NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Noemvrіa k7z

Mltvы pred8 carskoselьskoю čudotv0rnoю їkHnoю znamenіz pres™hz bcdы.

Mltva №.

Q pres™az dv7o, m™i gDa vhšnihъ si1lъ, nb7sE i3 zemli2 cRi1ce, grada i3 stranы2 našez vsem0щnaz zastypnice! Prіimi2 blgodarenіe i3 slavu t nasъ nedost0йnыhъ r†bъ tvoi1hъ, i3 voznesi2 mltvы našz ko prt0lu bGa sn7a tvoegw2, da kvi1tъ namъ znamenіe miloserdіz svoegw2 i3 probavitъ blgodatь svoю2 čtyщыmъ vsečtcn0e i4mz tvoE i3 sъ vёroю i3 lюb0vію poklansющыmsz čudotv0rnomu w4brazu tvoemY. Nёsmы bo dost0йni t negw2 pomi1lovani bhti, ѓщe ne tы2 ўmi1lostiviši є3go2 nj nasъ, vLčce: tebё že vs‰ t negw2 vozmHžna sytь. Segw2 radi kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw kъ nesomnёnnэй i3 sk0rэй zastypnicэ našeй. Ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ, njsэni2 nasъ vsederžavnыmъ pokr0vomъ tvoi1mъ, i3 i3sprosi2 t gDa vsederži1telz blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji: suprygэ є3gw2, blgočesti1vэйšeй gosudarыnэ їmperatrjcэ ґlexandrэ fe0dwrovnэ: materi є3gw2, blgočesti1vэйšeй gosudarыnэ їmperatrjcэ marji fe0dwrovnэ: naslёdniku є3gw2, blgovёrnomu gosudarю cesareviču i3 veli1komu knszю ґlexjю nіkolaeviču, i3 vsemY carstvuющemu d0mu, mi1rъ, zdravіe, sp7senіe i3 vo vsemъ blg0e pospэšenіe: pastыrєmъ že našыmъ revnostь i3 bdёnіe nj dušahъ, gradopravi1telєmъ mydrostь i3 si1lu, sudіsmъ pravdu i3 neliceprіstіe, nastavnikwmъ razumъ i3 smirennomydrіe, suprygwmъ lюb0vь i3 soglasіe, čadwmъ poslušanіe, njbi6dimыmъ terpёnіe, njbi1dzщыmъ strahъ b9ій, skorbsщыmъ blgodyšіe, raduющыmsz blgoslovenіe, bolsщыmъ zdravіe, napastvuєmыmъ zastuplenіe, namъ že vsBmъ dyhъ vёrы i3 blgočestіz, dyhъ miloserdіz i3 kr0tosti, dyhъ čistotы2 i3 pravdы. E$й, cRi1ce preblgaz! Ўmiloserdisz na nemoщnы6z lю1di tvo‰: razsBznnыz po raspytієmъ mjra soberi2, zablyždšыz na pytь pravый nastavi, starostь ўkrэpi2, ю4nыz ўcэlomydri, mladencы vospitaй, i3 pri1zri na vsёhъ nasъ prizrёnіemъ m™rnzgw tvoegw2 miloserdіz: vozdvi1gni nasъ i3z8 glubinы2 grэh0vnыz i3 prosvэti2 serdє1čnыz džči naši ko zrёnію sp7senіz. Mi1lostiva namъ bydi zdЁ i3 tamw, vo stranЁ zemnagw prišelьstvіz i3 na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2: prestavlьšыzsz že vъ vёrэ i3 pokasnіi t žitіS segw2 ntcы2 i3 bratію našu vъ vёčnэй ži1zni so ѓgGlы i3 so vsёmi s™hmi ži1ti sotvori2. Th bo є3si2, gpcžE, slava nbcnыhъ i3 ўpovanіe zemnhhъ, tы2 po bz7э naša nadežda i3 zastypnica vsёhъ pritekaющihъ kъ tebЁ sъ vёroю. TebЁ u5bo m0limsz, i3 tebЁ, ćkw vsemogyщeй pom0щnicэ, sami sebE i3 drygъ dryga i3 vsю2 ži1znь našu po hrtЁ bz7э predaemъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q pres™az vLčce bcde! Pri1zri sъ blgoserdіemъ na molє1nіz nasъ grёšnыhъ i3 smirennыhъ rabHvъ tvoi1hъ, i3 ўmoli2 bGa sn7a tvoego2, da nizp0sletъ namъ i3 vsBmъ pritekaющыmъ kъ tebЁ zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe i3 vs‰ kъ vёčnэй i3 vremennэй ži1zni potrє1bnaz, da prosti1tъ namъ vsskoe sogrэšenіe v0lьnoe i3 nev0lьnoe, da i3zbavitъ nasъ t vsskihъ skorbeй i3 bolёzneй, i3 napasteй, i3 vsskagw ѕlagw njbstosnіz. E$й, cRi1ce naša preblgaz, nadeždo naša nesokruši1maz i3 zastypnice newbori1maz! Ne tvrati2 licA tvoegw2 t nasъ za mn0žestvo pregrэšenій našihъ: no prostri2 namъ rycэ m™rnzgw miloserdіz tvoegw2 i3 sotvori2 sъ nami znamenіe vo blgo. Kvi2 namъ bogatuю p0moщь tvoю2 i3 blgopospэši2 vo vsskomъ dёlэ blazэ: t vsskagw že načinanіz grэh0vnagw i3 pomыšlenіz lukavagw tvrati2 nasъ, da vsegdA slavimъ prečtcn0e i4mz tvoE, i3 blgodarnэ čtcn0mu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY poklansющesz, veličaemъ bGa nc7A, i3 є3dinor0dnago sn7a є3gw2, gDa našego ї}sa hrtA, i3 s™ago d¦a, so vsёmi s™hmi, vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.