NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Їannuarіa k7є

Sщ7ennom§nika vladi1mіra, mitropoljta kjevskagw.

Po prednačinatelьnomъ palmЁ, poemъ: Blaženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ: stіhi6rы na d7, glacъ d7:

Bžctvennoe smotrenіe nj tebЁ i3sp0lnisz, s™i1telю, є3gdA kъ pastыrskomu dёlanію prizva tz bGъ, taže i3 s™i1telьstvomъ ўvэnčA, i3 dyšы slovesnыhъ nvecъ tvoemY popečenію predadE, da soblюdeši | vo є3di1nэmъ stadэ є3di1nagw pastыrz, hrtA bGa našegw.

ČtcotY duševnuю vkypэ i3 tэlesnuю prizыvalъ є3si2 hrani1ti, bludnikHmъ i3 vіnopjйcєmъ bhlъ є3si2 njbliči1telь neliceprіstnый: tji bo, ćkože rečE ґpclъ, crtvіz b9іz ne naslёduюtъ. Segw2 radi smirennw m0limъ tS, dostočydne: lю1demъ, stražduщыmъ grэhi2 si1mi, pom0щnikъ bydi neposthdnый.

Pastыrь d0brый, mlcrdіz i3sp0lnenъ, kvi1lsz є3si2 pastvэ tvoeй, s™i1telю hrt0vъ: є3gdA m0rъ žestokъ i3 gladъ velій zemlю samarskuю posti1že, nj lю1dehъ stražduщihъ i3 ѓlčuщihъ popečenіe neprestannoe polagaz, mnHgіz t smerti i3zbavilъ є3si2. Tёmže moli2 t bёdъ i3 glada duševnagw nasъ i3zbaviti.

Da raduetsz zemlS mosk0vskaz, proslavlsющi bGomydrago s™i1telz vladi1mіra, t0й bo vo dni6 raspreй i3 nestroenій d¦ъ mztežnый vёka segw2 njbliči2, ko blgoustroenію i3 mi1ru prizыvaz, nj sogrэši1všihъ bratoubjйstvomъ hodataй bhvъ, i3 nhnэ prt0lu b9ію predstoi1tъ, vhnu molssz nj vsёhъ gDu, sp7sti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Slava, glacъ }:

BGolюbi1vomu ntcY tvoemY їereю nіki1foru, ćkw i4stinnый shnъ, s™e vladi1mіre, vъ služenіi bGu ўpod0bilsz є3si2. Nhnэ že vkypэ sъ li1ki i3spovёdnikwvъ rwssjйskihъ prt0lu nc7A nbcnagw predstoi1ši, vhnu molssz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glacъ t0йže:

CRь nbcnый za člvэkolю1bіe na zemli2 kvi1sz, i3 sъ člvёki poživE: t dv7ы bo čctыz pl0tь prіemый, i3 i3z8 neS prošedый sъ vosprіstіemъ: є3di1nъ є4stь shnъ, sugybъ є3stestv0mъ, no ne v3postasію. Tёmže, soveršenna togo2 bGa i3 soveršenna člvёka voi1stinnu propovёdaющe, i3spovёduemъ hrtA bGa našego: є3g0že moli2, m™i beznevёstnaz, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz sщ7ennom§nika G.

Na lіtji stіhi1ra hrama, i3 sщ7ennom§nika, glacъ ѕ7:

Nhnэ kъ tebЁ pribэgaemъ, s™i1telю vladi1mіre, ne prestaй moli1tisz nj nasъ ko gDu, da vёru našu čctu soblюdemъ, i4stinnuю že lюb0vь i3 є3dinomhslіe kjйždo drygъ ko drygu vъ dёlэhъ svidёtelьstvuimъ. ZanE i3dёže bыvaюtъ kvlsєma sі‰, tamw prebыvaetъ bGъ, sp7sazй i3 njsщ7azй dyšы našz.

Pri1zri sъ nbcE, b9e, i3 vi1ždь, i3 posэti2 vіnogradъ seй, i3 ўtverdi2 i5, ўserdnw vzыvalъ є3si2 ko gDu nj pastvэ tvoeй, s™i1telю. Takožde i3 nj nasъ moli1sz, dёlatelю d0brый, da vsi2 є3di1no vo hrtЁ, ćkože vBtvi na lozЁ prebыvaemъ, vo є4že sp7sti1sz namъ.

Slava, glacъ t0йže:

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Pastыrю i4stinnый, sщ7ennom§niče vladi1mіre, є3gdA bezzak0nnіi ponuždahu tS cRkve rwssjйskіz tstupi1ti, vёrenъ dёlomъ i3 sl0vomъ s™i1telю tĐhwnu prebhlъ є3si2 i3 ćkw sщ7ennaz žertva t kjeva, matere gradHvъ rysskihъ, bGu prineslsz є3si2, molssz nj ўbivaющihъ tS. Segw2 radi tS ўserdnw proslavlsemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glacъ }:

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE:

Q, preslavnagw čudesE! Nb7sE i3 zemli2 cari1ca, t s™hhъ sr0dnikwvъ našihъ ўmolsemaz, do nhnэ zemlю rysskuю pokrыvaetъ i3 li1ka svoegw2 i3z8wbražє1nіi mlctivnw njbogaщaetъ. Q, vLce deržavnaz! Ne prestani i3 na byduщee vremz vo ўtverždenіe na rusi2 pravoslavіz mlcti i3 čudesA i3zlivati do vёka. Ґmi1nь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glacъ }:

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prіidi1te, vёrnіi, vi1dimъ їerarha vsečctna, pravw pravivša sl0vo b9estvennыz i4stinы, i3 žestHkіz m{ki daže do smerti nebosznennw preterpёvša, si1mi že strad†nіi i3 smertію gDa proslavivša, i3 vэnecъ slavы t nego2 prіi1mša, i3 molsщasz vhnu nj sp7senіi dyšъ našihъ.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Trezvenіe ўmA sohrani1vъ, i3 v0li tvoeй ne popusti1vъ pokolebatisz, taže serdce či1sto i3 čyždo pokazavъ dyhu njѕloblenіz, si1ce tvoю2 dyšu cёlu i3 nevredi1mu soblю1dъ, myžestvennw i3 nebosznennw hrtA radi smertь prіslъ є3si2, є3g0že vozlюbi1lъ є3si2, s™i1telю.

Stjhъ: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

I#mёz revnostь nj slavэ b9іeй, s™i1telю vladi1mіre, vs‰ trudы2 tvo‰ pod8slъ є3si2 vo blgo cRkve, ćže є4stь nevёsta hrt0va, toS radi i3 bGъ proslavi tS i3 darova ti derznovenіe velіe moli1tisz nj čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2.

Slava, glacъ t0йže:

Bydi i4mz gDne blgoslovenno t nhnэ i3 do vёka, se bo t srHdnikъ našihъ rwssjйskihъ nhnэ svэti1lьnikъ vёrы vozsіS, i3 pravoslavіe krёpcэ hrani1ti pri1snw nasъ naučaetъ, vo є4že sp7sti1sz namъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glacъ t0йže:

Prіidi1te, lю1dіe, ўblži1mъ zastypnicu ўserdnuю r0da hrtіanskagw, se bo predstoi1tъ prt0lu cRS slavы i3 so slezami m0litъ nj zemnёmъ ўdёlэ svoemъ. Sъ neюže vkypэ i3 sob0ri s™hhъ novom§nikъ vopію1tъ nem0lčnw: vLko hrtE, sp7si2 zemlю rysskuю.

Troparь, glacъ v7:

Vёrы pravoslavnыz nepor0čnый blюsti1telю, i3 zapovэdeй hrt0vыhъ ўserdnый i3spolni1telю, sщ7ennom§niče vladi1mіre, hrtA vsёmъ serdcemъ vozlюbi1vъ, pastvu tvoю2 d0brэ ўpaslъ є3si2, neѕl0bivw m§ničeskuю smertь prіslъ є3si2. Segw2 radi vъ vёčnoй slavэ prebыvaz, moli2 sp7sti1sz dš7amъ našыmъ.

Slava: i4nъ troparь, glacъ d7:

P0dvigomъ d0brыmъ, ćkw s™i1telь hrt0vъ, podvizalsz є3si2, vёru pravoslavnuю nepor0čnw soblю1lъ є3si2, vo dni6 gonenіz lю1tagw muči1teleй preщenіz ne ўbosvsz, sщ7ennom§niče vladi1mіre, ćkw pervom§nikъ stefanъ, ўbivaющыmъ tS reklъ є3si2: gDь da prosti1tъ vasъ. Segw2 radi ўgot0vasz ti2 vэnecъ pravdы, є3g0že da vozdastъ gDь mltvami tvoi1mi vsBmъ počitaющыmъ tS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ voskrnый, glacъ t0йže:

E$že t vёka ўtaenoe, i3 ѓgGlwmъ nesvёdomoe tainstvo: tob0ю, bcde syщыmъ na zemli2 kvi1sz bGъ, vъ nesli1tnomъ soedinenіi voploщaemь, i3 krtъ v0leю nasъ radi vosprіi1mъ, i4mže voskri1vъ pervozdannago, sp7sE t smerti dyšы našz.

Na ќtreni: Veličanіe sщ7ennom§nku:

Veličaemъ tS, s™hй sщ7ennom§nče vladi1mіre, i3 čti1mъ s™yю pamztь tvoю2: th bo m0liši nj nasъ hrtA bGa našego.

Pal0mъ i3zbrannый:

Blgovэsti1hъ pravdu vъ cRkvi veli1cэй. Voznenavi1dэhъ cerkovь lukavnuющihъ i3 sъ nečesti1vыmi ne ssdu. Ćkw sohrani1hъ puti6 gDni, i3 ne nečestvovahъ t bGa moegw2. Blženi živyщіi vъ domY tvoemъ, vъ vёki vэkHvъ voshvalztъ tS.

Po polmelei, sэdalenъ, glacъ d7:

V0nmemъ, q hrtolюbi1vіi lю1dіe, dnesь bo s™i1telь vladi1mіrъ vъ s0nmэ s™hhъ zemli2 našez predstoi1tъ i3 mltvы nj nasъ kъ bGu vozn0sitъ. Takov0e mlcrdіe b9іe nj nasъ vёdzщe, soglasnw vospoi1mъ: b9e, di1vnый vo s™hhъ svoi1hъ, mltvami i3 predstatelьstvomъ ўg0dnika tvoegw2 vladi1mіra, pomi1luй i3 sp7si2 vsёhъ nasъ.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ, glacъ d7.

Prokjmenъ, glacъ d7:

ČtcnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

E#đlіe t luki2, za? …z.

Slava, glacъ ѕ7:

Mltvami s™agw sщ7ennom§nka vladi1mіra, mlctive, njči1sti mn0žєstva sogrэšenій našihъ.

I# nhnэ, glacъ t0йže:

Mltvami bcdы, mlctive, njči1sti mn0žєstva sogrэšenій našihъ.

Taže, glacъ ѕ7:

Pomi1luй mS, b9e:

Stіhi1ra po n7-mъ palmЁ, glacъ ѕ7:

Prіidi1te, vёrnіi, n0vago pervom§nka s™i1telz vladi1mіra pёsnьmi bGolёpnыmi voshvalimъ, t0й bo, smerti t bezzak0nnыhъ predanъ bhvъ, ži1zni vёčnыz na nb7si2 spod0bisz, i3 nhnэ predstoi1tъ pred8 bGomъ, vhnu molssz nj dš7ahъ našihъ.

KanHnъ bcdы, glacъ }, so їrmos0mъ na ѕ7, i3 kanHnъ sщ7ennom§nka, na }.

Katavasіa: Syšu gluborodi1telьnuю zemlю s0lnce našestvova i3nogdA, ćkw stэna bo njgustЁ nbap0lы vodA: lю1demъ pэšemorehodsщыmъ i3 bGoug0dnw poю1щыmъ, poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Katavasіa, glacъ G:

Syšu gluborodi1telьnuю zemlю s0lnce našestvova i3nogdA, ćkw stэna bo njgustE nbap0lы vodA, lю1demъ pэšomorehodsщыmъ, i3 bGoug0dnw poю1щыmъ: poi1mъ gDvi, slavnw bo proslavisz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Katavasіa: Ўtverždenіe na tS nadёющihsz, ўtverdi2, gDi, cRkovь, ю4že stzžalъ є3si2 čctn0ю tvoeю kr0vію.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Katavasіa: Pokrhla є4stь nb7sA dobrodёtelь tvoS, hrtE: i3z8 kіvHta bo prošedъ, s™hni tvoeS netlёnnыz m™re, vъ hramэ slavы tvoeS kvi1lsz є3si2, ćkw mLnecъ rukonosi1mь: i3 i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti2 nasъ povelёnіi tvoi1mi, gDi, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю, tv0й mi1rъ podaždь namъ, člvэkolю1bče.

Katavasіa: Ćkw vi1dэ i3saіa njbraznw na prt0lэ prevoznesenna bGa, t ѓgGlъ slavы dormnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Mltvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dš7A moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi2 mS.

Katavasіa: Vozopi2 kъ tebЁ vi1dэvъ starecъ nči1ma sp7senіe, є4že lю1demъ prіi1de t bGa: hrtE, tы2 bGъ m0й.

Kondakъ, glacъ v7:

W$brazъ hrt0va miloserdіz kvlsz, pokr0vъ i3 zaщiщenіe pastvэ tvoeй bhlъ є3si2, s™i1telю džtče vladi1mіre, vъ kr0tosti i3 neѕl0bіi strad†nіz prіemlz, bezb0žnыhъ muči1teleй, blgoslovlsz, prosti1lъ є3si2. Tёmže i3 namъ i3sprosi2 ў hrtA bGa dyhъ mi1renъ i3 velію mlctь.

Jkosъ: I#mёzй vhnu popečenіe nj čadэhъ b9іihъ, sі‰ ntečeski kъ bGoug0dnэй ži1zni napravlslъ є3si2, s™i1telю vladi1mіre, glag0lы mydrыmi i3 pravednыmi dёlы, post0mъ, moli1tvoю i3 smertію čctn0ю predi1vnый p0dvigъ vъ podražanіe s™ы6mъ hrtHvыmъ pokazavый. Mh že tvo‰ p†stыrskіz dobrodёtєli hvalzщe, tS ўblažaemъ, bGolю1bče, i3 vzыvaemъ si1ce: i3sprosi2 namъ ў hrtA bGa dyhъ mi1renъ i3 velію mlctь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše džtrocы, vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Katavasіa: TebE vo ngni2 njrosi1všago, džtroki bGosl0vivšыz, i3 vъ dv7u netlёnnu vselьšagosz, bGa sl0va poi1mъ, blgočestnw poю1щe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Katavasіa: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz, bGočestіz predstosщe ю4nwši, plamenemъ že nevreždeni, b9estvennuю pёsnь poshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Voi1stinu bcdu tS i3spovёduemъ, sp7sennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Katavasіa: Vъ zak0nэ sёni i3 pisanій, w4brazъ vi1dimъ vёrnіi: vsskъ myžeskій p0lъ ložesnA razverzaz, s™ъ bGu. Tёmъ pervoroždennoe sl0vo nc7A beznačalьna, sn7a pervorodsщasz m™rію neiskusomyžnw, veličaemъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glacъ d7:

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Blgodatь d¦0vnaz, vladi1mіre džtče, tebЁ vozsіsvši, svёtlw prosvэti1 tz: tsю1du ўmali2 strastnyю n0щь, i3 bezstrastіz denь posti1že, či1stэ čctёйšemu svёtu sovokyplьsz. NJ nemže ži1telьstvuz, ne zabydi bGoglase sщ7ennom§nče, vёroю poю1щihъ pamztь tvoю2.

Blgodatь želannuю, sщ7ennom§nče vladi1mіre, nosS nbcnuю, zemnaz že nebreglъ є3si2: segw2 radi ćkw bezpl0tenъ, stradalьčeskoe i3zbralъ є3si2 žitіE, ćkw prisnosyщnagw pot0ka pi1щi, blgonasladi1tisz hotS, bGoprіstne, i3 slezami i3zsuši1lъ є3si2 mytnый i3st0čnikъ strasteй, i3 napoi1lъ є3si2 dušepi6щnыz klasы.

Slava, glacъ }:

S™i1telіe cRkve rwssjйskіz, d0brэ vъ p0dvizэhъ vašihъ t0й posluži1všіi, grzdi1te dnesь vo srёtenіe sosluži1telz vašegw, lюbы2 ko hrtY m§nčeski svidёtelьstvuющa, da vkypэ sъ vami vsщšіz slavы є4že na nb7si2 spod0bitsz i3 pri1snый hodataй pred8 bGomъ nj lю1dehъ vёrnыhъ kvi1tsz.

I# nhnэ, glacъ t0йže:

VLčce, prіimi2 mltvы r†bъ tvoi1hъ, i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji: Blžennы t kanHna sщ7ennom§nka, pёsnь G-z i3 ѕ7-z na d7.

Prokjmenъ, glacъ z7:

Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, za? tld.

Ґllilyіa, glacъ v7.

E#đlіe t luki2, za? …z.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Ґllilyіa, tri1ždы.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.