NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Septemvrіa d7

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы, i3menyemoю newpali1maz kupinA.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q pres™az i3 preblgoslovennaz m™i sladčaйšagw gDa našegw ї}sa hrtA! Pripadaemъ i3 poklansemsz tebЁ pred8 s™0ю i3 prečtcn0ю їkHnoю tvoeю, є4юže di6vnaz i3 presl†vnaz čudesA sodэvaeši, t džgnennagw zapalenіz i3 molnіen0snagw gr0ma žili6щa n†ša sp7saeši, ned{žnыz i3scэlseši, i3 vssko blg0e prošenіe naše vo blgo i3spolnseši. Smirennw m0limъ tS, vsesi1lьnaz r0da našegw zastypnice: spod0bi nы2 nemoщnы6z i3 grBšnыz tvoegw2 m™rnzgw zastuplenіz i3 blgopopečenіz. Sp7si2 i3 sohrani2, vLčce, pod8 kr0vomъ mlcti tvoeS blgovёrnago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji, cRkovь s™yю, gradъ seй (i3li2 vesь sію2, i3li2 njbi1telь sію2) vsю2 stranY našu pravoslavnuю, i3 vs‰ nы2 pripadaющыz kъ tebЁ sъ vёroю i3 lюb0vію i3 so ўmilennыmi slezami tvoegw2 zastuplenіz prossщыz. E$й, gpcžE vsemlctivaz! Ўmiloserdisz na nasъ njburevaemыhъ grэhi2 mn0gimi i3 ne i3myщihъ derznovenіz ko hrtY gDu prosi1ti є3go2 nj pomi1lovanіi i3 proщenіi: tebE u5bo predlagaemъ kъ nemY na ўmolenіe, m™rь є3gw2 syщuю. Prostri2 kъ nemY, q vseblgaz, bGoprіi1mnэi rycэ tvoi2, i3 predstatelьstvuй za nasъ pred8 є3gw2 blgostію, prossщi namъ proщenіz pregrэšenій našihъ, blgočestnagw mi1rnagw žitіS, blgjz hrtіanskіz konči1nы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudЁ є3gw2. Vъ časъ že gr0znagw posэщenіz b9іz, ѓщe ngnemъ vozgorstsz d0move naši, ѓщe li molnіen0snыmъ gr0momъ ўstrašaemi bydemъ, kvi2 namъ mi1lostivnoe tvoE zastuplenіe i3 deržavnoe vspomoženіe: da, sp7saemi vsesi1lьnыmi tvoi1mi ko gDu mltvami, vremennagw nakazanіz b9іz zdЁ i3zbёgnemъ, vёčnoe že blženstvo raйskoe tamw ўnaslёduemъ, i3 so vsёmi s™hmi vospoemъ prečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz poklansemыz trbcы, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE velіe kъ namъ miloserdіe, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 ґkafіsta.

Q pres™az dv7o, m™i gDa vhšnzgw, zastypnice i3 pokr0ve vsёhъ kъ tebЁ pribэgaющihъ! Pri1zri sъ vыsotы2 s™hz tvoeS na mS grёšnago, pripadaющago ko prečtcomu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY: ўslhši moю2 tepluю mltvu i3 prinesi2 ю5 pred8 vozlю1blennago sn7a tvoego2, gDa našego ї}sa hrtA: ўmoli2 є3go2, da njzari1tъ mračnuю dyšu moю2 svёtomъ b9estvennыz blgodati svoeS, da i3zbavitъ mS t vsskіz nyždы, sk0rbi i3 bolёzni, da nizp0sletъ mnЁ ti1hoe i3 mi1rnoe žitіE, zdravіe tэlesnoe i3 duševnoe, da ўmiri1tъ stražduщee serdce moE i3 i3scэli1tъ r†nы є3gw2, da nastavitъ mS na dHbraz dэlA, ќmъ m0й ќbw t pomыšlenій syetnыhъ da njči1stitъ, i3spolnenію že zapovэdeй svoi1hъ mS nauči1vъ, t vёčnыz myki da i3zbavitъ i3 svoegw2 nbcnagw crtvіz da ne liši1tъ mS. Q pres™az bcde! Tы2, vsёhъ skorbsщihъ radoste, ўslhši i3 mS sk0rbnago: tы2, i3menyemaz ўtolenіe pečali, ўtoli2 i3 moю2 pečalь: tы2, kupino2 newpali1maz, sohrani2 mjrъ i3 vsёhъ nasъ t vredon0snыhъ džgnennыhъ strёlъ vragA: tы2, vzыskanіe pogi1bšihъ, ne popusti2 i3 mnЁ pogi1bnuti vъ bezdnэ grэhHvъ moi1hъ, na ts bo po bz7э vsS moS nadežda i3 ўpovanіe. Bydi mnЁ vъ ži1zni vremennэй zastypnica i3 nj ži1zni vёčnэй pred8 vozlю1blennыmъ sn7omъ tvoi1mъ, gDemъ našimъ ї}somъ hrt0mъ hodataica. Nauči1 mz tomY ќbw sъ vёroю i3 lюb0vію služi1ti, tebe že, pres™az m™i b9іz, preblgoslovennaz mRje, blgogovёйnw čti1ti do skončanіz dneй moi1hъ.

Mltva G, čt0maz vъ novgor0dskomъ ю4rьevэ monastыrЁ.

CRi1ce nbcnaz, vLčce naša, gpcžE vselennыz, pres™az bcde, neskvernaz, neblaznaz, netlёnnaz, prečtcaz, čtcaz prisnodv7o, mRje bGonevёsto, m™i tvorcA tvari, gDa slavы i3 vLki vssčeskihъ! Tob0ю cRь carstvuющihъ i3 gDi gosp0dstvuющihъ prіi1de i3 na zemli2 namъ kvi1sz. Tы2 u5bo b9іe miloserdіe voploщennoe, tы2 m™i svёta i3 životA syщi, ćkože nёkogda vo črevэ tvoemъ nosi1la є3si2 є3go2, i3 na njb8stіihъ tvoi1hъ i3mёla є3si2 mLnca sl0vo prevёčnoe, bGa, takw i3 vsegdA togo2 sъ sob0ю i4maši. Segw2 radi mы2 po bz7э kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw kъ neruši1mэй stэnЁ i3 predstatelьstvu: pri1zri blgoserdіemъ, vsepёtaz bcde, na lю1toe njѕloblenіe naše, i3 i3scэli2 dyšъ i3 tэlesъ našihъ bolBzni: tženi2 t nasъ vsskago vragA i3 supostata: i3zbavi t glada, m0ra, t ćzvы, t v0dъ mn0gihъ i3 vozdyhwvъ tletv0rnыhъ, i3 t smerti vnezapnыz: i3 ćkože tri2 džtroki vъ peщi2 vavmlHnstэй, sohrani2 i3 soblюdi2 nasъ, da, ćkože drevle lю1demъ b9іimъ, takw bydutъ vs‰ blg†z namъ čtyщыmъ tS: vrazi1 že i3 vsi2 nenavi1dzщіi nasъ da postыdstsz i3 posramztsz, i3 ўrazumёюtъ vsi2, ćkw sъ tob0ю gDь, q vLčce, i3 tob0ю sъ nami bGъ. Vo dni2 njsэni2 nasъ sёnію blgodati tvoeS, vo tьmё že noщnёй prosvэti2 svёtomъ svhše, vsBmъ polє1znaz ўstrosющi: preloži2 g0restь našu vo sladostь, i3 slezы njtri2 sogrэši1všihъ i3 bёdstvuющihъ r†bъ tvoi1hъ, i3spolnsющi koegHždo prošє1nіz vs‰ vo blgo: vs‰ bo m0žeši, є3li6ka h0щeši tы2, m™i sl0va i3 životA. TebE nc7ъ vэnčA dщerь, sn7ъ m™rь dv7u, d¦ъ s™hй nevёstu, da carstvueši ćkw cRi1ca, predstosщi njdesnyю s™hz trbcы, i3 mi1lueši nasъ ćkože h0щeši, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Tropari2, glasъ d7:

№. Vo ngni2 kupinы2 newpali1mыz, drevle mwmseemъ vi1dэnnыz, taйnu voploщenіz svoegw2 t neiskusobračnыz dv7ы mRji prowbrazovavый, t0й i3 nhnэ, ćkw čudesъ tvorecъ i3 vseS tvari sozdatelь, їkHnu є3S sію2 čudesы2 mn0gimi proslavi, darovavъ ю5 vBrnыmъ vo i3scэlenіe t nedygwvъ i3 vъ zaщiщenіe t džgnennagw zapalenіz. Segw2 radi vopіemъ preblgoslovennэй: nadeždo hrtіanъ, t lю1tыhъ bёdъ, ngnS i3 gr0ma i3zbavi na tS ўpovaющыz, i3 sp7si2 dyšы našz, ćkw miloserda.

v7. Vъ kupinЁ, ngnemъ gorsщeй i3 nesgaraemэй, pokazavый mwmseovi prečtcuю tvoю2 m™rь, hrtE b9e, džgnь b9estvA newpalьnэ vo črevэ prіi1mšuю i3 netlёnnu po ržctvЁ prebhvšuю: toS mltvami t plamene strasteй i3zbavi nasъ, i3 t džgnennыhъ zapalenій gradъ tv0й sohrani2, ćkw mnogomlctivъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.