NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta є7

Predprazdnstvo prewbraženіz gDa našegw ї}sa hrtA.

I# s™agw myčenika є3vsmgnja.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы predprazdnstva, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Prіidi1te, vzhdemъ so ї}somъ voshodsщimъ na g0ru s™yю, i3 tamw ўslhšimъ glasъ bGa živagw, nc7A prebeznačalьna, džblakomъ svёtlыmъ svidёtelьstvuющь bžctvennыmъ d¦omъ, togw2 sv0йstvo prisnosyщnagw sn7ovstvA: i3 ўm0mъ prosvэщaemi, vъ svёtэ svёtъ ќzrimъ.

Prіidi1te, predlikyemъ, i3 sebE njči1stimъ, i3 vёrnw ўgot0vimъ kъ bžctvennomu vosh0du, prevhšnzgw b9іz ži1telьstva: ćkw da samovi1dcы togw2 veli1čestva kvi1msz, i3 slavu poluči1mъ, ю4že vi1dэti spod0bišasz ґpclwvъ pred8izbrannіi, taйnw na gorЁ favHrstэй.

Prіidi1te, nhnэ lyčšimъ i3zmёnšesz i3zmэnenіemъ, sebE naytrіe d0brэ ўgot0vimъ, na g0ru predvzhti b9ію s™yю, neizmёnnw hrt0vu slavu blistaющu ўzrёvše, ćsnw pače s0lnca: i3 trbčnыmъ njzarsemi svёtomъ, nj semъ proslavimъ togw2 shoždenіe.

I$nы stіhi6rы myčenika, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

NJbagri1vsz kr0vію pl0ti tvoeS, ndёzlsz є3si2 vъ porfĐru, slavne, bžctvennыz blgodati, i3 verhъ tv0й vэncemъ njbloži1lъ є3si2 netlёnіz ži1zni. Krta že pobёdu, m§niče vsemydre, desni1ceю njbnosS ćkože ski1ptro, so hrt0mъ crtvueši, vsegdA veselssz.

V0inъ nepobэdi1mь poznanъ bhlъ є3si2, є3vsmgnje: krtnыmъ bo nryžіemъ njgraždaemь, kъ borenієmъ i3zšelъ є3si2 vragA borcA, i3 nizloži1lъ є3si2 togo2, voevavъ svёtlw, i3 vэnecъ prіemъ pobёdы t є3di1nagw podvigopol0žnika i3 vLki i3 pri1snw crtvuющagw.

Čestnhmi tvoi1mi strastьmi2, strtь čestnyю, slavne stradalьče є3vsmgnje, i3z8wbrazi1lъ є3si2: i3 pobэdon0secъ bhvъ, vъ vhšnэй mitrop0lіi so vsёmi živeši strastoterpcы raduzsz, i3 njbožazsz pričastіemъ bžctvennыmъ. Segw2 radi čestn0e tvoE i3 svzt0e soveršaemъ toržestvo2.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7:

Prіidi1te, vzhdemъ na g0ru gDnю, i3 vъ d0mъ bGa našegw, i3 ќzrimъ slavu prewbraženіz є3gw2, slavu ćkw є3dinor0dnagw t nc7A: svёtomъ prіi1memъ svёtъ, i3 vozvhšeni bhvše dyhomъ, trbcu є3dinosyщnuю vospoi1mъ vo vёki.

Ѓщe subbHta, I# nhnэ, dogmatіkъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Sіsnіemъ dobrodёteleй prosvёщšesz, proizhdemъ na g0ru s™yю, da ќzrimъ bžctvennoe gDne prewbraženіe.

Stjhъ: Mi1lostь i3 i4stina srэt0stэsz, pravda i3 mi1rъ njblobыzastasz.

Znamenіe bGolёpno bžctvA pokazyetъ, prežde krtA tai1nnikwmъ, ćkw s0lnce njblistavъ, hrt0sъ na gorЁ dnesь.

Stjhъ: Blaženi lю1dіe vёduщіi voskliknovenіe.

E#stestvo2 є4že vo ґdamэ, hrt0sъ i3zmэni1ti hotsй, na g0ru nhnэ vosh0ditъ favHrskuю, da njbnaži1tъ tai1nnikwmъ b9estvo2.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

I$že na gorЁ favHrstэй prewbrazi1vыйsz vo slavэ, hrtE b9e, i3 pokazavый ў§nikHmъ tvoi6mъ slavu tvoegw2 bžctvA, njzari2 i3 nasъ svёtomъ tvoegw2 poznanіz, i3 nastavi na stezю2 zapovэdeй tvoi1hъ, ćkw є3di1nъ blagъ i3 člvэkolю1becъ.

Troparь, glasъ d7:

Hrt0vo prewbraženіe pred8usrsщemъ, svёtlw toržestvyющe predprazdnstvєnnaz, vёrnіi, i3 vozopіi1mъ: prispЁ denь bžctvennagw veselіz. Vosh0ditъ na g0ru favHrskuю vLka, bžctvA svoegw2 njblistati krasotY. E#di1noždы.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь predprazdnstva, tri1ždы.

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Prazdnikъ presvёtelъ vLčnь prіi1de, prіidi1te vsi2 na g0ru ќmnw pred8wči1stivšesz vzhdemъ favHrskuю, hrtA vi1dэti.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Predprazdnestva denь vёrnіi dnesь svёtlw slavnagw i3 strašnagw prewbraženіz hrt0va soveršaющe, soglasnw vozopіemъ: smэšenіe naše prewbrazi2, sp7se, bžctvennoю tvoeю pl0tію sowblistavъ tomY, i3 tdaždь pervэйšee dostosnіe netlёnіz, ćkw miloserdъ, da tS vsi2 slavosl0vimъ є3di1nago bGa našego.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHnъ predprazdnstva, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 tripёsnecъ na d7: i3 s™agw na d7. Pod0bnэ poemъ }-ю i3 f7-ю pёsni: G-ю že i3 pr0čыz pёsni daže do nsmhz, predprazdnstva so їrmos0mъ na }: i3 s™agw na d7. (Ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo vъ nedёlю, tripёsnecъ vыpэvaemъ na povečerіi.)

KanHnъ predprazdnstva. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Da njblistaetъ d0lэ svёtъ nb7o pače s0lnca, i3 zemlS da slhšitъ glag0lы živagw bGa, sn7ovstvo2 prewbrazyemagw: nc7ъ bo svidёtelьstvuetъ na gorЁ favHrstэй.

Člvёkъ zri1mый, no bGъ krhemый, na favHrъ hrt0sъ vosh0ditъ, b9estvA zarю2 njbnažaz, є4že pače s0lnca, slavы svэtlostьmi2.

Razymnw nhnэ predgrzdetъ kvi1tisz mwmseю hrt0sъ, slavы vidёnіe pokazyz na gorЁ favHrstэй, licemъ kъ licY nehodataйstvennoю besёdoю, raduющesz dnesь predprazdnuemъ.

Tripёsnecъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vospoю2 tebЁ, gDi b9e m0й, ćkw i3zvelъ є3si2 lю1di i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, pokrhlъ že є3si2 kolesni6cы faraHnovы i3 si1lu.

Seй predprazdnstvennый denь soveršaющe vёrnіi, prewbraženіz hrtA i3zbavitelz našegw, vospleщimъ pёsnьmi.

Vh0dъ posti1gše s™agw prewbraženіz hrt0va, i3 mы2 njblistaemsz bžctvennыmi i3zmэnenіi, sіE njblobыzaющe.

Po nhnэšnemъ hrt0sъ dni2 poemь ўčeniki2, na g0ru vosh0ditъ, i3 tamw prewbražsz, njblistaemъ bžctv0mъ.

G0ru favHrskuю, prіidi1te vsi2, dosti1gše ќmnw, hrtA ќzrimъ predъ ў§niki2 svoi1mi strašnw prewbrazyющasz.

Ćkw dv7dъ prbr0kъ vopіemъ ti2: favHrskaz gorA i3 є3rmHnъ nj tvoemъ i4meni, hrtE, vozraduюtsz vъ prewbraženіi tvoemъ.

G0ru prevыs0kuю, serdce njčiщeno t strasteй i3myщіi, ќzrimъ hrt0vo prewbraženіe, prosvэщaющee ќmъ našъ.

Trbčenъ: Trbcu proslavimъ pravoslavnw, so nc7emъ sn7a i3 d¦a s™ago, є3di1no b9estvo2, є3di1nicu trіmpostasnuю.

BGor0dičenъ: M™rь i3 dv7u tS pravoslavnw i3spovёduemъ vёrnіi, neizrečennw r0ždšuю hrtA bGa našego, є3di1nago mnogomi1lostivago.

KanHnъ s™agw. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Sъ preslavnыmi či1nmi ѓgGlьskimi, preslavne shй, neprestannw pamztь tvoю2 slavzщыz spasaй.

Hramъ ўtёšitelevъ njsvzщennый tv0й ќmъ, strastoterpče, pokazasz: segw2 radi tS vёroю počitaemъ.

Ўmerщvlenіe živon0snw, pl0tію postradavšagw i3z8wbrazi1lъ є3si2 pl0tію tvoeю, preblaženne, i3 i4stinnэй ži1zni spod0bnasz є3si2.

Deržavu bezzak0nnuющihъ, ўkrёplьsz d¦omъ, nizloži1lъ є3si2, i3 zak0nы gDni, preslavne myčeniče, ўderžalъ є3si2.

BGor0dičenъ: Razrэši1sz klstva, presta že pečalь ržctv0mъ tvoi1mъ, vseblgoslovennaz ntrokovi1ce, vёrnыhъ veselіe, prenepor0čnaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz, duh0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй tvoeй slavэ, vэncє1vъ slavы spod0bi.

Vladhčestvuzй tvarію vseю, vi1dэnъ bhstь zrakъ rabA prіemъ: i4mže b9estvA nepristypnoe sіsnіe ўčenikHmъ pokazalъ є4stь, ćkože vmэщahu zrёti.

Na g0ru i4detъ njblistati slavы slnce hrt0sъ, i3 svhše sіsющuю denni1cu njmrači1ti svёtomъ: є3gHže zarsmi sіsющe, predprazdnuimъ dnesь.

ŽivotA vёčnagw i3spolnsz glag0lы, predstA hrt0sъ, ćkože pokazyz vє1щi drugHmъ razumёti, vъ sebЁ blagovoli2 n§eskuю slavu blistaющuю.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Stalъ є3si2 predъ sudi1щemъ, i3spovёduz bGa cRS, myčeniče mydre, pl0tь vzemšago, i3 čelovёki nazdavšago.

Žertva nepor0čna, vsesožženna ќglьmi myčeničeskimi, i4že t dv7ы prinesesz ќglю.

Vodami duh0vnыmi navodnsemь, slavne, m{tnыz mnogob0žіz i3zsuši1lъ є3si2 strui6.

BGor0dičenъ: VsE moE želanіe kъ tebЁ dvi1žu, čctaz vLčce, plotski1hъ pohoteй mS vsk0rэ premэni2.

Sэdalenъ s™agw, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Myčenika є3vsmgnja pohvalimъ, ćkw vsю2 ўprazdni1všago lestь si1loю hrt0voю, i3 vёru ўzsni1všago: preterpё bo m{ki poi1stinnэ, i3 njbliči2 muči1teleй surovstvo2 vsE, i3 vэnecъ pobёdы desni1ceю b9іeю prіstъ.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Got0visz nhnэ, favHre, se bo grzdetъ hrt0sъ, b9estvA zarю2 pače ўmA pokazati na tebЁ, sl†vnыmъ ў§nikHmъ, ćkože možahu. I#lіA i3 mwmseй strahomъ predstossta, džblakъ že svёta njsэnsše, i3 glasъ slhšašesz svhše t nc7A svёtwvъ, glag0lющь: seй є4stь sn7ъ m0й vozlю1blennый, togo2 poslyšaйte.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prest0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Nbcnый li1kъ sъ zemnhmi raduetsz, i3 predprazdnuetъ svэtodavca sіsnіe, i4že neskazannw njblistaetъ, i3zmэnsz čelovёčeskій zrakъ na favHrэ, ćkože blagovoli2.

BGočelovёčnыmъ prišestvіemъ, čelovёkwmъ pribli1živsz, i3 čudesъ zareю mjrъ taйnw prosvэti1lъ є3si2: blistaющeюsz že slavoю bžctvA prosіslъ є3si2 na favHrэ nepristypnыmъ svёtomъ.

Їisysъ navi1nъ shnъ, pervэe s0lnce ўstavi, prowbrazyz denь bžctvennыz strti: samъ že, sp7se, prežde čestnagw krtA tvoegw2, sі‰nіz skrhlъ є3si2 s0lnca, zarsmi bžctvennыmi licA tvoegw2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Dremanіe tri1nuvъ ўnhnіz, myčeniče є3vsmgnje, b0drennw kъ stradanію nesumnёnnoю vёroю derznylъ є3si2.

NJ gDэ sp7sэ tvoemъ, myčeniče raduzsz dostočydne, m{ki tэlє1snыz, ćkw pi1щu sladku tы2 vmэni1lъ є3si2.

G0rdoe šatanіe, za ѕl0bu pop0lzšagosz, strastoterpče, nizverglъ є3si2, bžctvennыmi nr†vы smirszsz.

V0inъ nepobэdi1mь kvi1lsz є3si2, vo branёhъ podvizazsz: skončavъ že mučenіe, vragi2 bezplHtnыz potrebi1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ravnosi1lьna, soprest0lьna rodilA є3si2 sl0va nc7Y i3 d¦u: є3g0že moli2 spasti1 mz, pres™az ntrokovi1ce prisnodv7o.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

HrtY raduющesz vёrnw poslёduemъ: se bo i4detъ kъ gorЁ, ў§niki2 lyčšыz sъ sob0ю vedhй, predъ ni1miže nepristypnoю dobr0toю vozsіsvъ pače s0lnca, pokazA slavu svoю2.

Da prosvэti1tsz dnesь nb7o svэtlёйše, vosh0domъ є4že kъ gorЁ, tonyduže njblistaetъ hrt0sъ nepristypnыmъ svёtomъ, s0lnєčnыz luči2 slavoю bžctvA njmračaz, ćkw svёta podatelь.

Tainstvo pokazA hrt0sъ ў§nikHmъ na favHrэ, prosіsvъ pače zari2 licemъ: ndeždoю že ri1zъ svoi1hъ ўbэli1vsz svёtlw ćkw snёgъ, njdэvazйsz ćkw ri1zoю svёtomъ pal0mski.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe, vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

I$skrennw prilэplszsz, premydre, vLcэ, sebE ўdali1lъ є3si2 t lukavstvіz, є3vsmgnje.

Mє1rtvыmъ kapiщєmъ česti ne prineslъ є3si2, bGon0se, bGa ži1va gDa na nb7sёhъ vёdый.

Na drevэ vozdvi1ženъ, m§niče doblemydrenne, strasti i3z8wbrazi1lъ є3si2 bezstrastnagw vёroю.

BGor0dičenъ: Sl0vo vo ўtr0bэ tvoeй, čctaz, voploщaetsz, bezslovesnыhъ plotski1hъ strasteй mjrъ i3zbavlsz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Čert0gъ slavы byduщіz radosti drugHmъ got0vz, vosh0ditъ na g0ru hrt0sъ, kъ žitію2 nbcnomu t ži1zni d0lu vlekyщіz vozvodS i5hъ.

Ўdivlsz razumъ hrt0sъ ў§nikHvъ, nbcnoe na zemli2 sіsnіe njblistA, zak0na i3 prbr0kwvъ rabolёpnw predstavlsz načalьniki: i4miže mє1rtvыmъ i3 živы6mъ svidёtelьstvuetsz bGъ.

Svэti1lьnikъ kvi1tisz nhnэ grzdetъ hrt0sъ, vъ temnэmъ mёstэ sіsnіemъ bžctvennagw blistanіz, є3gHže kъ sіsnію i4demъ, prsmw licY є3gw2 raduющesz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

RazumBnіz i4stinnaz vъ serdcы, blagor0dnыmi pol0žъ džbrazы, ne nevёdый razumёnіz, blženne, vražіz, na sudi1щe poteklъ є3si2, i3 pogubi1lъ є3si2 krtnыmъ vseoryžіemъ segw2 v0instvo.

Demwnwvъ služi1telіe, služi1telz tS trbcэ razumёvše mykamъ i3 temni1camъ i3 nepravednэй smerti predaю1tъ, myčeniče є3vsmgnje: no pobэždaюtsz tvoi1mъ nepobэdi1mыmъ soprotivlenіemъ, prebogate.

Pot0cы kroveй tvoi1hъ, myčeniče, m{tnыz bezzak0nіz pot0ki, i3 rёki bezb0žіz lє1stnыz, i3 luk†vыz i3zsuši1ša strui6, i3scэlenій že vBrnыmъ neizčerpaemaz puči1na kvi1šasz.

BGor0dičenъ: I#zsuši1vši sadы2 ѕl0bы, vъ tebЁ prozzbenіemъ sl0va, m™i čctaz, i3zъ k0rene duši2 moeS luk†vыz mы6sli tsэcы2, i3 nasadi2 dobrodёteleй kr†snaz, dv7o, prozzbє1nіz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Bžctvennыmъ dnesь prewbraženіemъ, čelovёčeskoe vsE є3stestvo2 prosіzvaetъ bžctvennw, vъ veselіi zovyщe: prewbrazyetsz hrt0sъ, spasazй vs‰.

Jkosъ: Prewbraženіemъ bžctvennыmъ, zrakъ našъ, i4že drevle tlёnіemъ rastlёnnый, vo ѓdovыhъ sokr0viщahъ praotca ґdama, dnesь ziždi1telь i3zъ tli2 vozvedE, njbožaetъ našъ razumъ: prebыvaetъ že bGъ vkypэ i3 člvёkъ, є3stestvA k†zždo soedinє1na nosS, neprelHžna že i3 nerazdBlьna. Tёmže nhnэ na favHrэ neskazannw sіsetъ, i3 i3zъ vseS pl0ti daetъ luči2 b9estvA svoegw2, prosvэщaz vopію1щыz: prewbrazyetsz hrt0sъ, spasazй vsёhъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Kъ preloženію t zemli2, na vыsotY vozvodsщemu, ў§ni6kъ i3zbranію poslёduemъ, hrt0vo smotrsющe strannoe vidёnіe. Ўdi1vlьšesz že sъ si1mi vozopіemъ: b9e, blgoslovenъ є3si2.

NJskvernšeesz njči1stilъ є3si2 є3stestvo2 čelovёčeskoe vod0ю že i3 ngnemъ: tvoeю pl0tію segw2 svёtlostь pokazyeši, sp7se, licemъ tvoi1mъ prosіsvъ pače s0lnca vo džbrazъ byduщіz slavы.

Vzhdemъ so hrt0mъ na g0ru s™yю, vozvodsщimъ zevedeevы shnы, i3 petrA lyčšago, i5hže i3zbrA slavэ svoeй svidёteli, zovyщыz: b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ttrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Krovьmi2, m§niče, i3zlіsnnыmi, lюbvE radi hrtA vopl0щšagwsz, prosvэti1vъ tvoю2 dyšu, kъ semY prestavilsz є3si2, vopіS raduzsz: b9e, blgoslovenъ є3si2.

GorS lюb0vію sp7sa, i3zbэžalъ є3si2 pr0pasti nečestіz, i3 zi1mu lю1tыhъ preterpёlъ є3si2 mykъ, vzыvaz, є3vsmgnje: b9e, blgoslovenъ є3si2.

E#щE tekyщыmъ kaplzmъ, preslavne, bžctvennыhъ tvoi1hъ kroveй, vLcэ hrtY predstalъ є3si2, vospэvaz: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Da bžctvennagw crtvіz vёčnuю ži1znь naslёdiši, vremennagw životA slavы vozgnušalsz є3si2, vopіS, є3vsmgnje: b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: N0vo rodilA є3si2 ntročA, є3g0že r0di nc7ъ prežde vBkъ, bcde čctaz. E#myže vsi2 vospэvaemъ: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Ttroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Kto2 ne ўdivi1tsz, vsecRю2 slavы, velikolёpію slavы tvoeS, vъ neže prewbražsz pokazalъ є3si2 drugHmъ tvoi6mъ, bžctvennыmi svэtlostьmi2 njblistavъ i4hъ; sъ ni1miže predprazdnuющihъ vёroю ўzsni2 svёtomъ tvoi1mъ nasъ, tS poю1щihъ.

VыsotY nbcnagw žitіS, i3 slavы prisnosyщnыz bžctvennoe sіsnіe daruй rabHmъ tvoi6mъ, nhnэ predprazdnuющыmъ tvoegw2 prewbraženіz svёtloe toržestvo2: vъ neže svёtъ njblistaz, ўzsnseši tS vospэvaющыz, hrtE svэtodavče.

Svёta podatelь, i3 svёtъ shй nepristypenъ, prisnosyщne, prebeznačalьne, njdэsйsz svёtomъ ćkože ri1zoю, svёtъ vъ mjrэ prosіslъ є3si2, sъ pl0tію prišedъ: i3 svёtъ na gorЁ njblistaeši, slavы dž§іz pokazavъ džbrazъ.

I$nъ.

Їrm0sъ tripёsnca: CRS hrtA, є3g0že i3spovёdaša plэnennіi džtrocы, vъ peщi2 glag0lющe velіimъ glasomъ, vs‰ dэlA p0йte gDa.

GDnz svёtlagw prewbraženіz, nastosщій denь njblistavъ, mjrovi povelэvaetъ vopi1ti: vs‰ dэlA p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Mhslію vёrnіi prіidi1te p0йdemъ kъ gorЁ s™ёй, vi1dэti prewbraženіe hrt0vo vsesvёtloe: vs‰ bo prosvэщaetъ, slavosl0vzщыz sіE vo vёki.

Dnesь hrt0vu prewbraženію, či1stыmъ serdcemъ pred8usrёtenіe sotvori1mъ, i3 vozopіi1mъ svёtlw: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Trbčenъ: Vъ li1cэhъ trehъ є3di1noe bžctvo2 bGosl0vimъ, nc7A i3 sn7a i3 d¦a pres™ago, kypnw vs‰ dэlA p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: CRS hrtA, є3g0že namъ rodi2 dv7a marja, i3 po roždestvЁ prebhvši dv7a čctaz, vs‰ dэlA, p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Pobэdi1teli muči1telz i3 plamene blagodatію tvoeю bhvše, zapovэdemъ tvoi6mъ ѕэlw2 prilэžaщe, džtrocы vopіshu: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Щit0mъ, vseblaženne, blagočestіz, vsю1du njgraždaemь, bezzak0nnuющыz pobэdi1lъ є3si2 blagodatію, poS neprestannw: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

VnegdA skorbёti tebЁ, kъ bGu vozzvalъ є3si2 blgodёtelю, i3 ўslhša tebE, i3 t lю1tыhъ i3zbavi tS vopію1щa: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ne bogHmъ bezdyšnыmъ čestь bezslovesnэйšu, myčeniče, prinesъ, čistA žertva bGu prineslsz є3si2, poS neprestannw: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Da byduщuю poluči1ši, premydre, ži1znь i3 slavu, ўmertvi1lsz є3si2 mjrovi, vopіS, є3vsmgnje, ўmorenъ bhlъ є3si2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Mi1lostivaz dv7o, bGa premi1lostivago por0ždšaz, mi1losti bžctvennыz vs‰ spod0bi poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Raduйsz, nb7o, t zemli2 vozsіsющago nhnэ provёdый, slnca nezahodi1mago, i3 slavoю bžctvennoю pokrhti hotsщago s0lnєčnыz svёtlwsti: zemls že da likyetъ svёtlw, nbcnoю zareю i3 svёtlostію sіsющi, i3 svёtъ bыvaющi.

PoS, dv7dъ tvoE prewbraženіe predvozglasi2: kto2 ўpod0bitsz tebЁ gDevi, glag0lz, vъ sыnёhъ b9іihъ; th bo proslavlszsz vъ sovёtэhъ s™hhъ, veli1kъ kvi1lsz є3si2 syщыmъ džkrestъ tebє2, strašenъ vъ slavэ bžctvennagw zraka.

Q sl0vo b9іe, mydrostь i3 si1la, i3 džbrazъ dž§ь! Q b9e razumэvaemый vёrnыmi, i3 člvёče poznavaemый! Tvoegw2 prewbraženіz nasъ spod0bi, soverši1ti svёtloe toržestvo2, vo svёtэ d0brыhъ dёlъ sіsющihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: TS neiskusobračnuю bcdu, nbcnый čert0gъ, r0ždšuю načalьnika spasenіz našegw, pёsnьmi veličaemъ.

Seй pervovh0dnый denь tvoegw2, hrtE, tvorsщe preslavnagw i3 vsesvёtlagw prewbraženіz, pёsnьmi tS veličaemъ.

Ўserdnw vёdzщe slavnoe prewbraženіe gDne, njzari1mъ duh0vnw pomыšlє1nіz n†ša, sіE veličaющe.

D0brыmъ i3zmэnenіemъ i3zmёnšesz, hrt0vыmъ prewbraženіemъ, njbrsщemsz svэtozvleni dobrodэ‰nіi našimi, sіE veličaющe.

Trbčenъ: TS trіmpostasnuю trbcu, i3 nerazdёlьnoe suщestvo2, nc7A i3 sn7a i3 d¦a s™ago, pёsnьmi veličaemъ.

BGor0dičenъ: TS kupinY, ю4že mwmseй vi1dэ, gorsщuю i3 newpalsemuю, džgnь prіemšuю bžctvA, pёsnьmi veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže prečctuю bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

Krёpostію, myčeniče, hrt0voю, nekrёpkago vragA ўmertvi1lъ є3si2 voznossщagosz, i3 syetnw voi1stinnu nhnэ šataющagosz, i3 mečnomu ўsэčenію glavY prekloni1lъ є3si2, i3 njsvzti1lъ є3si2 kr0vnыmъ tečenіemъ zemlю vsю2.

Ćkw ўkrašenіe vsёhъ stradalьcєvъ, ćkw myčenikwvъ krasotA, є3vsmgnje, ćkw st0lpъ nepokolebi1mь cerkve, ćkw njgraždenіe blagočesti1vыhъ presvstvenno, ćkw bžctvennaz lёpota pritekaющihъ kъ tebЁ, ćkw vsesvёtlaz ѕvэzdA ўblaži1lsz є3si2.

I#skapaюtъ mĐro parы p0tovъ tvoi1hъ blagov0nnoe, є3vsmgnje, i3 serdcA n†ša tS čtyщihъ blagouhaюtъ, i3 smradъ strasteй, bёdъ i3 skorbeй tgonsюtъ, strastoterpče hrt0vъ d0blій.

Slnce slavы, ї}se, ўzsni1vый pamztь dnesь stradalьca tvoegw2: togw2 moli1tvami prosvэti2, molю1sz, njmrači1všuюsz moю2 dyšu prelestію ѕmіi1noю: da slavlю tS ćkw bGa i4stinna, i3 člvэkolю1bca.

BGor0dičenъ: Prosvэti2 dvere svёta, serdca moegw2 džči, molю1sz, tm0ю grэh0vnoю njslёpšыz, i3 prіstnы bžctvennыmъ pokaži2 sіsnіemъ: da počitaю tS, da bžctvennыmi glasы veličaю tS.

Svэti1lenъ predprazdnstva.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

Nb7o sozdavый, i3 ѕvэzdamъ svёtъ vloži1vый, dnesь na g0ru favHrskuю vozšedъ, njsvэщaetъ ў§ni6kъ zareю b9estvA svoegw2.

Slava, i3 nhnэ, pod0benъ:

Dnesь na favHrэ hrt0sъ svёtъ njblistA, dnesь svhše šymъ, glasъ dž§ь ўslhšanъ bhstь: seй є4stь, vopіS, sn7ъ vozlю1blennый m0й.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Pres™agw slavnagw prewbraženіz predsrёtenіe tvorsщe vъ nastosщій denь, hrtA slavosl0vimъ, naše ngnemъ b9estvA prewbrazi1vša є3stestvo2, i3 ćkože prežde netlёnіemъ njblistavša.

Stjhъ: Mi1lostь i3 i4stina srэt0stэsz, pravda i3 mi1rъ njblobыzastasz.

Na s™yю g0ru prіidi1te, vzhdemъ, i3 vsesvёtloe prewbraženіe vёroю ќzrimъ gDne, tomY vёrnw poklansющesz, i3 glag0lemъ: tы2 bGъ є3di1nъ є3si2 vopl0щsz, i3 njboži1vъ čelovёčestvo.

Stjhъ: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki.

Seй є4stь denь predprazdnstvennый, vъ džnьže prewbrazyetsz hrt0sъ, syщыmъ sъ ni1mъ mwmseю i3 i3lіi2, i3 є3gw2 ў§nikHmъ na gorЁ favHrstэй, glasu takovY: glag0lющu: seй є4stь voi1stinnu i3zbrannый m0й sn7ъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7. Samoglasenъ:

Zak0na i3 prbr0kwvъ tS, hrtE, tvorcA i3 i3sp0lnitelz svidёtelьstvovaša, zrsщe vo džblacэ mwmseй bGovi1decъ, i3 i3lіA ngnekolesni1čnikъ, i3 newpalьnый nebošestvennikъ, vъ prewbraženіi tvoemъ. Sъ ni1miže i3 nasъ prosvэщenіz tvoegw2 spod0bi, vLko, pёti tS vo vёki.

Na lіturgji blžє1nna predprazdnstva, pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Podobaetъ vёdati: ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo prewbraženіz hrt0va vъ nedёlю:

Vъ subbHtu na malэй večerni: Stіhi6rы voskrnы, i3 bcdы, po nbhčaю.

Na veli1cэй večerni: Po kafjsmэ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G, i3 vost0čenъ є3di1nъ, i3 predprazdnstva G, i3 myčenika G. Slava, predprazdnstva: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й nastosщagw glasa. Na lіtji stіhi1ra hrama, i3 predprazdnstva stіh0vnы togw2 dnE. Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Na stіh0vnэ, stіhi6rы voskrnы. Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь: Bcde dv7o, raduйsz: tri1ždы. I# čtenіe vъ poslanіihъ ґpclьskihъ.

(Zri2) Ґ i3dёže nёstь bdёnіz: po Nhnэ tpuщaeši, troparь voskrnъ. Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Na povečerіi poemъ tripёsnecъ: i3 po Dost0йnэ kondakъ predprazdnstva.

Na ќtreni: Troparь voskrnъ dvaždы. Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. I# pr0čee do kanHna voskrno. KanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7 i3 bcdы na v7: i3 predprazdnstva na d7: i3 s™agw na d7. Katavasіa: Krtъ načertavъ: Po G pёsni kondakъ i3 jkosъ predprazdnstva, i3 sэdalenъ s™agw. Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Po ѕ7-й pёsni kondakъ voskrnъ, i3 jkosъ. Na f7-й pёsni poemъ, Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskrnъ, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7: i3 predprazdnstva stіhi6rы, so Slavnыmъ, d7. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz. I# nhnэ: Preblgoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe. Troparь voskrnъ, є3ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 njglašenіe studjtovo, i3 nbhčnoe i3shoždenіe vъ pritv0rъ, i3 časъ №. Na №-mъ časЁ troparь voskrnъ. Slava, predprazdnstva: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondakъ predprazdnstva. Takožde i3 na pr0čihъ časёhъ glag0lemъ premэnsющe.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa na ѕ7: i3 predprazdnstva pёsnь G. Po vh0dэ troparь voskrnъ, predprazdnstva, i3 hrama bcdы, ѓщe є4stь, i3 hrama s™agw i3li2 s™hz. Taže kondakъ voskrnъ: Slava, hrama s™agw, i3li2 s™hz: I# nhnэ, predprazdnstva. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe, i3 pričastenъ dnE, i3 ќtrešnій ґpclъ i3 є3đlіe rsdъ podъ začalo.

(Zri2) Vёstno bydi, Ćkw ѓщe sluči1tsz prazdnikъ hrt0va prewbraženіz vъ nedёlю, ničt0že voskrno poetsz, nižE є3đlіe ќtrennee čtetsz, no vsS slyžba prazdnika, večerъ i3 ќtrw, i3 na lіturgji, neizmёnnw.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.