НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Молитве Господу

Молитве Господу

Мlтва на раздроблeніе ѓртоса въ суббHту свётлыz седми1цы

ГDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, хлёбе ѓгGльскій, хлёбе жи1зни вёчныz, сошeдый съ нб7сE, напитaвый нaсъ во всесвBтлыz сі‰ дни6 пи1щею д¦0вною твои1хъ б9eственныхъ бlгодэsній, триднeвнагw рaди и3 сп7си1тельнагw воскrніz! При1зри и3 нhнэ, смирeннw м0лимъ тS, на мwльбы2 и3 бlгодарє1ніz н†ша, и3 ћкоже бlгослови1лъ є3си2 пsть хлёбwвъ въ пустhни, и3 нhнэ бlгослови2 хлёбъ сeй, ћкw да вси2, вкушaющіи t негw2, тэлeснагw и3 душeвнагw бlгословeніz и3 здрaвіz спод0бzтсz, бlгодaтію и3 щедр0тами твоегw2 чlвэколю1біz. Тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.