NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Fevruarіa Gi

I$že vo s™hhъ nc7A našegw smmeHna, serbskagw ўči1telz i3 mmrot0čca n0vagw.

Na malэй večerni, stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Bžctvennagw razumёnіz prіi1mъ smmeHne sіsnіe, džči prosvэti1vъ tvoi2 s®čnіi, є4resi mrakъ tverglъ є3si2, pravoslavіz že vёru ćkw horygvi vozdvi1glъ є3si2, i3 t knszz tmы2 lю1di tvo‰ i3shi1tilъ є3si2, i3 blgočestіemъ si1hъ prosvэti1lъ є3si2, tvoю2 pamztь dost0йnw slavimъ, molsщe mltvami tvoi1mi, ї}sa člkolю1bca spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz. Dvaždы.

Crtvuющagw vsёmi cRS hrtA, ćkw si1lenъ v0inъ, proti6vnыz vёrэ nizloži1lъ є3si2, i3 lю1di tvo‰ nevredi1mi t si1hъ soblю1lъ є3si2, i3 vsBmъ i4že vъ žitіi2 dobrodёtelію dž§e nbi1lenъ, ćkw maslina mnogoplodovi1ta, voi1stinnu kvi1lsz є3si2: i3 nhnэ mastію mĐra tvoegw2 njsщ7aeši, tvoю2 pamztь smmeHne poю1щыz, i3 molsщыz mltvami tvoi1mi ї}sa člkolю1bca, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Prnwsyщagw žitіS svёtlosti i3 є4že so ѓgGlы prebыvanіz smmeHne vospominaz, svёtlыhъ žitіS dž§e i3zbэžavъ, krtъ tv0й vosprіemъ, raspenšemusz tebE radi, poslёdovalъ є3si2, i3 vъ pusthni postA tečenіe soverši1lъ є3si2: nhnэ že vo svёtlostehъ s™hhъ veseli1šisz. Tёmъ tvoю2 pamztь dost0йnw slavimъ, molsщe ї}sa člkolю1bca spasti2 i3 prosvёtiti dyšы našz.

Slava, glasъ є7.

Prpdbne dž§e glasъ є3đlіa gDnz ўslhšavъ, mjrъ njstavilъ є3si2 bogatstvo i3 slavu vъ ničt0že vmэni1vъ, tёmže vsBmъ vopіslъ є3si2: vozlюbi1te bGa, i3 njbrsщete blgdtь vёčnuю: ničt0že predpočti1te pače lюbvE є3gw2, da є3gdA prіi1detъ vъ slavэ svoeй, njbrsщete pok0й so vsёmi s™hmi: є3gHže mltvami hrtE sohrani2 i3 spasi2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

TebЁ m0limsz ćkw b9іi m™ri, blgcvennaz moli2 nj spasenіi dyšъ našihъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ G.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Bogatstvo na zemli2 raduzsz razdavъ, nhnэ veselw na nebesёhъ prіemleši, smmeHne vozdasnіe.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь, prpdbnыhъ є3gw2.

Slavu sъ sn7omъ prezrёvše tlёnnuю, bžctvennыz slavы vo vёki spod0bistesz, i3dёže nhnэ nj nasъ moli1tesz.

Stjhъ: Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ i3 vozraduюtsz:

I#zbavite nc7ы2, ko hrtY mltvami vašimi, t vsskihъ bёdъ i3 njѕloblenій vašu pamztь počitaющihъ.

Slava, glasъ }.

CRS vsёhъ hrtA bGa lюb0vію, dyšы svo‰ ўzzvi1vše, crtvіz krasotы2 njstavivše, ni6žnzz vsS ćkw nes{щaz preminyvše, є3đlьskihъ tomY poslёdovali є3stE: i3 d0brэ podvizavšesz vъ pusthni, smirenіemъ i3 vozderžanіemъ, bэsHvskіz polki2 ўničiži1li є3stE, tёmže bezkonečnыz ži1zni spod0bivšesz, sъ nbcnыmi li1ki nhnэ veseli1tesz sъ ni1miže bGon0snіi nc7ы2 smmeHne i3 savvo, sp7sY vsёhъ moli1tesz: ўmiri1ti mjrъ i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Kr0vъ tv0й bcde dv7o, vračevstvo2 є4stь d¦0vnoe: v0nъ bo pribэgaющe t duševnыhъ ned{gъ i3zbavlsemsz.

Troparь, glasъ G.

Bžctvennoю blgodatію prosvэti1vsz, i3 po smerti pokazyeši svёtlostъ žitіS tvoegw2: i3stočaeši bo mĐro blgouhanіz, pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ: i3 lю1di tvo‰ nastavilъ є3si2 kъ svёtu bGorazymіz, smmeHne dž§e našъ, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS hodataйstvovavšuю:

E#ktenіA, i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni, Blženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ }, i3 poemъ stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz p0stnikwvъ:

Raduйsz smmeHne blženne, razumomъ trbcы njzari1vsz,i3 lю1di tvo‰ kъ neй vёroю prosvэti1lъ є3si2, i3 si1loю krtA ўkrэplsemъ. Dušegubi1telьnыz є4rєsi nizloži1lъ є3si2 i3 cRkvi s™hz vozdvi1glъ є3si2, slaviti že vopl0щšagosz sn7a, ravna nc7Y i3 d¦u nauči1lъ є3si2, pravdoю i3 mi1lostію ўkrašazsz, i3 vsёmi dёlы bžctvennыmi njbogaщaemъ kvi1lsz є3si2: i3 nhnэ so bezpl0tnыmi raduzsz predstoi1ši, sъ ni1mi že hrt0vi moli1sz, dušamъ našimъ podati velію mlctь. Dvaždы.

Raduйsz smmeHne bGon0se, i4stinnoю lюb0vію ўzzvi1vsz, nasъ radi na zemli2 stranstvovavšagw, i3 t dv7ы vopl0щšagwsz hrtA bGa, crtvіz kr†snaz prewbi1dэlъ є3si2, r0da že i3 čadъ ўčuždi1vsz, člki ўdivi1lъ є3si2 ўstranenіemъ mjra, bёsы posrami1lъ є3si2 smirenіemъ tvoi1mъ, ѓgGlьskіz li1ki radosti i3sp0lnilъ є3si2: sъ ni1miže vodvorszsz, svёta i3spolnszsz b9estvennagw, i3 prebogatagw naslaždazsz sіsnіz: hrt0vi dž§e moli1sz, darovati mjrovi velію mlctь.

Prpdbne dž§e smmeHne dostočydne, gorы2 ґfHna došedъ, i3 revni1telь bhvъ vъ neй postsщыmsz, ю4nošeski vъ starosti podvi1gsz vozderžanіemъ i3 mltvami, selo2, dyšu tvoю2 njbnovi1vъ, i3 tyčami sleznыmi napoi1vъ sію2, trbčeskuю blgdtь vъ neй posёzvъ, i3 vozrasti1vъ, i3 krasnoe toS nhnэ kvi1lsz є3si2 prіsteliщe: nhnэ že raka tvoS kvi1sz i3sp0lnь s™agw d¦a. MĐro i3scэlenіz i3zlivaющi, ю4že mы2 lю1dіe tvoi2 njbstosщe blženne, mltvami m0limsz hrtY bGu, darovati namъ velію mlctь.

I$nы stіhi6rы nj mmroizli1tіi є3gw2, glasъ v7. Samoglasnы:

MĐro blgov0nno, ćkw rэkA d¦a blgdtію navodnsema, raka moщeй tvoi1hъ ćvэ i3stočaetъ, i3 bэsHvъ polki2 mhslennw pogružaetъ, blgočesti1vыhъ že lюdeй strasti i3 černostь njčiщaetъ, i3 dyšъ skvernu njmыvaetъ, i3 s®ca veselіemъ napasetъ, tebЁ dž§e predstosщihъ i3 molsщihsz ko gDu: moli1tvami tvoi1mi i3zbavitisz dš7etlёnnыhъ tomlenій. Dvaždы.

Plotsk0e rodi1telьstvo, vъ d¦0vnoe sыnovstvo2 povinyvъ, tvoemY shnu ю4noši, vъ starosti poslušli1vъ vъ pusthni smmeHne kvi1lsz є3si2. Tёmže i3 vo gr0bэ, ćkw ži1vъ shй poslyšalъ є3si2, poslanіe є3gw2 lюb0vію prіemъ, mĐro t moщeй tvoi1hъ i3stoči1lъ є3si2 i4že vёroю čerplющe bogati1msz. Tёmъ s®cA i3 dyšы njsщ7aющe, vasъ proslavlьšagw hrtA veličaemъ, ćkw di1vna vo s™hhъ svoi1hъ.

I#stoči1vый v0du i3zъ syha kamene, suщestvo2 є3stestvA pretvorszй ćkože h0щetъ, i4že vseS tvari gDь krёpostію, i3 stэnopi1sannoe tvoegw2 džbraza pod0bіe i3zъ suhagw vara mmrotoči1vo smmeHne dž§e kvi1lъ є4stь. I# ćkw drevle nepokori1vago ї}lz, blgopokori6vыz lю1di tvo‰ ўdivlsetъ, znamenmi že i3 čudesы2 proslavlsetъ predъ ni1mi, ćkw mwmsea svoegw2 ўg0dnika.

Slava, glasъ ѕ7.

Vsečestnhй prazdnikъ s™hz tvoeS pamzti, smmeHne dž§e vseblženne, lюb0vію sobravšesz dost0йnw ўblažaющe glemъ: raduйsz, blgočestіz načalo lюdeй tvoi1hъ, i3zъ ni1hže ternіe є4resi i3skoreni1vъ, pravoslavnыz vёrы l0zu nasadi1lъ є3si2. Raduйsz, trbcы pob0rniče, cRkveй vozdviženіe, i3 ni1щihъ bogati1telю. Raduйsz, smirenіz džbraze i3 stranstvіz ўči1telю, i4že tekyщee crtvo tri1nuvъ, p0stničeski vъ pusthni poži1lъ є3si2, i3 nhnэ so ѓgGlы ў hrtA veseli1šisz, kъ nemyže nj nasъ sъ ni1mi moli1sz, spasti1sz dušamъ našimъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Kto2 tebE ne ўblži1tъ pres™az dv7o: kt0 li ne vospoetъ tvoegw2 prečctagw ržctvA: bezlёtnw bo t nc7A vozsіsvый sn7ъ є3dinor0dnый: t0йže t tebE čctыz pr0йde, neizrečennw vopl0щsz, є3stestv0mъ bGъ shй: i3 є3stestv0mъ bhvъ člkъ nasъ radi, ne vo dvoю2 licY razdэlsemый, no vo dvoю2 є3stestv{ nesli1tnw poznavaemый. Togo2 moli2 čctaz, vseblžennaz, pomi1lovatisz dušamъ našimъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz.

Na lіtji stіhi6rы samoglasnы, glasъ d7.

Blženъ є3si2 voi1stinnu smmeHne dž§e dostočydne, th bo i4stinnoe soveršenіe є3đlьski podražavъ, bogatstvo razdalъ є3si2 trebuющыmъ, i3 vzemъ krtъ tv0й bGon0se, si1mъ ўčaщemu poslёdovalъ є3si2, zemnhmi nbcnaz i3zmэni1vъ, tlёnnыmi slavu netlёnnuю vozmezdi1lъ є3si2 raduzsz, i3 nhnэ so ѓgGlьskimi li1ki, na nbcёhъ scarstvueši hrtY bGu: є3gHže moli2 prepod0bne, vsskіz soblazni ѕmjevы i3zbavitisz, na zemli2 tvoю2 pamztь tvorsщыmъ.

Taйnыmi na nb7si2 blistanmi, presvёtlыz trbcы njzarsemъ smmeHne prisnoblženne, pričastіemъ b9іeй blgodati vыs0kъ bыvaeši: i3stočaeši bo na zemli2 mĐro i3scэlenіz, njbogaщaz vёroю prihodsщыz, no ćkw prt0lu predstoS hrtA bGa, t negHže dž§e njbožaemъ, vёroю tvoю2 pamztь tvorsщыmъ bžctvennuю, t i3skušenій mnogoobraznыhъ moli2 i3zbavitisz, i3 spasti1sz dušamъ našimъ.

Razšedšesz po zemli2 ćkw i3spolni1telіe є3đlіz, ntečestvo i3 r0dъ njstaviste: nbače, i3 po smerti živyщe, lюdeй svoi1hъ vssčeski newstaviste: b9іimъ bo manovenіemъ t čužestranstvіz vo svo‰ prіid0ste. Tёmže i3 cRkovь b9іz veselw m0щi vašz prіstъ, i3 si1mi ўkrasi1všisz raduetsz, mhslennw že i3spovёdaetsz glющi: prosvэti1sz dobr0ta moS, pače vsskіz lёpotы: veli1čitъ slava moS gDa, vozdavšagw mi2 dv0icu s™yю, shna so ntcemъ nevэstov0ždы, i3 ўtverždenіe vёrы, prіstіe dost0instvъ moi1hъ: se bo ґrhіerewvъ veli1kій verhъ, savva prehvalьnый, i3 smmeHnъ di1vnый i3 mnogopёtый šestvіe d¦omъ na nb7sA sotv0rše, vъ nёdrэhъ moi1hъ tэlesnw paki vodvori1šasz, prіidi1te prazdnikolю1bcы koeg0ždo si1hъ vkypэ pohvalimъ: džvagw ќbw, ćkw crtvo njstavivša, vъ pusthni posti1všasz, smirenіemъ voznesenna, i3 mĐro i3stočaющa. DŽvago že pusthnnoe vospitanіe, ćkw m§nka poщenіemъ, i3 ćkw ґpclwvъ propovёdanіe, nboi1hъ i3zsщnэ trudi1všihsz, i3 vo vsёhъ hrtY ўg0ždšihъ. Kъ nemyže ćkw i3myщe derznovenіe, m0lztsz spasti1sz dušamъ našimъ.

Slava, glasъ є7.

Vostrybimъ trub0ю pёsneй, vsёhъ kъ pohvalenію dost0йnomu, bGon0snыhъ nc7ъ nhnэ sozыvaющe. CRіe i3 knszi da divstsz, i4že vsёhъ cRS i4skrєnnimъ rabHmъ, i4že knszz tmы2, smirenіemъ nizloži1ša. Pastыrіe i3 ўči1telіe, prpdbnіi že i3 p0stnicы vsi2 sošdešesz voshvalimъ: ntcA u5bo, ćkw pervagw vёrы nastavnika, rэkY mlctыni, sk0rbnыhъ ўtэšenіe, i3 vsёhъ bolsщihъ mi1lovanіe. Shna že, ćkw mltvami bGodanna, i3 mlek0mъ poщenіz vospitanna, i3zrsdna pastыrz že i3 ўči1telz: džba nast†vnika lюdeй svoi1hъ, i3 tepla kъ bGu mltvami p®est†telz, i4hže pohvalsющe, si1ce rcemъ: q ntcы2 i3 pastыri, d0brіi, smmeHne prpdbne, i3 savvo sщ7enne! Trbcэ nhnэ ćkw p®estoitE, moli1te spasti1sz dš7amъ našimъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Germana patrіarha: Vostrybimъ trub0ю pёsneй, prekl0nšisz bo svhše vsecari1ca m™i dv7a blgoslovenmi vэnčavaetъ vospэvaющыz ю5. CRi2 i3 kn7zi da stekytsz, i3 cRcэ da vospleщutъ vъ pёsnehъ cRS r0ždšuю, smertію njderži1mыz pervэe, razrэši1ti člkolю1bnw blgoizv0livšagw. Pastыrіe i3 ўči1telіe d0bragw pastыrz, prečctuю m™rь sošedšesz da voshvalimъ. Svёщnikъ zlatozarnый, svэton0snый džblakъ, nb7sъ prostrannэйšu, njduševlennый že kіvHtъ, ngnezračnый vLčenъ prt0lъ, mannoprіemnuю zlatyю stamnu, zaklюčennuю sl0va dverь. Vsёhъ hrtіanъ pribёžiщe, pёsnmi bGoglag0livыmi pohvalsющe si1ce rcemъ: palato sl0va, spod0bi smirennыhъ nasъ nbcnagw crtvіz, ničt0že bo nevozm0žnw hodataйstvu tvoemY.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Nbcnыhъ kras0tъ sіsnіemъ, razymnw dž§e prosvэщaemь, vs‰ ±že na zemli2 kr†snaz njstavivъ, i3 za vs‰ hrtA stzžavъ: tёmъ svёtluю tvoю2 pamztь pёsnmi slavimъ, i3 tv0й gr0bъ s™hй vёroю njblobыzaimъ, molsщesz, mltvami tvoi1mi ko gDu, poluči1ti životA vёčnagw svёtlosti.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Prišestvіemъ s™hhъ moщeй tvoi1hъ, n§estvo tvoE njbogati1sz, i3 svёtlaz cRkovь tvoS si1hъ prіemši, i3 mmropodatelьnы i4hъ i3myщi krasi1tsz, i3 vsS vёrnыz sozыvaetъ, svэton0snuю i3 s™yю pamztь tvoю2 prazdnovati, taйnw kъ ni1mъ glющi: strui2 i3scэlenіz, mĐro počerpi1te; vёru, ćkw vёrnw daю1щe prihodsщыmъ, prazdnolю1bcы prіimi1te.

Stjhъ: ČCtnA p®e gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Prbr0českaz slovesA soveršaemaz vi1dzщe, glemъ: prvdnicы vo vёki živytъ, t tebE hrtE vozdasnіemъ: se bo nc7ъ sъ shnomъ, i3 po smerti pače životA hvali1mi. DŽvъ ќbw mĐro i3stočaz kvi1sz: džvъ že cёlъ i3 nerazruši1mъ blgouhaetъ, džba tgonsщa dyhi lukavstvіz, t tebE proslavlsema svhše: džba čudesы2 ўdivlsema, si1loю tvoeю.

Slava, glasъ G.

Blgočestіz i4stinnыz propovёdniki, i3 cRkve presvёtlыz ѕvэzdы2, smmeHna pervagw vёrы pob0rnika, savvu že i4stinnagw ўči1telz, i3 služi1telz є3đlіa, i3 skazatelz hrt0vыhъ sщ7ennыhъ tainъ, nboi1hъ pёsnmi pohvalьnыmi počti1mъ. Sji bo pače s0lnca prosіsša vъ vёrnэй tverdi, ćkw lučami ўčenіemъ, vъ n0щi nevёdэnіz syщihъ vozved0ša. Sji plevelы ѕločestіz i3sterzavše, blgočestіemъ lю1di svo‰ vozrasti1ša. I# bogatuю pravovёrіemъ ni1vu vozdёlaša. Sji i4stinnagw vіnograda hrt0va gr0zdъ zrёlъ, i4stinnuю vёru, na steblіzhъ čadъ svoi1hъ n0sztъ: є3g0že vёrnіi kdyщe, sъ veselіemъ stecemsz kъ ni1mъ, molsщesz: smmeHne bGon0se, savvo sщ7enne, serbskaz pohvalo2 i3 ўdobrenіe: pastыrіe i3 ўči1telіe, pervagw pastыrz i3 ўči1telz hrtA moli1te: dušamъ našimъ podati velію mlctь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Bezъ sёmene t b9estvennagw d¦a, v0leю že dž§eю, začala є3si2 sn7a b9іz: t nc7A bezъ m™re prežde vBkъ syщa, nasъ že radi, i3zъ tebE bezъ nc7A bhvša, pl0tію rodilA є3si2, i3 mLnca mlek0mъ pitala є3si2: tёmže ne prestaй moli1ti i3zbavitisz t bёdъ dš7amъ našimъ.

Na blgoslovenіi hlёbwvъ, troparь, glasъ G.

Bžctvennoю blgodatію prosvэti1vsz, i3 po smerti pokazyeši svёtlostь žitіS tvoegw2: i3stočaeši bo mĐro blgouhanіz, pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ: i3 lю1di tvo‰ nastavilъ є3si2 kъ svёtu bGorazymіz, smmeHne dž§e našъ, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mlctь.

I# Bcde dv7o:

Na ќtreni, Na BGъ gDь, troparь s™agw dvaždы, Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Po №-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti i3 sl0vo:

Mlctva bGa, mlctію sebЁ dž§e ўstr0iti hotS, mlctivъ stzžalъ є3si2 razumъ, i3 mlctivnw ni1щыz ўщedrilъ є3si2: nestosщimъ bogatstvomъ smhslennw, vo vёki nedvi1žimoe i3skupi1lъ є3si2: є4že nhnэ vosprіemlz raduešisz, smmeHne bGon0se, i3 vseblženne: moli2 hrtA bGa, pregrэšenій proщenіe darovati, čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezsёmennw r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 blži1mъ r0di člčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS b9estvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 člčeskій r0dъ dost0йnw slavimъ vses™0e ržctvo2 tvoE i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati, poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Po v7-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й sp7se:

Ќtro blgolёpnw vozsіsvъ lю1demъ tvoi6mъ, tmY glub0kuю є4resi tgnavъ dž§e, i3 dyšы i4hъ prosvэti1lъ є3si2 vёroю. Tёmže cRkovь tvoS svэtozarnaz, m0щi tvo‰ i3myщi, poetъ dnesь svэton0snuю tvoю2 pamztь smmeHne, hrtA veličaющi. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Nastavi nы2 na pytь pokasnіz, ўklonsющіzsz prnw kъ bezpytіemъ ѕHlъ, preblgagw prognёvaющыz gDa, neiskusobračnaz blgcvennaz mRje, pribёžiщe tčaznnыhъ člkwvъ, b9іe prebыvanіe.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Prem®stь i3 sl0vo:

Mіroderžanіz i3 mjrskihъ kras0tъ ćkw s0nіz lьstsщaz njstavivъ, i3 vo ґfHnstэй pusthni sъ sn7omъ vseli1vsz, i3dёže slovesnoe stado gDvi sobravše, i4mže i3 vsesvёtlіi svэti1lьnicы kvi1stesz smirenіemъ prohodsщe. Tёmže lюb0vію voshvalsющe, veličaemъ i3sh0dnuю vses™yю vašu pamztь, molsщesz bGon0snіi ntcы2, savvo i3 smmeHne hrtY bGu, pastvu vašu vъ mi1rэ, i3 soю1zэ lюbvE sohrani1ti.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

T trbcы є3di1nagw preestestvennw začenši dv7o, i3 čydnw segw2 porodilA є3si2 pače sl0va i3 mhsli, i3 džbщnw b9estvennagw є3stestvA ўstr0ila є3si2 člvёčeskoe є3stestvo2, drevle i3zgnannoe. Tёmže sošedšesz, ržctv0mъ tvoi1mъ vsi2 spasšіisz vsenepor0čnaz, tvoi1mъ slovesemъ poslёduющe d0lžnw tS ўblažaemъ: molsщe hrtA bGa pregrэšenій njstavlenіe darovati, vёroю tS slavzщыmъ m™rь є3gw2.

Taže stepenna, №-й ґntіfHnъ, d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČestnA predъ gDemъ smertь, prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe t matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7. Samoglasna:

VozsіS dnesь preslavnw, vsesvёtlaz tvoS smmeHne pamztь, sozыvaющi nasъ prazdnolю1bcєvъ, kъ pohvalenію vo slavэ hrtA bGa našegw: i4že priri1щuщe kъ racэ moщeй tvoi1hъ, mmroiscэlenіz darы prіemlemъ. No ćkw i3mёz derznovenіe, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našimъ.

KanHnъ pres™hz bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7, glasъ }. I# s™agw dvA kanw6na, na }.

KanHnъ s™agw, glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Li1cы ї}lьtestіi nevlažnыmi stopami p0ntъ čermnый i3 vlažnuю glubinY prognavše, vsadniki trіstatы vragi2 vi1dzщe vъ neй pogruženы, sъ veselіemъ poshu: poi1mъ bGu našemu ćkw proslavisz.

Fesvjtznina revnostію, st{dnыz є4rєsi potrebi1lъ є3si2: sъ ni1miže ko hrtY, mltvami tvoi1mi st{dnыz mo‰ p0mыslы potrebi1ti moli1sz. Ćkw da vozmogY derznovennw pohvali1ti tS smmeHne bGon0se prnoblženne.

E#gdA sіsnіemъ pres™hz trbcы prpdbne dž§e njzari1vsz, є4resi mrakъ njstavivъ, lю1di tvo‰ vozvelъ є3si2 t tmы2 nevёdэnіz, vo svёtэ bGorazymіz, smmeHne bGon0se, i3 prnoblaženne.

NJ bz7э vёroю vozmogaz, є3retjčeskoe šatanіe nizloži1lъ є3si2, i3 r0gъ vёrnыhъ cRkve vozneslъ є3si2, hrtA nc7Y sn7a є3dinosyщna, i3 d¦u ravnočestna, trbcu nerazdэli1muю vo є3di1nomъ bžctvЁ lю1di tvo‰ česti2 nauči1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Dobr0toю blgdti preukrašennaz bGoradovannaz, dž§ee sl0vo pl0tію ćvlьšeesz, za blgoserdіe neizrečennoe, pače ўmA i3 sl0va blgcvennaz rodilA є3si2: prebhvši dv7oю po ržctvЁ neskvernaz.

Drugjй kanHnъ s™agw nj mmroizli1tіi, glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Posёčennый nesэk0magw presэčE, i3 vi1dэ s0lnce zemlю, ю4že ne vi1dэ: lю1tago vragA vodA potopi2, i3 neprohodi1moe pr0йde ї}lь. pёsnь že vospэvašesz: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

Sl0vo razuma podaždь mi2 beznačalьne sl0ve: i4maši bo bogatstvo mlcrdіz, bezči1slennыhъ tvoi1hъ sudebъ, da i3 ѓzъ duševnagw mraka i3zbёgnuvъ, skvernu že ўmA njči1stivъ, dost0йno vospoю2 tvoegw2 ўg0dnika.

BGosvёtla tS svэti1lьnika poznahomъ, svёtomъ bGorazymіz lю1di tvo‰ smmeHne dž§e njzari1vša, i3 tmY є4resi tgnavša pervэe: nhnэ že mĐromъ moщeй tvoi1hъ vsS njblgouhaeši. Tёmъ svэton0snuю tvoю2 pamztь prazdnuemъ.

I#spravlenіemъ vёrы dž§e prosіsvъ, rэkY mlctыni i3zъ serdca tvoegw2 ni1щыmъ i3stoči1lъ є3si2, tnю1duže mĐra i3st0čniki i3zlivaeši: i4hže strui6 veselstъ gradъ b9ій, tvoю2 cRkovь: vъ neйže tvoю2 pamztь prazdnuemъ.

Raka moщeй tvoi1hъ smmeHne, kladzzь kvi1sz i3scэlє1nіz, i3stočaющi mĐro blgouhanіz: i4mže s®ce moE njmhй molю1sz ti2, blgouhanіe pokazyz hrtY, i3 ќmъ m0й njbveseli2, tvoю2 svэton0snuю pamztь vospэvati.

Ćkw dvA svэti6la vёroю lю1di svo‰ prosvэti1ste, čudesnыmi blistanmi, sl0va propovёdanіemъ, mrakъ є4resi t ni1hъ tgnavše: i3 nhnэ poganъ nah0da, i3 vsskіz sk0rbi, mltvami vašimi savvo i3 smmeHne si1hъ i3zbavite.

BGor0dičenъ: CRkovь presvёtluю b9ію vёdый tS, vsёhъ tvareй voi1stinnu vhššuю, smmeHnъ tv0й ўg0dnikъ bGomati, svёtlu na zemli2 cRkovь, vo tvoю2 slavu vozdvi1že čctaz: vъ neйže čctыmi glasы, blžaщыz tS sp7saй.

Katavasіz, po ўstavu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію, i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю dž§eю v3postasnoю mydrostію hrtE: nёstь bo s™ъ, pače tebE člvэkolю1bče.

NJ blgočestіi zavi1dimъ, bratneю nenavistію vъ temni1cэ zatvorsešisz: i3dёže džbrazomъ m§nika geHrgіz, ѓgGlъ dž§e kvlsetsz ti2, t‰žkіz njk0vы t tebE rasterzaz, i3 t smerton0snыz ćmы smmeHne i3zvede tz.

Suemydrennый plača dost0inъ, nj tvoeй lюbvi2 negodyz, kainъ nravomъ, paki ўbi1ti tS pokusi1sz, mn0žestvo i3noplemennыhъ na tS sovokupi1vъ. I$hъ že nj gDэ vozmogaz, kopіE njbraщaz smmeHne nizloži1lъ є3si2.

I$že na tS sBti ўgot0vavъ, vъ ni1hъ pod0bnw ўvzzaetь, bGu mestь svoю2 na nemъ tdavšu: i3 ćkože drevle m0remъ faraHna, i3 sego2 rёčnыmi vodami potopi2, tebE dž§e proslavlsz dost0йnw, ćkw na negw2 ўpovavša.

BGor0dičenъ: E#di1na tы2 por0ka nepričastna, i3 skvernы ne i3myщi dv7o čctaz, pok0iщe že pače kvi1lasz є3si2 nbcnыhъ blgъ, vъ ts bo vseli1sz hrt0sъ, dobrodёteli vsS s™hnz prenepor0čnaz: є3g0že m0li por0ka nasъ i3zbaviti mltvami tvoi1mi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverždeй vъ načalэ nb7sA razumomъ i3 zemlю2 na vodahъ njsnovavый, na kameni mS, hrtE, zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2, ćkw nёstь s™ъ, pače tebE, є3di1ne člvэkolю1bče.

Blženъ myžъ dv7domъ pervэ narečesz, i3 nami nhnэ pohvalsemъ, sovёta nečesti1vыhъ smmeHnъ neprіemь, i3 puti2 bezzak0nnыhъ ўkloni1vsz, zak0nu že gDnю poučazsz, drevo plodovi1to nasadi1vsz, d¦a blgdtію napasemь.

Plodы2 dobrodёteleй, blgouhanіz dёlatelю hrtY prinošaz kvi1lsz є3si2, t negHže blgdtь prіemъ, mĐro nhnэ i3stočaeši, prosvэti1všisz že pamztь tvoS, vo vёki proslavisz: smmeHne bGon0se, pohvalo2 lю1demъ tvoi6mъ.

Pal0mski ćkw fjnіxъ vёroю smmeHne vo hrtЁ procvёlъ є3si2, i3 ćkw kedrъ, blgočestіemъ čada tvo‰ ўmn0žilъ є3si2, i3 mĐromъ moщeй tvoi1hъ ўmaщaz, tvoю2 pamztь lюb0vію poю1щihъ.

Vsёhъ krasnыhъ mjra č{vstvіz prešedъ, smhslomъ džtče bGomydrыmъ, kъ vhšneй ži1zni ўm0mъ preloži1vsz: i3dёže nhnэ so ѓgGlы veseli1šisz, i3 mĐra tvoegw2 i3st0čniki, lю1di tvo‰ radostnw napaseši.

Svёtu veli1komu predstosщe, i3 tonydnыmi zarsmi njsіsemi, i3 prebogatыmi lёpotami sіsющe, dyšы rabъ svoi1hъ smmeHne i3 savvo prosvэti1te, є4že vospёti svэton0snuю vašu pamztь dost0йnw.

BGor0dičenъ: Doi1ši mlek0mъ vsёhъ dv7o pitatelz, roždennagw bezъ tli2, i3z8 prečctagw tvoegw2 tёla, i3 derži1ši na rukY vsS soderžaщagw, i3 sokrušennыhъ tleю paki nazidaющa: i3 nasъ vo vёrэ nepodvi1žimыhъ nazdati, moli1sz.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Drugjй ґvraamъ nravomъ i3 dёlы kvi1lsz є3si2, mlctію i3 vёroю ўkrašazsz, ntečestva i3 r0da i3zšelъ є3si2 bGa poslušanіemъ, i3 vъ stranahъ čuždi1hъ ўg0dnw tomY poži1lъ є3si2, tёmъ i3 ґvraamle pričastіe tebЁ darovasz, i3dёže nhnэ vosprіemlz raduešisz: i3 raka moщeй tvoi1hъ i3stočaetъ mĐro i3scэlenіz, tvo‰ shnы veselsщi poю1щыz tS: smmeHne džtče bGon0se, moli2 hrtA bGa pregrэšenій njstavlenіe darovati, čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

E#gdA prіi1detъ sudi1ti vsю2 zemlю, vsёhъ vLka i3 tvorecъ, nvcamъ mS sopričti2 desnhmъ njsuždennagw: i3 kromёšnіz tmы2, i3 vsskagw mučenіz, tvoegw2 nepotrebnago rabA i3shiti2 molю1sz, da blgodarnw veličaю bogatstvo tvoeS blgosti, bcde vsenepor0čnaz, i3 vopію1 ti raduzsz: moli1sz hrtY bGu pregrэšenій dati mnЁ, tebe bo i4mamъ nadeždu rabъ tv0й.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: LюbvE radi щedre tvoegw2 džbraza, na krtЁ tvoemъ stalъ є3si2, i3 rastazšasz kzhcы, th bo є3si2 člkolю1bče krёpostь moS i3 hvalenіe.

Nerazdёlьnыmъ svёtomъ bžctvA trisvёtlыz trbcы smmeHne, lю1di tvo‰ njsіsnіemъ prosvэti1lъ є3si2: є4юže dž§e vozmogaz v0lki є3retіki2 tgnalъ є3si2 vopіS: slava si1lэ tvoeй gDi.

E#di1nstvomъ vёrы i3 nadeždы, i3 lюbvE soю1zomъ dš7u tvoю2 prpdbne i3mёz ўtverždennu, mlctivъ i3 pravъ s®cemъ kvi1lsz є3si2: i3 segw2 radi ćkw pravedniku svёtъ i4stinы vozsіS tebЁ, i3 togw2 suprygu veselіe.

Dobr0tы voždelёvъ nedomhslimыz, ćže vъ žitіi2 d0brэ ўstr0ivъ, sverstniki že i3 č†da njstavivъ, bogatstvo i3 crtvo dž§e prewbi1dэvъ, krton0snw pusthnю naslёdovalъ є3si2, i3 sъ shnomъ ўprazdni1vsz vopіS: slava si1lэ tvoeй gDi.

BGor0dičenъ: NJživi1 mz є3di1na zastypnice vёrnыhъ, th bo m™i bGa bыlA є3si2, tvorca že i3 sodёtelz, prіemša našъ džbrazъ prenepor0čnaz, i3 spasšagw t tli2 i3 smerti, i3 slavoю b9іeю proslavlьša.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi smotrenіz tvoego2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvo‰ čudesA.

Ґvraama strannoprіstіemъ pod0bzsz, jwva mlctivnoe niщelю1bіemъ podražaz, džko slэphmъ, i3 nogA hromы6mъ, ntecъ si6rыmъ, i3 vsBmъ mi1lovanіe kvi1lsz є3si2, i3 pače si1hъ i3zsщnэйšaz vzыskalъ є3si2.

Ю$nošeskoe soveršenіe vozlюbi1vъ, bogatstvo tvoE ni1щыmъ razdalъ є3si2, i3 crtvo njstavivъ, hrtY poslёdovalъ є3si2. Tёmže na nb7sёhъ sokr0viщe tebЁ darovalъ є4stь, tonyduže bogatstvo, mĐro smmeHne i3stočaeši.

T blgoutr0bnagw tvoegw2 s®ca, bogatoю ruk0ю є4že kъ ni1щыmъ, mĐro nhnэ i3stekaetъ, lю1di tvo‰ ўmaщaz prpdbne, tvo‰ dobrodёtєli pohvalsющыz: vozmezdna bo bhša tebЁ džtče pervыmъ vtor†z.

Ćkw raйskій krjnъ vёroю procvёlъ є3si2, i3 ćkw maslina mlctь i3stočaz kvi1lsz є3si2, i3 ćkw šip0kъ taйnый procvёlъ є3si2 poщenіemъ: segw2 radi blgov0nіz i3 čctnagw mĐra cRkovь tvoю2 i3spolnsz, blgouhaeši lю1di tvo‰.

Tlёemыz slavы krasotY voznenavi1dэvše, mjra i3 mіroderžanіz mhslію bGomydroю i3zbэžavše, i3 vъ pusthni poщenіemъ prosvёщšesz smmeHne i3 savvo, pamztь vašu poю1щihъ mltvami vašimi njzari1te.

BGor0dičenъ: P0moщь i3meni1tu njbrёtše tS bcde savva i3 smmeHnъ tvoi2 ўgHdnicы, є3reseй hramы raz0rše, i3 cRkvi vъ slavu vsёhъ bGa sn7a tvoegw2 vozdvig0ša: vъ ni1hže čctaz vLčice, zastypnicu hrtіanъ tebE poю1щihъ spasaй.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Nhnэ vostanu, prbr0česki rečE bGъ, nhnэ proslavlюsz, nhnэ voznesysz, padšagw prіemь t dv7ы, i3 kъ svёtu ќmnomu voznossй moegw2 bžctvA.

Slavenъ vъ žitіi2 zemnagw crtvіz, bogatstvomъ i3 si1loю kvi1lsz є3si2, i3 sіE p0stničeskimъ i3zmэni1vъ, hrtA cRS na zemli2 vopl0щšagosz, niщetЁ dž§e ўpod0bilsz є3si2: tёmъ mn0gimi tS darmi njbogati1lъ є4stь.

Tekyщimi nestostelьnыmi, sto‰щaz i3 vBčnuющaz, i3 vremennыmi i3 tlёnnыmi nbcnaz i3zmэni1vъ: i3dёže so ѓgGlы likyz raduešisz. NJ nasъ i4že tvoю2 pamztь smmeHne soveršaющihъ moli1sz.

Q d0brыz kypli tvoeS, i3 premydragw premэnenіz! Pogibaющimъ bogatstvomъ, vёčnoe i3skupi1lъ є3si2, i3 ni1žneю vlastію vhšnee crtvo i3zmэni1vъ: vъ nemže nhnэ dž§e veselssz, ko hrtY nj nasъ moli1sz.

BGor0dičenъ: I$stinnuю tS bcdu svёmы prečctaz vLčce, i3 i3zъ tebE r0ždšagwsz bGa sl0va vёduщe vo dvoю2 suщestv{ propovёduema i3 v0li, samovlastnw poznavaemu hrtA bGa m™rь bGonevёstnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tьmA nkasnnago. No njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ўprazni1tesz i3 razumёйte, dv7domъ ўslhšavъ, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, bGa glющa: crtvo mztežnoe smmeHne njstavivъ, vъ pusthni poщenіemъ ўprazdni1lsz є3si2, ćkw pod0bnw razumёti bGa, i3 t negw2 razumёtisz.

Svэti1lьnika mhslennw presvёtla, lю1dіe tvoi2 poluči1vše tS veseli1msz: bžctvennoю bo vёroю tob0ю prosvэщaemi, i3 mĐromъ s™hhъ tvoi1hъ moщeй smmeHne njblgouhaemi njbogaщšesz raduemsz.

Slhšahomъ tvo‰ di6vnaz pervэ, slavы crtvіz prewbi1dэnіe, nhnэ že preslavnaz vi1dimъ čudesA: stэnopi1sannoe bo tvoegw2 džbraza pod0bіe, t suhagw vara moщemъ pod0bnw mĐro i3stočaetъ.

Takov0ю slavoю proslavi tS, tak0vыmi čudesы2 ўdivi1 tz, takovhz p0česti darovA tebЁ na zemli2, i4že bogatыz darы daetъ hrt0sъ lю1bzщыmъ є3gw2, vъ nbcnыhъ dž§e, i4hže džko ne vi1dэ kto2 dov0lenъ i3zglati.

Kъ životY nestarёющemusz, i3 radosti netlёnnэй, kъ veselію voi1stinnu pače ўmA smmeHne i3 savvo prestavistesz: dёtelьnыmъ bo lюbomydrіemъ veщestvennыhъ tbёgše neveщestvєnnaz poluči1ste.

BGor0dičenъ: Strannoe tvoE začatіe ntrokovi1ce, strannoe i3 strašno є4že pače ўmA čctaz tvoE ržctvo2, ўstranšeesz drevle t bGa člčeskoe suщestvo2 tomY sobiraющi vLčce, i3 dobr0tu pervuю nazidaющi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Byrz mS mn0gihъ sogrэšenій moi1hъ potoplsetъ, i3 i3znemogaetъ dyhъ m0й: no tы2 gDi ćkw mlctivъ sšedъ, vozvedi2 živ0tъ m0й.

Naučenъ vhšneю smmeHne premydrostію, i3 ni6žnzz prezrёvъ ćkw nes{щaz, vъ pusthni poщenіemъ vseli1lsz є3si2, bGu že prnw i3spovёdazsz, i3 kъ nemY dž§e lюb0vію prilэplszsz, radostnw poži1lъ є3si2.

I#skysenъ vъ žitіi2 zemn0mu v0instvu, na supostatы pobBdы mnHgіz postavivъ: i3 vo i4nočestvэ smirenіemъ i3 mltvami bэsHvъ polki2 mhslennw pobэdi1lъ є3si2 smmeHne dž§e, vo nboi1hъ hvali1mъ.

Pače ќmnыz slavы, raйskіz dobr0tы naslaždenіz, i3 svёta razymnagw syщіz radosti nadeždeю dž§e ўveselsemъ, vъ pusthni ўserdnw sъ shnomъ poži1lъ є3si2: tёmъ ў hrtA vo vёki sъ ni1mъ smmeHne raduešisz.

BGor0dičenъ: NJ nasъ moli2 shna tvoegw2, gDa že i3 bGa čctaz vLčce, vsederži1telьnoю si1loю vsS nossщagw, i3 vъ nemoщn0e pl0ti i3zъ tebE njblekšasz, dv7o vsenepor0čnaz, na blgodэsnіe člkwvъ člkolю1becъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Mltvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

T mn0gihъ služi1mь, posluži1ti i3zv0lilъ є3si2, t prebogata ўb0gъ hotS bhti voi1stinnu dž§e, d0broю i3zmёnoю i3zmэni1vsz, pal0mski pod0bnw reщi2: sіS i3zmёna desni1cы vhšnzgw.

Hramъ sebE bGu sotvori1vъ, cRkovь togw2 m™re sъ sn7omъ vъ gorЁ s™ёй vozdvi1glъ є3si2, ю4že i3 njblgouhalъ є3si2 mĐromъ s™agw tvoegw2 tёla: ćže nhnэ blgolёpіemъ, shnы tvoi1mi ўkrašaema gr0bъ tv0й njbnovlsetъ, pamztь tvoю2 prazdnuющihъ.

Dёlы dobrodёteleй živonačalьnoe dёйstvo t živonačalьnыz trbcы prіemь, mertvostь gr0ba zabvenіz hodataz, ćkw životočaщъ nhnэ kvlseši: nepotai1 bo tvoi1hъ i3spravlenій smmeHne, strusmi mĐra tvoegw2.

BLgtь vsedёtelьnaz d¦a pervэe selenіe vъ tebЁ njbrёtši, nhnэ raku moщeй tvoi1hъ njsэnsющi mĐra i3zdaю1щuю kladzzь, sію2 sodёla: t negHže bLgtь blžaщe tS počerpaemъ, smmeHne prpdbne, i3 i4nokwvъ ўkrašenіe.

Neprekl0nnіi stolpi2 cRkve hrt0vы, smmeHne i3 savvo kvi1stesz: vh bo ćkw perstь, є4resi popravše, lю1di svo‰ vozvhsiste kъ vёrэ blgočestіz. Tёmъ ѓgGlwmъ sograždane bhste, vospэvaющe sъ ni1mi: s™ъ, s™ъ, s™ъ, nc7ъ, i3 shnъ, i3 d¦ъ s™hй.

BGor0dičenъ: I$že manovenіemъ vsS soderžaй, i3 crtvuzй vёki vsёmi hrt0sъ bGъ, i3zъ tebE bGomati voploti1sz bezstrastenъ shй bžctv0mъ, menE radi krtY sočtasz, є3gHže strasti želaющe tvoi2 ўgHdnicы, crtvo zemn0e njstavlьše, p0stničeski tomY sraspsšasz.

Kondakъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: E$že nj nasъ i3sp0lnivъ:

ЃgGlьskoe vozlюbi1vъ na zemli2 žitіE, mіroderžanіe i3 mjrъ njstavivъ, poщenіemъ hrtY smmeHne poslёdovalъ є3si2, kъ nemyže lю1bzщihъ tS ґpclьski nastavilъ є3si2, vopіS: vozlюbi1te bGa, ćkože džnъ vozlюbi2 nasъ.

Jkosъ: I$že do raspstіz i3 smerti nasъ radi smiri1všagwsz, krtъ poщenіemъ smiri1vsz dž§e, poneslъ є3si2: i3 tёmъ hvalzщagosz prt0lъ sv0й ўtverdi1ti na džblacэhъ, ćkože na g0rdagw d0blestvennэ podvi1gsz, nizloži1lъ є3si2. Tёmъ velmi2 tS proslavi hrt0sъ, veli1kій darodatelь: є3myže nhnэ predstoS pominaй, ćkw ntečestvolю1becъ, i3 t napadenіz proti1vnыhъ stado tvoE soblюdaй nerazsыpaemo, i3 ўmaщaz mĐromъ tvo‰ lю1di znamenaй, gubi1telz dyšъ bэžati t ni1hъ tvorsй smmeHne mltvami tvoi1mi: ґpclьski že nastavlsz, i3 vopіS lю1bzщыmъ tS: vozlюbi1te bGa, ćkože džnъ vozlюbi2 nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Spasaй vo ngni2 ґvraamskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ćže pravda pravednw ўlovlsše, prepёtый gDi b9e nc7ъ našihъ blagoslovenъ є3si2.

Ю$nošeski, vъ starosti tёsnый pytь šestvovati i3zv0livъ, kъ prostranstvu raS, i3 dreva živ0tnagw dosti1glъ є3si2, i3dёže nhnэ naslaždaemъ raduešisz, i3 namъ si1hъ dosti1gnuti, ko hrtY smmeHne moli1sz.

Tы2 na zemli2 ni1щыmъ, bGa dž§e vzaimovavъ, i4že tebЁ vъ nbcnыhъ, prpdbnыhъ i3 prvdnыhъ pričastіe darovA, ćkw revni1telю i4hъ na zemli2 bhvšu: i3 ѓgGlwmъ ravnočestna tS ўstr0i.

E#gHže zapovэdi soblюdaz hrtA, lюb0vію prosvэщaemь, svёtlaz mjra njstavivъ molvh že pusthneю žiteйskіz i3zbэžavъ, i3 nj gDэ dž§e poučazsz, premjrnuю tišinY poluči1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Q vhše ўmA tvoi1hъ pohvalъ prečctaz dv7o! Ćkw bGa začenši, sodёtelz že tvorcA i3 gDa: tёmže r0di vsi2 člvёčestіi, i3 bezpl0tnыhъ ўmHvъ činonač†lіz tS blažatъ, i3 mы2 vsi2 ćkw m™rь b9ію, neprestannw tS slavimъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe poshu: blgcvenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Razumэvaz na ni1щa i3 ўb0ga, blgъ myžъ mi1luzй i3 daS kvi1lsz є3si2, i3 blgosti b9іz spod0bivsz, blgi1hъ zemlю naslёdovalъ є3si2: tonyduže i3 nasъ nhnэ smmeHne veseli1ši, njblgouhaz strusmi mĐra tvoegw2.

Vsedyšnw hrtA vozlюbi1vъ, i3 togw2 zapovэdi soblюdaz, ćkw rэk0ю blgoutr0bіemъ, i3zs0hšihъ niщet0ю bogatnw napoi1lъ є3si2. Tёmъ tvoю2 pamztь vozveli1čilъ є4stь, i3 raku moщeй tvoi1hъ mĐromъ dž§e njbogati1lъ є4stь.

Vъ peщi2 plamenemъ r0su i3stoči1vый, i3 i3zъ suhagw žezlA cvёtъ i3zrasti1vый, di1venъ vъ dёlэhъ svoi1hъ gDь: i3 tvoegw2 džbraza stэnopi1sannoe pod0bіe, i3zъ suhagw vara smmeHne, mmroprozzbaющee kvi1lъ є4stь.

Bezmёrnыmъ tvoi1mъ smirenіemъ, bezmёrnw hval0ю vhszщagosz, na zemli2 g0rdagw smiri1lъ є3si2. Nhnэ щit0mъ mltvъ tvoi1hъ, t k0zneй є3gw2 lю1di tvo‰ smmeHne zaщiщaй, mastію mĐra tvoegw2 znamenyz poю1щыz: blcgvenъ bGъ nc7ъ našihъ.

Svёtlo ntcы2 pervэe vaše žitіE svэtlёйše že nhnэ pamztь i3 čctnёйši: sokr0viщe bo blgosti, i3 d0mъ mlcti kvi1stesz, i3 pervыz blgosti suщestvA spod0bistesz, smmeHne i3 savvo i4stinno ўblžaemi i3 dost0йnw hvali1mi.

BGor0dičenъ: DŽgnennыmi blistanіi, prosvэti2 njmračennoe moE s®ce r0ždšaz na zemli2 vost0ka, mhslennagw slnce: i4mže prosvэti1všesz tvoi2 služi1teli, savva i3 smmeHnъ bGomati. Lю1di svo‰ na zapadэ njzari1ša, i3 nauči1ša pёti: blcgvenъ bGъ nc7ъ nš7ihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blgočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blcgvi1te gDa.

Čyvstvennыhъ dobr0tъ ćkw s0nіz i3zbэžavъ, i3 mhslennыhъ poluči1ti voždelёvъ, vъ gorY s™yю všelъ є3si2 smmeHne, sn7a nastavnika podvigHmъ d¦0vnыmъ i3mёz, želaemыhъ nepogrэši1lъ є3si2.

E#di1nagw želaz kъ ži1zni vedyщagw puti2, mjra krasnыhъ mimoteklъ є3si2. Tёmъ premjrnoe naslёdіe stzžalъ є3si2, tonyduže prosvэti1lъ є3si2 dš7ы poю1щihъ tS, prosvэщenіz neizrečennagw smmeHne spodoblsemь.

Slnce na zemli2 dobrodёtelію shna tvoegw2 njbrёtъ, togw2 slovesы2 dž§e prosvэщaemь, ѕvэzdA svэtlёйšaz kvi1lsz є3si2: sъ ni1mъ že predstoS hrtY bGu, nj nasъ hvalzщihъ vašu pamztь ntcы2 moli1tesz.

BGor0dičenъ: I$že nc7Y є3dinor0dnagw, i3 t nebыtіS dž§imъ sovёtomъ vssčeskaz sostavivšagw, sl0va b9іz beznačalьna bGolёpnw rodilA є3si2, pl0tію bhvšagw nasъ radi člka. Segw2 radi tS bGorodi1telьnicu pravoslavnw mydrstvuemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю sp7sє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, sщ7ennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkw ќtro, ćkw slnce pamztь tvoS vozsіS, prosvэщaющi s®cA vёrnыhъ: th bo svёta i3 dnE kvi1lsz є3si2 naslёdnikъ, i3dёže dž§e vodvorszsz nhnэ pominaй tvoю2 pamztь blžaщihъ, i3 poю1щihъ: dёti blgcvi1te, sщ7ennicы vosp0йte: lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Selo2 mhslennoe, dyšu tvoю2 kъ ni1щыmъ mlctію posёzvъ, ўgobzi1všыzsz ti2 plodы2 živHtnыz, vъ vёčnыhъ ži1tnicahъ sobralъ є3si2, i3 t nbi1lіz nbcnagw tvoegw2 bogatstva, mĐromъ na zemli2 blgov0nnыmъ, shnы tvo‰ ўkrašaeši.

Prekrasnый dušeю, tv0й dž§e savva lюbeznый, drugagw tS patrіarha ćkw pervagw їHsifъ, n0vago namъ ї}lz prin0sitъ, ne t є3gĐpta rab0tы, no t s™hz gorы2: i3 vъ zemli2 lюdeй tvoi1hъ ўtverždenіe, mmrotoči1va položi1lъ є4stь.

CRkovь tvoS veli1kaz, bžctvennый ćkw raй vi1ditsz, raku moщeй tvoi1hъ dž§e i3myщi cvёtы razli1čnыz mnogowbraznыz tvoeS dobrodёteli čudesnw prozzbaющi, i3 tvoю2 pamztь smmeHne čtyщыz njblgouhaetъ poю1щi: džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Čužestrannіi gr0bi vaši, p0stničeskimi vašimi tэlesы2 njs™i1šasz, zemlS vaša blgcvi1sz prišestvіemъ moщeй vašihъ, cRkvi že vašz ўkrašaюtsz, mmropodatelьnы i3 blgouhannы si1hъ i3myщz: ćže t bGa mi1romъ sp7saйte.

BGor0dičenъ: S™az, dveri tverzi mi2 čctaz bcde, syщыmъ vo tmЁ svёtъ newpi1sannый, njpi1sannagw pl0tію hrtA pravdы slnce njblistavši. E#gHže lučami savva i3 smmeHnъ njzari1všesz, stranY lюdeй svoi1hъ, vёroю tomY prisv0iša.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz, klstvu vseli1la є4stь. Th že dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Mn0gъ vъ mlcti i3 vo blgosti njbrёtsz, mn0gihъ vhše ўmA blgъ naslёdnikъ kvi1lsz є3si2, ćkw sn7ъ n§eskihъ sokr0viщъ. Q velikodarnыz ruki2! Q darovanіz prevoshodsщago hrtA proslavlьšagw tS dž§e smmeHne.

E#di1nagw t trbcы rodi1všagwsz, cRkovь svёtlu vozdvi1glъ є3si2, i3dёže tvoS mmrotoči1vыz m0щi, cэlьbY vёroю prihodsщыmъ podavaюtъ. Vъ neйže lю1dіe tvoi2 pamztь tvoю2 džtče ўblžaющe, hrtA veličaemъ.

NJtzgčennіi pregrэšenmi, i3 strastmi2 preklonennіi, kъ tebЁ džtče pribэgaemъ, nboi1hъ razrэšenіe i4щuщe, no ćkw i3zbrannikъ vLki hrtA, tvoi1mi mltvami vozdvi1gni nasъ t dš7etlёnnыhъ strasteй.

Nhnэ s™az tvoS pamztь, soveršaющihъ ю5 njsщ7aetъ, s™o bo džtče poži1lъ є3si2 žitіE, i3 svёtlosti s™hhъ ўluči1ti spod0bilsz є3si2: spod0bi i3 nasъ ўluči1ti častь dostosnій tvoi1hъ, ne ponosS veli1čestvu prošenіz.

BGor0dičenъ: E#di1nagw t trbcы, є3di1na m™i bhvši, so derznovenіemъ sn7u tvoemY moli1sz, spasti2 t nasi1lіz muči1telьska, plэnenіz že i3 rab0tы rabы6 tvo‰: ti1hostь že i3 sp7senіe podati, tS veličaющыmъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nb7sъ. Tёmъ tS bcdu ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Prišestvіemъ pervэe moщeй tvoi1hъ, n§estvo tvoE radosti i3sp0lnisz, predstatelz tS kъ bGu stzžavše; i3 pamztь tvoю2 nhnэ toržestvyющe veseli1msz, njbogaщaemы mastію mĐra tvoegw2.

Ćkw stolpA vыsokA i3 krёpka, ćkw blga pob0rnika i3 ntečestvolю1bca, hrtoimeni1tіi lю1dіe tvoi2 i3myщe tS, proti1vnыhъ dž§e vostanіz, i3 vsskіz ѕl0bы, ko hrtY moli1tvami tvoi1mi smmeHne i3zbavlsemsz.

Moщeй vašihъ prіstіemъ, cRkvi vašz na zemli2 njbogaщšesz, i3 d¦omъ na nb7sёhъ, pervenecъ cRkovь prosvэщaete: vъ neйže so ґpclы ćkw ўči1teli, i3 so prpdbnыmi ćkw sp0stnicы, nj nasъ smmeHne, i3 savvo moli1tesz.

Prt0lu veli1komu predstosщe, priziraйte na lю1di svo‰: i3 prіemše naše molenіe, mi1rъ t hrtA i3sprosi1te zemli2 našeй, r0du našemu na soproti1vnыz pobёdu podati, i3 vo blgovёrіi є3gw2 sъ nami ўtverdi1ti.

Prpdbnіi i3 preblžennіi, bGomydrіi i3 bGon0snіi, ravnoap0stolы i3 čudotv0rcы, pastыri že i3 ўči1teli, mnogohvali1mіi že i3 mnogoimeni1tіi nc7ы2 smmeHne i3 savvo dostočydnіi, t nasъ pёsnь sію2 prіemše, sp7saйte rabы6 svo‰.

BGor0dičenъ: Plamene džgnennagw mS svobodi2 ćže pače ўmA džgnь r0ždši nepostosnnый, prišedšagw džgnь razuma na zemlю vovreщi2: i4mže tvoi2 ўgHdnicы razžegšesz bGomati, lюb0vію tomY poslёdovaša.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: D¦omъ vo s™i1liщi:

T b9estvennыz blgdti dž§e prosvэщaemь. Mrakomъ є4resi njderži1mыz prosvэti1lъ є3si2 lю1di tvo‰: i3 žitіS svёtlosti tvreщi1sz sob0ю nauči1lъ є3si2. Tёmъ tS lюb0vію čti1mъ smmeHne mydre, monahwvъ pohvalo2.

Slava, drugjй.

Ćkw dvA svэti6la mhslennыz tverdi, stranY lюdeй svoi1hъ vёroю prosvэщaete. Tёmže pamztь vašu čestno soveršaющe, slavimъ proslavlьšuю vasъ pres™yю trbcu: smmeHne i3 savvo, dv0ice s™az.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

I$že tv0й vsenepor0čnaz bcde džbrazъ ne cэlyetъ, vo džgnь vmэщaetsz geenskій, ćkože bezymnый ѓrій: mh že prečctaz lюb0vію lюbыzaemъ, zastypnice mjra, vёroю tS slavzщe.

Na hvali1tehъ, stіhi1rы na d7, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gdA na zemli2 zak0nno poži1lъ є3si2, sokr0viщe dobrodёteleй njbrёtsz: d0mъ tverstъ vsskomu lюb0vію i3mёz, si1rыhъ ntecъ, i3 ni1щihъ zastypnikъ kvi1lsz є3si2, mlcti že ne presыhazй i3st0čnikъ, mlcti radi ćvlьšagwsz na zemli2, hrtA sl0va b9іz zapovэdi soblюdaz, tёmъ i3 vo crtvіi є3gw2 nhnэ prіi1mlenъ, smmeHne džtče raduešisz.

E#gdA promыšlenіemъ vhšnzgw tebЁ žrebій podadesz, pervomu pob0rniku cRkveй vo ntečestvіi tvoemъ bhti podvi1žnw є4resi tgnalъ є3si2, i3 vsedyšnw cRkvi bGu vozdvi1glъ є3si2, pravoslavіz že vёroю lю1di tvo‰ ўtverdi1lъ є3si2. Tёmъ s™yю tvoю2 pamztь počitaющe, mltvami tvoi1mi ko hrtY smmeHne, m0limsz: vъ denь sydnый i3zbavitisz namъ mučenіz.

E#gdA ko hrtY lюb0vію ўzzvi1vsz, crtvіz krasotы2 njstavilъ є3si2, i3 raduzsz tomY poslёdovavъ, ўserdnw pusthnю posti1glъ є3si2, i3 vъ neй bGoug0dnw poži1lъ є3si2: i3 nhnэ d¦0vnoe vo pl0ti dёйstvo, mertvъ vo gr0bэ, ćkw ži1vъ pokazyeši, mĐro i3stočaz, lю1di tvo‰ njsщ7aeši, smmeHne ntečestvu si2 ўdobrenіe.

Ćkw ѕvэzdA ќtro vozvэщaющaz, sіseši lю1demъ tvoi6mъ prpdbne: pervэe vozvэsti1vъ i5mъ mhslennoe ќtro hrtA bGa, i3 vёroю kъ nemY pače slnca prosvэti1vъ, nhnэ že pokrыvaeši t njѕloblenіz vr†gъ, i3 t byri vsskіz i3 bэdы2 dž§e i3z8imaeši. Tёmъ tvoю2 pamztь soveršaющe hrtA sp7sa voshvalsemъ, tebE proslavlьšagw smmeHne.

Slava, glasъ }.

Sъ pohval0ю svёtlw pamztь tvoS prpdbne sotvorsetsz, i3 radosti napolnsetъ tvo‰ d0blєsti pohvalsющihъ. Th bo dv7dski bGu, deržavenъ zemli2 ѕэlw2 ўm0mъ vzsvsz, crtvo njstavivъ hrtY poslёdovalъ є3si2, i3 vъ g0ru s™yю prišedъ: i3dёže p0stničeski sъ sn7omъ podvizavsz, džči duševnыz prosvэti1lъ є3si2, i3 svёtъ smmeHne bhvъ, kъ sіsnію ne zahodi1momu preminylъ є3si2. Sъ ni1mže nhnэ hrtY predstosщe, mltvami vašimi kъ nemY pominaйte, stado vaše sohrani1ti t v0lkwvъ gybzщihъ є5.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

VLčce prіimi2 mltvы rabHvъ tvoi1hъ, i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

Taže, slavosl0vіe veli1koe.

I# daetsz є3leй bratіi t kandi1la s™agw, poю1щe vkypэ stіhi6rы, glasъ d7. Samoglasnы:

Prіidi1te prazdnikolю1bcы: prіi1demъ i3 mы2 bratіe: i4bo presvёtlaz pamztь nc7A našegw vozsіS. Prіi1dite lюbeznw sію2 soveršaющe, rcemъ: raduйsz svёtlaz pohvalo2 vёrы, i3 є3reseй nizloži1telю. Raduйsz, cRkve ўkrašenіe. Raduйsz, d¦a s™agw njbi1teliщe. Raduйsz, mmrotoči1ve smmeHne džtče bGon0se: vsёhъ cRS hrtA bGa našegw moli2, i3zbaviti nasъ t soblazni lukavagw, i3 spasti dyšы našz.

Stjhъ: ČCtnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Predъ gDemъ smertь vaša prpdbnіi, čctnA voi1stinnu kvi1sz: ćkože bo bezpl0tnіi vo pl0ti tэlesnэй, vragi2 nevi6dimыz podvi1gšesz pobэdi1li є3stE, r0dы ќbw blgočesti1vыhъ vospэvaюtъ vasъ, i3zrsdnэe že čctn†z st†da i4nokwvъ, ćže bGolёpnw vъ cRkvahъ bžctvennыhъ sobrali є3stE, vъ ni1hъ že pohvalsющe vašu pamztь smmeHne i3 savvo, vašimi moli1tvami vsskіz napasti soblюsti1sz namъ, ko hrtY moli1tesz, i3myщemu velію mlctь.

Slava, glasъ ѕ7.

Prіidi1te pravoslavnыhъ sob0rы, vo vsečctn0mъ hramэ bGon0snыhъ nc7ъ, pal0mski soglasnuю pёsnь, si1hъ proslavlьšemu vospoi1mъ, di1venъ є3si2 b9e vo s™hhъ tvoi1hъ glющe: i3 koemyždo si1hъ vkypэ vozopіi1mъ: raduйsz, zemnhй ѓgGle, nbcnый člvёče smmeHne prpdbne. Raduйsz, ravnoapclwvъ ўči1telю savvo vsesщ7enne. Raduйsz, predstatelю i3 pohvalo2 hrtoimeni1tыhъ lюdeй svoi1hъ. I# nhnэ ў hrtA predstosщe, prilёžnw kъ nemY ntcы2 moli1tesz, t vsskihъ bёdъ nasъ i3zbaviti, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Preloženіe skorbsщihъ, premэnenіe bolsщihъ є3si2 bcde vsepёtaz, spasi2 gradъ i3 lю1di, bori1mыhъ ўmirenіe, njburevaemыhъ tišinA, є3di1na predstatelьnica vёrnыhъ.

Na lіturgji, Blženna t kanHna d7-gw glasa, pёsnь G-z, i3 }-gw glasa, pёsnь ѕ7-z.

Prokjmenъ glasъ z7:

ČCtnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ ±že vozdade mi;

Ґpclъ ko galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ v7: Blženъ myžъ bosйsz gDa.

E#đlіe t marka, začalo lz.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.