NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Noemvrіa №i

Slyžba prpdbnomu i3 bGon0snomu ntcY našemu martĐrію, zeleneckomu čudotv0rcu.

Na malэй večerni, na GDi, vozzvahъ: stіhi6rы, glasъ №:

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Dobrodёtelію b9estvennoю njsіzvaemь, preblženne martĐrіe, na nbcnыz krygi slavnw vstupi1lъ є3si2, razverzšыmsz ti2 zercalwmъ t†inъ: tёmže vъ blgodati b9estvennэй kvi1lsz є3si2, prіemlz neizrečє1nnaz sі‰nіz: Dvaždы.

Ўm0mъ tverstыmъ prіemъ blgodatь, vesь, prpdbne džtče, njs™i1lsz є3si2, i3 t zemnhhъ prestavivsz, vъ crtvo hrt0vы slavы vseli1lsz є3si2, martĐrіe vseblženne, vъ p0stnicэhъ že bhvъ, svэti1lьnikъ presvёtlый kvi1lsz є3si2, i3 pi1щi pri1snw prebыvaющіz nhnэ nasыщaešisz, b9estvennoю slavoю njblistavaemь.

Trbca beznačalьnaz i3 є3dinosyщnaz kvi1 tz sebЁ selenіe, bGon0se martĐrіe, i3 pokaza tz presvёtla svэti1lьnika: t žiteйskihъ bo mztežeй ўkloni1lsz є3si2 serdcemъ i3 žitіemъ, tёmže sъ nbcnыmi ѓgGlы vodvorsešisz vo crtvіi nbcnэmъ: i3 nhnэ hrtA bGa moli2 nj i5že vёroю voshvalsющihъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, monašestvuющihъ mn0žestvo, dnesь martĐrіa, blgočestіz podražatelz, pёsnьmi i3 pёnьmi voshvalimъ, i3 čestnyю i3 mnogocэlebnuю raku njbstosщe, lюbeznw njblobыzaemъ, glag0lющe: raduйsz, preslavne martĐrіe, ntečestvu tvoemY presvёtlый svэti1lьniče: raduйsz, či1stэ čistёйšemu svёtu sovokuplszйsz: raduйsz, ćkw so ѓgGlы predstoi1ši pres™ёй trbcэ, ю4že neprestannw moli2 darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

BGor0dice, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz, vozrasti1všaz namъ pl0dъ životA. TebЁ m0limsz, moli1sz, vLčice, so prpdbnыmъ pomi1lovati dyšы našz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7:

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

D0mъ i3 žili1щe d¦u pres™0mu, premydre martĐrіe, bhlъ є3si2: tёmže i3 nasъ d0mъ tomY sodёlaй, s™yю tvoю2 pamztь počitaющihъ.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

D0me d¦a s™agw, i3 gradu i3 njbi1teli našeй ўtverždenіe, prpdbnыmъ pohvalo2, soveršennый vёroю, martĐrіe prpdbne, spasaй nasъ moli1tvami tvoi1mi ko gDu.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

D0me newskydnыz blgodati i3 grade krёpkій, na vragi2 pobёda, vozvhsi r0gъ їmperatoru našemu, moli1tvami tvoi1mi ko gDu.

Slava, glasъ v7:

Ćkw fjnіxъ davjdski procvёlъ є3si2, prpdbne džtče, i3 krestnoe njryžіe vosprіi1mъ, martĐrіe, bє1zdnы strasteй i3zsuši1lъ є3si2 vozderžanіemъ, čistot0ю že vozvhsivsz, sosydъ kvi1lsz є3si2 pres™0mu d¦u. HrtA neprestannw moli2 nj nasъ, vёroю i3 lюb0vію prazdnuющihъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VsE ўpovanіe moE na tS vozlagaю, m™i b9іz, sohrani2 mS pod8 kr0vomъ tvoi1mъ.

Troparь, glasъ v7:

T ю4nosti, bGoblaženne, hrtA vozlюbi1vъ, ntečestvo njstavilъ є3si2, i3 vsёhъ mіrski1hъ mztežeй ўkloni1vsz, vъ ti1hoe pristaniщe prečestnhz njbi1teli bGomaterni dosti1glъ є3si2: tnю1duže ўvёdэvъ neproh0dnuю pusthnю, krestovi1dnoю zareю pokazannuю, želatelьnэ ю5 njbrёlъ є3si2, i3 vъ neй vseli1vsz, i4nočestvuющihъ sobralъ є3si2, i3 si1hъ ўčenьmi svoi1mi, ćkw lёstviceю vosh0dnoю na nb7o, trudolю1bnw tщalsz є3si2 vozvodi1ti kъ bGu: є3myže moli1sz, bGomydre martĐrіe, darovati blagočesti1vэйšemu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču na vragi2 pobBdы i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vs‰ pače smhsla, vs‰ presl†vnaz tvo‰, bGor0dice, t†instva: čistotЁ zapečatannoй i3 dёvstvu hrani1mu, m™i poznalasz є3si2 nel0žna, bGa r0ždši i4stinnago. Togo2 moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na veli1cэй večerni, na GDi vozzvahъ: stіhi6rы na }, samogl†snы, glasъ }:

Prepod0benъ i3 čestenъ, svэti1lьnikъ b9estvennый i3 svэton0snый pod8 spydomъ nikogdaže skrыvaetsz, no na versЁ polagaetъ є3go2 vыs0kihъ čudesъ člvэkolю1becъ. Togw2 moli1tvami, hrtE, daruй lю1demъ tvoi6mъ velію mi1lostь. Tri1ždы.

Na ralo vozloži1lъ є3si2, vsečestne, dёlanіe rykъ tvoi1hъ, dёlaz vsegdA b9estvєnnaz i3 ne vozvrati1lsz є3si2 zrS vspstь: no bhlъ є3si2 ўpravlenъ vo crtvіe hrtA, vopl0щšagwsz bGa vo spasenіe dyšъ našihъ. Tri1ždы.

Vъ ladіi2 tэlesnэй vozi1mь kr0tkimi dыh†nіi kr0tkagw dyha, legkw2 prešelъ є3si2 žiteйskuю puči1nu, mydre, i3 na bi1serэ mnogocёnnэmъ tvo‰ i3mBnіz prodavъ i3 njbrёtъ є3go2, vъ sebЁ ўderžalъ є3si2, blženъ bhvъ b9estvennыmi dobr0tami є3gw2. Dvaždы.

Slava, glasъ t0йže:

Prpdbne i3 bGon0sne džtče martĐrіe preblženne, b9estvennыmъ želanіemъ raspalaemь, vs‰ zemn†z i3 žitє1йskaz mudrovanіz ni vo čt0že vmэni1vъ. HrtA є3di1nago vozlюbi1lъ є3si2, i3 vъ pristaniщe pusthnnoe došedъ, blgodyšnw bGu rab0talъ є3si2, i3 cerkovь prekrasnu s™hz trbcы vozdvi1gъ, njbi1telь čestnu sostavilъ є3si2, i3 vъ neй trudolю1bnw podvizalsz є3si2, i3dёže nhnэ leži1tъ vsečestn0e i3 s™0e tёlo tvoE, martĐrіe džtče, i3scэlenіe newskydnw podavaz pritekaющыmъ sъ vёroю, i3 dušetlBnnыz str†sti i3scэlsz, mn0žestvo že bэsHvъ trэvaz: tёmъ i3 stado ўčenikHvъ tvoi1hъ čudesы2 ўdivlseši, radostnw t duši2 vopію1щihъ: bGoblaženne i3 prpdbne džtče našъ martĐrіe, moli2 hrtA bGa, ўmiri1ti mjrъ i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

CRь nbcnый:

Vh0dъ, prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G:

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA G.)

Prvdnыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vъ nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ. I# є4že t nasъ šestvіe sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo pred8 licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno. I# vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blgodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь, razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHnovы čtenіe (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Prvdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ: i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blgolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vsewryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ. Prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe. Powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo njryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz. P0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blgokrygla lyka nblakHvъ, na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti i3sp0lnь padytъ gradы. Voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite ќbw carіe, i3 razumёйte, navhknite sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva, i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzhkwvъ, ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHnovы čtenіe (GlavA d7.)

Prvdnikъ ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz. Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: Ўg0dna bo bЁ gDvi dušA є3gw2. Segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы hrama: s™agw, glasъ G:

NastA, bGon0se, s0lnca svэtlёйšій tv0й prazdnikъ, njzarsz prihodsщыz kъ tebЁ vёroю. Bezsmertіemъ bo njblagouhaeši dyšы našz, i3stočaz i3scэlenіe t s™agw tvoegw2 tэlesE, martĐrіe prpdbne, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Čyvstvєnnыz str†sti pobэdi1vъ vozderžanіz brozdami, prpdbne martĐrіe, revnostь na zemli2 kъ nbcnыmъ pokazalъ є3si2, vsskoe plotsk0e želanіe dyhovi povinyvъ: tёmъ nhnэ vъ nbcnыhъ selenіihъ vodvorsešisz, molS nj dušahъ našihъ.

Svёtlaz tvoS pamztь, prpdbne martĐrіe, n†ša serdcA prosvэщaetъ zareю netlёnnыz i3 blžennыz ži1zni. Zrsщe bo čestnyю tvoю2 raku, ćkw t neS vračevstvo2 t vsskihъ nedygwvъ bolsщыmъ newskydnw podavaemo bыvaetъ, hvalimъ proslavivšago tS gDa, є3g0že moli2 spasti2 dyšы našz.

Glasъ }:

Prpdbne džtče vsečestne martĐrіe, dobrodёtelьmi vozšedъ dušeю na nb7o ćkw na kolesni1cэ, pobBdnыz p0čєsti prіemleši, tёlo že tvoE trudolю1bnoe ćkw m†sti vo gr0bэ njstavilъ є3si2, džtče, i3stočaeši bo i3scэlє1nіz i3 progonseši dyhi luk†vыz. Tёmže tS ўblažaemъ, vsečestne.

Slava, glasъ ѕ7:

Raduйsz i3 veseli1sz, rwssjйskaz vsewsщ7ennaz cRkovь, so svzщє1nniki i3 kn‰zi blagočesti1vыmi, mon†hi že i3 prosthmi. Blžennagw martĐrіa pamztь dnesь počitaющe, duh0vnэ sošedšesz prazdnuemъ, i3 čestnhй є3gw2 gr0bъ njbstosщe i3 lюbeznw poklansющesz, m0limsz glag0lющe: raduйsz, preblženne martĐrіe, svэti1lьniče presvёtlый, vračY bolsщыmъ, moli1tvenniče ko sp7su hrtY bGu našemu nj i5že vёroю i3 lюb0vію pritekaющihъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, moli2 vo є4že spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь m0й, preči1staz, hrt0sъ gDь, i3z8 tvoi1hъ ložesnъ prošedъ, vъ mS njbolkjйsz, pervыz klstvы ґdama svobodi2. Tёmže ti2, vseči1staz, ćkw b9іi m™ri že i3 dv7э voi1stinnu, vopіemъ nem0lčnw: raduйsz, ѓgGlьski, raduйsz, vLčice, predstatelьstvo i3 pokr0ve i3 spasenіe dyšъ našihъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ ѕ7:

Pod0benъ: Raduйsz:

Sъ vёroю i3 lюb0vію prazdnolю1bcы sošedšesz, palmы6 i3 pёsnьmi voshvalimъ dnesь nbcnago čelovёka i3 zemnago ѓgGla. Q vseblženne i3 prpdbne, p0stnikwvъ pohvalo2 nj nasъ moli1sz ko gDu, martĐrіe džtče našъ, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Čestnhй i3 svэton0snый, prpdbne, tv0й prazdnikъ i3sp0lni radosti i3 veselіz duh0vnagw. Tёmže sošedšesz monahwvъ mn0žestvo, i3 hrіstoimeni1tіi lю1dіe, lюb0vію voshvalsющe, blaži1mъ presl†vnaz blgodэ‰nіz tvo‰: ćkw bo krjnъ vo ю3d0li procvёlъ є3si2, blgouhaeši dyšы našz i3 č{vstva, martĐrіe džtče našъ, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Ćkw ўzzvi1vыйsz želanіemъ b9estvennыmъ, prpdbne džtče martĐrіe, vzemъ krestъ sv0й poslёdovalъ є3si2 hrtY: vs‰ že plotsk†z mudrov†nіz ўmertvi1lъ є3si2, i3 naslёdovalъ є3si2 voi1stinnu kr0tkihъ zemlю, pričastіemъ njbožaemь, i3 neizrečennagw džnagw veselіz naslaždazsz, pominaй nasъ tvorsщihъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žєstva, nastavnika tS počitaemъ, džtče našъ martĐrіe, tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prpdbnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ: sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o, ćže bGa neizrečennw začenši pl0tію, m™i bGa vhšnzgw, tvoi1hъ rabHvъ molьbы6 prіimi2, vsenepor0čnaz, vsBmъ podaю1щi njčiщenіe pregrэšenій: nhnэ n†ša molє1nіz prіemlющi, moli2 spasti1sz vsёmъ namъ.

Na blgoslovenіe hlёbwvъ: Troparь s™agw, glasъ v7:

T ю4nosti, bGoblaženne, hrtA vozlюbi1vъ, ntečestvo njstavilъ є3si2, i3 vsёhъ mіrski1hъ mztežeй ўkloni1vsz, vъ ti1hoe pristaniщe prečestnhz njbi1teli bGomaterni dosti1glъ є3si2: tnю1duže ўvёdэvъ neproh0dnuю pusthnю, krestovi1dnoю zareю pokazannuю, želatelьnэ ю5 njbrёlъ є3si2, i3 vъ neй vseli1vsz, i4nočestvuющihъ sobralъ є3si2, i3 si1hъ ўčenьmi svoi1mi, ćkw lёstviceю vosh0dnoю na nb7o, trudolю1bnw tщalsz є3si2 vozvodi1ti kъ bGu: є3myže moli1sz, bGomydre martĐrіe, darovati blagočesti1vэйšemu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču na vragi2 pobBdы i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь. Dvaždы.

I# Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni, Na BGъ gDь: troparь dvaždы: Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vs‰ pače smhsla, vs‰ presl†vnaz tvo‰, bGor0dice, t†instva: čistotЁ zapečatannoй i3 dёvstvu hrani1mu, m™i poznalasz є3si2 nel0žna, bGa r0ždši i4stinnago. Togo2 moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7:

Zvanію gDa tvoegw2 poslёdovalъ є3si2, mjrъ njstavivъ i3 vs‰ kr†snaz, preblženne martĐrіe: preterpёlъ є3si2 tэlesnoe njѕloblenіe ўserdnw, polki1 že trazi1lъ є3si2 demonwvъ myžestvennэ. Tёmže tvoю2 pamztь pri1snw pёsnьmi voshvalsemъ vёrnw. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, či1staz, b9estvennыmъ roždestv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee strastьmi2 zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2, i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ ži1zni netlёnіz: tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ є7:

P0stnika gDnz pёsnьmi počti1mъ, ćkw ўmertvi1vša vs‰ pril0gi strasteй vozderžanіemъ i3 tverdыmъ terpёnіemъ voi1stinnu, i3 posrami1vša ѕэlw2 protivob0rca vragA i3 vsю2 є3gw2 gordhnю, i3 nhnэ molsщasz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўžasno čydo začatіz i3 neskazanenъ w4brazъ roždestvA vъ tebЁ poznasz, prisnodv7o či1staz, ўžasaetъ m0й ќmъ i3 ўdivlsetъ pomыšlenіe: slava tvoS, bGor0dice, vo vsёhъ prostresz, ko spasenію dyšъ našihъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ №:

Pogreblъ є3si2 strasteй vs‰ vost†nіz, ўmerщvlenіemъ pl0ti, sщ7ennый džtče, ži1znь bezkonečnuю po smerti prіslъ є3si2: tёmže dnesь hrt0va cRkovь prazdnuetъ tvoю2 pamztь dostočydnuю, prpdbnыhъ ўkrašenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nastavi nы2 na pytь pokasnіz, ўklonsющыzsz pri1snw kъ ѕlы6mъ bezpytієmъ i3 preblgago prognэvlsющыz gDa, neiskusobračnaz blgoslovennaz marje, pribёžiщe tčaznnыhъ čelovёkwvъ, b9іe njbitaliщe.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

E#đlіe t matfea, začalo m7g:

RečE gDь svoi6mъ ўčenikHmъ: vs‰ mnЁ predan† sytь nc7emъ moi1mъ, i3 nikt0že znaetъ sn7a:

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prpdbne džtče, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ: tёmže na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, demwnskіz razori1lъ є3si2 pHlčiщa, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 nepor0čnw porevnovalъ є3si2: derznovenіe i3mёzй ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

KanHnъ prpdbnagw, na }. Glasъ }:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Pripёvъ: Prpdbne džtče martĐrіe, moli2 bGa nj nasъ.

Blgi1mi nr†vы ўkrasi1vsz, hrtY prilэpi1lsz є3si2 t ю4nosti, plwtskjz str†sti ўmertvi1vъ vozderžanіemъ, i3 kъ životY, prpdbne, prestavilsz є3si2. Dvaždы.

Glag0lwvъ i3 zak0nwvъ b9іihъ i3spolni1telь bhvъ, i3sp0lnilsz є3si2, džtče premydre, b9estvennыhъ darHvъ, i3 čudesъ vsBmъ luči6 bogatnw i3spusti1lъ є3si2. Dvaždы.

Krёpostію hrtA vozm0gъ, deržavu i3 si1lu vražію nizloži1lъ є3si2, i3 pohvalY pobёdnыz p0česti, prpdbne, čudesnыmi sі‰nіi ўluči1lъ є3si2. Dvaždы.

S0vэstь i3mёlъ є3si2 blgu, džko serdečnoe vziraющee kъ bGu: tёmže vnstъ moli1tvэ tvoeй, premydre, i3 sъ prpdbnыmi sočeta tz, bGoblaženne.

BGor0dičenъ: Str†sti pl0ti moeS i3 ўmA moegw2 dviz†nіz nepodHbnaz ўtoli2, molю1 tz, preči1staz dv7o, i3 i3spravi mS zablyždšago ўm0mъ.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Vesь prilэžA vsederži1telю, prpdbne džtče premydre, vseS bэs0vskіz ѕl0bы i3zbёglъ є3si2, dostočydnыmъ vodvorenіemъ vъ neprohodi6maz. Dvaždы.

Vыsot0ю smirenіz ўkrašaemь, sverglъ є3si2 na zemlю velehvalьnago gordeli1vca pl0ti svoeS, b9estvennыmi velёnьmi i3 d0brыmi dёlы tvoi1mi. Dvaždы.

Pl0tію njbloženъ, džtče premydre, smiri1lъ є3si2 nadmennuю vhю nečesti1vagw, blgi1mi kъ bGu vozdыhanьmi nepor0čnэ. Dvaždы.

I#mёz pospэšestvyющuю tebЁ b9ію si1lu, premydre, ćkw čydenъ vo pl0ti shй bhvъ, čudesA i3stoči1lъ є3si2 voskrnіemъ mertvagw, i3 nhnэ tg0niši nedygi.

BGor0dičenъ: Vъ ložesnA tvo‰ voploщaemь, vsenepor0čnaz, vseli1sz ziždi1telь, na blgodэsnіe vёrnw poю1щыmъ tS.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Strastnoe porab0tilъ є3si2 pl0ti svoeS mudrovanіe, i3 ni1zšee svoE pokori1lъ є3si2 vhsšemu, džtče preslavne: sokruši1vъ bo vы6i bэsHvъ smirenіemъ, i3 post0mъ vo vsečestnhhъ dэsnіihъ shй, vozsіslъ є3si2 vъ mjrэ: tёmže ćkw lučA svэtoli1tnagw sіsnіz hrt0va vozsіS namъ dnesь vospэvaющыmъ tS, martĐrіe prpdbne. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Poemъ tS, bGonevёsto, m™i hrtA bGa, slavzщe roždestvo2 tvoE nepostiži1moe, i4mže i3zbavi nы2 t lesti i3 kovarstvіz vražіz i3 t vsskihъ bёdъ, vLčice bGor0dice, i3 vёrnw tebЁ vopіemъ: pomi1luй stado tvoE, є3di1na prečctaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Sodёzvъ, preslavne, dyšu tvoю2 hramъ s™0mu d¦u, bhlъ є3si2 naslёdnikъ g0rnzgw crtvіz, sъ vhšnimi či1nmi vodvorszsz, vsečestne džtče. Tri1ždы.

Mnogobolёznєnnыz str†sti vsegdA vračyeši, pristupaющihъ kъ tebЁ teplэ: blgodatь bo, prpdbne, i4maši t gDa sodэvati znamєnіz i3 čudesA, prebogate. Tri1ždы.

Krasnёйšimъ prozzbenіemъ, džtče, vъ domY b9іi prozsblъ є3si2, dobrodёtelьmi ўkrašenъ i3 plodы6 čudesnыmi njblagouhaemь.

BGor0dičenъ: Ćkože ni1va duh0vnaz, i3z8 brazdы2 klasъ i3zneslA є3si2, vsю2 tvarь pitaющago vssčeskihъ bGa, prisnodv7o.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ bo tebє2 i3n0gw ne znaemъ.

Ўm0mъ njčiщennыmъ preslavnэ zri1ši, prpdbne, dobr0tu neizrečennuю hrtA vssčeskihъ bGa našegw. Tri1ždы.

Ćkože i3lіA na kolesni1cэ, džtče, dobrodёtelьmi tvoi1mi vozšelъ є3si2 na nb7o, i3 tamw či1stэ zri1ši s™yю trbcu, kъ t0йže dyhomъ gorS i3 vozletaz. Tri1ždы.

Stzgnyvъ tёlo tvoE pelen0ю čistotы2, i3 vozderžanіemъ pokori1vъ є3go2 dyhu, str0pwtnaz vs‰ njstavilъ є3si2, lюbvE radi hrtA svoegw2 i3 nbcnagw prіwbrёtenіz.

BGor0dičenъ: I#scэli2, miloserdnaz m™i, nedyguющagw ўmA moegw2 duševrednoe njmračenіe, i3 njzari2 svёtomъ razuma hrtA tvoegw2, vsenepor0čnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Lukavый ўmertvi1sz ѕmjй sщ7ennыmi pHdvigi tvoi1mi, prpdbne martĐrіe: tёmže i3 molsщыmsz tebЁ vspomoщestvyeši razrэši1tisz t є3gw2 ѕl0bы, blženne. Tri1ždы.

Tsёklъ є3si2 prilёžnw serp0mъ, є3g0že vi1dэ zaharіa serpovi1decъ, str†sti t duši2 tvoeS: tёmže prіwbrёtъ premydrosti sэmenA, požalъ є3si2 mn0gihъ i3scэlenій bog†tnыz klasы. Tri1ždы.

Krёpostію dyha, džtče, i3 tverdostію postosnnagw ўmA tvoegw2 vozm0glъ є3si2 deržavu vražію i3 si1lu є3gw2 nizloži1ti t sebє2: i3 tёmъ pohvalY pobёdnыz p0česti prіslъ є3si2, prpdbne, vёrnыhъ njsіzvaz ўmы2.

BGor0dičenъ: Pres™az či1staz, tvorecъ ўstr0i tS vъ žili1щe sebЁ, hrt0sъ bGъ našъ: tёmže hodataйstvы tvoi1mi i3zbavi nasъ t w4blasti lьsti1vagw, ćkw da po d0lgu tS čti1mъ i3 ўblažaemъ.

Kondakъ, glasъ }:

Ntečestva, prpdbne, i3 vsegw2 mіrskagw mzteža ўkloni1tisz vozželёlъ є3si2, i3 vъ pusthnю vseli1vsz, tamw vo blžennэmъ bezm0lvіi žest0koe žitіE pokazalъ є3si2, i3 č†da poslušanіz i3 smirenіz vъ nemъ vozrasti1lъ є3si2. Segw2 radi derznovenіe stzžalъ є3si2 ko s™ёй trbcэ. E$že moli1tisz, bGoblaženne, nj nasъ čadэhъ svoi1hъ, i5hže sobralъ є3si2, i3 nj vsёhъ pravovёrnыhъ, da zovemъ ti2: raduйsz, džtče martĐrіe, bezm0lvіz pusthnnagw lюbi1telю.

Jkosъ: Vozlюbi1vъ, prpdbne, hrtHvы b9estvєnnыz zapwvэdi, i3 voznenavi1dэvъ pl0tь i3 ćže po neй zemn†z mudrovanіz, prišelъ є3si2 ўserdnэйše vъ neprohodi1muю pusthnю blatnuю, i3 tamw vseli1vsz lюbvE radi hrt0vы i3 duševnagw njbogaщenіz, ćkw svэti1lьnikъ prosіslъ є3si2 čudesъ darov†nіi: carskago bo shna ćkw t snA vozstavilъ є3si2, i3 tёmъ carS smmeHna ўdivi1lъ є3si2. Sі‰ njblobыzaющe vёrnіi, pripadaюše m0limsz: prosvэti2 nčesA naša dušє1vnaz, vospэvati dost0йnw p0dvigi tvo‰, poщє1nіz, bdBnіz, slezы i3 bolBzni, i3zmoždenіe tёla, blžennыz radi byduщіz ži1zni: є3sže naslaždazsz, moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю tr0йčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Prošedъ p0dvigi pHstnыz, džtče, ўm0mъ krёpkimъ g0rduю vhю smiri1lъ є3si2, b9estvennыmъ vdohnovenіemъ, i3 spasi1telьnыmъ bGowbraznыmъ podvi1žničestvomъ dyšu tvoю2 ўkrasi1lъ є3si2, poS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ. Tri1ždы.

Krasnёйšee prozzbenіe, džtče, vъ domY b9іi proizraslъ є3si2 vёroю, sugybэйšій pl0dъ prineslъ є3si2 dobrodёtelьmi: tёmi ўkrašenъ, čudesы2 njblagouhalъ є3si2. Tri1ždы.

Prosvэti1vъ tvoE serdce ўmilenіemъ, načalьnikъ bhlъ є3si2 svzщennэйšagw sob0ra, džtče, nakazyz i3 ўčS, i3 vs‰ kъ b9іeй v0li privodS, poю1щыz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: N0vo ntročA r0ždšaz, prebeznačalьnago sl0va, njbetšavšыz nы2 ѕэlw2 grэh0mъ, vBrnыz njbnovi1la є3si2, dv7o, i3 vospэvati nauči1la є3si2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: BGoglag0livіi džtrocы vъ peщi2, so ngnemъ plamenь popiraющe, poshu: blgoslovi1te, dэlA gDnz, gDa.

Naslёdniče b9estvennыhъ selenій, ѓgGlьski, džtče, poži1lъ є3si2: tёmъ so ѓgGlы vodvorszsz, likyetъ vъ čert0zэhъ nbcnыhъ so s™hmi dyhъ tv0й. Tri1ždы.

Nevozvratnыmъ ўm0mъ i3 nevozvratnыmi stopami, bGomydre džtče, šestvovalъ є3si2 dostočydnэ kъ nbcnыmъ selenієmъ, є3đlьskoю stezeю napravlsemь, t str0potnыhъ že puteй do koncA ўkloni1lsz є3si2. Tri1ždы.

Vselьšeюsz vъ tS blgodatію s™agw d¦a, džtče martĐrіe, blgoustroseši dyšы pritekaющihъ kъ tebЁ: lukavnw bo strastьmi2 vъ čelovёcэhъ dёйstvuющіi neči1stіi dysi tgonsemi bыvaюtъ.

BGor0dičenъ: VodA є3si2 neisčerpaemaz, dv7i1ce, dщerь cRS nbcnagw, t nesže vsi2 vёrnіi pію1щe, blgodati i3spolnsemsz dušeю i3 tёlomъ njsvэщaemi.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snishoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ: tёmže prečctuю bGor0dicu vёrnіi veličaemъ.

I#scэlenіe i3stočaetъ bogatnw čestnaz tvoS raka b9іimъ d¦omъ, i3 str†sti mnogovremєnnыz i3scэlsetъ, džtče, prihodsщihъ kъ tebЁ, i3 progonsetъ luk†vыz dyhi lю6tыz, i3 vozdvizaetъ vBrnыz voshvalsti tvo‰ svBtlыz p0dvigi. Tri1ždы.

Ćkw veli1koe s0lnce namъ veli1čіemъ pHdvigъ tvoi1hъ vozsіslъ є3si2 vъ predёlэhъ stranы2 seS. Ўmerый bo prešelъ є3si2 t svёta ko svёtu t gr0ba vozsіsvšemu. Tёmъ vopіemъ ti2: prosvэti2 i3 n†ša pomыšlє1nіz, džtče prpdbne martĐrіe. Dvaždы.

Tёlo tvoE, blženne, terpэli1voe, vzzavšeesz veri1gami, str†sti neiscBlьnыz prikosnovenіemъ i3scэlsetъ, bGu i3 sp7su tS velьmi2 proslavlьšu, džtče premydre i3 dostočydne martĐrіe, ćkw dёlы tvoi1mi d0brыmi proslavlьšusz, prpdbne. Dvaždы.

Procvёlъ є3si2 vъ p0stničeskihъ ўd0lіihъ, prehvalьne džtče našъ, ćkw ši1pokъ mnogocvёtenъ, i3 ćkw krjnъ njblagouhalъ є3si2 sHvэsti vёrnыhъ dobrodёtelьmi i3 čudesы2: tёmže, prpdbne, tženi2 t nasъ str†sti smerdsщыz.

BGor0dičenъ: Prosvэti2, či1staz dv7o, sёtuющee serdce moE pri1snw prestuplenьmi i3 žiteйskimi molvami, ne njstavi menE vragHmъ bhti vъ radostь, ćkw da slavlю tS i3 lюb0vію poю2, prepёtaz.

Svэti1lenъ: Mіrskagw pristrastіz, ćkw t skvernы ўkloni1lsz є3si2, i3 hvrastіe strasteй velёnіemъ b9іimъ ćkw ngnemъ popali1lъ є3si2, i3 ѓlčboю pl0tь svoю2 ўvzdi1lъ є3si2, džtče, i3 nbcnoю slavoю so ѓgGlы njbogati1lsz є3si2: tёmže neprestannw moli2 nj nasъ hrtA bGa, prpdbne martĐrіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS predstatelьnicu i4mamы vsi2 grёšnіi, q pres™az dv7o, tы2 blgopremёnna sotvori2 sn7a tvoego2, m™rnimi svoi1mi kъ nemY moli1tvami.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7. Glasъ є7:

Prpdbne džtče i3 bGon0se martĐrіe, vъ ži1zni vremennэй podvizavsz, moli1tvoю, post0mъ i3 vozderžanіemъ, dyšu svoю2 sъ tёlomъ njči1stivъ, d¦u pres™0mu prekrasnaz njbi1telь kvi1lsz є3si2, i4že i3 slavna tS, preblženne, sodёla, vъ čudesёhъ že veli1kago svэti1lьnika, prosvэti1všago syщihъ vo mracэ nevёžestvіz: tS ćkw nastavnika monahwvъ velemydrenna ўblažaemъ. Dvaždы.

Prpdbne džtče i3 bGon0se martĐrіe, tы2 na bGa ўpovanіe nj vsemъ vozloži1vъ, cerkovь prekrasnu s™hz trbcы vozdvi1glъ є3si2, bGu ti2 pomogaющu, i3 kъ semY njbi1telь čestnu postavilъ є3si2 hotsщыmъ spasti1sz i3 nj vsёhъ molenіe prinosi1ti ko vLcэ hrtY: є3myže moli1sz, prpdbne, podati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Prpdbne džtče i3 bGon0se martĐrіe, svэti1lьnika tS stzžavše, sщ7ennuю tvoю2 pamztь voshvalsemъ i3 sщ7ennыmi pёsnьmi ўblažaemъ, ćkw nasъ pri1snw naziraeši, i3 t bёdъ i3 ѕHlъ njgraždaeši, i3 kъ pokasnію vozdvizaeši: i3 nhnэ lюb0vію pripadaющe, i3 čestnы6mъ moщemъ tvoi6mъ, prpdbne, kasaющesz m0limsz, tob0ю prіsti velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Prpdbne džtče martĐrіe, ne dalъ є3si2 snA tvoi1ma nči1ma, ni vёždoma dremanіz, d0ndeže dyšu i3 tёlo t strasteй svobodi1lъ є3si2, i3 sebE d¦u pres™0mu žili1щe ўgot0valъ є3si2: tёmže є3dinosyщnыz trbcы ўg0dnikъ bhvъ, nbi1lьnw blgodatь prіslъ є3si2, i3zbranniče hrt0vъ, prpdbne martĐrіe: moli1sz spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna t kanHna, pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Ґpctolъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

E#đlіe t luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

Moli1tva prpdbnomu i3 bGon0snomu ntcY našemu martĐrію, zeleneckomu čudotv0rcu.

Q pastыrю d0brый, nastavniče našъ, prpdbne džtče martĐrіe! Ўslhši є4že kъ tebЁ nhnэ prinosi1moe molenіe naše. Vёmы bo, ćkw dyhomъ sъ nami prebыvaeši. Tы2 u5bo, prpdbne, ćkw i3mёz derznovenіe ko vLcэ ї}su hrtY, bGu našemu, i3 ko prečctэй bGomateri, bydi hodataй i3 moli1tvennikъ teplый nj njbi1teli seй, ю4že vozgradi1lъ є3si2, i3 nj nasъ nedost0йnыhъ rabёhъ, živyщihъ vъ neй, є3sže tы2 prosvэti1telь є3si2 i3 načalьnikъ bGos0brannomu tvoemY bratstvu pom0щnikъ i3 zastypnikъ: ćkw da tvoi1mъ predstatelьstvomъ i3 moli1tvami nevredi1mi na mёstэ semъ prebydemъ, t bэsHvъ že i3 ѕlhhъ čelovBkъ ne navёtovani i3 t vsёhъ bёdъ i3 napasteй svob0dni sohrani1msz. VsBmъ že tvsю1du prihodsщыmъ vo s™yю njbi1telь tvoю2, i3 molsщыmsz tebЁ sъ vёroю, i3 poklansющыmsz racэ moщeй tvoi1hъ, nj є4že i3zbavitisz t vsskіz sk0rbi, bolёzni i3 napasti mi1lostivnэ pospэši2, darovati že pravosl†vnыmъ mi1rъ, tišinY, blagodenstvіe i3 i3z8obi1lіe plodHvъ zemnhhъ: i3 nj vsёhъ nasъ teplый predstatelь ko gDu i3 pom0щnikъ dušamъ našыmъ bydi, є4že tpusti1tisz namъ sogrэšenієmъ našыmъ i3 moli1tvami tvoi1mi, svste, i3zbavitisz namъ vёčnagw mučenіz i3 spod0bitisz crtvіz so vsёmi s™hmi, da slavu, blagodarenіe i3 poklonenіe vozsыlaemъ є3di1nomu bGu, vъ trbcэ slavimomu, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.