NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Fevruarіa є7

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы, i3menyemoю vzыskanіe pogi1bšihъ, i3li2 i3zbavlenіe t bёdъ stražduщihъ.

Mltva №.

Q vLčce preblgoslovennaz, zaщi1tnice r0da hrtіanskagw, pribёžiщe i3 sp7senіe pribэgaющihъ kъ tebЁ! Vёmъ, voi1stinu vёmъ, ćkw ѕэlw2 sogrэši1hъ, i3 prognёvahъ, premlctivaz gpcžE, roždennago pl0tію t tebє2 sn7a b9іz. No i4mamъ mnHgіz w4brazы prežde menє2 prognёvavšihъ є3gw2 miloserdіe: mыtari2, bludni6cы i3 pr0čыz grёšniki, i5mže dadesz proщenіe grэhHvъ i4hъ, pokasnіz radi i3 i3spovёdanіz. Tы6z u5bo w4brazы pomi1lovannыhъ nčesє1mъ grёšnыz duši2 moeS predstavlsz, i3 na toli1koe b9іe miloserdіe, džnыz prіi1mšee, vziraz, derznyhъ i3 ѓzъ grёšnый pribёgnuti sъ pokasnіemъ ko tvoemY blgoserdію. Q vsemlctivaz vLčce! Podaždь mi2 ryku p0moщi, i3 i3sprosi2 ў sn7a tvoegw2 i3 bGa, m™rnimi i3 s™ёйšimi tvoi1mi mltvami, tsžkimъ moi6mъ grэhHmъ proщenіe. Vёruю i3 i3spovёduю, ćkw t0й, є3g0že rodilA є3si2, sn7ъ tv0й є4stь voi1stinu hrt0sъ, sn7ъ bGa živagw, sudіS živhhъ i3 mertvыhъ, vozdasй komyždo po dэlHmъ є3gw2: vёruю že paki i3 i3spovёduю tebE bhti i4stinnuю bcdu, miloserdіz i3st0čnikъ, ўtэšenіe plačuщihъ, vzыskanіe pogi1bšihъ, si1lьnuю i3 neprestaю1щuю kъ bGu hodataicu, ѕэlw2 lю1bzщuю r0dъ hrtіanskій i3 sporyčnicu pokasnіz: voi1stinu bo nёstь namъ i3nhz p0moщi i3 pokr0va, razvэ tebє2, gpcžE premlctivaz, i3 nikt0že, ўpovaz na tS, postыdёsz kogdA, i3 tob0ю ўmolsz bGa, nikt0že njstavlenъ bhstь. Togw2 radi i3 ѓzъ tvoю2 neisčetnuю blgostь molю2: tverzi dvє1ri miloserdіz tvoegw2 mnЁ zablyždšemu i3 padšemu vъ timёnіe glubinы2, ne vozgnušaйsz menє2 skvernagw, ne prezri grёšnagw molenіz moegw2, ne njstavi menє2 njkasnnagw, ćkw vъ pogi1belь ѕl0bnый vragъ pohi1titi mS i4щetъ: no ўmoli2 nj mnЁ roždennago t tebє2 miloserdago sn7a tvoego2 i3 bGa, da prosti1tъ veli6kіz mo‰ grэhi2 i3 i3zbavitъ mS t pagubы moeS, ćkw da i3 ѓzъ, so vsёmi poluči1všimi proщenіe, vospoю2 i3 proslavlю bezmёrnoe miloserdіe b9іe i3 tvoE neposthdnoe nj mnЁ zastuplenіe vъ ži1zni seй i3 vъ neskončaemэmъ vёcэ.

Mltva v7.

Q pres™az i3 preblgoslovennaz dv7o, vLčce bcde, sporyčnice grёšnыhъ i3 vzыskanіe pogi1bšihъ! Pri1zri mi1lostivnыmъ tvoi1mъ džkomъ na nasъ, predstosщihъ pred8 s™0ю їkHnoю tvoeю i3 so ўmilenіemъ molsщihsz tebЁ: vozdvi1gni nasъ i3z8 glubinы2 grэh0vnыz, prosvэti2 ќmъ našъ, njmračennый strastьmi2, i3 ўvračyй ćzvы dyšъ i3 tэlesъ našihъ. Ne i4mamы i3nhz p0moщi, ne i4mamы i3nhz nadeždы, razvэ tebє2, vLčce: tы2 vёsi vs‰ nemwщi i3 sogrэšє1nіz n†ša. Kъ tebЁ pribэgaemъ i3 vopіemъ: ne njstavi nasъ tvoeю nbcnoю p0moщію, no predstani namъ pri1snw, i3 tvoi1mъ neizrečennыmъ miloserdіemъ i3 щedr0tami sp7si2 i3 pomi1luй nasъ pogibaющihъ. Daruй namъ i3spravlenіe grэh0vnыz ži1zni našez i3 i3zbavi nasъ t skorbeй, bёdъ i3 bolёzneй, t vnezapnыz smerti, ѓda i3 vёčnыz myki. Th bo є3si2, cRi1ce i3 vLčce, sk0raz pom0щnica i3 zastypnica vsBmъ pritekaющыmъ kъ tebЁ i3 krёpkoe pribёžiщe grёšnikwvъ kaющihsz. Podaždь u5bo namъ, preblgaz i3 vsenepor0čnaz dv7o, hrtіanskій konecъ ži1zni našez mi1renъ i3 neposthdenъ, i3 spod0bi nasъ tvoi1mъ hodataйstvomъ vseli1tisz vo njbi1telehъ nbcnыhъ, i3dёže neprestannый glasъ prazdnuющihъ radostію slavitъ pres™yю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Zastypnice ўserdnaz, blgoutr0bnaz gDa m™i! Kъ tebЁ pribэgaю ѓzъ njkasnnый i3 pače vsёhъ čelovBkъ grэšnёйšій: vonmi2 glasu molenіz moegw2, i3 v0plь m0й i3 stenanіe ўslhši. Ćkw bezzakHnіz mo‰ prevzыd0ša glavY moю2, i3 ѓzъ, ćkože korablь vъ puči1nэ, pogružaюsz vъ m0ri grэhHvъ moi1hъ. No tы2, vseblgaz i3 miloserdaz vLčce, ne prezri menє2 tčaznnagw i3 vo grэsёhъ pogibaющagw: pomi1luй mS kaющagosz vo ѕlhhъ dёlэhъ moi1hъ, i3 njbrati2 na pytь pravый zablyždšuю njkasnnuю dyšu moю2. Na tebE, vLčce moS bcde, vozlagaю vsE ўpovanіe moE. Tы2, m™i b9іz, sohrani2 i3 soblюdi1 mz pod8 kr0vomъ tvoi1mъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7.

CRi1ce moS preblgaz, nadeždo moS bcde, pribёžiщe si1rыhъ i3 strannыhъ predstatelьnice, skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ pokrovi1telьnice! Zri1ši moю2 bэdY, zri1ši moю2 sk0rbь: pomozi1 mi ćkw nemoщnu, napravi mS ćkw stranna. NJbi1du moю2 vёsi, razrэši2 tY, ćkože v0liši: ćkw ne i4mamъ i3nhz p0moщi razvэ tebє2, ni i3nhz predstatelьnicы, ni blgjz ўtёšitelьnicы, t0kmw tebE, q bGom™i, ćkw da sohrani1ši mS i3 pokrheši vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7.

Q pres™az dv7o, m™i hrtA bGa našegw, cRi1ce nb7sE i3 zemli2! Vonmi2 mnogobolёznennomu vozdыhanію dyšъ našihъ, pri1zri sъ vыsotы2 s™hz tvoeS na nasъ, sъ vёroю i3 lюb0vію poklansющihsz prečtcomu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY. Se bo grэhmi2 pogružaemіi i3 skorbьmi2 njburevaemіi, vziraющe na tv0й w4brazъ, ćkw živёй tebЁ syщeй sъ nami, prin0simъ smirє1nnaz molє1nіz n†ša. Ne i4mamы bo i3nhz p0moщi, ni i3nagw predstatelьstva, ni ўtэšenіz, t0kmw tebE, q m™i vsёhъ skorbsщihъ i3 njbremenennыhъ! Pomozi2 namъ nemoщnы6mъ, ўtoli2 skHrbi našz, nastavi na pytь pravый nasъ zabluždaющihъ, ўvračyй bolёznєnnaz serdcA n†ša i3 sp7si2 beznadežnыhъ daruй namъ pr0čee vremz žitіS našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi provodi1ti, podaždь hrtіanskuю konči1nu, i3 na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2 kvi1sz namъ miloserdaz predstatelьnica, da vsegdA poemъ, veličaemъ i3 slavimъ tS, ćkw blgyю zastypnicu r0da hrtіanskagw, so vsёmi ўgodi1všimi bGu, vo vёki vэkHvъ.

Mltva ѕ7.

Q pres™az vLčce i3 bcde, vhššaz heruv‡mъ i3 čtcnёйšaz seraf‡mъ, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, vsёhъ skorbsщihъ radoste! Podaždь ўtэšenіe i3 namъ, vъ sk0rbi syщыmъ: razvэ bo tebє2 i3n0gw pribёžiщa i3 p0moщi ne i4mamы. Tы2 є3di1na є3si2 radosti našez hodataica, i3 ćkw m™i b9іz i3 m™i miloserdіz, predstosщi ў prt0la pres™hz trbcы, m0žeši namъ pomoщi2: nikt0že bo pritekazй kъ tebЁ posramlenъ th0ditъ. Ўslhši u5bo i3 nasъ, nhnэ vъ denь sk0rbi pred8 tvoeю їkHnoю pripadaющihъ i3 so slezami tebЁ molsщihsz: tženi2 t nasъ naležaщыz na nasъ skHrbi i3 peč†li. Vъ seй vremennэй ži1zni, ne lišє1nы že sotvori1 nы tvoi1mъ vsesi1lьnыmъ hodataйstvomъ i3 vёčnыz neskončaemыz radosti vo crtvіi sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь džbщій pres™ёй bcdэ, glasъ d7:

Kъ bcdэ priležnw nhnэ pritecemъ grёšnіi i3 smirennіi, i3 pripademъ, vъ pokasnіi zovyщe i3z8 glubinы2 duši2: vLčce, pomozi2, na nы2 miloserdovavši: potщi1sz, pogibaemъ t mn0žestva pregrэšenій: ne tvrati2 tvo‰ rabы6 tщы2, ts bo i3 є3di1nu nadeždu i4mamы.

I$nъ troparь, glasъ t0йže:

Vzыщi2 nasъ pogibaющihъ, pres™az dv7o, ne po grэhHmъ bo našыmъ nakazyeši nasъ, no po člvэkolю1bію mi1lueši: i3zbavi nasъ t ѓda, bolёzni i3 nyždы, i3 sp7si2 nasъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.