NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Noemvrіa k7z

Mltvы pred8 їkHnoю znamenіz pres™hz bcdы, є4že vъ veli1cэmъ novёgradэ.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q pres™az i3 preblagoslovennaz m™i sladčaйšagw gDa našegw ї}sa hrtA! Pripadaemъ i3 poklansemsz tebЁ pred8 s™0ю čudotv0rnoю їkHnoю tvoeю, vospominaющe di1vnoe znamenіe tvoegw2 zastuplenіz, veli1komu novygradu t neS kvlennoe vo dni6 ratnagw nanь našestvіz. Smirennw m0limъ tS, vsesi1lьnaz r0da našegw zastypnice: ćkože drevle ntcє1mъ našыmъ na p0moщь togdA ўskori1la є3si2, takw i3 nhnэ nasъ nemoщnhhъ i3 grёšnыhъ tvoegw2 maternzgw zastuplenіz i3 blgopopečenіz spod0bi. Sp7si2 i3 sohrani2, vLčce, pod8 kr0vomъ mlcti tvoeS. Blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji, i3 vsE hrtolюbi1voe є3gw2 v0instvo. CRkovь s™yю ўtverdi2, gradъ tv0й, (i3li2 njbi1telь tvoю2) i3 vsю2 stranY našu pravoslavnuю i3 vsёhъ nasъ, pripadaющihъ kъ tebЁ sъ vёroю i3 lюb0vію i3 ўmilennw prossщihъ so slezami tvoegw2 zastuplenіz, pomi1luй i3 sohrani2. E$й, gpcžE vsemlctivaz! Ўmiloserdisz na nы2, njburevaєmыz grэhmi2 mn0gimi, prostri2 ko hrtY gDu bGoprіi6mnыz rycэ tvoi2 i3 predstatelьstvuй za nasъ pred8 blgostію є3gw2, prossщi namъ proщenіz pregrэšenій našihъ, blgočestnagw mi1rnagw žitіS, blgjz hrtіanskіz konči1nы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudЁ є3gw2: da sp7saemi vsesi1lьnыmi tvoi1mi kъ nemY mltvami, blženstvo raйskoe ўnaslёduemъ, i3 so vsёmi s™hmi vospoemъ prečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz dostopoklansemыz trbcы, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE velіe kъ namъ miloserdіe vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q pres™az gpcžE, vLčce naša bcde, nbcnagw cRS m™i, naša že zastypnice i3 pom0щnice, preizbrannaz ntrokovi1ce, nenadёющihsz nadёznіe, bolьnhhъ i3scэlenіe, si1rыhъ predstatelьnice, nagi6mъ njdэsnіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe i3 radostь, njbi6dimыmъ pokrovi1telьnice, vsBmъ syщыmъ vъ bэdahъ i3 napastehъ pomoženіe i3 zastuplenіe! Q vsemlctivaz gpcžE, dv7o bcde vLčce! Tы2 zri1ši bэdы6 našz, skHrbi i3 nap†sti: pomozi2 namъ nemoщnы6mъ, skvє1rnыmъ i3 neispravlєnnыmъ, peč†lьnыmъ, skorbsщыmъ i3 njѕl0blєnnыmъ: timi2 t nasъ sію2 pečalь, napravi nasъ, ćkw strannыhъ: njbi6dы našz tы2 vёsi, razrэši2 i5hъ, ćkože m0žeši i3 v0liši. Ne daždь, gpcžE, vo tčaznіe vpasti: ćkw ne i4mamы i3nhz pom0щnicы i3 predstatelьnicы, ni blgjz ўtёšitelьnicы, t0kmw tebE, q vLčce, zastypnice, dv7o bGoizbrannaz, cRi1ce vseS tvari! Tёmže na tv0й prečtcnhй w4brazъ znamenіz sъ predvёčnыmъ mLncemъ vziraющe, cэlyemъ so vozdыhanіemъ, i3 priklonsemъ glavы6 i3 kolBna do zemli2. Pri1zri blgoserdіemъ, vsepёtaz bcde: ўslhši, preblgaz: ne tri1ni, no blgovoli2 pomi1lovati: ne tverži našegw vozdыhanіz. Nikt0že bo, kъ tebЁ pritekazй, posramlenъ t tebє2 i3sh0ditъ: no vsskъ prossй blgodatь i3 mlctь prіemletъ. Moli2, gpcžE i3 cRi1ce, dv7o mRje, m™i predvёčnagw mLnca, gDa našegw ї}sa hrtA, na rukY tvoє1ю derži1magw, da t0й sp7setъ i3 soblюdetъ blgovёrnago їmperatora našego nіkolaz ґlexandroviča i3 vsE naslёdіe є3gw2, prest0lъ є3gw2 mi1romъ da njgradi1tъ, carstvo є3gw2 plodHvъ zemnhhъ i3 vsёhъ blgi1hъ i3z8obi1lіemъ njbogati1tъ, sud0mъ i3 pravdoю i3spravitъ, njsvzti1tъ i3 ўtverdi1tъ. TebЁ m0limsz i3 mi1li sz dёemъ, q m™i vsemlctivaz: ne prezri molenіz rabHvъ tvoi1hъ i4m>kъ, molsщihsz tebЁ: pomi1luй, vLčce, pokrhй, soblюdi2, sohrani2 tvoi1mъ zastuplenіemъ, i3 nastavi na pytь sp7senіz vъ semъ vёcэ, ґ vъ byduщemъ vёčnыz i3zьmi2 myki. Ćkw blgoslovena i3 preproslavlena є3si2 nhnэ i3 vsegdA i3 vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q pres™az vLčce bcde! Pri1zri sъ blgoserdіemъ na molє1nіz nasъ grёšnыhъ i3 smirennыhъ rabHvъ tvoi1hъ, i3 ўmoli2 bGa sn7a tvoego2, da nizp0sletъ namъ i3 vsBmъ pritekaющыmъ kъ tebЁ zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe i3 vs‰ kъ vёčnэй i3 vremennэй ži1zni potrє1bnaz, da prosti1tъ namъ vsskoe sogrэšenіe v0lьnoe i3 nev0lьnoe, da i3zbavitъ nasъ t vsskihъ skorbeй i3 bolёzneй, i3 napasteй, i3 vsskagw ѕlagw njbstosnіz. E$й, cRi1ce naša preblgaz, nadeždo naša nesokruši1maz i3 zastypnice newbori1maz! Ne tvrati2 licA tvoegw2 t nasъ za mn0žestvo pregrэšenій našihъ: no prostri2 namъ rycэ m™rnzgw miloserdіz tvoegw2 i3 sotvori2 sъ nami znamenіe vo blgo. Kvi2 namъ bogatuю p0moщь tvoю2 i3 blgopospэši2 vo vsskomъ dёlэ blazэ: t vsskagw že načinanіz grэh0vnagw i3 pomыšlenіz lukavagw tvrati2 nasъ, da vsegdA slavimъ prečtcn0e i4mz tvoE, i3 blgodarnэ čtcn0mu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY poklansющesz, veličaemъ bGa nc7A, i3 є3dinor0dnago sn7a є3gw2, gDa našego ї}sa hrtA, i3 s™ago d¦a, so vsёmi s™hmi, vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, čt0maz kъ novgor0dskomъ znamenskomъ sob0rэ.

Pres™az dv7o, m™i gDa našegw, cRi1ce nb7sE i3 zemli2! Sъ vёroю i3 lюb0vію prečtcomu w4brazu tvoemY poklansющesz, m0limъ tS: ćkože ntcє1mъ našыmъ mn0gaždы vъ sk0rbehъ i3 napastehъ p0moщь tvoю2 kvi1la є3si2, takw i3 nasъ grёšnыhъ spod0bi tvoegw2 m™rnzgw pokr0va i3 zastuplenіz. SE vsi2 mы2, strastьmi2 njburevaemi i3 grэhmi2 potoplsemi, vёčnыz kazni dost0йni є3smы2. No na mlctь tvoю2 ўpovaющe, so slezami vzыvaemъ ti2, q m™i vsёhъ skorbsщihъ i3 njbremenennыhъ: i3zbavi nasъ t padenій grэh0vnыhъ, t k0zneй lukavagw, t navёta ѕlhhъ čelovBkъ i3 t vsskihъ bёdъ, ўtoli2 našz skHrbi i3 peč†li, bolBzni našz ўvračyй, daruй namъ pr0čee vremz žitіS našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati, i3 na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2 kvi1sz namъ miloserdaz zastypnica, da vsi2 poemъ i3 veličaemъ tS so vsёmi blgougodi1všimi bGu vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, čt0maz vъ t0mže sob0rэ.

Q pres™az gpcžE vLčce bcde! Sъ vёroю i3 lюb0vію pripadaющe pred8 čudotv0rnoю i3 mnogocэlebnoю їkHnoю tvoeю, є4юže di1vnuю pobёdu na soproti6vnыz gradu tvoemY darovala є3si2, m0limъ tS: ćkože drevle ntcє1mъ našыmъ na p0moщь ўskori1la є3si2, takw i3 nasъ nemoщnhhъ i3 grёšnыhъ spod0bi tvoegw2 m™rnzgw zastuplenіz. Ne tvrati2 licA tvoegw2 t pritekaющihъ kъ tebЁ: ўmoli2, premiloserdaz m™i, sn7a tvoego2 i3 bGa našego, da sohrani1tъ pod8 kr0vomъ svoi1mъ blgovёrnago gosudarz našego nіkolaz ґlexandroviča, da ўtverdi1tъ vъ deržavэ є3gw2 mi1rъ, tišinY i3 blgočestіe, cRkovь že svoю2 s™yю nepokolebi1mu da soblюdetъ, i3 t nevёrіz, є3reseй i3 rask0la da i3zbavitъ. Ne i4mamы bo i3nhz p0moщi, ne i4mamы i3nagw predstatelьstva, razvэ tebє2, pres™az dv7o. Tёmže gradъ tv0й i3 vsю2 stranY pravoslavnuю i3 vs‰ nы2 sohrani2 t glada, gubi1telьstva, trysa, pot0pa, ngnS, meždous0bnыz brani, t tletv0rnыhъ vBtrъ i3 t smerton0snыz ćzvы: daruй namъ vozdyha blgorastvorenіe i3 zemli2 plodon0sіe. Sp7si2 i3 pomi1luй, gpcžE, vo vsskoй bэdЁ i3 nyždэ syщыz: skorbsщыz ўtёši, malod{šnыz ўkrэpi2, stražduщыz razli1čnыmi ned{gi ўvračyй, stužaєmыz t duhHvъ neči6stыhъ svobodi2, njbi6dimыz t njbi1dъ i3zbavi. Pomzni2 rabы6 tvo‰ i3 ne prezri slezъ i3 vozdыhanіz našegw. Ўmi1lostivisz, vLčce, na nemoщnы6z lю1di tvo‰: razsBznnыz soberi2, zablyždšыz na pytь pravый nastavi, starostь podderži2, ю4nыz ўcэlomydri. I#zrsdnэe že sp7si2 i3 zaщiti2 nasъ, vLčce, t vsёhъ k0zneй lukavagw i3 t vsёhъ navBtъ vražіihъ: ўkrэpi2 nemoщnyю v0lю našu kъ dёlanію zapovэdeй b9іihъ, ўmzgči2 njkamenёnіe serdecъ našihъ, daruй namъ dyhъ sokrušenіz, smirenіe serdca, čistotY pomыšlenій i3 grэh0vnыz ži1zni i3spravlenіe, da t grэh0vnыz skvernы njči1stivšesz, spod0bimsz mi1rnыz hrtіanskіz konči1nы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2. E$й, vsemlctivaz gpcžE! I# vъ strašnый časъ smerti kvi2 namъ mnogom0щnoe tvoE zastuplenіe, ўskori2 togdA na p0moщь namъ bezpomHщnыmъ i3 deržavnoю ruk0ю tvoeю i3shiti2 nasъ i3z8 vlasti lю1tagw mіroderžca: prestavlьšыzsz že vo blgočestіi t žitіS segw2 ntcы2 i3 bratію našu vъ vёčnэй ži1zni so ѓgGlы i3 so vsёmi s™hmi ži1ti sotvori2. Th bo є3si2, gpcžE, slava nbcnыhъ i3 ўpovanіe zemnhhъ, tы2 po bz7э naša nadežda i3 zastypnica vsёhъ pritekaющihъ kъ tebЁ i3 tvoeS s™hz p0moщi prossщihъ. Tёmže na čydnый w4brazъ tv0й blgogovёйnw vziraющe, i3 pred8 ni1mъ, ćkw živёй ti2 syщeй, so ўmilenіemъ pripadaющe, tebЁ vsю2 ži1znь našu po hrtЁ bz7э predaemъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva ѕ7, čt0maz vъ smmeHnovskoй cRkvi grada rzzani.

Q pres™az vLčce bcde, nbcnagw cRS m™i, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, nenadežnыhъ nadёznіe, bolьnhhъ i3scэlenіe, si6rыmъ predstatelьnice, skorbsщыmъ ўtэšenіe i3 radostь, njbi6dimыmъ pokrovi1telьnice i3 vsBmъ vъ bэdahъ i3 napastehъ syщыmъ sk0roe pomoženіe i3 zastuplenіe! Pomozi2, q m™i b9іz, i3 namъ grBšnыmъ vъ sk0rbi našeй, vozveseli2 radostію serdcA lюdeй tvoi1hъ, ўpravi vъ mi1rэ i3 tišinЁ ži1znь našu, i3 ne daždь namъ vo tčaznіe vpasti. Th bo є3di1na є3si2 pače vsёhъ s™hhъ i3 pače vsёhъ g0rnihъ ўmHvъ predstatelьnica naša kъ bGu, ćkw vseblgagw cRS blgaz m™i. Tёmže mы2 grёšnіi, na prečtcый tv0й w4brazъ znamenіz vziraющe, ўmilennw preklonsemъ kolBna, i3 blgogovёйnw lobыzaющe, m0limъ tS, blgoserdaz m™i: ne tri1ni smirennagw molenіz našegw i3 kvi2 namъ znamenіe mlcti tvoeS: nikt0že bo, kъ tebЁ pribэgaz so ўpovanіemъ, i3sh0ditъ t tebє2 posramlenъ, no pr0sitъ blgodati i3 prіemletъ darъ kъ poleznomu prošenію, proslavlsz sn7a tvoego2 i3 bGa, i3 tebE sъ ni1mъ, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ćkw newbori1muю stёnu i3 i3st0čnikъ čudesъ, stzžavše tS rabi2 tvoi2, bcde prečtcaz, soproti1vnыhъ njpolčє1nіz nizlagaemъ. Tёmže m0limъ tS: mi1rъ gradu tvoemY daruй i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.