NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta l

I%že vo s™hhъ ntє1cъ našihъ patrіarhwvъ kwnstantjnz grada, ґlexandra, їwanna i3 pavla n0vagw.

I# s™agw blgovёrnagw veli1kagw knszz danіi1la mosk0vskagw. (Slyžba є3gw2 pi1sana marta, d7 denь.)

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы p®teči, G. I# s™hhъ, G.

Stіhi6rы p®teči, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

I$že vethagw i3 n0vagw bžctvennый hodataй, prbr0kъ i3 p®teča, ѓgGlъ vo pl0ti, bezzak0nіz njbliči1telь: nepl0dnыz prozzbenіe ўtr0bы, ўstA ngnedohnovє1nnaz, i4rwda njbliči1lъ є3si2, bezzakHnnaz dёющa. I$že ne terpS njbličenіz, tsэщi2 glavY tvoю2 povelэvaetъ: i3 prinesesz ćkože snёdь vozderžanіz, bžctvennoe naslaždenіe na blю1dэ, mn0žae njbličaz prelюbы2 dёющago.

T bezzak0nnыz matere navaždena, dщi2 bezzak0nnaz, tvoю2 preslavnuю, i3 ѓgGlwmъ govёйnuю pr0sitъ glavY, njbličenіz bo seS ne terpsše. Tёmže na blю1dэ sію2 prinesši, i3 nogami vkypэ i3graющi, kdyщihъ veselіe vъ plačь njbrati2. No mn0žae njbličaeši blydnuю merzostь, blaženne: hrtA moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

NJb8юr0denъ pіsnstvomъ i4rwdъ, lюbodэsnіemъ ўkradaetsz, plzsannыmi glasы, i3 kъ klstvэ ne pravednэй sodэvaetъ ўbjйstvo tvoE, pravedna pror0ka slavne. No tvoS smertь, prežde ўmeršыmъ ćvэ bezsmertіe vozvэsti2: i4bo bhstь i3 syщыmъ vo ѓdэ propovёdnikъ i3 predvёstnikъ, prišestvіe spasi1telьnoe provozvэщaz hrtA bGa našegw. E#g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

I$nы stіhi6rы s™hhъ, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

Vseblženne ґlexandre, pastыrь cRkve bhlъ є3si2, pravoslavіz pob0rnikъ, ѓrіevu є4resь nizloži1vъ mydrэ,. Moli1tvami tvoi1mi, premydre, i3 segw2 dyšu tmetnuti ѕlЁ, pomoli1lsz є3si2, vъ merzskihъ mёstэhъ, slavne. Segw2 radi soglasnw tS počitaemъ.

Їwanne čestne, pl0ti tlёnіe voznenavi1dэlъ є3si2, vozderžanіemъ i3 vёroю, bdёnіemъ že i3 i3spovёdanіemъ, ѓgGlъ zemnhй njbrёlsz є3si2, i3 nbcnый čelovёkъ. HrtA moli2, darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Pavla bžctvєnnыmъ ўčenієmъ, mydre, voi1stinnu povinylsz є3si2, i3 ćkw na tretіe vosteklъ є3si2 nebo, slavne, dobrodёteleй na vыsotY, i3 ўslhšalъ є3si2 glag0lы neizrečє1nnы i3 bžctvєnnы d¦a, pavle blženne, pravoslavnыhъ stepenь nedvi1žima. Sp7sa namъ moli1tvami tvoi1mi mi1lostiva sotvori2.

Slava, glasъ ѕ7:

Paki i3rwdja bёsitsz, paki smuщaetsz. Q plzsanіz lьsti1vna, i3 pi1ra sъ lestію! Krti1telь ўsэkašesz, i3 i4rwdъ smuщašesz. Moli1tvami, gDi, tvoegw2 p®teči, mi1rъ podaždь dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Vi1dzщi tS raspinaema, hrtE, tebE r0ždšaz, vopіsše: čto2 strannoe є4že vi1žu tainstvo, sn7e m0й; kakw na drevэ ўmiraeši pl0tію povёšenъ, ži1zni podatelю;

Na stіh0vnэ stіhi6rы nktHiha. Slava, glasъ d7:

Roždenіe nepod0bno, i3 pi1rъ bezstydnэйšій i4rwdъ soverši1lъ є4stь. Lюbodёйstvomъ bo ženskimъ ўslaždaemь, i3 nečesti1vыmъ ženonei1stovstvomъ podstrэkaemь, tsэčE glavY p®tečevu: no ne tsэčE ljzhka pror0česka, njbličaющagw bezymіe є3gw2. ProlіS kr0vь nepovi1nnu, pokrhti hotS grёhъ bezzak0nenъ: no ni nj semъ skrы2 glasa, vopію1щagw vsBmъ pokasnіe. DŽnъ ќbw sveselsšesz ўbjйstvomъ: mh že sprazdnuemъ lюb0vію, krti1telz їwanna blažennoe zakolenіe. Predvari1 bo vo ѓdэ ži1znь, propovёdati syщыmъ vo tmЁ i3 sёni smertnэй sэdsщыmъ, svhše vost0kъ hrtA bGa našego, є3di1nago mnogomi1lostivago.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ѓgnca i3 pastыrz tS, na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnca r0ždšaz rыdaše, i3 m™rski ti2 vэщaše: sn7e vozželёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2, dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

Troparь, glasъ v7:

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, tebё že dovlёetъ svidёtelьstvo gDne, p®teče, pokazalbosz є3si2 voi1stinnu i3 prbr0kwvъ čestnёйšій, ćkw i3 vъ strushъ kresti1ti spod0bilsz є3si2 propovёdannago. Tёmže za i4stinu postradavъ raduzsz, blagovэsti1lъ є3si2 i3 syщыmъ vo ѓdэ bGa ćvlьšagosz pl0tію, vzemlющago grёhъ mjra, i3 podaю1щago namъ velію mi1lostь.

Slava, s™hhъ, glasъ d7:

B9e ntє1cъ našihъ, tvorsй pri1snw sъ nami po tvoeй kr0tosti, ne tstavi mi1lostь tvoю2 t nasъ: no moli1tvami i4hъ vъ mi1rэ ўpravi živ0tъ našъ.

Na ќtreni, kanHna nktHiha є3di1nъ, i3 p®teči na d7, včerašnій, i3 s™hhъ na d7. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Trisvёtlaz ntє1cъ dnesь vozsіS zarS, vseslavnaz pamztь, є3sže vёrnw nasladi1všesz likyemъ.

Razori1lъ є3si2, s™i1telю, є3retіkHvъ ўtverždє1nіz, blgočesti1vыmъ derznovenіemъ, propovёdavъ trbcu, ґlexandre.

Tr0stь tv0й ljzhkъ, bGopi1sannw soverši1vъ, d¦a blgodatь, dž§e їwanne, vёru ўzsni2.

Pavla čydnagw pričasti1vsz zvanію, blaženne, džnagw kvi1lsz є3si2 džbrazъ dobrodёteleй neizmёnenъ.

BGor0dičenъ: Poemъ gDevi, i3zъ dv7ы blagoizv0livšemu voploti1tisz bezъ sёmene, za naše spasenіe i3 i3zbavlenіe.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

I#zrsdnw ўpaslъ є3si2 vLki tvoegw2 stado: tёmže ćkw s™i1telz vёčnw tS slavitъ, ґlexandre.

V0dы spasi1tєlьnыz ljzhkomъ tvoi1mъ i3stoči1lъ є3si2, blagočestna ўčє1nіz stadu, їwanne blaženne.

Pavle vseblaženne, i3zbranіz hrt0va bhlъ є3si2 sosydъ svёtelъ, zvanіemъ že i3 žitіemъ ćvэ pod0bіe.

BGor0dičenъ: TS vsi2 i4mamы pribёžiщe i3 stёnu našu hrtіane, tS slavosl0vimъ nem0lčnw, beznevёstnaz.

Kondakъ s™hhъ, glasъ }:

Hrt0voю lюb0vію raspalaemi slavnіi, i3 kremъ є3gw2 prіemšіi krtъ čestnhй, podražateli togw2 žitіS kvi1stesz, i3 bžctvennыz slavы є3gw2 pričastnicы bhste. Ґlexandre bGomydre so їwannomъ čydnыmъ i3 pavlomъ slavnыmъ. Tёmže prt0lu є3gw2 predstosщe, prilёžnw moli1tesz za dyšы našz.

I# sэdalenъ p®teči. Slava, s™hhъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Ntcє1vъ trisvёtlaz svэщA vozsіS, vёrnыhъ sostavlє1nіz prosvэщaющaz pri1snw, kъ bžctvennomu poznanію, razorsющi bezb0žnыhъ nečestіe vsE, ўčenіemъ premydrosti posramlsющe vkypэ, ґlexandrъ i3 їwannъ, sъ ni1miže i3 pavelъ slavnый.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Dv7o vsenepor0čnaz, ćže presyщnago bGa r0ždšaz, so bezpl0tnыmi togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

KrtobGor0dičenъ: Dv7o prenepor0čnaz m™i hrtA bGa, nryžіe pr0йde tvoю2 pres™yю dš7u, є3gdA raspinaema vi1dэla є3si2 v0leю, sn7a i3 bGa tvoego2: є3g0že blagoslovennaz molsщi ne prestaй, proщenіe pregrэšenій namъ darovati.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Vo smradnэ mёstэ tverglъ є3si2, po pod0bію їydы predatelz hrt0va, sъ ljzhčnыmъ vkypэ tečenіemъ, po dostosnію, q blaženne ґlexandre!

Ćkw maslina plodovi1ta, vъ domY b9іi stoS, vёruющыz vъ džnь privelъ є3si2, їwanne, pl0dъ zrёlъ.

Smirenіz krыl0ma vražіz sёti i3zbёglъ є3si2: tёmže, prpdbne, vozvыšaemь, nbcnый graždani1nъ, pavle, bhlъ є3si2.

BGor0dičenъ: Dv7u vospoemъ, po ržctvЁ dv7u prebhvšuю, ćkw r0ždšuю hrtA bGa, t lesti mjrъ i3zbavlьšago.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe, vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Mitrofanovъ prest0lъ, ґlexandre, ўkrašaz, i3 prežde prest0la prosіslъ є3si2 vo ўčenіihъ svzti1telьskihъ.

Ѓщe i3 vo smirenіi, dž§e, poži1lъ є3si2, čydenъ kvi1lsz є3si2 vъ nіkei bGoslovesnыmi ўčє1nіi.

Slovesъ tvoi1hъ blagodatь ўtverždaetъ cRkovь, st0lpъ tS, їwanne, pravoslavіz poznavši.

BGor0dičenъ: Dv7u po ržctvЁ poemъ tS, bcde: th bo bGa sl0va pl0tію mjrovi rodilA є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ, ćkw ri1zoю, mnogomlctive hrtE b9e našъ.

Myžeski po hrt0vэ poboraz cerkvi, prostrэli1lъ є3si2 moli1tvennыmi, dž§e, strэlami, predatelz hrt0va ѓrіa, slavne.

Ćkw lozA vіnograda ži1zni, їwanne slavne, mn0gъ vozrasti1lъ є3si2 vLcэ tvoemY pl0dъ, vseblaženne.

Bэžati i3zv0lilъ є3si2 blagočestnw t carskagw grada, їkHnnagw poklonenіz tmetaющasz bezzak0nnw, pavle vsečestne.

BGor0dičenъ: Ćže є3di1na sl0vomъ pl0tію sl0va r0ždši, i3zbavi, m0limsz, t sёti vražіz dyšы našz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

I$rwdъ p®teče, bezzak0nnovavъ, ženЁ podadE glavY tvoю2 čestnyю, є4йže poklansющesz veseli1msz: i3rwdja že plačetъ i3 rыdaetъ, i3 i4rwdъ, i3 plzsavšaz.

Jkosъ: Ўgot0vimsz, bratіe, kъ bžctvennomu pi1ru: se bo p®tečeva bGon0snaz glavA, ćkože brašno či1sto vъ cerkvi predlagaetsz namъ, ćže krHvi prolivaющi, i3scэlє1nіz že pače i3spuщaющi, i3 i5že t pіsnstva grэh0vnagw bolsщыz, i3scэlsющi lэčbami p0stnыmi. Nikt0že ќbw pi1щeю tlёnnoю da ўderži1tsz, i3 liši1tsz p®teči nhnэ bžctvennыz pi1щi. Mjrъ ќbw veseli1tsz, i3rwdja že plačetъ i3 rыdaetъ, i3 i4rwdъ, i3 plzsavšaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Tai1nnikъ i4stinnw prebžctvennыz trbcы kvi1lsz є3si2, prebogate, či1stw netlёnnэй služi1lъ є3si2, poS t serdca, ґlexandre: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sokr0viщe tS ўčenій i3 i3st0čnika čudesъ hrt0sъ pokazA, i3stočaющa bogatstvo bGorazymіz, їwanne, zovyщыmъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

RavnoagGlьnoe žitіE, pavlu bžctvennomu, i3 tebЁ tezoimeni1tomu, vъ širotё že serdca i3zlіsnіz premydrosti, i3 vъ razumэ neizglag0lannэmъ, tS pods0lnečnэй vseй proslavi, bGomydre.

BGor0dičenъ: T dv7i1českagw čreva vopl0щsz, kvi1lsz є3si2 na spasenіe naše. Tёmže tvoю2 m™rь vёduщe bcdu, blagodarstvennw zovemъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ѕločesti1vago, moli1tvoю prilёžnoю tvoeю, ѓrіa ўbi1vъ, ґlexandre bGomydre, vъ merzskihъ mёstэhъ ўdavi1lъ є3si2 ćkože drugago їydu, pod0bnыmi džbrazы tstyplьša ѕlЁ.

BGob0recъ hrt0vu ri1zu razdravый, ćkw predatelь, ni1cъ prosёdesz posredЁ, i3 nhnэ vъ geennэ mučenію podleži1tъ, ćkože drugjй їyda, ѓrій bezymnый, ґlexandre treblaženne.

Vozderžanіemъ ćkw bezpl0tenъ kvi1lsz є3si2, bdёnmi ćkw premn0gw, vo ўčenіihъ vhnu bhlъ є3si2, i3 i3st0čnikъ raйskій bogatъ, їwanne, vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Strašnoe tvoE ržctvo2, bcde, kakw vospoetъ čelovёčeskoe likostosnіe: ćkw dv7a prebыvaeši i3 r0ždši, voi1stinnu pače sl0va, i3 vhše vinы2 tvo‰ t†йnы, bGorodi1telьnice;

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TS neiskusobračnuю m™rь bGa vhšnzgw, tS pače ўmA r0ždšuю sl0vomъ voi1stinnu bGa, vhššuю prečctыhъ si1lъ, nem0lčnыmi slavoslovlє1nіi veličaemъ.

Zak0nenъ bhvъ prpdbenъ ўčeni1kъ tv0й, i3 živonHsnыmъ tvoi6mъ slovesє1mъ povinyzsz ґlexandrъ, s™i1telь bhvъ, q mitrofane, kr0tokъ i3 cэlomydrъ, nhnэ po dostosnію ўblažaetsz.

Tai1nnikъ i3zvёstenъ bhlъ є3si2, dž§e, neizrečennыhъ, q bGoblaženne їwanne vsebogate, i3 taйnov0decъ neizglag0lannыhъ ўstr0ilsz є3si2. Tёmže, dž§e, trbcu b9estvennuю propovёdalъ є3si2.

TS neѕl0biva i3 prpdbna, dž§e, pastыrz, nepor0čna, či1sta i3 neskverna, cэlomydrenna že i3 slavna, i4stinы sl0va i3spravlьša, po dostosnію, pavle, počitaemъ.

Q bGoblažennaz tr0ice ntє1cъ čydnыhъ! Nhnэ na nb7sёhъ bezsmertnыmъ njbožena b9estv0mъ, є3myže na zemli2 blagočestnw posluži1ste, moli1ti nj stadэ ne prestaйte.

BGor0dičenъ: S™az vsenepor0čnaz, sosyde1 blagov0nіz, moli2 hrtA, є3g0že rodilA є3si2, v0instvu ќbw pobBdnaz i3 rab0tnagw i4ga dati njslabu lю1demъ tvoi6mъ: ts bo neprestannw veličaemъ.

Svэti1lenъ p®teči.

Na stіh0vnэ stіhi6rы nktHiha. Slava, glasъ }:

P®teče sp7sovъ, tы2 carS i3z8wbliči1lъ є3si2 bezzak0nіz ne dёlati. Tёmže i3granіe bezzak0nnыz ženы2, povinY i4rwda tsэщi2 tvoю2 glavY: i3 segw2 radi t vostHkъ s0lnca daže do z†padъ hvalьnw i4mz tvoE. Derznovenіe i3mёz ko gDu, prilёžnw moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Ѓgnica, ѓgnca ćkw vi1dэ, na drevэ prosterta v0leю krtnэmъ, vopіsše m™rski, bolёznuющi sъ plačemъ: sn7e m0й, čto2 strannoe sіE vidёnіe; vsBmъ živ0tъ dasй ćkw gDi, kakw ўmerщvlsešisz, dolgoterpэli1ve, zemnы6mъ podaS voskresenіe; slavlю tvoE mn0goe, b9e m0й, snizhoždenіe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.