NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta k7є

Vozvraщenіe moщeй s™agw ґpcla varfolomea.

I# pamztь s™agw ґpcla tjta.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы s™agw varfolomea, G, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Mnogosvёtlagw s0lnca ѕvэzdY nezahodi1muю, nb7o njduševlennoe, povёdaющee slavu b9ію spasi1telьnuю, bžctvennago propovёdnika, svэti1lьnika kzhkwvъ, rэkY prolivaющu struю2 razuma, i3 naposющu vёrnыhъ serdcA, ўblaži1mъ prilёžnw varfolomea slavnago.

Šє1stvіz tvo‰ kvi1šasz vъ m0ri, ґpcle, pače ўmA čelovёčeska kvlsєma: vverženъ bo bhvъ sъ kovčegomъ, kъ zapadu teklъ є3si2, t vost0ka blagosl†vnыmъ poslёduющыmъ myčenikwmъ tebЁ toboю1du, i3 čestь tvorsщыmъ, manovenьmi vLki vssčeskihъ, varfolomee vseizrsdne.

V0du voshoždenьmi čydnыmi njsvzti1lъ є3si2, i3 ko džstrovu dosti1glъ є3si2 lіparskomu, mĐro i3stočaz, slavne, i3 str†sti neiscBlьnыz i3scэlsz, i3 spasъ syщыmъ tamw bhvъ i3 pribёžiщe, i3 predstatelь i3 i3zbavitelь, ko vsёhъ cRю2 i3 sp7su, varfolomee ґpcle.

I$nы stіhi6rы s™agw tjta, G, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

E#di1no trіmpostasnoe1 propovёduz bžctvo2, mnogob0žnoe m0re kzы6kъ vozmuti1lъ є3si2, i3 kъ ti6himъ, blaženne, pristaniщєmъ, pogružaєmыz glubin0ю bezb0žіz tы2 vozvelъ є3si2. Tёmže nbcnoe vozmezdіe vosprіslъ є3si2, molS člvэkolю1bca nj vospэvaющihъ tS.

Bžctvennыmi sіsnьmi njzari1vъ tv0й ќmъ, ćkože lučA šestvovavъ sъ s0lncemъ, prosvэщaющi njmračє1nnыz sъ pavlomъ, bžctvennый tjte: i3 sъ ni1mъ vsю2 zemlю t glub0kіz n0щi i3zbavilъ є3si2. Tёmže tS ўblažaemъ, ćkw s™i1telz bGoprіstna, ćkw ґpcla bžctvenna, ćkw moli1tvennika tepla.

T kri1ta ўstremi1vsz, i3 vъ nego2 vozvraщaemь, ćkw nezhblemo njsnovanіe, na nemže ўtverdi1sz pravaz vёra, zdanіemъ nazdA vBrnыz: nbcnoю bžctvennoю si1loю, tjtъ blžennый ntečestvu pervoprest0lьnikъ, pavlu spytnikъ, i3 vёrnыhъ ўtэšenіe.

Slava, glasъ №:

NJstavivъ zemn†z, poslёdovalъ є3si2 hrtY, i3 znamenavsz dohnovenіemъ s™agw d¦a, p0slanъ bhvъ t negw2 vъ kzhki pogi1bšыz, njbraщati čelovёki vъ svёtъ bGorazymіz, ґpcle varfolomee: i3 skončavъ p0dvigi bžctvennыz tvoeS strasti, i3 mykъ razli1čnыhъ, dyšu tvoю2 hrtY predalъ є3si2. Togo2 moli2, vseblženne, darovati namъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Drevu krtnomu tS, ї}se, prigvoždena, zrsщi neiskusobračnaz, plačuщi glg0laše: čado sladkoe, počto2 njstavilъ є3si2 menE r0ždšuю tS є3di1nu, svёte nepristypnый prebeznačalьnagw nc7A; potщi1sz i3 proslavisz, ćkw da slavu polučatъ bžctvennuю, i5že bžctvєnnыz strti tvo‰ slavzщіi.

Troparь, glasъ G:

Ґpcli s™ji, moli1te mi1lostivago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

Na ќtreni, kanHnъ nktHiha є3di1nъ, i3 s™hhъ dvA, na }.

KanHnъ s™agw ґpcla varfolomea, tvorenіe їHsifovo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Pёsnьmi počitaю d0brago moego2 predstatelz.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Prečestna kamenz tS, životA kamenь pokazA, na nemže sozdA cRkovь svoю2, varfolomee, ґpcle gDenь. Tёmže tS čti1mъ i3 ўblažaemъ.

Veli6kimъ nauči1lsz є3si2 syщыmъ, pače ўmA i3 smhsla, premydrostь njbrёtъ v3postasnuю, njb8юr0dilъ є3si2 є4llinwvъ mydrostь, ўmudri1vъ koncы2 bžctvennыmi ўčє1nіi.

Mertvecъ pogrebennый m0rz šestvennikъ bhlъ є3si2, bžctvєnnыmъ povelёnієmъ povinyzsz: i3 ćkw s0lnce kъ zapadu, t vost0ka, ґpcle, prispёlъ є3si2, prosvэщaz є3go2.

BGor0dičenъ: P0lnый i3stoщavaetsz, prevёčnый načinaetsz, t dv7ы bGootrokovi1cы raždaemь: є3g0že propovёdalъ є3si2 vo dvoю2 suщєstvY, vo є3di1noй že v3postasi, bGoblaženne.

Drugjй kanHnъ s™agw ґpcla tjta, tvorenіe feofanovo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Pavlova ўčenikA tjta poю2 premydrennw.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Vsskimi darovanьmi njbogati1vši tS blgodatь d¦a, propovёdnika b9estvenna ґpcla, vъ koncы2 propovёdaющa poslA sl0va voploщenіe, tjte preslavne.

Zarю2 bžctvennыz blgodati prіemь, njblistalъ є3si2 ćkw s0lnce, premydre, syщыmъ vo tmЁ dušamъ, ±že prosvэti1lъ є3si2, i3z8imaz nevёdэnіz, prelesti rab0tы i3zbavlsz, blženne.

Shй i3sp0lnenъ darHvъ duh0vnыhъ pavelъ premydrый, na tS rukopoloženіe vozlagaetъ: i3 služi1telz i3 b9estvenna ў§nikA, i3 vёrы propovёdnika ўstrosetъ, tjte prečydne.

BGor0dičenъ: I#zbavlsz mіrsk‡z koncы2 prelesti, vozsіS t tvoegw2 čreva gDь, bGonevёsto: є3g0že moli2 vsegdA spasti2, vёroю tS, dv7o, čtyщыz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Krёpko ўtэšenіe tS njbrэt0ša, i3 svёtъ i3 lю1tыhъ i3zbavlenіe, varfolomee premydre, i5že prelestію soderži1mіi, i3 bezb0žіz mrakomъ ўmovrednw njbložennіi.

ЎstA bhlъ є3si2 bGa sl0va, t ќstъ v0lka lukavagw lю1di i3zbavilъ є3si2, slavne, privodS kъ ziždi1telю tvoemY baneю kreщenіz, varfolomee ґpcle.

LJzhkomъ tvoi1mъ džgnennыmъ popali1vъ prelesti veщь g0rьkuю, njlzdenёvšaz, premydre, serdcA njbnovi1lъ є3si2, i3 dёlati nbcnыz razumы ўstr0ilъ є3si2.

BGor0dičenъ: I#zъ tebє2, pače sl0va bGъ sl0vo rodi1tisz blgoizv0li pl0tію, dv7omati čctaz, ўčenikA i3zbravъ i3 služi1telz pri1snago, varfolomea slavnago.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ne mydrostію, i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE, nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

Ne mydrostію njb8юr0di t0й vnimaющыz, no razumomъ i4stinnы njslэplenіe, blaženne, dyšъ, tgnalъ є3si2, pritekaющihъ kъ tebЁ.

NJlzdenёvšuю bezb0žіz ternіemъ brazdY, vsenaslёdіe kzы6kъ, serp0mъ bžctvennыmъ njči1stilъ є3si2, razuma sёmena nasёzvъ.

E#di1no propovёdaz vъ trehъ li1cahъ b9estvo2, tgnalъ є3si2 mglY mnogob0žіz, blaženne, kъ bžctvennomu razumu privodS koncы2.

BGor0dičenъ: S™ёйšu ѓgGlwvъ, i3 vseS tvari vhššu, i3zъ tebє2 pl0tію rodi1vыйsz tS sodёla: tёmže tS ćkw vLčcu vsёhъ počitaemъ.

Kondakъ tjta, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Pavlovъ kvi1vsz sobesёdnikъ, ґpcle, sъ ni1mъ namъ sl0vo predvozvэsti1lъ є3si2 bžctvennыz blagodati, taйnoglag0lьniče tjte prisnopamztne. Segw2 radi vopіemъ ti2: ne prestaй molssz nj vsёhъ nasъ.

Sэdalenъ varfolomea, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz:

Bogatstvo nekradomo cRkvi, st0lpъ nepokolebi1mь blagočestіz, varfolomee pokazalsz є3si2 ґpcle, vъ m0ri že stezю2 tvorS, puči1nu bžctvennыhъ i3stočaeši i3scэlenій, dostoslavne: hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, tjta, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Ćkože ѕvэzdA sъ s0lncemъ, hodi1lъ є3si2, preslavne tjte, sъ pavlomъ, ćvэ zemlю prosvэti1ste, i3 tmY razori1ste, vъ kri1tstэmъ že džstrovэ zašedъ, blaženne, smertію, vsBmъ nezahodi1mы njstavilъ, є3si2 ćkw zari6, bGomydre, tvo‰ bolBzni i3 slovesA, i4miže prosvёщšesz blagočestnw tS čti1mъ, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw vsenepor0čnaz nevёsto tvorcY, ćkw neiskusomyžnaz m™i i3zbavitelz, prіsteliщe ćkw syщi ўtёšitelz, prepёtaz, bezzak0nію mS syщa skvernoe nbi1teliщe, i3 bэsHmъ i3graliщe vъ razumэ bhvša, potщi1sz t tёhъ ѕlodёйstva mS i3zbaviti: i3 svёtloe žili1щe dobrodёteleй soverši2, svэton0snaz, netlёnnaz: tženi2 džblakъ strasteй, i3 vhšnzgw pričastіz spod0bi, i3 svёta nevečernzgw moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz i3 i3zbavitelz ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše plačuщi, i3 g0rьkw rыdaющi, vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlz tob0ю i3zbavlenіe, ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve gDi, mi1losti bezdno, i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe, vёroю poю1щыmъ bžctvєnnыz strti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Rečє1nіz konecъ prіsša prbr0čєskaz: svёtъ bo, kzhkwmъ vъ snabdёnіe, bGoglasnый p0йde ў§ni1kъ, prosvэщaz vs‰ vselennыz koncы2.

Zareю prosvэщaemь bGonačalьnoю, bžctvennыmъ pričastіemъ, vtorhй svёtъ kvi1lsz є3si2, služi1vъ pervodёtelьnw nasъ radi njbniщavšemu pl0tію, slavne.

I#zbavi tvoE stado grэh0vnыz byri i3 bёdъ, i3 skorbeй soproti1vnыhъ, nastavlsz nasъ pri1snw ko pristaniщєmъ, slavne, spasi1tєlьnыmъ, blgodatію.

BGor0dičenъ: Ćkw neskazannoe premn0goe bogatstvo miloserdіz r0ždši neskazannw, njbniщavšыz nы2 grэh0mъ, prečctaz, bžctvennыmi darov†nіi njbogati2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

T sokr0viщъ neistoщi1mыhъ počerpъ, vsemydre, ž†dnыz razumы bogatstva i4stinnagw nashtilъ є3si2, i3 ўmerщvlє1nnaz serdcA njživi1lъ є3si2, nerazymіz tgonsz mglY, vseslavne.

Pavlova tS mreža promыšlenіemъ blagodati, ўlovlsetъ, tjte, hotsщa ўserdnw p0slэžde tvoeю ќdiceю sl0va, kzhki premnHgіz i3zvleщi2 t lestnыz glubinы2 ko blagočestію.

Slavnomu ćkože ѓgnz bžctvennomu pavlu poslёduz, tsžkіz t sredы2 v0lki, bGoglase, tgnalъ є3si2: jdwlьskіz že hramы na zemlю nizverglъ є3si2, i3 hramы bGu zemnorHdnыz sotvori1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: S™az bcda, sёnь neskvernaz, svёta dverь, trapeza i3 ryčka vsezlataz, nesэk0maz gorA i3 prisёnnaz, ćkw vmэsti1všaz sodёtelz, ўblažaetsz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

N0gi stzžavъ krasnы2 propovёdanіemъ, vsBmъ blag†z blagovэsti1lъ є3si2, vsBmъ mi1rъ, blaženne, propovёdalъ є3si2, vraždы2 drevnіz tčuždi1vъ bžctvennыmi ўčє1nіi, sp7sa, ґpcle.

Sl0vo tvoE cэlьbA bhstь prіemšыmъ ѕmjz ćdъ smerton0snый, varfolomee: zemls že padesz nečesti1vыhъ prbr0česki, vэщanіemъ premydrыhъ ўčenій tvoi1hъ.

Mertvecъ mnogodnevnый ži1znь i3stočaz nezavi1stnuю, hrєbtы2 nosi1mь morski1mi, varfolomee, sъ bžctvennыmi myčєniki, bezmBrnыz puči6nы prošedъ, vo džstrovъ lіparskій ўstremi1lsz є3si2, ґpcle.

BGor0dičenъ: I$stinnw slavlю tS b9ію m™rь prečctuю, raduzsz, tebЁ zovY ćkw ѓgGlъ, blgoslovennaz njbradovannaz, slhšanіe i3 glag0lanіe strašno, stranno prіsteliщe vLcэ tvari.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS, hrtE, no mы2 tS, є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe bžctvA, t n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS, člvэkolю1bče.

Smerdsщuю ўstavilъ є3si2 ѕl0bы ćzvu, kzhkwmъ, blženne, dyšъ, sladkoю s0lію bžctvennыhъ slovesъ tvoi1hъ, ćkože vračь i3zrsdenъ, i3 ćkw blgodati služi1telь.

Pavla velёnієmъ povinyzsz kr0tkw, sъ ni1mъ podnbcnuю njbh0diši, premydre, sl0vo razuma blagovэstvyz, bGopropovёdniče vsečestne.

Ravnodёtelьna, є3dinoprest0lьna, sl0va nc7Y naučaz, ćkože mydrъ, bGoglase, povinylъ є3si2 suem{drыz, jdwlьskuю vsю2 lestь tri1nuti.

BGor0dičenъ: Čtcuю či1stыmъ počti1mъ ўm0mъ, dobr0tu їakwvlю, bžctvennыmi dэsnьmi ўdobrsemi, blagočestnw vospoemъ, ćkw m™rь bGa našegw.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

ZarS s0lnca vozsіsvšagw mjru pl0tію bhlъ є3si2, svэton0snыmi tvoi1mi ўčє1nіi, ґpcle, tgonsz n0щь lesti mnogob0žnuю.

Lю1demъ b9іe spasenіe ўzsni1lъ є3si2, pl0ti pod0bіemъ ćvlьšagosz za mn0guю blgostь, varfolomee, propovёdniče kzhkwvъ i3 ґpcle.

Pytь m0rz i3mёlъ є3si2, i3 stezi6 vъ vodahъ sotvori1lъ є3si2: i3 poznašasz tvo‰ vъ si1hъ stopы6 d¦omъ, ćkože dv7dъ prorečE, blženne ґpcle.

BGor0dičenъ: Hramъ slavы bыlA є3si2, i3 dverь svёta kvi1lasz є3si2, gorA prisёnnaz, znamenьmi prbr0českimi pэvaema, dv7o m™i bGoradovannaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Pavelъ mjra nevečernee s0lnce, tS ćkože zarю2 i3spuщaetъ svэtolyčnu, blaženne, ćže vo tmЁ nerazymіz sэdsщaz serdcA prosvэщaющa.

V0dъ život0čnыhъ shй i3sp0lnenъ, strusmi bžctvennыhъ ўčenій pot0ki, blaženne, nerazymіz potoplseši, napasz kzhkwvъ sovokuplє1nіz.

BGor0dičenъ: Poю1tъ r0di rodHvъ tS, vsepёtaz: prepёtoe bo sl0vo b9іe rodilA є3si2 pače sl0va, є3g0že slavztъ i3 čelovёčestіi i3 ѓgGlьstіi či1ni.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Kvi1lsz є3si2 velіe s0lnce cRkvi, ўčenій sіsnіemъ, i3 čudesы2 strašnыmi, prosvэщaz poю1щыz tS, varfolomee, gDenь ґpcle.

Jkosъ: Ćkože s0lnce mnogosvёtloe prošedъ mjrъ, i3 seй lučami slovesъ tvoi1hъ prosvёщь, zašelъ є3si2 ќmerъ myčeničeski, i3 i3shodsщimi t gr0ba tvoegw2 sі‰nіi tmY strasteй tgnalъ є3si2. Tёmže tS i5že zavistію njderži1mіi, i3 kъ zapadwmъ s0lnca tgnavše, straston0sče, tpuщaюtъ po m0rю hodsщa, ўzrёžesz vъ tebЁ preveli1ko čydo, t plavaющagw strašnw glubinы2 m0rz, є4že čydnыmi njsvzti1sz tvoi1mi šestvovanіi, varfolomee gDenь ґpcle.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

NJb8юrodёvšee ѕl0boю, preslavne, čelovёčestvo, sladkoю s0lію i3scэli1lъ є3si2 slovesъ tvoi1hъ, i3 pёti ўvёrilъ є3si2: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Ćkw nb7o prevыs0ko bhvъ, slavu b9ію mhslennw vыs0kimъ glasomъ propovёdueši, ćkw bžctvennый ґpclъ, є3myže zovemъ: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

I#ztkavъ bžctvennыz blagodati ri1zu, blaženne, njdёzlъ є3si2 njbnažє1nnыz lю1tэ ѕl0boю ѕmjz, i3 pёti ўvёrilъ є3si2: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Predstatelьnicu tS i3 stёnu newbori1muю njbogati1všesz, bGorodi1telьnice čctaz, rabi2 tvoi2 vsegdA vёroю vopіemъ ti2: raduйsz, m0ste kъ bGu prevodsй t zemli2, blgoslovennaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Spashй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše: prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

E#di1no bžctvo2 pёti, є3di1no gDьstvo čti1ti, tjtъ naučaz čelovёki, mnogob0žnagw nei1stovstva i3zmэni2 blagočestnw vzыvaющыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ўmerщvlє1nnыz dušeю, bezdyšnuю čtyщыz veщь, ўmerщvlennago nasъ radi životodavca bGa poznaša, tob0ю nakazyemi, ўčeničE, i3 taйnovэщatelю neizrečennыhъ.

Ćkw i4stinы služi1telь, lži2 tgoni1telь kvi1lsz є3si2, i3 ćkw pavlovъ ўčeni1kъ, gonє1nіz i3 bэdы6 preterpёlъ є3si2, sъ ni1mъ poS, slavne: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: I#speщrena dobrodёtelьmi, vsecRю2 predstala є3si2 njdesnyю, t tvoi1hъ voploщena kroveй, beznevёstnaz, prilёžnw molsщi, i3zbavitisz namъ t vsskіz nyždы.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Strusmi navodnsemь bžctvennыmi, ćkože i3zъ є3dema rэkA i3zšelъ є3si2, napoi1ti pods0lnečnuю ўčє1nіi tvoi1mi, i3 prelє1stnыz v0dы i3zsušaz blagodatію, gDa p0йte, zovhй i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Sl0vo, ćkw bžctvenna bGosl0va, slovesъ vhššihъ nauči1vъ tS, ćkože strэlY nbcnuю mjru poslA, ўzzvlsz sob0rы vr†žіz, slavne, i3 spasaz vёroю poю1щыz, i3 prevoznossщыz є3go2 vo vёki.

I#skapaz, ćkože gorA kvi1lsz є3si2, bžctvennuю sladostь, dostohvalьne: m0re že i3mёlъ є3si2 stezю2 po smerti, b9estvennыmi si1lami plavaz, segw2 nepotoplsemь puči1noю, tS dormnossщыmъ, d0blій stradalьče.

BGor0dičenъ: Zak0nwvъ є3stestvA ўtai1všisz, i3 raždaeši i3 prebыvaeši prisnodv7a: sl0vo bo rodilA є3si2, člvёka bhvša za premn0guю blagostь, є3myže vsi2 zovemъ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Kroplenіemъ kroveй tvoi1hъ ўgasE džgnь prelesti čuždjй, nedyzi tgnašasz, demwni i3sčez0ša, kъ bGu molьb0ю tvoeю, tjte ґpcle. Tёmъ tS, ćkw ўg0dnika b9estvenna vsecRS hrtA, voshvalsemъ.

Vesь bGu njsvzщenъ, i3 bžctvennыmi ўkrašenъ, tjte, blgodatьmi, sl0vo spasi1telьnoe vsBmъ ўzsni1lъ є3si2, bezslovesіz, vsemydre, nasъ i3zbavlьšee, vёroю i4stinnoю blgosl0vzщihъ, i3 prevoznossщihъ hrtA vo vёki.

Svёta čistёйšee prіsteliщe bhvъ, prosvэti1lъ є3si2 pods0lnečnuю bžctvennыmi sіsnьmi, tjte dostočydne: i3 njmrači1lъ є3si2 soprotivlє1nіz bezzak0nnuющihъ vr†gъ, gDa poS i3 prevoznosS vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Nryžіe drevle njbraщaemoe, pleщi2, dv7o, nhnэ mnЁ daetъ, ćkw sl0vo rodilA є3si2 pl0tію njbloženo, i3 vo dvoю2 є3stєstvY razumэvaemo: є3gHže trepeщutъ ѓgGlьstіi či1ni, i3 slavosl0vztъ zemnji vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Priv0ditъ prazdnikъ pamzti tvoeS dnesь, ґpclьskій li1kъ: myčєnicы raduюtsz, i3 pravednыhъ vsёhъ či1nove. Vёrnіi že pёsnьmi tS počitaemъ, i3 vopіemъ: t vsskіz nasъ pečali, ў§ničE hrt0vъ, i3zbavi.

Krt0mъ blažennuю konči1nu, slavne, prіemъ, soobrazenъ bhlъ є3si2 strtemъ ўči1telz tvoegw2, i3 pričastnikъ svёtlosti, i3 bžctvennыz slavы, pri1snw so ѓgGlы tomY predstoS, i3 neizrečennagw svёta spodoblsemь.

Presvёtlaz i3 blgonar0čitaz pamztь tvoS namъ vozsіS, vsёhъ prosvэщaющi, hrt0vъ samovi1dče, varfolomee mydre, vъ neйže m0limъ tS: pomzni2 vsёhъ nasъ, suprotivlenіz vsskagw i3 njbstosnіz, moli1tvami tvoi1mъ nasъ i3zbavlsz.

BGor0dičenъ: Ўmertvi2 n†ša plotsk†z mudrov†nіz, bGorodi1telьnice čctaz, ўstavi strasteй našihъ byrю, ўti1ši smuщenіe, i3 pomыšlenьmi ўtverdi2 bžctvennыmi, čctaz, serdcA vёroю čtyщihъ tS, predstatelьnice naša neposthdnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blagoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Vsю2 tvoю2 ko i3zbavitelю nosS, i3 lюb0vь i3 nadeždu, vlečetъ spytnika pavelъ, sъ tob0ю svzщennoe є3đlіe kzhkwmъ propovёduz, ґpcle. Tёmže sъ ni1mъ tS počitaemъ.

Nedygi tg0niši vёrnыhъ, demwnы progonseši b9estvennoю blgodatію. Kri1tъ veli1kій gradъ pervoprest0lьnika tS stzžA bžctvenna, svэti1lьnika že i3 zarю2 nebesnuю, tjte bGomydre i3 dostohvalьne.

Ćkw s0lnce vozsіS namъ pamztь tvoS, zarsmi duh0vnыmi vsesvёtlw ўkrašena, džblaki dyšъ tgonsщi: ю4že vёroю tvorsщыz nasъ sohransй, tjte vseblaženne i3 dostohvalьne.

BGor0dičenъ: Pleni6cы pregrэšenій moi1hъ, čctaz, razrэši2 hodataйstvomъ tvoi1mъ, vsenepor0čnaz, razori2 tmY duši2 moeS, byrю strasteй moi1hъ ўti1ši, vsye borю1щыz mS sokruši2, i3 spasi1 mz, vLčce prisnodv7o.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nebo ѕvэzdami:

Svёta prіstєliщa, nepremBnnыz zari2 nevečernzgw dnE, svэtol{čnыz mHlnіi, varfolomea i3 tjta vёrnіi slavimъ vsi2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Krёpkimъ tvoi1mъ pokr0vomъ t navёta vražіz nasъ, čctaz, tvo‰ rabы6 sohrani2 vs‰ nevrednы: ts bo i4mamы є3di1nu pribёžiщe vъ napastehъ.

Na lіturgji prokjmenъ, glasъ }:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію:

Ґpclъ kъ tjtu, začalo ™.

Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvo‰, gDi.

E#đlіe matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.