NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Maіa z7

Mltva pred8 čudotv0rnoю їkHnoю pres™hz bcdы lю1bečskoю, i3z8 slyžbы.

Q pres™az i3 preblgoslovennaz m™i gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, prečtcaz prisnodv7o, bcde mRje! Pripadaemъ i3 poklansemsz tebЁ pred8 s™0ю i3 čudotv0rnoю їkHnoю tvoeю, ю4že t lёtъ drevnihъ zdЁ čudesы2 mn0gimi i3 i3scэlenьmi neisčetnыmi proslaviti blgoizv0lila є3si2. Smirennw m0limsz tebЁ, blg0й i3 miloserdnэй zastypnicэ našeй: predstatelьstvomъ ўg0dnika tvoegw2, prpdbnagw ґntHnіa pečerskagw, vonmi2 glasu grёšnыhъ molenій našihъ, ne prezri vozdыhanій t duši2, vi1ždь skHrbi i3 bэdы6 nasъ njbыšedšыz, i3 ćkw lюbveobi1lьnaz voi1stinu m™i, potщi1sz na p0moщь namъ bezpomHщnыmъ, ўnы6lыmъ, vo mnHgіz i3 tsžkіz grэhi2 vpadšыmъ i3 pri1snw prognэvlsющыmъ gDa i3 sozdatelz našego, є3g0že ўmoli2, predstatelьnice naša, da ne pogubi1tъ nasъ so bezzakHnіi našimi, no da kvi1tъ namъ člvэkolю1bnuю svoю2 mlctь. I#sprosi2 namъ, vLčce, ў blgosti є3gw2 tэlesnoe zdravіe i3 duševnoe sp7senіe, blgočestnoe i3 mi1rnoe žitіE, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, doždi2 blgovremєnnы i3 blgoslovenіe svhše na vs‰ blg†z dэlA i3 način†nіz n†ša. I#shodataйstvuй, gpcžE, ў cRS carstvuющihъ i3 gDa gosp0dstvuющihъ, blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji, na vs‰ vragi2 є3gw2 pobёdu i3 njdolёnіe, vsemy že pravoslavnomu carstvu є3gw2 mlctь b9ію, blgoustroenіe i3 vo vsёhъ blgi1hъ i3z8obi1lіe. Q cRi1ce vsepёtaz, m™i b9іz vseblgaz! Prostri2 bGon0snіi rycэ tvoi2 kъ vozlю1blennomu sn7u tvoemY i3 bGu našemu, ўmoli2 є3go2 vs‰ nы2 sp7sti2 i3 i3zbaviti t pogi1beli vёčnыz. Ćkože drevle na mёstэ semъ ntcє1mъ našыmъ mlctь tvoю2 kvlsla є3si2, vLčce, si1ce i3 namъ nhnэ kvi2, bcde, tvo‰ щedrHtы: bolsщыz i3scэli2, skorbsщыz ўtёši, bёdstvuющыmъ pomozi2: spospэši2 vsBmъ namъ nosi1ti i4go hrt0vo vъ terpёnіi i3 smirennomydrіi, i3 spod0bi nasъ blgočestnw žitіE sіE zemn0e skončati, hrtіanskuю že neposthdnuю konči1nu poluči1ti i3 nbcnoe crtvіe ўnaslёditi, m™rnimъ hodataйstvomъ tvoi1mъ kъ r0ždšemusz t tebє2 gDu i3 bGu našemu ї}su hrtY, є3myže, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Preblgoslovennaz cRi1ce, prečtcaz dv7o bcde, proslavlьšaz gradъ lю1bečь ўg0dnika tvoegw2 prpdbnagw ґntHnіa pečerskagw roždenіemъ i3 čudotv0rnыz їkHnы tvoeS kvlenіemъ! M0limъ tS, vseblgaz, moli2 za nы2 r0ždšagosz t tebє2 cRS hrtA bGa našego, i3 maternimъ tvoi1mъ kъ nemY predstatelьstvomъ i3zbavi nasъ t vsskagw ѕlA: nedygi našz i3scэli2, peč†li našz ўtoli2 i3 naslёdniki kvi2 nasъ crtvіz nbcnagw, ćkw miloserdna.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.