NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Dekemvrіa k7

Predprazdnstvo po pl0ti ržctvA gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA.

I# pamztь s™agw svzщennomyčenika їgnatіa bGon0sca.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы predprazdnstva, G: i3 s™agw, G.

Stіhi6rы predprazdnstva, glasъ №. Samoglasnы.

Ґnat0lіa: Predprazdnuimъ, lю1dіe, hrt0vo ržctvo2, i3 voznesše ќmъ kъ vifleemu, voznesemsz mhslію: i3 ўsm0trimъ dv7u duševnыmi nčesы2, i3dyщuю rodi1ti vъ vertepэ vsёhъ gDa i3 bGa našegw. E#gHže їHsifъ vi1dэvъ čudesъ veli1čestvo, mnsše člvёka zrёti, ćkw mLnca pelenami povivaema, porazumэvaše že t veщeй bGa bhti i4stinnago, podaю1щago dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Predprazdnuimъ, lю1dіe, hrt0vo ržctvo2, i3 ќmъ voznesše kъ vifleemu, voznesemsz mhslію, i3 ќzrimъ vъ vertepэ velіe tainstvo: tverzesz bo є3demъ, t dv7ы čctыz bGu proishodsщu, soveršenъ shй t0йžde vъ bžctvЁ i3 čelovёčestvэ. Tёmže vozzovemъ: s™hй b9e, dž§e beznačalьnый: s™hй krёpkій, sn7e voploti1vыйsz: s™hй bezsmertnый, ўtёšitelьnый dš7e. Trbce s™az, slava tebЁ.

Slhši, nb7o, i3 vnuši2, zemlE: se bo sn7ъ i3 sl0vo bGa i3 nc7A, prih0ditъ rodi1tisz t ntrokovi1cы neiskusomyžnыz, blagovolenіemъ rodi1všagw є3go2 bezstrastnw, i3 sodёйstvomъ s™agw d¦a. Vifleeme, got0visz, tverzi vratA, є3deme, ćkw shй bыvaetъ, є4že ne bЁ: i3 sodёtelь vseS tvari nazidaetsz, podasй mjru velію mi1lostь.

I$nы stіhi6rы s™agw, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

BGon0secъ naricaemый dost0йnw, є3gdA vLka tS, blaženne їgnatіe, ćkw mi1lostivъ, njb8stъ, lюbomydrіz g0rnэйšagw kvlsz dogmatы: togdA mnogosvёtluю lučY vosprіslъ є3si2, ćkože gyba v0dы, t bezdnы prosvэщenій počerplъ є3si2. Tёmъ i3 stopamъ poslёdovalъ є3si2, zovyщemu hrtY bGu našemu: є3g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Ўszvenъ lюb0vію soveršennoю є3gdA spasennoe račenіe razžžE tvoю2 dyšu, svzщennэйše, ko vLcэ tS ponuždaющee, dž§e, i3ti2. TogdA prisnopёtoe sl0vo vozopi1lъ є3si2: pšeni1ca є4smь sozdavšagw, i3 zubы6 ѕvэreй podobaetъ mi2 vsskw smol0tisz, da sl0vu čistёйšій hlёbъ kvlю1sz, i3 bGu našemu: є3g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Sraspslsz є3si2 hrtY, svzщennozvlenne, є3gdA bGoduhnovennoe sl0vo vozopi1lъ є3si2: moE račenіe raspstisz, i3 priwbщi1tisz togw2 strti ѕэlw2 tщysz. Tsю1du, їgnatіe, ćkože s0lnce t vost0ka, ўstremi1vsz na zapadъ, prosvэщaz, blženne, njbteklъ є3si2: i3 carskoю dіadi1moю ўkrašenъ, hrtY privelsz є3si2. E#g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Slava, glasъ }.

Ґnat0lіevo: BGon0se їgnatіe, tvoego2 želaemago hrtA vpersi1vъ, mzdY vosprіslъ є3si2 svzщennodёйstva є3đlіa hrt0va, є4že skončatisz kr0vію. Tёmže pšeni1ca bhvъ bezsmertnagw dёlatelz, zubы6 ѕvэreй smelenъ bhlъ є3si2, i3 hlёbъ sladokъ tomY kvi1lsz є3si2: moli2 nj nasъ, stradalьče blaženne.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Vosprіimi2, vifleeme, b9ію mitrop0lію, svёtъ bo nezahodi1mvій vъ tebЁ rodi1tisz prih0ditъ. ЃgGli, ўdivi1tesz na nb7si2, čelovёcы, proslavite na zemli2, volsvi2, t persjdы preslavnый darъ prinesi1te, pastыrіe, svirsющe, tris™0e pёnіe sladcэ vosp0йte: vsskoe dыhanіe da hvalitъ vsedёtelz.

Ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo ržctvA hrt0va vъ subbHtu:

Vъ pzt0kъ večera bGor0dičenъ №-й mimošedšagw glasa ne poetsz. Takožde i3 vъ predprazdnstvo s™hhъ bGozvlenій.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, samoglasnы, glasъ v7:

Kmprіanovo: SE, vremz pribli1žisz spasenіz našegw, got0visz, vertepe: dv7a približaetsz, є4že rodi1ti. Vifleeme, zemlE їydova, krasyйsz i3 veseli1sz, ćkw i3zъ tebє2 vozsіS gDь našъ. Ўslhšite g0rы i3 h0lmi, i3 nkrє1stnыz stranы6 їudє1йskіz, ćkw grzdetъ hrt0sъ, da spasetъ є3g0že sozdA čelovёka, ćkw člvэkolю1becъ.

Stjhъ: BGъ t ю4ga prіi1detъ, i3 s™hй i3zъ gorы2 prіwsэnennыz čaщi.

Vifleeme, zemlE їydova, є4že po pl0ti ži1telьstvo, svёtlw ўgot0vi bžctvennый vertepъ, vъ nemže bGъ pl0tію raždaetsz, t neiskusomyžnыz s™hz dv7ы, vo є4že spasti2 r0dъ našъ.

Stjhъ: GDi, ўslhšahъ slyhъ tv0й, i3 ўboshsz: gDi razumёhъ dэlA tvo‰, i3 ўžas0hsz.

Ґndrea pĐrskagw: Prіidi1te vsi2, hrt0vo ržctvo2 vёrnw predprazdnuimъ, i3 mhslennэ pёnіe, ćkw ѕvэzdY predlagaющe, volhvHvъ slavoslHvіz sъ pastыrьmi vozopіi1mъ: prіi1de spasenіe čelovёkwmъ i3zъ dёvstvennыhь ložesnъ, vBrnыz vozzыvaz.

Slava, glasъ №:

Studjtovo: Q tverdыz i3 ґdamantskіz tvoeS duši2, dostoblženne їgnatіe! Th bo kъ syщemu tvoemY rači1telю newslabnoe i3mёz želanіe, glag0lalъ є3si2: nёstь vo mnЁ džgnь lюboveщestvenъ, voda že pače živaz i3 glag0lющaz vo mnЁ, vnytrь mi2 glag0lющi: grzdi2 ko nc7Y. Tёmže, bžctvennыmъ d¦omъ raspalsemь, ѕvёri i3zbralъ є3si2 mjra tS skorёe razluči1ti, i3 kъ želaemomu preposlati hrtY: є3g0že moli2 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Predprazdnuimъ, lю1dіe, hrt0vo ržctvo2, i3 voznesše ќmъ kъ vifleemu, voznesemsz mhslію, i3 ўsm0trimъ dv7u duševnыmi nčesы2, i3dyщuю rodi1ti vъ vertepэ vsёhъ gDa i3 bGa našego: є3gHže їHsifъ vi1dэvъ čudesъ veli1čestvo, mnsše člvёka zrёti, ćkw mLnca, pelenami povivaema: porazumэvaše že t veщeй bGa bhti i4stinnago, podaю1щago dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Troparь, glasъ d7:

I# nravwmъ pričastnikъ, i3 prt0lwmъ namёstnikъ ґp0stolwmъ bhvъ, dэsnіe njbrёlъ є3si2, bGodohnovenne, vъ vidёnіz vosh0dъ: segw2 radi sl0vo i4stinы i3spravlsz, i3 vёrы radi postradalъ є3si2 daže do kr0ve, sщ7ennomyčeniče їgnatіe, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva glasъ t0йže:

Got0visz, vifleeme, tverzisz vsBmъ, є3deme, krasyйsz, є3vfrafo, ćkw drevo životA vъ vertepэ procvэtE t dv7ы: raй bo džnoz črevo kvi1sz mhslennый, vъ nemže bžctvennый sadъ: t negHže ćdše ži1vi bydemъ, ne ćkože ґdamъ ќmremъ. Hrt0sъ raždaetsz, prežde padšій vozstaviti džbrazъ.

Na povečerіi poemъ tripёsnecъ.

Glasъ v7. Їrm0sъ: Neprohodi1moe volnsщeesz: po dvaždы, tropari2 na ѕ7: i3 poslэdi2 їrm0sъ džba li6ka vkypэ. Ґ i3dёže dvoіrm0senъ tripёsnecъ, i3 poemъ №-gw tvorcA їrm0sъ, dvaždы. Tropari1 že nboю2 tvorcHvъ na ѕ7: i3 poslэdi2 їrm0sъ v7-gw kanHna džba li6ka vkypэ. Si1ce poemъ kanHnъ i3 їrmosы2, i3 na pr0čihъ povečerіihъ vъ predprazdnstvo hrt0va ržctvA. Pripэvaemъ na tripёsnicэ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Vёdomo že bydi i3 sіE:

Ćkw na povečerіi vъ predprazdnstva hrt0va ržctvA, na tripёsncэ, i3 na kanHnэhъ, na }-й pёsni poemъ: Hvalimъ, blgoslovi1mъ: i3 poemъ їrm0sъ }-z pёsni džba li6ka vkypэ, i3 pokl0nъ. Na povečerіi kondakъ predprazdnstva: Dv7a dnesь:

Vёdomo že i3 sіE da bydetъ:

Ćkw t dvadesstagw dnE dekemvrіa do d7i їannuarіa, d0ndeže tdastsz prazdnikъ s™hhъ bGozvlenій, nktHihъ ne poetsz, kromЁ є3di1nыhъ nedёlь, vъ ni1hže poetsz voskrna slyžba. Polmelea že ne poemъ, kromЁ veli1kagw s™agw. Na ќtreni stіhosl0vimъ po dvЁ kafjsmы, na večerni kafjsma rzdovaz. Sэdalьnы glag0lюtsz predprazdnstva, i3 poprazdnstva. Ne poetsz že i3 meždočasіe, i3 kanHnъ bcdы na povečerіi.

Tripёsnecъ, glasъ v7. E#gHže kraegranesіe:

Vtor0mu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Neprohodi1moe volnsщeesz m0re, b9іimъ svoi1mъ velёnіemъ i3zsuši1všemu, i3 pэšešestvovati skvozЁ є5 ї}lьtєskіz lю1di nastavlьšemu, gDevi poi1mъ: slavnw bo proslavisz.

Pripёvъ: Slava tebЁ, b9e našъ, slava tebЁ.

Neizrečennoe sl0va b9іz nizšestvіe: samъ bo ćkw bGočlvёkъ hrt0sъ poznavaetsz: bGъ nehiщenіe bhti vmэnsemь, vowbraženіemъ rabA pokazyetsz vsBmъ namъ: slavnw bo proslavisz.

Posluži1ti hrt0sъ v0lьnw prih0ditъ, є3gHže džbrazъ ziždi1telь nhnэ prіemletъ, njbniщavšago ґdama njbogaщaz bžctv0mъ, strannoe njbnovlenіe i3 vozroždenіe, ćkw blgoutr0benъ, daruz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz ntrokHvъ blagočesti1vыhъ soobraznagw duši2 neskvernagw tёla, i3 ўstrani1sz vospitannый vъ bezmёrnomъ veщestvЁ, neutruždenъ džgnь: prisnoživyщu že i3z8uvsdšu plamenю, vёčnuющaz pёsnь vospэvašesz: gDa, vs‰ dэlA p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vasъ mo‰ vs‰ sr0dniki nhnэ položY, ѓщe mo‰ zapwvэdi soblюdetE, glg0letъ hrt0sъ čelovёkwmъ, i3zъ ўtr0bы čctыz prošedый: i4mže mi1rъ dasй, i3 smirє1nnaz mydrstvovati nhnэ predlagaetъ, i3 gDa znaющe mS p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Či1na proti1vnagw vъ tebЁ plotskagw є4stь ržctvo2, sl0ve b9ій, ne kr0vь bo i3 pl0tь tvoю2 s™yю pl0tь sostaviša: no d¦a s™agw prišestvіe, i3 vhšnzgw bžctvennoe njsэnenіe, ćkw gDa vёdzщe tS poemъ i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$nъ dvopёsnecъ, є3gHže kraegranesіe:

I# tretіemu.

Їrm0sъ: Velёnію muči1televu:

Lёnosti s0nъ t nasъ tloži1mъ, i3 duševnыmъ b0drstvomъ raždaющagosz t ntrokovi1cы či1stыz hrtA srsщimъ, zovyщe: blagoslovi1te, dэlA gDnz, gDa.

Dov0lьno bydi dэsnіe blag0e, naše duševnoe sokr0viщe: ćkw da svёtlыmъ licemъ hrtY raždaemomu poemъ: blagoslovi1te, dэlA gDnz, gDa.

Talantъ dёlы blagi1mi vozrasti1vše, ćkože darы davšemu, vmёstw zlata i3 lіvana i3 smĐrnы, prinesemъ hrtY, grzdyщemu rodi1tisz i3zъ dv7ы bGootrokovi1cы.

Hvalimъ, blagoslovi1mъ, poklansemsz gDevi, poю1щe i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Їrm0sъ: Velёnію muči1televu prpdbnіi trіE džtrocы ne povinyvšesz, vъ peщь vverženi, bGa i3spovёdahu poю1щe: blagoslovi1te, dэlA gDnz, gDa. I# pokl0nъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vozveli1čilъ є3si2, hrtE, r0ždšuю tS bcdu, t nesže, sozdatelю našъ, vъ podobostrastnoe namъ njbleklsz є3si2 tёlo, našihъ pregrэšenій rэši1telьnoe: sію2 ўblažaющe vsi2 r0di, tebE veličaemъ.

Kjйždo li1kъ, propёvъ їrm0sъ, tvori1tъ pokl0nъ.

Skvernu vsю2 strastnuю tri1nuvše, dost0йnw prišestvіe hrt0vo razumomъ vosprіi1memъ cэlomydrыmъ: i4bo neskvernw predgrzdetъ pl0tь ponesti2, i3 vsBmъ darovati bžctvennoe d¦omъ njbnovlenіe.

Vziraющe na hrtA smirsющagosz, vozvhsimsz t dolэretnыhъ strasteй: revnostію že d0broю ne mydrstvovati vыsHkaz, vёrэ nauči1všesz, vъ dysэ da smiri1msz, ćkw da raždaemago vыsokotv0rnыmi dёlы vozvhsimъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nevmэsti1mago bGa vo črevэ vmэsti1všaz i3 radostь mjru rodi1všaz, tS poemъ, bcde dv7o.

Blgoraz{mnыmъ hrt0sъ b0drstvovati zapovёdaetъ togw2 nadёющыmsz prišestvіz i3zъ dv7ы. Se bo prih0ditъ rodi1tisz.

Vo vtor0mъ tvoemъ, hrtE, prišestvіi, soži1telz desnы6mъ mS pričti2 džvcamъ tvoi6mъ, tvoE čtyщago vъ pl0ti prišestvіe.

Їrm0sъ: Nevmэsti1mago bGa vo črevэ vmэsti1všaz i3 radostь mjru rodi1všaz, tS poemъ, bcde dv7o. I# pokl0nъ.

Na ќtreni na BGъ gDь: troparь predprazdnstva dvaždы: Slava: s™agw, I# nhnэ: predprazdnstva.

Po №-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Veseli1sz, vifleeme, є3vfrafo, got0visz: se bo ѓgnica pastыrz veli1kago vъ ložesnahъ nossщi, rodi1ti grzdetъ: i3 predvi1dzщe bžctvennuю ѕvэzdY volsvi2 raduюtsz, sъ pastыrьmi poю1щe serdca pravostію.

Slava, i3 nhnэ:

Prikloni1vый nb7sA, i3 vъ dv7u vseli1vыйsz, proish0ditъ pl0tію vъ vifleemstэmъ vertepэ rodi1tisz, ćkože pisasz, vi1dэtisz že mLncъ, mladencы njživlszй vo ўtr0bэ: sego2 raduющesz nhnэ srsщimъ vsi2 serdca pravostію.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Dёvы, prednačni1te dэvi1českuю radostь: matєri, voshvali1te provoždenіe m™re hrtA bGa našegw: volsvi2 so ѓgGlы, sъ nami pastыrіe: grzdetъ bo dv7a, vo gradэ vifleemэ, rodi1ti sn7a prevёčnago bGa, spasaющago mjrъ t tlёnіz.

Slava, i3 nhnэ: glasъ t0йže:

Raduйsz, sіHne, vifleeme, ўkrasi1sz, vsёhъ soderži1telь ѕvэzdY predposlavъ, vozvэsti2 bezmёrnoe svoE shoždenіe, є3gHže trepeщutъ nbcnыz si6lы, voi1stinnu raždaetsz t dv7ы neprel0žnw є3di1nъ člvэkolю1becъ.

Po kafjsmahъ čtemъ mučenіe s™agw їgnatіa na dv0e: i3 sl0vo zlatoystovo є4že nj blažennэmъ fіlog0nіi, na dv0e. Pal0mъ n7.

Vёdomo že bydi, ćkw t dnešnzgw dnE, GDevi poemъ: vъ pёsnehъ ne glg0lemъ, d0ndeže tdastsz prazdnikъ s™hhъ bGozvlenій.

KanHnъ predprazdnstva, so їrmos0mъ na } po dvaždы, їHsifъ, glasъ №. E#gHže kraegranesіe:

Poetsz sі‰ predprazdnstvєnnaz.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Načnemъ dnesь predprazdnstvovati hrt0vo ržctvo2, r0ždšagosz pl0tію t dv7ы m™re, vъ vertepэ vifleemstэmъ, za blgoutr0bіe mn0goe.

Ќzъ trэšaz mS grэh0vnыhъ, pelenami povivaetsz i3 vъ ćslэhъ polagaetsz, mLncъ vi1dimь, prevёčnый bGъ: slava deržavэ є3gw2.

BGor0dičenъ: E#demъ tverzaetsz tebЁ r0ždšusz t dv7ы bGootrokovi1cы, vo gradэ, vLko, vifleemэ pl0tію: pэsnosl0vimъ strašnoe smotrenіe tvoE.

I$nъ kanHnъ s™agw їgnatіa, glasъ №, tvorenіe ґndrea kri1tskagw.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Svёtlw prazdnuющe da ўčredi1msz, myčenikъ їgnatій svzщennw sozыvaetъ cRkovь hrt0vu, na stradanіe є3gw2 mnogopёtoe.

Svэti1lьnikъ presvёtlэйšій cRkve shй, їgnatіe, prosvэщaeši vs‰ zєmnhz koncы2, i3 z†padnaz njzarseši, t vost0ka prišedъ.

Pavlovыmъ pod0bzsz po mёstwmъ bэdamъ, їgnatіe, i3 shй ю4znikъ, ne stuži1lъ є3si2, ўtverždaz pisanьmi častыmi cRkvi hrtHvы.

Slavnuю pamztь tvoю2 vsi2 poemъ, vseblaženne їgnatіe, i3 pёsnьmi počitaemъ vэnčavšago tv0й vsečestnhй verhъ, bGoblaženne.

Da stryžetsz pl0tь moS, kr0vь da lіetsz, želanіemъ tщysz, ko ѕvэrє1mъ got0vъ, kъ somlenію ўkrašenъ, ko ngnю2, kъ mečY, kъ snэdenію, myčenikъ vopіsše.

BGor0dičenъ: E#deme, ўkrasi1sz, є3vfrafa bo sozdatelю ўgot0vasz, rodi1tisz hotsщu t dv7ы m™re, vъ vertepэ vifleemstэmъ, za blgoutr0bіe mn0goe.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Kamenь, є3gHže nebreg0ša zi1žduщіi, seй bhstь vo glavY ќgla, t0й є4stь kamenь, na nemže ўtverdi2 cRkovь hrt0sъ, ю4že t kzы6kъ i3skupi2.

Pёsnь predprazdnstvennuю vs‰ da pripэvaetъ tvarь, prežde denni1cы t nc7A r0ždšemusz, i3 nhnэ i3zъ dv7ы neizrečennw prosіsvšemu, i3 raždaющemusz pl0tію vъ vifleemэ za miloserdіe mn0goe.

ЅvэzdA ўžE vozsіS t plemene їydova, ю4že poznavše carіe, dviženіe t vost0kwvъ tvorstъ, i3 dosti1gnuti tщatsz, ćkw da ќzrztъ hrtA, vъ vifleemэ pl0tію raždaema.

BGor0dičenъ: SіE voploщenіe hrt0vo ўvёdэvъ i3saіa, d¦omъ s™hmъ ćvэ predglag0letъ: ntročA i3zъ dv7ы raždaetsz gDь, vъ vozroždenіe naše, є3gHže vlastь na ramэ є3gw2.

S™agw.

Їrm0sъ: Kamenь, є3gHže nebreg0ša zi1žduщіi, seй bhstь vo glavY ќgla, t0й є4stь kamenь, na nemže ўtverdi2 cRkovь hrt0sъ, ю4že t kzы6kъ i3skupi2.

brazъ svzщennagw stradanіz pokazalsz є3si2, dž§e, st0lpъ terpёnіz, i3 pravilo myžestva, i3 st0lpъ cRkve, i3 vёrы ўtverždenіe, i3 dobrodёteli podpisanіe, stradanьmi čestnhmi vэnčavsz vo hrtЁ.

Voi1stinnu tezoimennw nareklsz є3si2 bGon0secъ, dž§e: mladenecъ bo є3щE v0zrastomъ shй, na rukahъ nosi1mь gDa, postavilsz є3si2 vozglašaющagw kъ namъ: bydite mnЁ, ćkw ntročA sіE.

Pšeni1ca čistA b9іz є4smь, vopіslъ є3si2, dž§e: tщysz t ѕvэreй di1vіihъ smol0tisz, da sokruši1tsz moE tёlo, da snэdstsz ўdesA mo‰, i3 snёdь da bydu ѕvэrє1mъ, da bGu či1stъ hlёbъ kvlю1sz.

Strannoe mučenіz tri1zniщe terpэli1vnэ soverši1lъ є3si2, čydno pače vsёhъ predpostradavšihъ myžestvo pokazalъ є3si2, lюb0vію razžigaemь newslabnagw račenіz, ćkože bo džgnь tvoю2 vozžžE dyšu.

Gorsй pri1snw dyhomъ, svzщennomyčenikъ vzыvaše sъ lюb0vію posredЁ bёdъ: hrtA gonю2 raduzsz, hrtY sraspinaюsz: živy že ne ktomY ќbw ѓzъ, živetъ že, glag0letъ, vo mnЁ є3di1nъ hrt0sъ.

BGor0dičenъ: Grzdi2, i3saіe, vozopjй: sE dv7a i4matь vo črevэ i3zbavitelz mjra, i3 rodi1tъ vъ vertepэ: i3 bydetъ i4mz raždaemagw ї}sъ, bGъ sъ nami, є3mmanyilъ savaHfъ.

Kondakъ predprazdnstva, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Dv7a dnesь prevёčnoe sl0vo vъ vertepэ grzdetъ rodi1ti neizrečennw: likyй, vselennaz, ўslhšavši, proslavi so ѓgGlы i3 pastыrьmi hotsщago kvi1tisz ntročA mlado, prevёčnago bGa.

Jkosъ: Q ўžasnagw i4stinnw, i3 pače sl0va čudesE! E$že bhti dasй vsBmъ radi blgosti, vo črevo s™hz dv7ы vni1de, i3 vъ vertepэ rodi1tisz grzdetъ, i3 vъ ćslehъ položi1tisz. Ѕvэzda že sego2 propovёduetъ svhše volhvHmъ, i3dyщыmъ na poklonenіe є3gw2 sъ darы, i3zdaleča privlačaщi so tщanіemъ poslёduющыz valaamovu prorečenію, rekšagw: ѕvэzdA h0щetъ provozvэsti1ti ntročA mlado, prevёčnago bGa.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Rukopolagaemь t hrtA bGa, prosvэti1lъ є3si2 svzщennuю tvoю2 ndeždu, svidёtelьstvo i4stinno poluči1vъ, bGon0se: ѕvёri bo razdraži1lъ є3si2 t mjra tluči1ti tS, pavlu pod0bzsz čydnomu ґpclu. Tёmže i3 vъ ri1mэ skončalъ є3si2, dž§e, dost0йnэ mučenіe.

Slava, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

T vost0ka vozsіsvъ ćkože ѕvэzdA, i3 lučami slovesъ njzarsz, mjrъ prosvэti1lъ є3si2, i3 tmY tgnalъ є3si2, i3 ćkw pavelъ tečenіe d0blestvennэ soverši1lъ є3si2, preterpёvъ bэdы6 vъ kzhcэhъ že i3 gradёhъ. Tonyduže i3 ćkw pšeni1ca, ѕvэreй zubы6 somlelsz є3si2, blaženne, prinošenіe gDu tvoemY, bGon0se їgnatіe. Moli1sz hrtY bGu pregrэšenій razrэšenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ:

I#zъ čreva prežde vBkъ t nc7A vozsіsvъ neslіsnnэ, sl0ve b9ій, bezsёmennw predgrzdetъ t tvoeS ўtr0bы, prečctaz, vremenmi poslэdi2, voznossй drevle lю1tэ pop0lzšagosz, i3 kъ drevnэй dobr0tэ vozvodS, ćkw miloserdъ. E#gHže ržctvY vHinstva bezpl0tnыhъ pred8i1dutъ, i3 čelovёkwmъ pobBdnaz taйnw vozsыlaюtъ, slava, vzыvaющe, bGu, darovavšemu namъ mi1rъ, razruši1všemu sredostёnіe vraždы2, ćkože i3zv0li.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz, prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2, vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz. Slava si1lэ tvoeй, gDi.

G0rы, h0lmi že i3 drevA dubr†vnaz, rёki i3 morS, i3 vsskoe dыhanіe, vъ veselіi vzыgraйte: nhnэ približaetsz spasenіe, ї}sъ i3zъ dv7ы vo gradэ vifleemэ rodi1tisz.

Vosprіimi2, prbr0če dv7de, palti1rь, i3 pэsnop0й d¦omъ s™hmъ ćvэ: t dv7ы bo raždaetsz, neslіsnnw prežde denni1cы i3zъ čreva dž§a vozsіsvый, gDь slavы hrt0sъ bGъ.

Kakw prіi1metъ tS, sl0ve raždaema pl0tію, vertepъ malёйšій i3 ѕэlw2 hudhй; kakw že povješisz pelenami, njdэvazй nb7o džblaki; kakw vъ ćslehъ bezslovesnыhъ vozlsžeši, ćkw mLnecъ;

S™agw.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz, prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2, vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz. Slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ўzsni1lъ є3si2 zareю stradanій tvoi1hъ zemlю, svzщenne їgnatіe, ќznikъ kvi1vsz: njbtekъ, bo ćkw s0lnce lučami mučє1nіz, večerъ t vost0ka vesь ўzsnsz prosvэti1lъ є3si2.

Ćkože pavelъ svszanъ ѕvэrmi2 slovesnыmi, vъ ri1mъ teklъ є3si2, їgnatіe mydre: no ne prestalъ є3si2 i3 svszanъ shй ўtverždaz cRkvi, posыlaz po vs‰ gradы vsBmъ hrtHvыmъ їerarhwmъ derzati.

Hrt0vъ tщysz bhti, hrtA є3di1nagw želaю: vesь bo hrt0vъ є4smь, vopіslъ є3si2, stradalьče. Togo2 gonю2, togo2 i3dY dosti1gnuti: i3 segw2 radi džgnь, i3 mečь, i3 ѕvёri, vs‰ terplю2, da polučY є4že ži1ti.

SladkA mnЁ sk0rbь, lюbeznы ќzы za želaemago, vopіslъ є3si2, stradalьče: gonє1nіz mi2 sl†ždšaz n§estva, i3 somlє1nіz mo‰ pače vsskagw veselіz, bolBzni pače vsskagw zdravіz tэlesnagw.

Ѕvэreй mnЁ da bydutъ ўstA zaklanіe, i3 črevA gr0bы, vopіslъ є3si2, stradalьče: nikt0že da stužaetъ, nikt0že mi2 sokrušaetъ krёpostь: ѓzъ bo tщysz somletisz ćkože pšeni1ca, i3 hlёbъ njbrэsti1sz bGu či1stъ.

BGor0dičenъ: Vъ vertepэ zemlenёmъ rodi1tisz nasъ radi bGъ shй i3zv0lilъ є3si2, njbniщavъ, blže, našeю niщet0ю za miloserdіe, i3 i3zъ dv7ы prošedъ voploщenъ, prebhvъ є3di1nъ sn7ъ i3zъ nc7A i3 m™re.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ, sn7e b9ій: i3n0gw bo, razvэ tebє2, b0ga ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

Da kropstъ raduющesz džblacы sladostь: ўže bo približaetsz gDь rodi1tisz ćkože mLncъ i3zъ či1stыz dv7ы, vъ hudёmъ vertepэ.

Bžctvennіi nhnэ vzыgraйte prbr0cы b9іi: prih0ditъ bo hrt0sъ i4stina, i3sp0lniti pr0pwvэdi vašegw bžctvennagw ljzhka, raždazsz ćkw mLncъ.

BGor0dičenъ: E#deme, zaklюči1vыйsz mnЁ drevle, tverzisz pr0čee, vi1dz hrtA mladenstvuющa pl0tію, i3 vo gradэ, ćkw blagovoli2, vifleemэ, t dv7ы raždaющasz ntrokovi1cы.

S™agw.

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ, sn7e b9ій: i3n0gw bo, razvэ tebє2, b0ga ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

Tak0vъ namъ podobaše mydrъ ґrhіereй, prpdbenъ, vёrenъ, neskvernenъ, neѕl0bivъ, vopіS pavelъ, prednapisA svzщennый džbrazъ svzщennыhъ tvoi1hъ nravwvъ.

Svszanъ tvodi1mь postradati ґrhіereй, ќznikъ hrt0vъ їgnatіe, pisalъ є3si2 cRkvamъ i3 gradHmъ, ўtverždaz vs‰ vo i3spovёdanіi.

Pavlwvыmъ i3spravlenієmъ porevnovavъ blagočesti1vnw, vs‰ є3gw2 bэdы6 preterpёlъ є3si2, svzщennomyčeniče dostočydne, vost0čnaz svёtloste, i3 večernzz ѕvэzdo2.

Želanіemъ retssz pavlovыmъ, ќzы i3mёz na rukahъ, mjrъ njbteklъ є3si2, svzщennomyčeniče, da blagozvlenъ svzщennыmi tvoi1mi stradanьmi kvi1šisz vsBmъ.

Poemъ p0dvigi tvo‰, čestvyemъ ќzы každє1nіi i3 palmы6: perstь čestvyemъ tvoi1hъ moщeй, ćkw ґrwm†tы mmromazannuю, myčeniče, svzщennыmi tvoi1mi stradanьmi.

BGor0dičenъ: BGъ čelovёkwmъ pod0benъ bhvъ i3zъ tebє2, mLncъ nasъ radi raždaetsz, bGonevёsto, i3 prebыvaetъ vesь neizmёnenъ, i3 vo pl0ti vi1ditsz bGъ vočlvёčivыйsz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й, blže, svobodi2 i3zъ tli2, i3 spasi1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Nb7o na zemli2 nbcnago pokazyetъ ѕvэzd0ю svёtloю cRS, nasъ radi raždaющagosz, ѕvэzdosl0vcєmъ nhnэ vo gradэ dv7dovэ.

Vitjйstvuetъ i3 vopіetъ prbr0kъ ćvэ: d0me tы2 є3vfrafovъ, vifleeme, vъ nemže bGъ kvi1tsz t dv7ы, i3graй, i3 likyй.

Vъ vertepэ vifleemstэmъ dv7a raždaetъ ćvstvennэ gDa vsёhъ tvorcA, i3 ćkw člvёka povi1vši pelenami, vъ ćslэhъ vosklonsetъ nhnэ.

S™agw.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й, blže, svobodi2 i3zъ tli2, i3 spasi1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Ćkw voi1stinnu želatelz vozlюbi1vъ neukl0nnw, i3 džgnь i4že kъ nemY vospali1vъ razymnэ, їgnatіe, v0du i3mёlъ є3si2 vъ tebЁ živyщuю i3 glag0lющuю.

Svidёtelьstvo tvoeS s0vэsti i3spolnsz, ne ўdov0lilsz є3si2, zrS ѕvэreй stremlє1nіz, ne ўstraši1lsz є3si2, ćkože pšeni1ca hotS člen0vnыmi somletisz.

DHlgaz tvo‰ gonє1nіz, i3 nerэši6mыz ќzы, ±že vъ ri1mэ terz†nіz, i3 džgnь goni1teleй vъ ničt0že vmэnslъ є3si2, svzщennomyčeniče, za tvoego2 rači1telz.

Velьmi2 gorS, stradalьče, lюb0vію hrt0voю, ko ngnю2 i3skušenій ćkw na r0su ќtrenюю poteklъ є3si2, džnago posti1gnuti syщw syщago rači1telz.

Ѓщe i3 pi1lъ є3si2 hrt0vu čašu žaždA, no prebыlъ є3si2 pri1snw є4že postradati, pače є4že ži1ti. I# vopіslъ є3si2: ničt0že mnЁ sі‰, ko є4že poluči1ti mnЁ є4že ži1ti.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1sz, vifleeme; ўgot0visz, є3vfrafo: bezъ matere bo t nc7A, i3 bezъ ntcA m™rію črevon0sitsz, i3 raždaetsz, spasaz nы2.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Svёtlыhъ pHdvigъ tvoi1hъ svэton0snый denь predpropovёduetъ vsBmъ vъ vertepэ roždennago: segH bo žaždaz t lюbvE nasladi1tisz, potщalsz є3si2 t ѕvэreй snэdenъ bhti: segw2 radi i3 bGon0secъ nareklsz є3si2, їgnatіe vsemydre.

Jkosъ: Ґvraamъ ќbw i3nogdA shna žrsše, zaklanіe predvowbražaz vs‰ soderžaщagw, i3 nhnэ vъ vertepэ tщaщagwsz rodi1tisz, th že, bGomydre, vsego2 prineslъ є3si2 tebE samago, ćkože zakolenіe, i3 ѕvэreй snёdь bhvъ, pšeni1ca čistA kvi1lsz є3si2 ziždi1telю tvoemY, vъ ži1tnicahъ nbcnыhъ vёčnuzй voi1stinnu, i3 tvoegw2 račenіz naslaždazsz. E#gHže radi vesь mjrъ njstavivъ, bGon0secъ nareklsz є3si2, їgnatіe vsemydre.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ, sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2, poshu, i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ nc7ъ našihъ.

Hrt0vo vo pl0ti pokazyz kvlenіe, їeremja, vopіsše: na zemli2 vopl0щsz bGъ kvi1sz: hud0žestva že njbrёte vsskъ pytь, roždeйsz vъ vifleemэ i3zъ m™re.

SE i3zъ k0rene їesseeva prozzbE žezlъ, cvёtъ prozzbaющь hrtA: i3 na nemъ nhnэ raždaemэmъ vъ vertepэ, d¦ъ počjetъ razuma i3 sovёta, i3 bžctvennagw vёdэnіz.

Da ўslhšimъ slovesA svzщє1nnaz: gDь raždaetsz, ntročA radi nasъ, є3gHže načalьstvo na ramэ bhstь, i3 naricaetsz ѓgGlъ sovёta veli1ka dž§a, načalьnikъ mi1ra hrt0sъ.

S™agw.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ, sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2, poshu, i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ nc7ъ našihъ.

Ne i3mёlъ є3si2 ngnS lюboveщna vъ tebЁ, їgnatіe, v0du že živyю pače i3 glag0lющuю, v0du zovyщuю: grzdi2 ko nc7Y: v0du tekyщuю t ži1zni vъ ži1znь prevodsщuю nasъ.

Ѕvэreй zybы, glag0letъ, da bydutъ mnЁ mečь i3 nr{žіz i3 zakl†nіz: gr0bъ že mnЁ lьvHvы ўtrHbы da bydutъ, i3 džgnь da posstъ mS prežde tli2, kHžnыz njstanki.

MnЁ sladkA smertь, glag0letъ, sladk† mnЁ vs‰ trudHvъ bolёznєnnaz, ѕvёrіe radostni, džgnь seй rosA mnЁ є4stь, ѓщe є4že ži1ti vozderžY. Tёmže i3 tщysz ўmreti, da živY so hrt0mъ.

E$že ži1ti mnЁ, ne є4stь rači1telьno vъ tэlesi2, dyhomъ bo ži1ti želaю. MnЁ є4že ži1ti hrt0sъ, bžctvennoe rači1telьstvo: kъ nemY i3dY, togo2, glag0letъ, lюblю2, togo2 poluči1ti nadёюsz.

BGor0dičenъ: Prbr0kwmъ drevle prorečennый približaetsz mnЁ, mLncъ i3zъ dv7ы roždeйsz: raduetsz ґdamъ, i3 pramati є4va bolёzneй razrэši1sz, i3 slikovstvyetъ dv7dъ, raždaющіz ntecъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite, džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

GDь grzdetъ strannыmъ ržctv0mъ ćvэ vo svo‰, prіi1memъ є3go2, ćkw da ўstranšыzsz raйskіz sladosti, paki prisv0itъ, raždazsz vъ vertepэ.

SE vozzvanіe naše prih0ditъ, vozglasi1mъ pBnіz radwstnaz tщanіemъ, i3 vospoi1mъ pBsni predprazdnstvєnnыz, vъ malёйšemъ vmэщaющemusz vertepэ.

Ćkw klstsz gDь, i3sp0lni ўžE, t sёmene davъ namъ dv7dova svoю2 m™rь dv7u: i3zъ nesže mLncъ pl0tію rodi1sz vo gradэ vifleemэ, pače sl0va.

S™agw.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite, džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёtъ bydi їgnatій bžctvennый їereй, sugybw vэnčaemь, ćkw m§nikъ i3 pastыrь: stradavъ bo seй za lюb0vь b9ію, želaz vozželёnъ bhti, postradati ne tmetašesz.

Tečє1nіi vёrы, ćkw s0lnce, zemlю d0blestvennэ preteklъ є3si2 t konє1cъ nb7sE: i3 zašedъ nezahodi1mw t zemli2 ko hrtY, njblistavaeši mjru svёtъ netlёnіz.

Žaždaz čaši strti hrt0vы, svszanъ teklъ є3si2, їgnatіe mydre, i3 dosti1gъ tri1zniщa, ne prestalъ є3si2 vopіS: žaždu žaždati hrtA vo vёki.

Q lюbvE i3 teplotы2 bžctvennagw račenіz! Želanіemъ raspstsz, i3 da živetъ rači1telю: žaždetъ є4že vozžaždatisz, i3 lю1bitъ є4že lюbi1tisz, za є4že paki ži1ti, ўmreti proizvolsz.

Perstь tloži1vъ, neveщestvennw kъ syщemu ќmъ vperi1lъ є3si2, želaz rači1telz: t0й bo є4stь pri1snoe želanіe, i3 i4stinnw mydrostь, i3 ži1znь bhvšihъ.

BGor0dičenъ: ЅvэzdA vozsіS hrt0sъ t їakwva, i3 volsvi2 stekaюtsz vo gradъ vifleemъ, pёti, čestvovati i3 pokloni1tisz є3mY, roždennomu i3zъ ložesnъ čctыz bcdы.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Živoprіemnый i3st0čnikъ prisnotekyщій, svэton0snый svэti1lьnikъ blgodati, hramъ njduševlennый, sёnь prečctuю, nb7sE i3 zemli2 prostrannэйšuю, bcdu, vёrnіi veličaemъ.

Sъ patrі†rhi, i3 pravednыmi vsёmi, i3 so s™hmi prbrHki vzыgraimъ, t dv7ы gDь ї}sъ, i3zbavlenіe, prosvэщenіe, i3 ži1znь, i3 spasenіe, nhnэ vo gradэ dv7dovэ raždaetsz.

ЎžE bžctvennagw sl0va voploщenіz, vsBmъ tverz0šasz ćvэ preddvє1rіz. Nb7sA, raduйtesz, ѓgGli, vzыgraйte: i3 da veseli1tsz zemlS sъ čelovёki, sъ pastыrьmi i3 volhvы6, dyhomъ.

N0sitъ hrtA, ćkože mĐro neistoщennoe, ќmnый dv7a ґlavastrъ, i3 sіE pred8i1detъ vъ vertepэ i3zlіsti d¦omъ ćvэ, ćkw da nap0lnitъ blagouhanіz є3gw2 dyšы našz.

S™agw.

Їrm0sъ: Živoprіemnый i3st0čnikъ prisnotekyщій, svэton0snый svэti1lьnikъ blgodati, hramъ njduševlennый, sёnь prečctuю, nb7sE i3 zemli2 prostrannэйšuю, bcdu, vёrnіi veličaemъ.

Preziratelь d0lьnihъ їgnatій, i3 služi1telь vhšnihъ t†inъ, ćkw slyžbu nepor0čnu soveršaz, i3 soveršaemь svzщennodёйstvuetъ sebE samago mučenіemъ, i3 kъ ѕvэrє1mъ i3 ngnю2 got0vitsz.

E$že po džbrazu lюbS njdёztisz, vє1thіz džbrazы i3zmэni1lъ є3si2. Tёmže n0vostію, ґ ne vethostію pervoobraznagw zraka pervuю dobr0tu vosprіemъ, hrt0vi sovodvorsešisz.

Svzщennuю tvoю2 ndeždu, svzщennэйše, svzщennэйšu sodёlalъ є3si2 stradanьmi tvoi1mi, tёmže i3 vэnecъ sugybъ vosprіemъ, sъ m§nki poeši i3 pastыri, svzщennomyčeniče, hrtA bGa našego.

Pšeni1ca b9іz čistA є4smь, glag0lalъ є3si2, i3 zubы6 ѕvэreй melю1sz, da hlёbъ bydu svzщennosoveršaemь, rači1telю i3 bGu njčiщenъ, є3g0že i3 lюbS, ўmreti ne tricaюsz.

Nepristypnыmъ svёtomъ njsіzvaemь, i3 vъ vhšnihъ nbi1telehъ vodvorszsz, svzщenne їgnatіe, bGu i3 ziždi1telю tvoemY nj stadэ tvoemъ semъ molssz newskydnw, ne prestaй m0limsz.

BGor0dičenъ: Raduйsz, čctaz, b9ій grade njduševlennый, vъ nemže bGъ vmэsti1tisz blagovoli2: ne njstavlь bo g0rnihъ kъ tebЁ sni1de, ćkw d0ždь na zemlю, bGorodi1telьnice, i3 vo gradэ vifleemэ mLnecъ raždaetsz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: D¦omъ vo s™i1liщi:

Sl0vo prebeznačalьnoe, b9іz mydrostь, neizrečennoю blagostію zєmnhmъ priwbщi1vsz, ўčS drevle lю1di, na rukahъ deržaše tS, їgnatіe bGon0se: vъ bz7э že ži1vъ, mučenіe prošelъ є3si2 stradanіz raduzsz.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Pod0benъ: Pred8ugot0visz:

Ўkrasi1sz, vifleeme, n0voe žili1щe, ćsli i3 vertepъ, pastыreй sHnmiщa, volsvi2 t vost0kwvъ vъ nego2 predvari1te, ѕvэzdы2 svёtlostію: dv7a bo ўžE vsesoveršennago, ćkw mladenca vъ t0mъ raždaetъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы predprazdnstva, glasъ ѕ7, na d7, po ґlfavi1tu. Tvorenіe rwmana pэvcA. Samopod0benъ:

ЃgGlьskіz pred8idi1te si6lы, i5že vъ vifleemэ ўgot0vaйte ćsli: sl0vo bo raždaetsz, mydrostь proish0ditъ, prіemletъ cэlovanіe cRkovь. Na radostь bcdы, lю1dіe, rcemъ: blgoslovenъ prišedый b9e našъ, slava tebЁ.

G0rы sladostь da kaplюtъ, se bo prih0ditъ bGъ t ю4ga, kzhcы, pokarsйtesz, raduйtesz, prbr0cы, patrіarsi, vzыgraйte, čelovёcы, vospleщi1te rukami: krёpkій i3 veli1kій kn7zь hrt0sъ raždaetsz, cRь nb7sъ na zemlю prih0ditъ.

T zemli2 voznosS čelovёčestvo, ziždi1telь prіi1de, carskій njbnovlsz paki džbrazъ. Sraduйtesz g0rnihъ si6lы i3 vosp0йte: vraždы2 sredostёnіe razori1sz, prіi1de, є3myže prilэžaše: bGъ bo člvёkъ bыvaetъ, cRь ї}levъ hrt0sъ bGъ našъ.

Grzdi2, ї}lю tzžkoserdый, tverži i4že vъ duši2 tvoeй, nadležaщій tebЁ džblakъ, poznaй sozdatelz vъ vertepэ raždaющagosz. Seй kzhkwvъ čaznіe: seй razori1tъ prazdniki tvo‰, vopi1ti bo ne povinyešisz: cRь ї}levъ hrt0sъ prih0ditъ.

Slava, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Približaetsz hrt0sъ: vifleeme, pred8ugot0visz, ќže kzhkwvъ spasenіe njzarsetъ, blagoukrasi2 ćsli, pastыri soberi2, prizovi2 volhvы2 t persjdы, vHinstva bezpl0tnыhъ ўmHvъ vozzovi1te: cRь nb7sъ na zemlю prih0ditъ.

I# nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Zavistь že i3 džgnь posstъ tS, bezymnый prelestniče voi1stinnu, i3 zak0nnaz klstva: se bo dv7a, ćkože i3saіa prorečE, i3mЁ vo črevэ, i3 vъ ćslehъ voskloni1tъ cRS, i4mže vsi2 t kolёna їydova si1lьnіi njskudёюtъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы samoglasnы, glasъ d7:

Vifleeme, ўkrašaйsz, vosp0й, grade sіHne, raduйsz, pusthne, pred8wbručaющi radostь: ѕvэzda bo pred8i1detъ vъ vifleemъ, vozvэщaющi hotsщago rodi1tisz hrtA: i3 vertepъ prіemletъ nevmэsti1mago vsёmi, i3 ćsli got0vztsz vosprіsti ži1znь vёčnuю. TomY vsi2 vospoi1mъ, i3 vozopіi1mъ: spasi2 dyšы našz, ї}se b9e, voploti1vыйsz nasъ radi.

Stjhъ: BGъ prіi1detъ, i3 s™hй i3zъ gorы2 prіwsэnennыz čaщi.

Hrt0sъ grzdhй ćvэ bGъ našъ, prіi1detъ i3 ne ўkosni1tъ: t neiskusobračnыz ntrokovi1cы kvi1tsz, vъ vertepэ že pr0čee prepočjetъ, i3 vъ ćslehъ bezslovesnыhъ, є3g0že ne vmэщaetъ nb7o: prіimi2 hotsщago pelenami povi1tisz vъ tebЁ, sl0vomъ razrёššago nы2 t bezslovesіz. ЅvэzdA vozvэщaetъ, volsvi2 poklansюtsz, pastыrіe svirsюtъ, čydo zrsщe strašnoe, i3 ѓgGli vospэvaюtъ na zemli2, vi1dzщe i3zbavlenіe r0da našegw.

Stjhъ: GDi, ўslhšahъ slyhъ tv0й, i3 ўboshsz: gDi, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 ўžas0hsz.

I#saіe, likyй, sl0vo b9іe vosprіemъ, prorcы2 ntrokovi1cэ marji, kupinЁ gorёti, i3 ngnemъ ne sgarati zareю bžctvA. Vifleeme, blagoukrasi1sz, tverzi vratA, є3deme, i3 volsvi2, i3di1te vi1dэti spasenіe vъ ćslehъ povivaemoe: є3g0že ѕvэzdA pokazA verhY vertepa, žiznodavca gDa, spasaющago r0dъ našъ.

Slava, s™agw, glasъ №.

Studjtovo: St0lpъ njduševlenъ, i3 vdohnovennый džbrazъ, lёtnый tv0й nastA prazdnikъ, bGon0se їgnatіe, taйnovHdstva tvo‰ i3 d0blєsti tvo‰ propovёdazй, є4že za vёru daže do kr0ve protivostosnіe, blžennый džnъ i3 prisnopamztnый glasъ, ćkw pšeni1ca є4smь b9іz, glag0lющіi, i3 zubы6 ѕvэri1nыmi melю1sz. Tёmže pod0bnikъ strteй hrtA tvoegw2 bhvъ, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, glasъ ѕ7:

Vertepe, blagoukrasi1sz, ѓgnica bo grzdetъ, črevonossщi hrtA: ćsli že pod8imi1te sl0vomъ razrэši1všago t bezslovesnagw dэsnіz nasъ zemnor0dnыhъ. Pastыrіe svirsющe, svidёtelьstvuйte čudesi2 strašnomu: i3 volsvi2 t persjdы, zlato i3 lіvanъ i3 smĐrnu cRю2 prinesi1te: ćkw kvi1sz gDь i3zъ dv7ы m™re. E#myže i3 prini1kši rabski m™i pokloni1sz, i3 privэщaše kъ derži1momu na njb8stіihъ є3S: kakw vsёzlsz є3si2 mnЁ; i3li2 kakw prozsblъ є3si2 vo mnЁ, i3zbavitelю m0й i3 b9e;

Na časёhъ troparь predprazdnstva: Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ.

Po DŽ§e našъ: Kondakъ predprazdnstva є3di1nъ na vsёhъ časёhъ.

Na lіturgji blžє1nna t kanHna predprazdnstva pёsnь G, so їrmos0mъ na d7: i3 s™agw pёsnь ѕ7, na d7.

Prokjmenъ: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ:

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й:

Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo t№i.

Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ:

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni:

E#đlіe marka, začalo m7a.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.