NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve jereja pre Pričešća

Molitve jereja pre Pričešća

KanHnъ

Blgoslovenъ bGъ našъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Taže: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

CRю2 nbcnый: Tris™0e. Po DŽ§e našъ: GDi pomi1luй, v7i. Prіidi1te, pokloni1msz: tri1ždы. I# pal0mъ n7.

I# ѓbіe kanHnъ, glasъ v7:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3z8 rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Hlёbъ životA vёčnuющagw da bydetъ mi2 tёlo tvoE s™0e, blgoutr0bne gDi, i3 čctnaz kr0vь, i3 ned{gъ mnogowbraznыhъ i3scэlenіe.

NJskvernenъ dёlы bezmёstnыmi njkasnnый, tvoegw2 prečctagw tёla i3 bžctvennыz kr0ve, nedost0inъ є4smь hrtE pričaщenіz: є3gHže mS spod0bi.

BGor0dičenъ: ZemlE blgaz, blgoslovennaz bGonevёsto, klasъ prozsbšaz newrannый, i3 sp7si1telьnый mjru: spod0bi mS seй kdyщa sp7sti1sz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1 bo sz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь s™ъ ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebE gDi.

Slє1znыz mi2 podaždь hrtE k†pli, skvernu serdca moegw2 njčiщaющыz: ćkw da blg0ю s0vэstію njčiщenъ, vёroю prihoždY i3 strahomъ, vLko, ko pričaщenію bžctvennыhъ darHvъ tvoi1hъ.

Vo njstavlenіe da bydetъ mi2 pregrэšenій prečctoe tёlo tvoE i3 bžctvennaz kr0vь, d¦a že s™agw nbщenіe, i3 vъ ži1znь vёčnuю, člkolю1bče, i3 strasteй i3 skorbeй tčuždenіe.

BGor0dičenъ: Hlёba živ0tnagw trapeza pres™az, svhše mlcti radi sšedšagw, i3 mjrovi n0vый živ0tъ daю1щagw, i3 menE nhnэ spod0bi nedost0йnago, so strahomъ vkusi1ti segw2, i3 ži1vu bhti.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ gDi vopl0щьsz, i3 sp7slъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй gDi.

Voshotёlъ є3si2, nasъ radi vopl0щьsz mnogomlctive, zaklanъ bhti ćkw nvčA, grBhъ radi čelovёčeskihъ: tёmže molю1 tz, i3 mo‰ njči1sti sogrэšє1nіz.

I#scэli2 duši2 moeS ćzvы gDi, i3 vsego2 njs™i2: i3 spod0bi vLko, ćkw da pričaщysz taйnыz tvoeS bžctvennыz večeri njkasnnый.

BGor0dičenъ: Ўmlctivi i3 mnЁ syщago t ўtr0bы tvoeS vLčce: i3 soblюdi1 mz neskverna rabA tvoego2, i3 nepor0čna, ćkw da prіemь ќmnago bi1sera, njsщ7ysz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebE i3n0gw bGa ne znaemъ.

Ćkože predreklъ є3si2 hrtE, da bydetъ ќbw hud0mu rabY tvoemY, i3 vo mnЁ prebydi ćkože njbэщalsz є3si2: se bo tёlo tvoE ćmъ bžctvennoe, i3 pію2 kr0vь tvoю2.

Sl0ve b9ій i3 b9e, ќglь tёla tvoegw2 da bydetъ mnЁ pomračennomu vъ prosvэщenіe, i3 njčiщenіe njskvernennoй duši2 moeй kr0vь tvoS.

BGor0dičenъ: MRje, m™i b9іz, blgouhanіz čctn0e selenіe, tvoi1mi mltvami sosydъ mS i3zbrannый sodёlaй, ćkw da njsщ7enій pričaщysz sn7a tvoegw2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю mlcrdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Ќmъ, dyšu i3 serdce njs™i2 sp7se, i3 tёlo moE: i3 spod0bi newsuždennw vLko kъ str†šnыmъ taйnamъ pristupi1ti.

Da bhhъ ўstrani1lsz t strasteй, i3 tvoeS blgodati i3mёlъ bы priloženіe, života že ўtverždenіe, pričaщenіemъ s™hhъ hrtE t†inъ tvoi1hъ.

BGor0dičenъ: B9іe b9e sl0vo s™0e, vseg0 mz njs™i2, nhnэ prihodsщago kъ bžctvєnnыmъ tvoi6mъ taйnamъ, s™hz m™re tvoeS molьbami.

Kondakъ, glasъ v7:

Hlёbъ hrtE vzsti ne prezri mS, tёlo tvoE, i3 bžctvennuю tvoю2 nhnэ kr0vь, prečctыhъ vLko i3 strašnыhъ tvoi1hъ t†inъ pričasti1tisz njkasnnago: da ne bydetъ mi2 vъ sydъ, da bydetъ že mi2 vъ živ0tъ vёčnый i3 bezsmertnый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Tёlu zlat0mu prem{drыz dёti ne posluži1ša, i3 vъ plamenь sami poid0ša, i3 b0gi i4hъ njbrugaša, sredi2 plamene vozopi1ša, i3 njrosi2 | ѓgGlъ: ўslhšasz ўžE ќstъ vašihъ mltva.

I#st0čnikъ blgi1hъ, pričaщenіe hrtE bezsmertnыhъ tvoi1hъ nhnэ tainstvъ, da bydetъ mi2 svёtъ, i3 živ0tъ, i3 bezstrastіe, i3 kъ prespёznію že i3 ўmnoženію dobrodёteli b9estvennэйšіz hodataйstvenno, є3di1ne blže, ćkw da slavlю tS.

Da i3zbavlюsz t strasteй, i3 vragHvъ, i3 nyždы, i3 vsskіz sk0rbi: trepetomъ i3 lюb0vію, so blgogovёnіemъ člkolю1bče pristupazй nhnэ kъ tvoi6mъ bezsmє1rtnыmъ i3 bžctvєnnыmъ taйnamъ, i3 pёti tebЁ spod0bi: blgoslovenъ є3si2 gDi b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Sp7sa hrtA r0ždšaz pače ўmA bGoblgodatnaz: molю1 tz nhnэ rabъ tv0й, čctuю neči1stый, hotsщago mS nhnэ kъ prečctыmъ taйnamъ pristupi1ti, njči1sti vsego2 t skvernы pl0ti i3 dyha.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte dэlA ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Nbcnыhъ, i3 strašnыhъ, i3 s™hhъ tvoi1hъ hrtE nhnэ t†inъ, i3 bžctvennыz tvoeS i3 taйnыz večeri, džbщnika bhti i3 menE spod0bi tčaznnago, b9e sp7se m0й.

Pod8 tvoE pribёgъ blgoutr0bіe blže, so strahomъ zovy ti: vo mnЁ prebydi sp7se: i3 ѓzъ, ćkože reklъ є3si2, vъ tebЁ. Se bo derzaz na mlctь tvoю2, ćmъ tёlo tvoE, i3 pію2 kr0vь tvoю2.

Trepeщu prіemlz džgnь, da ne njpalю1sz, ćkw v0skъ i3 ćkw travA. Qle strašnagw tainstva! Qle blgoutr0bіz b9іz! Kakw bžctvennagw tёla i3 kr0ve, brenіe pričaщaюsz i3 netlёnenъ sotvorsюsz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щьsz t dv7ы namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz: tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Hrt0sъ є4stь, vkusi1te i3 vi1dite: gDь nasъ radi, po namъ bo drevle bhvый, є3di1noю sebE prinesъ, ćkw prinošenіe nc7Y svoemY, pri1snw zakalaetsz, njsщ7azй pričaщaющыzsz.

Dušeю i3 tёlomъ da njsщ7ysz vLko, da prosvэщysz, da sp7sysz, da bydu d0mъ tv0й, pričaщenіemъ sщ7ennыhъ t†inъ, živyщago tS i3mёz vъ sebЁ so nc7emъ i3 d¦omъ, blgodёtelю mnogomlctive.

Ćkože džgnь da bydetъ mi2, i3 ćkw svёtъ, tёlo tvoE, i3 kr0vь sp7se m0й prečctnaz: njpalsz grэh0vnoe veщestvo2, sžigaz že strasteй ternіe, i3 vseg0 mz prosvэщaz, poklanstisz bžctvY tvoemY.

BGor0dičenъ: BGъ voploti1sz t čctыhъ kroveй tvoi1hъ, tёmže vsskій r0dъ poetъ tS vLčce: ќmnaz že mn0žєstva slavztъ, ćkw tob0ю ćvэ ўzrёša vsёmi vLčestvuющago, njsuщestvovavšagosz člvёčestvomъ.

I# ѓbіe, Dost0йno є4stь:

Taže, Tris™0e. Po DŽ§e našъ: Troparь prazdnika.

Ѓщe že ni2, sі‰, glasъ ѕ7: Pomi1luй nasъ gDi: Slava: GDi pomi1luй nasъ: I# nhnэ: Mlcrdіz dvє1ri: GDi pomi1luй, m7.

Mltva smmeHna metafrasta, s™ёй živonačalьnэй trbcэ

Q, dž§e, sn7e i3 dš7e, trbce s™az, blgcte neistoщi1maz, vo vsёhъ tekyщaz, dobr0to mnogorači1telьnaz, ne i3myщaz shtosti, vёroю є3di1noю sp7si1 mz, i3 črez8 nadeždu. Q svёte trisіstelьnый, q trbce pres™az, trbca li1cы, i3 є3di1nica suщestv0mъ, i3st0čniče premydrosti, i3 njsщ7enіz podatelю, vёroю є3di1noю sp7si1 mz i3 črez8 nadeždu. Q ngnю2 čcti1telьnый sogrэšenієmъ, dyšu moю2 njči1sti t pregrэšenій, duši2 moeS njmhй nevBdэnіz, dyšu moю2 i3shi1ti t njskvernenій, dyšu moю2 ўderži2 t pomыšlenій: ќmъ že vocari2 nad8 razumёnьmi, strastemъ mS pokaži2 vsesi1lьnago carS, ќmnuю svэщY vozsіsй serdcu moemY. Svobodi2 t tьmы2 grэhA, prosvэti2 i3 ўkrasi2 pomračennago: džkomъ vozzri2 na mS mlctivnыmъ, njči1sti i3 ўblži2 potemnennago.

Q, dž§e, sn7e i3 dš7e, trbce s™az, tы2 mi2 podaždь ѓgGla svэton0sna, ўmY pospёšnika, pёstuna i3 predstatelz, duši2 moeй hrani1telz i3 pl0ti, voždS napravlsющa mS ko sp7senію. Tы2 mS zemnago sotvori2 njsщ7enna, tы2 mS ўstrani2 zemnhhъ mudrovanій, tы2 mi2 i3zsuši2 ѕlHbnыz pot0ki, tы2 mi2 i3stoči2 slє1znыz tyčы: bGъ bo є3si2 mlctivъ, i3 blgodatelь neѕloprіstenъ vsBmъ bezzak0nnovavšыmъ, vsepristypenъ vsBmъ sogrэši1všыmъ, dolgotэrpeli1vъ vsBmъ tvergšыmsz, ne nepravednыhъ njsщ7azй, ne nepor0čnыhъ prosvэщazй.

I#spovёdanіe ўstavilъ є3si2 sp7senіz, podalъ є3si2 pokasnіz w4brazы, mnЁ gnysnomu i3 neči1stomu, mnЁ lukavomu i3 njkasnnomu, mnЁ temnomu i3 njskvernennomu: i4bo bezzak0nnovahъ drevnihъ mn0žae, prognёvahъ tS, i3 razdraži1hъ ѕэlw2, pače čislA bezči1slennыhъ ѕvёzdъ, pače peskA morskagw sogrэši1hъ ti2. Nёstь vi1da ѕl0bы ѕlёйša, nёstь studA ѕl0bы lukavnэйša, є3gHže ne sodёzhъ njkasnnый ѓzъ na vsskoe vremz i3 mёsto, dušeю, p0mыslomъ, slovesы2 i3 dэsnьmi: ўmn0žišasz moeS ѕl0bы merzwsti, ўmn0žišasz mo‰ tьmami ѕlodBйstva, ўmn0žišasz moi1hъ pregrэšenій bremenA ѓki želBznaz: mnёnіemъ sogorčena mi2 є4stь vhz, ю4zami neizbёžnыmi, stsgnutъ є4smь serdcemъ, ni vozdvi1gnuti glavY moю2 mogY, ni njslaba mi2 є4stь vъ s0vэsti: nedost0йnэ vыsotY nbcnuю zrю2, nedost0йnэ čelovёčeskoe zrю2 vidёnіe, nedost0йnэ sobesёduю bli1žnemu, nedost0йnэ zemnyю nastupaю perstь: tvoю1 bo razžeg0hъ ćrostь vъ konecъ, gnёvъ raspali1hъ strašnый bezmёstnэ, prognёvahъ tS i3 razdraži1hъ zэlw2, pred8 tob0ю vssku merzostь sotvori1hъ, ni є3di1no že voshotёhъ tvoi1hъ čct0tnыhъ hotёnій, ni є3di1nu že voždelёhъ tvoi1hъ voždelёnnыhъ sudebъ, ni є3di1no že sohrani1hъ tvoi1hъ premydrыhъ povelёnій, ni є3di1nъ že ўderžahъ tvoi1hъ deržavnыhъ glgHlъ.

I# nhne priklonsю ti2 serdca moegw2 kolBna, priklonsю glavY njmračennuю, priklonsю vhю njskvernennuю, tvoeй blgosti vhю moю2 priklonsю, tvoeй blgosti molenіe prinošY: sogrэši1hъ, bezzak0nnovahъ i3 blaznstvovahъ: sogrэši1hъ, nepravdovahъ i3 prestupi1hъ zapwvэdi tvo‰: sogrэši1hъ, nepravdovahъ i3 njsudi1hъ: sogrэši1hъ, tverg0hsz i3 ne ўstыdёhsz. No molenіe tvorю2 tvoeй blgosti, no molьbY prinošY tvoemY neѕl0bію, no molю2 tvoE kraйnee blgoutr0bіe, no molю2 i3 vopію2: sp7si2 i3 njči1sti mS, njstavi mn0žєstva moi1hъ sogrэšenій, njstavi lю6taz moi1hъ dolgHvъ, njstavi mnHgaz moi1hъ njskvernenій, njstavi vs‰ moi1hъ merzosteй, da ne sokruši1ši mS so grэhi2, da ne ўmori1ši mS so bezzak0nьmi, da ne sъ p0mыslы zlhmi svoshi1tiši mS, da ne sožžeši mS sъ merzostьmi, da ne liši1ši mS bl†gъ vёčnыhъ, da ne trapezы i3zveržeši mS bezsmertnыz, da ne tčuždi1ši mS radosti s™hhъ, da ne tщeti1ši mS sp7senіz moegw2.

Daruй mi2 pokasnіe vLko, spod0bi sщ7ennago pričaщenіz, i3 hlёba životA, i3 čaši kr0ve bGot0čnыz, vo njstavlenіe moi1hъ sogrэšenій, vo i3zbavlenіe i3 sp7senіe. Vъ časъ že konečnый g0rьkій smertnый, vъ časъ tsžkій i3 bolёznennый, vъ časъ temnый i3 pomračennый, sp7si2, ўщedri, njči1sti mS: dyšu kr0tkw razluči2 t pl0ti moeS njskvernenыz, dyšu temnuю pokaži2 prosvэtovannu, t lukavыhъ i3zbavi bэsHvъ. Rukopis†nіz vssčєskaz sogrэšenій, spis†nіz moi1hъ dolgHvъ razderi2, razshpli vo ѓdovu pr0pastь, rast0rgni i3 i3spepeli2 do koncA: krHtkіz i3 svBtlыz posli2 ѓgGlы togdA, tražaющыz polki2 besHvskіz, dyšu voshiщaющыz t mučenіz, dyšu ўщedrsющыz njkasnnuю, gorЁ voznossщыz kromЁ sogrэšenій, gorЁ voznossщыz pokloni1tisz prt0lu ngnewbraznomu i3 prosvэtovannomu, pričitaющi tamw vsёmъ sp7saєmыmъ, i3 spodoblsющi radosti s™hhъ.

Prіimi2 hodataz blgostь tvoю2, daždь mi2 blgodatь tvoю2, hodataz i3zrsdna, blgosthnю, neѕl0bіe, mlcrdіe, kraйnee blgoutr0bіe. Prіimi2 hodataz vtorago, prevhššuю mjra krasovanіe, m™rь dv7u ntrokovi1cu, b9estvennuю lёstvicu i3 žezlъ, njduševlennый prt0lъ. Prіimi2 hodataz či1nъ molnіelyčnый: prt0lы, heruvjmы, serafjmы džgnєnnыz: gospHdstvіz, si6lы, vl†sti: nač†la, ґrhagGlы i3 ѓgGlы. Prіimi2 hodataz svёtlago i3 svэton0snago p®teču tvoego2, njsщ7ennago prežde pelenъ, propovёdnika bGoglag0liva, prežde vLki vozsіsvšago syщыmъ vo tьmЁ. Prіimi2 hodataz li1ki s™hhъ: li1ki prbrHkъ, patrі†rhъ, ntє1cъ, ґpclъ, myčєnikъ vэncen0snыhъ, i3 vs‰ s0nmы s™hhъ i3 svэton0snыhъ: bGъ bo є3si2 mlcrdый i3 blgodatelьnый, bGъ kr0tkій zakonoprestyplьšыmъ, bGъ podasй njstavlenіe sogrэšenій, bGъ daruzй vsBmъ sp7senіe. Mnё že pokaži2 vsю2 blgostь tvoю2, mnЁ i3zleй struю2 blgoutr0bіz tvoegw2, i4bo zakonoprestupi1hъ vsёhъ mn0žae, t ložesnъ samёhъ, do nhnэšnzgw mi2 vremene.

Sp7si1 mz nedost0йnago i3 nkasnnago črez8 nadeždu, blgostію i3 blgosthneю tvoeю є3di1noю: ćkw da blgoslovlю1 tz i3 lюb0vію veličaю, ćkw da blgodarю2 i3 poю1 tz blgočestnw: vъ vёcэ že byduщemъ sp7saemь, ćkw da blgoslovenъ blgoslovlю2 vLku, є3g0že blgoslovstъ nbcnыz si6lы, vo vёki vs‰ nesočtє1nnыz, ґmi1nь.

Voytrіi že po nbhčnomъ poslёdovanіi časHvъ, hotsй pričasti1tisz tvori1tъ stjhъ:

Mltvami s™hhъ ntє1cъ našihъ, gDi ї}se hrtE b9e našъ, pomi1luй nasъ, ґmi1nь.

Taže: CRю2 nbcnый: Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ: GDi pomi1luй, v7i. Prіidi1te, pokloni1msz: tri1ždы. I# nastosщыz palmы2.

Pal0mъ k7v:

GDь pasetъ mS, i3 ničt0že mS liši1tъ. Na mёstэ ѕlačnэ, tamw vseli1 mz: na vodЁ pok0йnэ vospita mz. Dyšu moю2 njbrati2, nastavi mS na stєzi2 pravdы i4mene radi svoegw2. Ѓщe bo i3 poйdY posredЁ sёni smertnыz, ne ўboю1sz ѕlA, ćkw tы2 so mn0ю є3si2: žezlъ tv0й i3 palica tvoS, t† mS ўtёšista. Ўgot0valъ є3si2 predo mn0ю trapezu, soproti1vъ stužaющыmъ mnЁ: ўmastilъ є3si2 є3leomъ glavY moю2, i3 čaša tvoS ўpozvaющi mS, ćkw deržavna. I# mlctь tvoS poženetъ mS vs‰ dni6 životA moegw2, i3 є4že vseli1ti mi sz vъ d0mъ gDenь vъ dolgotY dnjй.

Pal0mъ k7g:

GDnz zemlS, i3 i3spolnenіe є3S, vselennaz i3 vsi2 živyщіi na neй. T0й na morshъ njsnovalъ ю5 є4stь, i3 na rэkahъ ўgot0valъ ю5 є4stь. Kto2 vzhdetъ na g0ru gDnю; i3li2 kto2 stanetъ na mёstэ s™ёmъ є3gw2; Nepovi1nenъ rukama i3 či1stъ serdcemъ, i4že ne prіstъ vsye dyšu svoю2, i3 ne klstsz lestію i4skrennemu svoemY. Seй prіi1metъ blgoslovenіe t gDa, i3 mlctыnю t bGa sp7sa svoegw2. Seй r0dъ i4щuщihъ gDa, i4щuщihъ licE bGa їakwvlz. Vozmi1te vratA knszi vašz, i3 vozmi1tesz vratA vBčnaz: i3 vni1detъ cRь slavы. Kto2 є4stь seй cRь slavы; gDь krёpokъ i3 si1lenъ, gDь si1lenъ vъ brani. Vozmi1te vratA knszi vašz, i3 vozmi1tesz vratA vBčnaz: i3 vni1detъ cRь slavы. Kto2 є4stь seй cRь slavы; gDь si1lъ, t0й є4stь cRь slavы.

Pal0mъ rє7i:

Vёrovahъ, tёmže vozglag0lahъ: ѓzъ že smiri1hsz ѕэlw2. Ѓzъ že rёhъ vo i3zstuplenіi moemъ: vsskъ čelovёkъ l0žъ. Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Čašu sp7senіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY. Moli6tvы mo‰ gDevi vozdamъ pred8 vsёmi lюdьmi2 є3gw2. ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Q gDi, ѓzъ rabъ tv0й, ѓzъ rabъ tv0й, i3 shnъ rabhni tvoeS: rasterzalъ є3si2 ќzы mo‰. TebЁ požrY žertvu hvalы2, i3 vo i4mz gDne prizovY. Moli6tvы mo‰ gDevi vozdamъ pred8 vsёmi lюdьmi2 є3gw2: Vo dv0rэhъ d0mu gDnz, posredЁ tebE їerli1me.

Slava, i3 nhnэ: Ґllilyіa. Pokl0nы G.

I# nastosщыz tropari2, glasъ }:

BezzakHnіz mo‰ prezri gDi, t dv7ы roždeйsz, i3 serdce moE njči1sti, hramъ to2 tvorS prečctomu tvoemY tёlu i3 kr0vi: nižE tri1ni menE t tvoegw2 licA, bez8 čislA i3mёzй velію mlctь.

Slava: Vo pričastіe s™hnь tvoi1hъ, kakw derznY nedost0йnый; ѓщe bo derznY kъ tebЁ pristupi1ti sъ dost0йnыmi, hіtHnъ mS njbličaetъ, ćkw nёstь večernій, i3 njsuždenіe i3shodataйstvuю mnogogrёšnoй duši2 moeй. NJči1sti gDi, skvernu duši2 moeS, i3 sp7si2 mS, ćkw člvэkolю1becъ.

I# nhnэ: MnHgaz mn0žєstva moi1hъ bcde pregrэšenій, kъ tebЁ pribэg0hъ čctaz, sp7senіz trebuz: posэti2 nemoщstvyющuю moю2 dyšu, i3 moli2 sn7a tvoego2 i3 bGa našego, dati mi2 njstavlenіe, ±že sodёzhъ lю1tыhъ, є3di1na blgoslovennaz.

Vo s™yю že i3 veli1kuю m7-cu, glag0li:

E#gdA slavnіi ў§nicы2 na ўmovenіi večeri prosvэщahusz, togdA їyda ѕločesti1vый srebrolю1bіemъ nedygovavъ njmračašesz, i3 bezzakHnnыmъ sudіsmъ tebE prvdnago sudію2 predaetъ. Vi1ždь i3mёnій rači1telю, si1hъ radi ўdavlenіe ўpotrebi1vša! Bэži2 neshtыz duši2, ў§telю takov†z derznyvšіz. I$že nj vsёhъ blgjй, gDi slava tebЁ.

Taže, GDi pomi1luй, m7. I# pokl0nы, є3li1kw h0щeši.

Mltvы

I# ѓbіe nastosщыz stіhi2:

HotS ćsti čelovёče, tёlo vLčne,

Strahomъ pristupi2, da ne njpali1šisz: džgnь bo є4stь.

Bžctvennuю že pіS kr0vь ko nbщenію,

Pervэe primiri1sz tS njpečalivšыmъ.

Taže derzaz tainstvennoe brašno ćždь.

I#nы6z stіhi2:

Prežde pričastіz strašnыz žertvы,

Životvorsщagw tёla vLčnz,

Si1mъ pomoli1sz w4brazomъ so trepetomъ.

Mltva veli1kagw vasjlіa, №:

VLko gDi ї}se hrtE b9e našъ, i3st0čniče ži1zni i3 bezsmertіz, vseS tvari vi1dimыz i3 nevi1dimыz sodёtelю, beznačalьnagw nc7A soprnosyщnый sn7e, i3 sobeznačalьnый, premn0gіz radi blgosti vъ poslBdnіz dni6 vъ pl0tь njbolkjйsz, i3 raspnhйsz, i3 pogrebhйsz za nы2 neblagod†rnыz i3 ѕlonr†vnыz, i3 tvoeю kr0vію njbnovi1vый rastlёvšee grэh0mъ є3stestvo2 naše. Samъ bezsmertnый cRю2, prіimi2 i3 moE grёšnagw pokasnіe, i3 prikloni2 ќho tvoE mnЁ, i3 ўslhši glag0lы mo‰: sogrэši1hъ bo, gDi, sogrэši1hъ na nb7o i3 pred8 tob0ю, i3 nёsmь dost0inъ vozzrёti na vыsotY slavы tvoeS: prognёvahъ bo tvoю2 blgostь, tvo‰ zapwvэdi prestupi1vъ i3 ne poslyšavъ tvoi1hъ povelёnій. No tы2 gDi, neѕl0bivъ shй, dolgoterpэli1vъ že i3 mnogomlctivъ, ne predalъ є3si1 mz pogi1bnuti so bezzak0nьmi moi1mi, moegw2 vssčeski njžidaz njbraщenіz. Th bo reklъ є3si2 člkolю1bče prbr0komъ tvoi1mъ: ćkw hotёnіemъ ne hoщY smerti grёšnika, no є4že njbrati1tisz i3 ži1vu bhti є3mY. Ne h0щeši bo vLko, sozdanіz tvoє1ю rukY pogubi1ti, nižE blgovoli1ši nj pogi1beli čelovёčestэй, no h0щeši vsBmъ sp7sti1sz, i3 vъ razumъ i4stinы prіiti2. Tёmže i3 ѓzъ, ѓщe i3 nedost0inъ є4smь nb7sE i3 zemli2, i3 seS privremennыz ži1zni, vsego2 sebE povinyvъ grэhY, i3 slastemъ porab0tivъ, i3 tv0й njskverni1vъ w4brazъ: no tvorenіe i3 sozdanіe tvoE bhvъ, ne tčazvaю svoegw2 sp7senіz njkasnnый, na tvoe že bezmёrnoe blgoutr0bіe derzaz prihoždY. Prіimi2 u5bo i3 menE člkolю1bče gDi, ćkože bludni1cu, ćkw razb0йnika, ćkw mыtarS, i3 ćkw blydnago, i3 vozmi2 moE tsžkoe bremz grэhHvъ, grёhъ vzemlzй mjra, i3 nemwщi čelovёčєskіz i3scэlszй: truždaющыzsz i3 njbremenє1nnыz kъ sebЁ prizыvazй i3 ўpokoevazй, ne prišedый prizvati pravєdnыz, no grBšnыz na pokasnіe, i3 njči1sti mS t vsskіz skvernы pl0ti i3 dyha, i3 nauči1 mz soveršati s™hnю vo strasэ tvoemъ: ćkw da či1stыmъ svёdэnіemъ s0vэsti moeS, s™hnь tvoi1hъ častь prіemlz, soedinю1sz s™0mu tёlu tvoemY i3 kr0vi, i3 i3mёю tebE vo mnЁ živyщa i3 prebыvaющa so nc7emъ i3 s™hmъ tvoi1mъ d¦omъ. E$й gDi, ї}se hrtE b9e m0й, i3 da ne vъ sydъ mi2 bydetъ pričastіe prečctыhъ, i3 životvorsщihъ t†inъ tvoi1hъ, nižE da nemoщenъ bydu dušeю že i3 tёlomъ, t є4že nedost0йnэ tBmъ pričaщatisz: no daždь mi2 daže do konečnagw moegw2 i3zdыhanіz, newsuždennw vosprіimati častь s™hnь tvoi1hъ, vъ d¦a s™agw nbщenіe, vъ napytіe životA vёčnagw, i3 vo blgoprіstenъ tvёtъ na strašnэmъ sudi1щi tvoemъ: ćkw da i3 ѓzъ so vsёmi i3zbrannыmi tvoi1mi džbщnikъ bydu netlёnnыhъ tvoi1hъ bl†gъ, ±že ўgot0valъ є3si2 lю1bzщыmъ tS gDi, vъ ni1hže preproslavlenъ є3si2 vo vёki, ґmi1nь.

Mltva i3naz, s™agw їwanna zlatoystagw, v7:

GDi b9e m0й, vёmъ, ćkw nёsmь dost0inъ, nižE dov0lenъ, da pod8 kr0vъ vni1deši hrama duši2 moeS: zaneže vesь pystъ i3 palsz є4stь, i3 ne i4maši vo mnЁ mёsta dost0йna, є4že glavY podkloni1ti: no ćkože sъ vыsotы2 nasъ radi smiri1lъ є3si2 sebE, smiri1sz i3 nhnэ smirenію moemY. I# ćkože vosprіslъ є3si2 vъ vertepэ i3 vъ ćslehъ bezslovesnыhъ vozleщi2: si1ce vosprіimi2 i3 vъ ćslehъ bezslovesnыz moeS duši2, i3 vo njskvernennoe moE tёlo vni1ti. I# ćkože ne ne ўdost0ilъ є3si2 vni1ti, i3 svečersti so grёšniki vъ domY sjmwna prokažennagw: takw i3zv0li vni1ti i3 vъ d0mъ smirennыz moeS duši2, prokažennыz i3 grёšnыz. I# ćkože ne tri1nulъ є3si2 pod0bnuю mnЁ bludni1cu, i3 grёšnuю, prišedšuю i3 prikosnyvšuюsz tebЁ: si1ce ўmlcrdisz i3 nj mnЁ grёšnэmъ, prihodsщemъ i3 prikasaющemъ ti sz. I# ćkože ne vozgnušalsz є3si2 skvernыhъ є3S ќstъ i3 neči1stыhъ, cэlyющihъ tS: nižE moi1hъ vozgnušaйsz skvernšihъ džnыz ќstъ, i3 neči1stšihъ: nižE merzkihъ moi1hъ i3 neči1stыhъ ўstenъ, i3 skvernagw i3 neči1stэйšagw moegw2 ljzhka. No da bydetъ mi2 ќglь pres™agw tvoegw2 tёla, i3 čctnhz tvoeS kr0ve, vo njsщ7enіe, i3 prosvэщenіe, i3 zdravіe smirennэй moeй duši2 i3 tёlu, vo njblegčenіe tsžesteй mn0gihъ moi1hъ sogrэšenій, vъ soblюdenіe t vsskagw dіavolьskagw dёйstva, vo tgnanіe i3 vozbranenіe ѕlagw moegw2 i3 lukavagw nbhčaz: vo ўmerщvlenіe strasteй, vъ snabdёnіe zapovэdeй tvoi1hъ, vъ priloženіe bžctvennыz tvoeS blgodati, i3 tvoegw2 crtvіz prisvoenіe. Ne bo2 ćkw prezirazй prihoždY kъ tebЁ hrtE b9e, no ćkw derzaz na neizrečennuю tvoю2 blgostь: i3 da ne na mn0zэ ўdalszйsz nbщenіz tvoegw2, t mhslennagw v0lka ѕvэroulovlenъ bydu. Tёmže molю1sz tebЁ, ćkw є3di1nъ shй s™ъ vLko, njs™i2 moю2 dyšu i3 tёlo, ќmъ i3 serdce, črevesA i3 ўtrHbы, i3 vseg0 mz njbnovi2: i3 vkoreni2 strahъ tv0й vo ўdesёhъ moi1hъ, i3 njsщ7enіe tvoE netemlemo t menE sotvori2. I# bydi mi2 pom0щnikъ i3 zastypnikъ, njkormlsz vъ mi1rэ živ0tъ m0й, spodoblsz mS i3 njdesnyю tebE predstosnіz so s™hmi tvoi1mi, mltvami i3 molenьmi prečctыz tvoeS m™re, neveщestvennыhъ tvoi1hъ služi1teleй, i3 prečctыhъ si1lъ, i3 vsёhъ s™hhъ t vёka tebЁ blgougodi1všihъ, ґmi1nь.

Mltva i3naz, smmeHna metafrasta, G:

E#di1ne čctый i3 netlёnnый gDi, za neizrečennuю mlctь člvэkolю1bіz, naše vsE vosprіemый smэšenіe t čctыhъ i3 dvctvennыhъ kroveй, pače є3stestvA r0ždšіz tS, d¦a bžctvennagw našestvіemъ, i3 blgovolenіemъ nc7A prnosyщnagw, hrtE ї}se, premdroste b9іz, i3 mi1re i3 si1lo. Tvoi1mъ vosprіstіemъ životvor‰щaz, i3 sp7si1tєlьnaz strad†nіz vosprіemый, krtъ, gvHzdіz, kopіE, smertь: ўmertvi2 mo‰ dušetlBnnыz str†sti tэlє1snыz. Pogrebenіemъ tvoi1mъ ѓdwva plэni1vый c†rstvіz: pogrebi2 mo‰ blgi1mi p0mыslы luk†vaz sovёtwvanіz, i3 lukavstvіz dyhi razori2. Tridnevnыmъ tvoi1mъ i3 živon0snыmъ voskrnіemъ padšago praotca vozstavivый: vozstavi mS grэh0mъ pop0lzšagosz, w4brazы mnЁ pokasnіz predlagaz. Preslavnыmъ tvoi1mъ voznesenіemъ, plotsk0e njboži1vый vosprіstіe, i3 sіE desnhmъ nc7A sэdёnіemъ počthй: spod0bi mS pričastіemъ s™hhъ tvoi1hъ t†inъ desnyю častь sp7saemыhъ poluči1ti. Sni1tіemъ ўtёšitelz tvoegw2 d¦a, sosydы čctnы sщ7є1nnыz tvo‰ ў§nki2 sodёlavый: prіsteliщe i3 menE pokaži2 togw2 prišestvіz. Hotsй paki prіiti2 sudi1ti vselennэй pravdoю: blgovoli2 i3 mnЁ ўsrёsti tS na džblacэhъ sudію2, i3 sozdatelz moego2, so vsёmi s™hmi tvoi1mi: da bezkonečnw slavosl0vlю i3 vospэvaю tS, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva i3naz togHžde, d7:

Ćkw na strašnэmъ tvoemъ, i3 neliceprіemnэmъ predstosй sudi1liщi hrtE b9e, i3 njsuždє1nіz pod8emlz, i3 sl0vo tvorS nj sodёznnыhъ mn0ю ѕlhhъ: si1ce dnesь, prežde daže ne prіiti2 dnevi njsuždenіz moegw2, ў s™agw tvoegw2 žertvennika predstoS pred8 tob0ю, i3 pred8 strašnыmi i3 s™hmi ѓgGlы tvoi1mi, preklonenъ t svoeS s0vэsti, prinošY luk†vaz mo‰ i3 bezzakHnnaz dэ‰nіz, kvlszй sі‰ i3 njbličazй. Vi1ždь gDi smirenіe moE, i3 njstavi vs‰ grэhi2 mo‰. Vi1ždь, ćkw ўmn0žišasz pače vl†sъ glavы2 moeS bezzakHnіz mo‰. K0e ќbw ne sodёzhъ ѕlo2; kjй grёhъ ne sotvori1hъ; k0e ѕlo2 ne vowbrazi1hъ vъ duši2 moeй; ўže bo i3 dёlы sodёzhъ: blydъ, prelюbodёйstvo, g0rdostь, kičenіe, ўkorenіe, hulY, prazdnosl0vіe, smёhъ nepod0bnый, pіsnstvo, gortanobёsіe, njb8zdenіe, nenavistь, zavistь, srebrolю1bіe, lюbostzžanіe, lihoi1mstvo, samolю1bіe, slavolю1bіe, hiщenіe, nepravdu, ѕloprіwbrёtenіe, revnostь, njklevetanіe, bezzak0nіe: vsskoe moE čyvstvo, i3 vsskій ќdъ njskverni1hъ, rastli1hъ, nepotrebenъ sotvori1hъ, dёlateliщe bhvъ vssčeski dіavole. I# vёmъ gDi, ćkw bezzakHnіz mo‰ prevzыd0ša glavY moю2: no bezmёrno є4stь mn0žestvo щedr0tъ tvoi1hъ, i3 mlctь neizrečenna neѕl0bivыz tvoeS blgosti, i3 nёstь grёhъ pobэždaющь člvэkolю1bіe tvoE. Tёmže, prečydnый cRю2, neѕl0bive gDi, ўdivi2 i3 na mnЁ grёšnэmъ mlcti tvo‰, pokaži2 blgosti tvoeS si1lu, i3 kvi2 krёpostь blgoutr0bnagw mlcrdіz tvoegw2, i3 njbraщaющasz prіimi1 mz grёšnago. Prіimi1 mz, ćkože prіslъ є3si2 blydnago, razb0йnika, bludni1cu: prіimi1 mz prebezmёrnэ i3 sl0vomъ, i3 dёlomъ, i3 p0hotію bezmёstnoю, i3 pomыšlenіemъ bezslovesnыmъ sogrэši1vša tebЁ. I# ćkože vo є3dinonadesstый časъ prišedšihъ prіslъ є3si2, ničt0že dost0йnw sodёlavšihъ, takw prіimi2 i3 menE grёšnago: mn0gw bo sogrэši1hъ i3 njskverni1hsz, i3 njpečalihъ d¦a tvoego2 s™ago, i3 njgorči1hъ člvэkolю1bnuю ўtr0bu tvoю2, i3 dёlomъ, i3 sl0vomъ, i3 pomыšlenіemъ, vъ noщi2 i3 vo dni2, kvlennэ že i3 nezvlennэ, v0leю že i3 nev0leю. I# vёmъ, ćkw predstaviši grэhi2 mo‰ predo mn0ю takwvы2, kkwvh že mn0ю sodёzšasz, i3 i3stsžeši sl0vo so mn0ю, nj i4hže razumomъ neproщennw sogrэši1hъ. No gDi, gDi, da ne pravednыmъ sud0mъ tvoi1mъ, nižE ćrostію tvoeю njbliči1ši mS, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši mS. Pomi1luй mS gDi, ćkw ne t0kmw nemoщenъ є4smь, no i3 tvoE є4smь sozdanіe. Tы2 ќbw gDi, ўtverdi1lъ є3si2 na mnЁ strahъ tv0й: ѓzъ že lukavoe pred8 tob0ю sotvori1hъ. TebЁ ќbw є3di1nomu sogrэši1hъ: no molю1 tz, ne vni1di vъ sydъ sъ rab0mъ tvoi1mъ: ѓщe bo bezzakHnіz nazriši gDi, gDi kto2 postoi1tъ; ѓzъ bo є4smь puči1na grэhA, i3 nёsmь dost0inъ, nižE dov0lenъ vozzrёti, i3 vi1dэti na vыsotY nbcnuю, t mn0žestva grэhHvъ moi1hъ, i4hže nёstь čislA: vsskoe bo ѕlodэsnіe, i3 kovarstvo, i3 ўhiщrenіe satanino2, i3 rastlBnіz, i3stic†nіz, rukobl{dіz, dэtorastlBnіz, ѕlopomnBnіz, sovёtwvanіz ko grэhY, skokt†nіz i3 i3nы6z tьmoči1slєnnыz str†sti ne njskudёša t menE. Kjimi bo ne rastli1hsz grэhi2; kjimi ne soderžahsz ѕlhmi; vsskъ grёhъ sodёzhъ, vsskuю nečistotY vloži1hъ vъ dyšu moю2: nepotrebenъ bhhъ tebЁ bGu moemY, i3 čelovёkwmъ. Kto2 vozstavitъ mS vъ sicєvaz ѕl†z, i3 toli6ka padšago sogrэšє1nіz; GDi b9e m0й, na tS ўpovahъ, ѓщe є4stь mi2 sp7senіz ўpovanіe, ѓщe pobэždaetъ člvэkolю1bіe tvoE mn0žєstva bezzak0nій moi1hъ, bydi mi2 sp7si1telь: i3 po щedr0tamъ tvoi6mъ i3 mi1lostєmъ tvoi6mъ, njslabi, njstavi, prosti1 mi vs‰, є3li6ka ti2 sogrэši1hъ, ćkw mn0gihъ ѕHlъ i3sp0lnisz dušA moS, i3 nёstь vo mnЁ sp7senіz nadeždы. Pomi1luй mS b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, i3 ne vozdaždь mi2 po dэlHmъ moi6mъ, i3 ne njsudi1 mz po dэsnієmъ moi6mъ: no njbrati2, zastupi2, i3zbavi dyšu moю2 t sovozrastaющihъ є4й ѕHlъ, i3 lю1tыhъ vosprіstій. Sp7si1 mz radi mlcti tvoeS: da i3dёže ўmn0žitsz grёhъ, preiz8wbi1luetъ blgodatь tvoS. I# voshvalю2, i3 proslavlю tS vsegdA, vs‰ dni6 životA moegw2: th bo є3si2 bGъ kaющihsz, i3 sp7sъ sogrэšaющihъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

B9estvennagw damaskinA, є7:

VLko gDi ї}se hrtE b9e našъ, є3di1ne i3mёzй vlastь čelovёkwmъ njstavlsti grэhi2: ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ prezri mo‰ vs‰ vъ vёdэnіi i3 ne vъ vёdэnіi pregrэšє1nіz: i3 spod0bi mS newsuždennw pričasti1tisz bžctvennыhъ, i3 preslavnыhъ, i3 prečctыhъ, i3 životvorsщihъ tvoi1hъ t†inъ: ne vъ tsžestь, ni vъ myku, ni vъ priloženіe grэhHvъ, no vo njčiщenіe, i3 njsщ7enіe, i3 njbručenіe byduщagw životA i3 crtvіz, vъ stёnu i3 p0moщь, i3 vъ vozraženіe soproti1vnыhъ, vo i3streblenіe mn0gihъ moi1hъ sogrэšenій. Th bo є3si2 bGъ mlcti, i3 щedr0tъ, i3 člvэkolю1bіz: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Veli1kagw vasjlіa, ѕ7:

Vёmъ gDi, ćkw nedost0йnэ pričaщaюsz prečctagw tvoegw2 tёla, i3 čctnhz tvoeS kr0ve: i3 povi1nenъ є4smь, i3 sydъ sebЁ ćmъ i3 pію2, ne razsuždaz tёla i3 kr0ve tebE hrtA i3 bGa moegw2. No na щedrHtы tvo‰ derzaz, prihoždY kъ tebЁ rekšemu: kdhй moю2 pl0tь, i3 pіsй moю2 kr0vь, vo mnЁ prebыvaetъ, i3 ѓzъ vъ nemъ. Ўmlcrdisz u5bo gDi, i3 ne njbliči1 mz grёšnago, no sotvori2 so mn0ю po mlcti tvoeй: i3 da bydutъ mi2 s™†z sі‰ vo i3scэlenіe, i3 njčiщenіe, i3 prosvэщenіe, i3 sohranenіe, i3 sp7senіe, i3 vo njsщ7enіe duši2 i3 tёla, vo tgnanіe vsskagw mečtanіz, i3 lukavagw dэsnіz, i3 dёйstva dіavolьskagw, mhslennэ vo ўdesёhъ moi1hъ dёйstvuemagw, vъ derznovenіe i3 lюb0vь, ćže kъ tebЁ: vo i3spravlenіe žitіS i3 ўtverždenіe, vъ vozraщenіe dobrodёteli i3 soveršenstva: vo i3spolnenіe zapovэdeй, vъ d¦a s™agw nbщenіe, vъ napytіe životA vёčnagw, vo tvёtъ blgoprіstenъ na strašnэmъ sudi1щi tvoemъ, ne vъ sydъ i3li2 vo njsuždenіe.

Mltva i3naz, smmeHna n0vagw bGosl0va, z7:

T skvernыhъ ўstenъ, t merzkagw serdca, t neči1stagw ljzhka, t duši2 njskvernenы, prіimi2 molenіe hrtE m0й, i3 ne prezri moi1hъ, ni slovesъ, nižE njbrazHvъ, nižE bezstydіz. Daždь mi2 derznovennw glag0lati, ±že hoщY hrtE m0й. Pače že i3 nauči1 mz, čt0 mi podobaetъ tvori1ti i3 glag0lati. Sogrэši1hъ pače bludni1cы, ćže ўvёdэ, gdЁ njbitaeši, mĐro kupi1vši, prіi1de derzostnэ pomazati tvoi2 n0zэ, bGa moegw2, vLki, i3 hrtA moegw2. Ćkože džnu ne tri1nulъ є3si2 prišedšuю t serdca, nižE menE vozgnušaйsz sl0ve, tvoi1 že mi2 podaždь n0zэ, i3 deržati i3 cэlovati, i3 strusmi sleznыmi, ćkw mnogocёnnыmъ mĐromъ sі‰ derzostnw pomazati. NJmhй mS slezami moi1mi, njči1sti mS i4mi, sl0ve, njstavi i3 pregrэšє1nіz mo‰, i3 proщenіe mi2 podaždь. Vёsi ѕHlъ mn0žestvo, vёsi i3 strypы mo‰: i3 ćzvы zri1ši mo‰: no i3 vёru vёsi, i3 proizvolenіe zri1ši, i3 vozdыhanіe slhšiši. Ne tai1tsz tebE b9e m0й, tv0rče m0й, i3zbavitelю m0й, nižE kaplz sleznaz, nižE kapli častь nёkaz. Nesodёlannoe moE vi1dэstэ džči tvoi2. Vъ kni1zэ že tvoeй i3 є3щE nesodBznnaz, napi6sana tebЁ sytь. Vi1ždь smirenіe moE, vi1ždь trydъ m0й є3li1kъ, i3 grэhi2 vs‰ njstavi mi2 b9e vssčeskihъ, da či1stыmъ serdcemъ, pritrepetnoю mhslію i3 dušeю sokrušennoю, neskvernыhъ tvoi1hъ pričaщysz i3 pres™hhъ t†inъ, i4miže njživlsetsz i3 njbožaetsz vsskъ kdhй že i3 pіsй, či1stыmъ serdcemъ. Th bo reklъ є3si2 vLko m0й: vsskъ kdhй moю2 pl0tь, i3 pіsй moю2 kr0vь, vo mnЁ ќbw seй prebыvaetъ, vъ nemže i3 ѓzъ є4smь. I$stinno sl0vo vssko vLki i3 bGa moegw2: bžctvennыhъ bo pričaщazйsz, i3 bGotvorsщihъ blgodateй, ne ќbw є4smь є3di1nъ, no sъ tob0ю hrtE m0й, svёtomъ trislnečnыmъ, prosvэщaющimъ mjrъ. Da ќbw ne є3di1nъ prebydu kromЁ tebE živodavca, dыhanіz moegw2, životA moegw2, radovanіz moegw2, spcnіz mjru: segw2 radi kъ tebЁ pristupi1hъ, ćkože zri1ši, so slezami, i3 dušeю sokrušennoю, i3zbavlenіe moi1hъ pregrэšenій prošY prіsti mi2: i3 tvoi1hъ živodatelьnыhъ i3 nepor0čnыhъ tainstvъ pričasti1tisz newsuždennw, da prebydeši, ćkože reklъ є3si2, so mn0ю trewkasnnыmъ: da ne kromЁ njbrёtъ mS tvoeS blgodati, prelestnikъ voshi1titъ mS lьsti1vnэ: i3 prelьsti1vъ tvedetъ bGotvorsщihъ tvoi1hъ slovesъ. Segw2 radi kъ tebЁ pripadaю, i3 teplэ vopію1 ti: ćkože blydnago prіslъ є3si2, i3 bludni1cu prišedšuю, takw prіimi1 mz blydnago i3 skvernago, щedre. Dušeю sokrušennoю, nhnэ bo kъ tebЁ prihodS, vёmъ sp7se, ćkw i3nhй, ćkože ѓzъ, ne pregrэši2 tebЁ, nižE sodёz dэ‰nіz, ±že ѓzъ sodёzhъ. No sіE paki vёmъ, ćkw ni veli1čestvo pregrэšenій, ni grэhHvъ mn0žestvo prevosh0ditъ bGa moegw2 mn0goe dolgoterpёnіe, i3 člvэkolю1bіe kraйnee: no mlctію sostrtіz teplэ kaющыzsz, i3 či1stiši, i3 svёtliši, i3 svёta tvori1ši pričastniki, džbщniki bžctvA tvoegw2 sodёlovazй nezavi1stnw. I# strannoe i3 ѓgGlwmъ i3 čelovёčєskimъ mhslemъ, besёdueši i5mъ mn0gaždы, ćkože drugHmъ tvoi6mъ i4stinnыmъ. Sі‰ derzostna tvorstъ mS, sі‰ vpersюtъ mS hrtE m0й. I# derzaz tvoi6mъ bog†tыmъ kъ namъ blgodэsnієmъ, raduzsz vkypэ i3 trepeщz, ngnevi pričaщaюsz, travA shй: i3 stranno čydo! NJrošaemь newpalьnw, ćkože ќbw kupinA drevle newpalьnэ gorsщi. Nhnэ blgodarnoю mhslію, blgodarnыmъ že serdcemъ, blgodarnыmi ўdesы2 moi1mi, duši2 i3 tёla moegw2, poklansюsz i3 veličaю, i3 slavosl0vlю tS b9e m0й, ćkw blgoslovena syщa, nhnэ že i3 vo vёki.

Mltva i3naz zlatoystagw, }:

B9e, njslabi, njstavi, prosti1 mi sogrэšє1nіz mo‰, є3li6ka ti2 sogrэši1hъ, ѓщe sl0vomъ, ѓщe dёlomъ, ѓщe pomыšlenіemъ, v0leю i3li2 nev0leю, razumomъ i3li2 nerazymіemъ, vs‰ mi2 prosti2, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ: i3 mltvami prečctыz tvoeS m™re, ќmnыhъ tvoi1hъ služi1teleй i3 s™hhъ si1lъ, i3 vsёhъ s™hhъ t vёka tebЁ blgougodi1všihъ, newsuždennw blgovoli2 prіsti mi2 s™0e i3 prečctoe tvoE tёlo i3 čctnyю kr0vь, vo i3scэlenіe duši1 že i3 tёla, i3 vo njčiщenіe lukavыhъ moi1hъ pomыšlenій. Ćkw tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

TogHžde, f7:

Nёsmь dov0lenъ, vLko gDi, da vni1deši pod8 kr0vъ duši2 moeS: no poneže h0щeši tы2 ćkw člvэkolю1becъ ži1ti vo mnЁ, derzaz pristupaю: povelэvaeši, da tverzu dvє1ri, ±že tы2 є3di1nъ sozdalъ є3si2, i3 vni1deši so člvэkolю1bіemъ ćkože є3si2: vni1deši i3 prosvэщaeši pomračennый m0й p0mыslъ. Vёruю, ćkw sіE sotvori1ši: ne bo2 bludni1cu so slezami prišedšuю kъ tebЁ tgnalъ є3si2: nižE mыtarS tverglъ є3si2 pokazvšasz: nižE razb0йnika poznavša crtvo tvoE tgnalъ є3si2: nižE goni1telz pokazvšasz njstavilъ є3si2, є4že bЁ: no t pokasnіz tebЁ prišedšыz, vs‰ vъ li1cэ tvoi1hъ drugHvъ včini1lъ є3si2, є3di1nъ shй blgoslovennый vsegdA, nhnэ i3 vъ bezkonє1čnыz vёki, ґmi1nь.

TogHžde, ‹:

GDi ї}se hrtE b9e m0й, njslabi, njstavi, njči1sti, i3 prosti1 mi grёšnomu, i3 nepotrebnomu, i3 nedost0йnomu rabY tvoemY pregrэšє1nіz, i3 sogrэšє1nіz, i3 grэhopadє1nіz mo‰, є3li6ka ti2 t ю4nosti moeS, daže do nastosщagw dnE i3 časA sogrэši1hъ, ѓщe vъ razumэ i3 vъ nerazymіi, ѓщe vъ slovesёhъ i3li2 dёlэhъ, i3li2 pomыšlenіihъ i3 mhslehъ, i3 načinanіihъ, i3 vsёhъ moi1hъ čyvstvahъ: i3 mltvami bezsёmennw r0ždšіz tS, prečctыz i3 prisnodv7ы mRji m™re tvoeS, є3di1nыz neposthdnыz nadeždы i3 predstatelьstva i3 sp7senіz moegw2, spod0bi mS newsuždennw pričasti1tisz prečctыhъ, bezsmertnыhъ, životvorsщihъ i3 strašnыhъ tvoi1hъ tainstvъ, vo njstavlenіe grэhHvъ i3 vъ ži1znь vёčnuю: vo njsщ7enіe i3 prosvэщenіe, krёpostь, i3scэlenіe, i3 zdravіe duši1 že i3 tёla, i3 vъ potreblenіe i3 vsesoveršennoe pogublenіe lukavыhъ moi1hъ pomыslHvъ, i3 pomыšlenій, i3 predprіstій, i3 noщnhhъ mečtanій, temnыhъ i3 lukavыhъ duhHvъ. Ćkw tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, i3 čestь, i3 poklonenіe, so nc7emъ i3 s™hmъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva i3naz, їwanna damaskinA, №i:

Pred8 dverьmi hrama tvoegw2 predstoю2, i3 lю1tыhъ pomыšlenій ne tstupaю: no tы2 hrtE b9e, mыtarS njpravdi1vый, i3 hananeю pomi1lovavый, i3 razb0йniku raS dvє1ri tverzый, tverzi mi2 ўtrHbы člvэkolю1bіz tvoegw2, i3 prіimi1 mz prihodsщa i3 prikasaющasz tebЁ, ćkw bludni1cu, i3 krovotoči1vuю: džva ќbw kraz ri1zы tvoeS kosnyvšisz, ўd0bь i3scэlenіe prіstъ: džva že prečctэi tvoi2 n0zэ ўderžavši, razrэšenіe grэhHvъ ponesE. Ѓzъ že njkasnnый vsE tvoE tёlo derzaz vosprіsti, da ne njpalenъ bydu: no prіimi1 mz ćkože džnыz, i3 prosvэti2 mo‰ dušє1vnaz č{vstva, popalsz mo‰ grэhHvnыz vinы6: mltvami bezsёmennw r0ždšіz tS, i3 nbcnыhъ si1lъ, ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva i3naz, zlatoystagw, v7i:

Vёruю gDi, i3 i3spovёduю, ćkw tы2 є3si2 voi1stinnu hrt0sъ sn7ъ bGa živagw, prišedый vъ mjrъ grBšnыz sp7sti2, t ni1hže pervый є4smь ѓzъ. E#щE vёruю, ćkw sіE є4stь samoe prečctoe tёlo tvoE, i3 sіS є4stь samaz čctnaz kr0vь tvoS. Molю1sz ќbw tebЁ: pomi1luй mS, i3 prosti1 mi pregrэšє1nіz mo‰, vHlьnaz i3 nevHlьnaz, ±že sl0vomъ, ±že dёlomъ, ±že vёdэnіemъ i3 nevёdэnіemъ: i3 spod0bi mS newsuždennw pričasti1tisz prečctыhъ tvoi1hъ tainstvъ, vo njstavlenіe grэhHvъ i3 vъ ži1znь vёčnuю, ґmi1nь.

Mltva s™agw ґmvr0sіz, є3pckpa medіolanskagw, presvĐterwmъ, got0vzщыmsz kъ služenію s™hz lіturgji

Ґrhіereю i4stinnый ї}se hrtE, prineshй sebE bGu ncY na nltarЁ krtnomъ žertvu či1stu, nepor0čnu, nj nasъ grёšnыhъ, i3 davый namъ tёlo tvoE ćsti i3 kr0vь tvoю2 pi1ti, položi1vый tainstvo vъ si1lэ d¦a s™agw, glg0lz sіE: є3li1ždы ѓщe tvoritE, vъ moE vospominanіe tvori1te: molю2 črez8 kr0vь tvoю2 dražaйšuю, velію sp7senіz našegw cёnu, molю2 črez8 sію2 di1vnuю i3 neispovёdimuю lюb0vь, є4юže nasъ nedost0йnыhъ takw vozlюbi1lъ є3si2, ćkw njmhlъ є3si2 nasъ t grэhHvъ našihъ kr0vію tvoeю: nauči1 mz, nedost0йnago rabA tvoego2, є3g0že pri i3nhhъ tvoi1hъ darovanіzhъ, vъ či1nъ sщ7enstva, ne po dэlHmъ moi6mъ, no po є3di1nэй tvoeй blgoizv0lilъ є3si2 prizvati mlcti: nauči1 mz d¦omъ tvoi1mъ toli1kuю taйnu soveršati, sicev0ю čestію i3 blgogovёnіemъ, sicevhmъ blgočestіemъ i3 strahomъ, i4miže dost0itъ tvori1ti. Sotvori1 mz, gDi ї}se hrtE, blgodatію tvoeю vsegdA nj veli1čestvэ taйnы seS vёrovati i3 razumёti, čyvstvovati, i3 tverdw deržati, glag0lati i3 mhsliti tebЁ podob†ющaz, i3 duši2 moeй polє1znaz. Da vni1detъ vъ serdce moE d¦ъ tv0й blgjй, glassй bezglasnэ, glg0lzй vssku i4stinu toli1kihъ tainstvъ, ±že ўglubi1šasz ѕэlw2, i3 b9estvennыmъ prikrovє1na kr0vomъ. Mn0gagw radi mlcrdіz tvoegw2 blgovoli2 mnЁ, nhnэ i3 vsegdA či1stыmъ serdcemъ i3 mhslію, slyžbы soveršati sщ7ennodёйstvіe. NJči1sti serdce t neči1stыhъ, merzskihъ, prazdnыhъ, i3 vrednыhъ pomыšlenій: njgradi2, s™hhъ ѓgGlъ vёrnыmъ hranenіemъ i3 krёpkimъ njpolčenіemъ: da vrazi2 vsёhъ bl†gъ posramleni tbэžatъ si1loю toli1kagw tainstva: i3 ruk0ю s™agw ѓgGla tvoegw2 tstavi t menE, hrtE m0й, i3 t vsёhъ rabHvъ tvoi1hъ dyha gordhni, tщeslavіz, zavisti, ćrosti, bludA, nečistotы2, nevёrіz i3 hulы2: da postыdstsz gonsщіi nasъ, i3 da pogi1bnutъ pogubi1ti nasъ tщaщіisz.

CRю2 si1lъ, čctotы2 i3 cэlomydrіz lюbi1telю, b9e, ros0ю svhše blgclovenіz tvoegw2, pogasi2 vъ pl0ti moeй vesь plamenь strastnый, ćkw da živetъ vo mnЁ vsecёlaz duši2 i3 tёla čistotA, sъ pr0čіimi darov†nіi tvoi1mi, tebЁ vъ pravdэ prіstnыmi: da tёlomъ neskvernыmъ, i3 serdcemъ či1stыmъ vozmogY tebЁ prinesti2 žertvu hvalenіz, sъ koli1kimъ serdca sokrušenіemъ, slezъ i3zlіsnіemъ, sъ kakov0ю p0čestію i3 strahomъ, vъ koli1koй pl0ti i3 dyha čistotЁ, sіE prenbcnoe bžctvennoe d0lžnw є4stь soveršatisz prinošenіe, i3dёže tёlo tvoE suщestvennэ ćstsz, i3 kr0vь tvoS suщestvennэ pіetsz, i3dёže gHrnzz dHlьnimъ sovokuplsюtsz, i3dёže samoli1čnэ predstostъ ѓgGli, i3dёže їereй i3 žertva čudesnэ i3 neizrečennэ, tы2 samъ predložennый. I# kto2 dost0йnэ sіE soveršati vozm0žetъ, ѓщe ne tы2 samъ, vsemogjй gDi, prinossщago dost0йna sotvori1ši; Vёmъ, i3 i4stinnw i3zvёstenъ є4smь, i3 sіE mlcrdію tvoemY i3spovёduю: ćkw nёsmь dost0inъ, mn0žestva radi grэhHvъ i3 bezči1slennыhъ pregrэšenій moi1hъ, kъ toli1kimъ taйnamъ pristupi1ti: no vёmъ voi1stinnu, i3 vёruю t vsegw2 serdca, i3 ўstы2 i3spovёduю, ćkw si1lenъ mS є3si2 ўdost0iti: samъ є3di1nъ, vъ bezzak0nіihъ začatago i3 roždennago, mogjй njči1stiti. Radi segw2 vsemogyщestva tvoegw2 tebE molю2: blgovoli2 mnЁ grёšnomu nbcnuю sію2 žertvu so strahomъ i3 trepetomъ, či1stoю s0vэstію, slezъ i3zlіsnіemъ, vъ radosti d¦0vnэй i3 veselіi b9estvennomъ, prinosi1ti: da njщuti1tъ ќmъ m0й blžennuю prišestvіz tvoegw2 sladostь i3 njpolčenіe s™hhъ ѓgGlъ tvoi1hъ džkrestъ menE.

Ѓzъ bo, gDi, pominaz sp7si1tєlьnыz tvo‰ strti, ko nltarю2 tvoemY pristupaю, ѓщe i3 nedost0йnый, da prinesY tebЁ žertvu, t tebE predannuю, i3 prinosi1tisz vъ vospominanіe tvoE nj sp7senіi našemъ ўstavlennuю. Prіimi2 ќbw sію2, molю1 tz, b9e m0й, nj cRkvi s™ёй tvoeй, i3 nj vsёhъ lю1dehъ, i5hže čctn0ю tvoeю snabdёlъ є3si2 kr0vію: i3 zaneže mS grёšnika meždY tob0ю i3 džnэmi sredstvenna hodataz bhti voshotёlъ є3si2, ѓщe blgi1hъ dёlъ vo mnЁ svidёtelьstva ne njbrэtaeši, služenіz primirenіz vvёrennagw mnЁ da ne trečešisz: ćkw da ne moegw2 radi nedost0instva, cэnы2 sp7senіz svoegw2 tщetstsz, i4hže radi samъ sp7si1telьnaz žertva i3 i3skuplenіe i3zv0lilъ є3si2 bhti.

PrinošY ќbw, gDi: ѓщe blgovoli1ši mlctivnw prizrёti: skHrbi lюdeй, plэnennыhъ vozdыh†nіz, strad†nіz ўb0gihъ, n{ždы putešestvuющihъ, nemoщnhhъ skHrbi, starыhъ nemwщi, rыd†nіz mladenєcъ, njbёtы dёvъ, moli6tvы vdHvъ, i3 sirHtъ ўmilenіe. Th bo mi1lueši vs‰, i3 ničt0že t tebE sozdannыhъ preziraeši. Pomzni2, kjй є4stь sostavъ našъ, ćkw tы2 nc7ъ našъ є3si2: ne prognёvaйsz na nы2 ѕэlw2, ni ўtrHbы щedr0tъ tvoi1hъ zatvori2 t nasъ, gDi: ne bo2 vъ pravdahъ našihъ i3zlivaemъ moli6tvы našz pred8 licemъ tvoi1mъ, no vъ щedr0tahъ tvoi1hъ mn0gihъ. Timi2 t nasъ, gDi, bezzakHnіz n†ša, i3 ngnemъ s™agw tvoegw2 d¦a vъ nasъ mi1lostivnэ i3spepeli2: timi2 serdce kamennoe t pl0ti našez, i3 daždь s®ce pl0tznoe, bosщeesz tebE, lю1bzщee, počitaющee, tebЁ poslёduющee, i3 tob0ю pitaющeesz. Pr0simъ, vLko, щedrHtы tvo‰, da licemъ svёtlыmъ na dostosnіe tvoE, i4meni tvoemY s™0mu služenіz njžidaющee, vozzrёti blgovoli1ši: i3 da niedi1nagw že moli1tva, niedi1nagw prošenіe trinoveno bydetъ: tы2 nasъ nauči2 moli1tisz, є4že i3 samъ got0vъ slhšiši, i3 prosi6maz mi1lostivnэ i3spolnseši.

M0limъ tS, dž§e s™ый, nj dušahъ vёrnыhъ prestavlьšihsz, ćkw da bydetъ i5mъ vo i3zbavlenіe, sp7senіe, tradu, i3 vёčnoe veselіe, sіE veli1koe blgočestіz tainstvo: gDi b9e m0й, bydi i5mъ dnesь vsecёloe i3 soveršennoe ўtэšenіe, t tebE hlёba i4stinnagw, živagw, sъ nb7sE sšedšagw, i3 daю1щagw živ0tъ mjrovi, t plti tvoeS s™hz, ѓgnca neskverna, vzemlющagw grэhi2 mjra. Nap0й i5hъ pot0komъ blgcti tvoeS, t probodennago tvoegw2 rebrA na krtЁ i3stekšimъ, da tёmъ vozveseleni, raduюtsz vo hvalЁ i3 slavЁ tvoeй s™ёй.

Molю2 gDi, blgctь tvoю2: da prіi1detъ na hlёbъ seй i3 čašu sію2 i3spolnenіe bžctvA tvoegw2, da sni1detъ takožde, gDi, s™agw tvoegw2 d¦a džbrazъ nevi1dimый, i3 nepostiži1maz slava, ćkože prežde na žє1rtvы ntcє1vъ shoždaše, i4že i3 prinošє1nіz sі‰ n†ša, da sotvori1tъ tёlo i3 kr0vь tvoю2, i3 menE nedost0йnago služi1telz tvoego2 toli1koe soveršati nauči1tъ tainstvo: ćkw da blgoprіstnэ i3 mi1lostivnэ prіi1meši t rykъ moi1hъ žertvu vo sp7senіe vsёhъ živhhъ i3 mertvыhъ.

Molю1 tz, gDi, samagw radi s™hhъ tёla i3 kr0ve tvoeS tainstva, i4miže vsegdA vъ hramэ tvoemъ pitaemi i3 napasemi, njčiщaemi, njsщ7aemi i3 njbožaemi bыvaemъ: da si1loю tvoeю ўkrэplenъ, blg0ю s0vэstію ko nltarю2 tvoemY prihodS, sі‰ nbcnaz t†instva i3mёю vъ sebЁ vъ živ0tъ i3 sp7senіe, po slovesi2 s™0mu tvoemY: hlёbъ, є3g0že ѓzъ damъ, pltь moS є4stь, ю4že ѓzъ damъ za živ0tъ mjra: kdhй mS, i3 t0й ži1vъ bydetъ menE radi. Hlёbe sladčaйšій, ўvračyй ўstnЁ serdca moegw2, da čyvstvuю vo mnЁ lюbvE tvoeS sladostь: i3scэli2 vsskъ nedygъ, da kromЁ tebE, nik0ezže poželaю krasotы2. Hlёbe čctёйšій, vsskіz sladosti i3 blgov0nіz preisp0lnene, vni1di vъ serdce moE i3 sladostію blgov0nіz tvoegw2 nap0lni vnytrєnnzz duši2 moeS. Tob0ю pitaюtsz ѓgGli na nb7si2 preizobi1lьnw: da nashtitsz po si1lэ svoeй tob0ю i3 prišlecъ čelovёkъ na zemli2. Hlёbe s™hй, hlёbe živhй, hlёbe vozždelёnne, shodsй sъ nb7sE, i3 dasй živ0tъ mjrovi, vni1di vъ serdce moE, i3 njči1sti mS t vsskіz skvernы pl0ti i3 dyha: vni1di vъ dyšu moю2, vnэydu i3 vnutrьydu njsщ7az i3 prosvэщaz: bydi moeй hranenіe vsegdašnee duši2, i3 tёla zdravіe. Tženi2 t menE nahodsщihъ na mS, da bэžatъ t licA tvoegw2 nenavi1dzщіi mS: da tob0ю njgraždenъ, sъ tob0ю preйdY vъ vёčnoe tvoE crtvіe, i3dёže ne pokrovennэ, no licemъ kъ licY tebE ќzrimъ, є3gdA predasi crtvo bGu i3 nc7Y, da bydetъ bGъ vssčєskaz vo vsёhъ. Do nhnэ ѓlču i3 žaždu, no togdA nashщusz, vnegdA kvi1tъ mi sz slava tvoS, vъ neйže crtvueši so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, vo vёki, ґmi1nь.

Taže glag0li mltvu sію2:

GDь bGъ premlctivый da ўщedritъ mS. GDь ї}sъ hrt0sъ vs‰kaz prošє1nіz blg†z da podastъ mnЁ. GDь vsemogjй da i3zbavitъ mS t vsskіz napasti. GDь da nauči1tъ mS. GDь da vrazumi1tъ mS. GDь da pom0žetъ mi2. GDь da sp7setъ mS. GDь da zaщiti1tъ mS. GDь da sohrani1tъ mS. GDь da njči1stitъ mS. GDь radosti d¦0vnыz da i3sp0lnitъ mS. GDь duši2 i3 tёlu moemY da bydetъ zastypnikъ. GDь, ćkw mlcrdъ i3 blgjй člvэkolю1becъ, proщenіe grэhHvъ da podastъ mnЁ. GDь bGъ ї}sъ hrt0sъ, vъ denь sydnый da pomi1luetъ mS, i3 da blgoslovi1tъ mS vo vs‰ dni6 životA moegw2. Ćkw tomY podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Prihodsй že pričasti1tisz, glag0li vъ sebЁ nastosщыz stіhi2 metafrasta:

SE pristupaю kъ bžctvennomu pričaщenію,

Sodёtelю, da ne njpali1ši mS prіwbщenіemъ:

gnь bo є3si2 nedostHйnыz popalszй.

No ќbw njči1sti mS t vsskіz skvernы.

Taže paki glag0li:

Večeri tvoeS taйnыz dnesь, sn7e b9ій, pričastnika mS prіimi2: ne bo2 vragHmъ tvoi6mъ taйnu povёmъ, ni lobzanіz ti2 damъ ćkw їyda, no ćkw razb0йnikъ i3spovёdaю tS: pomzni1 mz gDi vo crtvіi tvoemъ.

Paki stіhi2 sі‰:

BGotvorsщuю kr0vь ўžasni1sz čelovёče zrS:

gnь bo є4stь nedost0йnыz popalszй.

Bžctvennoe tёlo i3 njbožaetъ mS, i3 pitaetъ.

NJbožaetъ d¦ъ, ќmъ že pitaetъ strannw.

Taže tropari2:

Ўsladi1lъ mS є3si2 lюb0vію hrtE, i3 i3zmэni1lъ mS є3si2 bžctvennыmъ tvoi1mъ račenіemъ. No popali2 ngnemъ neveщestvennыmъ grэhi2 mo‰, i3 nashtitisz є4že vъ tebЁ naslaždenіz spod0bi: da likyz vozveličaю blže, dvA prišє1stvіz tvo‰.

Vo svёtlostehъ s™hhъ tvoi1hъ, kakw vni1du nedost0йnый; ѓщe bo derznY sovni1ti vъ čert0gъ, ndežda mS nbličaetъ, ćkw nёstь bračna, i3 svszanъ i3zverženъ bydu t ѓgGlwvъ: njči1sti gDi, skvernu duši2 moeS, i3 sp7si1 mz, ćkw člvэkolю1becъ.

Taže mltvu:

VLko člkolю1bče gDi ї}se hrtE b9e m0й, da ne vъ sydъ mi2 bydutъ s™†z sі‰, za є4že nedost0йnu mi2 bhti: no vo njčiщenіe i3 njsщ7enіe duši1 že i3 tёla, i3 vo njbručenіe byduщіz ži1zni i3 crtvіz. Mnё že є4že prilэplstisz bGu, blgo є4stь, polagati vo gDэ ўpovanіe sp7senіz moegw2.

I# paki: Večeri tvoeS taйnыz dnesь, sn7e b9ій, pričastnika mS prіimi2: ne bo2 vragHmъ tvoi6mъ taйnu povёmъ, ni lobzanіz ti2 damъ ćkw їyda, no ćkw razb0йnikъ i3spovёdaю tS: pomzni1 mz gDi vo crtvіi tvoemъ.

Mltvы po s™ёmъ pričaщenіi

E#gdA polyčiši d0bragw pričaщenіz,

Životvorsщihъ tainstvennыhъ darovanій,

Vosp0й ѓbіe, blgodari2 velьmi2,

I# sі‰ teplэ t duši2 bGu glag0li:

Slava tebЁ, b9e. Slava tebЁ, b9e. Slava tebЁ, b9e.

Taže blgodarstvennuю sію2 mltvu:

Blgodarю1 tz gDi b9e m0й, ćkw ne tri1nulъ mS є3si2 grёšnagw, no džbщnika mS bhti s™hnь tvoi1hъ spod0bilъ є3si2. Blgodarю1 tz, ćkw menE nedost0йnago pričasti1tisz prečctыhъ tvoi1hъ i3 nbcnыhъ darHvъ spod0bilъ є3si2. No vLko člkolю1bče, nasъ radi ўmerый že i3 voskRshй, i3 darovavый namъ str†šnaz sі‰ i3 životvor‰щaz t†instva, vo blgodэsnіe i3 njsщ7enіe dyšъ i3 tэlesъ našihъ: daždь bhti si6mъ i3 mnЁ vo i3scэlenіe duši1 že i3 tёla, vo tgnanіe vsskagw soproti1vnagw, vъ prosvэщenіe džčію serdca moegw2, vъ mi1rъ duševnыhъ moi1hъ si1lъ, vъ vёru neposthdnu, vъ lюb0vь nelicemёrnu, vo i3spolnenіe premydrosti, vъ soblюdenіe zapovэdeй tvoi1hъ, vъ priloženіe bžctvennыz tvoeS blgodati, i3 tvoegw2 crtvіz prisvoenіe: da vo s™hni tvoeй tёmi sohransemь, tvoю2 blgodatь pominaю vsegdA i3 ne ktomY sebЁ živY, no tebЁ našemu vLcэ i3 blgodёtelю. I# takw segw2 žitіS i3zšedъ nj nadeždi životA vёčnagw, vъ prisnosyщnый dosti1gnu pok0й, i3dёže prazdnuющihъ glasъ neprestannый, i3 bezkonečnaz sladostь zrsщihъ tvoegw2 licA dobr0tu neizrečennuю. Th bo є3si2 i4stinnoe želanіe, i3 neizrečennoe veselіe lю1bzщihъ tS, hrtE b9e našъ, i3 tS poetъ vsS tvarь vo vёki, ґmi1nь.

Veli1kagw vasjlіa, v7:

VLko hrtE b9e, cRю2 vэkHvъ, i3 sodёtelю vsёhъ, blgodarю1 tz nj vsёhъ, ±že mi2 є3si2 podalъ, blgi1hъ, i3 nj pričaщenіi prečctыhъ i3 životvorsщihъ tvoi1hъ tainstvъ. Molю2 ќbw tS, blže i3 člkolю1bče: sohrani1 mz pod8 kr0vomъ tvoi1mъ, i3 vъ sёni krilY tvoє1ю, i3 daruй mi2 či1stoю s0vэstію daže do poslёdnzgw moegw2 i3zdыhanіz, dost0йnw pričaщatisz s™hnь tvoi1hъ, vo njstavlenіe grэhHvъ, i3 vъ ži1znь vёčnuю. Th bo є3si2 hlёbъ živ0tnый, i3st0čnikъ s™hni, podatelь blgi1hъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Metafrasta po stіhHmъ, G:

Davый pi1щu mnЁ pltь tvoю2 v0leю,

gnь shй, i3 njpalszй nedostHйnыz,

Da ne njpali1ši menE, sodёtelю m0й:

Pače že proйdi2 vo ќdы mo‰,

Vo vs‰ sostavы, vo ўtr0bu, vъ serdce.

Popali2 ternіe vsёhъ moi1hъ pregrэšenій:

Dyšu njči1sti, njs™i2 pomыšlє1nіz:

Sostavы ўtverdi2 sъ kostьmi2 vkypэ:

Čyvstvъ prosvэti2 prostyю pzteri1cu:

Vsego2 mS sprigvozdi2 strahu tvoemY.

Pri1snw pokrhй, soblюdi1 že i3 sohrani1 mz

T vsskagw dёla i3 sl0va dušetlёnnagw.

NJči1sti, i3 njmhй, i3 ўkrasi1 mz:

Ўdobri2, vrazumi2, i3 prosvэti1 mz.

Pokaži1 mz tvoE selenіe є3di1nagw d¦a,

I# ne ktomY selenіe grэhA:

Da ćkw tvoegw2 d0mu, vh0domъ pričaщenіz,

Ćkw ngnS menE bэži1tъ vsskъ ѕlodёй, vsska strastь.

Moli1tvenniki tebЁ prinošY vs‰ s™ы6z,

Činonač†lіz že bezpl0tnыhъ,

P®teču tvoego2, prem{drыz ґpclы,

Kъ si6mъ že tvoю2 neskvernuю čctuю m™rь:

I$hže mwlьbы2, blgoutr0bne, prіimi2 hrtE m0й,

I# shnomъ svёta sodёlaй tvoego2 služi1telz.

Th bo є3di1nъ є3si2 i3 njsщ7enіe

Našihъ blže dyšъ, i3 svёtlostь:

I# tebЁ lэpopod0bnw,

Ćkw bGu i3 vLcэ,

Slavu vsi2 vozsыlaemъ na vsskъ denь.

Mltva i3naz:

Tёlo tvoE s™0e, gDi ї}se hrtE b9e našъ, da bydetъ mi2 vъ živ0tъ vёčnый, i3 kr0vь tvoS čctnaz vo njstavlenіe grэhHvъ. Bydi že mi2 blgodarenіe sіE vъ radostь, zdravіe i3 veselіe: vъ strašnoe že i3 vtor0e prišestvіe tvoE spod0bi mS grёšnago stati njdesnyю slavы tvoeS, mltvami prečctыz tvoeS m™re, i3 vsёhъ s™hhъ.

Mltva i3naz, ko pres™ёй bcdэ:

Pres™az vLčce bcde, svёte pomračennыz moeS duši2, nadeždo, pokr0ve, pribёžiщe, ўtэšenіe, radovanіe moE: blgodarю1 tz, ćkw spod0bila mS є3si2 nedost0йnago, pričastnika bhti prečctagw tёla i3 čctnhz kr0ve sn7a tvoegw2. No r0ždšaz i4stinnый svёtъ, prosvэti2 mo‰ ќmnыz džči serdca: ćže i3st0čnikъ bezsmertіz r0ždšaz, njživotvori1 mz ўmerщvlennago grэh0mъ: ćže mlctivagw bGa lюboblgoutr0bnaz m™i, pomi1luй mS, i3 daždь mi2 ўmilenіe, i3 sokrušenіe vъ serdcэ moemъ, i3 smirenіe vъ mhslehъ moi1hъ, i3 vozzvanіe vъ plэnenіihъ pomыšlenій moi1hъ: i3 spod0bi mS do poslёdnzgw i3zdыhanіz newsuždennw prіimati prečctыhъ t†inъ njsщ7enіe vo i3scэlenіe duši1 že i3 tёla: i3 podaždь mi2 slezы pokasnіz i3 i3spovёdanіz, vo є4že pёti i3 slaviti tS vo vs‰ dni6 životA moegw2, ćkw blgoslovenna i3 preproslavlenna є3si2 vo vёki, ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.