NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta f7i

S™agw m§nika ґndrea stratilata, i3 sъ ni1mъ dvY thszщъ, pzti2 sHtъ devzti1deszti trehъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

S™0e tvoE preči1stoe, i3 čestn0e prestavlenіe, ne na razstosnіe lю1bzщihъ tS, no nett0rženo soedinenіe, dv7o, bhstь: mhslennw bo pri1snw tS voi1stinnu slavzщыmъ b9ію m™rь, kvlsešisz, daю1щi tvoю2 blagodatь, i3 pokazyющi, ćkw vsBmъ čelovёkwmъ predstatelьnica darovalasz є3si2.

Kovčegъ svzщenіz, vъ tS vselьšagwsz, bcde čctaz, bhvši, kъ nestarёemomu pok0ю t zemli2 prestavlsešisz, tёmъ i3 togw2 njsіsema svёtlostію. Tёmže svhše naziraeši lюb0vію tS poю1щыz, i3 bžctvєnnaz veli6čіz tvoi1hъ čudesъ propovёdaющыz.

Ćkw čert0gъ mnogosvёtelъ, sn7ъ tv0й i3 gDь, vъ žili6щa prіemъ tS, prečctaz, ćkw kovčegъ svzщenіz, tebE pokazA bezplHtnыmъ v0instvwmъ, i3 s™hhъ selenієmъ, slavoю neizglag0lannuю t tli2 i3 bёdъ i3zbavlsющuю, lюb0vію vospэvaющыz veli6čіz tvo‰, čctaz.

I$nы stіhi6rы s™agw, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

Myžestva džbrazъ ćvlьsz, na s0nmiщi derznylъ є3si2 podati sebE sudi1щu stradanіz, ćkože voev0da semY pred8idhй, ґndree strastoterpče prebogate: vBrnыmъ že vsegdA i3scэlenій t0čiši v0dы, sъ nb7sъ blgodatь prіemъ.

Myžestva tezoimeni1tъ ćvlьsz, myžeski hrabrovavъ, so vrag0mъ spletsz, i3 sego2 pogubi1lъ є3si2, ćkw i3n0go faraHna, strusmi kroveй tvoi1hъ pogruzi1vъ vsE v0instvo, dostočydne. Tёmže moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

V0instvo mnogoči1slennoe, bGu datelю, slavne, blagi1hъ privelъ є3si2 podvi1gšeesz, i3 smertію bezsmertnuю slavu njbrёtšee sъ tob0ю, preslavne. Sъ ni1miže moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7:

E#gdA i3zšlA є3si2, bcde dv7o, ko i3zъ tebє2 r0ždšemusz neizrečennw, bsše їakwvъ bratъ b9ій i3 pervый svzщennonačalьnikъ, petrъ že, čestnёйšій verh0vnikъ, bGosl0vwvъ načalьnikъ, i3 vesь bžctvennый ґpclьskій li1kъ, kvlennыmъ bGosl0vіemъ pэsnosl0vzщe bžctvennoe i3 strašnoe hrtA bGa smotrenіz tainstvo, i3 živonačalьnoe i3 bGoprіstnoe tvoE tёlo pogrebše, radovahusz, vsepёtaz. Prevhše že pres™ы6z i3 starёйšыz ѓgGlьskіz si6lы, čudesi2 divsщesz, prini1kše drygъ ko drygu glag0lahu: vozьmi1te v†ša vratA, i3 vosprіimi1te r0ždšuю nb7sE i3 zemli2 tvorcA, slavoslovlenьmi že vospoemъ čestn0e i3 s™0e tёlo, vmэsti1všee nami nevi1dimago i3 gDa. Tёmže, i3 mы2 pamztь tvoю2 prazdnuющe, vopіemъ ti2, prepёtaz: hrtіanskій r0gъ voznesi2, i3 spasi2 dyšы našz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Bezsmertnыmъ ўspenіemъ b9іz m™re, ѓgGlьskій sob0rъ raduetsz: i3 sіS thodsщi vo nbi1tєli vBčnыz vselsetsz, i3 kъ veselію nbcnomu preh0ditъ, vъ bžctvennuю radostь i3 vёčnoe naslaždenіe.

Stjhъ: Voskresni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ s™hni tvoeS.

Ži1znь vhšnюю želaющi, sію2 njstavila є3si2, bGorodi1telьnice, ntrokovi1ce, dёvstva cvёte, hrtA r0ždšaz vsёhъ životA, blagogovёйnw predstosщe ґpclьskій sob0rъ, čestn0mu tvoemY pogrebenію, bGonevёstnaz.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Tvoi1mъ i3sh0dnыmъ pёnіemъ i3 nadgr0bnыmъ vozdyhъ ќbw njsvzti1sz, voshoždenіemъ tvoi1mъ, m™i bGa člvэkolю1bca, čydo strašnoe, bcde neiskusomyžnaz. Tёmže vёrnw poklansemtisz vёrnіi, bcde neiskusobračnaz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7:

Prіidi1te, prazdnolю1bnыhъ sob0rъ, prіidi1te i3 li1kъ sostavimъ, prіidi1te, vэnčaemъ pёsnьmi cRkovь, ўpokoenіemъ kovčega b9іz. Dnesь bo nb7o prostiraetъ nBdra, prіemlz r0ždšuю vsёmi nevmэsti1mago: i3 zemlS i3st0čnikъ ži1zni, tdaю1щi blagoslovenіe, ўkrašaetsz blagolёpіemъ. ЃgGli li1kъ sostavlsюtъ so ґpclы, ўžasnw vziraющe, t životA vъ živ0tъ prestavlsemu, r0ždšuю načalьnika ži1zni. Vsi2 pokloni1msz є4й, molsщesz: sr0dnagw prisvoenіz ne zabydi, vLčce, vёrnw prazdnuющihъ vses™0e tvoE ўspenіe.

Troparь s™agw, glasъ є7:

Zemnagw sana slavu njstavivъ, nbcnoe crtvo naslёdovalъ є3si2: kr0vnыmi kaplzmi, ćkw prečydnыmъ kamenіemъ netlBnnыz vэncы6 ўkrasi1lъ є3si2, i3 ko hrtY privelъ є3si2 sob0rъ strastoterpєcъ. Sъ li1ki ѓgGlьskimi vъ nevečernэmъ, svёtэ, nezahodi1mago slnca hrtA njbrёlъ є3si2, svste ґndree stratilate: є3g0že moli2, sъ postradavšimi sъ tob0ю pri1snw, da spasetъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ №.

Vъ ržctvЁ dёvstvo sohrani1la є3si2, vo ўspenіi mjra ne njstavila є3si2, bcde, prestavilasz є3si2 kъ životY, m™i syщi životA: i3 moli1tvami tvoi1mi i3zbavlseši t smerti dyšы našz.

Na ќtreni: Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Vъ nbcnaz mhslєnnaz tvoS dušA, vъ raй čctoe tvoE tёlo prestavisz, t tli2, prenepor0čnaz, vъ mёsto svёtlo: tёmže vozdadE bezzakHnnыmъ gDь, lestь bo sotvori1ša čestn0mu tёlu tvoemY. Segw2 radi sošedšesz, počitaemъ tvoE, dv7o, prestavlenіe.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

ZemlS ќbw blagoslovi1sz pogrebenіemъ tvoi1mъ, vozdyhъ že njsvzti1sz voshoždenіemъ tvoi1mъ, marje vsepёtaz, ѓgGli že tebЁ dvє1ri nbcnыz tverz0ša, i3dёže nhnэ predstosщi, sn7u tvoemY m0lišisz nj mi1rэ mjra, m™i beznevёstnaz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na }. Tvorenіe їwanna damaskinA. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS ўspenіe.

DBvы ntrokwvi1cы sъ marіamjeю prbr0čiceю pёsnь i3sh0dnuю nhnэ voskli1knite: dv7a bo i3 є3di1na bGomati ko prіstію nbcnomu prestavlsetsz.

Dost0йnw ćkw njduševlennoe tS nb7o, prіsša nbcnaz prečctaz bžctvєnnaz selє1nіz: i3 predstA svёtlw ўkrašena, ćkw nevёsta vsenepor0čnaz, cRю2 i3 bGu.

I# s™agw na d7, tvorenіe їHsifovo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Pёsnьmi poю2 tS, ґndree stratilate.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Pёti svzщennoe tvoE toržestvo2 ўserdstvuющagw, svёtlыmi d¦a zarsmi dyšu moю2 njzari2, i3 mglY tženi2 nevёdэnіz, myčeniče slavne.

Myčenikъ bogatnw svёtlostьmi, blaženne njbogati1lsz є3si2, mužemydrennw si1loю bžctvennoю popralъ є3si2 lьsti1vago, i3 pobэdi1telь bhvъ myčeniče velikoimeni1te ґndree.

Ўmertvi1vъ ±že na zemli2 mudrov†nіz, myčeniče mnogostradalьne, ўmertvi1všemusz sl0vu tebє2 radi, myžeski poslёdovalъ є3si2, i3 kъ ži1zni negi1bnuщeй smertію preminylъ є3si2.

BGor0dičenъ: I$že vъ pl0tь za premn0guю blagostь, i3zъ tebє2, vsenepor0čnaz, na spasenіe vsBmъ čelovёkwmъ, voi1stinnu njbleksz, bGu vkypэ i3 člvёkъ sugybъ є3stestv0mъ poznavaetsz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй pamzti tvoeй vэncє1vъ slavы spod0bi.

T mertvыhъ čreslъ proizvedšisz, є3stestv0mъ pod0bna, čctaz, i3shoždenіe razrэši2: r0ždši že syщuю ži1znь, kъ ži1zni prestavisz bžctvennэй i3 v3postasnэй.

Li1kъ bGosl0vwvъ t konє1cъ, svhše že ѓgGlъ mn0žєstva kъ sіHnu i3dshu, vsesi1lьnыmъ manovenіemъ, dostod0lžnw, vLčce, tvoemY pogrebenію služaщe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Vёtrilomъ krtA napasti preplavaz puči1nu, vragi2, slavne, strusmi tvoi1hъ kroveй pogruzi1lъ є3si2.

Sobl†znъ lukavagw, i3 togw2 hi1trosteй prevhše, ćkw pobэdi1telь i3zrsdenъ, myčeniče, bhvъ, proslavilsz є3si2.

Ўkrašaemь blagolёpіz vэncemъ, myčeniče hrt0vъ, vsegdA so i3zbrannыmi myčєniki vъ radosti predstoi1ši.

BGor0dičenъ: I#zbavlsющago čelovёki t muči1telьstva vražіz, rodilA є3si2 vsёhъ gDa, vLčce dv7o vsenepor0čnaz.

Kondakъ s™agw, glasъ v7:

Vъ moli1tvahъ gDevi predstoS, ćkože ѕvэzdA s0lncu predtekjй, i3 želaemoe sokr0viщe crtvіz ўzrёlъ є3si2, radosti neizrečennыz i3spolnszsz: bezsmertnomu cRю2 vъ bezkonє1čnыz vёki, t ѓgGlъ bezprestani hvali1momu poeši, ґndree stratilate. Sъ ni1miže moli1sz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Myžestvomъ dyšu ўkrэplsz, myčeniče, potrebi1lъ є3si2 vražіe krёpkoe surovstvo2, i3 raduzsz postradalъ є3si2, i3 bGu ўgodi1lъ є3si2. Tёmže vsi2 presvztyю tvoю2 pamztь prazdnuemъ veselіemъ serdca, ґndree prebogate.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Li1kъ bžctvennыhъ ґpclъ sobrasz, pogrebsti1 tz prečestnw, bcde vsečctaz: sъ ni1miže i3 ѓgGlьstіi či1ni vospэvahu prestavlenіe tvoE, vzыvaющe prehvalьnw. Sъ ni1miže i3 mы2 lюb0vію i3graющe, čctaz, hvalY tebЁ prin0simъ glasы pёsnennыmi vёrnіi, i3 vopіemъ: raduйsz, predstatelьnice pri1snw čtyщihъ tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Čydo bsše zrёti, nb7o vsёhъ cRS njduševlennoe, i3spraždnє1nіz prehodsщee zemn†z, ćkw čydna dэlA tvo‰: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ѓщe i3 neposti1žnый seS pl0dъ, i4mže nb7sA bhša, pogrebenіe prіstъ v0leю, ćkw mertvъ: kakw pogrebenіz tveržetsz neiskusobračnw r0ždšaz;

Vъ prestavlenіi tvoemъ, m™i b9іz, prostrannэйšee tёlo tvoE i3 bGoprіstnoe, ѓgGlьskaz vHinstva, svzщennыmi kri1lы, trepetomъ i3 radostію pokrыvahu.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćkw stёnu krёpku tS cRkovь stzžavši, premydre, vražіimi soproti1vnыmi prilHgi neprekloni1ma kvlsetsz, zovyщi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Bžctvennыmi ўčє1nіi ўkrэpi1vъ myčeničeskій p0lkъ, ćkože voev0da, tёlu ćkw rastli1tisz, slavne, hotsщu, poщadi1tisz nikakože povinylъ є3si2.

Ćkw nryžіemъ vowruži1vsz myžestvomъ, i3 ćkože mečemъ njboюduo1strыmъ, ґndree preblaženne, krt0mъ čestnhmъ vragi2 potrebi1lъ є3si2, ćkože voev0da d0blestvennэйšій.

TS pob0rnika vёrы voshvalsemъ, ćkw stradalьca nepobэdi1ma, i3 nbcnыz svёtlosti pričastnika, i3 i3st0čnika i3stočaющa v0dы čudesъ trebuющыmъ.

BGor0dičenъ: Voshvalsemъ tS, pohvalo2 myčenikwvъ i3 vёrnыhъ spasenіe, vsi2 čelovёčestіi r0di, prenepor0čnaz: bGa bo rodilA є3si2, prebhvši dv7a netlёnna.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj čestnёmъ ўspenіi tvoemъ: th bo, neiskusobračnaz dv7o, t zemli2 prestavilasz є3si2 kъ vBčnыmъ nbi1telemъ i3 kъ bezkonečnэй ži1zni, vsBmъ vospэvaющыmъ tS spasenіe podavaющaz.

Da vozglasstъ trubы6 bGosl0vwvъ dnesь: ljzhkъ že mnogovэщannый čelovёčeskій nhnэ da voshvalitъ: da njglasi1tъ že vozdyhъ, bezmёrnыmь sіsz svёtomъ: ѓgGli da poю1tъ prečctыz dv7ы ўspenіe.

Sosydъ podobaše i3zbrannый, pёnіemъ ti2 vesь ўdivlsemь, dv7i1ce, i3sh0denъ, vesь njsvzщenъ bGovi, vsBmъ bGoprіstenъ, i3 seй i4stinnw kvlsemый, bcde vsepёtaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Myžestva i4stinnagw bhvъ tezoimeni1tъ, tgnalъ є3si2 vragi2 tvo‰, i3 do koncA, ґndree vseblženne, potrebi1lъ є3si2.

V0dы vBrnыmъ i3scэlenій vsegdA, prehvalьne, i3stočaeši, spasi1telьnoю blgodatію njbogati1vъ duh0vnoю.

ProtečE vo vsю2 zemlю voi1stinnu, bGoduhnovenne, hvalA tvoi1hъ čudesъ, i3 čestnagw mučenіz, sіsnіe bžctvennыz blgodati.

BGor0dičenъ: Nr{žіz vragA nhnэ do koncA njskudёša, r0ždši tebЁ, bcde, kopіemъ ўszvennago, i3 mjrъ njbn0vlьša.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

I#zъ tebє2 ži1znь vozsіS, klюči2 dёvstva ne ruši1vši: kakw ќbw prečctoe i3 živonačalьnoe tvoE tёlo i3skušenіz smerti bhstь pričastno;

Ži1zni bhvši hramъ, ži1znь prisnosyщnuю ўluči1la є3si2: smertію bo kъ životY preminyla є3si2, ćže ži1znь r0ždši vompostasnuю.

I$nъ.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Pritupi1lъ є3si2 lukavagw ž†la bolёznьmi tvoi1mi, i3 kъ nebolёznennэй slavэ prestavilsz є3si2 raduzsz, m§niče ґndree, stratilate myčeničeskihъ čestnhhъ polkHvъ.

Krovьmi2 malыmi i3zmэni1lъ є3si2 svёtlostь vёčnuющіz slavы, i3 radostь nikogdaže prestaю1щuю, i3 vэncы2 nbcnыz, i3 sіsnіe nevečernee.

V0instvo mnogoči1slennoe, myčeniče, sobravъ, i3 likHmъ ѓgGlьskimъ pričelъ є3si2, blženne, sъ tob0ю stradavšee: radostnw vLčcэ vsёhъ predstoitE.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 neizglag0lannw nc7Y sobeznačalьnago, ўpod0blьšasz čelovёkwmъ, pače ўmA i3 sl0va, bGorodi1telьnice. E#g0že moli2, i3zbavitisz t bёdъ rabHmъ tvoi6mъ.

Kondakъ prazdnika, glasъ v7:

Vъ moli1tvahъ neusыpaющuю bcdu, i3 vъ predstatelьstvahъ neprel0žnoe ўpovanіe, gr0bъ i3 ўmerщvlenіe ne ўderžasta: ćkože bo životA m™rь, kъ životY prestavi, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Jkosъ: NJgradi2 mo‰ pomыšlє1nіz hrtE, m0й, i4bo stёnu mjra vospёti derzaю, čctuю m™rь tvoю2: na stolpЁ glagHlъ ўkrэpi1 mz, i3 vъ tsžkihъ mhslehъ zastupi1 mz: th bo vzыvaющыmъ, i3 prossщыmъ vёroю, molє1nіz i3spolnseši. Tы2 mnЁ ќbw daruй ljzhkъ dobrorёčivъ, i3 p0mыslъ neposthdenъ: vsskoe bo blago dasnіe t tebє2 nizposыlaetsz, svэtopodatelю, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Ю$nošы i3 dBvы, dv7ыz že i3 bGomatere pamztь čtyщe, starcы i3 monasi, carіe i3 sudіi6 p0йte: ntє1cъ našihъ gDi i3 b9e, blgoslovenъ є3si2.

Da vostrybztъ trub0ю duh0vnoю g0rы nbcnыz, da raduюtsz h0lmi, i3 da i3graюtъ bžctvennіi ґpcli: cRi1ca kъ sn7u prestavlsetsz, sъ ni1mъ crtvuющi.

Vsesvzщennoe prestavlenіe, bžctvennыz tvoeS i3 netlёnnыz m™re, premjrnыz vhšnihъ si1lъ sovokupi2 či1nы, veseli1tisz sъ syщimi na zemli2, tebЁ poю1щimi: b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Strusmi kr0vnыmi i3st0čnikъ i3steщi2 sotvori1lъ є3si2, vssčeskihъ ned{gъ, myčeniče, ćkw voi1stinnu bolёznь i3scэlsющь, pristupaющыmъ kъ tebЁ nesumnёnnoю vёroю, bGodohnovenne.

S™hhъ sob0rъ pres™0mu sl0vu, mydre myčeniče, privelъ є3si2 kr0vію, ži1znь nestarёemuю naslёdovalъ є3si2: sъ ni1miže moli2 nj nasъ hrtA člvэkolю1bca.

Bžctvennoю revnostію tvoi1mi krovьmi2 bagrzni1cu sebЁ, m§niče, njbagri1vъ, i3 vъ sію2 njdёzvsz, vsёmi crtvuющemu scrtvueši nhnэ, pobёdnыmъ vэncemъ ўkrašaemь.

BGor0dičenъ: Ćže čelovёki pače є3stestvA, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, dv7o, prozvlennw njboži1vši, ćkw bGa neizrečennw vopl0щši, blgoslovena tы2 vъ ženahъ є3si2, prenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Pamztь tvoю2, čctaz dv7o, nač†la že i3 vl†sti, i3 si6lы, ѓgGli, ґrhagGli, prt0li, gDьstva, heruvjmi slavztъ, i3 strašnіi serafjmi: čelovёčeskій že r0dъ poemъ i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$že strannw vseli1vыйsz, bcde, vъ čctoe črevo tvoE voploщaemь, seй vsesvzщennый dyhъ tv0й prіemъ, ў sebє2 ўpok0i, ćkw dolžni1kъ sn7ъ. Tёmže tS poemъ, dv7o, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Q vhše ўmA čudesъ prisnodv7ы že i3 bGomatere! Vo gr0bъ bo vselьšisz, pokazA raй, є3myže predstosщe dnesь, raduющesz poemъ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ, danіi1lъ lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

LьvHvъ di1vіihъ stremlє1nіz ўderžalъ є3si2, slavne, tverdыmi pHdvigi tvoi1mi, muči1teleй bezb0žnыhъ šat†nіz bžctvennoю si1loю smiri1lъ є3si2, i3 pobэdi1telь kъ nb7sє1mъ, vopіS, vosteklъ є3si2: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz, gDa.

S™hhъ svёtlwsti vi1dэti, i3 ži1ti vъ radosti, myčeniče, spod0bilsz є3si2, podvi1gsz d0blestvennэ, i3 skončavъ p0dvigъ tv0й mečnыmъ ўsэknovenіemъ. I# nhnэ vopіeši sъ veselіemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Kъ bžctvennomu pritekaющe hramu, bžctvennagw myčenika svёtъ prіi1memъ: i3 racэ prikasaющesz vsegdA moщeй segw2 raduющesz, svzщenіe podatelьno blgodati prіi1mše vopіemъ: vs‰ dэlA blagoslovi1te gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: S™az dv7o, ćže bGa pres™ago svstw por0ždši, є3g0že vsi2 s™ji myčєnicы na sudi1щi i3spovёdaša, njsvzщenіe i3 prosvэщenіe namъ nizposli2, vopію1щыmъ: vs‰ dэlA blagoslovi1te gDnz, gDi.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe prestavlenіe bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Prіidi1te vъ sіHnъ, na bžctvennuю i3 tyčnuю g0ru živagw bGa, vozraduemsz, bcdu zrsщe: kъ ѕэlH bo lyčšeй i3 bžctvennэй sёni, ćkw m™rь, sію2 vo s™†z s™hhъ hrt0sъ prestavi.

Prіidi1te vёrnіi, ko gr0bu pristypimъ b9іz m™re, i3 njb8i1memъ serdcы2 i3 ўstnami, nčesы2 i3 licemъ či1stw prikasaющesz, i3 počerpaющe i3scэlenій nezavi6stnыz darы t i3st0čnika prisnotekyщagw.

Prіimi2 t nasъ pёsnь i3sh0dnuю, m™i živagw bGa, i3 svэton0snoю tvoeю i3 bžctvennoю njsэni2 blgodatію, v0instvu pobэdi1tєlьnaz, hrtolю6bnыmъ lю1demъ mi1rъ, njstavlenіe poю1щыmъ, i3 dušamъ spasenіe podaю1щi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA: tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

SE svэtozarna strastoterpca pamztь prosіS svэton0snw, tmY demwnskuю tgonsщi, vBrnыz že vs‰ prosvэщaющi: sію2 svёtlw soveršaemъ, sego2 dost0йnw veličaющe.

Kvi1lsz є3si2 ćkw s0lnce velіe posredi2, ґndree, stražduщihъ sъ tob0ю, si1hъ kъ nevečernemu sіsnію nbcnыz svёtlosti nastavlsz slovesы2 tvoi1mi: sъ ni1miže tS vёroю ўblažaemъ.

TS svёtlostію čudesъ vsю2 prosvэщaющago tvarь, tS neukl0nnыmъ mučenіemъ cRkvi stolpA bhvša, i3 vBrnыmъ ўtverždenіe, myčeniče ґndree, veličaemъ.

Procvёlъ є3si2 posredi2 raS stradalecъ, ćkože šip0kъ, nosS taйnw blagov0nіe, i3 njbveselS vёrnыhъ i3spolnenіe, i3 smradъ, vsemydre, prelesti tgonS bžctvennoю blgodatію.

BGor0dičenъ: Nossщi hrtA na rukY, manіemъ nossщago vs‰, sego2 moli2, ruki1 mz čuždagw i3zbaviti, vLčce, pravoslavnoю vёroю tS neprestannw veličaющa.

Svэti1lenъ prazdnika.

Pod0benъ: Nebo ѕvэzdami:

Ґpcli t konє1cъ sovokyplьšesz zdЁ, vъ gefsіmanjйstэй vesi, pogrebi1te tёlo moE, i3 tы2, sn7e i3 b9e m0й, prіimi2 dyhъ m0й.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Sob0rъ ў§ni6kъ, i3 bžctvennыhъ ґpclъ, sobrasz pogrebsti2 bGoprіstnoe tёlo є3di1nыz bGomatere.

Stjhъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ svzthni tvoeS.

Tы2, i4že i3zъ neS vozsіsvый neizrečennw, sn7olёpnw dyhъ vses™hй, rukami tvoi1mi prіimi2, bcdы, vLko.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

E#gdA ko i3zъ tebє2 r0ždšemusz prestavilasz є3si2, snid0šasz na džblacэhъ, tёlo tvoE pogrebsti2, dv7o, ґpcli.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7:

Vosp0йte, lю1dіe, m™ri bGa našegw, vosp0йte: dnesь bo vsesvёtluю dyšu svoю2 vъ prečctыz dl†ni, i3zъ neS vopl0щšagwsz bezъ sёmene, predaetъ: є3g0že i3 m0litъ neprestannw, darovati vselennэй mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Na lіturgji, blžє1nna, prazdnika, pёsnь є7, nboю2 kanHnwvъ, so їrmos0mъ na ѕ7:

Prokjmenъ, glasъ d7:

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menє2 є4stь.

Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo slg.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ:

E#đlіe luki2, začalo Rѕ.

Pričastenъ: Raduйtesz:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.