NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Ґprjlіa d7i

Mltvы pred8 vi1lenskoю čudotv0rnoю їkHnoю pres™hz bcdы ndigi1trіi, čtHmыz vъ vi1lenskomъ svsto-tr0ickomъ monastыrЁ.

Mltva №.

Kъ komY vozopію2, vLčce; Kъ komY pribёgnu vъ g0resti moeй, ѓщe ne kъ tebЁ cRi1ce nbcnaz; Kto2 plačь m0й i3 vozdыhanіe moE prіi1metъ, ѓщe ne tы2, prenepor0čnaz, nadeždo hrtіanъ i3 pribёžiщe namъ grBšnыmъ; Kto2 pače tebє2 vъ napastehъ zaщi1titъ; Ўslhši u5bo stenanіe moE, i3 prikloni2 ќho tvoE ko mnЁ, vLčce mlcti bGa moegw2, i3 ne prezri menє2 trebuющagw tvoeS p0moщi, i3 ne tri1ni menє2 grёšnagw. Vrazumi2 i3 nauči1 mz, cRi1ce nbcnaz: ne tstupi2 t menє2 rabA tvoegw2, vLčce, za roptanіe moE, no bydi mnЁ mati i3 zastypnica. Vručaю sebE mi1lostivomu pokr0vu tvoemY: privedi1 mz grёšnago kъ ti1hoй i3 bezmztežnэй ži1zni, da plačusz nj grэsёhъ moi1hъ. Kъ komy bo pribёgnu povi1nnый ѓzъ, ѓщe ne kъ tebЁ, ўpovanію i3 pribёžiщu grёšnыhъ, nadeždoю na neizrečennuю mlctь tvoю2 i3 щedrHtы tvo‰ njkrilsemь; q vLčce cRi1ce nbcnaz! Tы2 mnЁ ўpovanіe i3 pribёžiщe, pokr0vъ i3 zastuplenіe i3 p0moщь. CRi1ce moS preblgaz i3 sk0raz zastypnice! Pokrhй tvoi1mъ hodataйstvomъ mo‰ pregrэšє1nіz, zaщiti2 menE t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ: ўmzgči2 serdcA ѕlhhъ čelovBkъ, vozstaю1щihъ na mS. Q m™i gDa moegw2 tvorcA! Tы2 є3si2 k0renь dёvstva i3 neuvzdaemый cvёtъ čistotы2. Q bGorodi1telьnice! Tы2 podaždь mi2 p0moщь nemoщstvyющemu plotski1mi strastьmi2 i3 bolёznuющemu serdcemъ, є3di1no bo tvoE i3 sъ tob0ю tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw i4mamъ zastuplenіe: i3 tvoi1mъ prečydnыmъ zastuplenіemъ da i3zbavlюsz t vsskіz bэdы2 i3 napasti, q prenepor0čnaz i3 preslavnaz b9іz m™i mRje. Tёmže so ўpovanіemъ glag0lю i3 vopію2: raduйsz, blgodatnaz: raduйsz, njbradovannaz: raduйsz, preblgoslovennaz: gDь sъ tob0ю.

Mltva v7.

Q vsemlctivaz gpcžE, cRi1ce bcde, t vsёhъ rodHvъ i3zbrannaz i3 vsёmi rHdы nbcnыmi i3 zemnhmi ўblžaemaz! Vozzri2 mi1lostivnw na predstosщыz pred8 s™0ю їkHnoю tvoeю lю1di sі‰, ўserdnw molsщыzsz tebЁ, i3 sotvori2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ i3 zastuplenіemъ ў sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, da nikt0že ti1detъ t mёsta segw2 t0щь ўpovanіz svoegw2 i3 posramlenъ vъ nadeždэ svoeй, no da prіi1metъ kjйždo t tebє2 vs‰ po blg0mu i3zvolenію serdca svoegw2, po nyždэ i3 potrebэ svoeй, vo sp7senіe duši2 i3 vo zdravіe tёlu. Naipače že njsэni2 i3 njgradi2 pokr0vomъ tvoi1mъ, miloserdaz m™i, blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, i3 vesь carstvuющій d0mъ є3gw2: tženi2 t negw2 mltvami tvoi1mi vsskago vragA i3 supostata, ўtverdi2 žitіE є3gw2 vъ mi1rэ i3 tišinЁ, da i3 mы2 vsi2 ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blazэ, blgočestіi i3 čistotЁ: ўderžavi carstvo є3gw2, vo є4že bhti vъ nemъ crtvu hrt0vu: ўpravi puti6 i3 sovёtы є3gw2, da vozsіsetъ vo dnehъ є3gw2 pravda i3 mn0žestvo mi1ra, i3 da vozraduetsz serdce є3gw2 nj syщihъ vъ deržavэ є3gw2, ćkože serdce ntcA nj čadэhъ svoi1hъ veselsщasz: na soproti6vnыz že i3 lukavnuющыz vъ serdcahъ svoi1hъ posli2 pred8 licemъ є3gw2 trepetъ, da ponE strahomъ vrazumstsz i3 prestanutъ t lukavstvъ i3 protivlenій svoi1hъ. Moli2, miloserdaz vLčce, prenbcnago bGa, da pri1snw cRkovь svoю2 s™yю soblюdetъ, vhšnimъ svoi1mъ blgoslovenіemъ ґrhіerє1i našz pravosl†vnыz ўkrэpi1tъ, mi1romъ njgradi1tъ, i3 s™ёй svoeй cRkvi cёlыhъ, zdravыhъ, čestnhhъ, dolgodenstvuющihъ i3 pravw pravzщihъ sl0vo svoeS i4stinы daruetъ, t vsёhъ že vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ, so vsёmi pravoslavnыmi hrtіanы, mi1lostivnw i3zbavitъ, i3 vo pravoslavіi i3 tverdэй vёrэ do koncA vэkHvъ nepostypnw i3 neizmёnnw sohrani1tъ. Priziraй blgoserdіemъ, vsepёtaz, i3 prizrёnіemъ mi1lostivagw tvoegw2 zastuplenіz na vsE carstvo naše vserwssjйskoe, carstvuющыz gradы našz i3 gradъ seй, s™yю njbi1telь sію2, hramъ seй i3 duh0vnый vertogradъ zdЁ syщій, i3 na sі‰ bog†tыz tvo‰ mlcti newskydnw i3zlivaй, th bo є3si2 vsesi1lьnaz pom0щnica i3 zastypnica vsёhъ nasъ. Prikloni1sz kъ mltvamъ i3 vsёhъ r†bъ tvoi1hъ, ko s™ёй їkHnэ tvoeй zdЁ pritekaющihъ, ўslhši vozdыh†nіz i3 glasы, i4miže rabi2 tvoi2 m0lztsz na s™ёmъ mёstэ semъ. Ѓщe že i3 i3novёrnый i3 i3noplemennikъ, zdЁ prehodS, pom0litsz, ўslhši, čadolюbi1vaz gpcžE, i3 sego2 člvэkolю1bnэ, i3 mi1lostivnw sodёlaй, ±že kъ p0moщi є3mY i3 ko sp7senію. NJžestočє1nnыz že i3 razsBznnыz serdcы2 svoi1mi vo stranahъ našihъ na pytь i4stinы nastavi: tpadšыz t blgočesti1vыz vёrы njbrati2 i3 paki s™ёй pravoslavnэй kafoljčestэй cRkvi sopričti2. Vъ d0mэhъ lюdeй tvoi1hъ i3 vo bratіi s™hz njbi1teli seS mi1rъ njgradi2 i3 soblюdi2, vъ ю4nыhъ bratstvo i3 smirennomydrіe ўtverdi2, starostь podderži2, džtroki nastavi, vъ v0zrastэ soveršennэmъ syщыz ўmudri2, si6rыz i3 vdovi6cы zastupi2, ўtэsnє1nnыz i3 vъ sk0rbehъ syщыz ўtёši i3 njhrani2, mladencы vospitaй, bolsщыz ўvračyй, plэnє1nnыz svobodi2, njgraždaющi nы2 pri1snw t vsskagw ѕlA blgostію tvoeю, i3 ўtёši mi1lostivnыmъ tvoi1mъ posэщenіemъ i3 vs‰ blgodёющыz namъ. Daruй že, blgaz, zemli2 plodon0sіe, vozdyhu blgorastvorenіe i3 vs‰, ±že na p0lьzu našu d†rы blgovremєnnыz i3 blgopotrє1bnыz, vsem0щnыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ pred8 vses™0ю živonačalьnoю trbceю, vъ є3sže hramэ predstoi1mъ vsi2, namъ pomogaющi. Prežde tšedšыz ntcы2 i3 matєri, bratію i3 sєstrы2 našz, i3 vs‰ t lёtъ drevnihъ ko s™ёй їkHnэ tvoeй seй pripadavšыz, ўpok0й vъ selenіihъ s™hhъ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ, i3dёže nёstь pečalь i3 vozdыhanіe. E#gda že prispёetъ i3 naše t žitіS segw2 tšestvіe i3 kъ vёčnэй ži1zni preselenіe, predstani namъ, preblgoslovennaz dv7o, i3 daruй hrtіanskuю konči1nu žitіS našegw bezbolёznenu, neposthdnu, mi1rnu i3 s™hhъ t†inъ pričastnu, da i3 vъ byduщemъ vёcэ spod0bimsz vsi2, kypnw so vsёmi s™hmi, bezkonečnыz blžennыz ži1zni vo crtvіi vozlю1blennagw sn7a tvoegw2, gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.