NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Їannuarіa f7

I$že vo s™hhъ ntcA našegw fіljppa, mitropoljta mosk0vskagw i3 vseS rwssji, n0vagw i3spovёdnika.

Na ќtreni. Na BGъ gDь: troparь, glasъ }:

Pervoprest0lьnikwvъ preemniče, st0lpe pravoslavіz, i4stinы pob0rniče, n0vый i3spovёdniče, s™i1telю fіljppe, položi1vый dyšu za pastvu tvoю2. Tёmže ćkw i3mёz derznovenіe ko hrtY, moli2 za pervoprest0lьnый gradъ že i3 lю1di, čtyщыz dost0йnw s™yю pamztь tvoю2.

Veličanіe s™i1telz:

Veličaemъ tS, s™i1telю džtče fіljppe, i3 čti1mъ s™yю pamztь tvoю2: th bo m0liši nj nasъ hrtA bGa našego.

Pal0mъ i3zbrannый:

Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Blgovэsti1hъ pravdu v8 cRkvi veli1cэй. GDi, vozlюbi1hъ blgolёpіe d0mu tvoegw2, i3 mёsto selenіz slavы tvoeS. Blženi živyщіi vъ domY tvoemъ, vъ vёki vэkHvъ voshvalztъ tS.

Sэdalenъ, glasъ }:

Propovёduetъ, džtče, tebE nhnэ rwssjйskaz mitrop0lіz, ю4že t bolёzneй i3 skorbeй i3zbavlseši, bGoblženne fіljppe, ѓgGlwvъ sobesёdnikъ kvi1vsz. Tёmže so ґpclы i3 m§nki likyz, pom0щnikъ bыvaeši vъ sk0rbehъ, vseizrsdne, plačuщihъ ўtэšenіe, pastыrь i3 nastavnikъ zablyždšihъ, fіljppe blženne: i3 nasъ tvoi1mi mltvami i3zbavi t bёdъ i3 moli1sz hrtY bGu, da njstavlenіe podastъ, vёroю i3 lюb0vію čtyщыmъ s™yю pamztь tvoю2.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČtcnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

E#đlіe t luki2, za? k7d.

Stіhi1ra po n7-mъ palmЁ, glasъ }:

Ґpclwvъ revni1telz fіljppa, preblžennago ntcA i3 ўči1telz sošedšesz voshvalimъ, glag0lющe: raduйsz s™i1telю, tverdый ўm0mъ, blgodatію i3 i4stinoю njsщ7enne, tnю1duže i3 prіsteliщe bhlъ є3si2 d¦a vses™agw. I# nhnэ so ґrhіerє1i predstoS prt0lu hrt0vu, moli1sz pri1snw nj rabёhъ tvoi1hъ.

KanHnъ s™i1telz, glac }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Posёčennый nesэk0mago presэčE, i3 vi1dэ s0lnce zemlю, ю4že ne vi1dэ: lю1tago vragA vodA potopi2, i3 neprohodi1moe pr0йde ї}lь. Pёsnь že vospэvašesz: gDvi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

Katavasіa, glac v7:

Glubinы2 tkrhlъ є4stь dno2, i3 syšeю svo‰ vlečetъ: vъ neй pokrhvъ proti6vnыz, krёpkій vo branehъ gDь, ćkw proslavisz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi1sz serdce moE vo gDэ, voznesesz r0gъ m0й vъ bz7э moemъ: razširi1šasz na vragi2 mo‰ ўstA mo‰, vozveseli1hsz nj sp7senіi tvoemъ.

Katavasіa: Krёpostь dasй carє1mъ našыmъ gDь, i3 r0gъ pomazannыhъ svoi1hъ voznossй, t dv7ы raždaetsz, grzdetъ že ko kreщenію. TomY vёrnіi vozopіemъ: nёstь s™ъ, ćkw bGъ našъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prbr0kъ ґvvakymъ, ќmnыma nči1ma provi1dэ gDi prišestvіe tvoE, tёmъ i3 vopіsše: t ю4ga prіi1detъ bGъ. Slava si1lэ tvoeй, slava snizhoždenію tvoemY.

Katavasіa: Ўslhšahъ gDi glasъ tv0й, є3g0že reklъ є3si2, glasъ vopію1щagw vъ pusthni, ćkw vozgremёlъ є3si2 nad8 vodami mn0gimi, tvoemY svidёtelьstvuzй sn7u, vesь bhvъ sošedšagw d¦a, vozopi2: tы2 є3si2 hrt0sъ, b9іz mydrostь i3 si1la.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Mrakъ duši2 moeS razženi2 svэtodavče hrtE b9e, načalor0dnuю tьmY i3zgnavъ bezdnы, i3 daruй mi2 svёtъ povelёnій tvoi1hъ sl0ve, da ќtrenюz slavlю tS.

Katavasіa: Ї}sъ životA načalьnikъ, razrэši1ti njsuždenіe grzdetъ ґdama pervozdannagw, njčiщenій že ćkw bGъ ne trebuz, padšago njčiщaetъ vo їordanэ: vъ nemže vraždY ўbi1vъ, preimyщъ vsskъ ќmъ mi1rъ daruetъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: ЇHnu vъ ki1tэ, gDi, є3di1nago vseli1lъ є3si2, mene že svszannago mrežami vražіzmi, ćkw t tli2 džnago sp7si2.

Katavasіa: Glasъ slovesE, svэti1lьnikъ svёta, denni1ca slnca, p®teča, vъ pusthni pokaйtesz, vsBmъ vopіetъ lю1demъ, i3 pred8wči1stitesz: se bo predstoi1tъ hrt0sъ, t tli2 mjrъ i3zbavlszй.

Kondakъ, glasъ G:

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Pravoslavіz nastavnika, i3 i4stinы provozvёstnika, zlatoystago revni1telz, rwssjйskago svэti1lьnika, fіljppa premydrago voshvalimъ, pi1щeю slovesъ svoi1hъ razymnw č†da svo‰ pitaющa: t0й bo ljzhkomъ hvalenіe posše, ўstnama že pёnіe vэщaše, ćkw tai1nnikъ b9іz blgodati.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Na p0lэ dei1rэ, i3nogdA muči1telь peщь postavi na mučenіe bGon0snыhъ: vъ neйže tri2 džtroki pэsnosl0vzhu є3di1nago bGa, trbčnw vospэvahu, glag0lющe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Katavasіa: Ю$nošы blgočesti6vыz peщi džgnennэй prіwbщi1všыzsz, šumsщъ dyhъ r0snый nevredi6mы sohrani2, i3 b9іz ѓgGla snizhoždenіe. Tёmže vъ plameni njrošaemi blgodarstvennw vospэvahu: prepёtый ntє1cъ gDi i3 b9e blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami prevhsprєnnzz svo‰, polagazй m0rю predёlъ pes0kъ, i3 soderžaй vs‰, tS poetъ s0lnce, tS slavitъ lunA, tebЁ prin0sitъ pёsnь vsS tvarь, ćkw sodёtelю vsёhъ vo vёki.

Katavasіa: Taйnu preslavnuю vavmlHnskaz pokazA peщь, i3stoči1všaz r0su, ćkw strusmi i3msše neveщestvennый džgnь vosprіsti їordanъ, i3 njb8sti pl0tію kreщaema ziždi1telz: є3g0že blgoslovstъ lю1dіe, i3 prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, vozdvi1gnuvый r0gъ sp7senіz namъ, vъ domY davjdovэ džtroka svoegw2: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravi1lъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Katavasіa: Nedoumёetъ vsskъ ljzhkъ blgohvali1ti po dostosnію, i3z8umэvaetъ že ќmъ i3 premjrnый pёti tS, bcde: nbače blgaz syщi, vёru prіimi2, i4bo lюb0vь vёsi b9estvennuю našu. Th bo hrtіanъ є3si2 predstatelьnica, tS veličaemъ.

Na hvali1tehъ postavimъ sti< v7, i3 poemъ stіhi6rы, glasъ d7:

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Fіljppe blženne, i3spovёdnikwvъ podražatelю, teplэ hvalzщыmъ tS predstatelь bydi, i3 t vsskіz bэdы2, grэha že i3 byri, i3 strasteй muči1telьstva, džtče, i3zbavi nы2, ćkw m§nkъ newslablenъ, i3 s™i1telь bGoprіstenъ: derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, moli1sz nj vospэvaющihъ pamztь tvoю2.

Fіljppe s™i1telю, razymnagw svёta zarS, cRk0vnoe svэti1lo, ґrhіereйskaz krasoto2, monašeskagw p0stničeskagw ži1telьstva i4stinnoe pravilo, našъ že zastypnikъ teplый pokazalsz є3si2, svoboždaz t gubi1telьstva lukavыhъ, moli1sz džtče nj poю1щihъ pamztь tvoю2.

Slava, glasъ ѕ7:

Tы2 є3si2 pastыrь d0brый i3 ўči1telь i3zrsdnый, s™i1telю fіljppe, tS vsegdA voshvalsющe vopіemъ: tob0ю bGъ ўkrasi2 cRkovь m™re svoeS, i3 tёlo tvoE za pastvu tvoю2 vo i3zgnanіi postradavšee, mnogolёtnw že vъ zemli2 sokrovennoe prest0lu tvoemY vozvrati2 i3 lю1di tvo‰ vozveseli2. Tёmže molssz ne prestaй nj hvalzщihъ i3 čtyщihъ pamztь tvoю2, prosS njstavlenіz grэhHvъ i3 sp7senіz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ t0йže:

Ćkw vredsщihъ zemnhhъ tvedšesz, prіidi1te mhslennw, njči1stimъ č{vstva, i3 hrtA vi1dэvše pl0tію kRщaema t їwanna p®teči, vsi2 sъ ni1mъ pэsnosl0vzщe vёrnw vozopіi1mъ: blgoslovenъ kvleйsz, b9e našъ, slava tebЁ.

Na lіturgji. Prokjmenъ s™i1telz, glasъ №:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe s®ca moegw2 razumъ.

Ґpclъ s™i1telz: ko є3vreєmъ, za? tlє.

Ґllilyіa, glasъ }.

E#đlіe t їwanna, za? lѕ.

Pričastenъ s™i1telz:

Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Ґllilyіa, tri1ždы.

Troparь s™i1telz, glasъ }:

Pervoprest0lьnikwvъ preemniče, st0lpe pravoslavіz, i4stinы pob0rniče, n0vый i3spovёdniče, s™i1telю fіljppe, položi1vый dyšu za pastvu tvoю2. Tёmže ćkw i3mёz derznovenіe ko hrtY, moli2 za pervoprest0lьnый gradъ že i3 lю1di, čtyщыz dost0йnw s™yю pamztь tvoю2.

Kondakъ s™i1telz, glasъ G:

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Pravoslavіz nastavnika, i3 i4stinы provozvёstnika, zlatoystagw revni1telz, rwssjйskago svэti1lьnika, fіljppa premydrago voshvalimъ, pi1щeю slovesъ svoi1hъ razymnw č†da svoS pitaющa: t0й bo ljzhkomъ hvalenіe posše, ўstnama že pёnіe vэщaše, ćkw tai1nnikъ b9іz blgodati.

Veličanіe s™i1telz:

Veličaemъ tS, s™i1telю džtče, fіljppe, i3 čti1mъ s™yю pamztь tvoю2: th bo m0liši nj nasъ hrtA bGa našego.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.