NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Septemvrіa }

Mltvы pred8 їkHnoю ržctvA pres™hz bcdы.

Mltva №.

Q pres™az vLčce bcde! Pri1zri sъ blgoserdіemъ na molє1nіz nasъ grёšnыhъ i3 smirennыhъ rabHvъ tvoi1hъ, i3 ўmoli2 bGa sn7a tvoego2, da nizp0sletъ namъ i3 vsBmъ pritekaющыmъ kъ tebЁ zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe i3 vs‰ kъ vёčnэй i3 vremennэй ži1zni potrє1bnaz, da prosti1tъ namъ vsskoe sogrэšenіe v0lьnoe i3 nev0lьnoe, da i3zbavitъ nasъ t vsskihъ skorbeй i3 bolёzneй, i3 napasteй, i3 vsskagw ѕlagw njbstosnіz. E$й, cRi1ce naša preblgaz, nadeždo naša nesokruši1maz i3 zastypnice newbori1maz! Ne tvrati2 licA tvoegw2 t nasъ za mn0žestvo pregrэšenій našihъ: no prostri2 namъ rycэ m™rnzgw miloserdіz tvoegw2 i3 sotvori2 sъ nami znamenіe vo blgo. Kvi2 namъ bogatuю p0moщь tvoю2 i3 blgopospэši2 vo vsskomъ dёlэ blazэ: t vsskagw že načinanіz grэh0vnagw i3 pomыšlenіz lukavagw tvrati2 nasъ, da vsegdA slavimъ prečtcn0e i4mz tvoE, i3 blgodarnэ čtcn0mu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY poklansющesz, veličaemъ bGa nc7A, i3 є3dinor0dnago sn7a є3gw2, gDa našego ї}sa hrtA, i3 s™ago d¦a, so vsёmi s™hmi, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

BGoradovannaz vLčce, preproslavlennaz m™i щedr0tъ i3 člvэkolю1bіz, vsemlctivaz nj vsemъ mjrэ hodataice! Priležnw rabi2 tvoi2, ko tvoemY b9estvennomu predstatelьstvu pribэgaющe i3 prečydnomu w4brazu tvoemY so ўmilenіemъ pripadaющe, m0limsz: mltvu tepluю sn7u tvoemY i3 bGu našemu sotvori2, q vsepёtaz cRi1ce i3 vLčce, da t vsskihъ bolёzneй i3 pečaleй nasъ, tebє2 radi, i3zbavitъ, i3 t grэhHvъ vsskihъ svobodi1tъ, i3 crtvіz svoegw2 nbcnagw naslёdniki nы2 pokažetъ: velіe bo i3 neizrečennoe, ćkw m™i, i4maši derznovenіe. Kъ nemY i3 vs‰ m0žeši, є3li6ka vosh0щeši, є3di1na blgaz i3 blgoslovennaz vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, čt0maz vъ lukіanovoй pystыni, vladi1mіrskіz є3parhіi.

Q pres™az vLčce bcde, cRi1ce nb7sE i3 zemli2, vhššaz ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ i3 vseS tvari čtcnёйšaz, čtcaz dv7o mRje, mjru blgaz pom0щnice i3 ўtverždenіe i3 vsBmъ vo vsskihъ nyždahъ i3zbavlenіe! Pri1zri i3 nhnэ, gpcžE vsemlctivaz, na rabы6 tvo‰, ўmilennoю dušeю i3 sokrušennыmъ serdcemъ tebЁ molsщыzsz, i3 so slezami kъ tebЁ pripadaющыz, i3 prečtcomu i3 cэlьbon0snomu w4brazu tvoemY poklansющыzsz. Tvoes že p0moщi i3 zastuplenіz vo vsskihъ sk0rbehъ, pečalehъ i3 napastehъ ўserdnw prossщыz. Q vsemlctivaz dv7o, bcde čtcaz! Bydi nj nasъ hodataica kъ sn7u tvoemY, hrtY bGu našemu. Mh bo grёšnіi ne i4mamы i3nhz p0moщi, razvэ tebє2, vLčce: tы2 є3si2 naše ўpovanіe, tы2 є3si2 zastypnica naša i3 predstatelьnica, tы2 njbi6dimыmъ zaщiщenіe, skorbsщыmъ radovanіe, si6rыmъ pribёžiщe, vdovamъ hrani1telьnica, dёvamъ slava, slezsщыmъ veselіe, bolьnы6mъ posэщenіe, nemoщnы6mъ i3scэlenіe, grBšnыmъ sp7senіe. Segw2 radi, q bGom™i, kъ tebЁ pribэgaemъ, i3 na tv0й w4brazъ vziraemъ, i3 sъ lюb0vію poklansemsz, molebnoe pёnіe prinossщe i3 vopію1щe: pomi1luй nasъ, m™i b9іz, i3 prošє1nіz n†ša i3sp0lni, vs‰ bo sytь vozmHžna hodataйstvu tvoemY pred8 bGomъ, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ržctvo2 tvoE, bcde dv7o, radostь vozvэsti2 vseй vselennэй: i3z8 tebє1 bo vozsіS slnce pravdы, hrt0sъ bGъ našъ, i3 razruši1vъ klstvu, dadE blgoslovenіe, i3 ўprazdni1vъ smertь, darovA namъ živ0tъ vёčnый.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.