NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Vъ nedёlю G-ю po pztidesstnicэ

Slyžba sob0ru psk0vskihъ s™hhъ.

Vъ subbHtu večera, na malэй večerni: Na GDi, vozzvahъ: stіhi6rы voskrє1snы d7, glasъ v7.

Slava, s™ы6mъ, glasъ №:

Dnesь stranA psk0vskaz svёtlw sіsetъ, s™hhъ svoi1hъ pamztь tvorsщi, kvi1sz bo na rusi2 ўdёlъ trbcы živonačalьnыz, mh že, vsi2 raduющesz, vopіemъ si1ce: trbce s™az, slava tebЁ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ dogmatikъ glasa, malыz večerni:

Q prevє1lіz t†instva:

Na stіh0vnэ stіhi1ra voskresna, i3 stіhi6rы podHbnы s™ы6mъ, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Stjhъ: Veseli1tesz, pravednіi, nj gDэ i3 i3spovёdaйte pamztь svzthni є3gw2.

Krasyйsz, zemlE psk0vskaz. Grade psk0ve, raduйsz, vo s™hhъ tvoi1hъ toržestvyй, ćkw t načala na tebЁ rukA gDnz: pres™hz trbcы d0mъ bhstь.

Stjhъ: P0moщь moS t bGa, spasaющagw pr†vыz serdcemъ.

Vёroю ntečeskoю svzti1sz, psk0vskaz strano2, dnesь i3 pri1snw pominaющi prepodHbnыz tvo‰: vъ ni1hъ že tebЁ zastuplenіe.

Stjhъ: Na tS ўpovaša ntcы2 naši, ўpovaša i3 i3zbavilъ є3si2 |.

Sob0re s™hhъ psk0vskihъ, džtraslь є3stE dreva blagočestіz, є4že na rusi2 nasadi2 gDь: pominaйte u5bo nasъ i3 vы2, predstosщe ў prest0la b9іz.

Slava, s™hhъ, pod0benъ:

Trbcэ є3di1nэй pripadaющe, gDu za nasъ molsщesz, velіi namъ є3stE zast{pnicы, q s™ji zemli2 psk0vskіz: tёmže vasъ ўblažaemъ, prehvalьnіi.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0й že:

Q čudesE n0vagw:

Po Nhnэ tpuщaeši: i3 po DŽtče našъ:

Troparь voskresenъ.

Slava, troparь s™hhъ, glasъ d7:

E#gdA prizvA kъ vёrэ gDь stranY psk0vskuю, ўzrЁ bGomydraz džlьga tri2 luči2 sіsnіz čydna, i3dёže i3 sozdasz pres™hz trbcы d0mъ є3S slavenъ vo psk0vэ gradэ, tёmže i3 vsi2 s™ji vъ zemli2 našeй kvi1šasz, p0dvigi bo mn0gimi blagod†tnыz darы stzžavšіi: togw2 radi i3 dnesь svёtomъ trbčeskimъ njzarsemіi, q, vsi2 s™ji psk0vstіi, moli1te hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, po glasu troparS:

E$že t vёka ўtaenoe:

E#ktєnіi2, i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Na GDi, vozzvahъ: postavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ stіhi6rы voskrє1snы G, i3 vost0čnu №, i3 s™ы6mъ ѕ7.

Stіhi6rы s™ы6mъ pskHvskimъ, glasъ d7:

Prіidi1te, vsi2 lю1dіe, voshvalimъ sob0rъ s™hhъ zemli2 psk0vskіz, i4hъ bo predstatelьstvomъ є3smы2 spasaemi, vozopіi1mъ bGoizbr†nnыmъ si1ce: raduйtesz, cerkve ntečeskіz hrani1telіe, raduйtesz trbčeskіz slavы služi1telіe, raduйtesz, ćkw є3stE pri1snw zrsщіi pres™hz trbcы svёtъ nepristypnый.

Božestvennыz lюbvE sladostію ўzzvi1šasz, ni vo čt0 že vmэni1ša zemn†z, ćkw tlBnnaz, raspali1vše serdcA ngnemъ nebesnыmъ, ćkwže svэti6lьnicы hrtHvы vozgorešasz, njzari1ša s™ji zemlю psk0vskuю: i4mi že i3 mы2 prosvэщaemіi čydnэ, da njbrsщemъ vsi2 nj gDэ dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Rwssjйskaz pohvalo2, džlьgo bGomydraz, deržavnіi r0di tob0ю prizvA kъ svёtu vёrы gDь, prozrёša bo knszіe rysstіi, na krestъ, vodruženъ tob0ю, vziraющe, i3 tvoi1mi zov0mi moli1tvami, prelestь jdwlьskuю sokruši1ša vo vёkъ. Tёmže i3 stranЁ psk0vstэй darovA bGъ zastypniki: q vsevolode i3 d0vmonte, knszіe blagovёrnіi, moli1te za nasъ gDa.

I$nы stіhi6rы s™ы6mъ G, glasъ ѕ7:

Ўtverždaemi bhste prečctoю, vo є4že є3di1no hrtY posluži1ti, strany že psk0vskuю čestnhmi nbi1telьmi njsvzti1ti, sotvori1lisz є3stE, ćkw sosydы blagodati, q prepod0bnіi zemli2 našez predstatelіe: їwasafe i3 vasjlіe, strastoterpcы, є3leazarovы nbi1teli є3vfrosĐne i3 serapіHne, pskovoezerstіi že їlarіHne i3 dosіfee, i3 malьskій nnyfrіe, so krhpeckimъ savvoю i3 nіkandromъ vkypэ, moli1te hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Щedrэ čctnagw ўspenіz slava njsіS čydnый tv0й, prečctaz w4brazъ, є3gHže blagodatію vo nbi1teli psk0vo-pečerstэй vozdvi1gla є3si2 bGovi prepodHbnыz, ćkwže stolpi2 blagočestіz netlёnnagw, d¦omъ bo s™hmъ prosveщeni sytь vsi2 prosіsvšіi. Tёmže i3 voshvalimъ smiri6všaz mjra tlёnъ: marka, їHnu, vassu i3 prepodobnomyčenika kornjlіa, sъ gDemъ bo prebыvaюtъ dnesь, moli1tvєnnicы nj dušahъ našihъ.

Ćkw i3stli1vъ žalo plotsk0e i3 strasteй priražє1nіz prezrёvъ, kvi1lъ є3si2 psk0vu gradu vo ю3r0dstvэ krasnэ lю1tыhъ si1hъ popranіe krest0mъ tsžkimъ žitіS, q blaženne nіk0lae, njbliči1telю ѕločesti1vыhъ, bGoglasne, dnesь so vsёmi pravednыmi zemli2 našez moli2 hrtA bGa, vo є4že spasti1sz i3 namъ, grBšnыmъ.

Slava, s™hhъ, glasъ №.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

Dnesь stranA psk0vskaz svёtlw sіsetъ, s™hhъ svoi1hъ pamztь tvorsщi, kvi1sz bo na rusi2 ўdёlъ trbcы živonačalьnыz, mh že, vsi2 raduющesz, vopіemъ si1ce: trbce s™az, slava tebЁ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ dogmatikъ, glasъ v7:

Preйde sёnь zak0nnaz:

Vh0dъ i3 čtє1nіz G prepodHbničeskaz.

Na lіtіi2 stіhi6rы, glasъ G:

Vospoi1mъ gDevi pёsnь presvёtlu, ćkw darovA namъ prosvэщenіe dyšъ našihъ, poznaša bo vsi2 lю1dіe rysstіi knszi svoi1mi krestA si1lu: i4že vladi1mіromъ slavnыmъ vo gradэ kjevэ, prežde že džlьgoю bGomydroю, ćže psk0va grada є4stь preslavnaz dщerь: i4hъ dnesь i3 moli1tvami rysь s™yю tvoю2 vo blagi1hъ spasaй, hrtE b9e.

Ćkw vHi hrtHvы sotvori1lisz є3stE, zemli2 džtčіz sodёzvšesz щi1tъ duh0vnый, q blagovёrnіi knszіe vsevolode i3 d0vmonte, pres™hz trbcы sodёйstvuющe si1loю, pomogaйte i3 namъ sokrušati grэhi2 našz.

Prepod0bnыhъ ntє1cъ psk0vskihъ sob0re di1vnый, blagovBstnicы i3nhz ži1zni, ćkw bhste i4nocы: є3gdA na zemli2 ѓgGlьski poži1li є3stE, nebesA mjrovi kvi1ste žitіemъ čydnыmъ, togw2 radi i3 ko gDu nhnэ vzыvaete, da i3 namъ tverzetъ dvє1ri gHrnіz, ćkw mi1lostivъ, spasazй lю1di svo‰.

Slava, s™hhъ, glasъ t0й že:

Q zast{pnicы s™ji zemli2 našez, ne njstavite srHdnikъ, vamъ molsщihsz, hrty bo є3stE č†da i3zbr†nnaz, namъ že ntcы2 blagočestnіi, nebє1snыmъ soradovatєle, zemnы6mъ ќbw radovanіe, d0brіi namъ pastыrіe pri1snw prebыvaete, ćkw є3di1nъ є4stь vsёhъ pastыrь, hrt0sъ bGъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, voskrnъ stіh0vnый, glasъ t0й že:

Bez8 sёmene t b9estvennagw d¦a:

Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrє1snы, glasъ v7.

Slava, s™hhъ, glasъ t0й že.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Trbcэ є3di1nэй pripadaющe, gDu za nasъ molsщesz, velіi namъ є3stE zast{pnicы, q s™ji zemli2 psk0vskіz: tёmže vasъ ўblažaemъ, prehvalьnіi.

I# nhnэ, bGor0dičenъ voskresenъ, glasъ t0й že:

Q čudesE n0vagw:

Troparь, glasъ d7:

E#gdA prizvA kъ vёrэ gDь stranY psk0vskuю, ўzrЁ bGomydraz džlьga tri2 luči2 sіsnіz čydna, i3dёže i3 sozdasz pres™hz trbcы d0mъ є3S slavenъ vo psk0vэ gradэ, tёmže i3 vsi2 s™ji vъ zemli2 našeй kvi1šasz, p0dvigi bo mn0gimi blagod†tnыz darы stzžavšіi: togw2 radi i3 dnesь svёtomъ trbčeskimъ njzarsemіi, q, vsi2 s™ji psk0vstіi, moli1te hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na ќtreni troparь voskresenъ, glasъ d7, dvaždы.

Slava: troparь s™hhъ. I# nhnэ: bGor0dičenъ voskresenъ, po glasu troparS s™hhъ:

E$že t vёka ўtaenoe:

Na polmelei veličanіe:

Veličaemъ vasъ, s™ji vsi2, vъ zemli2 psk0vstэй prosіsvšіi, i3 čti1mъ s™yю pamztь vašu: vh bo m0lite za nasъ hrtA, bGa našego.

Po v3pakoi2 glasa sэdalьnы s™hhъ dvA.

Sэdalenъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Tridnevenъ voskrlъ є3si2:

Nebesnыhъ selenій nasє1lьnicы, vъ ni1hъ že vseli2 vasъ gDь, solik0vstvєnnicы ѓgGlwvъ, i5mъ že ўpod0bistesz, tverz0ste džči duh0vnіi, ćkw heruvjmstіi, i3sp0lnistesz slhšanіz vhšnzgw, tёmže i3 zemnhhъ kvi1stesz zast{pnicы, stranы2 našez psk0vskіz moli1tvєnnicы.

I$nъ sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vasъ narečemъ, s™ji:

Čto2 vasъ narečemъ, s™ji: g0rnihъ li ži6teli, ćkw na nebesёhъ є3stE; d0lьnihъ li hrani6teli, ćkw straži є3stE džtčіz zemli2; ѕvёzdы li mhslєnnыz, ±že dastesz namъ vъ putevoždi6; k0rmčыz li, ćkw dyšы našz vedete ko hrtY; mn0gimi bGovi ўgodi1li є3stE, tёmže i3 ўgHdnicы b9іi i3menyemi: moli1te spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, s™hhъ polmeleйnый sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE:

Q, zemli2 našez nadёznіe! TvoS, trbce s™az, moli1tvenniki ўblažaemъ dnesь i3 ko prt0lu prenebesnomu pripadaemъ, so i4hъ gl†sы vkypэ vsi2 tebЁ vzыvaющe: q trіedi1ne b9e, lюb0vію mjrъ deržaй, vozdыhanій radi neprestannыhъ nasъ ne prezri, no bezzakHnіz n†ša mnHgaz vs‰ prosti2 namъ, ćkw čelovэkolю1becъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE:

Q, preslavnaz vLčce! Cerkve rysskіz pokr0ve nebesnый, t nesže li1cы s™hhъ tebЁ predstatelьstvuюtъ, i4hъ radi ne njstavi čtyщihъ tS sъ lюb0vію i3 shnu tvoemY za nasъ, grёšnыhъ, moli6tvы prinossщi, ne prestaй spasati vBrnыz, no i3 vo ўdёlэ semъ rusi2 pravoslavnыz, i3stočaй mi1lwsti tvo‰ bog†tыz, th bo blagoslovenna є3si2 vo vёki.

Stepє1nna glasa. Prokjmenъ i3 є3đlіe voskrє1snы.

KanHnъ, glasъ v7.

Pripёvъ: Vsi2 s™ji zemli2 psk0vskіz, moli1te bGa nj nasъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь slavnw bo proslavisz.

Prіidi1te, vsi2 vёrnіi, voshvalimъ sob0rъ s™hhъ zemli2 psk0vskіz, vospoi1mъ dnesь ntcы2 preblažє1nnыz, i5že i3 nhnэ pres™ёй trbcэ neprestannw molsщesz, ćkw velіi zast{pnicы, za nasъ grёšnыhъ predstatelьstvuюtъ, preklonsющe kъ namъ miloserdіe bezmёrnoe spasovo.

Prіidi1te, hrtoimeni1tіi lю1dіe, počti1mъ sr0dniki svo‰ prepodHbnыz: tji bo dyhomъ na nebesёhъ likovstvyющe, sъ nami vkypэ nhnэ soraduюtsz, poneže stranA naša psk0vskaz i3 psk0vъ, gradъ prečestnhй, t načala bGoizbr†nnы kvi1šasz, ćkw pres™hz trbcы ўdёlъ že sodёzšasz i3 ćkw d0mъ sotvori1šasz živonačalьnыz.

Prіidi1te, vsi2 prazdnuющіi, proslavimъ moli1tvєnnikъ našihъ sob0rъ d¦on0snый, prežde že džlьgu, knzgi1nю blagovёrnuю, є3s bo kreщenіemъ ўzrЁ rysь vo mracэ jdwlьstэmъ trisvёtlagw svёta zarю2 voshodsщuю, taže i3 popečenіemъ є3S bGomydrыmъ stranA sіS psk0vskaz, ćže bhstь є4й ntečestvo, blagodati načatъ i3spolnstisz, pres™ёй trbcэ ўči1tisz poklonenію.

BGor0dičenъ: Vi1dэhomъ tob0ю, vLčce, mjru spasovo kvlenіe, poznahomъ bo vёroю i4stinnoю, ćkw vsi2 jdwli ўkrašennіi sytь gr0bi povaplennіi. Togw2 radi i3 mы2, sn7omъ tvoi1mъ prosvэщaemi, dnesь raduemsz slavnэ: pogi1be poganskaz tьmA, vozsіS svёtъ hrt0vъ vъ zemli2 rysstэй, svёtъ, neugasaющій vo vёki.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz, ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cRkovь prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neй že ўtverdi1sz moE serdce.

Njfwnte vsehvalьne, s™hй їerarše, є3gdA njsvzщaše rysь hr†mы prečydnыmi, ўstr0ilъ є3si2 i3 vo psk0vэ gradэ nbi1telь mir0žskuю spasovu, vъ neй bo kvi1sz tvoi1mi moli1tvami blagočestenъ svэti1lьnikъ, ґvraamій i3gymenъ: mh že є3go2 ўblažaemъ soglasnэ, ćkw stA namъ načalьnый zastypnikъ, predъ gDemъ hodataй i3zrsdnый.

Blagouhaetъ raka moщeй tvoi1hъ duhon0snaz, gavrіi1le-vsevolode, knsže našъ blagovёrnый, dalъ bo є3si2 i3 tы2 psk0vstэй zemli2 ўtverždenіe, vo є4že bhti є4й bGospasaemэй pri1snw, pres™hz trbcы vozdvi1glъ є3si2 hramъ: tёmže i3 sebE sozdavъ hramъ d¦u s™0mu, njbrёlъ є3si2 ko gDu derznovenіe moli1ti є3go2 spasti2 dyšы našz.

Vosprіi1mъ na r†mэ krestA gDnz njryžіe, blagovёrne knsže tіmofee-d0vmonte, slavenъ bhvъ, i4že ѕlhhъ ratob0recъ, hrani1lъ є3si2 pres™hz trbcы p0moщію d0mъ є3S i3 zemlю čestnы6z, ni1щыz pitaz, lю1di vs‰ mi1luz, ćkw i3 dnesь hrtA bGa m0liši darovati namъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

BGor0dičenъ: NJsvzti1la є3si2 psk0vskuю stranY, prečctaz, t0kami blagodati hrt0vы vsesi1lьnыz, ćže s™hmi їkHnami tvoi1mi t rodHvъ ќbw drevnihъ i3stočala є3si2 nbi1lьnэ: pervэe že džbrazomъ tvoi1mъ d¦on0snыmъ vo nbi1teli mir0žstэй spasovoй, ўkrэplsющi ratnэ knszz d0vmonta blagovёrnago, takožde i3 mnHgіz, tS prossщыz, i3scэlsющi dušamъ vo spasenіe.

Kondakъ, glasъ d7:

Dnesь pres™hz trbcы raduetsz gradъ, i3 vsS zemlS psk0vskaz svёtlw prazdnuetъ, proslavlsющi, gDi, blagočestnый li1kъ s™hhъ tvoi1hъ, i4hže so kreщenіz džlьgina darovalъ є3si2 namъ ko spasenію, ntečestvu že našemu kъ zastuplenію, ćkw i3 hodatai predъ tob0ю sytь neprel0žnіi za vs‰ pravosl†vnыz, rysь s™yю.

Jkosъ: Ўtёšitelz darы vъ serdcA vosprіemše, kvi1lisz є3stE namъ, ntcы2 preblažennіi, pHdvigъ bo mn0gihъ sokrHviщi duh0vnыmi sotvori1li є3stE prebog†tы m0щi svo‰, i4miže i3 i3scэlє1nіz tэlє1snaz, pače že dušamъ našыmъ, živon0snэ i3stočaete vBrnыmъ, ćkwže i3 prošє1nіz dHbraz predvarsete lюb0vію di1vnw, prosvэщaete nы2 džči serdє1čnыz, vo є4že moli1tvami vašimi, q s™ji zast{pnicы psk0vstіi, i3 namъ pri1snw sъ gDemъ bhti, ўpovaющe sъ vёroю mi1losti є3gw2 spod0bistesz: da i3 nasъ spasetъ, grёšnыhъ, ćkw i3 vasъ spaslъ є4stь, li1kъ ќbw presvёtlый, i4stinnw rysь že s™yю.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й sp7se:

CRю2 i3 gDi, nhnэ srHdnicы naši tebЁ predstostъ, zemnji bo nebesnыmi staša: dalъ є3si2 i5hъ namъ, li1kъ s™hй, li1kъ vsehvalьnый, vo spasenіe spospёšniki namъ, kvi1lъ є3si2 slavu i4hъ, vLko čelovэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0й že:

Čydomъ preestestvennыmъ i3zъ tebє2, q bGomati, sl0vo voploti1sz, tёmъ u5bo i3 vъ є3stestvЁ našemъ, grэhmi2 njkovannэmъ, b9estvennaz že lюb0vь ži1telьstvuetъ svob0dnэ, vo є4že vo vёki namъ dušetlёnnыhъ si1hъ є4ю svobodi1tisz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGelъ, no samъ, gDi vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz, čelovёka, tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй gDi.

Bhvši ti2, є3vfrosĐnіe, knzgi1neю psk0vskoю, ўstr0ila є3si2 tY nbi1telь predtečevu, vъ neй že i3 sotvori1lasz є3si2 є3vpraxja prepod0bnaz: tёmъ bo i3 mĐro їkHnoю spasovoю ў gr0ba tvoegw2 i3stočašesz, tёmže i3 marfa, podryžіz d0vmontova, vъ nbi1teli seй smirennэ spasašesz. Togw2 radi i3 nhnэ, vasъ, blagovёrnіi, pominaющe, vopіemъ sъ vami vkypэ: slava si1lэ tvoeй gDi.

I%že t z†padъ sъ nabёžіz prišedšimi bhste ngnemъ sožigaemi, s™ji myčєnicы mir0žstіi i3 snetog0rstіi, i3gymene vasjlіe, i3gymene їwasafe i3 vs‰ ±že sъ ni1mi: pres™yю trbcu i3spovёdali є3stE pravoslavnэ, togw2 radi i3 m{ki sі‰ preterpёvše, dnesь vo svёtэ trisіsnnэmъ vzыvaete si1ce: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Svzщennomyčeniče їsjdwre i3 vsi2 sъ ni1mъ strtoterpcы ю4rьevstіi, netlёnnыmi vэncы6 ўvэnčani є3stE, ćkw, vozlюbi1vše pače ži1zni vёru ґpclьskuю, cerkve sob0rnыz ne tverglisz є3stE, vospэvavše potoplsemi: slava si1lэ tvoeй gDi.

BGor0dičenъ: Blgoslovenna є3si2, dv7o čctaz, i3 paki rekY: preblgoslovennaz, čelovёkwmъ bo nevozmHžnaz sodёz tob0ю gDь, ўgot0va tS shй b9estvennagw vočelovёčenіz tainstvu strašnu. Mh že, tob0ю, q bGomati, spasenіz čaющe, sotvori1všemu vs‰ sі‰ vopіemъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2, hrtE b9e, tob0ю bo vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY t n0щi nevёdэnіz privedenіe i4mamы.

Prepod0bne džtče našъ marko, psk0vo-pečerskій pervonaselьniče, prіimi2 pёnіe sіE vёroю tS počitaющihъ, ćkw podvizalsz є3si2, bGovi ўgoždaz, vъ peщerэ, bGomъ že zdannэй, prosvэщaemь i3 vo mracэ є3S ќbw svёtomъ trisvёtlыmъ: tёmže i3 žitіE blagočestnэ skončavъ, njsvzщaeši nhnэ vs‰, ko gr0bu tvoemY pritekaющыz.

Prepod0bne džtče їHno i3 mati prepod0bnaz vasso, nbi1teli pečerskіz načalьnіi zdatelіe. Ži1všыmъ že vamъ vo ю4rьevэ, gradэ liv0nstэmъ, ne poželali є3stE lati1nznwmъ pokloni1tisz, no prišedše vъ stranY psk0vskuю, ўstr0ili є3stE vъ gorЁ d0mъ prečctыz: togw2 radi i3 dnesь proslavlsemi, moli1te ю5, vLčcu, t bёdъ nasъ i3zbaviti.

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, džtče našъ є3vfrosĐne, є3leazarovskaz pohvalo2. Ѓщe i3 ўstr0ivъ nbi1telь svoю2, nbače smirenіz radi ne ўči1telь, nižE presvĐterъ sanomъ bhlъ є3si2, kr0tostію že i3 lюb0vію, ćkw i3 blюdenіemъ ўstavwvъ monašeskihъ, i5hže samъ i3 sostavi premydre, kvi1lsz є3si2 psk0vskіz zemli2 vseS ѓvva, nj neй že i3 moli1sz, dostoblaženne.

BGor0dičenъ: S™hhъ їkHnъ tvoi1hъ p0moщію ne njstavila є3si2 nasъ, vLčce, i3sp0lnila є3si2 stranY psk0vskuю blagodatію i4hъ prebogatoю, vozradovašesz u5bo vesь že čirskaz i3 vesь svztog0rskaz, vozveseli1sz i3 nbi1telь pečerskaz: kvi1šasz bo vъ ni1hъ džbrazы tvoi2 čydnіi, podaю1щіi čtyщыmъ tS mi1lwsti.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizlёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Ўkrэpi1vsz vsederži1telz blagodatію, prepod0bne serapіHne, džtče predi1vne, sotvori1lsz є3si2 є3vfrosĐnu vsehvalьnu žestokъ sp0stnikъ i3 vъ p0dvizэhъ sodrygъ, ni1щъ i3 nagъ živsše vsednevnэ, stalъ є3si2 mjru, ćkwže mertvъ, vozderžanіemъ, ćkwže ѓgGelъ, gDevi є3di1no truždazsz, i4mъ že i3 proslavlenъ є3si2, bogon0se.

Ќmъ kъ bGu vperi1vše i3 blagi1hъ bezdnu poznavše serdcы6, q prepod0bnіi їlarіHne i3 dosіfee, poneže bhste t ўčeni6kъ є3vfrosĐnovыhъ, i5že vsi2 njsvzщahu zemlю ntečeskuю, njsvzti1li i3 vы2 bregA є4zera psk0vskagw čestnhmi svoi1mi nbi1telьmi, t ni1hъ že i3 kъ g0rnemu bo toržestvY žiznodavcemъ prizvastesz.

Prepod0bne džtče našъ savvo, i4noče vseblaženne, premydrosti sl0va navhklъ є3si2 vo ґfHnskihъ nbi1telehъ, i3 vo psk0vskuю zemlю prišedъ, propovёdalъ є3si2 blagodati slovA, bhstь vsBmъ teplый zastypnikъ, skorbsщыmъ ўtёšitelь: tёmže i3 vozsіslъ є3si2 vo nbi1teli svoeй, vъ vesi krhpeckoй.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2, vLčce, ćkw pobёdnoe znamenіe spasovo, mjrovi bo znamenueši plačevnoe bэsHvъ nizloženіe: tёmže i3 nhnэ, voev0do vozbrannaz, vozdvi1gni nы2, grBšnыz, na strasteй sokrušenіe, i3, ćkw i3myщaz deržavu nepobэdi1muю, t vsskihъ nasъ bёdъ svobodi2, bcde čctaz.

Kondakъ i3 jkosъ voskrє1snы.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su duh0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Pёnіe naše blagodarnoe ne prezri, prepod0bne džtče malьskій nnyfrіe, no ćkw bhvъ podražatelь dobrodёtelєmъ є3vfrosĐna preslavna, i3 nhnэ, lюbvi2 є3gw2 nelicemёrnэй poslёduz, moli2 nj čtyщihъ tS gDa, dnesь bo є3si2 služaй є3mY so ѓgGlы, blagodatь že namъ zdЁ podaeši nbi1lьnэ.

Raй sodёlalъ є3si2 pusthnю, prepodobnomyčeniče kornjlіe: vozlюbi1vъ prečctыz nbi1telь pečerskuю, mn0gimi pHtы ўtverdi1lъ є3si2 i3 ўkrasi1lъ є3si2 ю5, ćkwže i3 hodi1všыz w4krestъ vo tьmЁ jdwlьstэй ўkrasi1lъ є3si2 pravoslavіemъ d0brэ. Klevet0ю že prіsvšu ti2 str†sti bezvi1nnw, vodvori1lsz є3si2 vъ čert0zэhъ nebesnыhъ, molssz ne prestaS za nbi1telь tvoю2 i3 vs‰ lю1di, i5že kъ racэ moщeй tvoi1hъ pritekaюtъ ўserdnэ.

HrtA radi ю3r0dstvuzй, blaženne nіk0lae, hrt0vы pravdы rači1telю, sotvori1lsz є3si2 žitіemъ nj gDэ nyždnыmъ, ćkwže glasъ b9ій mjrovi vopію1щій: pokaйtesz nepravednіi, pokaйtesz, nečesti1vіi. Tёmže i3 dyšu svoю2 za bli6žnіz polagaz, sohrani1lъ є3si2 ю5, ўdobri1vъ, dlz ži1telьstva prisnosyщnagw.

BGor0dičenъ: Nebesъ є3si2 ši1ršaz, zemnhhъ že zastypnica, prostri2 na nы2 sіsnіz tvoegw2 pokr0vъ pres™hй, ćkwže i3 vi1dэ dwrofeй, myžъ psk0vskъ blagočestnый, gorё tz so s™hmi našimi vkypэ stosщu, gradъ že psk0vъ i3 vsю2 zemlю rysskuю t bёdъ sohransющu čydnw.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vъ pusthnю vseli1vsz, prepod0bne džtče nіkandre, stzžalъ є3si2 trudы6 mn0gimi smirenіe, ravnoagGlьnoe: bezr0potenъ bhvъ vъ bolёznehъ tsžkihъ, ѓщe i3 njbezn0želъ є3si2 samъ vъ konecъ, dyhomъ že, ѓki na krilёhъ čydnыhъ, vosparslъ є3si2 bGovi, i3nы6z bo lю1di stražduщыz i3scэlsz vs‰ blagodatію.

Dnesь prišedše pёsnьmi pamztь tvoю2 vэnčati, p0rhovskagw kraz pohvalo2, їwakjme d0bre, ўblažaemъ tS, ćkw bhlъ є3si2 čti1telь ns0bь pror0ka b9іz i3lіi2 slavna, є3my že i3 nbi1telь, ўstr0ivъ ю5, posvzti2, sъ ni1mъ i3 nhnэ moli2 hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

Propovёdnikъ bhstь slavы bGomaternіz, tіmofee, blaženne pravedniče, nj kvlenіi bo їkHnъ svztog0rskihъ prečctыz vozvesti1lъ є3si2 radostь mjrovi, i4hže i3 čudesA vs‰ vє1lіz votщE vъ novegradэ i3spovёduz, tY i3 myčeničestva vэnecъ čestnhй t nesmhslennыhъ serdcemъ vo ўzi1liщэ prіslъ є3si2, bcdu dv7u proslavlsti že ne prestaS.

BGor0dičenъ: NJmы2 gDь grёhъ našъ b9estvennoю svoeю kr0vію, th že, q bGomati, slezami svoi1mi nasъ njmыvaeši, poneže predstosla є3si2 krestY vLčnю, togw2 radi i3 voskresšago m0liši nhnэ si1ce: sn7e blagjй m0й i3 gDi, pomi1luй lю1di tvo‰, pomi1luй |.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz, tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Kjimi pohvalы6 ўblaži1mъ vasъ, s™ji zast{pnicы psk0vstіi, ćkw kvlennіi namъ i3 nezvlennіi, ćkw na zemli2 proslavlennіi i3 ćkw bezvёstnіi, ѓgGlwmъ dnesь vъ rai2 prebыvaющe ravni, licezrёete ćvэ slavu gDnю: tёmže i3 pres™yю trbcu pri1snw moli1te za ўdёlъ є3S seй i3 za vs‰ є3S lю1di.

Kjimi slovesы2 vosproslavimъ vasъ krasnэ, pravєdnikъ našihъ sob0re prečydnый, ćkw velіi є3stE pravoslavnыhъ spobHrnicы, i5že daže do smerti vozlюbi1vše ntє1cъ s™hhъ vёru, i3sp0lnili є3stE pravw zavёtы hrtHvы: togw2 radi i3 shnove b9іi narečeni є3stE, togw2 radi i3 namъ i3sprosi1te vo vёki spasenіe.

Trbčenъ: Q pres™az, životvorsщaz i3 nerazdёlьnaz trbce, dž§e, sn7e i3 dš7e s™hй, vseS tvari є3di1ne sodёtelю, vospэvaetъ tS, b9e, zemlS sіS, pripadaющi pri1snw kъ d0mu tvoemY, hramu s™0mu, i3dёže vo blažennыhъ vsS cerkovь tvoS, nj nasъ, grёšnыhъ, molsщisz, vopіetъ ti2 si1ce: trbce s™az, slava tebЁ!

BGor0dičenъ: Ćkwže mati čadwmъ svoi6mъ soraduetsz, raduйsz, prečctaz, radostію našeю: raduйsz, di1vnaz spasa rodi1telьnice, ćkw vъ nemъ že njbrэtaemъ spasenіe, raduйsz, čydnaz cerkve zastypnice, ćkw vъ neй že prіshomъ kreщenіe, raduйsz, vLčce, ćkw i3 stranA naša psk0vskaz shnomъ tvoi1mъ žiznodavcemъ vo blag†z bo ži1telьstvuetъ!

Svэti1lenъ voskresenъ, є3xapostіlarій G-й:

Ćkw hrt0sъ voskRse:

Slava, svэti1lenъ s™ы6mъ:

Q vsi2 s™ji zemli2 psk0vskіz, pres™hz trbcы nhnэ sіsnіe zrsщіi, pominaйte nasъ predъ gDemъ, da i3 namъ ўzrёti slavu b9ію, nizlagaющe vёroю vsskъ grёhъ dyšъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ voskresenъ, є3xapostіlarіa G-gw:

Vozsіsvšee slnce:

Na hvali1tehъ: postavimъ stіhHvъ }, i3 poemъ stіhi6rы voskrє1snы d7, i3 s™ы6mъ d7.

Stіhi6rы s™ы6mъ pskHvskimъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Svhše zvanъ:

S™hhъ tvoi1hъ pamztь tvorsщe, proslavlsemъ si1lu tvoю2, gDi, є4ю bo i3 vъ nasъ nemoщnhhъ spasenіe soveršaeši, togw2 radi i3 vъ zemli2 našeй psk0vstэй kvi1lъ є3si2 ntcы2 preblažє1nnыz, i3 i5že bshu perstnіi, nebesnіi sotvori1šasz: pokazaša ćvэ mjrovi, ćkw blagъ gDь lю1bzщыmъ є3go2, poneže i3 pomi1lovani bhša i4hъ radi bGolю1bіz.

Cvёte raS, cerkve ўkrašenіe, s™hhъ psk0vskihъ sob0re čydne, b9estvennыz lюbvE prіsli є3stE, preblažennіi, sokr0viщe nerashiщaemoe, i4mže i3 posmэslisz є3stE priraženієmъ strasteй, ±že na vы2 vostaša, ćkw tatіe i3 ćkw razbHйnicы tьmы2 dušetlёnnыz, i5hže i3 sokruši1li є3stE vs‰ blagodatію, vamъ podavaemoю.

I$nы stіhi6rы s™ы6mъ, glasъ }:

Vozlюbi6vše žitіE nj hrtЁ pače vsёhъ krasnыhъ mjra, njbniщali є3stE dyhomъ byіimъ є3stestvA, d¦a že s™agw blagodati i3sp0lnilisz є3stE, prenebesnыz dobr0tы i3stHčnicы stavše, napoi1li є3stE hrt0vы pravdы žaždavšыz. Tёmže i3 mы2 nhnэ kъ vamъ vzыvaemъ: q vsi2 s™ji naši psk0vstіi, moli1te za nasъ gDa є4že i3 namъ podastъ v0du ži1vu ži1zni vёčnыz.

Ćkw darъ čestnhй stranы2 psk0vskіz, sokrovennыhъ blagodati b9іz pohvalo2 ćvэ, blagovёrnіi knszіe i3 prepod0bnіi i3 vsi2 blažennіi, pres™hz trbcы ўdёle moli1tvennый, za ntečestvo naše rwssjйskoe predstosщe bGovi, ko ntečestvu vhšnemu pytь namъ krёpkw ўpravite, da i3 mы2 ќbw svёta trisіsnnagw ne lišeni bydemъ, vasъ molsщіi.

Slava, stіhi1ra ќtrennzz є3đlьskaz, glasъ G:

Magdali1nэ marji:

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ v7:

Preblgoslovenna є3si2, bcde dv7o:

Slavosl0vіe veli1koe.

Po tris™0mъ troparь voskresenъ. E#ktєnіi2, i3 tpystъ.

Na №-mъ časЁ troparь voskresenъ. Slava, troparь s™hhъ, i3 nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ.

Po DŽtče našъ:

Kondakъ s™hhъ. I# soveršennый tpystъ.

Na lіturgji Blžє1nna voskrє1sna glasa, na ѕ7, i3 t kanHna s™hhъ psk0vskihъ pёsnь f7-z, na d7.

Po vh0dэ troparь voskresenъ i3 hrama bcdы (ѓщe є4stь), i3 s™hhъ. Kondakъ voskresenъ.

Slava, kondakъ s™hhъ. I# nhnэ, hrama bcdы i3li2:

Predstatelьstvo hrtіanъ neposthdnoe:

Prokjmenъ voskresenъ glasa. S™hhъ prokjmenъ:

ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Ґpclъ rsdъ i3 s™hhъ: kъ ri1mlznwmъ, začalo §f.

Ґllilyіa, glasъ }: Veseli1tesz nj gDэ i3 raduйtesz, pravednіi.

E#đlіe rsdъ i3 s™hhъ: t matfea, začalo li.

Pričastenъ voskresenъ, i3 s™hhъ:

Raduйtesz, pravednіi, nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

Moli1tva:

Q, predi6vnaz i3 presl†vnaz svэti6la zemli2 psk0vskіz: s™az ravnoapclьnaz veli1kaz knzgi1ne džlьgo, pervoug0dnice b9іz t vsegw2 r0da rwssjйskagw, knszіe psk0vstіi blagovёrnіi, prepod0bnіi i3 bGon0snіi ntcы2 naši, pastыrіe i3 ўči1telіe, pHstnicы i3 i3spovBdnicы, vsi2 pravednіi i3 preblažennіi! Kъ vamъ pribэgaemъ dnesь i3 m0limsz vamъ sъ lюb0vію: da bydite nebesnіi zast{pnicы ntečestvu vašemu i3 vseй zemli2 rysstэй, nastavlsющіi nasъ, sr0dniki vašz, tvori1ti v0lю gDnю, vo є4že prespэvati i3 namъ vъ vёrэ, blagočestіi i3 lюbvi2 hrtіanstэй, proslavlsющe premiloserdago tvorcA, gDa i3 spasa našego, i3 prečctuю є3gw2 materь, ćkw ўpovanіe nadёющihsz i3 mi1losteй b9іihъ podatelьnicu! Q, vsi2 s™ji naši psk0vstіi, moli1te, blagoserdіi hrtA bGa, da daruetъ i3 namъ grBšnыmъ, nepor0čnoe vёrы soblюdenіe, cerkvi s™hz t є3reseй i3 rask0lwvъ njgraždenіe, veseй i3 gradHvъ našihъ blag0e ўtverždenіe, t našestvіz i3noplemennыhъ sohranenіe, mjra vsegw2 ўmirenіe, t glada i3 pagubы i3zbavlenіe, i3z8obi1lіe plodHvъ zemnhhъ, i3 vs‰, ko spasenію i3 blagočestnomu žitію2 potrє1bnaz, vo є4že bы i3 namъ, čtyщыmъ s™yю pamztь vašu, ćkwže i3 vsBmъ hrtі†nskimъ rodHmъ, grzdyщыmъ vъ zemli2 seй, proslavlsti є3di1nыmъ serdcemъ i3 є3di1nыmi ўstы2 s™yю, є3dinosyщnuю, životvorsщuю i3 nerazdёlьnuю trbcu, nc7A i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.