NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Їannuarіa f7i

Slyžba i4že vo svzthhъ ntcY našemu marku, mitropoljtu є3fesskomu, i3spovёdniku.

Ѓщe i3zv0litъ nastostelь, tvori1mъ bdёnіe i3li2 polmeleй.

Na večerni, Blaženъ myžъ: pervый ґntіfHnъ. Na GDi vozzvahъ: stіhi6rы na }. Glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Їwanna є3vgenіka: T čreva maternz bhvъ prosvэщenъ, є3gdA nepostosnstvo mіrski1hъ radosteй, tlёnnostь že i3 suetY blagorazymnw poznalъ є3si2, togdA, voznenavi1dэvъ mjrъ i3 vs‰ kr†snaz i3 vesєlsщaz є3gw2, priteklъ є3si2 kъ b9estvennэй shi1mэ, vmэni1vъ bolBzni vъ naslaždenіe, bdёnіe vъ radovanіe i3 ўpokoenіe, na zemli2 leganіe i3 vsen0щnoe stosnіe, voi1stinnu, vъ prіstnoe naslaždenіe, p0stъ vъ sladostь, vozderžanіe vъ veselіe.

Cerkve poslёdnій voev0da, trubA velikozvyčnaz, gr0mъ b9estvennый, blagočestіz ўči1telь, soveršenstva sщ7ennыhъ dogmatwvъ vёrы vёdatelь i3zsщnэйšій, d¦a s™agw i3shoždenіe bGosl0vivый ćkw vLka i3 ўči1teli, sob0rwvъ s™hhъ i3 vses™agw smmv0la nepobэdi1mый pob0rnikъ i3 predstatelь, po d0lgu svёtlw da voshvalitsz.

Vselennыz veli1koe svэti1lo, є3gdA vozšelъ є3si2 t vost0ka svёtlw raduйsz, ćkw i3spoli1nъ, pytь gDenь teщi2, i3 kъ zapadu priplhlъ є3si2, togdA luči2 tvo‰ sщ7є1nnaz i3spusti1lъ є3si2, vBrnыz ќbw prosvэщaz, tpadšыz že vъ bezzak0nnoe i3 protivozak0nnoe n0všestvo vo vses™ёmъ i3 vsesщ7ennэmъ smmv0lэ vёrы, i3 pokaztisz ne voshotёvšыz, ćkw m0lnіz popali1lъ є3si2.

Glasъ t0йže:

Pod0benъ: Ćkw d0blz vъ myčenicэhъ:

Manyilovo: Sщ7ennэйšій hramъ bhlъ є3si2 s™agw d¦a, marko vsehvalьne, dobrodёteleй blistanій vesь prosvэti1vъ ќmъ. Segw2 radi nhnэ predstoS so ѓgGlы tvorcY tvoemY, moli2 t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz vёroю soveršaющыmъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

Ўmn0živъ talantъ, є3g0že prіslъ є3si2, prepod0bne, t ruki2 vsёhъ tvorcA, prisnopэvaeme, vъ radostь všelъ є3si2 mydrэ gDa tvoegw2, ćkw rabъ d0brый i3 slugA vёrnэйšій, i3 nhnэ moli2 t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz vёroю soveršaющыmъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

Marka voshvalimъ, vъ koncы2 mjra vozvэsti1všago s™ago d¦a t ntečeskіz v3postasi bыtіE i3myщa, no ne ќbw, i3 t sn7a: ćkw ne dvэmA vinama bhti, no є3di1na vinA є4stь nc7ъ nboю2, i4že i3 vsegw2 b9estvA є4stь i3st0čnikъ i3 є3di1nый bezvin0vnый.

Slava, glasъ №

Їwanna є3vgenіka: Vziraющe na ravnoagGlьnoe žitіE tvoE, bGon0sne marko, ćkw vo džbrazэ tS vi1dimъ pervagw čelovёka, prežde prestuplenіz bhvša malыmъ či1mъ menьša t ѓgGlъ: ćkw bezčestnoe poraženіe, є4že t prestuplenіz, i3spravlsz i3 є4že po džbrazu ўderžavъ soveršennыmъ dёlanіemъ zapovэdeй, ko є4že po pod0bію b9ію, pače i3nhhъ vosteklъ є3si2, i3 d0brыmъ i3spovёdanіemъ i3 bGosl0vіemъ blagočesti1vыz našez vёrы predъ cari2 i3 muči1teli i3 vsёmъ mjromъ soveršennw ўkrasi1lsz є3si2. Segw2 radi čelovёčeskoe є3stestvo2 hvalzщisz tvoi1mi dobr0tami, i3 vselennaz čudsщisz tvoi1mъ i3spravlenієmъ, cerkovь že hrt0va ўkrašena syщi vsemydrыmi tvoi1mi bGonastavlє1nіi, vkypэ nhnэ prin0sztъ ti2 radovanіe, i3 mы2, ўtverždennіi tob0ю, ўserdnw vopіemъ ti2: m0li sohrani1tisz namъ vъ d0bromъ i3spovёdanіi tvoemъ.

I# nhnэ, dogmatіkъ:

Vh0dъ. Svёte ti1hій. Prokjmenъ i3 čtє1nіz tri2.

Pri1tčeй čtenіe.

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blženъ člvёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1ce є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava. T ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zakHnъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menE, nj č†da, čestn†z bo rekY: i3 blženъ člvёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgdtь. Razumёйte ќbw neѕl0bivіi kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menE i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzki že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glagHlы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe.

ЎstA pravednagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blagod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь pred8 gospodє1mъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamo i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrwsti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smє1rti. Ќmerъ pravednый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Prvdnikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že prvdnыhъ blgospёšnoe. Vo blgi1hъ prvdnыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blagoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrwsti solomHni čtenіe.

Pravednikъ ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 ži1vый posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ: Skončavsz vmalэ i3sp0lni lёta dHlga: ЎgHdna bo bЁ gDevi dušA є3gw2, segw2 radi potщasz t sredы lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlє1nіi takov0e, ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ, stіhi6rы glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Їwanna є3vgenіka: Raduйsz, cerkve ѕvэzdo2, za nю1že i3zlіS kr0vь svoю2 veli1kій pastыrь i3 pervый ґrhіereй hrt0sъ, є3myže d0brэ pače i3nhhъ ўpodoblszsz, mydre, po si1lэ dyšu tvoю2 gotovёйše polagalъ є3si2 nj pastvэ є3gw2 i3 samagw2 sebE tdalъ є3si2 proti1vu bezdvernыhъ ќstъ: ўhiщrє1nіz vitjйstvovanіz soveršennыmъ bGosl0vіemъ i3 mydrostію d¦a, nj nemže i3 borenіe bhstь, postыdi1lъ i3 zagradi1lъ є3si2, prisnohvalьne.

Stjhъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь:

Raduйsz, vselennыz svэti1lьniče, putev0ždstvuzй hotsщыz razymnый duši2 korablь vъ nebyrnoe i3 velne d0broe pristaniщe ўpraviti i3 pravoslavnuю vёru nepor0čnu pokazyzй i3 blagodatію ўslaždazй i3 vedhй ko spasi1tєlьnыmъ dogmatwmъ nsnovanіz vёrы. Raduйsz svэti1lьniče mnogosvёtlый, i4mže nevreždennы vsBmъ pokazyюtsz ntcє1vъ slovesA, ne njmračennыmъ vnytrennimi nčesы2, ćkože ў tpadšihъ.

Stjhъ: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti:

Raduйsz, premydrosti sosyde, ю4že vozlюbi1lъ є3si2 t ю4nosti, i3 vъ supryžnicu i3 podrygu d0brэ stzžalъ є3si2: raduйsz pisanій svzщennыhъ rэko2, veli1kaz i3 neiždivaemaz, i3 predёlьnaz čistoto2 i3 vsBmъ ўdobodostypnaz: raduйsz mmropol0žnice slovesъ, ю4že vkypэ sostaviša ўči1teli nj s™ёmъ i3shoždenіi d¦a, i3 mečY nboюdoo1strый, i3zъ k0rene posэcazй n0všeskaz ljzhki blagodatію bGosl0vіz: raduйsz i3skuplёnіe sladkoe i3 nektaroizlіsnnoe.

Slava, glasъ ѕ7:

D¦ъ vses™hй, i4že i3zdёtska vseli1sz vъ serdcэ tvoemъ i3 njbitA vъ tebЁ radostnw, ćkw vo hramэ tainstvennэmъ i3 ўkrэpi1 tz kъ borenію proti1vu mіroderži1teleй i3 kъ njdolёnію, seй ўgot0va tS posredЁ vselennыz hrabrstvovati t nc7A, i3 pob0rstvovati za svzthй smmv0lъ, i4že po blgodati togw2 t ntє1cъ predannэй, tpadšыz že t nasъ i3 prežde i3 nhnэ, si1loю bGovэщannыhъ slovesъ tvoi1hъ ўstraši1ti i3 postыdi1ti. Tёmže nj cerkvi ўserdnw moli1sz, m0limsz, bGon0sče marko prisnopэvaeme.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Troparь, glasъ }.

Їwanna є3vgenіka: Pravoslavіz nastavniče, n0všestvъ protivob0rniče, stepenь vёrы, cerkve svэti1lьniče, ўči1teleй bGoduhnovennaz pečate, marko vsemydre, pisanіi tvoi1mi vs‰ prosvэti1lъ є3si2, cэvni1ce duh0vnaz, moli2 hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na ќtreni, Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }:

Pod0benъ: Premydrostь i3 sl0vo:

Manyilovo: T i3st0čnika premydrosti preisp0lnivъ ўstA i3 serdce i3 ќmъ, mydre, tonyduže privleklъ є3si2 ўčenіz strui2, tёmi dyši naposz, vёrnыhъ soverši1lъ є3si2, i3 dogmatwvъ božestvennыhъ pravilo pokazalsz є3si2: nc7A ćkw є3di1nagw vin0vnika vёdalъ є3si2 i3 d¦a i3 i3st0čnikъ b9estvA: marko prisnoblaženne, moli2 hrtA bGa pregrэšenій dati njstavlenіe lюb0vію prazdnuющыmъ svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }:

Podobenъ: Premydrostь i3 sl0vo:

Їwanna є3vgenіka: Premydrostь vozlюbi1vъ, ćkw solomHnъ, cэlomydrію porevnovavъ їHsifovu, mwmseevu neѕl0bію, i3lіinЁ b9estvennэй revnosti, davjdovoй kr0tosti, pavlovu propovёdanію, їwannovu svhše bGosl0vію, ćkw mydrъ ќbw, voi1stinnu, lžem{drыz postыdi1lъ є3si2, ćkw cэlomydrъ sohrani1lъ є3si2 sebE čistёйša, neѕl0bna i3 krotčaйšaz, revnostію i3spepeli1vъ mhslennw predateleй vёrы i3 propovёdalъ є3di1noe blagočestіe.

Po polmelei sэdalenъ є3di1nъ t nboю2 vhše.

Stepє1nna. Prokjmenъ i3 є3đlіe s™i1telьskoe.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Manyilovo: I#zlіssz blagodatь i3zъ ўstenъ tvoi1hъ, marko dž§e našъ, svэti1lьniče bGoduhnovenne, i3 bhlъ є3si2 svэti1lьnikъ hrt0vы cerkve, ўčA slovє1snыz džvcы vёrovati vъ trbcu є3dinosyщnuю vo є3di1nomъ b9estvЁ.

KanHna s™i1telю dvA.

Pervый kanHnъ. Glasъ d7. Tvorenіe kĐrъ їwanna є3vgenіka nomofĐlaxa, є3gHže kraestr0čіe:

Kzhkъ є3dinor0dnый da bydetъ po nbhčaю rodnhй bratъ, poetъ kĐrъ їwannъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Zemnagw i3shiti2 i3 veщestvennagw pristrastіz m0й ќmъ, soderžaщz nebo i3 zemlю v3postasnaz bGa nc7A mydroste, i3 sl0vo mi2 daruй vэnčaющemu služi1telz tvoegw2.

Blagodatь slovesъ, sladčaйšihъ meda, bGoduhnovennw njb8emši sщ7ennuю tvoю2 dyšu, soverši2 naslaždenіe strannoe, džbщee vBrnыmъ ўslaždenіe, brašno spasi1telьnoe.

Ćkw veli1koe ži1zni svэti1lo mіrovoždelёnnoe vozsіslъ є3si2 t vost0ka i3 vosteklъ є3si2, ćkw i3spoli1nъ deržavnэйšій, i3 prosvэti1lъ є3si2 koncы2 mjra lučami slovesъ tvoi1hъ, marko b9estvenne.

ЎstA blagodati bhša bGoglag0livіi ўstnЁ tvoi2 i3 glasъ medot0čnый, ljzhkъ že sщ7ennый tv0й ćkw tr0stь piscA pokazasz, mydrostь sostavi, blagodatь i3zlіS.

BGor0dičenъ: Ќmъ nebesnый, či1stuю i3 vozvhšennuю dyšu i3 pomыšlenій i3 tainstvennыhъ pisanій tkrovenіe, predёlъ premydrosti, li1kъ ўmHvъ prіstъ sъ materію b9іeю.

I$nъ kanHnъ, glasъ }, tvorenіe veli1kago ri1tora veli1koй cerkvi manyila, є3gHže kraestr0čіe:

Ґrhіerea ґsji znameni1tэйšagw poю2 marka.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2, čudotvorsй i3nogdA, mwmseйskій žezlъ krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA pэšeh0dca spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Dobr0tы radi dobrodёteleй sіsnіz vhšnzgw prіsteliщe bhvъ, pastvu hrt0vu, marko, prosvэti1lъ є3si2. Segw2 radi kъ svёtu nevečernemu prestavlьsz, vospэvaющыmъ b9estvennuю pamztь tvoю2 vdohni2 sl0vu njzarsющuю blagodatь, slavne.

Tщaщemusz mi2 dost0йnw dosti1gnuti pohvalъ tvoi1hъ, blaženne, glubočaйšій zri1tsz bhti i3st0čnikъ slovesъ b9estvennыhъ tvoi1hъ i3spravlenіi, no dž§e, moli1tvami tvoi1mi lюbvi2 ravnuю blagodatь i3 si1lu mi2 daždь.

Blagodateй b9estvennыhъ vses™hй hramъ, t negHže blagovHnіz tainstvєnnaz vsBmъ blagočestnw živyщыmъ raskrhšasz vo slavu i3 hvalY nesozdannыz trbcы, є3di1nagw є3stestv0mъ bGa našegw, da voshvalitsz markъ vsečestnhй.

BGor0dičenъ: Drevle prbr0kwvъ sщ7є1nnыz provi1dэša vz0rы, čctaz, tS ќmnoю g0ru, kupinY newpali1muю i3 vratA neprohodi1maz, stamnu i3 mannoprіemnicu: mh že vёroю vozvэщaemъ tS bcdu voi1stinnu, bGonevёsto.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz d¦0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Tverzъ b9estvennыz hlsbi mydrosti i3 vёdэnіz tvoegw2, vsю2, zemlю navodni1lъ є3si2, pravoslavnэйše bGosl0va bыtіE s™agw d¦a t0čію t nc7A.

Revnostь d0mu gDnz, revnostь dogmatwvъ ntečeskihъ, sщ7ennoe serdce tvoE njb8emъ, sogrЁ i3 čestnhй ljzhkъ tv0й na n0všestva i3z8ostri2.

Veličaйšaz borє1nіz i3 nyždы blagodyšnw, preblaženne, pod8emъ, i3 dobrodёtelь i3zbravъ i3 ntečeskoe blagočestіe, veličaйšuю slavu na nebesёhъ nhnэ naslёdovalъ є3si2.

Velій svэti1lьnikъ, i4že vъ m0ri syщыmъ, velіz vъ mjrэ živaz ѕvэzdA, svёtъ sladkій i3 vseusladi1telьnый, s0lь zemli2 krёpkaz, drevo b9estvennagw znanіz, čydnый markъ da vэnčaetsz.

BGor0dičenъ: Sostarёvšeesz є3stestvo2 čelovёčeskoe, ćkw r0ždši vsёhъ tvorcA, nj vsёhъ preestestvennw čelovёka bhvšago po є3stestvY neveщestvennomu tы2 bcde, njbnovi1la є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nebesnagw kryga verhotv0rče gDi, i3 cerkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne čelovэkolю1bče.

Zercalo sіsnій vsetv0rčeskagw d¦a, blaženne, pokazalsz є3si2, prosvэщaz vёrnыhъ i3spolnє1nіz, nezablydnыmi tvoi1mi ўčє1nіi i3 ўvэrsz vospэvati trbcu nesozdannuю.

Ri1torstvuz posredЁ sob0rnago rsda, ўtverdi1lъ є3si2 bыtіE d¦a s™agw t n§eskіz v3postasi proishodsщee, i3 vёrnыhъ sostavlenіz, marko, vozveseli1lъ є3si2.

Vsesli1čnaz trubA, musіkjйskій nrganъ, d¦odvi1žimый ljzhkъ i3 sladkozvyčnый, i3sp0lnennый blgodati i3st0čnikъ i4stinnыz premydrosti, da pohvali1tisz dnesь markъ vsečestnhй.

BGor0dičenъ: Neiz8zsni1moe čydo є4že na tebЁ, vseči1staz! Ćkw vsёhъ bGa neizrečennw rodilA є3si2 i3 po roždestvЁ dv7a syщi kvi1lasz є3si2, segw2 radi bcdu tS i4stinnuю počitaemъ.

Kondakъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Kvi1lasz є3si2:

Manyilovo: Premydrыmi slovesъ tvoi1hъ i3spletenіi, vseblaženne, vsskaz ўstA h{lьnaz zagradi1lъ є3si2 i3 vBrnыz bGovэщ†nіi prosvэti1lъ є3si2 česti2 trbcu vъ t0ždestvэ є3stestvA.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrostь i3 sl0vo:

Їwanna є3vgenіka: NJbletaz lygъ svzщennый i3 raй, voi1stinnu blagocvэtyщій, ćkw nёkaz pčelA, t pisanій d¦a i3 s™hhъ ntє1cъ pervыhъ, vёrы njsnovanій vozvэsti1teleй i3 ўči1teleй, prepod0bne, r0su počerpalъ є3si2 prіstnuю i3 blagov0nnuю, t nesže sodёlalъ є3si2 s0tы vёrы i3 medъ vёdэnіz, є3g0že carіe i3 prostecы2 vo zdravіe prіemlющe, blagodarstvєnnaz vsi2 vospisyюtъ tebE, vsemydre: moli2 hrtA bGa pregrэšenій dati njstavlenіe prazdnuющыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

NJdolёtelь i3zsщnэйšій trepobэdi1telьnый proti1vu lukavagw mіroderžca i3zdёtska myžestvennw kvi1lsz є3si2, proti1vu že prelesti n0všestva poslэdi2 ratovalъ є3si2.

Krёpkoe blagob0rstvennoe krestnoe nryžіe i3 znamenіe nosS na prelestь, ćkw mwmseй razsёklъ є3si2 m0re strasteй, taže supostatы tvo‰ potopi1lъ є3si2.

VsE tvoE želanіe ko hrtY prosterъ i3zdёtska, prisnohvalьne, kъ neobhčnomu naslaždenію, kъ sladosti duševnэй, kъ dobr0tэ neizrečennэй, sl†dkaz mjra voznenavi1dэlъ є3si2.

Znamєnіz b9estvennagw vnutrьydu i3 ѓgGlьskagw nrava svэtlёйšіz i3 s™hz tvoeS duši2 lёpota i3 b9estvennostь licA tvoegw2 i3z8wbrazi2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Tverzla є3si2, ю4že zaklюči2 preslušanіe, raйskuю dverь, vsečctaz, ўgot0vavъ sebE kъ teplomu poslušanію zapovэdeй tvorcA tvoegw2 i3 ži1zni pytь pokazalsz є3si2, vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Vъ tvoi1hъ, vseblaženne, ўstnahъ blagodatь i3zlіssz i3 prosvэti2 cerkve tverdь sladostію razsuždenій b9estvennыhъ.

Sщ7ennэйšій hramъ s™agw d¦a bhlъ є3si2, b9estvennoe blagouhanіe bGosl0vіz vsBmъ i3spuskaz, sщ7ennэйšій.

Svёtlaz tvoS vozsіS pamztь i3 prosvэti2 mhsli lюb0vію voshvalsющihъ tvoegw2 bGosl0vіz soveršenstvo.

BGor0dičenъ: V0instvo neveщestvennыhъ ўmHvъ prevzošlA є3si2, čctaz, r0ždši vsS njsuщestvovavšago i3 nasъ t prelesti i3zbavivšago.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй, tы2 bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodi1la є3si2 bezlёtnagw sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Vsegw2 sebE samago žertvu voznosi1lъ є3si2 blagoprіstnuю bGu, za nы2 pogrebennomu, hramъ ўkrasi1vъ b9estvennый tёlo tvoE i3 žertvennikъ s™hй či1stoe serdce tvoE, ćkw zakolenіe svэtozarnoe dyšu tvoю2.

I#zbёglъ є3si2 d0blэйše žitіS volnenіz, vs‰ blagorazymnw, blaženne, tvergъ, ćkw da prіwbrsщeši є3di1noe mnogočestnoe, є3di1nый bi1serъ hrtA, i3 vozsokr0viщestvueši b9estvennoe prosvэщenіe i3 vёdэnіe bGa.

M†laz i3 nedostHйnaz nhnэšnzgw vёka stradanіz kъ i3myщeй kvi1tisz svёtlэй i3 b9estvennэй slavэ neprestaю1щeй razsuždaz, vs‰ i3skušє1nіz krёpkw i3 d0blэ preterpёlъ є3si2 sъ pavlomъ, blaženne.

Krёpostь newbori1muю i3 si1lu tebЁ dadE є3di1nый si1lьnый i3 vLka, ćkw vsecёlw proti1vu ѕmjz, takw i3 konečnэ proti1vu lukavagw smэšenіz vёrы i3 dogmatwvъ narušenіz.

BGor0dičenъ: S™hnz njskudэvavšaz s™hz nevёstы sn7a b9іz, cerkve hrt0vы, s™az dv7o vsečctaz, i3spravlsetsz i3 vozstanovlsetsz svёtlw vъ slavэ ntečeskoй po blagodati tvoeй, markomъ tvoi1mъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tьmA nkasnnago. No njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

PosredЁ cerkve pёsnь bGoduhnovennuю sladkw vospёlъ є3si2: nc7A t0čію b9estvA ўčA vin0vnika bhti, rodi1telz u5bo sn7a i3 i3zvodi1telz s™agw, vseslavne, d¦a.

Slovesє1mъ ntє1cъ i3 b9estvєnnыmъ razsuždenієmъ, blaženne, poslёduz, sn7a i3 d¦a nc7Y ravnočє1stna bhti vozglasi1lъ є3si2, ćkw bыtіE i4ma t nc7A, ćkw t vinы2, t negHže vkypэ i3 proish0dztъ nboS.

BGor0dičenъ: Raduйsz lёstvice їakwvlz, є4юže sni1de bGъ i3 privlečE smertnoe є3stestvo2 vъ nebesnuю slavu, bGonevёsto, raduйsz ѓgGlwvъ radoste, vёrnыhъ že vsёhъ ўpovanіe i3 tverdoe pribёžiщe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečctn0e soveršaющe prazdnestvo bGomydrіi bGom™re, prіidi1te rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Blgodatію є3di1nagw, ўkrэplsющagw ўpovaющыz na nego2, sokruši1lъ є3si2 glavы6 bezzak0nnыhъ nasi1lьnikwvъ čelovэkonenavi1stnыhъ, i3 mečemъ d¦a posёklъ є3si2 ljzhki vvodsщihъ n0všestva.

VsS zemlS poetъ i3 m0re čudi1tsz, i3 vozvэщaetъ cerkovь čudesA tvo‰ i3 pobэdi1tєlьnaz, i3 raduetsz, supostatы vs‰ njbraщaющi vъ bёgstvo, vsemydre.

Pot0cы njlovы zlatostr{nnыz i3 sladčaйšыz meda kvi1šasz t0ki nektaroizlі‰nnыz bGoglag0livagw ljzhka tvoegw2, pravoslavіz vsёmъ i3skapaющыz dogmatы.

RэkA prisnotekyщaz ўstremlenіi veseli1tъ licE b9іzgw grada, cRkve i3spolnenіe, bGoglag0livый marko, pravыmi dogmatы.

BGor0dičenъ: N0vo ntročA rodilA є3si2, bezlёtnagw sn7a džtča, vsečctёйšaz, i3 bыlA є3si2 čestnёйšaz tvari, ćkw vsёhъ tvorcA tvari kvi1la є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3z8 glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Propovёdateleй hrt0vыhъ vёru naslёdovavъ neumalennuю, nevrednu soblю1lъ є3si2, slavne, pred8 vlasti1tєli, ničt0že strašasz їtaljйskihъ k0zneй.

Ўdali1vъ sebE skvernagw smэšenіz, vseblaženne, kъ duh0vnomu i3 radostnomu tšelъ є3si2 stosnію, i3dёže tris0lnečnый zri1ši svёtъ, namъ blagodatь prosS.

Dogmatwvъ blagočesti1vыhъ smhslъ namъ i3z8zsni1lъ є3si2 i3 mnsщihъ t0ežde bhti suщestvo2 i3 dёйstvo, d0blestnw tgnalъ є3si2, ćkw syщagw prisyщee є4stь, blaženne, razli1čіe.

BGor0dičenъ: Sotvori2 tebЁ veli1čіz si1lьnый, vsečctaz, posredЁ ternій krjnъ njbrёtъ tS, i4mže i3sp0lni vsю2 tvarь blagouhanіi b9estvA.

Kondakъ, glasъ },

Pod0benъ: Vzbrannoй voev0dэ:

Їwanna є3vgenіka: BGosl0vwvъ bogom{draz pisanіz, ćkw bGoglag0lьnikъ i4stinenъ, prіemъ vъ serdcы, i3shoždenіe d¦a s™agw vozvэsti1lъ є3si2 ćkw d0lžno є4stь, prisnohvalьne, i3 vses™hй zapečatlёlъ є3si2 smmv0lъ: segw2 radi poemъ: raduйsz, marko bGoglag0live.

Jkosъ: ЃgGlъ u5bo prestavъ, radovatisz blagovэsti2 i3nogdA bcdэ so strahomъ: ѓzъ že є3di1nъ t zrsщihъ tS vhše є3stestvA ćvlьšasz ćkw ѓgGla, ćkw čelovёkъ ўdivlsюsz i3 poю2 ti2 sъ lюb0vію takovaz: Raduйsz, čistotы2 s™hz prіsteliщe: raduйsz, premydrosti b9іz sokr0viщnice: raduйsz, bGosl0vwvъ s™hhъ pečate: raduйsz, ўči1teleй ntcє1vъ predёle: raduйsz, puči1no neizmёrimaz mыšlenій duh0vnыhъ: raduйsz, m0re prostrannoe tainstvennыhъ pisanій: raduйsz, ćkw pokazalsz є3si2 cRkve svёtъ velій: raduйsz, ćkw do nhnэ postыždaeši protivomhslzщыz: raduйsz, i3st0čniče dogmatwvъ vёrы: raduйsz, zakolatelю n0všeskihъ ўhiщrenій: raduйsz, i4mže ўtverdi1homsz vsi2: raduйsz, i4mže i4stina sіsetъ. Raduйsz, marko bGoglag0live.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Ne pokolebA stolpA neruši1magw krёposti tvoeS i3skušenій tsžkaz zimA, nižE vъ načalэ, nižE p0zdэ: ćkw na kameni tverdw njsnovani bhša blagočєsti1vыz dэ‰nіz i3 slovesA.

NJskvernenu zrS neprikosnovennu i3myщuю sohrani1tisz čctuю ri1zu hrt0vu, ю4že hrt0sъ krovmi2 svoi1mi ўdobri2 i3 dadE cRkvi, vozstenalъ є3si2 i3 velikodyšnw pob0rstvovalъ є3si2.

Neprevratenъ p0mыslъ stzžavъ, i3spыtanію bhvšu nj bz7э i3 s™hhъ dogmatahъ vёrы, ćkw levъ njbrati1lъ є3si2 vъ bёgstvo i3 porazi1lъ є3si2 carskimъ rhkanіemъ n0všestvuющihъ polki2.

Veselostію i3 nrava ўdobrenіemъ, slovesъ lёpotoю i3 žitіS s™ostію, vsskago čelovёka ćvэ privleklъ є3si2, ćkw si1la magni1ta želёzo, bogomydre, i3 kъ slavэ podvi1glъ є3si2 b9іeй.

BGor0dičenъ: Ўgrыzenіemъ ѕmjz i3stlёvšій čelovёčeskій r0dъ, klasъ r0ždši životA, vsBmъ daruющa dыhanіe, njživi1la є3si2 i3 nazdala i3 raS džbщnika sodёlala є3si2, bcde.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe poshu: blgcvenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Vozšelъ є3si2 raduzsz kъ tris0lnečnomu svёtu i3 pričastіemъ togw2 naslaždaešisz, ćkw pravoslavnw na zemli2, ўčA, kvlslъ є3si2 vsBmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

T є3di1nыz v3postasi n§eskіz bezvremennw vozsіsša sn7ъ i3 d¦ъ: džvъ ќbw roždenіemъ, seй že i3shoždenіemъ, dogmatstvovalъ є3si2 i3 vBrnыz pёti ўtverdi1lъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vozvэsti1lъ є3si2 vsBmъ ўtёšitelz b9estvennoe i3shoždenіe syщee t0kmw t nc7A, ćkw t vinы2, mydre, i3 postыdi1lъ є3si2 bogokypcevъ gnilaz mnBnіz, ne vёduщihъ vopi1ti: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Svobodi1sz plod0mъ tvoi1mъ, bGorodi1telьnice, є3stestvo2 smertnoe t drevnіz klstvы i3 blgoslovenіz ўdost0isz s™agw, segw2 radi slavitъ i3 vospэvaetъ zovyщe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočєsti1vыz vъ peщi2, ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Veli1kіz domostroi1telь vsegw2, vs‰ soderžazй že i3 promыslszй, seй pred8umhslivый džbщee, blaženne, vseblagočestnoe i3spovёdanіe, džbщagw tS ўči1telz, ntcA, pastыrz vsBmъ ўstrosetъ i3 pob0rnika krёpkago.

Mladencєvъ strэlsnіz protivomhslzщihъ dogmatwvъ sofisti1čєskaz ўhiщrє1nіz pokazašesz, dёtskoe i3graliщe, pauči1nnoe tkanіz i3spletenіe, i3 si1la ljzhkwvъ tёhъ njslabЁ, proti1vu tvoegw2, bGoglag0live, bGodvi1žimagw i3 bGosl0vskagw ljzhka.

Vozvedъ džči p0mыsla i3 vsego2 sebE sprosterъ ko gDu, vo є4že sokruši1ti ќbw si1lьnago, spasti1 že blagočєsti1vыz, sego2 newbori1mago njbrёlъ є3si2 spob0rnika, sl0ve ti2 daruющa, ćkw dost0йnomu i3 mn0goю si1loю blagovэstvyющemu.

BGu vzaimodavъ lюb0vь kъ bli1žnemu i3 blagodэsnіe, mnogokratnoe, ćkože t0й njbэщA, njbrёlъ є3si2 vozdasnіe vъ nastosщemъ i3 vъ byduщemъ vёcэ, bogatstvo nebesnoe i3 slavu i3 naslaždenіe neiždivaemoe i3 živ0tъ vo vёki i3 carstvo.

BGor0dičenъ: I#zri1nu zavistь drevnzgw lьstecA i3 tstypnika i3zrsdnoe tvorenіe tvorcA, r0dъ čelovёčeskій, vъ tmoči1slєnnыz prelєsti, i3 prežde i3 nhnэ, t ni1hže nhnэ spaseni є3smы2 tvoi1mъ, vLčce, spoborenіemъ bGovэщannomu marku.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю sp7sє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, sщ7ennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

T glavы2 do st0pъ njzarsemь, bGon0sče blaženne, s™i1telьstva čestn0e i3 s™0e є3đlіe či1stw sщ7ennodёйstvovalъ є3si2 i3 vBrnыz ўčA є3mY, ўvэrslъ є3si2 pёti: dёti blagoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkw s0lnce t vost0ka vozsіslъ є3si2, prpdbne, i3 bGosl0vіz blistanіi njsіslъ i3 prosvэti1lъ є3si2 vselennuю, i3 vBrnыz nauči1lъ є3si2 trbcэ vospэvati so strahomъ: dёti blagoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ne drygъ t dryga i3mёюtъ bыtіE, ±že t є3di1nыz vinы2 proish0dztъ, slavne, vsBmъ vozvэщalъ є3si2: ćkw sn7ъ i3 d¦ъ ćvэ nboS t nc7A, ne drygъ t dryga vsskw, ćkože trasli t k0rene є3di1nagw neuvzdaemagw: segw2 radi u5bo pamztь tvoю2 čestvuemъ vo vёki.

BGor0dičenъ: Vsesvёtlaz palato vsёhъ vLčestvuющagw, njmračennuю strastьmi2 dyšu moю2 i3spravi kъ dobrodёtelьnыmъ stezsmъ, čctaz, da spasenъ bhvъ mi1lostію tvoeю, poю2: dёti blagoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz dyhomъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere: i3 da vopіetъ, raduйsz vseblžennaz bcde či1staz prisnodv7o.

SE nhnэ da soberytsz hrtoimeni1tіi lю1dіe raduющesz, i3 pravoslavnыhъ s™az nepor0čnaz cRkovь da vozveseli1tsz dnesь i3 blagodarstvєnnaz da vospoetъ hrtY, i3st0rgšemu lovi1telьstvo n0všestva črezъ є3di1nago mydrago.

Znameni1tostь nel0žnuю i3 slavu nebesnuю, blaženne, naslёdovalъ є3si2, slavu bo gi1bnuщuю so i3nhmъ vsskimъ žitіS ўgoždenіemъ, t duši2, ćkw ne syщaz ttrssъ, sъ či1nmi bGosl0vwvъ ўči1teleй, ćkw є3dinonravnый, soraduešisz.

Golubi1ca, svoboždenіe t bёdstvovanіz namъ vozvэsti1všaz, napastvuєmыmъ tzgčaйšimъ volnenіemъ n0vыz prelesti, ўtёšitelz blgodatію dobrodёteleй kri1lы pozlaщennыmi preletёvši, predvari2 vo s™ы6z ski1nіi s™hhъ.

I#zbavlenіe vsegw2 mjra čctnyю kr0vь tvorcA tvoegw2, blaženne, predlagaz vъ sk0rbnыhъ i3spыtanіzhъ vёrы, hodataй bGu i3 činamъ vёrnыhъ postavlenъ bhlъ є3si2, blagoprіstnыmi moli1tvami ўmilostivlsz i4že po suщestvY syщago čelovэkolю1bca.

BGor0dičenъ: Ўkrэpi1sz zіsvый, q vsečctaz vLčce, ѓdskій lьsti1vый ѕmjй načaloѕl0bnый, i4že ćkw mladenca porazi2 čelovёka. N0vago že, ćkw novoroždenna mladenca neizmёrimago bGa sl0va tы2 r0ždši, zemlE newrannaz, i3zbavila є3si2 r0dъ čelovёčeskій, vsehvalьnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasenіi tob0ю dv7o či1staz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Blagodatь slovesъ i3 bGosl0vіz tvoegw2 cRkovь hrt0vu vozveseli2, є4йže sohrani1tisz vъ mi1rэ ne prestaй moli1tisz vsegdA.

D0brэ nhnэ naslaždaešisz želannagw, vseblaženne, kraйnzgw i3 b9estvennagw prosvэщenіz, є3gHže ўčastniki moli1tvami tvoi1mi i3 nasъ sotvori2.

Revnostь pravoslavіz, vospыlavъ vъ tvoeй čctэй duši2, i3spepeli2 є3retіkHvъ ljzыkob0lіz, marko blaženne.

BGor0dičenъ: Ćkw vhsšaz ўmHvъ i3 bGu bli1žnzz, dэvi1ce čctaz, ќmъ prosvэti2, i3zъ glubinы2 mnogovi1dnыhъ nyždъ i3z8imaющi mS.

E#xapostіlarій, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Svёte neizmёnnый:

Manyilovo: Ўtёšiteleva blagodatь vъ tebЁ njbitavši, marko. B9estvennэйšihъ dogmatwvъ kvi1 tz rэkY, є3retіkHvъ potoplsющuю polki2, vBrnыz že vs‰ veselsщuю.

BGor0dičenъ: TS gpcžY vsёhъ ćvэ vospэvaz, m0limъ, bcde, bydi namъ b9estvennый pokr0vъ, tgonsющi daleče t nasъ mr†čnыz strэlы2 velіara.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nebesnыhъ činHvъ:

Preb9estvennыz trbcы bhvъ žili1щe, vsemydre s™i1telю, dobrodёteleй sі‰nіi i3 tvoi1hъ ўčenій svёtomъ hrt0vu cRkovь njzari1lъ є3si2 i3 proishoždenіe d¦a s™agw t0čію t nc7A propovёdalъ є3si2.

Suщestvo2 b9estvennoe i3 dёйstvіe t0ežde bhti i3spovёdaющыz, džgnennыmi tvoi1mi slovesы2 posrami1lъ є3si2, vseblaženne, ćkw suщestvo2 razli1čno є4stь t sv0йstva, ѓщe i3 nboS nesotvorє1nna, i4stinna i3 prisnosyщna sytь.

Glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE! I#st0čnikъ ži1zni hrt0sъ bGъ našъ, i3st0čnika tS sщ7ennыhъ dogmatwvъ kvi2, veselsщa vBrnыz žiznot0čnыmi slovesы2, ćkw strusmi naposющi serdcA blagočesti1vыhъ, nepokolebi1mw soblюdaющihъ d0broe i3spovёdanіe nc7є1vъ, vsemydre, nj nemže revnostь i3 vёru pokazalъ є3si2 b9estvennэйše.

Slava, glasъ №:

Їwanna є3vgenіka: Ćkw vъ zlatoistkannuю ndeždu i3 mnogočctnhй vэnecъ i3 nesokruši1maz brwnS, vъ svёtlэйšee žitіE tvoE i3 bGovёщannoe sl0vo hrt0va cRkovь njblekjйsz, svёtlw raduющisz i3 krёpkw njgraždaющisz proti1vu supost†tъ, prisnohvalьne, nesetъ pobэdi1telьnaz vragi2 m0щnw pobэdi1všemu vo hrtЁ, davšemъ vlastь i3 si1lu, pravednw pobёdu vospisyющi, pёnіe ti2, ćkw mzdY za borenіe po si1lэ prin0sitъ i3 vёroю i3 lюb0vію vopіetъ ti2: neprestannw moli2, kъ nemyže tšelъ є3si2, trіmpostasnago bGa, nc7A i3 sn7a i3 t nc7A i3shodsщago d¦a vses™ago, vъ pravoslavnomъ i3spovёdanіi tvoemъ sohrani1tisz vo vёki, i3 t lovi1telьstva mhslennыhъ volkHvъ soblюsti2 pastvu hrt0vu bёdstvuющuю.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Slavosl0vіe veli1koe, i3 prHčaz.

Na lіturgji slyžba s™i1telьskaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.