NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Septemvrіa k7ѕ

I$že vo s™hhъ nc7A našegw svzti1telz tĐhwna, patrіarha vserwssjйskagw.

Na veli1cэй večerni: Blženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ. Na GDi, vozzvahъ: stіhi6rы, glasъ ѕ7:

ZemlS psk0vskaz proslavisz, ćkw vъ malэmъ selenіi kli1nэ t blagočesti1vagw k0rene pl0dъ blagokrasenъ prozzbE, vasjlій, ntročA blagonravnoe, s™i1telю veli1komu tezoimeni1toe. Vъ semъ že i4meni velій, ćkw crtvennый, pytь є3mY prednarečesz.

Blagočesti1vый їereй їwannъ, ntecъ tv0й, s™i1telю, tkrovenіz di1vnagw spod0bisz, є3gdA mati є3gw2 poči1všaz vo snЁ є3mY kvi1sz i3 tS, є3щE ti2 džtroku syщu, є3di1nagw t trіehъ bratій veli1ka prednarečE.

I#zmlada cRkovь b9ію vozlюbi1vъ i3 blagočestіz voždelёvъ, s™e, vъ d¦0vnэmъ vertogradэ vo sl0vэ b9іi, n§eskihъ i3 blagočesti1vыhъ pisanіihъ načatъ poučatisz.

Čto2 ќbw sotvorю2, kjimъ džbrazomъ žitіS moegw2 tebЁ, vLcэ i3 bGu, d0brэ poslužY, kjimi p0dvigi, tebЁ sodёйstvuющu, dyšu moю2 t grBhъ njči1щu; vъ mёru v0zrasta prišedъ, sleznw vzыvalъ є3si2 ko gDu, blžennэ tĐhwne.

Slava, glasъ }:

Pytь dvctva, niщetы2, svoeS vHli tsэčenіz i3zbralъ є3si2, blženne, i4nočeskoe postriženіe prіi1mъ, vъ nemže i4menemъ tĐhwnъ narečenъ bЁ, da putemъ blagočestіz s™i1telz zad0nskagw šestvueši.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

CRь nbcnый za člvэkolю1bіe na zemli2 kvi1sz, i3 sъ čelovёki poživE: t dv7ы bo čctыz pl0tь prіemый, i3 i3z8 neS prošedый sъ vosprіstіemъ: є3di1nъ є4stь sn7ъ, sugybъ є3stestv0mъ, no ne v3postasію. Tёmže soveršenna togo2 bGa, i3 soveršenna člvёka voi1stinnu propovёdaющe, i3spovёduemъ hrtA bGa našego: є3g0že moli2 m™i beznevёstnaz, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Pri1tčeй čtenіe.

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blženъ člvёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1ce є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava. T ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zakHnъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menE, nj č†da, čestn†z bo rekY: i3 blženъ člvёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgdtь. Razumёйte ќbw neѕl0bivіi kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menE i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzki že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glagHlы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe.

ЎstA pravednagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blagod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь pred8 gospodє1mъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamo i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrwsti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smє1rti. Ќmerъ pravednый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Prvdnikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že prvdnыhъ blgospёšnoe. Vo blgi1hъ prvdnыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blagoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrwsti solomHni čtenіe.

Pravednikъ ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 ži1vый posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ: Skončavsz vmalэ i3sp0lni lёta dHlga: ЎgHdna bo bЁ gDevi dušA є3gw2, segw2 radi potщasz t sredы lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlє1nіi takov0e, ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ G:

Vo gradэ toropcЁ, vo hrame b9іi, i3dёže rodi1telь tv0й služaše, blagočestію vъ ю4nыhъ lёtэhъ poučalsz є3si2, s™i1telю.

Ti1hъ nravomъ, kr0tokъ i3 smirenъ s®cemъ voi1stinu pred8 bGomъ i3 lюdьmi2 kvi1lsz є3si2, i4go hrt0vo črezъ vsE žitіE d0brэ proneshй, vo nbi1telehъ nbcnыhъ ўpok0ilsz є3si2, blženne: moli1sz nhnэ i3 nj nasъ, da i3 mы2 na zemli d0brэ poži1vše, crtvіz b9іz naslёdnicы bhti spod0bimsz.

Slava, glasъ }:

BGъ tS vozveli1či, s™i1telю dž§e tĐhwne, pervoіerarha cRkve svoeS postavivъ, th že žrebій služenіz segw2 ćkw v0lю blagyю є3gw2 vosprіi1mъ, vъ pervos™i1telьstэmъ p0dvizэ tvoemъ pri1snw revnovalъ є3si2 nj slavэ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, trbcы є3dinosyщnыz i3 nerazdёlьnыz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Kъ tebЁ, nj bGomati, vsi2 nhnэ sleznw vzыvaemъ: vonmi2 predstatelьstvu s™i1telz tĐhwna nj nasъ i3 sn7u tvoemY moli6tvы voznesi2 nj spasenіi dyšъ našihъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7:

Ćkože svэщA na svёщnicэ svёtitъ vsBmъ, takw tы2 blagočestіemъ sіsz, blženne, postavlenъ bhstь gDemъ vo є3pckpa zemli h0lmskіz, da svёtwmъ hrt0va ўčenіz njsіzvaeši lю1di, vъ neй živyщыz.

Stjhъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

BGъ blagoslovi2 i3 njsvzti2 tS, zemlE ґmerikanskaz, pravoslavnыmъ bo lю1demъ tvoi6mъ, vo njgradэ rwssjйskіz cRkve syщimъ, blžennagw tĐhwna є3pckpa dadE, t0й mn0gimi hr†mы licE tvoE ўkrasi2, i3 ćkw bGomydrый sщ7ennonačalьnikъ pastvu svoю2 ko hrtY privedE.

Stjhъ: Blagovэsti1hъ pravdu, vъ cRkvi veli1cэй.

S™ji vsi2 zemli kroslavskіz, srэtaйte їerarha d0bra, tĐhwna blžennagw, t0й bo, ćkože i3 vы2, mnHgіz trudы2 zdЁ ponesE, i3 nhnэ tщi1tsz vkypэ sъ vami moli1tisz hrtY bGu spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ d7:

ZemlS lit0vskaz proslavisz prišestvіemъ tvoi1mъ, blženne, lю1dіe že pravoslavnіi, vъ neй syщіi, ćkw svэti1lьnika vёrы i3 blagočestіz tS prіsša, i3 vъ poklonenіi trіedi1nomu bGu tob0ю ўtverdi1šasz, s™i1telьskій že njmof0rъ tv0й, nadežnый pokr0vъ i3 zaщi1ta t ѕlhhъ njbstosnій tёmъ kvi1sz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Pri1zri na molє1nіz tvoi1hъ r†bъ vsenepor0čnaz, ўtolsющi lю6taz na nы2 vost†nіz, vsskіz sk0rbi nasъ i3zmэnsющi: ts bo є3di1nu tverdoe i3 i3zvёstnoe ўtverždenіe i4mamы, i3 tvoE predstatelьstvo stzžahomъ. Da ne postыdi1msz vLčce, tS prizыvaющіi, potщi1sz na ўmolenіe, tebЁ vёrnw vopію1щihъ: raduйsz vLčce, vsёhъ p0moщe, radoste i3 pokr0ve, i3 sp7senіe dyšъ našihъ.

Troparь, glasъ №:

Ґpclьskihъ predanій revni1telz i3 hrt0vы cRkve pastыrz d0brago, dyšu svoю2 za džvcы položi1všago, žrebіemъ b9іimъ i3zbrannago vserwssjйskagw patrіarha tĐhwna voshvalimъ, i3 kъ nemY sъ vёroю i3 ўpovanіemъ vozopіi1mъ: predstatelьstvomъ s™i1telьskimъ ko gDu cRkovь rysskuю vъ tišinЁ soblюdi2, rastočє1nnaz č†da є3S vo є3di1no stado soberi2, tstupi1všыz t pravыz vёrы kъ pokasnію njbrati2, stranY našu t meždous0bnыz brani sohrani2, i3 mi1rъ b9ій lю1demъ i3sprosi2.

Na ќtrєni, na BGъ gDь: troparь s™agw dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ №:

Gavrіi1lu vэщavšu tebЁ dv7o, raduйsz, so strahomъ voploщašesz vsёhъ vLka, vъ tebЁ s™ёmъ kіvHtэ, ćkože rečE prvdnый dv7dъ: kvi1lasz є3si2 ši1ršaz nb7sъ, ponosi1vši ziždi1telz tvoego2. Slava vselьšemusz vъ tS: slava prošedšemu i3z8 tebє2: slava svobodi1všemu nasъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ v7:

Žezlъ pervos™i1telьskій derznovennw prіslъ є3si2, svste, da ćkw d0brый pastыrь, nebosznennw vъ p0dvizэ tvoemъ šestvuz, zabl{ždšaz gorohi6щnaz nvčata nbrsщeši, tatьmi pohi1щєnnaz vo dv0rъ džvčій paki vozvrati1ši, mnogorazli1čnыmi boleznьmi i3 ned{gi njbderži6mыz d0brэ ўvračyeši i3 vsЁ hrt0vo stado slovesnыhъ nvecъ vъ i4stinэ i3 pravdэ ўpaseši.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Pokrhй nasъ vsem0щnыmъ pokr0vomъ tvoi1mъ, vsemi1lostivaz vLčce bcde, zaщiti2 nasъ t vsskihъ sэteй vražіihъ, dadesz bo ti2 blagodatnaz si1la, ćkw r0ždšeй vLku hrtA i3 sp7sa dyšъ našihъ.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ є7:

Blagodarenіe bGu vozdadi1te, lю1dіe rwssjйstіi, t0й bo probavilъ є4stь mi1lostь svoю2 vamъ, tĐhwna blažennagw pervoіerarha cRkve svoeS postavi, da vo dni2 i3spыtanій njbrsщete vъ nemъ w4brazъ vёrы, t navёtwvъ vražіihъ nekoleblemый, nel0žnagw ўpovanіz na p0moщь b9ію, i3 lю1bovію hrt0voю i3sp0lnennый.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Ўtoli2, vLčce, bwlёzni dyšъ našihъ, radostію blagodatnoю nj tebЁ i3sp0lni sєrdcA naša, na ts bo nadёющіisz, prič†stnicы ži1zni vBčnыz bydemъ.

Pal0mъ rld: Hvali1te i4mz gDne:

Veličanіe: Veličaemъ tS, s™lю dž§e tĐhwne, i3 čti1mъ s™yю pamztь tvoю2, th bo m0liši za nasъ hrtA bGa našego.

I#zbrannый pal0mъ:

Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Prіidi1te, č†da, poslyšaйte menє2, strahu gDnю naučY vasъ. Blgovэsti1hъ pravdu vъ cRkvi veli1cэй. I$stinu tvoю2 i3 spasenіe tvoE rёhъ. Povёmъ i4mz tvoE bratіi moeй, posredЁ cRkve vospoю1 tS. Ўslhšati mi2 glasъ hvalы2 tvoeS, i3 povёdati vs‰ čudesA tvo‰. GDi, vozlюbi1hъ blgolёpіe d0mu tvoegw2, i3 mёsto selenіz slavы tvoeS. Voznenavi1dэhъ cRkovь lukavnuющihъ, i3 sъ nečesti1vыmi ne ssdu. Ćkw sohrani1hъ puti6 gDni, i3 ne nečestvovahъ t bGa moegw2. ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Pravda є3gw2 prebыvaetъ vъ vёkъ vёka. Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz pravdoю, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz. Blženi živyщіi vъ domY tvoemъ, vъ vёki vэkHvъ voshvalztъ tS.

Slava, i3 nhnэ:

Ґllilyіa, tri1ždы.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Prіidi1te, vёrnіi, soglasno vsi2 voshvalimъ s™i1telz predi1vnago, sщ7ennonačalьnika cRkve rwssjйskіz bGomydrago, tĐhwna blžennagw, i4že dost0йnw i4go hrt0vo črezъ vsЁ žitіE svoE ponesE, i3 nhnэ vo nbi1telэhъ nc7A nb7esnagw vodvori1vsz, m0litsz nj spasenіi dyšъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Bydi blagoslovenъ denь i3 časъ, v0nьže blagovoli2 gDь tob0ю, prčctaz bcde, kvi1ti sp7sa mjru, si1mъ že namъ i3mёti tS ćkw derznovennuю predstatelьnicu i3 hodataicu pred8 sn7omъ tvoi1mъ nj spasenіi dyšъ našihъ.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa:

T ю4nosti moeS mn0zi b0rюtъ mS str†sti, no samъ mS zastupi2, i3 spasi2 sp7se m0й.

Nenavi1dzщіi sіHna, posrami1tesz t gDa, ćkw trava bo ngnemъ bydete i3zs0hše.

Slava: S™hmъ d¦omъ vsska dušA živi1tsz, i3 čistot0ю vozvыšaetsz, svэtlёetsz trbčeskimъ є3di1nstvomъ sщ7ennotaйnэ.

I# nhnэ, t0йže.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Voznes0hъ i3zbrannagw t lюdeй moi1hъ.

Stjhъ: E#leemъ moi1mъ pomazahъ є3go2.

E#đlіe їwanna, začalo lѕ.

Taže, pal0mъ n7.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

CRkovь b9ію i3 čadъ є3S prei1skrennэ lюbsй, i3 kъ p0lьzэ tёhъ dэ‰nіz svo‰ vsemёrnw napravlsz, žertvennw i3 derznovennw, ćkože drevle mwmseй, gDu vzыvalъ є3si2, s™i1telю: ќne mnЁ, vLko, da zabvenію predastsz i4mz moE vъ čelovёcэhъ, no spasena bydetъ cRkovь tvoS vo ntečestvіi moemъ, i3 i3zssknutъ pot0cы kr0ve m§nkъ, zemlю rwssjйskuю nbi1lьnw njbagri1všіi.

KanHnъ s™lz, glasъ ѕ7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu, pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Ćkwže plHdъ krasnый spasi1telьnagw sёznіz b9іz kvi1lsz є3si2 vъ cRkvi, s™i1telю hrt0vъ, rodi1teleй blagočesti1vыhъ, їerez їwanna i3 ѓnnы, bhvъ traslь predi1vnaz.

Predrečenіe di1vnoe vo snЁ ntcY tvoemY nj grzdyщemъ veli1čіi tvoemъ, є3щE ti2 džtroku syщu, po mn0zэhъ lёtэhъ sbhstsz, zanE voi1stinu veli1kій gospodi1nъ rwssjйskіz cerkve kvi1lsz є3si2, blžennэ.

W$brazъ kr0tosti, smirenіz i3 lюbvE nj gDэ kvlsz, d0brый pom0щnikъ ю4nыmъ drugHmъ tvoi1mъ bhlъ є3si2, blžennэ: segw2 radi i3 tji, є3щE ti2 džtroku syщu, ґrhіerez b9іz prorek0ša tS.

BGor0dičenъ: Spasi2 nasъ t vsskihъ bёdъ, vsemi1lostivaz vLčcэ bcde, i3 tvoi1mi moli1tvami kъ sn7u tvoemY i3 bGu našemu, i3scэli2 t grэhHvnыz bwlёzni stražduщыz dyši naša.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй rHgъ vёrnыhъ tvoi1hъ blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Vъ vertogradэhъ duh0vnыhъ pravoslavnw bGosl0viti, i3 sl0vo b9іe i3nhmi ljzhki glag0lati poučalsz є3si2 prilёžno, blženne, i3 sіE vъ cRk0vnэmъ služenіi tvoemъ d0brый plHdъ prinesE.

E#gdA vLka gDь njb8‰tіz dž§a tverze ti2, i3 ćkw vozlю1blenna shna, vo i4nočestvэ tĐhwna, prіstъ tS, togdA načalьnika vъ vertogradэhъ duh0vnыhъ psk0va i3 kazani postaviti tS blagovoli2, da pravosl†vnыz džtroki bGomydrію i3 hrtіanskomu blagočestію nayčiši, blžennэ.

H0lmskuю pastvu d0brэ ўpraviti prizvA tS vLka hrt0sъ, tёmže i3 načalo položi2 s™i1tєlьskimъ podvigHmъ tvoi6mъ, da vъ ni1hъ ўkrэplszsz, i3zrsdenъ ґrhіereй vserwssjйskіz cRkve kvi1šisz, blžennэ.

BGor0dičenъ: MnHžestva grэhHvъ lю1tэ njbderžatъ dyšы našz, th že, prečctaz bGomati, moli1tvami tvoi1mi ko i4že t tebє2 r0ždšemusz plэnenіz segw2 grэh0vnagw i3zbavi, i3 na stezю2 spasenіz nastavi nasъ.

Sэdalenъ, glasъ №:

D0bromu є3đlьskomu pastыrю podražaz, derznovennw vo dv0rъ džvčій všelъ є3si2, s™i1telю, i3 svo‰ džvcы glašaz po i4meni, vo njgradэ cRk0vnэй tы6z nevredi1mw soblю1lъ є3si2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Kъ tebЁ, q bGomati, moli1tvennw mы2 nhnэ pribэgaemъ, i3 predstatelьstva tvoegw2 pred8 sn7omъ tvoi1mъ ўserdno pr0simъ: t grэh0vnagw lovi1telьstva sohrani2 nasъ i3 na pytь spasenіz nastavi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla či1sta nj gDэ prazdnuющi.

Smotrёnію b9ію slёduz, velёnію matere cRkve povinyzsz, zemli2 dalьnіz ґmerikanskіz dosti1glъ є3si2, i3 tamw n0vuю pastvu: lюdeй ґleytskihъ, kre0lьskihъ, kenaйskihъ, vo njgradэ hrt0vы cRkve ćkw d0brый pastыrь soblю1lъ є3si2, tĐhwne blžennэ.

Raduйtesz i3 veselitesz, vBrnaz č†da cRkve rwssjйskіz, i5že vъ pensilьvanіi, kalif0rnіi, flori1dэ i3 i3nhhъ zemlshъ ґmerikanskihъ syщaz, s™i1telь bo tĐhwnъ nhnэ prest0lu b9ію predstoi1tъ i3 m0litsz nj spasenіi dyšъ našihъ.

Kronštadtskagw pastыrz sobesёdnikъ bhti spod0bilsz є3si2, blženne, є3щE shй є3pckpъ grada kroslavlz, i3 t0й ti2 vserwssjйskoe pastыrstvo pred8ukazA: tёmže i3 nhnэ sъ ni1mъ, prest0lu b9ію predstoS, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

BGor0dičenъ: Dost0йno є4stь proslavlsti tS, vLčce, pri1snw spasaющuю zemlю rwssjйskuю. Se bo i3 s™i1telь tĐhwnъ vъ kroslavstэmъ hramэ ўspenіz tvoegw2 gDrz nіkolaz ćkw i4stinnagw pomazannika b9іz srёte, i3 blgodarstvєnnыz moli6tvы vkypэ sъ ni1mъ nj zastuplenіi ntečestva našegw tebЁ i3 sn7u tvoemY prinesE.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtwmъ tvoi1mъ blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2 molю1sz, tS vёdэti sl0ve b9ій i4stinnagw bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

E#gdA po grэhHmъ našimъ našestvіe i3noplemennыhъ gDь popusti2, i3 zemlS rwssjйskaz kr0vію njbagri1sz, tы2, s™i1telю, pokasnіe propovёduz, i3 vračevstvY duševnomu i3 tэlesnomu stražduщihъ d0brэ sodёйstvuz, krёpcэ stosti za vёru pravoslavnuю, carS blgovёrnagw i3 ntečestvo s™0e prizыvalъ є3si2.

NJpolčenію vražesku ў stёnъ grada vi1lьno stosщu, cэlьbonHsnыz mHщi s™hhъ m§nkъ ґntHnіz, їwanna i3 є3vstafіz i3z8 nbi1tєli s™agw d¦a blgogovёйnw i3zneslъ є3si2, s™i1telю, i3 vo gradэ moskvЁ t poruganіz i3nozemnыhъ nevredi6mы sohrani1lъ є3si2.

Blagovolenіemъ b9іimъ, i3 nar0da b9іz i3zbranіemъ, mosk0vskій ґrhіpastыrь postavlenъ bhlъ є3si2, s™e, tёmže i3 dost0йnый preemnikъ mosk0vskihъ s™i1teleй kvi1lsz є3si2.

BGor0dičenъ: ЃgGlьskій sob0rъ i3 člčckій r0dъ nj tebЁ raduetsz, blgodatnaz marje, m™i neiskusomyžnaz, nevmэsti1magw bo vo črevэ vmэsti1la є3si2, i3 rodilA є3si2 sp7sa mjru.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti2: vozvedi2 t tli2 živHtъ m0й, mnogomlctive.

Pustыnnoži1telь starecъ, pred8 w4brazomъ vLčcы ўserdno molssz, žrebій so trepetomъ i3z8 kovčežca i3zvlečE, na nemže i4mz tvoE, ćkw bGomъ i3zbrannagw pervos™i1telz, načertano bЁ: segw2 radi i3 mы2 nhnэ, ćkwže togdA їerarsi sob0ra, nem0lčnw ѓxіosъ tebЁ, ґrhіpastыrю našъ, vopіemъ: sotvori2 i3 nasъ ćkw slovє1snыz džvcы dostHйnы bhti pažiti tvoeS.

Q glubinы2 bogatstva i3 premydrwsti b9іz! I#zv0lisz d¦u s™0mu so їer†rhi postaviti tS, blžennэ, patrіarha cRkve rwssjйskіz, da vo dni6 i3spыtanіz vёrы svidёtelьstvueši krёpkoe vъ neй stosnіe, i3 pastvu tvoю2 nevreždennu t navёtwvъ vražіihъ d0brэ soblюdeši.

Q neizrэčennыz lюbvE i3 miloserdіz b9іz! S™i1telь tĐhwnъ vo glavY rwssjйskіz cRkve postavlsetsz, i3 mn0zi lю1dіe d0bragw pastыrz njbrэtaюtъ, i3 vo njgradэ cRk0vnэй soblюdaюtsz.

BGor0dičenъ: Raduюtsz i3 likyюtъ lю1dіe rwssjйstіi, prisnodv7o, vvedenіe tvoE vo hramъ prazdnuющe, i3 vozvedenіe s™i1telz tĐhwna vъ patrіarha rwssjйskago vъ seй že denь blagodarnэ vospominaющe, ўserdnw vzыvaюtъ ti2: q vLčcэ deržavnaz! Moli1tvami s™i1telz tĐhwna cRkovь i3 zemlю rwssjйskuю t vsёhъ navёtwvъ vražіihъ spasi2 i3 vs‰ vёrnыz vъ čert0gi nbcnыz vvedi2.

Kondakъ, glasъ v7:

Ti1hostію nrava ўkrašenъ, kr0tostь i3 miloserdіe kaющыmsz kvlszй, vo i3spovёdanіi pravoslavnыz vёrы i3 lюbvE ko gDu tverdъ i3 neprekl0nenъ prebhlъ є3si2, s™i1telю hrt0vъ tĐhwne. Moli1sz nj nasъ, da ne razluči1msz t lюbvE b9іz, ćže nj hrtE ї}sэ, gDэ našemъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepodHbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Plačь, stenanіe i3 g0re veli1koe, grzdyщіz na cRkovь rwssjйskuю, predzrёlъ є3si2, pervos™i1telю, nbače hrt0voю lюb0vію ўkrэplsemь, myžestvenno vzыvalъ є3si2: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Vъ lю1tuю godi1nu pervos™i1telьskій žezlъ so strahomъ i3 trepetomъ prіi1mъ, blžennэ, cRkovь rwssjйskuю ćkw korablь nerukotv0rnый d0brэ ўpravilъ є3si2, vBrnыz že nauči1lъ є3si2 vzыvati: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Pror0ku drevnemu i3lіi2, vzыskyющu ne prekl0nьšihъ kwlёna pred8 vaalomъ, podražalъ є3si2, pervos™i1telю, da vzhщeši lю1di, i5že ne prekloni1ša vhю lovi1telьstvu bezb0žnыhъ, taže i3 padšihъ i3z8 glubinы2 grэhHvnыz vozdvi1gneši, i3 vBrnыz nauči1ši vъ sk0rbnыhъ njbstosnіihъ vzыvati gDu: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

BGor0dičenъ: Pom0щnicu nadežnuю i4mamы tS, bcde, mn0gaždы bo vъ sk0rbnыhъ njbstosnіihъ predstatelьstvo nj lю1dэhъ rwssjйskihъ pred8 shnomъ tvoi1mъ kvlsla є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Vo w4brazъ tvoegw2 ўserdnagw podražanіz služenію pervos™i1teleй mosk0vskihъ, vъ sщ7є1nnыz ndє1ždы tёhъ dost0йnw njblačenъ bhlъ є3si2, blženne, tёmže sъ ni1mi nj nasъ moli1sz, da i3 mы2 dost0йni bydemъ prevoznosi1ti gDa vo vs‰ vёki.

Žezlъ pervos™i1telz petrA so derznovenіemъ prіslъ є3si2, blženne, da w4brazъ vlasti predstostelz vъ cRkvi rwssjйstэй vozstaviši. Mh že, vёdzщe sicevyю mi1lostь b9ію kъ namъ, gospodA prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

GrэhHmъ našыmъ ўmn0živšыmsz, popusti2 gDь bratoubjйstvu i3 meždousHbnыmъ branemъ vъ zemli rwssjйstэй bhti. Th že, s™i1telю, lюdeй vraždyющihъ kъ pokasnію i3 primirenію prizыvalъ є3si2, naučaz prevoznosi1ti hrtA vo vёki.

BGor0dičenъ: Vъ d0mu tvoemъ, prečctaz dv7o, hramэ ўspenіz tvoegw2, postavlenіe blažennagw tĐhwna vъ pervos™i1telz rwssjйskago soverši1sz, tёmže moli6tvы togw2, ćkw vёrnagw služi1telz tvoegw2, kъ bGu voznesi2 i3 spasi2 dyšы našz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo vsečctaz kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno. E#g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblažaemъ.

Plačemъ i3 rыdanієmъ zemlS rwssjйskaz njglasi1sz, kr0vь s™hhъ m§nkъ i3 i3spovBdnikъ hrt0vыhъ pot0ki po neй i3zlіssz, hramы b9іi njskverni1šasz i3 popranію predašasz. Ўvы2 mnЁ, zemlE moS! Vzыvalъ є3si2, s™i1telю, k0e vračevanіe prilэži1tъ ti2, da vsёhъ si1hъ i3zbavišisz;

Ўvы2 mnЁ, lю1dіe rwssjйstіi! Vzыvalъ є3si2, blženne. GDa zabhhomъ, vъ dёlэhъ našihъ njsueti1homsz, popečenіz že nj duši2 nikoli1že i3mёhomъ. E$й, glag0lю vamъ, blagovolenіz b9іz ne njbrsщemъ, ѓщe dyšы naša slezami pokasnіz pred8 gDemъ ne potщi1msz njči1stiti.

Vъ temni1cэ tomsщusz ti2, s™i1telю, nj cRkvi premn0gw bolёznovalъ є3si2, їerarsi bo i3 sщ7ennicы nёcыi na stezю2 їydы predatelz stupi1vše, i3 nepravednw vlastь vъ cRkvi voshi1tivše, ѕlohudHžnaz dэ‰nіz svo‰ ćkw njbnovlє1nіz blag†z narek0ša: i3 si1mъ pastvu rwssjйskuю vъ smztenіe prived0ša, i3 vъ nestroenіihъ cRk0vnыhъ tsžcэ povi1nni bhša.

Ni sk0rbь, ni tэsnotA, ni gonenіe, ni gladъ, ni nagotA, nižE bэdA, ni mečь ne vozm0gutъ razluči1ti vёrnыhъ č†dъ hrt0vыhъ t lюbvE є3gw2, ґpclьski reklъ є3si2, s™i1telю.

BGor0dičenъ: K‡z pohvalы6 vozglasi1mъ ti2, prečctaz; kjimi slovesы2 veli1čіe tvoE vozslavimъ, ćkw sp7sa rodilA є3si2 dyšъ našihъ;

Svэti1lenъ, glasъ №:

Pervos™i1telz rwssjйskago tĐhwna dnesь proslavimъ, pamztь є3gw2 blagočestnw počitaющe, t0й bo, ćkw svэti1lьnikъ presvёtlый, prosіslъ є4stь, i3 w4brazomъ presvёtlagw žitіS svoegw2 revnostnomu služenію bGu lю1di naučaetъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, bcde dv7o, vLčcэ deržavnaz, svэtodavca hrtA mjru r0ždšaz: raduйsz, pohvalo2 vseS vselє1nnыz: raduйsz, prečctaz m™i b9іz blagoslovennaz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ d7:

Vёrэ vъ lю1dэhъ njskudёvšeй, lюbvi2 i3stoщi1všeйsz, nadeždi i3zssknuvšeй, popusti2 gDь m0rъ žestokъ, bolёznь i3 gladъ na lю1di ntečestva našegw. Th že, s™i1telю, s™ы6ni b9ыz t poruganіz nevёrnыhъ zaщiщaz, nj stražduщihъ bolёznovalъ є3si2, i3 kъ miloserdію, i3 žertvэ posi1lьnэй t щedrHtъ svoi1hъ vserwssjйskuю pastvu prizыvalъ є3si2.

SlovesA premydra, nj є4že ne lёtы, no dэsnьmi blagi1mi polnotA žitіS člcčkagw pred8 bGomъ i3zmэrsetsz, na tebЁ i3sp0lnišasz, s™i1telю. Tёmže dyšu dobrodёtelьmi njbogaщennu i3mёz, vъ nbcnыz nbi1tєli vseli1lsz є3si2, i3dёže m0lišisz nj nasъ pri1snw.

Vnimaйte u5bo sebЁ, lю1dіe rwssjйstіi! Probavi bo gDь nhnэ mi1lostь svoю2 namъ: pot0cы kr0ve m§nkъ i3zszk0ša, plэnenіz t vlasti bezb0žnыhъ svobodi1homsz, poprannіi hramы b9іi vozstavlsюtsz: bэži1mъ vsemёrnw priraženіz grэh0vnagw, da ne paki gnёvъ b9ій navedemъ na sS, i3 ne bydutъ namъ poslBdnzz gHrša pervыhъ.

Slava, glasъ }:

Krovьmi2 s™hhъ m§nkъ cRkovь hrt0va drevle ўtverdi1sz, takožde i3 vo dni6 tvo‰, s™i1telю tĐhwne, vo ntečestvэ našemъ ćkw pot0cы vodnji, kr0vь s™hhъ m§nkъ prolіssz, nbače smotrёnіemъ b9іimъ sіS sёmz kvi1sz, i3z8 negHže prozzbE blagosэnnoli1stvennoe drevo rusi2 pravoslavnыz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Prečctaz dv7o m™i, blagovoli1la є3si2 s™i1telю tĐhwnu vъ denь blagovёstіz ti2 ґrhagGla gavrіi1la p0priщe zemnagw puti2 є3gw2 skončati, i3 ćkw i3zbrannika tvoego2 vъ nbcnыhъ čert0zэhъ vseli1ti. Tёmže, q bGomati, moli6tvы s™i1telz tĐhwna nj stražduщeй stranЁ rwssjйstэй i3 lю1dehъ є3S kъ shnu tvoemY i3 bGu voznesi2, i3 spasi2 dyšы naša.

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji slyžba s™i1telьskaz.

Moli1tva i4že vo s™hhъ nc7Y našemu tĐhwnu, patrіarhu vserwssjйskomu:

Q pastыrю našъ d0brый, s™hй veli1kій patrіarše tĐhwne, ćkw gradъ g0rnій tы2 kvi1lsz є3si2: dHbraz dэl† tvo‰ i3 donhnэ svёtztsz pred8 čelovёki. Vёmы, ćkw tы2, predstoS prt0lu pres™hz trbcы, velіe i4maši derznovenіe vъ moli1tvahъ predъ gDemъ. Vozzri2 i3 nhnэ na nasъ, grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ čadъ tvoi1hъ, kъ tebё bo, ćkw i3myщemu velіe derznovenіe predъ tvorcemъ vssčeskihъ, nhnэ pripadaemъ i3 ўserdnw m0limsz: ўmoli2 gDa, da podastъ namъ rэši1mostь stzžati blagočestіe nc7є1vъ našihъ, є3g0že tы2 stzžalъ є3si2 t ю4nosti tvoeS. Tы2 vъ žitіi2 svoemъ revnostnый zaщi1titelь i3 hrani1telь i4stinnыz vёrы bhlъ є3si2: pomozi2 i3 namъ nezhblemu soblюsti2 vёru pravoslavnuю. Ti1haz bo dušA tvoS ѕэlw2 preuspёla є4stь vъ bžctvennэmъ smirennomydrіi: nauči2 i3 nasъ razumъ našъ pitati ne mnogomztežnoю mydrostію čelovёčeskoю, no smirennыmъ poznanіemъ v0li b9іz. Tы2 predъ licemъ lю1tыhъ vragHvъ hrt0vыhъ i4stinnagw bGa derznovennw i3spovёdalъ є3si2: moli1tvoю svoeю ўkrэpi2 nasъ, malodyšnыhъ, da i3 mы2 vsegdA i3 vsю1du protivostanemъ dyhu bezb0žіz i3 lьsti2. E$й, ўg0dniče b9ій, ne prezri nasъ, molsщihsz tebЁ, i4bo ne t0kmw t bёdъ i3 sk0rbeй i3zbavlenіz pr0simъ, no si1lы i3 tverdosti, velikodyšіz i3 lюbvE pr0simъ, dabы2 preterpэvati džnыz nap†sti, vostaю1щыz na nы2. I#sprosi2 namъ newslabnoe terpёnіe daže do koncA žitіS našegw, mi1rъ sъ gDemъ i3 grэhHvъ tpuщenіe. DŽ§e s™hй! Ўkroti2 vъ stranЁ našeй vёtrы nevёrіz i3 smytы, da vodvori1tъ gDь na zemli2 rwssjйstэй tišinY i3 blagočestіe, i3 lюb0vь nelicemёrnuю. Moli1tvami tvoi1mi da sohrani1tъ ю5 t meždous0bnыz brani, da ўkrэpi1tъ s™yю cRkovь našu pravoslavnuю: da ne njskudёetъ nnA i4stinnыmi pastыrьmi, d0brыmi dёlatelьmi, pravw pravzщimi sl0vo є3đlьskіz i4stinы. Ўpasi2 i3 zablyždšіz džvcы stada hrt0va. Naipače že moli2 gDa si1lъ, da vozrodi1tsz rysskaz zemlS s™hmъ pokasnіemъ i3 є3di1nыmъ serdcemъ i3 є3di1nыmi ўstы6 proslavitъ di1vnagw vo s™hhъ svoi1hъ bGa vъ trbcэ slavimago nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Priloženіe (i3zъ ґrhi1va s™o-tĐhwnovskagw i3nstityta, i4že vo gradэ moskvЁ)

Stіhi6rы sщ7ennoispovёdniku tĐhwnu, patrіarhu vserwssjйskomu, glasъ №:

Stradanіz mnHgaz preterpelъ є3si2, dž§e tĐhwne, klevetы, sudы2, zatočenіz, predatelьstva lžebratіi i3 ўgrHzы smertnыz, nasi1lьstva i3 napadє1nіz vragHvъ cRkve hrt0vы, no tы2 prebыvalъ є3si2 myžestvenъ i3 kr0tokъ, vэщaz: ne njžestočaйte sRdecъ vašihъ, no vozmogaйte nj gDэ.

V0йnы, i3 gladъ, i3 krovavaz smyta: žrёbій tv0й tsžkій, s™lю našъ, th že vъ pokasnіi pytь spasenіz ўkazyzй, zvalъ є3si2 njѕloblennыhъ: vozlюbi1te bli1žnzgo svoego2, njbrati1tesz ko gDu i3 sp7setesz.

Vzыvaю kъ vamъ, ґrhіpastыrіe i3 pastыrіe, vэщalъ є3si2, s™e tĐhwne, patrіarše našъ, shnove moi2 i3 dщeri vo hrtE, spэši1te sъ pr0povэdію pokasnіz, protivostanite vragHmъ cRkvi si1loю vёrы vašez, zovemъ vы2 na stradanіz vmёstэ sъ sob0ю slovami ґpcla: kto2 nы2 razluči1tъ t lюbvE b9іz!

I$nы stіhi6rы, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Nebёsnыhъ činHvъ:

ProstotY, mi1rъ i3 kr0tostь sъ lюb0vію vozgrэvalъ є3si2 vъ sRdcэ tvoemъ, dž§e tĐhwne, moli1tvoй ti1hoю njgraždalъ є3si2 stado hrt0vo, t volkHvъ, gubsщihъ є5.

V0li b9іz pravednый i3skatelю i3 pob0rniče, dž§e tĐhwne, moli1tvenniče plamennый za cRkovь i3 zemlю rysskuю, lюbvE hrt0vы s™hй i3 kr0tkій podvi1žniče, zastypniče bezstrašnый nevi1nnw stražduщihъ, prbr0čestvъ tvoi1hъ vi1dэhomъ strašnoe sbhtіe, moli2 sp7sti1sz dušamъ našimъ.

I$nы stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz, s™hй patrіarše našъ tĐhwne, ўkrэplszй cRkovь rysskuю na p0dvigъ hrt0vъ, sobirazй n0voe hrt0vo v0instvo, naučazй vёroю i3 lюb0vію vъ kr0tosti pobэždati ѕl0bu vražію, vo smirenіi stzžati si1lu b9ію, voev0da vzbrannый nhnэ sn0va bydi namъ, m0limъ, pastыrю lюbi1mый našъ, ne njstavi čadъ tvoi1hъ vo vёki.

Raduйsz, s™ёйšій dž§e našъ tĐhwne, vozlюbi1vый b0lьše ži1zni vserossjйskuю pastvu tvoю2, i3 položi1vый dš7u svoю2 za cRkovь b9ію, za b9ій nar0dъ, kъ nemy že so sk0rbію tsžkoю vzыvalъ є3si2: sRdce moE gori1tъ žalostію do smerti, njči1stitesь, bratіe, t grэhHvъ svoi1hъ, i3 bydemъ vmёstэ moli1ti gDa: dž§e našъ, njstavi namъ d0lgi naša.

Troparь, glasъ G:

Vъ godi1nu tsžkuю bGmъ i3zbrannый, vъ soveršennoй s™osti i3 lюbvi2 bGa proslavilъ є3si2, vo smirenіi veli1čіe, vъ prostotЁ i3 kr0tosti si1lu b9ію kvlszй, položi1lъ є3si2 dš7u za cRkovь, za lю1di svoS, i3spovёdniče s™e, patrіarše tĐhwne, moli2 hrtA bGa, є3myže soraspslsz є3si2, i3 nhnэ spasti2 zemlю rysskuю i3 pastvu tvoю2.

Kondakъ, glasъ є7:

Služenіe tvoE i3sp0lneno st0nomъ i3 g0remъ, sщ7ennomyčeniče tĐhwne, patrіarše našъ, no bhlъ є3si2 pravilo vёrы i3 džbrazъ kr0tosti, pobэždazй raspri i3 razdэlenіz, si1loю smirenіz i3 lюbvi2 hrt0voй protivostalъ є3si2 ѕl0bэ satani1nskoй, vozglavilъ є3si2 d0broe v0instvo n0vыhъ m§enikovъ, cRkovь rysskuю ўtverdi1všihъ navёki.

Moli1tva s™i1telю tĐhwnu, patrіarhu vserwssjйskomu:

Q sщ7ennaz glavo2, s™i1telю dž§e našъ tĐhwne! I#zbranniče i3 i3spovёdniče hrt0vъ, kr0tostію sniskavый d¦0vnый plHdъ mi1ra i3 radwsti nj d¦э s™0mъ. CRi1cы nbcnыz vozlю1blennый služi1telю, pastыrю di1vnый, lюb0vію njzari1vый dyši i3 sєrdcA slovesnagw stada hrt0va, so ўmilenіemъ prikl0nьše kwlёna (i3 pripadaz kъ racэ tvoeй), m0limъ tS: prinesi2 moli1tvu našu ko vs‰ soderžaщemu i3 spasaющemu člvэkolю1bcu gDu, є3myže nhnэ sъ li1ki ѓgGlovъ i3 so vsёmi s™hmi predstoi1ši, da ўtverdi1tъ vo s™0й svoeй pravoslavnoй cRkvi ži1vый dyhъ pravыz vёrы i3 blgočestіz, pastыrєmъ že є3S da dastъ s™yю revnostь nj spasenіi vvёrennыhъ i4mъ lюdeй.

Ўmoli2 gDa slavы, da ўkrэpi1tъ, ўmudri1tъ i3 sohrani1tъ nar0dы naši t ѕlago nasi1lіz, njbstosnій i3 njbmana. Postavlєnnыmъ dlz ўpravlє1nіz i3 sudA nisp0šletъ ўserdіe, mydrostь i3 neliceprіstіe, da takw poživemъ ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE.

Q s™i1telю tĐhwne, vёruemъ bo, ćkw tы2, na nb7sёhъ živhй, lю1biši nы2 t0ю že lюb0vію, є4ю že vs‰ bli6žnіz tvo‰ vozlюbi1lъ є3si2, vnegdA prebыvati tebЁ na zemli2. I#sprosi2 ў vsemlctivagw gDa vsёmъ namъ podati darъ koemyždo blgopotrebenъ i3 vs‰, ćže kъ životY vremennomu i3 vёčnomu polє1znaz, mjru ўmirenіe, gradHvъ ўtverždenіe, zemlE plodon0sіe, t glada i3 pagubы i3zbavlenіe, t našє1stvіz i3noplemennыhъ sohranenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, nedyguющыmъ i3scэlenіe, padšыmъ vozstanіe, zabluždaющыmъ na pytь i4stinы vozvraщenіe, podvizaющыmsz vъ dёlэhъ blagi1hъ ўkrэplenіe, blgodёlaющыmъ preuspёznіe, rodi1telєmъ blgoslovenіe, čadomъ vъ strahэ gDnemъ vospitanіe i3 naučenіe, nastavnikomъ vёdэnіe i3 blgočestіe, nevёduщimъ vrazumlenіe; si6rыmъ, neimyщыmъ i3 ўbHgimъ p0moщь i3 zastuplenіe; thodsщыmъ t segw2 vremennagw žitіS kъ vёčnomu blag0e ўgotovlenіe i3 napytstvovanіe, tšedšыmъ blžennoe ўpokoenіe.

Q svstče tĐhwne, ne njstavi nasъ tvoi1mi moli1tvami. Daruй namъ sp7si1telьnw poži1ti vъ vёcэ semъ i3 proslaviti velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.