NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Їanuarіa k7є

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы, i3menyemoю ўtoli2 mo‰ peč†li.

Mltva №.

Nadeždo vsBmъ koncє1mъ zemli2, prečtcaz dv7o, gpcžE bcde, ўtэšenіe naše! Ne gnušaйsz nasъ grёšnыhъ, na tvoю1 bo mlctь ўpovaemъ: ўgasi2 gorsщій vъ nasъ plamenь grэh0vnый i3 pokasnіemъ njrosi2 i3zsHhšaz serdcA n†ša: njči1sti ќmъ našъ t grэh0vnыhъ p0mыslwvъ: prіimi2 mwlьbы2, t duši2 i3 serdca so vozdыhanіemъ tebЁ prinosi6mыz. Bydi nj nasъ hodataica kъ sn7u tvoemY i3 bGu, i3 tvrati2 gnёvъ є3gw2 m™rnimi tvoi1mi mltvami. Dušє1vnыz i3 tэlє1snыz ćzvы i3scэli2, gpcžE vLčce: ўtoli2 bolBzni dyšъ i3 tэlesъ: ўtiši2 byrю ѕlhhъ napadenій vražeskihъ, timi2 bremz grэhHvъ našihъ, i3 ne njstavi nasъ do koncA pogi1bnuti, i3 pečalію sokrušє1nnaz serdcA n†ša ўtёši, da slavimъ tS do poslёdnzgw i3zdыhanіz našegw.

Mltva v7, s™agw є3frema sĐrіna, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Dv7o vLčce bcde, pače є3stestvA i3 sl0va r0ždšaz є3dinor0dnoe b9іe sl0vo, tvorcA i3 vLku vseS vi1dimыz i3 nevi1dimыz tvari, є3di1nago t trbcы bGa, i3 bGa i3 člvёka, njbi1telь b9estvA ćvlьšazsz, vmэsti1liщe vsskіz s™hni i3 blgodati, vъ nemže, po blgovolenію bGa i3 nc7A, sodёйstvuющu s™0mu d¦u, vseli1sz i3spolnenіe b9estvA tэlesnэ, carskimъ i3 bGolёpnыmъ dost0instvomъ nesravnennw prevoznesennaz i3 nad8 vsskoю tvarію preimyщaz, slavo i3 ўtэšenіe, i3 neizrečennoe veselіe ѓgGlwvъ, ґpclwvъ že i3 prbr0kwvъ carstvennый vёnče, myčenikwvъ preestestvennoe i3 di1vnoe myžestvo, pob0rnice vъ p0dvizэhъ i3 podatelьnice pobёdы, ўgotovlsющaz podvi1žnikwmъ vэncы2 i3 vozda‰nіz vBčnaz i3 bGolBpnaz, vsskіz česti prevhššaz, čestь i3 slavo prpdbnыhъ, nepogrэši1telьnaz puteukazatelьnice i3 nastavnice bezm0lvіz, dverь tkrovenій i3 d¦0vnыhъ t†inъ, i3st0čniče svёta, vratA vBčnыz ži1zni, neistoщi1maz rэko2 miloserdіz, neisčerpaemoe m0re vsёhъ bGolёpnыhъ darovanій i3 čudesъ! TebE pr0simъ i3 tebE m0limъ, sostradatelьnэйšuю m™rь člvэkolюbi1vagw vLki: bydi mi1lostiva kъ namъ smirє1nnыmъ i3 nedostHйnыmъ rabHmъ tvoi6mъ, pri1zri blgoserdіemъ na plэnenіe i3 smirenіe naše, ўvračyй sokrušє1nіz dyšъ i3 tэlesъ našihъ, razsёй vi6dimыz i3 nevi6dimыz vragi2, bydi namъ nedostHйnыmъ st0lpъ krёpokъ pred8 licemъ vr†gъ našihъ, brannoe njryžіe, si1lьnoe njpolčenіe, voev0da i3 newbori1maz pob0rnica: kvi2 nhnэ na nasъ drє1vnіz i3 di6vnыz mlcti tvo‰, da ўvёdztъ bezzak0nnіi vrazi2 naši, ćkw sn7ъ tv0й i3 bGъ є3di1nъ є4stь cRь i3 vLka, ćkw tы2 є3si2 voi1stinu bcda, r0ždšaz po pl0ti i4stinnago bGa, ćkw vs‰ tebЁ vozmHžna sytь, i3 є3li6ka ѓщe vosh0щeši, vLčce, vlastь i4maši vs‰ sі‰ soverši1ti na nb7si2 i3 na zemli2, i3 na vssko prošenіe darovati, є3li6ka koemyždo polє1zna sytь: bolsщыmъ zdravіe, vъ m0ri že syщыmъ tišinY i3 blg0e plavanіe. Putešestvuющыmъ u5bo sputešestvuй i3 njhransй |, plэnє1nnыz sp7saй t g0rьkagw rabstva, ўtёši peč†lьnыz, njblegči2 niщetY i3 vsskoe i3n0e tэlesnoe ѕlostradanіe: vsёhъ svobodi2 t duševnыhъ ned{gъ i3 strasteй nevi1dimыmi tvoi1mi predstatelьstvы i3 nastavlє1nіi, ćkw da bezpor0čnw i3 nepretknovennw pytь seS vremennыz ži1zni soverši1vše, naslёdimъ tob0ю i3 džnaz vBčnaz bl†ga vo crtvіi nbcnэmъ. VBrnыz že cari2 našz, i5že strašnыmъ i4menemъ є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2 počteni sytь, i3 ўpovaюtъ na tvoE predstatelьstvo i3 na mlctь tvoю2, i3 vo vsёhъ i4mutъ tS svoю2 hodataicu i3 pob0rnicu, ўkrэpi2 nevi1dimw proti1vu njbstosщihъ vragHvъ: razsёй w4blakъ ўnhnіz, dyšы i4hъ njbležaщь: i3zbavi | t duševnagw ўtruždenіz, vmёstw že džnagw daruй i5mъ svёtloe blgodyšіe i3 radostь, paki ўtverždaющi mi1rъ i3 bezmztežіe deržavы i3 carstva i4hъ. Sp7si2 mltvami tvoi1mi, vLčce, sію2 tebЁ naipače posvzщennuю pastvu, vsskій gradъ i3 stranY, t glada, trysa, pot0pa, ngnS, mečA. Našestvіz i3noplemennikwvъ, meždous0bnыz brani, i3 vsskій pravednw na nы2 dvi1žimый gnёvъ tvrati2, blgovolenіemъ i3 blgodatію є3dinor0dnagw sn7a i3 bGa tvoegw2, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 so prisnosyщnыmъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

CRi1ce moS preblgaz, nadeždo moS bcde, pribёžiщe si1rыhъ i3 strannыhъ predstatelьnice, skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ pokrovi1telьnice! Zri1ši moю2 bэdY, zri1ši moю2 sk0rbь: pomozi1 mi ćkw nemoщnu, napravi mS ćkw stranna. NJbi1du moю2 vёsi, razrэši2 tY, ćkože v0liši: ćkw ne i4mamъ i3nhz p0moщi razvэ tebє2, ni i3nhz predstatelьnicы, ni blgjz ўtёšitelьnicы, t0kmw tebE, q bGom™i, ćkw da sohrani1ši mS i3 pokrheši vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7.

Q pres™az dv7o, m™i gDa vhšnzgw, zastypnice i3 pokr0ve vsёhъ kъ tebЁ pribэgaющihъ! Pri1zri sъ vыsotы2 s™hz tvoeS na mS grёšnago, pripadaющago ko prečtcomu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY: ўslhši moю2 tepluю mltvu i3 prinesi2 ю5 pred8 vozlю1blennago sn7a tvoego2, gDa našego ї}sa hrtA: ўmoli2 є3go2, da njzari1tъ mračnuю dyšu moю2 svёtomъ b9estvennыz blgodati svoeS, da i3zbavitъ mS t vsskіz nyždы, sk0rbi i3 bolёzni, da nizp0sletъ mnЁ ti1hoe i3 mi1rnoe žitіE, zdravіe tэlesnoe i3 duševnoe, da ўmiri1tъ stražduщee serdce moE i3 i3scэli1tъ r†nы є3gw2, da nastavitъ mS na dHbraz dэlA, ќmъ m0й ќbw t pomыšlenій syetnыhъ da njči1stitъ, i3spolnenію že zapovэdeй svoi1hъ mS nauči1vъ, t vёčnыz myki da i3zbavitъ i3 svoegw2 nbcnagw crtvіz da ne liši1tъ mS. Q pres™az bcde! Tы2, vsёhъ skorbsщihъ radoste, ўslhši i3 mS sk0rbnago: tы2, i3menyemaz ўtolenіe pečali, ўtoli2 i3 moю2 pečalь: tы2, kupino2 newpali1maz, sohrani2 mjrъ i3 vsёhъ nasъ t vredon0snыhъ džgnennыhъ strёlъ vragA: tы2, vzыskanіe pogi1bšihъ, ne popusti2 i3 mnЁ pogi1bnuti vъ bezdnэ grэhHvъ moi1hъ, na ts bo po bz7э vsS moS nadežda i3 ўpovanіe. Bydi mnЁ vъ ži1zni vremennэй zastypnica i3 nj ži1zni vёčnэй pred8 vozlю1blennыmъ sn7omъ tvoi1mъ, gDemъ našimъ ї}somъ hrt0mъ hodataica. Nauči1 mz tomY ќbw sъ vёroю i3 lюb0vію služi1ti, tebe že, pres™az m™i b9іz, preblgoslovennaz mRje, blgogovёйnw čti1ti do skončanіz dneй moi1hъ.

Mltva є7.

Q pres™az dv7o, m™i gDa vhšnihъ si1lъ, nb7sE i3 zemli2 cRi1ce, grada i3 stranы2 našez vsem0щnaz zastypnice! Prіimi2 hvalebnoe pёnіe sіE t nasъ nedost0йnыhъ r†bъ tvoi1hъ, i3 voznesi2 mltvы našz ko prt0lu bGa sn7a tvoegw2, da mlctivъ bydetъ nepravdamъ našыmъ i3 probavitъ blgodatь svoю2 čtyщыmъ vsečtcn0e i4mz tvoE i3 sъ vёroю i3 lюb0vію poklansющыmsz prečtcomu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY. Nёsmы bo dost0йni t negw2 pomi1lovani bhti, ѓщe ne tы2 ўmi1lostiviši є3go2 nj nasъ, vLčce, ćkw vs‰ tebЁ t negw2 vozmHžna sytь. Segw2 radi kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw kъ nesomnёnnэй i3 sk0rэй zastypnicэ našeй: ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ, njsэni2 nasъ vsederžavnыmъ pokr0vomъ tvoi1mъ, i3 i3sprosi2 ў bGa sn7a tvoegw2 pastыrєmъ našыmъ revnostь i3 bdёnіe nj dušahъ, gradopravi1telєmъ mydrostь i3 si1lu, sudіsmъ pravdu i3 neliceprіstіe, nastavnikwmъ razumъ i3 smirennomydrіe, suprygwmъ lюb0vь i3 soglasіe, čadwmъ poslušanіe, njbi6dimыmъ terpёnіe, njbi1dzщыmъ strahъ b9ій, skorbsщыmъ blgodyšіe, raduющыmsz vozderžanіe, namъ že vsBmъ dyhъ razuma i3 blgočestіz, dyhъ miloserdіz i3 kr0tosti, dyhъ čistotы2 i3 pravdы. E$й, gpcžE pres™az! Ўmiloserdisz na nemoщnы6z lю1di tvo‰: razsBznnыz soberi2, zablyždšыz na pytь pravый nastavi, starostь podderži2, ю4nыz ўcэlomydri, mladencы vospitaй, i3 pri1zri na vsёhъ nasъ prizrёnіemъ mi1lostivagw tvoegw2 zastuplenіz: vozdvi1gni nasъ i3z8 glubinы2 grэh0vnыz i3 prosvэti2 serdє1čnыz džči naši ko zrёnію sp7senіz. Mi1lostiva namъ bydi zdЁ i3 tamw, vo stranЁ zemnagw prišelьstvіz i3 na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2: prestavlьšыzsz že vъ vёrэ i3 pokasnіi t žitіS segw2 ntcы2 i3 bratію našu vъ vёčnэй ži1zni so ѓgGlы i3 so vsёmi s™hmi ži1ti sotvori2. Th bo є3si2, gpcžE, slava nbcnыhъ i3 ўpovanіe zemnhhъ, tы2 po bz7э naša nadežda i3 zastypnica vsёhъ pritekaющihъ kъ tebЁ sъ vёroю. TebЁ u5bo m0limsz, i3 tebЁ, ćkw vsemogyщeй pom0щnicэ, sami sebE i3 drygъ dryga i3 vsю2 ži1znь našu po hrtЁ bz7э predaemъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ є7:

Ўtoli2 bolBzni mnogovozdыhaющіz duši2 moeS, ўtoli1všaz vssku slezu t licA zemli2: th bo čelovёkwvъ bolBzni tgonseši i3 grёšnыhъ skHrbi razrэšaeši: tebe bo vsi2 stzžahomъ nadeždu i3 ўtverždenіe, pres™az m™i dv7o.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.