NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Maіa k7f

Mltvы pred8 čudotv0rnoю їkHnoю pres™hz bcdы, nedremlющee džko i3menyemoю, čtHmыz vъ ќgličskomъ bGozvlenskomъ monastыrЁ, kroslavskіz є3parhіi.

Mltva №.

Q pres™az gpcžE, vLčce moS bcde, nbcnaz cRi1ce! Tы2 vёsi sk0rbь serdca moegw2 i3 pečalь duši2 moeS. Molю1sz u5bo tebЁ ўserdnw: sp7si2 i3 i3zbavi mS, grёšnago rabA tvoego2, t naprasnыz klevetы2, t vsskіz bэdы2 i3 napasti i3 vnezapnыz smerti. Pomi1luй mS i3 vo vsskoe vremz sohrani1 mz, vo dni2 truždaющasz i3 na puti2 hodsщa, i3 vъ nošnhhъ časёhъ spsщa snabdi2, pokrhй i3 zastupi2. Zaщiti1 mz, vLčce bcde, t vsёhъ vr†gъ moi1hъ, vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, i3 t vsskagw ѕlagw njbstosnіz. Na vsskomъ mёstэ i3 na vsskoe vremz bydi mi2, m™i preblgaz, stэnA newbori1maz i3 zastuplenіe krёpkoe vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vъ byduщыz vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q pres™az i3 preblgaz vLčce bcde, čistёйšaz s™agw d¦a prіemnice i3 nepor0čnoe sl0va b9іz s™i1liщe! Raduйsz, ćkw tы2 є3si2 radostь ѓgGlwmъ i3 čelovёkwmъ, sladčaйšago bo ї}sa hrtA našestvіemъ d¦a s™agw rodilA є3si2 pl0tію, i3 ćkw mLnca togo2 pelenami povi1la є3si2, ćkw vozlю1blennago sn7a mlek0mъ pitala є3si2 i3 njb8imaющi lobzala є3si2. M0limъ tS, veli1kaz vLčce: ne tri1ni r†bъ tvoi1hъ, semY čudotv0rnomu tvoemY w4brazu predstosщihъ i3 vsю2 nadeždu svoю2 po bz7э na tS vozloži1všihъ: th bo є3si2 nadežda i3 pribёžiщe naše, ži1znь i3 zastuplenіe naše, krёpostь naša i3 trada. Ўmoli2 vozlю1blennago sn7a tvoego2, є4že sohrani1tisz ntečestvu našemu i3 vsskoй stranЁ hrtіanstэй vъ mi1rэ i3 bezmztežіi, i3 ўtverdi1tisz deržavэ blgočesti1vэйšagw carS našegw, soblюdatisz že nepokolebi1mэй s™ёй pravoslavnэй cRkvi našeй, nevёrію i3skoreni1tisz, є3resemъ i3 rask0lwmъ ўprazdni1tisz, pastыrєmъ našыmъ vъ revnosti ўkrэpi1tisz, є4že pravw praviti sl0vo i4stinы. Paki ўmoli2, gpcžE, vozlю1blennago sn7a tvoego2, da i3zbavitъ vsёhъ nasъ t vsskіz nyždы, sk0rbi i3 bolёzni, da nizp0sletъ namъ ti1hoe i3 mi1rnoe žitіE, zdravіe tэlesnoe i3 duševnoe sp7senіe, da ўmiri1tъ str†žduщaz serdcA n†ša i3 da i3scэli1tъ serdє1čnыz skHrbi, da vrazumi1tъ nasъ na dHbraz dэlA, da njči1stitъ ўmы2 t p0mыslwvъ syetnыhъ i3 nastavitъ ko i3spolnenію zapovэdeй svoi1hъ, i3 t vёčnыz myki da i3zbavitъ, i3 da daruetъ namъ nbcnoe crtvіe, vъ nemže vozveli1čimъ tS, preslavnuю vLčcu našu, i3 proslavimъ prečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz veli1kagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.