NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Marta k7є

Mltva pred8 їkHnoю blgovёщenіz pres™hz bcdы.

Prіimi2, vseblgom0щnaz, prečtcaz gpcžE, vLčce bGorodi1telьnice, sі‰ čestnы6z darы, tebЁ є3di1nэй prikl†dnыz, t nasъ nedost0йnыhъ rabHvъ tvoi1hъ, t vsёhъ rodHvъ i3zbrannaz, vsёhъ tvareй nbcnыhъ i3 zemnhhъ vhššaz ćvlьšazsz. Poneže bo tebє2 radi bhstь gDi si1lъ sъ nami, i3 tob0ю sn7a b9іz poznahomъ, i3 spod0bihomsz s™agw tёla є3gw2 i3 prečtcыz kr0ve є3gw2. Tёmže blženna є3si2 vъ r0dэhъ rodHvъ, bGoblžennaz, heruvjmwvъ svэtlёйši i3 serafjmwvъ čtcnёйši syщaz. I# nhnэ, vsepёtaz pres™az bcde, ne prestaй molsщisz nj nasъ nedost0йnыhъ rabёhъ tvoi1hъ, є4že i3zbavitisz namъ t vsskagw sovёta lukavagw i3 t vsskagw njbstosnіz, i3 sohrani1tisz namъ nevreždє1nыmъ t vsskagw kdovi1tagw pril0ga dіavolьskagw. No daže do koncA mltvami tvoi1mi newsuždennыhъ nasъ soblюdi2: ćkw da tvoi1mъ zastuplenіemъ i3 p0moщію sp7saemi, slavu, hvalY, blgodarenіe i3 poklonenіe za vs‰ vъ trbcэ є3di1nomu bGu i3 vsёhъ sozdatelю vozsыlaemъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь sp7senіz našegw glavi1zna, i3 є4že t vёka tainstva kvlenіe: sn7ъ b9ій sn7ъ dv7ы bыvaetъ, i3 gavrіi1lъ blgodatь blgovэstvyetъ. Tёmže i3 mы2 sъ ni1mъ bcdэ vozopіi1mъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.