NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta l

Prestavlenіe prpdbnagw ґlexandra svi1rskagw.

Na malэй večerni, stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Vozderžanіemъ strastь plotskyю ўmertvi1lъ є3si2, i3 dyšu njživi1lъ є3si2 post0mъ, i3 dobrodёteleй svzщenіemъ. Tsю1du že kvi1lsz є3si2 ćkw ži1vъ, i3 po konči1nэ voi1stinnu: ćkože bo s0nъ vmэni1sz tebЁ smertь, kъ bGu prestavlьšusz, i3 vъ rycэ dyšu prel0žšu є3mY, ґlexandre vseslavne.

Strasteй ўspi1lъ є3si2 žel†nіz, ґlexandre, bdёnіe vsen0щnoe stzžavъ, veli1koe poslušanіe, smirenіe, poučenіe že bžctvennыhъ pisanій, i3 serdce či1sto, i3 ќmъ nesmuщenъ. Tёmže bhlъ є3si2 prіsteliщe d¦a s™agw, zarsmi čudesъ njblistaющago tS vsegdA.

Mіrsk0e pristrastіe do koncA voznenavi1dэlъ є3si2, i3 bezstrastіz sosydъ bhlъ є3si2, lюbomydrіz že, slavne, dёtelьnыmъ voshoždenіemъ, vozvhsilsz є3si2 kъ samomY želanію konečnomu, ўzrёlъ є3si2 t†йnы vidёnіemъ nevi1dimыhъ, nedomhslєnnыz bžctvєnnыz dobrHtы, ґlexandre vsemydre.

Slava, glasъ t0йže:

Duh0vnoю blgodatію temleši nedygi strasteй, i3 tg0niši dyhi luk†vыz, i3scэlseši str†sti neiscBlьnыz, ґlexandre vseslavne, i3 prosvэщaeši vBrnыz blist†nіi čudesъ tvoi1hъ. Tёmže dnesь gl†sы nem0lčnыmi vospэvaemъ presvёtluю i3 svэton0snuю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

I#zbavi nasъ t nyždъ našihъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Svёtlw vozsіS ćkw s0lnce, prpdbne, vseprazdnstvennaz pamztь tvoS, zarsmi njblistaющi, tvoi1hъ dobrodёtelьnыhъ dэsnій, vseblaženne, i3 njzarsющi vёrnыhъ mы6sli, sіsnіemъ čudesъ tvoi1hъ. Sію2 ќbw prazdnuющe, radostnw tS počitaemъ, monašestvuющihъ pohvalo2, i3 vёrnыhъ ўtverždenіe.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

D0lu leganіemъ i3 vostanіemъ, i3 slezъ tečє1nіi njskorblsemь, i3 vsen0щnыmi sto‰nіi i3znursemь, monahwvъ bhlъ є3si2 džbrazъ velій, i3 džbщee pravilo, i3 pohvalы2 vэnecъ: vsskъ bo vi1dъ dobrodёteleй i3spravivъ, vhšnzgw crtvіz naslёdnikъ kvi1lsz є3si2, premydre, vozderžanіemъ.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Čydo pače ўmA, vo ўspenіi tvoemъ bhstь, bGoukrašenno čudesnэ, vnegdA ti2 sob0rъ monašestvuющihъ, dž§e, predstA, i3 vnezapu ćkw s0lnce, mydre, licE tvoE njblistA, pače s0lnečnыhъ l{čъ vozsіsvši, kvlsz blistaющuю tvoeS duši2 čistotY, i3 ўvэrsz vsёhъ, kakovY konči1nu, blaženne, poluči1lъ є3si2.

Slava, glasъ ѕ7:

Ćkw bžctvennagw pastыrz i3 ўči1telz tS vsi2 voshvalimъ dnesь: n0vw bo namъ ćkw mnogosvёtlaz ѕvэzdA vъ rwssjйstэй stranЁ prosіsvъ, čudєsы2 tvoi1mi vesь mjrъ ўdivi1lъ є3si2, vъ pusthnzhъ že neprohodi1mыhъ myžeski podvizavsz, i3 krёpkw terpS, vragA pobэdi1lъ є3si2 do koncA. Tёmže hrtoimeni1toe tvoE stado ўpaslъ є3si2, i3 hramъ gDevi vozdvi1glъ є3si2 lюb0vію, ґlexandre premydre. I# ćkw voi1stinnu bžctvennыz blgodati spod0bivsz, i3 vъ nebesA vseli1vsz, zri1ši s™yю trbcu: ю4že moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti, bGomydre, želanіemъ duh0vnыmъ vъ pusthnю vseli1vsz, є3di1nagw hrtA vozželalъ є3si2 ўserdnw stopamъ vъ slёdъ hodi1ti. Tёmže i3 ѓgGlьstіi či1ni zrsщe tS, ўdivi1šasz, kakw sъ pl0tію kъ nevi6dimыmъ k0znemъ podvizavsz, premydre, pobэdi1lъ є3si2 polki2 strasteй vozderžanіemъ, i3 kvi1lsz є3si2 ravnoagGlenъ na zemli2, ґlexandre prpdbne, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, na }, glasъ ѕ7:

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Vsederži1telьnoю desni1ceю ўkrэplsemь, vs‰ tvergъ strasteй bezslovє1sіz, pl0tь dyhu pokori1lъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 dobrodёteleй pravilo, monahwvъ ўtverždenіe, p0stnikwvъ džbrazъ, prpdbnыhъ ўdobrenіe. I# nhnэ neizrečє1nnыz dobrHtы zri1ši nerazdэli1mыz trbcы, ґlexandre premydre, pitazsz pri1snw bžctvennыmi dobr0tami na nb7sёhъ dyhomъ. Tёmъ sošedšesz, pBnіi duh0vnыmi, vъ pёsnehъ tvoю2 čestnyю, i3 vseprazdnstvennuю pamztь prazdnuemъ.

Str†stnaz vzыgr†nіz vozderžanіemъ vs‰ tverglъ є3si2, i3 mnogomztežnoe pl0ti volnenіe ўkroti1vъ, dыhanіz strastnagw prebhlъ є3si2 neprekl0nenъ, ćkw st0lpъ ўkrэplsemь, duh0vnыmi bronsmi, ўm0mъ d0blestvennыmъ, ґlexandre premydre. I# nhnэ bžctvennagw poluči1lъ є3si2 voi1stinnu vidёnіz svёtlosti s™hz trbcы, kъ neйže želaz, blženne, prestavilsz є3si2, naslaždazsz nekončaemыz dobr0tы, darovanіemъ njbožaemь.

Pod0bzsz i3lіi2 i3 їwannu, svэti1lьniku svёta, vozlюbi1vъ molčati vъ mёstэhъ temnыhъ, i3 vъ pusthnzhъ neproh0dnыhъ, voshoždenію vsegdA poučazsz bžctvennomu, i3 prespэvaz dobrodёteleй putemъ. Tёmže dosti1glъ є3si2 želanіe kraйnee, ґlexandre premydre, i3 raduzsz predstoi1ši trisіsnnomu s™hz trbcы svёtu, t negHže nehodataйstvennэ bžctvєnnыz prіemlz zari6. Tёmže so derznovenіemъ moli1sz nj dušahъ našihъ.

Prpdbne i3 bGon0se dž§e našъ ґlexandre, lюbvE radi hrt0vы vs‰ njstavilъ є3si2, i3 vъ pusthnю vseli1vsz, nikakože ўstraši1lsz є3si2 nevi1dimыhъ vr†gъ borenіz, ѓщe bo i3 mn0gaždы prišedše na tS, mečt†nіi prividBnіz ti2 pokazyющe: th že moli1tvami tvoi1mi, ćkw prahъ tёhъ bezъ vёsti tvori1lъ є3si2. Q nepor0čnыz tvoeS duši2, i3 krёpkagw terpёnіz tvoegw2. HrtA neprestannw moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ t0йže:

Ćkw bžctvenna ži1znь tvoS, takožde i3 vsewsvzщennый tv0й i3sh0dъ, preblženne dž§e našъ ґlexandre. Dnesь bo likyющe, vъ pamztь prestavlenіz tvoegw2, vseS stranы2 mn0žestva nar0da stekšesz, ćkw vi1dэša tS bezъ dыhanіz na ndrЁ ležaщa, gl†sы veleglasnыmi vopіshu: daždь namъ konečnoe sl0vo ўtэšenіz rabHmъ tvoi6mъ, svste, i3 nauči1 nы č†da tvo‰, dž§e, ±že ўщedrilъ є3si2 ćkw nc7ъ, kakw tS po dostosnію pohvali1ti vozm0žemъ; poi1stinnэ ćkw mi1lostivъ i3 щedrъ bhvъ, prpdbne. Nbače ѓщe i3 zdё tz gr0bъ pokrыvaetъ, no strana tz rwssjйskaz vsS bogatna i4matь predstatelz, i3 moli1tvennika kъ s™ёй trbcэ, ю4že neprestannw moli2 nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz tri2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: Ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №. Samoglasnы:

Prіidi1te, vsi2 koncы2 zemli2, palmы6 i3 pёsnьmi nezahodi1mago svёta, veli1kagw svэti1lьnika vselennэй, vospoemъ vsi2 ґlexandra. Pače bo s0lnca vozsіS vъ tverdhni vёrы, i3 vёrnыhъ sobranіe kъ dobrodёteli nastavi: džvo ќbw bGodohnovennыmi ўčє1nіi, i3 spasi1telьnыmi glagHlы vъ voždelёnіi, ćže nezavi1stnw i3 nbi1lьnw ўstnы2 i3stočaše: džvo že dёtelію čydnoю ravnoagGlьnыmъ žitіemъ, kъ revnosti privlačaz, i3 nbo‰ žitіE i3 sl0vo preslavnw, ćkože v0ždь i3zrsdenъ bGopod0bnw pokazyz. Togw2 moli1tvami, hrtE b9e našъ, tvoE stado soblюdi2: i3 pravoslavnыhъ vёru ўtverdi2 ćkw člvэkolю1becъ.

Prіidi1te, monahwvъ mn0žєstva dnesь, hrt0va rači1telz blagočestnw voshvalimъ, i4stinnago ўčenikA sp7sova, i3 krasotY i3 hvalY є3dinoobraznыhъ vsёhъ, i3 nastavnikwvъ, njsvzщennago t mladenstva gDevi, li1cы ntє1cъ sošedšesz ўblaži1mъ. Seй bo želanіe bžctvennoe vъ sebЁ prіi1mъ, mіrskyю ќbw njstavi prelestь, vzstъ že kremъ hrt0vъ na ramo, i3 polki2 bэsHvъ pobэdi2 myžeski, pokazavъ namъ dёtelьnw bžctvennыz lюbvE i3zrsdnый pytь. I$bo i3 sі‰ pretekъ vo tщanіi, posti1že svёtъ i4stinnый trbcы vsedёtelьnыz. Q čudesE ўžasnagw, i3 veщi bGopod0bnыz! Ćkw zemnhй є3stestv0mъ, ravenъ bhstь mhslєnnыmъ suщestvHmъ. Slavu i3 čestь b9ію vosprіemlz, i3 moli1tvennikъ namъ bыvaetъ, ćkw da ўluči1mъ vёčnыhъ bl†gъ vъ denь sydnый.

Ćkw bžctvennaz i3 svэton0snaz nastA pamztь, prestavlenіz tvoegw2, dž§e, ćkw ўdivi2 mhslennыhъ i3 ўžasi2 čelovёki, prečydne, trudы2 vozderžanіz tvoegw2 žitіS, ćkw bezpl0tenъ tnю1dъ, vo pl0ti strastnэ vragi2 nevi6dimыz posrami1lъ є3si2. Vss že ќbw stranA ntečestva tvoegw2 poetъ tebE blagočestnw: i3zrsdnэe že tvoE čestn0e stado, svёtlostь tvoi1hъ bolёzneй i3 trudHvъ, є4že pokazalъ є3si2, ćkw gradъ vъ pusthni prekrasenъ, i4že pristaniщe sob0rwmъ monašєskimъ bGopod0bnw. I$že ćkw ndeždami mnogočestnhmi tvoi1mi, krasyetsz čudєsы2, i3 d0blestvennыmi strad†nіi pHdvigъ tvoi1hъ, ґlexandre, i3 moli1tvami tvoi1mi, pritekaющe ko hrtY, i3myщemu velію i3 bogatuю mi1lostь.

Slava, glasъ є7:

Raduetsz dnesь vsS rwssjйskaz stranA, veli1kій že n0vъgradъ da veseli1tsz toržestvyz, ćkw i3mёz vъ predёlэhъ džblasti svoeS neistoщi1moe sokr0viщe. Vёrnыhъ že mn0žєstva rwssjйskіz zemli2 stekšesz dnesь, vostrybimъ trub0ю pёsneй: blgodatь bo d¦a vsskіz trubы2 bGolёpnэйši, vsёhъ sozыvaetъ kъ pёnію bGon0snagw ntcA. Monasi i3 prostji da čudstsz vsёhъ cRS i4skrennemu rabY, i4že mіroderžca načala i3 vlasti tmы2, d¦a bžctvennagw vsёmi nr{žіi pobэdi2. Pastыri i3 ўči1teli, i3zrsdnago voi1stinnu pravila že i3 džbraza pastvэ da voshvalztъ: i4že vъ dobrodёteleй povelBnіi svёtlago, i3 vъ vёrэ blagorazymnago, i3 vъ vidёnіi vыs0kago, vъ dэsnіihъ bGomydrago, vo ўčenіihъ že pi1щi pot0ka, nastavnika zablyždšыmъ, i3zbavitelz plэnє1nnыmъ, i3 vsёhъ bolsщihъ i3scэlenіe ntečestvu svoemY veli1koe ўkrašenіe, pohvalsющe vsi2 rcemъ: dž§e prpdbne ґlexandre, predstani tvoi6mъ rabHmъ vsegdA, i3 spasi2 stado tvoE moli1tvami tvoi1mi.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

D¦a bžctvennagw blgodatію, vёrnіi, dnesь vostrybimъ trub0ю pёsneй: prini1knuvši bo svhše vsecRi1ca m™i dv7a, blagoslovenіemъ vэnčavaetъ vospэvaющihъ ю5. Monasi i3 prostji da stekytsz, i3 cRi1cэ vospleщutъ vъ pёsnehъ, cRS r0ždšeй, i5že smertію njderži1mы prežde tpusti1ti blagoizv0livša. Pastыrіe i3 ўči1telіe, d0bragw pastыrz prečctuю m™rь sošedšesz voshvalimъ, svэti1lьnika svэtozarnago, svэton0snago džblaka, nb7sъ ši1ršuю, njduševlennый kovčegъ, i3 ngneobraznый vLčenь prest0lъ, mannoprіemnuю zlatyю stamnu, zatvorennuю sl0va dverь, vsBmъ hrіstіanwmъ pribёžiщe, pёsnьmi bGoglasnыmi pohvalsющe, si1ce rcemъ: palato sl0va, spod0bi smirennыhъ nasъ nbcnagw crtvіz, vs‰ bo vozmHžna sytь hodataйstvu tvoemY.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz, ѓgGlьskimъ besёduz likostosnієmъ, ґlexandre prpdbne: žitіe bo tvoE, dž§e, na zemli2 dobrodёtelьno stzžavъ, poži1lъ є3si2. Pokazalsz є3si2 čistotы2 neskvernoe zercalo voi1stinnu, lučez†rnыz vosprіemlz mHlnіi d¦a s™agw vseslavnw: tonyduže njzarsemь, zrёlъ є3si2 b{duщaz, vs‰ predglag0lz, t bžctvennagw svэtozvlenіz naučaemь hrtA: є3g0že moli2, dušamъ našыmъ podati velію mi1lostь.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Raduйsz, p0stnikwmъ spospёšnikъ bhvъ, i3 nepobэdi1mь pob0rnikъ: strasteй bo tsэkaz k0renь, i3 bэsHvъ stremlє1nіz, predstavъ myžeski, ґlexandre, tёhъ posrami1lъ є3si2 dušepagubnuю prelestь: krta že sp7sova dёйstvo, i3 nepobэdi1muю kvi1lъ є3si2 si1lu, є4юže i3 prepossavsz, pobэdi1lъ є3si2 vs‰ tmetaющыz plotsk0e kvlenіe hrt0vo: є3g0že moli2, dušamъ našыmъ podati velію mi1lostь.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

St0lpъ svэtovi1dэnъ, dobrodёtelію ўtverždenъ, džblakъ svёtelъ, i4že vo ntečestvэ tvoemъ kvi1lsz є3si2, dž§e, kъ nb7si2 t zemli2 bGa zrsщihъ predvodS. Krestnoю paliceю strasteй korenіz, m0re mhslennagw ґmali1ka tri1nuvъ, nepretknovennый nbcnый vosh0dъ njbrёlъ є3si2, bGoblaženne ґlexandre, i3 žrebій nepreminyющь, so bezpl0tnыmi predstoS prest0lu hrt0vu raduzsz, є3g0že moli2, dušamъ našыmъ podati velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, vsi2 koncы2 zemli2, palmы6 i3 pёsnьmi svzщennoe i3 čestn0e prpdbnagw toržestvo2 ґlexandra, dnesь blagočestnw voshvalimъ. Prpdbnыhъ ntє1cъ є3dinoži1telz, i3 pustыnolю1bnuю dobr0tu vospoemъ: p0stnikwvъ ўkrašenіe, i3st0čnika čudesъ, kъ bGu moli1tvennika neposthdna, stekšesz, q prazdnolю1bcы! Pёsnьmi pohvalьnыmi vospoemъ glag0lющe: raduйsz, monašeskagw žitіS pravilo, džbrazъ i3 pečatь i3zvёstnaz: raduйsz, svэti1lьniče presvёtlый, njzarsz vssku dobrodёtelь svэtlostьmi2 tvoegw2 žitіS: raduйsz, vъ bэdahъ veli1koe ўtэšenіe i3 teplый predstatelю predstosщыmъ, ne prestaй molS hrtA bGa nj stadэ tvoemъ i3 vsёhъ vёrnыhъ, počitaющihъ vsečestn0e tvoE ўspenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь m0й:

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti, bGomydre, želanіemъ duh0vnыmъ vъ pusthnю vseli1vsz, є3di1nagw hrtA vozželalъ є3si2 ўserdnw stopamъ vъ slёdъ hodi1ti. Tёmže i3 ѓgGlьstіi či1ni zrsщe tS, ўdivi1šasz, kakw sъ pl0tію kъ nevi6dimыmъ k0znemъ podvizavsz, premydre, pobэdi1lъ є3si2 polki2 strasteй vozderžanіemъ, i3 kvi1lsz є3si2 ravnoagGlenъ na zemli2, ґlexandre prpdbne, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Na ќtreni: Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Mnogosvёtlaz ѕvэzdA monašestvuющыmъ pokazalsz є3si2, i3 stepenь i3zvёstenъ, vozderžanіz že predёlъ, presvёtloe zercalo razsuždenіz, prpdbne, pamztь tvoю2 radostnw soveršaющыmъ razrэšenіz prosi2 sogrэšenій, preblaženne, bGu predstoS. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Nastavi nы2 na pytь pokasnіz, ўkl0nšыzsz pri1snw kъ bezpytієmъ ѕHlъ, i3 preblagago prognёvavšыz gDa, neiskusobračnaz blgoslovennaz marje, pribёžiщe tčaznnыhъ čelovёkwvъ, b9іe žili1щe.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Bžctvennыmъ želanіemъ bezsmertіz, ґlexandre, njderži1mь, i3 krtъ na ramo vzemъ, vъ pusthnю želanіemъ vseli1lsz є3si2, i3dёže, prpdbne, gDevi sobralъ є3si2 stado. Tёmže i3 moli1tvennika tS tepla stzžahomъ ko gDu. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennaz ski1nіz bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz: pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernenna plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Vidёnіe i3 dэsnіe vosprіi1mъ, č{vstvіz, prpdbne, ўkrašaz, žitіE ўpravilъ є3si2 kъ bžctvєnnыmъ povelёnієmъ: monahwmъ bo kvi1lsz є3si2 svэti1lьnikъ presvёtelъ, nastavlsz nasъ kъ poznanію. Tёmže voshvalsющe tS, veličaemъ lюb0vію i3sh0dnuю pamztь tvoю2, bGon0se ґlexandre. Segw2 radi vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati, čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nbcnuю dverь i3 kіvHtъ, pres™yю g0ru, svёtlый džblakъ vospoi1mъ, newpali1muю kupinY, slovesnый raй, є4vы vozzvanіe, vselennыz vseS veli1koe sokr0viщe, ćkw spasenіe vъ neй sodёlasz mjrovi, i3 njstavlenіe drevnihъ sogrэšenій. Segw2 radi vopіemъ є4й: moli1sz sn7u tvoemY, pregrэšenій njstavlenіe darovati, blagočestnw poklansющыmsz vses™0mu ržctvY tvoemY.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

E#đlіe, matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

VozsіS dnesь presvёtlaz i3 vseprazdnstvennaz pamztь tvoS, bGoblaženne, sozыvaющi mnogoči1slennoe pHstnikъ sosl0vіe, i3 prpdbnыhъ vsёhъ likosto‰nіz, glag0lющi: ѓщe bo i3 tэlesnэ ljzhkъ ўmolčE, no sami čudesA svidёtelьstvuюtъ t gr0ba tvoegw2, i3 vss že stranA ntečestva tvoegw2 propovёduz hvalitsz. I#mёю bo vъ sebЁ, rečE, neistoщi1moe sokr0viщe, prečestnyю i3 vsebogatuю raku moщeй tvoi1hъ, njblagouhaющu dušє1vnaz n†ša č{vstvіz, ґlexandre dž§e našъ: moli2 hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ bcdы so їrmos0mъ na ѕ7: i3 prpdbnagw ґlexandra, na d7. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Bžctvennagw i3 pres™agw d¦a blistazsz blgodatію, svэton0snoe, ґlexandre, i3 čestn0e soveršaющihъ tvoE ўspenіe, svёtloю moli1tvoю tvoeю, strasteй mglY njči1sti.

T ю4nosti, prpdbne, kremъ gDenь vosprіemъ, i3 vъ brazdahъ tvoegw2 serdca pšeni1cu sёzlъ є3si2 duh0vnu, klasъ požalъ є3si2 ўtverždaющь dyšы, bGoblaženne.

Svэton0snaz pamztь tvoS namъ dnesь vozsіS, ćkw s0lnečnaz lučA, ґlexandre, i3spravlenій tvoi1hъ, strasteй našihъ temlющi džblakъ: ю4že sotvorsющe vёroю tS i3 lюb0vію ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: ZačalA є3si2, prečctaz, neizrečennыmъ sl0vomъ soderžaщago zemnы6z koncы2, i3 sego2 rodilA є3si2: є3g0že moli2 prilёžnw pomi1lovati nasъ.

I$nъ kanHnъ na d7. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь: preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

B9estvennuю pamztь tvoю2, bGomydre dž§e, vёrnw prazdnuющe, vssčeskihъ gDi pri1snw slavimъ, tS proslavlьšago mn0gimi čudєsы2.

Bezstrastіz želanіemъ teplыmъ, dž§e, njderži1mь, vє1щnыz ўvzdi1lъ є3si2 strasteй v0lnы, ґlexandre, i3 dosti1glъ є3si2 lюb0vію vpersemь, prisnosyщnagw sіsnіz, preblaženne, b9estvA.

Dobrodёtelьno i3značala prіemъ žitіE, prebogate, baneю, dž§e, pakibыtіS, darъ duh0vnый t mladenstva bžctvennэ, tvoeS duši2 blagolёpіe, ґlexandre, pokazalъ є3si2, s0lnca svэtlёйše.

BGor0dičenъ: Mlado ntročA pače sl0va rodilA є3si2, vethago denьmi, n0vu na zemli2 stezю2 dobrodёteleй pokazavša. Tёmъ ўg0dnikъ tv0й pri1snый ґlexandrъ, ntrokovi1ce, lюb0vію snэdaemь, seй hramъ tebЁ sozdA.

Katavasіa: Krtъ načertavъ:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvo‰, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Žezl0mъ vozderžanіz strastnoe m0re, dž§e, razdэli1vъ, prešelъ є3si2 neistoplenъ, i3 predBlъ dosti1glъ є3si2 i4stinnagw bezstrastіz, i3 bGu predstoS besёdovalъ є3si2 ўmA čistot0ю.

Kto2 tvo‰ p0dvigi, ґlexandre, po dostosnію i3zreщi2 vozm0žetъ; th bo puti6 žestHkіz vъ pusthni šestvuz, syrovo bhlіe ćlъ є3si2, vkušenіe že tlagalъ є3si2 pi1щi, bolёznьmi vozderžanіz.

Ćkw maslina plodovi1ta vъ domY gDni prozsblъ є3si2, maslomъ trudHvъ tvoi1hъ, ґlexandre, ўmaщaz našz li1ca: poю1щыz tS, prpdbne i3 bGoblaženne, vs‰ nы2 posэti2 molssz člvэkolю1bcu.

BGor0dičenъ: I#zъ tebє2, čctaz, cvёtъ neuvzdaemый, blagouhaz vsE čelovёčestvo, bžctvennыmъ mĐromъ є3stestvA svoegw2, i4že nc7Y sobeznačalьnый, i3zъ tebє2 bhvъ podъ lёtomъ, dv7o vsenepor0čnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

P0tomъ vozderžanіz tvoegw2 plamenь strasteй pogasi1lъ є3si2, i3 njdoždenіemъ moli1tvъ, strui6 čudesъ i3stoči1lъ є3si2, bolёznьmi razžžє1nіz pogašaz ćvэ, preblaženne ґlexandre.

I%že kъ čestnёй racэ tvoeй pritekaющe, premydre, t seS počerpaemъ i3scэlenіz sokr0viщe, i3 čudesъ puči1nu, i3 darъ nezavi1stnый, ґlexandre, poю1щe tS voshvalsemъ.

Dušє1vnaz č{vstva, t ўžasnagw. Prpdbne dž§e, prosvёщь vidёnіz, ćkw čydenъ razumъ blagi1mъ stzžalъ є3si2, i4nočestva žitіE i3myщыmъ, ґlexandre, neblazneno žitіE pokazalъ є3si2.

BGor0dičenъ: I$že prežde vBkъ r0ždsz t nc7A neizrečennw, naposlёdokъ i3z8 ўtr0bы tvoeS pr0йde, i3 njboži2 naše є3stestvo2, m™i dv7o, i4že prpdbnыhъ li1ki ćvэ i3zvodsй.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

T ю4nosti vs‰ njstavlь žitє1йskaz, kr†snaz že i3 lёpwtnaz, i3 vъ pusthnю vseli1vsz, ўserdnw poslёdovalъ є3si2 zvavšemu tebE, prpdbne: vъ trudёhъ že i3 postёhъ, dž§e, tёlo tvoE i3znuri1lъ є3si2. Tonyduže tS pastыrz svoi6mъ nvcamъ d0brэ ўstrosetъ vsebogatый gDь, ґlexandre blaženne. Moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati, čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vёtrilomъ, dž§e, krtA, duševnый tv0й korablь njkormi1vъ, blagouti1šnw že i3 legkw2 žiteйskagw lю1tagw potoplenіz i3zbёglъ є3si2, i3 kъ tišinЁ bžctvennыhъ i3zvleklъ є3si2 pristaniщъ raduzsz.

NJbrэtaz, dž§e, samъ sebE, vseblaženne, vsю2 n0щь stoslъ є3si2 ćkw bezpl0tenъ, nedremanno džko i3mёlъ є3si2, i3 či1sto ćkože zercalo duh0vnoю zareю, i3 bžctvennagw kvlenіz, či1stыmъ p0mыslomъ prіemlz.

Ćkw bžctvennый zri1tsz raй, premydre, hramъ, i3mёz vъ sebЁ tvoi1hъ moщeй raku, cvёtы prinosS čudє1snыz, i4miže serdcA naslaždaюtsz vёroю, ґlexandre, pri1snw hvalzщihъ tS.

BGor0dičenъ: S™az bcde, njsvzti2 nasъ, ćže pres™ago bGa r0ždši pl0tію, ўpod0bitisz voshotёvša čelovёkwmъ, i3 nebesnagw žitіS vs‰ pokaži2, prečctaz, pričastniki moli1tvami tvoi1mi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

ŽitіE tvoE, bGon0se preblaženne ґlexandre, pravilo i3zvёstno monašestvuющihъ bhstь, є3myže nhnэ revnyющe spasaemsz, i5že tvoi6mъ poslёduющe, dž§e, bžctvєnnыmъ ўčenієmъ.

D¦a s™agw zarю2 prіemъ, ѕvэzdA presvёtlaz, dž§e ґlexandre, sіsz blgodatію bhlъ є3si2 vsBmъ, i5hže nastavilъ є3si2 kъ spasenіz pristaniщu tvoi1mi ўčє1nіi.

Prebhti vnytrь nikakože mjra voshotёlъ є3si2, premydre dž§e ґlexandre, i3mёz nastavlsющagw tS b9іz d¦a si1lu, vъ neprohodi1mыhъ pusthnzhъ živhй, i3 so ѕvэrьmi2 hodS bezъ boszni ю4noša shй, i3 bolёznьmi pitalsz є3si2 tэlesnыmi.

BGor0dičenъ: Pleщmi2 heruvjmskimi strašnыmi nosi1mь, vLko, ćkw na prest0lэ džgnennэ, vъ tvoю2, čctaz, vseli1sz ўtr0bu, i3 pl0ti prіstіemъ čelovёčeskoe njboži2 suщestvo2, ćkw ўči1tъ i3zrsdnый vъ prpdbnыhъ ґlexandrъ, є3di1na vsepёtaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi, m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Prosvэщaemь zareю, dž§e, nevečerneю, i3 bžctvennыmъ blistanіemъ, bэs0vskій mrakъ, i3 strastnuю mglY tgnalъ є3si2, i3 kvi1lsz є3si2 st0lpъ svэtozarenъ, i3 lёstvica voi1stinnu, kъ bGu vBrnыz vozvodsщi.

B0drъ ќmъ vsegdA i3mёz, džtče bGomydre ґlexandre, str†sti ўspi1lъ є3si2 dušetlBnnыz, kъ bžctvennomu svэtozarenію hotS dosti1gnuti kъ nezahodi1magw svёta svёtlosti, i3dёže є4stь veselsщihsz žili1щe.

Ćkw njči1stivšu pomыšlє1nіz, prpdbne, blagodatь tebЁ dadesz ćkw prbr0ku: ćkw nasto‰щaz glag0leši b{duщaz, zrёti že d†lьnzz ćkw bli6žnzz, ґlexandre, b9іe nbi1teliщe.

BGor0dičenъ: R0ždši, prenepor0čnaz, bGa є3mmanyila, i3 člvёka ćvэ za miloserdіe bhvša, є3g0že moli2 ćkw čelovэkolю1bca, čctaz, ўщedriti lю1di sogrёššыz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2, hrtE b9e: tob0ю bo, vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY, t n0щi nevёdэnіz privedenіe i4mamы.

Vozželёvъ ќmъ tv0й hrani1ti soblюdenьmi zapovэdeй, ґlexandre, i3 plotsk0e vzыgranіe tvoi1mъ vozderžanіemъ ўvzdi1lъ є3si2, i3 pastыrь pokazalsz є3si2, bGolюbeznomu tvoemY sovokuplenію.

Zak0nwmъ bžctvєnnыmъ poslёduz, premydre ґlexandre, i3 povelёnієmъ povinyzsz sotv0ršagw, zakonopol0žnikъ kvi1lsz є3si2 monahwvъ, i3 pravilo i3zvёstnэйše, nakazatelь bezymnыhъ, i3 nastavnikъ zablyždšihъ, i3 svэti1lьnikъ vo tmЁ nevёdэnіz preslavne.

gnь i3skušenій, i3 strasteй peщь, slezami tvoi1hъ, dž§e, tečenій, i3 duh0vnoю ros0ю bogatnw ўgasi1lъ є3si2, soblю1dsz newpali1mь: njpalsemь bo lюb0vію vsёhъ cRS, vє1щnaz ўvzdi1lъ є3si2 žel†nіz.

BGor0dičenъ: Žitє1йskaz ne m0gutъ ўstA po dostosnію tS pёti, vsepёtaz, vhššu syщu heruv‡mъ, i3 vsskіz tvari. Tёmže sъ bžctvennыmъ ґlexandromъ vLku nj vsёhъ nasъ ўmoli2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Nebolёznennuю ži1znь vъ bolёznehъ vosprіslъ є3si2, i3 bolёzneй lю1tыhъ ўstavlseši njѕloblє1nіz, vёroю prossщыmъ prіsti i3scэlenіe, ґlexandre vsečestne. Tёmže razrэši2 bolBzni našz dušє1vnыz i3 tэlє1snыz.

Kъ racэ tvoeй svzщennэй pristupaющe, blagouhanіz bžctvennagw razuma i3spolnsemsz, preblženne ґlexandre, smrada i3zbavlsющesz strasteй, lюb0vію tS čtyщіi, dž§e prpdbne.

I#spravlseši, dž§e, hromhhъ, i3 džči prosvэщaeši slэphhъ, hodi1ti že tvori1ši razslablennыhъ nj hrtЁ, i3 tg0niši dyhi luk†vыz, ґlexandre prpdbne.

BGor0dičenъ: Na tS ćkw d0ždь na runo2 sšedъ, bcde, sp7sъ, i3zsuši2 ćkw pot0ki bezb0žіz: dyšы že našz napasz vsegdA, pri1snw čtyщыz tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Smhslennw tы2 vremєnnaz predrazsudi1vъ, ґlexandre blženne, vBčnuющaz bolёznьmi vozderžanіz dosti1glъ є3si2, dž§e, dušamъ stroi1telь bhvъ, prpdbne.

Ćkw terpsщu ti2 velьmi2 p0tы trudHvъ tvoi1hъ, prpdbne ґlexandre, ўd0bь vozderžanіemъ, čydnый dž§e, ćvlьsz vLka tebЁ hrt0sъ, vručaetъ si1lu bžctvennu, i3 si1mъ ti2 nedygi povelэvaetъ cэli1ti.

Monašestvuющihъ nastavnikъ bhvъ, premydre ґlexandre, syщihъ ti2 є3dinoobraznыhъ lavrы, i3 džbrazъ i3 načertanіe dobrodёtelьnыhъ dэsnій shй, ўkrasi1lъ є3si2 vs‰, ±že vo nbi1teli supryžnыhъ prebыv†nіz.

BGor0dičenъ: N0vъ ćkože mwmseй ćvlьsz, ўstr0ilъ є3si2 ćkw ski1nію njgradu, vsečestne, ю4že i3 prevozrasti1lъ є3si2 bolёznьmi i3 pHtы tvoi1mi, vesь vozloži1lsz є3si2 prečctэй m™ri b9іi.

Kondakъ, glasъ }.

Ćkw mnogosvёtlaz ѕvэzdA, dnesь vъ stranahъ rwssjйskihъ vozsіslъ є3si2, dž§e, vseli1vsz vъ pusthnю, hrtHvыmъ stopamъ poslёdovati ўserdnw vozželёlъ є3si2, i3 togw2 s™0e i4go na ramo tvoE vzemъ čctnhй krtъ, ўmertvi1lъ є3si2 trudы6 pHdvigъ tvoi1hъ tэlє1snыz vzыgr†nіz. Tёmže vopіemъ ti2: spasi2 stado tvoE, є4že sobralъ є3si2, mydre, da zovemъ ti2: raduйsz, prpdbne ґlexandre, dž§e našъ.

Jkosъ: Kakw voshvalю2 tvo‰ p0dvigi i3 borє1nіz, prpdbne ґlexandre; ćkw neveщestvenъ razumъ stzžavъ smirenіemъ, žitіE tvoE preprovodi1lъ є3si2 ѕёlьnыmъ vozderžanіemъ trudHvъ tvoi1hъ. Ѓщe ќbw i3 čelovёkъ bhlъ є3si2 є3stestv0mъ no vhšnzgw їerli1ma kvi1lsz є3si2 graždani1nъ: sъ pl0tію bo na zemli2 poži1lъ є3si2, no ѓgGlьskoe prebыvanіe prošedъ, bhlъ є3si2 st0lpъ strastьmi2 nepotrzs0mъ. Tёmъ vsS rwssjйskaz zemlS tob0ю njbogaщšisz hvalitъ tS, i3 vёroю veličaetъ, vzыvaющi tebЁ takov†z: raduйsz, ntečestvu tvoemY pohvalA, veli1komu že novygradu i3 vseй stranЁ rwssjйstэй presvёtlый svэti1lьniče: raduйsz, i4že blagočesti1va ntcA preslavnaz džtraslь, i3 blagogovёйnы matere vёtvь mnogopl0dna: raduйsz, cэlomydrіz neprekl0nnый st0lpe, i3 monahwvъ presvёtlaz slava: raduйsz, pastыrю hrt0vы njgradы slovesnыhъ nvecъ, i5hže kъ b9ію privodS razumu: raduйsz, th bo mnogočadnu pusthnю vozdёlalъ є3si2 vыsot0ю smirenіz tvoegw2: raduйsz, monašestvuющihъ vsёhъ džbrazъ dobrodёteli, i3 є3dinoobraznыhъ lavrы spasenіe: raduйsz, krasnoe dobrodёteleй hrani1liщe, i3 vsBmъ vъ pečali ўnыvaющыmъ ўtэšenіe: raduйsz, ćkw vs‰ mjra segw2 mudrov†nіz prezrёvъ, str†sti plotsk‡z ўmertvi1lъ є3si2: raduйsz, ćkw ѓgGlwmъ sobesёdnikъ bhti spod0bilsz є3si2, i3 vs‰ bэsHvskіz polki2 posrami1lъ є3si2: raduйsz, th bo vo vsёhъ stranahъ proslavlenъ bhlъ є3si2, nj hrtё bo mnHga čudesA sotvori1lъ є3si2: raduйsz, ćkw voi1stinnu njbrёlъ є3si2 b9ію blagodatь, i3 so ѓgGlы pri1snw zrёti spod0bilsz є3si2 licemъ kъ licY svztyю trbcu: raduйsz, ćkw vtor0e s0lnce sіsz čudєsы2, vsBmъ darueši blagodatь i3scэlenій: raduйsz, prpdbne ґlexandre dž§e našъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

NJsvsщsz t mladenstva dobroglasnoю trub0ю moli1tvы tvoeS, i3 neplHdnыz ўtrHbы mnogoplHdnы sotvori1lъ є3si2. Slэpы6mъ podaeši prozrёnіe, i3 hrwmhmъ blagotečenіe, ґlexandre preblaženne:

Sleznыmi i3zlі‰nіi pogasi1lъ є3si2 strasteй razžžє1nіz, ґlexandre blaženne, čudesъ i3stoči1lъ є3si2 strui6 prisnoživ0tnы, i4miže njmыvaюtsz dyšъ že i3 tэlesъ nedyzi, preslavne.

Terpёnіe stzžavъ mn0goe, premydre, vozderžanіe, vёru i3 lюb0vь i4stinnu, kvi1lsz є3si2 ntecъ si6rыmъ, vdovi1camъ zastypnikъ, mi1lostivъ i3 smirenъ ґlexandre, monahwmъ slava i3 pohvalA.

BGor0dičenъ: Kakw doi1ši mlek0mъ sn7a, čctaz, bezъ ntcA, pitaющago vsskoe dыhanіe, m™i prečctaz; kakw na rukY n0siši vs‰ soderžaщago; pače ўmA čydo tvoE. Tёmъ poemъ veli6čіz tvo‰.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Krёpostію njdёzvsz, ґlexandre, vLčneю, i3 ćkw prahъ sladostrastіe žitіS popralъ є3si2, lюb0vію pobэždaemь netlёnnыz ži1zni: є4йže nhnэ i3 pričasti1lsz є3si2, sъ li6ki ѓgGlъ, dž§e, sočetavsz.

Krestoobraznw prostiraz dl†ni tvo‰, ґlexandre premydre, i3 moli6tvы tvo‰ vozsыlaz vhšnemu, ćkw hrtA cRS slavы so ѓgGlы nči1ma kvlennw, bGon0se, ўzrёlъ є3si2, i3 vъ pusthnzhъ neproh0dnыhъ vodvorszsz, i3щaй gDa bžctvennoю tS blagodatію soblюdaющa.

Ćkw ѕvэzdY tS, ґlexandre, vsemjrnu, monahwvъ svэti1lo nezahodi1moe, pom0щnika vъ bэdahъ, i3 grёšnikwmъ veli1koe pribёžiщe vёdый, hodataz i3 moli1tvennika predlagaю vLcэ hrtY tS, vsečestne.

BGor0dičenъ: Vi1dэti želaz tv0й ўg0dnikъ tvoegw2 sn7a i3 bGa neizrečennuю slavu, bGorodi1telьnice, segw2 čestnhй krtъ na ramo vzemь, poslёdova živonHsnыmъ є3gw2 stopamъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ўm0mъ bezstrastіz njčiщenъ, besёdovalъ є3si2 gDevi vsederži1telю: t negHže neizglag0lannw, prpdbne, naučaemь, prbr0česki predglag0lalъ є3si2 prosvэщaz dyšы, ćkw veli1kъ, vseblaženne, prbr0kъ. Tёmъ tS soglasnw, ґlexandre premydre, vёrnіi pohvalsemъ, poю1щe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Podavaz tebЁ, ±že proti1vu lюbvE ziždi1telь, t ю4nosti soblюdaz tS desni1ceю, i3 malыmъ bhlіemъ samovozrastšimъ t zemli2, pitaetъ tS bGolёpnw, ćkw t mladenstva vssko pohotёnіe popravša, i3 poю1щa: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDi.

Ćkw struS bžctvenna i3scэlenій, proishodsщi t raki tvoeS, vs‰ i3scэlsetъ, i3 njmыvaetъ skvє1rnы strasteй, i3 gnoenіe lю1tыhъ njčiщaetъ, i3 vёrnыhъ napasetъ2 vsёhъ serdcA, ґlexandre premydre, lюb0vію poю1щihъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Vopl0щsz bezpl0tnый i3zъ tebє2 bGolёpnw, є3g0že moli2, prečctaz, str†sti pl0ti moeS ўmertvi1ti, i3 njživi1ti moю2 ўmerщvlennuю dyšu grэhmi2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ćkože m0lnіz veli1kimi blist†nіi žitіE sіsющee, vsBmъ vozsіS vozderžanіz tvoegw2, ґlexandre premydre, blagočestnw ziždi1telю zovyщыmъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Na zemli2 ćkw čelovёkъ hodS, dž§e ґlexandre, žitіE sebє2 na nb7sёhъ ćkw voi1stinnu stzžalъ є3si2, ѓgGlwmъ sobesёdnikъ ćvlьsz, žitіe že i3 ži1znь soveršaz džnэhъ. Sъ ni1miže vospэvaeši nhnэ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

TS pače ўmA i3zъ neroždenna nc7A, prežde vBkъ roždenna sn7a, slavnый propovёda ґlexandrъ, i3 d¦a pres™agw, є3di1nu trbcu є3stestv0mъ vёdый b9estvA.

BGor0dičenъ: Ćkože i3lіA pervэe vъ karmi1lэ vseli1sz, takw i3 tы2 vъ pusthnzhъ neproh0dnыhъ ўpražnszsz, vozželalъ є3si2 ns0bь sъ bGomъ ži1ti, i3 bGonačalьnыmi njzari1vsz vidBnіi, ўg0dnikъ kvi1lsz є3si2 bcdэ, vopіS є4й: raduйsz, njbradovannaz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA: tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Tvo‰ svzщє1nnыz i3 s™ы6z m0щi vo gr0bэ ležaщe, mnogorazli6čnыz nedygi i3scэlsюtъ, i3 popalsюtъ polki2 bэsHvskіz vsegdA, mydre ґlexandre: b9іeю blagodatію t0čiši vsBmъ i3scэlє1nіz, vёrnw tS pri1snw blažaщыmъ.

Strui6 namъ vsegdA čestnaz tvoS raka kvi1sz i3scэlenій, dž§e, strasteй i3zlіsnіe vssčeskihъ i3zsušaющi, i3 vs‰ napasющi dyšы ko blagopl0dію bžctvennomu, premydre ґlexandre, hrt0vъ ўg0dniče.

Pamztь tvoS dnesь ćkw s0lnce vozsіS, ґlexandre preblženne, ćže blagočesti1vыhъ serdcA njzarsющi, bolёzneй tvoi1hъ, i3 čudesъ sіsnіemъ, ćkw voi1stinnu prosvэщaющi, dž§e, vъ nю1že vs‰ nы2 pomzni2, vёrnw čtyщыz tS.

BGor0dičenъ: Glasъ prin0simъ ti2 gavrіi1lovъ raduющesz: raduйsz, glag0lющe, mёsto svzщenіz: raduйsz, prpdbnыhъ slavo, i3 vsёhъ vёrnыhъ spasenіe, є3sže radi njboži1homsz, bcde prisnodv7o.

I$nъ.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Stopamъ poslёduz, prpdbne i3 bGon0se, vLki hrtA, i4že blagočestnw poži1vъ na zemli2, kr0tokъ, neѕl0bivъ kvi1lsz є3si2, mi1lostivъ i3 smirenъ, ґlexandre, i3 lюbvE i3sp0lnenъ bžctvennыz: segw2 radi tS vёrnw voshvalsemъ.

I#spletesz tebЁ vэnecъ ćkw pobэdi1telю, ґlexandre, živon0snoю i3 vsederži1telьnoю desni1ceю, dž§e, i3 nhnэ poю1щыz pamztь tvoю2 spod0bi, blaženne, ўluči1ti njstavlenіe sogrэšenій, preslavne.

Sovokupi1lsz є3si2 so bezpl0tnыmi vHinstvы, i3 prepodHbnыmъ likHmъ sočtalsz є3si2, i3 so i3zbrannыmi vsёmi likyeši, pretv0rsz i4stinnыmъ njboženіemъ, i3 bezsmertnoю, dž§e, ži1znію. Sъ ni1miže neprestannw nj nasъ tvoego2 vLku ўmoli2.

BGor0dičenъ: Hramъ njsvzщenъ, vmёstenъ є3di1nomu t trbcы shй, hramъ tv0й, vLčce, ўg0dnikъ tv0й ґlexandrъ čestenъ vozdvi1že vъ slavu tvoю2 i3 čestь. Vъ nemže ne prestaй molssz, daruz namъ p0moщь moli1tvami tvoi1mi.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: D¦omъ vo s™i1liщi:

Blgodatь preizbhstь b9іz vъ duši2 tvoeй, premydre ґlexandre, i3 ćkw bezpl0tenъ na zemli2 poži1lъ є3si2. Tёmъ počitaющihъ tS strasteй i3zbavi temnыhъ džblakъ, i3 kъ ti1homu pristaniщu privodS, i3 tgonsz njpolčє1nіz bэsHvskaz bžctvennoю si1loю. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Sotv0rь voi1stinnu sъ tob0ю veli6čіz sn7ъ prevёčnый dž§imъ sovёtomъ: ži1znь bo netlёnnuю bezъ strasti rodilA є3si2, i3 prebыlA є3si2 ćkože prežde ržctvA dv7a, m™rskihъ i3zbёgši bolёzneй, i3 po ržctvЁ dv7oю prebhvši.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Prpdbne i3 bGon0sne, žitіE tvoE prošedъ neskvernw, terpёnіe že i3 kr0tostь i3 lюb0vь nelicemёrnu, vozderžanіe bezmёrno, vsen0щnoe stosnіe, ўmilenіe b9estvenno, vёru i3 nadeždu i4stinnu, sъ mi1lovanіemъ dž§e stzžavъ, ćkw ѓgGlъ poži1lъ є3si2 na zemli2 sъ tёlomъ, ґlexandre blaženne, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Ćkw zemnhй ѓgGlъ, i3 nbcnый čelovёkъ bhlъ є3si2, premydre, i3st0čnikъ ўmilenіz i3 щedr0tъ struS nezavi1stna kvi1lsz є3si2, puči1na čudesъ, grёšnikwmъ i3sporyčnikъ, maslina voi1stinnu b9іz plodovi1ta, maslomъ trudHvъ tvoi1hъ, ґlexandre čydne, ўmaщaz serdcA vёrnw voshvalsющihъ tS.

Prpdbne i3 bGoblaženne, ўmertvi1lъ є3si2 pl0ti mudrovanіe bžctvennыmi razumBnіi, tэlesnыhъ prevhše strasteй bhlъ є3si2, i3 smэšenъ d0lьnimi nosS načertanіe, i3z8wbražaz vъ sebЁ bžctvennuю dobr0tu: i3 pokazalsz є3si2 vesь svэtovi1dэnъ dёйstvomъ s™agw d¦a, ґlexandre dž§e našъ, i4nokuющыmъ ўkrašenіe.

I#st0čnikъ čudesъ pokazA, i3 rэkY darovanій raku moщeй tvoi1hъ, čelovёkwmъ gDi, ґlexandre premydre, slэpы6mъ є4že vi1dэti sі‰ darovasz, prokažє1nnыmъ njčiщenіe. NJderži6mыz neči1stыmi dyhi, t tёhъ vlasti i3zbavlseši, i3 cэlomydrіe tBmъ tvori1ši, i3scэlenіemъ newskydno.

Slava, glasъ ѕ7:

Raduйsz, p0stnikwmъ svэti1lo mnogosvёtloe, i4nokwmъ ѕvэzdA nezahodi1maz, pastыrєmъ pohvalA, dž§e ґlexandre, prpdbnыmъ sovselьniče: raduйsz, trbcы presvёtloe žili1щe: raduйsz, lюbvE i3 mi1lovanіz i3st0čniče: raduйsz, presvёtlый svэti1lьniče razsuždenіz: raduйsz, pravilo dobrodёteleй i4stinnoe: raduйsz, st0lpe njduševlennый: raduйsz, veli1komu novygradu pohvalA i3 ўtverždenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji, blžє1nna, t kanHna pёsnь G i3 ѕ7.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ:

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa:

E#đlіe luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.