NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Fevruarіa }

I$že bo svzthhъ ntcA našegw savvы vtoragw, ґrhіepjskopa serbskagw.

Na malэй večerni, stіhi6rы na d7, glasъ d7.

ŽitіE nepor0čno kvi1lъ є3si2 svzti1telю savvo i3 kъ prest0lu gDnю prehvalьne došelъ є3si2, pomazavsz ґrhіereйskimъ mĐromъ i3 bhvъ pastыrь slovesnagw stada. Tёmъ tS ўblažaemъ blagočesti1vnw pёsnmi i3 vsesvzщennuю tvoю2 soveršaemъ pamztь. Dvaždы.

Znamenmi i3 čudesami tebE vladhka proslavi, treblaženne savvo: prog0niši bo dyhi i3 vračyeši str†sti, dyšы že vёrnыhъ prosvэщaeši, pritekaющihъ kъ svzt0mu tvoemY gr0bu, ѓgGlwvъ ravnostostelю, ґrhіerewmъ soprest0lьne, ґpclwmъ є3dinonravne, blagovёrіz pob0rniče, moli1tveniče nj dušahъ našihъ.

Blagočesti1vagw k0rene blagaz traslь, t nes že prozzbE cvёtъ blagouhannый, m0щi bo tvoS prozvlsюtъ dobrodёteli, i4hže mы2 njblagouhaющe, voshvalsemъ bGa, tebE proslavlьšago, savvo dostoblaženne, moli1sz gDevi nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ №.

S™e i3 svzti1telю vseblaženne savvo! Posэщaй stado tvoE i3 soblюdaй є5 nevredi1mo t volkHvъ napadaющihъ, zagraždaz i4mъ ѕlokov†rnaz ўstA, ćkw da vъ mi1rэ vospэvaemъ slavu tvoю2.

I# nhnэ, čudotv0rnoй їkHnэ, i3li2 bGor0dičenъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Kvi1lsz є3si2 t mladhhъ nogteй bGon0se, njsvzщenъ sosydъ, savvo, i3 žili1щe pres™agw i3 životvorsщagw d¦a.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Raduйsz, svzti1teleй pohvalo2, džtče savvo, svzщennikwmъ slava, pravilo monahwmъ, vэlcemъ ўkrašenіe i3 cerkve ўtverždenіe.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Prіimi2 nhnэ pёnіe čadъ tvoi1hъ, džtče svzti1telю savvo, lю1bzщihъ tS, i3 podavaй serdє1čnaz prošє1nіz slavzщыmъ tS.

Slava, glasъ ѕ7.

I#zlіssz blagodatь vo ўstnahъ tvoi1hъ, prpdbne džtče svzti1telю savvo, i3 bhlъ є3si2 pastыrь hrt0vы cerkve, ўčA slovesnыz džvcы, vёrovati vъ trbcu є3dinosyщnuю, vo є3di1nomъ b9estvЁ.

I# nhnэ, čudotv0rnoй їkHnэ, i3li2 bGor0dičenъ.

Troparь, glasъ d7:

I#spravlenіe vёrы i3 džbrazъ kr0tosti, i3 ćkože sadъ posredЁ raS prpdbnыmi dёlы tvoi1mi mjrъ prosvэщaeši, segw2 radi kъ čestnёй racэ moщeй tvoi1hъ lюb0vію prikasaemsz, lobыzaemъ i4hъ i3 vёrnw vopіemъ: predstani vъ p0moщь vospэvaющыmъ pamztь svztyю tvoю2 i3 svэton0snuю, svzti1telю džtče savvo prebogate, m0limsz hrtY bGu moli1sz spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ №.

Q di1vnoe čydo, i3st0čnikъ čudodэsnій, t gr0ba tvoegw2 vozsіsюtъ svztы6z m0щi tvo‰, svzti1telю hrt0vъ, savvo prpdbne. Tёmъ, čudesъ svэtlostьmi2 prosvэti1vъ tvo‰ č†da vBrnaz, i3 i3strebi1vъ strasteй njmračenіe, svzti1telю, hrtA bGa moli2 darovati namъ velію mi1lostь. Dvaždы.

Prepod0bne džtče savvo, i3sprosi2 ćže kъ bGu moli1tvami tvoi1mi, cerkvi ўtverždenіe, їerarhi i3 pri1čtъ pokrhй moli1tvoю tvoeю, spobori2 serbskomu nar0du tvoemY, i3 vsBmъ pravoslavnыmъ hrtіanwmъ pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ i3 svёtlw tvorsщihъ prazdnstvo ўspenіz tvoegw2, svste, m0limsz.

Veseli1sz i3 raduйsz hrtoimeni1taz patrіarhіe serbskaz, takovA i3mёvši svzti1telz i3 propovёdnika blagodati, vospoi1mъ vёrnіi, davjda i3myщe likonačalьnika: svzщennicы bo tvoi2 njblekytsz vъ pravdu i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz, prossщe ў hrtA mi1ra i3 velіz mi1losti.

I#nы2 stіhi6rы svzt0mu, glasъ d7.

tče bGoug0dniče savvo, nakazatelь svzщennikwvъ i3 vseS stranы2 serbskіz, ѕvэzdA presvёtlaz, njsіzvaющaz čudesami vsS vBrnыz: ts bo bGъ prežde i3zbrA t ю4nosti, džtče, pastыrz nvcamъ slovє1snыmъ. Tёmže prpdbnыhъ li1kъ tS vosprіstъ, sъ ni1mže moli2, stadu tvoemY dati njstavlenіe grэhHvъ i3 spasenіe vёčnoe.

Gr0bъ tv0й derži1tъ čestn0e tёlo ѓki bogatstvo, njbogaщaющee čudesami vsёhъ, i5že vёrnw pritekaюtъ kъ tebЁ, blaženne svzti1telю savvo, i3mёющemu džblastь vzzati i3 razrэšati, prpdbne, razrэši2 vs‰ sogrэšє1nіz, prazdnuющыmъ svёtlw tvoE ўspenіe, i3 carstvіz nebesnagw spod0bi i5hъ moli1tvami tvoi1mi.

Prіidi1te vёrnыhъ sob0ri, pal0mski vospleщi1te rukami, pečalьnыhъ ўtёšitelz, tčaznnыhъ zastypnika, b9estvennago savvu vospэvaющe, pohvalY zemli2 serbskіz, vsegw2 svzщenstva ўkrašenіe, rэkY mi1losti voi1stinnu, b9estvennagw hrt0va smirenіz revni1telz, podaю1щagw mjru velію mi1lostь.

Dobrodёtelmi svёtlw procvёlъ є3si2 ćkw maslina plodovi1ta vъ domY b9іi, tyčami tvoi1hъ preči1stыhъ moli1tvъ. Tonyduže sebE svэщY vžegъ svёtlw, všelъ є3si2 vъ nebє1snыz nbi1tєli, i3dёže vozdadesz tebЁ vэnecъ vozdasnіz: ne dalъ bo є3si2 snA svoi1ma nči1ma, ni vёždoma svoi1ma dremanіz, d0ndeže ўsnylъ є3si2 sn0mъ džbщimъ, prpdbne svzti1telю savvo. HrtY moli1sz darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ }.

Veseli1sz i3 raduйsz dnesь serbskaz strano2, krasyйsz i3 likyй veli1kaz cerkvi, patrіarhіe serbskaz, di1vna vъ pravdu, vъ neйže leži1tъ svztaz raka, i3myщaz darъ blagodatnagw i3scэlenіz, svzti1telю veli1kій savvo: th bo smirenіemъ stzžavъ cэlomydrіe, tvoi1mi moli1tvami daeši pos0bіe blagovёrnomu r0du našemu kъ pobэždenію supostatwvъ є3gw2. Tebe bo hrt0sъ pokazA veli1koe svэti1lo serbskomu r0du. Tы2 є3mY pohvalA, tы2 zaщiщenіe. Tv0й gr0bъ bezmezdna vračbA predleži1tъ, kъ nemy že prihodsщіi slэpji, vёroю prosvэщaюtsz, hromji vlekyщesz skačuщe th0dztъ, nedyžnіi i3scэlsюtsz, bэsnyющіi bэsHvъ i3zbыvaюtъ. Tёmъ i3 mы2 dnesь vsi2 počitaющe čestn0e tvoE ўspenіe, m0limъ tS prpdbne džtče, mi1rъ mjru i3sprosi2 i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, prazdniku, glasъ є7.

Vethій denьmi mladenstvovavъ pl0tію, materію dv7oю vъ cerkovь prin0sitsz, svoegw2 zak0na i3spolnsz njbэщanіe. E#g0že smmeHnъ prіi1mь glag0laše: nhnэ tpuщaeši sъ mi1romъ, po glag0lu tvoemY rabA tvoegw2, vi1dэša bo džči moi2 spasenіe tvoE, svzthй.

Prokjmenъ dnE, čtє1nіz G, svzti1tєlьskaz.

Pri1tčeй čtenіe.

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blženъ člvёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1ce є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava. T ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zakHnъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menE, nj č†da, čestn†z bo rekY: i3 blženъ člvёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgdtь. Razumёйte ќbw neѕl0bivіi kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menE i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzki že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glagHlы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe.

ЎstA pravednagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blagod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь pred8 gospodє1mъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamo i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrwsti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smє1rti. Ќmerъ pravednый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Prvdnikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že prvdnыhъ blgospёšnoe. Vo blgi1hъ prvdnыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blagoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrwsti solomHni čtenіe.

Pravednikъ ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 ži1vый posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ: Skončavsz vmalэ i3sp0lni lёta dHlga: ЎgHdna bo bЁ gDevi dušA є3gw2, segw2 radi potщasz t sredы lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlє1nіi takov0e, ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы samoglasnы, glasъ ѕ7.

VozsіS dnesь ćkw s0lnce i3 ćkw m0lnіz vozblistA džtče vэщanіe tvoE, i3 ćkože gr0mъ vozgremЁ sъ nebesE, i3mёlъ bo є3si2 svhše vdohnovenіe i4stinno: nhnэ že čestnы6z m0щi tvo‰ neugasi1mыz lučы2 čudesъ i3spuщaюtъ, t gr0ba ćkw t čert0ga svёtla prosvэщaющe dyšы poю1щihъ tS.

Preslavnw proslavisz svztaz cerkovь, vъ neйže položenы bhša čestnы6z m0щi tvo‰, kъ ni6mъ že lю1di blagovёrnіi pritekaющe, neiscёlьnыmъ strastemъ prіemlюtъ i3scэlenіz, nj i4meni tvoemъ svzti1telю savvo, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Svzti1teleй ўdobrenіe savvo premydre, st0lpe i3 ўtverždenіe cerkve, bGosl0vіz trubA zlatokovannaz, trbcы pob0rniče, blagočestіz zakonopi1sče, namъ prazdnuющыmъ čestn0e ўspenіe tvoE: tёmže lobыzaemъ čestnhй gr0bъ tv0й i3 m0limsz tebЁ, svzti1telю hrt0vъ savvo prebogate, i3sprosi2 pastvэ tvoeй grэhHvъ njstavlenіe, i3 vsёhъ nasъ d0brэ sohrani2, da vsi2 ўblažaemъ tS.

Slava, glasъ }.

NastA svэton0snый denь čudotv0rca, ґrhіepckopa serbskagw savvы pamztь, prіidi1te sošedšesz prazdnuemъ svёtlw, sostavimъ li1ki i3 pohvalami počti1mъ. Raduйsz smmeHne, k0rene blagočestіz. Raduйsz savvo svzti1telю, pervoprest0lьnый r0da našegw. Raduйsz, smmeHne pervovэnčannый, blagaz vёtve. Raduйsz savvo vtorhй, lozo2 i4stinnaz, prinossщaz namъ cvёtъ veselіz. Raduйsz čestnый svэti1lьniče serbskіz zemli2, i3stočaeši bo čudesA, i3zlivaeši i3scэlenіz i3 m0lišisz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, čudotv0rnoй їkHnэ, glasъ t0йže:

E#gdA prosvэщašesz serbskій nar0dъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Čt0 tz narečemъ, svzti1telю savvo, ѕvэzdY, njzarsющuю podnebesnaz: mjra li krasovanіe vsečestnoe, njzarsющee lю1di lučami velёnій blagovёrіz, є3reseй že tmY tgonsющee, moli2 prpdbne, t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz vёroю tvorsщыmъ svztyю pamztь tvoю2.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Čt0 tz narečemъ, svzti1telю savvo, rэky li, i3zlivaющuю i3scэlє1nіz nezavi1stnw vsBmъ vёroю prihodsщыmъ kъ tvoemY svzt0mu gr0bu; i3li2 i3st0čnikъ, i3stočaющъ ўčє1nіz medotHčnaz vo vs‰ koncы2 i3 vBrnыz prosvэщaющъ: moli1sz prpdbne spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Prіidi1te, toržestvyimъ svёtlw pamztь svzti1telz savvы čudotv0rca. Prestavisz bo t zemli2 kъ neveщestvєnnыmъ nbi1telemъ, i3dёže zri1tъ dobr0tu neizrečennuю, ѓgGlьskimъ likHmъ sobesёdnikъ bhvъ. Tёmže so ґpclmi i3 mučenikami likyz, džtče našъ, savvo prebogate, moli1sz prilёžnw hrtY bGu, nj čtyщihъ vёroю svztyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ є7.

Blagodatь svztagw dyha dёйstvuetъ vъ racэ moщeй tvoi1hъ na tёhъ, i4že sъ vёroю pritekaюtъ, i3spuщaюtъ bo nnЁ mĐro blagov0nnoe i3 podavaюtъ nedygwvъ i3scэlenіe. Tёmže prewsvzщenne svzti1telю savvo, i3mёz derznovenіe kъ bGu i3 so bezpl0tnыmi likyz na nebesёhъ, moli1sz spasti1sz stadu tvoemY t vsskihъ bёdъ.

I# nhnэ, prazdniku, glasъ ѕ7.

Na rukahъ starčeskihъ vo dnešnій denь ćkw na kolesni1cэ heruvjmstэй voskloni1tisz blagoizv0livый hrtE b9e, i3 nasъ poю1щihъ tS strasteй muči1telьstva i3zbavi i3 spasi2 ćkw čelovэkolю1becъ.

Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e.

Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь svzt0mu, glasъ d7.

I#spravlenіe vёrы i3 džbrazъ kr0tosti, i3 ćkože sadъ posredЁ raS prpdbnыmi dёlы tvoi1mi mjrъ prosvэщaeši, segw2 radi kъ čestnёй racэ moщeй tvoi1hъ lюb0vію prikasaemsz, lobыzaemъ i4hъ i3 vёrnw vopіemъ: predstani vъ p0moщь vospэvaющыmъ pamztь svztyю tvoю2 i3 svэton0snuю, svzti1telю džtče savvo prebogate, m0limsz hrtY bGu moli1sz spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# є3di1noždы, čudotv0rnэй їkHnэ, glasъ d7:

Dnesь svёtlw krasyetsz:

I#li2: Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ўtreni, Na BGъ gDь, troparь svzt0mu, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, prazdniku.

Po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ glasъ №.

Plodы2 slovє1snыz prinosS mydre savvo gDevi, voshvalseši є3go2 so ґrhіerє1i i3 prpdbnыmi. Tёmže sъ ni1mi i3 raduešisz vъ zemli živhhъ, zanE slavu i4hъ vozlюbi1lъ є3si2. Segw2 radi džtče svzщenne, ne prestaй moli1ti za blagočesti1vый i3 hrtolюbi1vый r0dъ našъ є3di1nago čelovэkolю1bca.

Slava, i3 nhnэ, prazdniku, glasъ G.

T dv7ы tS voploщenna hrtE raduzsz pod8stъ svzщennый smmeHnъ, nhnэ tpuщaeši, vopіetъ, rabA tvoegw2 vladhko: ѓnna že nepor0čnaz pror0čica i3 slavnaz, nhnэ i3spovёdanіe i3 pёnіe prin0sitъ tebЁ. Mh že žiznodavče vopіemъ ti2: slava takw blagovoli1všemu.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ G.

Mi1lostivomu hrt0vu ўg0dniku, neѕlobi1vomu i3 kr0tkomu vsi2 tebЁ zovemъ prilёžnw molsщesz: razrэši2, meždous0bnuю strasteй našihъ branь, razruši2 ѕločesti6vaz ґgarznwvъ kov†rstva i3 pokori2 i4hъ prisnoblaženne, vssčeskihъ že i3skušenій i3zbavi, lюb0vію vospэvaющihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, prazdniku, glasъ }.

Rodi1lsz є3si2 na zemli sobeznačalьnый džtcu, prineslsz є3si2 vъ cerkovь neposti1žime, raduzsz že starecъ na ryki tS vosprіstъ, zovhй: nhnэ tpuщaeši, є3g0že posэti1lъ є3si2, po glag0lu tvoemY, blagoizv0livый spasti2 ćkw bGъ r0dъ čelovёčeskій.

Po polmelei, sэdalenъ svzt0mu, glasъ }.

Propovёduetъ džtče tvo‰ čudesA nhnэ serbskaz patrіarhіa i3 vsska stranA ntečestvіz, ćkw t bolёzneй i3 sk0rbeй i3zbavlseši vs‰ bGoblaženne savvo, pitatelю vdovi1cъ, i3 si1rыhъ ѓki ntecъ, pom0щnikъ vъ sk0rbehъ vseizrsdenъ, plačuщihъ ўtэšenіe, pastыrь i3 nastavnikъ bluždaющыmъ, savvo prpdbne, i3zbavi nasъ t bёdъ moli1tvami tvoi1mi, prosS ў hrtA bGa pregrэšenій njstavlenіe, vёroю i3 lюb0vію čtyщыmъ svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, čudotv0rnoй їkHnэ, glasъ d7:

Preči1stый džbrazъ tv0й:

Taže, stepenna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Stjhъ: Tamw vozraщY r0gъ davjdu: ўgot0vahъ svэti1lьnikъ pomazannomu moemY.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe t matfea, začalo ‹.

Pal0mъ n7.

Stіhi1ra, glasъ ѕ7.

D¦a s™agw blagodatь i3zlіssz vo tvoi1hъ ўstnahъ, džtče, i3 bhlъ є3si2 pastыrь hrt0vы cerkve, ўčA slovє1snыz džvcы, vёrovati vъ trbcu vo є3di1nomъ b9estvЁ.

KanHnъ svzt0mu na ѕ7. Katavasіa prazdniku.

Pёsnь №.

B9estvennыmi zarsmi i3 svzщennыmi svэtosіsnьmi pri1snw moю2 dyšu njzari2, džtče, slavzщa tv0й prazdnikъ їerarše.

I#zъ k0rene blagagw blažaйšaz traslь prozsblъ є3si2, b9іz razuma vodami napasemь. Tёmъ i3 pl0dъ blagouhanenъ kvi1lsz є3si2 žitіemъ svoi1mъ t ю4nosti, veselS serdcA i3 dyšы poю1щihъ tS.

Vozlюbi1vъ mydrosti načalo strahъ b9ій, i3 zapovэdemъ є3gw2 pri1snw poučazsz, nasadi1lsz є3si2 ѓki drevo pri i3sh0diщihъ v0dъ duh0vnыhъ, t ni1hže džtče napasemь, pl0dъ hrtY savvo prineslsz є3si2 presladkій.

Vsesvёtluю tS ѕvэzdY, mhslennoe s0lnce, pokazA svёtlostь tvoi1hъ dobrodёteleй, prosvэti2 zemlю našu, svzti1telю hrt0vъ, džtče savvo. Dvaždы.

Čistot0ю lюbvE njderži1mь blagor0dіemъ duši2 porab0tilъ є3si2 plotolю1bіe, tёmъ nhnэ vэncы2 čistotы2 prіemlz, so ѓgGlmi ў hrtA veseli1šisz, є3g0že moli2 za nasъ, džtče savvo.

ŽitіE pri1snw njčiщenno i3 či1sto, i3 skvernэ nesmэšenno kvi1vъ, pokazalsz є3si2 na zemli hrt0vъ svzщennый sosydъ, premydre savvo blaženne.

BGor0dičenъ: So nc7emъ shй є3dinor0dnый, zemnы6z njboži2, či1staz, za mn0gіz щedr0tы, ćkw bGъ preblagjй.

Pёsnь G.

Shnъ dnE i3 svёta kvi1lsz є3si2 svzti1telю, trudami tvoi1mi: nhnэ že vo svёtlostehъ svzthhъ ćsnw sіseši blagodatію.

Svэti1lьnikъ duši2 svoeS slezami ўkrašaz i3 ranw ќtrennюz ko hrtY, rykъ svoi1hъ prostertіemъ vъ moli1tvahъ, svoE tёlo, mhslennago ґmali1ka ўmertvi1lъ є3si2, i3 na g0ru bezstrastіz vozšelъ є3si2.

Pytь nečesti1vagw i3skušenіz, njbliči1lъ є3si2 vsBmъ prelьщennыmъ, privedъ i5hъ kъ sl0vu pastыrenačalьniku, ćkw pastыrь slovesnый i3 spasi1telьnый.

Bezstrastіz lюb0vію podstrekaemь plotsk†z vzыgr†nіz i3zsuši1lъ є3si2, dyšu že svoю2 b9estvennыmi sіsnmi prosvэti1lъ є3si2, tёmže m0limsz i3 namъ ўluči1ti svёtъ razymnый, džtče savvo. Dvaždы.

Blagor0dіemъ vыs0kъ, dobrodyšіemъ i3zsщenъ, i3 razuma mydrostію ўdivlenъ bhlъ є3si2, sіsz čistot0ю ćkw cvёtъ, ўkrasi1vsz savvo džtče svёtlыmъ smirenіemъ.

Pravovёrnw prpdbne cerkovь hrt0vu ўpaslъ є3si2, tgnavъ є3ret‡českіz plevelы, nhnэ že vo vhšnihъ vodvorsešisz, preblaženne.

BGor0dičenъ: Razymnw vъ kupinЁ ngnepalьnэй vi1dэ tS mwmseй, ćsnw nbrazyющeй bGa hotsщa rodi1tisz i3zъ tebE neizrečennw, bcde prisnodv7o.

Sэdalenъ, glasъ }.

Ўkrašazsz premydrostію razuma, nizloži1lъ є3si2 gordhnю plotsk‡z tzgotы2, i3 bhlъ є3si2 nbi1telь dyha presvztagw, neprestannw prostirazsz razumomъ kъ lю1bzщemu tS. Tёmъ revnostію b9estvennoю razgarazsz, slavne, kvi1lsz є3si2 sirotamъ i3 ўb0gimъ ўtverždenіe i3 ѓgGlwmъ sobesёdnikъ, savvo, moli2 hrtA bGa grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, prazdniku, glasъ d7.

Na gorЁ sіnaйstэй drevle vi1dэ mwmseй zadnzz b9іz, i3 t0nkій b9estvennый glasъ spod0bisz vъ mracэ i3 vi1hrэ slhšati: nhnэ že smmeHnъ voploщennago bGa neprel0žnэ nasъ radi na ruki2 prіstъ i3 radostnw tщašesz i3dti2 t syщihъ zdЁ kъ životY vёčnomu. Tёmže vopіsše: nhnэ tpuщaeši rabA tvoegw2 vladhko.

Pёsnь d7.

Predvёdый bGъ blaženne, tvoeS duši2 krasotY i3 razuma čistotY, svzщennopropovёdnika mydra i3 ўči1telz pokaza tz.

Dyhomъ prosvэщenъ shй, syщыz vo tmЁ prelesti prosvэщaeši i3 tvoi1mъ sladkimъ poučenіemъ shnы dnE soveršaeši, svzti1telю savvo.

T temъ ѕvэreй i3zbavilъ є3si2 stado tvoE rasterzati i4щuщihъ: no tы2 ćkw b0drъ ґrhіpastыrь i3 nhnэ revnyeši nj sohranenіi r0da i3 ntečestva tvoegw2.

Ruk0ю veli1kagw ґrhіerea serbskagw ґrsenіa i3 njsvzщennagw sob0ra prіemleši pomazanіe ґrhіereйstva, i3 dyhomъ vozdvizaemь džtče savvo i3 pastыrь r0du serbskomu, i3 nbi1teli tvoeй st0lpъ bhlъ є3si2. Dvaždы.

Mi1rъ ўtverdi1sz vъ nbi1teli tvoeй їerarše, i3 vъ tvoemъ r0dэ i3 є3pjskopstvэ moli1tvami tvoi1mi, moli1sz prilёžnw vъ mi1rэ ўtverdi1tisz mjru, svzti1telю savvo.

Tvoi2 rodi1telіe bhša rači1teli i3 tepli podražateli hrtY bGu, є3myže sozdaša hramъ prekrasnый vo i4mz preslavnagw voznesenіz gDnz. Tёmže vъ hramэ є3gw2 tёlo svoE polagaeši, ćkw vo dvorы2 spasa svoegw2.

BGor0dičenъ: I#mёz tS pom0щnicu, kogw2 ўboю1sz kogdA i3li2 strašysz; kt0 že hotS skHrbnaz navesti2 rabY tvoemY, ne ўstraši1tsz tebE, preči1staz, i3 ne padaetъ na n0zэ.

Pёsnь є7.

PrilьpE lюb0vію dušA tvoS ko gDu, svzti1telю blaženne. Tёmže tёlo tvoE čestn0e vъ čestnёmъ hramэ є3gw2 netlёnno vo mnHgaz lBta soblюdesz.

Proslavi tS gDь, savvo prebogate i3 tёlo tvoE soblюdE na mnHgaz lBta netlёnno, kvlsz tS džbщnika rabHmъ svoi6mъ, i4hže i3 po smerti dost0йnw soublažaešisz blaženne.

KrasotA govёnіz tvoegw2, є4že ko gDu, privlečE blagodatь blagolёpію duši2 tvoeS, svzщenne, i3 vozvedE tS veli1komu r0du serbskomu ntcA, i3 ґrhіpastыrz pokazA tS prpdbne.

Pёsimi počti1lъ є3si2 pamztь їerarha savvы pervagw, i3 hvalami ćkw dost0йno, ўblaži1lъ є3si2 togo2. Nhnэ že samъ їerarše savvo pričastvueši pohvalamъ є3gw2 i3 po sotvorenію tvoemY kъ bli1žnemu vosprіemleši. Dvaždы.

Prinosi1moe ѓki čestnoe voznošenіe bGu pervoprest0lьnikomъ serbskimъ savvoю, tvoE svzщennoe pastыrstva vozvedenіe, ćkw pasyщu tы2 gDni lю1di, savvo svzti1telю, prepod0bіemъ i3 kr0tostію.

Vozlюbi1lъ є3si2 ґrhіereє svzщennыz myži pёsnmi voshvalsti, ćkw rači1telь dobr0tы i4hъ i3 podražatelь dэsnій bGolюbeznыhъ.

BGor0dičenъ: Nizloži2 vladhčice vragHvъ moi1hъ šatanіe, ts bo i4mamъ i3 predstatelьnicu, i3 nadeždu i3 p0moщь krёpkuю: tы2 mS soblюdi2, či1staz navёta vražіz i3 laznіz i4hъ.

Pёsnь ѕ7.

Vozvhšennoe smirenіe, čistotY ўmA, lюb0vь nelicemёrnu, vёru i3 nadeždu i3mёz i4stinnu, savvo vseslavne, trbcы kvi1lsz є3si2 žili1щe.

SE premydre, dyha blagodatію bыvaeši nastavnikъ slovesnыhъ nvecъ, i4hže priv0diši kъ žertvenniku dobrodёteleй.

Patrіaršee sэdaliщe ўkrasi1sz tob0ю, tS bo, prehvalьne, ўči1tъ dyhъ svzthй, i3 tebE pastыrz ruk0ю svzti1telьskoю soveršaetъ.

Vesь ќbw ќmъ vperi1vъ kъ vыsotЁ, zemnaz že ni vo čt0 že vmэni1vъ, smirenіemъ dostoblaženne savvo, vыsHkaz vosprіslъ є3si2. Dvaždы.

Hvalami da počti1mъ treblažennago ntcA, i4že nebє1snaz vozželavъ, zemn†z že njstavivъ, ўserdnw potečE ćkw є3lenь na i3st0čnikъ, poslёdovavъ stopamъ rodi1teleй svoi1hъ.

Svzti1telьstva pravilo svzti1telemъ pokazalsz є3si2, dёtelьnagw že podpisanіe. Sl0vo tvoE njbrёte džbrazъ vidёnіz, bGosl0vіz že tvoegw2 predёlъ ўčenію kvi1sz.

BGor0dičenъ: Sl0vo džtčee, pred8wči1stivšisz q či1staz, d¦0mъ slovesnago є3stestvA, na blagodэsnіe rodilA є3si2.

Kondakъ, glasъ }.

Ćkw ґrhіereєmъ soprest0lьnikъ i3 svzti1telєmъ i3zrsdnый pob0rnikъ bhlъ є3si2 svzti1telю savvo, sohransй ntečestvo, nbi1telь, gradъ že i3 lю1di počitaющыz tS vёroю, i3 čestnы6mъ tvoi6mъ moщemъ poklansющыzsz, da veleglasnw tebЁ vopіemъ: raduйsz savvo bGomydre.

Jkosъ: T čreva maternz hvalitъ njsvzщennago svzti1telz gDnz vsS stranA serbskaz prpdbnagw savvu, svoemY ntečestvu ўtverždenіe, prіemšago blagodatnыz darы b9estvennыz slavы, kъ nemy že pritekaemъ vsi2 sъ vёroю i3 lюbeznw cэlyemъ raku m0щeй є3gw2. Tёmže mы2 nedost0йnіi i3 grёšnіi, nadёющesz na moli6tvы tvo‰ svzti1telю, ćže ko vladhcэ i3 preči1stэй є3gw2 materi, želaemъ ѓki psi2 prіsti nasыщenіe t krupi1cъ padaющihъ t trapezы gDeй svoi1hъ, i3 є4že vъ denь sydnый ўluči1ti njblegčenіe sodёznnыhъ radi ѕHlъ, da veleglasnw tebЁ vopіemъ: raduйsz savvo bGomydre.

Pёsnь z7.

Procvёlъ є3si2 ćkw fjnіxъ vo dvorёhъ b9іihъ i3 d0lžnыmъ sn0mъ prpdbnыhъ ўsnylъ є3si2, segw2 radi gr0bъ tv0й bыvaetъ naslaždenіe namъ, i3 samъ propovёdniče savvo pokazyeši čydo vi1dzщыmъ.

Samov0lьnэ njstavilъ є3si2, džtče našъ savvo, vs‰ slavnaz, i3 sr0dnaz, i3 podryžnaz, poslёdovavъ hrtY bGu, po є3đlьskomu glag0lu. Dvaždы.

Vopl0щšagwsz sl0va slugA bhlъ є3si2, savvo bGoglase, mn0gіz bo lю1di i3zbavilъ є3si2 bezslovesіz, ćkw b9estvennый ўčeni1kъ vozsіsvšagw.

TlBnnaz njstavivъ treblaženne, vosprіslъ є3si2 netlBnnaz, nasыщazsz b9estvennыz svёtlosti vo dvorёhъ gDa našegw, savvo premydre.

Lю1dіe tvoi2 džtče, i3 č†da dyhomъ svzthmъ poroždenna, žalostnaz njstavlьše, radostnaz tebЁ vospэvaюtъ pBnіz, vopію1щe: ne njstavi nasъ svste, vъ radosti gDa tvoegw2 molS nj dušahъ našihъ.

Naslёdovavъ ćkw shnъ vozlю1blennый ntečeskuю mydrostь i3 dobrodёtelъ, preє1mnikъ bhlъ є3si2 b9estvennagw prest0la, stopamъ є3đljsta poslёduz.

BGor0dičenъ: Svhše tebЁ glasъ radostnw vozopi2 ѓgGlъ bcde, neizrečennoe vladhki vozvэщaz tebЁ začatіe.

Pёsnь }.

Vrazumlslъ є3si2 neraz{mnыz, njbraщalъ є3si2 prelьщє1nnыz, sovraщaющыzsz že džtče spaslъ є3si2, privedъ i4hъ kъ bGu, poю1щыz: blagoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ. Dvaždы.

Nhnэ licE hrt0vo sozercaz, q savvo, soю1zu bo tэlesnomu razrёššusz, soedini1lsz є3si2 sъ tvoi1mъ želanіemъ.

TvoE sl0vo ўpod0bisz voi1stinnu rэcЁ, q savvo, navodnsющeй svoi1mъ tečenіemъ sю1du i3 sю1du, ѕloslavnыhъ že ўhiщrenіz tvraщaющeй.

Horygvь hrt0va, hrtіanwmъ hvalA, po ґpclu, džtče savvo, vzыvalъ є3si2, niči1mъ že hvalssz, t0kmw nj krestЁ gDa našegw ї}sa hrtA.

Kr0tkoe i3 molčali1voe nrava tvoegw2 vosprіi1mь gDь, blaženne, postavi tS pastыrz lю1demъ svoi6mъ, na kog0 bo priziraetъ, ѓщe ne na kr0tkago, i3 molčali1vago, i3 trepeщuщago slovesъ є3gw2.

ЎstA vdovi1cъ blagoslovi1ša tS, zastuplenіz tvoegw2 spod0blьšisz, їerarše blaženne, th bo blagougoždalъ є3si2 bGu po nepor0čnomu jwvu, i3z8imavšemu njbi6dimыz t nasi1lіz.

BGor0dičenъ: BGolёpnaz dv7o, njѕloblennuю moю2 dyšu grэh0mъ, ўblaži2 blagostію r0ždšagwsz t tebE gDa bGa.

Pёsnь f7.

Ćkw svёtъ, ćkw svёщnikъ, ćkw veli1koe s0lnce, ćkw m0lnіz hrt0vы cerkve vozsіslъ є3si2, i3 vёrnыhъ razumы prosvэti1lъ є3si2, i3 vъ nevečє1rnaz mёsta vseli1lsz є3si2, poS trisvzthmi glasы trbcu nesozdannuю.

Vozdyhъ ќbw njsvzti1sz blagov0nіemъ moщeй tvoi1hъ, savvo blaženne, hrt0vъ svzti1telю, cerkovь že i3 nbi1telь tvoS patrіarhіa veselsщisz vopіetъ: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pl0tію mjra kromЁ bhvъ svzti1telю, i3 vъ prekrasnыhъ či1na svoegw2 njbitaz, njbogaщaeši, r0dъ našъ tvorenіemъ svёtlыmъ. Tёmže pamztь tvoю2 vёroю soveršaemь na zemli2, savvo premydre.

Carskій cvёtъ cerkvi cvэtetъ krestъ i4stinnый, th že svzti1telю savvo dostočydne, vzemь tv0й krestъ, poteklъ є3si2 carskimъ putemъ vopіS: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa. Dvaždы.

ZemlS tёlo tvoE blažennoe skrыvaetъ, ćkw i3scэlenіz točaщee vBrnыmъ, nebo že dyhъ so i3zbrannыmi t vёka n0sitъ b9estvennыmi sіsnmi njzarenъ voi1stinnu.

Krasnw ќbw cerkovь veseli1tsz vъ pamzti tvoeй, nj svzti1telю treblaženne savvo, serbskіi že r0dove stekaюtsz prazdnstvєnnaz tebЁ prinossщe, i3 voshvalsющe hrtA, tebE proslavlьšago.

BGor0dičenъ: Dv7o preblažennaz, ўblažaemъ tS r0di čelovёčestіi, ćkw rodi1la є3si2 spasi1telz dyšъ našihъ.

Svэti1lenъ, svzt0mu.

Čydnago i3 slavnago svzti1telz savvu veli1kago, prіidi1te serbstіi r0di i3 sob0ri pёsnmi b9estvennыmi i3 svzщennыmi glasmi voshvalimъ, ćkw soprest0lьna patrіarhіi serbskoй i3 ѓgGlьskimъ činHmъ soslužebnika.

Slava, svzt0mu.

Slavnw krasi1tsz dnesь svэtozarnoe serbskoe toržestvo2, i4že vo svёtэ slavы b9іz predstoS svzti1telю savvo blaženne, pomzni2 nasъ hvalzщihъ tvoю2 pamztь.

I# nhnэ, prazdniku.

Dyhomъ vo svzti1liщi predstavъ starecъ, na ruki2 vosprіstъ zak0na vladhku, vopіS: nhnэ so{zъ mS plotski1hъ razrэši2, ćkože reklъ є3si2 sъ mi1romъ, vi1dэhъ bo nči1ma tkrovenіe kzhkwvъ spasenіe.

Na hvali1tehъ, stіhi1rы svzt0mu, na ѕ7, glasъ ѕ7.

Ruk0ю veli1kagw ґrhіerea serbskagw, ґrsenіa, kypnw so sud0mъ njsvzщennagw sob0ra prіemleši pomazanіe ґrhіereйskoe, i3 d¦omъ vozdvizaemь džtče savvo, polagaešisz vъ pastыrz serbskomu r0du i3 patrіarhіi.

T temъ ѕvэreй i4щuщihъ razterzati stado tvoE, serbskій r0dъ i3zbavilъ є3si2, ćkw b0drъ ґrhіpastыrь, sohransz starёйšinstvo svoE.

Mjrъ ўmiri1sz їerarše, tvoi1mi moli1tvami. Prosi2 i3 namъ ўtverdi1tisz vъ mi1rэ, moli1tvami tvoi1mi, svzti1telю.

Svoi1mъ rodi1telemъ teplый rači1telь i3 podražatelь bhlъ є3si2, tji bo sozdaša prekrasnый hramъ vo i4mz preslavnagw voznesenіz gDnz, tёmže vъ t0mže hramэ polagaešisz, ѓki vo dvorы2 spasa svoegw2.

Proslavi tS gDь, savvo prebogate i3 tёlo tvoE soblюdE na mnHgaz lBta netlёnno, tёmъ bo bhlъ є3si2 džbщnikъ rabHmъ є3gw2 podražaz i5mъ žitіemъ: segw2 radi soublažaešisz sъ ni1mi i3 po smerti.

KrasotA govёnіz tvoegw2 ko gDu privlečE blagodatь blagolёpіz dyši tvoeS, svzщenne, i3 postavi tS bhti serbskomu r0du ntcA ґrhіpastыrz i3 svzti1telz.

Slava, glasъ №.

Dnesь svёtlw krasyetsz svztёйšaz patrіarhіa serbskaz, vъ pamzti treblažennagw ntcA savvы, dnesь i3 mы2 njbstosщe i3 njblobыzaющe raku є3gw2, ѓki bGolю6bivaz є3gw2 č†da, i3 hvalzщe є3go2 vopіemъ: di1venъ bGъ vo svzthhъ svoi1hъ vъ cerkvahъ blagoslovi1mъ tS gDi.

I# nhnэ, prazdniku, glasъ є7.

I#spыtaйte pisanіz ćkože rečE vo є3đlіihъ hrt0sъ bGъ našъ, vъ ni1hъ bo njbrэtaemъ togo2 raždaema, i3 pelenami povivaema, vъ ćslehъ polagaema, i3 mlek0mъ pitaema, njbrёzanіe prіemlющa i3 smmeHnomъ nosi1ma, ne mnёnіemъ ni prividёnіemъ, no i4stinnoю mjrovi ćvlьšasz, kъ nemy že vozopіemъ: prevёčnый b9e, slava tebЁ.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji, Blaženna t kanHna prazdniku i3 svzt0mu, tropari2 i3 kondacы prazdniku i3 svzt0mu.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ ±že vozdade mi;

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i.

Ґlillyіa, glasъ v7: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

E#đlіe t їwanna, začalo lѕ, t polY.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.