NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta G

Prpdbnagw ґntHnіa ri1mlznina, novgor0dskagw čudotv0rca.

Na malэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Prpdbnыhъ veli1kihъ ntcє1vъ, dž§e ґntHnіe, stopamъ poslёdovalъ є3si2, i3 ćkw bezpl0tenъ vo pl0ti podvi1gsz vъ trudёhъ, džbrazъ mnHgimъ vъ dobrodёtelehъ bhlъ є3si2: tonyduže i3 darHvъ čudesъ t hrtA spod0bilsz є3si2, i3scэlsti čelovёkwvъ razli6čnыz nedygi. Moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Nastavnikъ monašestvuющihъ, dž§e ґntHnіe, bhlъ є3si2, sebE pervэe bezъ kr0ve bGovi žertvu prinosS, vozderžanіemъ i3 lюbomydrіemъ, i3 smirenіz vыs0kimi nr†vы, i3 bezmёrnыmъ poщenіemъ vragA posrami1lъ є3si2, prpdbne. Moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Svэton0snaz tvoS pamztь, prpdbne dž§e ґntHnіe, i3sp0lnena radosti i3 veselіz kvi1sz: tonyduže svzщє1nnaz č†da tvo‰ sošedšesz, pamztь tvoю2 d¦0vnw prazdnuющe, proslavlsemъ gDa, tebE takw proslavlьšago.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnesь veli1kій n0vъgradъ, ćkw n0vago ґvraama preselьnika tS preslavnw, dž§e, prіemъ raduetsz: blaženna že nbi1telь, i3myщi m0щi tvo‰ vъ sebЁ, ѕэlw2 veseli1tsz: t ri1ma bo na kameni po vodamъ prišelъ є3si2 vъ veli1kій n0vъgradъ. Tёmže pamztь tvoю2 toržestvyющe, vospэvaюtъ bGa, tebE darovavšago stёnu si6mъ nerazori1mu. Mh že č†da tvo‰ tvoi1mъ povelёnіemъ nastavlsemi, nhnэ preslavnoe tvoE ўspenіe prazdnuющe, m0limsz spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

T zemnhhъ kъ nbcnыmъ nbi1telєmъ preslavnw, dž§e, prešelъ є3si2, i3 tamw pravednыhъ česti spod0bilsz є3si2: sъ ni1miže moli1sz spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Tэlє1snaz č{vstva vozderžanіemъ, dž§e, ўmertvi1lъ є3si2, tёmъ i3 na kameni po vodamъ šestvіe tvorS, veli1kagw novagrada dosti1glъ є3si2, i3 nbi1telь vъ nemъ sotvori1lъ є3si2, i3 ўčeni6kъ mn0žєstva hrtY privelъ є3si2.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stado tvoE tebE počitaющihъ, prpdbne, i3 tvoE ўspenіe prazdnuющihъ, na bžctvennoe tёhъ vozvыšaz račenіe, vъ bžctvennuю ži1znь vseli2.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

Hramъ prečestenъ b9іi m™ri, ćkože samA voshotЁ, vozdvi1glъ є3si2: i3 tamw mn0žєstva ўčeni6kъ sobralъ є3si2, vъ nemъ vospэvati vLčcu bcdu. E$йže moli1sz, m0limsz, prpdbne ґntHnіe, ne njstaviti nasъ si1rыhъ, ćkože njbэщalsz є3si2, svzщennoe tvoE stado i3zbavlsti t sёteй vražіihъ: da tebE vsi2 ćkw čadolюbi1va ntcA, pёsnьmi neprestannw počitaemъ, prossщe t hrtA bGa prіsti tob0ю velію mi1lostь.

Troparь, glasъ d7:

Vethій ri1mъ ntečestvo tvoE njstavivъ, na kamenь ćkw na legkій korablь vozšelъ є3si2, i3 na nemъ pače є3stestvA ѓki bezpl0tenъ po vodamъ šestvovalъ є3si2, promыšlenіemъ bžctvennagw razuma napravlsemь, veli1kagw novagrada dosti1glъ є3si2: i3 nbi1telь vъ nemъ sotvori1vъ, tёlo tvoE vъ neй predloži1lъ є3si2, ćkw darъ njsvzщenъ. Tёmъ m0limъ tS, dž§e ґntHnіe, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ:

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Mіrsk‡z molbы6, prpdbne, voznenavi1dэvъ, hrtA є3di1nago vozlюbi1lъ є3si2, i3 togw2 krtъ na ramo vzemъ poneslъ є3si2, bžctvennw vowruži1vsz, ѕmja vselukavago sleznыmi tyčami potopi1lъ є3si2, plotsk‡z str†sti vozderžanіemъ, mydre, mi1mw teklъ є3si2, terpёnіemъ že i3 post0mъ i3 častыmi moli1tvami pl0tь tvoю2 dyhu pokori1lъ є3si2. Bezstrastіemъ duši2 i3 ўmA čistot0ю, p0dvigъ trudHvъ tvoi1hъ t negw2 stzžalъ є3si2. Tёmže prazdnuющe pamztь tvoю2, m0limъ tS: moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Prpdbne dž§e ґntHnіe, lюbvE radi hrt0vы vs‰ ±že na zemli2 njstavilъ є3si2. P0stničeskimi trudы6 tvoE žitіE ўzsni1lъ є3si2. Vozderžanіemъ i3 slezami duševnoe džko njči1stilъ є3si2. ќmъ tv0й bezstrastіemъ prosvэti1lъ є3si2, i3 bžctvennыmъ smirenіemъ ўkrasi1lъ є3si2. Sobralъ є3si2 monašestvuющihъ mn0žєstva, i3 ўčє1nіi tvoi1mi, ćkw nёkoeю lёstviceю vosh0dnoю na nb7o, na vыsotY dobrodёteleй vozvelъ є3si2. Tёmže nhnэ č†da tvo‰, džkrestъ raki tvoeS predstosщe, lюbeznw vopіemъ ti2: moli1sz gDevi, preblaženne, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

BGomydre dž§e ґntHnіe, di1vnw t ri1ma vozsіslъ є3si2 ćkw s0lnce, i3 b9іimъ manovenіemъ na kameni po vodamъ, ćkw bezpl0tenъ, veli1kagw novagrada dosti1glъ є3si2: hramъ prečestenъ b9іi m™ri vozdvi1glъ є3si2, i3 ўčeni6kъ mn0žєstva sobralъ є3si2, vъ nemъ vospэvati vLčcu bcdu, i3 nbi1telь velію sozdalъ є3si2, vъ neйže trudolю1bnw podvizalsz є3si2 post0mъ i3 bdёnіemъ i3 ѕlostradanіemъ, i3 є4že na zemli2 leganіemъ, čistotY i3mёz duševnuю i3 tэlesnuю, i3 pamztь smertnuю, prpdbne dž§e našъ: moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te monahwvъ mn0žєstva, dnesь palHmskaz pBnіz i3 cvёtы d¦Hvnыz prinesemъ, ćkw voi1stinnu monahwvъ ўdobrenію, i3 prpdbnыmъ spoži1telю, hvalzщe si1ce rcemъ: raduйsz, svэti1lьniče mnogosvёtlый, vozvodS ko hrtY monahwvъ mn0žєstva: raduйsz, veli1kagw novagrada pohvalA i3 ўtverždenіe, i3 vsёhъ vёrnыhъ blagouti1šnoe pristaniщe, i3 njčiщenіe bolsщihъ vo grэsёhъ, na bžctvennoe tёhъ vozvыšaz račenіe. Tёmže prečestnyю tvoю2 i3 svztyю, i3 ѓgGlwmъ govёйnuю njbstosщe raku lюbeznw njblobыzaemъ, prpdbne dž§e našъ ґntHnіe: bžctvennagw člvэkolю1bіz pr0simъ poluči1ti tvoi1mi kъ bGu moli1tvami, i3 mjru mi1rъ i3sprosi2, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

CRь nbcnый:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: Ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji, stіhi6rы, glasъ ѕ7:

VozsіS dnesь presvёtlaz i3 vseprazdnstvennaz pamztь tvoS, prpdbne ґntHnіe, sozыvaющi mnogoči1slennoe pHstnikъ sosl0vіe, i3 prpdbnыhъ likosto‰nіz, ѓgGlы sъ čelovёki ćkw voi1stinnu kъ pohvalenію vъ trbcэ poklansemagw bGa našegw: segw2 radi vёroю pritekaющe kъ čestnёй racэ moщeй tvoi1hъ, i3scэlє1nіz njbi1lьna prіemlemъ. Tёmže m0limъ tS, duševnoe namъ zdravіe pri1snw podavaй, tebE vёrnw ўblažaющыmъ.

Dnesь pohvalьnuю pёsnь vъ pamzti tvoeй, dž§e, tebЁ prin0simъ, prіimi2 i3 predvari2 kъ bGu moli1tvami tvoi1mi, i3 i3zbavi nasъ t šyzgw stosnіz, i3 desnagw predstosnіz spod0bi: da tS vsi2 ćkw tepla zastypnika dost0йnw ўblažaemъ, dž§e prpdbne ґntHnіe.

Dnesь veli1kій n0vъgradъ, ćkw n0vago ґvraama, preselьnika tS preslavnw, dž§e, prіemъ radovašesz. Blaženna že i3 nbi1telь, i3myщi vъ sebЁ čestnы6z mHщi tvo‰, tonyduže i3stekaюtъ vBrnыmъ i3scэlє1nіz: blaženni že ўčenicы2 tvoi2, i5že sebЁ takovago ўči1telz stzžavše, i3 takovA ntcA č†da narek0šasz, ґntHnіe prečydne, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Svёtlaz i3 vseprazdnstvennaz dnesь vozsіS namъ, ćkože vtor0e s0lnce, vsёhъ prazdnolю1bnыhъ sob0ri prosvэщaetъ i3 tmY tg0nitъ drevnzgw pomračenіz čestnaz pamztь ґntHnіa čydnagw, veli1kій n0vъgradъ sozыvaz kъ čestnёй čudotv0rnэй є3gw2 racэ. Tёmъ so strahomъ i3 radostію njblobыzaющe m0limsz, ćkože kr0tkomu dv7du, ntečestvu našemu na soproti6vnыz njdolёnіe darovati, i3 mi1ra mjrovi i3sprosi1ti, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №. Samoglasnы:

Prpdbne dž§e ґntHnіe, sošedšesz lюb0vію vъ pamztь tvoю2 ko vsečestnёй tvoeй i3 čudotv0rnэй racэ, svёtlw toržestvyющe, vo glasэhъ pёsnennыhъ poю1щe, dv7dski glag0lemъ: blaženъ myžъ bosйsz gDa, nepor0čnw bo vъ putehъ gDnihъ hodi1lъ є3si2. Tёmže sъ prpdbnыmi vodvorszsz, gDevi moli1sz, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Dnesь vъ pamztь sošedšesz, bratіe, duh0vnw počti1mъ čestnago ntcA našego ґntHnіa, i4že post0mъ tёlo svoE i3znuri1vъ, vozderžanіemъ že str†sti njhudi1vъ, i3 bdёnіemъ ќmъ njči1stivъ, moli1tvoю že dyšu prosvэti1vъ, niщet0ю na nb7sёhъ sokr0viщe sebЁ nekradomo stzžA: poslušanіemъ bGa blagoposlušli1va i3mЁ, čistot0ю žili1щe pres™agw d¦a bhvъ. E#gHže radi vragHvъ šat†nіz hrt0sъ nizloži2, i4že i3 daruetъ namъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Prpdbne i3 bGoblaženne dž§e našъ ґntHnіe, blgodatію s™agw d¦a ќmъ tv0й njzari1vъ, t negHže presvёtlыmi zarsmi serdce tvoE prosvэti1vъ, svэtovi1dэnъ vesь voi1stinnu bhlъ є3si2, i3skusi1telz že vssčeski pobэdi1lъ є3si2: tёmže nhnэ na nb7sёhъ likyeši so ѓgGlы, i3 so vsёmi s™hmi, pominaй nasъ vsegdA blažaщihъ tS na zemli2, i3 pres™0e tvoE ўspenіe počitaющihъ.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ ґntHnіe: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blaženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, i3 prpdbnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ: sъ ni1miže moli1sz gDevi pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Troparь, glasъ d7:

Vethій ri1mъ ntečestvo tvoE njstavivъ, na kamenь ćkw na legkій korablь vozšelъ є3si2, i3 na nemъ pače є3stestvA ѓki bezpl0tenъ po vodamъ šestvovalъ є3si2, promыšlenіemъ bžctvennagw razuma napravlsemь, veli1kagw novagrada dosti1glъ є3si2: i3 nbi1telь vъ nemъ sotvori1vъ, tёlo tvoE vъ neй predloži1lъ є3si2, ćkw darъ njsvzщenъ. Tёmъ m0limъ tS, dž§e ґntHnіe, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Monašeskoe žitіE i3zmlada, prpdbne, vozlюbi1vъ, i3 hrtY t duši2 poslёdovavъ, bGomydre ґntHnіe, i3 tsю1du prosіsvъ dobrodёtelьnыmъ tvoi1mъ žitіemъ, vъ moli1tvahъ i3 poщenіihъ i3 bdёnіihъ, monahwvъ džbrazъ bhlъ є3si2 veli1kій. Tёmže vopіemъ ti2: slava davšemu ti2 krёpostь, slava vэnčavšemu tS, slava daю1щemu tob0ю vsBmъ i3scэlenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

T zemnhhъ na nbcnaz pomhslivъ, i3 dёlomъ soverši1lъ є3si2 ko gDu lюb0vь, pod0bzsz m0lnіi t vost0ka do zapada prehodS, ćkože drugjй ґvvakymъ nesenъ bhstь ѓgGlomъ sъ pi1щeю vъ vavmlHnъ. Th že bžctvennagw pr0mыsla ѓgGlomъ, na kameni ćkw na korabli2, veli1kagw novagrada dosti1gъ, i3 hramъ prečydenъ b9іz m™re sozdalъ є3si2, i3 nbi1telь velію vozdvi1glъ є3si2 vъ slavu hrtA bGa, i3 monahwvъ mn0žєstva sobralъ є3si2. No є3gdA bhlъ є3si2 vъ ži1zni, peklsz i4mi ćkw pri1snый nc7ъ: takw i3 nhnэ, dž§e prpdbne ґntHnіe, moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nbcnuю dverь i3 kіvHtъ, pres™yю g0ru, svёtlый džblakъ vospoi1mъ newpali1muю kupinY, slovesnый raй, є4vы vozzvanіe, vselennыz vseS veli1koe sokr0viщe, ćkw spasenіe vъ neй sodёlasz mjrovi, i3 njstavlenіe drevnihъ sogrэšenій. Segw2 radi vopіemъ є4й: moli1sz sn7u tvoemY, pregrэšenій njstavlenіe darovati blagočestnw poklansющыmsz vses™0mu ržctvY tvoemY.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7:

Veli1kій n0vъgradъ toržestvyetъ nj bz7э dost0йnw vъ pamztь tvoю2, dž§e ґntHnіe, moli1tvami tvoi1mi spasaemi t i3skušenій i3 bёdъ, i3 vsskagw preщenіz nahodsщagw na nы2. I# paki, prpdbne, ne prestaй molssz hrtY bGu, spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Mn0gimi pregrэšenьmi ѓzъ blydnый ќmъ pomrači1vъ, vopію2 tvoemY krёpkomu zastuplenію, bcde: prosvэti2 duši2 moeS zBnicы, vozsіsй mi2 pokasnіz svёtluю zarю2, i3 njblech mz vo nryžіe svёta, dv7o bGorodi1telьnice čctaz.

Taže stepє1nna №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa:

E#đlіe prpdbničeskoe.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, ґntHnіe, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ. Tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, demwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bezъ por0ka porevnovalъ є3si2, derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

KanHnъ pres™hz bcdы, na ѕ7, glasъ v7:

Netrenu, neobhčnu:

I# prpdbnagw kanHnъ, na }. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Ѓgnče neѕl0bivый, tverzi mi2 ўstnЁ nedost0йnіi, ljzhkъ m0й ўzsni2, i3 serdce moE prosvэti2, i3 ќmъ m0й njzari2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, da vozmogY vospэvati pamztь prpdbnagw ґntHnіa, є3g0že na zemli2 ўdivi1lъ є3si2.

Mn0gimъ miloserdіemъ i3 щedr0tami, sodёtelю tvari, i3 vэkHvъ tv0rče, molebnoe pёnіe prіimi2, i3 proщenіe našihъ sogrэšenій daruй, tvoegw2 ўg0dnika prpdbnagw ґntHnіa molenіemъ, i3 tišinY serdcu moemY.

Svёtloe i3 bGoug0dnoe žitіE tvoE, ćkw svёtъ voi1stinnu na zemli2 pokazasz, bžctvennuю vi1dэti svёtlostь, ґntHnіe, spod0bilsz є3si2. Tёmže i3 vi6dimaz vs‰ njstavivъ, nepostiži1magw zrёti spod0bilsz є3si2.

BGor0dičenъ: Moi1hъ pregrэšenій, vLčce, pleni1cu rast0rgni, tvoego2 sn7a i3 gDa molsщi, i3 tomsщій mS grёhъ, prisnodv7o, nizloži2, ćkw da vospэvaю tS vsegdA, vsenepor0čnaz, tob0ю spasaemь.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Žezl0mъ dobrodёteleй strastnoe m0re presёkъ, i3 g0rdago vragA ćkože drugago faraHna moli1tvoю tvoeю pogruzi1vъ, i3zbrannoe tvoE stado n0vago ї}lz nevrednw soblюdi2, ґntHnіe prpdbne.

Vozlюbi1lъ є3si2, blženne, vsen0щnoe bdёnіe, i3 moli1tvu neprestannu i3 lюb0vь nelicemёrnu, si1mi njčiщaz ќmъ tv0й, dyšu že prosvэщaz, tёlo tvoE smirslъ є3si2, i3 ko dnevnы6mъ trudHmъ blagopok0rnw ўstroslъ є3si2.

Hramъ tS vsi2 vёrnіi d¦a pres™agw vёmы, hramъ bGolёpenъ b9іi m™ri vozdvi1glъ є3si2, i3 njgradu velію ўstr0ilъ є3si2, i3 monahwvъ mn0žєstva sovokupi1lъ є3si2: vъ nemže nhnэ vsskъ nedygъ moli1tvami tvoi1mi tgonsetsz.

BGor0dičenъ: Vo i3nhhъ ženahъ m™i, d0ndeže dv7a ne poznasz, ni m™i, po ržctvЁ dёvstvovati spod0bisz: na tebё že, dv7om™i, nboS ўstr0išasz. Tёmъ veselіemъ dyha vospэvaю: nёstь nepor0čnы pače tebє2, vLčce.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

ЃgGlьski na zemli2 poži1vъ, bGomydre ґntHnіe, likHmъ p0stničєskimъ sči1slilsz є3si2: krtъ bo na ramena tvo‰ vzemъ, poslёdovalъ є3si2 vLcэ hrtY, i3 str†sti dušetlBnnыz vozderžanіemъ, prpdbne, ўvzdi1lъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 duh0vno prіsteliщe, i3 sosydъ či1stъ gDevi. Tёmže vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію prečestnyю i3 svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw vsenepor0čnaz nevёsto tvorcY, ćkw neiskusobračnaz m™i i3zbavitelz, prіsteliщe ćkw syщi ўtёšitelz, prepёtaz, bezzak0nію mS syщa skvernoe nbi1teliщe, i3 bэsHmъ i3graliщe vъ razumэ bhvša, potщi1sz t tёhъ ѕlodёйstva mS i3zbaviti, i3 svёtloe žili1щe dobrodёteleй soverši2, svэton0snaz, netlёnnaz: tženi2 džblakъ strasteй, i3 vhšnzgw pričastіz spod0bi, i3 svёta nevečernzgw, moli1tvami tvoi1mi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ўmertvi1vъ sebE mjrovi, ži1znь ravnoagGlьnu na zemli2 poži1lъ є3si2, preslavne: i3 ćkw darъ njsvzщenъ vLcэ, ґntHnіe, tvoю2 dyšu či1stu predstavilъ є3si2, i3 bžctvennagw crtvіz dost0йnw, dž§e, poluči1lъ є3si2.

Vёtrilomъ, dž§e, vozderžanіz njkrilsemь, strastnhz tmы2 tbэžavъ, i3 kъ bezstrastіz putє1mъ nastavlsemь, kъ svёtu nevečernemu vosteklъ є3si2. I# t segw2 njzari1vsz, netlёnіz bogatstvo naslёdovalъ є3si2, ґntHnіe prpdbne.

Veli1kій n0vъgradъ nhnэ veselіemъ, dž§e, krasyetsz, i3mёz m0щi tvo‰ vъ sebЁ, prpdbne ґntHnіe. Ўčenich že tvoi2 tvoemY žitію2 revnyющe, nj tvoeй pamzti raduющesz, gDevi poю1tъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: I$stinnuю tS sёnь svidёtelьstvovaša mnogorazli1čnыmi džbrazы, ćvэ pokazyющe voploщennago i3zъ tebє2, є3di1nago t trbcы, prečctaz, neizmёnnw, bGom™i čctaz, i3 mjrъ njbn0vlьša.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2 i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Vozšedъ na vыsotY dobrodёteleй, d0lu vlekyщыz str†sti njplevalъ є3si2, sladostь pokazyz spasenіz, dž§e prpdbne ґntHnіe, stadu tvoemY prosi2 grэhHvъ proщenіz.

Mёsto prošenіz, dž§e, so tщanіemъ i3spolnsz, hramъ bGolёpenъ b9іz m™re vozdvi1glъ є3si2, vъ nemže nhnэ prazdničnoю radostію, monahwvъ mn0žєstva veselstsz, pamztь tvoю2 proslavlsющe.

Ne zabydi stada tvoegw2, є4že, mydre, sobralъ є3si2, i3 vъ ži1zni seй ўpaslъ є3si2 blagočestnw: i3 nhnэ potщi1sz, dž§e našъ ґntHnіe, da privlečeši vo njgradu nbcnuю.

BGor0dičenъ: Ўpravi ќmъ m0й, vLčce, truždaющійsz vъ puči1nэ skorbeй, i3 potoplsemый našestvіemъ tletv0rnыhъ strasteй, spasi2 kъ tebЁ pribэgaющago: i3nhz bo p0moщi, čctaz, razvэ tebє2 ne znaemъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

T zemnhhъ kъ nbcnыmъ nbi1telemъ preslavnw vozšelъ є3si2, bGomydre ґntHnіe: i3 tamw zrёti neizrečennыhъ spod0bilsz є3si2, i4hže džko ne vi1dэ, i3 ќho ne slhša, i3 na serdce čelovёku ne vzhde, ±že ўgot0va bGъ lю1bzщыmъ є3go2.

Dremanіz nči1ma tvoi1ma tnю1dъ ne dalъ є3si2, kъ bGu vsE tvoE želanіe vperi1vъ, i3 tomY nevozvratnw t duši2 poslёdovavъ, n0щi žitіS nepretknovennw preminylъ є3si2, vidBnіi bžctvennыmi njkormlsemь, blaženne ґntHnіe, vъ bžctvennuю ži1znь vseli1lsz є3si2.

Veli1kagw s™i1telz nіki1tы, blženne ґntHnіe, blgoslovenіz spod0bivsz, duh0vnagw nakazanіz poučenіe t negw2 vosprіslъ є3si2: byreю bo grэhA ne pogruzi1lsz є3si2, i3 vъ ti1ho pristaniщe dosti1glъ є3si2 nbcnagw crtvіz, i3 tamw ćsnэ naslaždaešisz bžctvennagw vidёnіz.

BGor0dičenъ: NJbetšavšыz nы2 g0rьkimъ dreva prežde vkušenіemъ, i3 padšыzsz popolzenіemъ, prečctaz, njbnovi1la є3si2, ziždi1telz r0ždši, sl0vo v3postasnoe, dv7o m™i vLčce.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Ri1mskoe vospitanіe, veli1komu že novygradu blgodatnoe procvэtenіe, mn0gimi bo trudы6 i3 pHdvigi vъ nemъ bGu ўgodi1lъ є3si2: segw2 radi čudesъ darovanій t negw2 spod0bilsz є3si2, i3 tёlo tvoE mn0gimi lBtы soblюdE netlёnno. Mh že sіE lobыzaющe, radostnw t duši2 vopіemъ ti2: raduйsz, dž§e ґntHnіe.

Jkosъ: Kakw vozmogY i3sčesti2 premnHgaz tvo‰ čudesA; i3li2 kakw i3zreщi2 žest0koe tvoE žitіE; ne i4mamъ bo serdca či1sta, ćkw sіE sramnыmi dэsnьmi njskverni1hъ, i3 dyšu moю2 lukavыmi p0mыslы njsmradi1hъ. No nbače derzaю vospэvati, ѓщe th mi podasi sl0vo nedost0йnomu tvoemY rabY: th bo zemnhй ѓgGlъ, i3 nbcnый čelovёkъ, vo pl0ti njbrёlsz є3si2, prpdbne. Na zemli1 bo nj tlёnnыhъ nebreglъ є3si2, i3 hrtY t duši2 poslёdovalъ є3si2, bolёznьmi i3 trudы6, i3 ѕёlьnыmъ vozderžanіemъ i3 ѕlostradanіemъ, i3 na zemli2 leganіemъ, post0mъ i3 bdёnіemъ, i3 moli1tvami džbrazъ bhlъ є3si2 tvoi6mъ ў§nikHmъ: i3 segw2 radi sosydъ či1stъ, i3 nbi1telь d¦a pres™agw kvi1lsz є3si2. Tёmъ tS čti1mъ: raduйsz, dž§e ґntHnіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽbrazu zlat0mu, na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

T grada i3 ntečestva tvoegw2 preselьnikъ bhlъ є3si2, kъ bGu rycэ prostiraz spasenіe njbrёtъ: vodamъ že posluži1všыmъ tebЁ b9іimъ manovenіemъ, veli1kagw novagrada dosti1glъ є3si2, i3dёže bsše ўg0dno vLcэ, є3myže nhnэ radostnw poeši: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Veli1kagw novagrada ґrhіerea, i3 hrtolюbi1vыhъ lюdeй, i3 monahwvъ mn0žєstva radosti i3sp0lnilъ є3si2, i3 duh0vnagw veselіz, tvoi1mъ di1vnыmъ i3 črez8estestvennыmъ prehoždenіemъ: na kameni bo ćkw na korabli2 prišelъ є3si2, spytnika, dž§e, hrtA njbrёtъ. Kъ nemyže nhnэ radostnw zoveši: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Likyюtъ sobr†nіz monašestvuющihъ, i3 veselstsz nar0dwvъ mn0žєstva veli1kagw novagrada vъ čestnёmъ prestavlenіi ґntHnіa preblažennagw, molebnый soveršaющe prazdnikъ, radostnw t duši2 vopію1tъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Peщь prowbrazovaše tvoE ržctvo2, vsenepor0čnaz: džtroki bo ne njpali2, ćkože ložesnA tvo‰, džgnь nepostosnnый. Tёmže m0limъ tS, ngnS vёčnagw i3zbavi rabы6 tvo‰.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ, snizšedšago i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ґvraamskій stzžavъ nravъ, premydre, t stranы2 ri1mskіz preselьnikъ bhvъ veli1kagw novagrada: i3 tamw bGa ўzrёlъ є3si2, njbэщavaющa tebЁ vozdasnіe bogatno. Tёmъ veselssz ўserdnw hrtY vopіeši: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Na zemli2 poži1vъ ćkw ѓgGlъ, sъ pl0tію ćkw bezpl0tenъ, bezplHtnыz vragi2 podъ n0gi pokori1lъ є3si2: čistotY stzžalъ є3si2 post0mъ i3 bdёnіemъ i3 moli1tvami. Tёmže so ѓgGlы na nb7sёhъ svёtlw likyz hrtY vopіeši: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Ri1mъ ntečestvo tvoE propovёduetъ, prpdbne, veli1kій že n0vъgradъ hvalitsz tob0ю, prіemь t gDa sokr0viщe nekradomoe: pom0щnika bo veli1kago, blženne ґntHnіe, tS vosprіemъ, sъ li1ki monašeskimi nhnэ veseli1tsz. Tёmъ pamztь tvoю2 prazdnuющe radostnw vopіemъ: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Veli1komu tainstvu ržctvA tvoegw2 kto2 ne ўdivi1tsz, bcde; i3li2 kjй ljzhkъ zemnhй, i3li2 ќmъ bezpl0tnыhъ i3zreщi2 vozm0žetъ; pače bo є3stestvA i3 smhsla, bcde, ziždi1telz rodilA є3si2.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

VsegdA kъ racэ moщeй tvoi1hъ pristupaющe, lюbeznw cэlyemъ, i3 t duši2 vopіemъ: dž§e prpdbne ґntHnіe, moli1sz prilёžnw hrtY bGu za gradъ i3 lю1di, sk0rbь našu na radostь premэni1ti, i3 grэhHvъ proщenіe i3sprosi1ti, da tS neprestannw veličaemъ.

Veli1komu ґntHnію tezoimeni1tъ bhlъ є3si2, blženne ґntHnіe, i3 togw2 žitію2 podražalъ є3si2, ravnoagGlьnw vo nbi1teli pres™hz bcdы poži1lъ є3si2: tёmže i3 ravnu p0čestь t bGa spod0bilsz є3si2 prіsti. Sъ ni1mže nhnэ na nb7sёhъ veseli1šisz, i3 nasъ pominaй prazdnuющihъ pamztь tvoю2, da tS neprestannw veličaemъ.

Nhnэ na tebЁ čydo velіe vi1ditsz, i3 ќžasa i3sp0lneno, kakw pogrebeno voi1stinnu mn0gw lёtъ soblюdesz nevredi1mo, prpdbne ґntHnіe, tvoE mnogotrydnoe tёlo, vo gr0bэ ležaщe b9іimъ manovenіemъ: ćkože samъ vёstь, slavzщыz є3go2 proslavlsetъ.

BGor0dičenъ: I#scэli1la є3si2 sokrušenіe, vsenepor0čnaz, i3 vethoe stradanіe zemnhhъ, bGa r0ždši cRS hrtA, ponesšago pl0tію nedygi našz: tёmže tS vsi2 r0di, dv7o vLčce, ўblažaющe, bGonevёsto, veličaemъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: So ўčeniki2:

Hrt0vu nhnэ prt0lu predstoS, prpdbne, sъ bGomaterію prečctoю dv7oю, molssz ne prestaй, pobBdы na varvarы hrtolюbi1vomu v0instvu našemu darovati, i3 duševnoe spasenіe, i3 mjru smirenіe, ґntHnіe bGomydre.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

§e bGomydre ґntHnіe, tы2 vsskw na zemli2 hrtA vozlюbi1lъ є3si2, i3 togw2 bžctvєnnыmъ stopamъ poslёdovati vozželёlъ є3si2: krtъ bo na ramo vzemъ, poslёdovalъ є3si2, prpdbne. I# nhnэ na nb7sёhъ so ѓgGlы trbcэ predstoi1ši, bGovi1dče: є4йže moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

§e premydre ґntHnіe, tebE bGъ pokazA pastыrz slovesnomu svoemY stadu, i3 ўkrasi1lъ є3si2, prečydne, cerkovь b9іz m™re, vъ neйže i3 do nhnэ ležatъ prečestnы6z tvo‰ m0щi, vo gr0bэ nerazruši1mi, i3scэlє1nіz podaю1tъ sъ vёroю pritekaющыmъ. I# nhnэ moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

§e prpdbne ґntHnіe, i3sprosi2, ±že kъ bGu, moli1tvami tvoi1mi cRkvi ўtverždenіe, monahwmъ ўdobrenіe, v0instvu našemu pobBdы na vragi2, i3 vsBmъ vёroю pritekaющыmъ vo nbi1telь pres™hz b9іz m™re p0moщь. Kъ neйže moli1sz darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ ґntHnіe: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blaženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prpdbnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ: sъ ni1miže moli1sz gDevi, po mi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2:

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji slyžba vsS prpdbničeskaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.