NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

NktHvrіa Gi, fevruarіa v7i i3 vo vt0rnikъ svёtlыz sedmi1cы

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы jverskoю.

Mltva №, i3z8 slyžbы.

Q pres™az dv7o, m™i hrtA bGa našegw, cRi1ce nb7sE i3 zemli2! Vonmi2 mnogobolёznennomu vozdыhanію dyšъ našihъ, pri1zri sъ vыsotы2 s™hz tvoeS na nasъ, sъ vёroю i3 lюb0vію poklansющihsz prečtcomu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY. Se bo grэhmi2 pogružaemіi i3 skorbьmi2 njburevaemіi, vziraющe na tv0й w4brazъ, ćkw živёй tebЁ syщeй sъ nami, prin0simъ smirє1nnaz molє1nіz n†ša. Ne i4mamы bo i3nhz p0moщi, ni i3nagw predstatelьstva, ni ўtэšenіz, t0kmw tebE, q m™i vsёhъ skorbsщihъ i3 njbremenennыhъ! Pomozi2 namъ nemoщnы6mъ, ўtoli2 skHrbi našz, nastavi na pytь pravый nasъ zabluždaющihъ, ўvračyй bolёznєnnaz serdcA n†ša i3 sp7si2 beznadežnыhъ daruй namъ pr0čee vremz žitіS našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi provodi1ti, podaždь hrtіanskuю konči1nu, i3 na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2 kvi1sz namъ miloserdaz predstatelьnica, da vsegdA poemъ, veličaemъ i3 slavimъ tS, ćkw blgyю zastypnicu r0da hrtіanskagw, so vsёmi ўgodi1všimi bGu, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Kъ komY vozopію2, vLčce; Kъ komY pribёgnu vъ g0resti moeй, ѓщe ne kъ tebЁ cRi1ce nbcnaz; Kto2 plačь m0й i3 vozdыhanіe moE prіi1metъ, ѓщe ne tы2, prenepor0čnaz, nadeždo hrtіanъ i3 pribёžiщe namъ grBšnыmъ; Kto2 pače tebє2 vъ napastehъ zaщi1titъ; Ўslhši u5bo stenanіe moE, i3 prikloni2 ќho tvoE ko mnЁ, vLčce mlcti bGa moegw2, i3 ne prezri menє2 trebuющagw tvoeS p0moщi, i3 ne tri1ni menє2 grёšnagw. Vrazumi2 i3 nauči1 mz, cRi1ce nbcnaz: ne tstupi2 t menє2 rabA tvoegw2, vLčce, za roptanіe moE, no bydi mnЁ mati i3 zastypnica. Vručaю sebE mi1lostivomu pokr0vu tvoemY: privedi1 mz grёšnago kъ ti1hoй i3 bezmztežnэй ži1zni, da plačusz nj grэsёhъ moi1hъ. Kъ komy bo pribёgnu povi1nnый ѓzъ, ѓщe ne kъ tebЁ, ўpovanію i3 pribёžiщu grёšnыhъ, nadeždoю na neizrečennuю mlctь tvoю2 i3 щedrHtы tvo‰ njkrilsemь; q vLčce cRi1ce nbcnaz! Tы2 mnЁ ўpovanіe i3 pribёžiщe, pokr0vъ i3 zastuplenіe i3 p0moщь. CRi1ce moS preblgaz i3 sk0raz zastypnice! Pokrhй tvoi1mъ hodataйstvomъ mo‰ pregrэšє1nіz, zaщiti2 menE t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ: ўmzgči2 serdcA ѕlhhъ čelovBkъ, vozstaю1щihъ na mS. Q m™i gDa moegw2 tvorcA! Tы2 є3si2 k0renь dёvstva i3 neuvzdaemый cvёtъ čistotы2. Q bGorodi1telьnice! Tы2 podaždь mi2 p0moщь nemoщstvyющemu plotski1mi strastьmi2 i3 bolёznuющemu serdcemъ, є3di1no bo tvoE i3 sъ tob0ю tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw i4mamъ zastuplenіe: i3 tvoi1mъ prečydnыmъ zastuplenіemъ da i3zbavlюsz t vsskіz bэdы2 i3 napasti, q prenepor0čnaz i3 preslavnaz b9іz m™i mRje. Tёmže so ўpovanіemъ glag0lю i3 vopію2: raduйsz, blgodatnaz: raduйsz, njbradovannaz: raduйsz, preblgoslovennaz: gDь sъ tob0ю.

Mltva G.

Q pres™az gpcžE vLčce bcde! Prіimi2 nedost0йnuю mltvu našu, i3 sohrani2 nasъ t navёta ѕlhhъ čelovBkъ i3 t vnezapnыz smerti, i3 daruй namъ prežde koncA pokasnіe. Na molenіe naše ўmiloserdisz, i3 radostь vmёstw pečali daruй. I# i3zbavi nasъ, gpcžE, t vsskіz bэdы2 i3 napasti, sk0rbi i3 bolёzni i3 t vsskagw ѕlA. I# spod0bi nы2, grBšnыz rabы6 tvo‰, njdesnyю stati vo vtor0mъ prišestvіi sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw, i3 naslёdniki bhti crtvіz nbcnagw i3 ži1zni vёčnыz so vsёmi s™hmi vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva d7, čt0maz pred8 čudotv0rnoю їkHnoю pres™hz bcdы jverskoю vъ jverskomъ vhksunskomъ monastыrЁ, nižegor0dskіz є3parhіi.

Kъ komY vozopію2, vLčce; Kъ komY pribёgnu vъ g0resti moeй, ѓщe ne kъ tebЁ, cRi1ce nbcnaz; Kto2 plačь m0й ўslhšitъ i3 vozdыhanіe prіi1metъ, ѓщe ne tы2, prenepor0čnaz, nadeždo hrtіanъ i3 pribёžiщe namъ grBšnыmъ; Kto2 pače tebє2 vъ napastehъ zaщi1titъ; Ўslhši stenanіe moE i3 prikloni2 ќho tvoE ko mnЁ, vLčce i3 m™i bGa moegw2. Ne prezri i4щuщagw tvoeS p0moщi i3 ne tri1ni menє2 grёšnagw, cRi1ce nbcnaz. Nauči2 menE v0lю sn7a tvoegw2 i3spolnsti i3 daruй želanіe togw2 s™ы6z zapwvэdi tvori1ti. Roptanіz že moegw2 radi, vъ sk0rbehъ bhvšagw, ne tstupi2 t menє2, no prebydi mi2 malovёrnomu pokr0vъ i3 zastuplenіe. Tvoi1mъ hodataйstvomъ pregrэšє1nіz mo‰ pokrhй, t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ zaщiti2, serdcA vraždyющihъ na mS ўmzgči2 i3 hrt0voю lюb0vію sі‰ sogrёй. Mnё že nemoщn0mu daruй tvoю2 vsesi1lьnuю p0moщь, vo є4že grэhHvnыz mo‰ str†sti prepobэdi1ti, da pokasnіemъ i3 žitіS moegw2 d0brыmъ i3spravlenіemъ njčiщenъ bhvъ, pr0čee vremz zemnagw stranstvіz moegw2 vъ poslušanіi cRkvi sn7a tvoegw2 bez8 por0ka preйti2 spod0blюsz. Vъ časъ že konči1nы moeS predstani mnЁ, vsёhъ hrtіanъ ўpovanіe syщi, i3 vёru moю2 vo džnый tsžkій denь ўtverdi2, ґ po tšestvіi moemъ vsesi1lьnuю mltvu tvoю2 nj mnЁ voznesi2, da pomi1luetъ mS gDi i3 pričastnika mS є3gw2 bezkonečnыhъ radosteй da sotvori1tъ vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, čt0maz vъ nižegor0dskomъ krestovozdvi1ženskomъ monastыrЁ.

Q pres™az gpcžE, vLčce dv7o bcde! Prіimi2 nedost0йnuю mltvu našu, i3 sohrani2 nasъ t naprasnыz smerti, i3 daruй namъ prežde koncA pokasnіe.

Mltva ѕ7, čt0maz vъ sob0rnэй cRkvi grada kozelьcA, černi1govskіz є3parhіi.

Q pres™az m™i dv7o, vLčce slavnaz i3 cRi1ce preblgaz, premjrnыhъ ўmHvъ vsekrasnaz radoste, mjrnыhъ že nel0žnaz nastavnice, preukrašennaz b9estvennoю slavoю neizglag0lannыz tvoeS čistotы2, sedmopečatlёnnaz kni1go, vъ neйže napisasz namъ preblg0e sl0vo, є3dinor0dnый sn7ъ b9ій! Q sladkій miloserdіz ko vsemY mjru i3st0čniče! Q svёtloste nbcnaz! Q sladoste raйskaz! Q preproslavlennaz bcde prisnodv7o i3 pokr0ve vsBmъ kъ tebЁ pribэgaющыmъ, dёvъ slavo i3 vsёhъ s™hhъ veselіe! Bydi i3 mnЁ grёšnomu vsegdašnee ўpovanіe, nepl0dnagw že moegw2 serdca i3scэli2 bolёznь, i3 duševnыma nči1ma moi1ma podaždь svёtlostь. Tebё bo, dv7o gpcžE preproslavlennaz, predaю2 po bz7э vsю2 ži1znь moю2 i3 vsёhъ blžaщihъ tS, є3di1nu bcdu dv7u čtcuю i3 cRi1cu nbcnuю, ćkw tы2 blgoslovena є3si2 vo vёki vэkHvъ.

Tropari2, glasъ №:

№. Derzostь nenavi1dzщihъ w4brazъ gDenь i3 deržava nečesti1vыhъ bezb0žnw vъ nіkeю prіi1de, i3 p0slannіi bezčelovёčnw vdovi1cu, blgočestnw čtyщuю їkHnu bGom™re, i3stzzaюtъ. No taz n0щію sъ shnomъ їkHnu vъ m0re pusti2, vopію1щi: slava tebЁ, čtcaz, ćkw neprohodi1moe m0re pleщы2 svo‰ podadE: slava pravošestvію tvoemY, є3di1na netlёnnaz.

v7. T s™hz їkHnы tvoeS, q vLčce bcde, i3scэlє1nіz i3 cэlьbы6 podaю1tsz nbi1lьnw sъ vёroю i3 lюb0vію prihodsщыmъ kъ neй: takw i3 moю2 nemoщь posэti2, i3 dyšu moю2 pomi1luй, blagaz, i3 tёlo i3scэli2 blgodatію tvoeю, prečtcaz.

Veličanіe: Veličaemъ tS, pres™az dv7o, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, i3 čtemъ w4brazъ tv0й s™hй, i4mže t0čiši i3scэlє1nіz vsBmъ sъ vёroю pritekaющыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.