši, da vsi2 tebЁ so strahomъ zovemъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю, blgoslovennaz nadeždo dyšъ našihъ. Q bGolюbi1vaz cRi1ce! Spod0bi i3 nы2, grBšnыz rabы6 tvo‰, njdesnyю stati vo vtor0mъ prišestvіi sn7a tvoegw2 i3 naslёdniki bhti crtvіz nbcnagw i3 ži1zni vёčnыz so vsёmi s™hmi: ćkw є3di1na є3gw2 deržava blgoslovena i3 preproslavlena vo vёki vэkHvъ.

Tropari2, glasъ №, i3z8 slyžbы:

№. BGolюbi1vaz cRi1ce, neiskusomyžnaz dv7o, bcde mRje! Moli2 za nы2 tebE vozlюbi1všago i3 r0ždšagosz t tebє2 sn7a tvoego2, hrtA bGa našego, podati namъ njstavlenіe pregrэšenій, mjrovi mi1rъ, zemli2 plodHvъ i3z8obi1lіe, їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču i3 naslёdію є3gw2 zdravіe, na vragi1 že njdolёnіe, pastыrєmъ svzthnю i3 vsemY čelovёču r0du sp7senіe. Gradы našz i3 vsю2 zemlю rwssjйskuю t nahoždenіz i3noplemennыhъ zastupi2 i3 t meždous0bnыz brani sohrani2. Q m™i bGolюbi1vaz dv7o! Q cRi1ce vsepёtaz! Ri1zoю tvoeю pokrhй nasъ t vsskagw ѕlA, t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ zaщiti2, i3 sp7si2 dyšы našz.

v7. Vsepёtaz i3 vseslavnaz cRi1ce bcde, m™i vseS tvari sodёtelz, hrtіanskaz nadeždo i3 zastypnice, pečalьnыhъ ўtэšenіe, nenadёющihsz i3 tčazvšihsz sk0roe nadёznіe! M0limъ tS, mi1lostiva bydi namъ grBšnыmъ, i3 ne njstavi r†bъ tvoi1hъ, i3 ne tri1ni molenіz vёrnыhъ, vъ sk0rbehъ i3 bэdahъ pred8 čtcnhmъ w4brazomъ tvoi1mъ i3zbavlenіz trebuющihъ. Q vLčce, blgaz pom0щnice! Ri1zoю tvoeю čtcn0ю nasъ zaщiti2 i3 t vsёhъ ѕHlъ i3zbavi, molsщi sn7a tvoego2, hrtA bGa našego, da sp7setъ dyšы našz, ćkw miloserdъ.

Veličanіe: Veličaemъ tS, pres™az dv7o, i3 čtemъ w4brazъ tv0й s™hй, є3g0že blgovёrnый knszь ґndreй dadE namъ na vragi2 vъ pobёdu i3 vsBmъ vBrnыmъ vo sp7senіe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.