NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Gospodu

Molitve Gospodu

Septemvrіa } i3 ѓvgusta є7i

Mltvы sofji, v3postasnэй premydrosti b9іeй, sp7si1telю našemu gDu ї}su hrtY.

Mltva №.

Premydrый i3 vseblgjй gDi, sp7si1telю našъ, prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 mjra koncы2 i3 soprizvavый nasъ vъ cRkovь tvoю2 s™yю, so njbэtovanіemъ naslёdіz netlёnnыhъ i3 vёčnыhъ bl†gъ! Pri1zri mi1lostivnw na nasъ, nedost0йnыhъ rabHvъ tvoi1hъ, i3 ne pomzni2 bezzak0nій našihъ, no po bezmёrnomu blgoserdію tvoemY prosti2 namъ vs‰ pregrэšє1nіz n†ša. Ѓщe bo s™yю v0lю tvoю2 i3 prestupaemъ, no ne tmetaemsz tebє2, bGa i3 sp7sa našegw: tebЁ є3di1nomu sogrэšaemъ, no i3 tebЁ є3di1nomu slyžimъ, vъ tS є3di1nago vёruemъ, kъ tebЁ є3di1nomu pribэgaemъ i3 tvoi2 t0čію rabi2 bhti h0щemъ. Pomzni2 nemoщь є3stestvA našegw i3 njbderžaщыz povsю1du i3skušє1nіz vragA i3 prelєsti i3 soblaznы mjra, i4hže radi bez8 tebє2, ćkože reklъ є3si2, ne m0žemъ tvori1ti ničesHže. Samъ njči1sti i3 sp7si2 nasъ: samъ ўmы2 našz prosvэti2, є4že nepokolebi1mw vёrovati vъ tS, є3di1nago sp7sa i3 i3zbavitelz našego: samъ serdcA n†ša podvi1gni, є4že vsecёlw lюbi1ti tS, є3di1nago bGa i3 tvorcA našego: samъ stwpы2 našz, є4že nepretknovennw hodi1ti vo svёtэ zapovэdeй tvoi1hъ, napravi. E$й, gDi sp7si1telю našъ! Kvi2 namъ veli1kuю i3 bogatuю mlctь tvoю2: sotvori2, da vъ prepod0bіi i3 pravdэ poživemъ vs‰ dni6 ži1zni našez, i3 takw dost0йni bydemъ vo vtor0e i3 slavnoe prišestvіe tvoE ўslhšati t tebє2 mi1lostivoe prizыvanіe vo crtvіe nbcnoe, є4že i3 poluči1ti spod0bi nы2, grBšnыz i3 nedostHйnыz rabы6 tvo‰, i3 vъ naslaždenіi neizrečennыhъ kras0tъ є3gw2 slaviti tS vkypэ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ i3 prisnosyщnыmъ b9estvennыmъ d¦omъ vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Nepostiži1maz i3 vsepёtaz premydroste b9іz, si1rэčь є3dinor0dnый sn7e i3 sl0ve b9ій! Prіimi2 molebnoe sіE pёnіe t nedost0йnыhъ i3 skvernыhъ ќstъ našihъ, ѓщe i3 nёstь krasnA pёsnь vo ўstёhъ grёšničihъ. Nbače, ćkože razb0йnikъ є3di1nыmъ sl0vomъ sp7sesz, i3 mыtarь vozdыhanіemъ njpravdasz, i3 dщi2 hananeina maternimъ prošenіemъ i3scэli1sz: takw i3 nhnэ mlctivъ kъ molьbamъ našыmъ kvi1sz. Poneže tы2, gDi, blgъ i3 člvэkolюbi1vъ shй, grzdyщago vъ mjrъ prosvэщaeši, i3 grэhi2 grёšnikwmъ tpuщaeši, i3 razumomъ neraz{mnыz napolnseši, i3 byzgo ўmudrseši, i3 žažduщыz dyšы blgi1hъ slovesъ ўčenіemъ tvoi1mъ, ćkože samarznhnю vod0ю ži1zni napaseši, bludniki2 cэlomydrєnы ўstroseši, razb0йniku raй tverzaeši. Th bo voi1stinnu є3si2 vsёhъ blgi1hъ podatelь i3 vrazumi1telь, i3 ži1zni hrani1telь, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu i3 hvalY, čestь i3 blgodarenіe i3 slavosl0vіe vozsыlaemъ, i3 poklonenіe tvori1mъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ d¦omъ, i3 so pres™0ю i3 prenepor0čnoю tvoeю m™rію, vLčceю našeю bcdeю i3 prisnodv7oю mRjeю, so vsёmi s™hmi tvoi1mi, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Na prt0lэ ngnezračnэmъ vъ vhšnihъ sэdsй so nc7emъ beznačalьnыmъ i3 b9estvennыmъ tvoi1mъ d¦omъ, blgovoli1lъ є3si2 kvi1tisz na zemli2, ćkw čelovёkъ, i3spolnsz predvёčnый nj nasъ sovёtъ s™hz trbcы, ї}se hrtE: segw2 radi i3 postradalъ є3si2 pl0tію, da sp7seši mjrъ i3 vozneseši i3zbr†nnыz tvo‰, i3dёže pri1snw, ćkw bGъ, vo slavэ carstvueši. Slava vseblg0mu tvoemY sovёtu: slava premydromu smotrenію tvoemY: slava neizrečennomu snizhoždenію tvoemY, є3di1ne člvэkolю1bče.

Troparь, glasъ }:

Premydrostь dž§az, sіsnіe slavы i3 w4braze v3postasi є3gw2, vъ načalэ nb7sA i3 zemlю njsnovavый, blgoslovi2 dostosnіe tvoE, sohrani2 vъ mi1rэ їmperatora, cRkovь gradъ tv0й, i3 lю1di tvo‰ sp7si2.

Troparь, glasъ d7:

Velіz i3 neizrečennaz premydrosti b9іeй si1lo, sofje preimeni1taz, prečestnhй hrame, ngnezračnый prt0le hrtA bGa našegw, vъ ts bo vseli1sz neizrečennw sl0vo b9іe i3 pl0tь bhstь, nevi1dimый kvi1sz i3 neprikosnovennый i3z8 tebє2 i3zhde i3 sъ čelovBki poživE, vragA ўlovlsz i3 čelovёki t klstvы drevnіz svoboždaz! M0limъ tS, vLčce, njtzgčennыhъ nasъ vo grэsёhъ našihъ pomi1lovati i3 sp7sti2 dyšы našz: ćkw člvэkolюbi1vaz i3 miloserdaz cRi1ce, pri1zri na lю1di tvo‰ i3 ўmiloserdisz, zastupi2 t napasteй i3 skorbeй lю1tыhъ, i3 gradы našz nevredi6mы sohrani2, i3dёže nhnэ i4mz tvoE pres™0e bGolёpnw slavitsz.

Velič†nіz:

№. Veličaemъ tS, є3dinor0dnый sn7e b9ій ї}se hrtE, vs‰ premydrostію tvoeю vъ načalэ sotv0ršago i3 čelovёčeskій padšій r0dъ t vёčnыz smerti vsemi1lostivnw i3skupi1všago.

v7. Veličaemъ tS, sn7e i3 sl0ve b9ій, premydroste b9іz, ćkw namъ vёduщыmъ tS razumъ podavaeši i3 premydrosti i3spolnseši.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.