NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Їynіa №i.

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы mi1luющeю, i3li2 mi1lostivoю, i3li2 dost0йno є4stь.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q pres™az i3 premi1lostivaz vLčce bcde! Pripadaющe ko s™ёй їkHnэ tvoeй, smirennw m0limsz tebЁ: vonmi2 glasu molenіz našegw, vi1ždь skHrbi, vi1ždь bэdы6 našz, i3 ćkw lюbveobi1lьnaz m™i, potщi1sz na p0moщь namъ bezpomHщnыmъ: ўmoli2 sn7a tvoego2 i3 bGa našego, da ne pogubi1tъ nasъ za bezzakHnіz n†ša, no da kvi1tъ namъ člvэkolю1bnw svoю2 mlctь. I#sprosi2 namъ, vLčce, ў blgosti є3gw2 tэlesnoe zdravіe i3 duševnoe sp7senіe i3 mi1rnoe žitіE, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, i3 blgoslovenіe svhše na vs‰ blg†z dэlA i3 način†nіz n†ša, pravoslavnomu že carю2 našemu nіkolaю ґlexandroviču na vs‰ vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe. I# ćkože drevle prizrёla є3si2 mi1lostivnw na smirennoe slavosl0vіe poslyšnika ґfHnskagw, vospэvavšagw tS pred8 prečtcoю їkHnoю tvoeю, i3 ѓgGla kъ nemY poslala є3si2, da nauči1tъ є3go2 vospэvati pёsnь nbcnuю, є4юže slavosl0vztъ tS ѓgGli: takw i3 nhnэ prіimi2 naše ўserdnoe molitvosl0vіe, tebЁ prinosi1moe. Q cRi1ce vsepёtaz! Prostri2 ko gDu bGon0snіi tvoi2 rycэ, i4miže bGomladenca ї}sa hrtA nosi1la є3si2, i3 ўmoli2 є3go2 i3zbaviti nasъ t vsskagw ѕlA. Kvi2, vLčce, tvoю2 mlctь kъ namъ: bolsщыz i3scэli2, skorbsщыz ўtёši, bёdstvuющыmъ pomozi2, i3 spod0bi nasъ blgočestnw žitіE sіE zemn0e soverši1ti, hrtіanskuю neposthdnuю konči1nu poluči1ti i3 nbcnoe crtvіe naslёditi, m™rnimъ hodataйstvomъ tvoi1mъ kъ r0ždšemusz t tebє2 hrtY bGu našemu, є3myže, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Dost0йnw slavimaz i3 pravednw t vsёhъ g0rnihъ činHvъ ўblžaemaz, ćkw bez8 sravnenіz i5hъ prevoshodsщaz, bGa i3 tvorcA vssčeskihъ r0ždšaz, pače vsёhъ vozveli1čennaz, prečydnaz vLčce! Moli1sz i3z8 tebє2 voploщennomu hrtY bGu našemu, da pri1zritъ na nы2 lю1di beztvBtnыz, da sohrani1tъ nasъ nevredi1mыhъ t vsёhъ navBtъ vražіihъ i3 ѕlhhъ klevetъ, mn0gw bo m0žetъ tvoS m™rnzz mltva, po rečennomu: prosi2, m™i moS, ne tvraщysz, no vs‰ prošє1nіz tvo‰ i3sp0lnю. Segw2 radi, radostію nj semъ i3spolnsemіi, vzыvaemъ ti2: sp7si2, vLčce, pogibaющыz rabы6 tvo‰, prosvэti2 njmračє1nnыz suemydrstvovanьmi vёka segw2 i3 privedi1 nы ko sladčaйšemu ї}su, da vёčnw raduющesz vzыvaemъ: slava nc7Y, slava sn7u, slava s™0mu d¦u, slava i3 tebЁ preslavnэй i3 prenepor0čnэй dv7э bGom™ri, ўblžaemэй i3 blgoslovlsemэй vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q vsepёtaz vLčce mjra, preukrašennaz vsecRi1ce, čtcnёйšaz heruv‡mъ i3 slavnэйšaz bez8 sravnenіz seraf‡mъ! Nb7o i3 zemlS ўblžaюtъ tS, ćkw vъ vёčnoe primirenіe i4hъ pred8izbrannuю t životvorsщіz trbcы: tS veličaetъ vsskъ v0zrastъ i3 či1nъ zemnor0dnыhъ, bez8 i3stlёnіz bGa sl0va r0ždšuю, syщuю bcdu: ґrhagGli i3 ѓgGli bGolёpnw vospэvaюtъ tS, ćkw prevozlю1blennuю dщerь bGa nc7A: heruvjmi i3 serafjmi sъ veselіemъ slavztъ tS, ćkw prečtcuю nevёstu bGa d¦a. Dost0йno є4stь, ćkw voi1stinu, blži1ti tS bcdu, prisnoblžennuю i3 prenepor0čnuю i3 m™rь bGa našegw. Tы2, q vseblgaz gpcžE, po bz7э ўpovanіe vsёhъ koncє1vъ zemli2 i3 syщihъ vъ m0ri daleče, tы2 si1rыhъ i3 ўb0gihъ zastuplenіe, tы2 bezpom0щnыhъ p0moщь, i3 neposthdnoe pribёžiщe mnogopečalьnыhъ i3 tčaznnыhъ, tы2 є3di1na, po glasu cRk0vnomu, vsёmi prezrёnnыhъ i3 tveržennыhъ ne njstavlseši tvoi1mъ pokr0vomъ i3 blgodatію. Q preblgoslovennaz m™i щedr0tъ i3 miloserdіz, pomi1luй i3 sp7si1 mz, vsenepotrebnago rabA tvoego2 i4m>kъ, sъ serdcemъ sokrušennыmъ pripadaющago ko s™0mu w4brazu tvoemY, pred8 ni1mže nbcnый blgovёstnikъ radosti, pёsnennw ўblži1vъ tS, nauči1lъ є4stь nasъ i3 predadE vsBmъ blži1ti tS, mlctivuю m™rь vsemlctivagw sp7sa našegw. Voploщenіemъ t d¦a s™agw i3 tebє2, mRji dv7ы, sn7ъ tv0й poslasz t nc7A i3scэli1ti sokrušє1nnыz serdcemъ, dati plBnnыmъ tpuщenіe, slэpы6mъ prozrёnіe i3 tpusti1ti sokrušє1nnыz vo tradu. M™rnee u5bo derznovenіe i3myщi, ўmi1lostivi є3go2, da tpystitъ mnЁ strastьmi2 plэnennomu sogrэšє1nіz, da i3scэli1tъ blgodatію svoeю mS sokrušennago, da prosvэti1tъ njmračennago, da ўkrэpi1tъ mS nemoщnago pr0čee vremz žitіS segw2 malovremennagw i3 mnogomztežnagw preйti2 vъ bezmztežіi i3 mi1rэ, vъ pokasnіi i3 čistotЁ, vъ poučenіi smertnэmъ i3 vsskomъ blgodёlanіi: hrtіanskій že konecъ neposthdenъ daruй mi2, i3 spod0bi mS, nedost0йnago, naslёdnika bhti vёčnыz i3 blžennыz ži1zni, da so i3zbrannыmi dost0йnw i3 pravednw ўblžaю tS prisnoblžennuю i3 veličaю vsёhъ vLku, našegw radi sp7senіz i3z8 tebє2 vočelovёčšasz, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, čt0maz vъ bugulьmi1nskomъ ґlexandro-nevskomъ monastыrЁ, samarskіz є3parhіi.

Q pres™az dv7o bcde, vъ sk0rbehъ našihъ є3di1no ўtэšenіe! Tob0ю, dv7o bcde, pёnіe poslyšnika ґfHnskagw čudesnэ dop0lnisz: vosp0lni u5bo i3 našz si6lы duhHvnыz, ćkw da vozm0žemъ dost0йnw pёti tS, voi1stinnu r0ždšuю sp7si1telz mjru. Voznesi2 molenіe kъ sn7u tvoemY nj nasъ, da ne njskudёetъ vёra vъ nasъ grёšnыhъ, ю4že dіavolъ i3shiti1ti tщi1tsz vъ rabёhъ tvoi1hъ i3 vo vsemъ hrtіanstэmъ r0dэ. NJ si1hъ sokrušennыmъ serdcemъ m0limsz. Pomozi2 našemu malovёrію, є4že vъ nasъ dэlA ѕlonr†vnaz posэzvaetъ, samolю1bіe že i3 gordhnю, srebrolю1bіe i3 slastolю1bіe, nevozderžanіe i3 pіsnstvo, t ni1hže da i3zbavimsz predstatelьstvomъ tvoi1mъ, prečtcaz, i3 da spod0bimsz sp7senіe poluči1ti blgodatію gDa našegw ї}sa hrtA, є3myže podobaetъ čestь, blgodarenіe i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 so s™hmъ i3 є3dinosyщnыmъ є3mY d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Tropari2, glasъ d7:

№. Pritecemъ, vёrnіi, so derznovenіemъ kъ mi1luющeй cRi1cэ bcdэ, i3 ўmilennw vozzovemъ kъ neй: nizposli2 na nы2 mlcti tvo‰ bog†tыz: blgovёrnago їmperatora našego vo zdravіi i3 blgodenstvіi soblюdi2: gradъ seй i3zbavi t vsskagw njbstosnіz: mi1rъ daruй mjrovi i3 sp7senіe dušamъ našыmъ.

v7. Ntcє1vъ vseafHnskoe mn0žestvo, soberi1tesz, vёrnw prazdnuющe, dnesь raduющesz i3 svёtlw vosklicaющe vsi2 vъ veselіi: b9іz bo m™i nhnэ t ѓgGla preslavnw vospэvaetsz. Tёmže ćkw bcdu pri1snw sію2 slavimъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.