NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Septemvrіa v7

Mltva pred8 čudotv0rnoю їkHnoю pres™hz bcdы, i3menyemoю kalyženskoю.

Q pres™az gpcžE vLčce bcde! Vhšši є3si2 vsёhъ ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ, i3 vseS tvari čestnёйši: pom0щnica є3si2 njbi1dimыhъ, nenadёющihsz nadёznіe, ўb0gihъ zastypnica, pečalьnыhъ ўtэšenіe, ѓlčuщihъ kormi1telьnica, nagi1hъ njdэsnіe, bolьnhhъ i3scэlenіe, grёšnыhъ sp7senіe, hrtіanъ vsёhъ pomoženіe i3 zastuplenіe. Q vsemlctivaz gpcžE, dv7o bcde vLčce! Mlctію tvoeю sp7si2 i3 pomi1luй blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji: suprygu є3gw2, blgočesti1vэйšuю gosudarыnю їmperatrjcu ґlexandru fe0dwrovnu: materь є3gw2, blgočesti1vэйšuю gosudarыnю їmperatrjcu marjю fe0dwrovnu: naslёdnika є3gw2, blgovёrnago gosudarz cesareviča i3 veli1kago knszz ґlexjz nіkolaeviča, i3 vesь carstvuющій d0mъ. Sp7si2, gpcžE, i3 pomi1luй r†bъ tvoi1hъ, s™ёйšій pravi1telьstvuющій smn0dъ, i3 prewsщ7є1nnыz mitropoljtы, ґrhіepjskopы i3 є3pjskopы, i3 vesь sщ7enničeskій i3 i4nočeskій či1nъ, i3 blgovёrnыhъ pravi1telьstvuющій smgkli1tъ, i3 voenačalьniki, gradonačalьniki i3 hrtolюbi1voe v0instvo, i3 dobroh0tы, i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы ri1zoю tvoeю čestn0ю zaщiti2: i3 ўmoli2, gpcžE, i3z8 tebє2 bez8 sёmene voploti1všagosz hrtA bGa našego, da preposšetъ nasъ si1loю svoeю svhše na nevi6dimыz i3 vi6dimыz vragi2 našz. Q vsemlctivaz gpcžE vLčce bcde! Vozdvi1gni nasъ i3z8 glubinы2 grэh0vnыz, i3 i3zbavi nasъ t glada, gubi1telьstva, t trysa i3 pot0pa, t ngnS i3 mečA, t nahoždenіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani, i3 t vnezapnыz smerti, i3 t napadenіz vražіz, i3 t tletv0rnыhъ vBtrъ, i3 t smerton0snыz ćzvы, i3 t vsskagw ѕlA. Podaždь, gpcžE, mi1rъ i3 zdravіe rabHmъ tvoi6mъ, vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ, i3 prosvэti2 i5mъ ќmъ i3 džči serdє1čnыz, є4že ko spasenію: i3 spod0bi nы2, grBšnыz rabы6 tvo‰, crtvіz sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw: ćkw deržava є3gw2 blgoslovena i3 preproslavlena, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.