NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta k7g

S™agw myčenika lyppa.

Vъ sjй denь tdaetsz prazdnikъ ўspenіz pres™hz bcdы, i3 poetsz vsE prazdnika.

Večera: Nbhčnaz kafjsma. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, na ѕ7. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Ѓщe vъ pzt0kъ večera: Slava, prazdnika: I# nhnэ, dogmatіkъ nastosщagw glasa. Prokjmenъ dnE, kromЁ vh0da i3 paremjй. I# ѓbіe, Spod0bi, gDi: E#ktenіA, I#sp0lnimъ večernюю: Na stіh0vnэ stіhi6rы, i3 Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po N§e našъ: troparь prazdnika, є3di1noždы: є3ktenіA, i3 tpystъ. Na povečerіi kondakъ prazdnika. Polynoщnicu že poemъ po nbhčaю sъ kafjsmoю i3 sъ tropari2 nbhčnыmi, ґ ne prazdnika. Glag0lemъ že moli1tvu, Pomzni2, gDi:

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, t0йže. Po kafjsmahъ sэdalьnы prazdnika. I# čtenіe: i3 pal0mъ n7. KanHnы prazdnika: Pervый so їrmos0mъ na }: i3 drugjй so їrmos0mъ na ѕ7: їrmosh že poemъ nboю2 kanHnwvъ, po dvaždы. Katavasіa: Preukrašennaz: Po G-й pёsni v3pakoi2 prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ i3 jkosъ prazdnika. Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю ne poemъ: no poemъ pripёvы prazdnika, ćkože na samый prazdnikъ. Svэti1lenъ prazdnika, dvaždы. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika, na d7. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ troparь prazdnika, є3di1noždы. E#ktenіA, i3 tpystъ. I# i3shoždenіe vъ pritv0rъ. I# časъ №. Na časёhъ troparь i3 kondakъ prazdnika.

Na lіturgji: Blžє1nna nboю2 kanHnwvъ pёsnь f7, na }. Po vh0dэ troparь prazdnika. Slava, i3 nhnэ, kondakъ prazdnika. Prokjmenъ, Ґllilyіa, i3 pričastenъ prazdnika. Ґpclъ, i3 є3đlіe dnE, i3 prazdnika.

Podobaetъ vёdati, ѓщe sluči1tsz tdanіe ўspenіz bcdы vъ nedёlю:

Vъ subbHtu na malэй večerni: Stіhi6rы voskrnы po nbhčaю. Na stіh0vnэ stіhi1ra voskrna є3di1na, i3 prazdnika stіh0vna, sъ pripёvы svoi1mi, veli1kіz večerni. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Troparь voskrnъ. Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na veli1cэй večerni: Po nbhčnoй kafjsmэ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы, G: i3 vost0čenъ є3di1nъ: i3 prazdnika ѕ7, poemыz na samый prazdnikъ. Slava, prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ № glasa. Na lіtji stіhi6rы, i3 Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь, Bcde dv7o, dvaždы, i3 prazdnika є3di1noždы. I# čtenіe vъ poslanіihъ ґpclьskihъ.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ dvaždы: Slava i3 nhnэ, prazdnika. Po kafjsmahъ, sэdalьnы voskrnы i3 bGorHdičnы i4hъ, i3 čtenіe vo є3đlіi tolkov0mъ. I# neporHčnы, i3 v3pakoi2 glasa, i3 čtenіe. Stepє1nna, i3 prokjmenъ glasa. Vsskoe dыhanіe: E#đlіe voskrno. Voskrnіe hrt0vo. Pal0mъ n7. Stіhi1ra voskrna. I# prHčaz po nbhčaю. KanHnъ voskrnъ, so їrmos0mъ na d7, i3 bcdы na v7, i3 prazdnika džba kanHna na }. Katavasіa: Preukrašennaz: Po G-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ. V#pakoi2 prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ voskrnъ, i3 jkosъ, i3 pr0logъ. Na f7-й pёsni poemъ, Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskrnъ. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы, na d7: i3 prazdnika na d7, so slavnыmъ: sъ pripёvы prazdnika. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz. I# nhnэ, Preblgoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ troparь voskrnъ t0čію. E#ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 njglašenіe studjtovo. I# i3shoždenіe nbhčnoe vъ pritv0rъ, i3 časъ №, i3 konečnый tpystъ. Na časёhъ, troparь voskrnъ. Slava, prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ kondakъ prazdnika, i3 voskrnъ premэnsющe glag0lemъ.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa na ѕ7: i3 prazdnika, pёsnь d7, na d7. Po vh0dэ troparь voskrnъ, i3 prazdnika. Slava, kondakъ voskrnъ: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, Ґllilyіa, i3 є3đlіe dnE i3 prazdnika. Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ: i3 prazdnika.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.