NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Gospodu

Molitve Gospodu

Ѓvgusta ѕ7

Mltva vo pričaщenіi gr0zdіz.

GDu pom0limsz.

GDi, pomi1luй.

Blgoslovi2, gDi, pl0dъ seй l0znый n0vый, i4že blgorastvorenіemъ vozdyšnыmъ, i3 kaplzmi doždevnыmi, i3 tišin0ю vremennoю, vъ seй zrёlэйšій prіiti2 časъ blgovoli1vый: da bydetъ vъ nasъ t togw2 roždenіz l0znagw pričaщaющihsz vъ veselіe, i3 prinosi1ti tebЁ darъ vo njčiщenіe grэhHvъ, sщ7ennыmъ i3 s™hmъ tёlomъ hrtA tvoegw2, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Vёdomo bydi, ćkw, i3dёže ne njbrэtaюtsz vіnogradы, prin0sztsz vъ seй denь ko hramu ćblwka, i3 glag0letsz sіS mltva nj prinossщihъ načatki nvoщeй:

VLko gDi b9e našъ, tvo‰ t tvoi1hъ prinosi1ti tebЁ po predloženію komyždo povelёvый i3 vёčnыhъ tvoi1hъ bl†gъ vozdasnіe si6mъ daruzй, i4že vdovы2 po si1lэ prinošenіe blgoug0dnw prіemый, prіimi2 i3 nhnэ prinesє1nnaz t rabA tvoegw2 i4m>kъ, i3 vъ vёčnыhъ tvoi1hъ sokr0viщihъ vozloži1tisz si6mъ spod0bi: daruй є3mY i3 mіrski1hъ tvoi1hъ bl†gъ nbi1lьnoe vosprіstіe, so vsёmi poleznыmi є3mY. Ćkw blgoslovi1sz tvoE i4mz, i3 proslavisz tvoE crtvo, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.