NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta ѕ7i

T є3desa prenesenіe vъ kwnstantjnь gradъ nerukotvorennagw džbraza, gDa našegw ї}sa hrtA, rekše s™agw ўbrysa.

I# s™agw myčenika dіomi1da.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ѕ7: ўspenіz, G: i3 džbraza, G.

Stіhi6rы ўspenіz, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi nedost0йnыmi ўstnami ўblaži1mъ bcdu, čestnёйšuю tvari, i3 s™ёйšuю syщu heruv‡mъ, i3 vsёhъ ѓgGlъ: prest0lъ carskій nedvi1žimый: d0mъ, vъ nemže vseli1sz prevhšnій: spasenіe mjra, b9іe svzщenіe, podaю1щuю vBrnыmъ vъ bžctvennэй pamzti є3S bogatnw velію mi1lostь;

K†z str†šnaz pBnіz, ±že prines0ša ti2 togdA, dv7o, džkrestъ tvoegw2 ndrA stosщіi, vsi2, i5že sl0va ґpcli; i3 ўžasnэ vopію1щe: th0ditъ cReva palata, vozvыšaetsz kіvHtъ svzщenіz, dvє1ri vozmi1tesz, ćkw da b9іz dverь vni1detъ vъ radostь, mjru neprestannw prossщi velіz mi1losti.

K†z duhHvnaz pBnіz nhnэ prinesemъ tebЁ, vses™az; bezsmertnыmъ bo ўspenіemъ tvoi1mъ vesь mjrъ njsvzti1la є3si2, i3 ko prem‡rnыmъ prešlA є3si2, dobr0tu razumэvati vsederži1telz, i3 semY ćkože m™i sradovatisz, ѓgGlьskimъ tS činHmъ dormnossщыmъ, čctaz, i3 dušamъ prvdnыhъ, sъ ni1miže prosi2 namъ mi1ra, i3 velіz mi1losti.

I$nы stіhi6rы džbraza, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Kjima zemnor0dnіi nči1ma vozzri1mъ na džbrazъ tv0й, є3g0že ѓgGlьskaz vHinstva zrёti ўd0bь ne m0gutъ, svёtomъ bžctvennыmъ blistaющago; th0ditъ bo t zemli2 nevёrnыhъ dnesь, i3 ko gradu carstvuющemu i3 blagočєsti1vыmъ lю1demъ prih0ditъ, bžctvennыmъ manіemъ: na є3gHže voshoždenіe kvlsюtsz carіe, pripadaющe semY so strahomъ, hrtE, i3 vёroю.

Kjimi zemnji njssžemъ džbrazъ tv0й, sl0ve, dlanьmi njskvernenы grэhmi2, bezgrёšnagw bGa našegw, i4že vo njskvernennыhъ nepristypnagw; pokrыvaюtъ heruvjmi nčesA trepeщuщe, ne terpstъ serafjmi zrёti slavы tvoeS: strahomъ tebЁ rab0taetъ tvarь. Da ne u5bo njsydiši nasъ, nedost0йnэ tv0й zrakъ, hrtE, sъ trepetomъ cэlyющihъ vёrnw.

Paki vLčnzgw toržestvA nastA bžctvennый denь, se bo vъ vhšnihъ sэdsй, nhnэ ćvэ nasъ posэti2, čestnhz radi є3gw2 їkHnы: i4že vъ vhšnihъ heruvjmы shй nevi1dimый, zri1tsz pi1sannэ, i4mže ўpod0bisz, perstomъ prečctыmъ dž§imъ i3z8wbraženъ neizrečennw, po pod0bію togw2. E$йže vёroю i3 lюb0vію poklansющesz njsvzщaemsz.

Slava, glasъ }:

Člvэkolю1bče vLko, veli1ka tvoegw2 smotrenіz bezdna: vъ r0dы bo rodHvъ tvoE blagodёtelьstvuz sozdanіe, prečctagw tvoegw2 licA zrakъ i3z8wbrazi1vъ, ѓvgarю vёrnomu poslalъ є3si2 vozželavšu tS vi1dэti, po b9estvY heruvjmы nevi1dimago: ćkw da tv0й džbrazъ zrsщe, nasъ radi vopl0щšagwsz, i3 postradavšagw v0leю, kъ tvoeй lюbvi2 raspalaemsz, ю4že na nasъ i3zlіS veli1kіz radi tvoeS mi1losti.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Dv7i1čestіi li1cы dnesь taйnw ndrY dv7ы i3 m™re džkrestъ predstostъ, i3 dyšы prvdnыhъ njbstupi1vše cRi1cu slavztъ. DŽvi ќbw ćkw darъ dёvstvo vmёstw mĐra prin0sztъ: džvi že neveщestvennoe pёnіe sъ dobrodёtelію prin0sztъ, podobaetъ bo m™ri b9іi ćkw cari1cэ carskimi dobrodёtelьmi svэtlosіsющimi dormnosi1tisz. Sъ ni1miže i3 mы2, žitіE či1stoe sovnesše, i3zhdemъ kъ pogrebenію syщіz m™re bGa našegw, pёnьmi i3 pёsnьmi duh0vnыmi soglasnw ю5 ўblažaющe.

Na stіh0vnэ stіhi6rы ўspenіz, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Ne kolesni1ca ngnezračnaz t zemnhhъ tS prestavi, ćkože i3lію2 pravednago: no samoe slnce pravdы, na rukY svoє1ю pres™yю tvoю2 dyšu, ćkw nepor0čnuю prіemъ, vъ sebЁ ўpok0i, i3 preslavnw tS, čctaz, prestavivъ počtE, vъ radosti pače ўmA.

Stjhъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ svzthni tvoeS.

Prіidi1te, q prazdnolю1bcы! B9іz m™re dnesь s™0e prestavlenіe svёtlw soverši1mъ: vъ rycэ bo i4stinnw, t netlёnna nc7A vozsіsvšagw pervэe, i3 naposlёdokъ i3zъ ўtr0bы є3S, bžctvennuю i3 prečctuю dyšu predadE raduющisz, ї}sa bGa našegw, i3 m0litъ spasti1sz namъ.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Čydo preužasno, ćže vo ўtr0bэ nevmэsti1mago cRS nosi1všaz, vo gr0bэ polagaetsz: i3 ѓgGlьstіi sob0ri so ґpclы, so strahomъ pogrebaюtъ toS bGoprіstnoe tёlo i3 čestn0e: i3 sіE vozvhsivъ, na nb7sA vozvedE, ї}sъ sn7ъ є3S, i3 spasъ dyšъ našihъ.

Slava, glasъ ѕ7:

GDi, voploti1lsz є3si2, ćkože voshotёlъ, i3zv0lilъ є3si2 vosprіsti niщetY našu, i3 bogatstvo blagoserdіz pokazalъ є3si2, i4mže mS perstь njboži1lъ є3si2. Slavimъ tS, člvэkolю1bče, smotrenіz džbrazъ vi1dzщe zraka tvoegw2: si1mъ nevozbrannw vo є3demъ vh0dъ, sp7se, daruй rabHmъ tvoi6mъ, preziraz vs‰ pregrэšє1nіz.

I# nhnэ, glasъ }.

LeHnta desp0ta: Ўvэrsz ї}sъ sn7ъ tv0й, bcde, i3 bGъ našъ, dvA є3stestvA svo‰, ćkw ќbw člvёkъ ўmiraetъ, i3 ćkože bGъ vostaetъ. I# tS, bGomati, zak0nomъ є3stestvA ўmreti blagoizv0li, da ne nevBrnыmъ prividёnіe mni1tsz smotrenіe. Prešla bo є3si2 kъ nbcnэй stranЁ, nbcnaz nevёsto, ćkw t čert0ga selenіz tvoegw2 t zemli2 vzztA, njsvzti1sz vozdyhъ voshoždenіemъ tvoi1mъ, ćkw prosvэti1sz zemlS ržctv0mъ tvoi1mъ: predposыlaюtъ ґpcli, i3 ѓgGli pod8emlюtъ. Tёmže, pogrebše prečctoe tёlo tvoE i3 nadgr0bnoe pёnіe vospёvše, ўžasnw zrshu i3 so strahomъ glag0lahu: sіS i3zmёna desni1cы vhšnzgw, t0й bo posredi2 tebє2, i3 ne podvi1žešisz, no, q mnogopёtaz m™i, ne tstupaй nasъ naziraющi: mh bo lю1dіe tvoi2, i3 džvcы pažiti tvoeS, i3 i4mz tvoE prizыvaemъ, prossщe tebє2 radi spasenіz i3 velіz mi1losti.

Troparь, glasъ v7:

Prečctomu tvoemY džbrazu poklansemsz, blgjй, prossщe proщenіz pregrэšenій našihъ, hrtE b9e: v0leю bo blagovoli1lъ є3si2 pl0tію vzhti na krtъ, da i3zbaviši ±že sozdalъ є3si2, t rab0tы vražіz. Tёmže blagodarstvennw vopіemъ ti2: radosti i3sp0lnilъ є3si2 vs‰, sp7se našъ, prišedый spasti2 mjrъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ №:

Vъ ržctvЁ dёvstvo sohrani1la є3si2, vo ўspenіi mjra ne njstavila є3si2, bcde. Prestavilasz є3si2 kъ životY, m™i syщi životA: i3 moli1tvami tvoi1mi i3zbavlseši t smerti dyšы našz.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь džbraza, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, prazdnika bcdы.

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Blagodatь tvoS, sp7se, na nasъ i3zlіssz, vi1dimu bhvšu tebЁ, nepostiži1me, i3 prelesti tmA ўgasE: tёmъ vo svёtэ licA tvoegw2 stwpы2 našz napravi, da vъ zapovэdehъ tvoi1hъ hodsщe, tebE spod0bimsz ўzrёti, svёte nepristypnый. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Zrsщe voi1stinnu ѓgGlьskaz vHinstva prestavlenіe tvoE, pres™az vLčce čctaz, blgoslovennaz vsepёtaz bcde, i3myщe v0leю roždenna i3zъ tebє2, li1kъ ўčєni1kъ sobravšesz, sъ veselіemъ nošahu čestn0e vъ raй tёlo tvoE, hrtA poю1щe živodavca syщa vo vёki.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Sobeznačalьnый sn7ъ nc7Y i3 prevёčnый, i3 nevi1dimый suщestv0mъ, i3 newszzaemый, podъ lёtomъ bhvъ za mi1lostь neizrečennuю, njpi1sannыz pl0ti tvoeS, vLko, namъ njstavi sladkoe i3z8wbraženіe, na spasenіe dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Vъ rycэ nasъ radi vočelovёčšagwsz i3zъ tebє2 predavši dyšu, ćkw ziždi1telю tvoemY i3 bGu, kъ ži1zni netlёnnэй prestavilasz є3si2. Tёmže tS čestnw ўblažaemъ є3di1nu čctuю i3 neskvernuю, i3 bcdu vsi2 i4stinnw i3spovёdaющe, vzыvaemъ: hrtA moli2, kъ nemyže prestavilasz є3si2, spasti2 dyšы našz.

KanHnъ prazdnika bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 džbraza na ѕ7.

KanHnъ bcdы, kĐrъ kosmы2. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Preukrašennaz bžctvennoю slavoю sщ7ennaz i3 slavnaz, dv7o, pamztь tvoS, vs‰ sobrA kъ veselію vBrnыz, načinaющeй marіamэ, sъ li6ki i3 tmmpanы, tvoemY poю1щыz є3dinor0dnomu: slavnw ćkw proslavisz.

Da provoždaюtъ neveщestvennіi či1nove nebošestvennoe vъ sіHnъ bžctvennoe tёlo tvoE, vnezapu že stekšesz ґpclъ mn0žestvo t konє1cъ, bcde, tebЁ predstaša ѓbіe: sъ ni1miže, čctaz, tvoю2 čestnyю, dv7o, pamztь slavimъ.

PobBdnыz p0čєsti vzzlA є3si2 na є3stestvo2, čctaz, bGa r0ždši: nbače že pod0bzщisz tvorcY tvoemY i3 sn7u, pače є3stestvA povinyešisz є3stestvєnnыmъ zak0nwmъ: tёmže ўmerši, sъ sn7omъ vostaeši vёčnuющi.

KanHnъ džbraza, tvorenіe germana patrіarha, glasъ ѕ7, є3gHže kraegranesіe:

Napečatannagw tvoegw2, sp7se, zrёnіz počitaю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Pl0tski i3z8wbrazi1tisz po namъ, i4že prežde bezpl0tnый, blagovolenіemъ dž§imъ, ne tvergjйsz zraka, darovA namъ bžctvennoe i3z8wbraženіe.

Neizmёnnoe є3stestvo2, dž§ій predёlъ i3zvёstnэйšій, vъ čelovёčeskuю pl0tь prišedый svHйstva na zemli2 njstavilъ є4stь namъ, vozšedый na nebesA.

Koleblemoe lestію soproti1vnыhъ dostosnіe tvoE njpravdalъ є3si2, hrtE, čestnhmi tvoi1mi sію2 ўtverdi1vъ strtьmi2, i3 zraka i3z8wbraženіemъ.

Podobaše prinesti1sz kъ carstvuющemu vsёmi gr†dы, nb7sE i3 zemli2 gradъ, džbraza načertanіe: є4že džnъ voploщeйsz samodёtelьnw njmoči1lъ є4stь, carS i3 hrtolюbi1vыhъ pospэšenьmi.

BGor0dičenъ: T čctыhъ tvoi1hъ ložesnъ preestestvennэ pl0tь zai1mstvovavый, i4že vsBmъ podasй є4že bhti čelovёkwmъ, prenepor0čnaz, vi1dzšesz, ne tstyplь, i3dёže bЁ pervэe.

Katavasіa prazdnika: Preukrašennaz:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Sodёtelьnaz i3 soderži1telьnaz vsёhъ b9іz mydroste i3 si1lo, neprekl0nnu, nedvi1žimu cRkovь ўtverdi2, hrtE: є3di1nъ bo є3si2 s™ъ, vo s™hhъ počivazй.

ŽenY tS mertvennu, no pače є3stestvA i3 m™rь b9ію, vi1dэvše, vsenepor0čnaz, slavnіi ґpcli, ўžasnw prikasahusz rukami slavoю njblistaющeй, ćkw bGoprіstnoe selenіe vi1dzщe.

Posti1že rycэ dosadi1tєlьnыz derzagw, ўsэčenіemъ sydъ nanesъ, bGu sohranšu čestь, njduševlennomu kіvHtu, slavoю bžctvA, vъ nemže sl0vo pl0tь bhstь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Ndeždeю dobrodёteleй njdёzlъ є3si2, sp7se, čestnyю cRkovь, podvi1gnuvъ carevo serdce, zaщiщenіe vzыskati tvoegw2 pod0bіz.

NJbnaži1ti hotS dHbraz, i3 vremenemъ ўmaliti, i4že zavisti rodi1telь, rukamъ skvє1rnыmъ sі‰ predadE bezstydnэ: no njbliči1sz, vsye pomыšlsz.

Svёtlw radovašesz i3nogdA dv7dъ, likyz predъ kіvHtomъ s™hmъ: i3 nhnэ ski1ptrы prіemъ ўpravlsti carskіz, mn0žae raduetsz bžctvennomu i3zwbraženію.

TebЁ sozdavšemu čelovёka po džbrazu pervэe, vo є4že vowbrazi1lsz є3si2 ѓbіe za miloserdіe. Tёmъ prіemša tS voi1stinnu pod0bіe neizmёnnoe, so ѓgGlы, hrtE, slavimъ.

BGor0dičenъ: I#zъ k0rene vsskagw tsэщi2 praotca hotsй, tv0й sn7ъ, dv7o, prozsbšee preslušanіe, i3zъ čreva tvoegw2, čctaz, prіemletъ vsE čelovёčeskoe.

Kondakъ prazdnika bcdы, glasъ v7:

Vъ moli1tvahъ neusыpaющuю bcdu, i3 vъ predstatelьstvahъ neprel0žnoe ўpovanіe, gr0bъ i3 ўmerщvlenіe ne ўderžasta: ćkože bo životA m™rь, kъ životY prestavi, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Jkosъ: NJgradi2 mo‰ pomыšlє1nіz hrtE, m0й, i4bo stёnu mjra vospёti derzaю, čctuю m™rь tvoю2: na stolpЁ glagHlъ ўkrэpi1 mz, i3 vъ tsžkihъ mhslehъ zastupi1 mz: th bo vzыvaющыmъ, i3 prossщыmъ vёroю, molє1nіz i3spolnseši. Tы2 mnЁ ќbw daruй ljzhkъ prin0senъ, i3 p0mыslъ neposthdenъ: vsskoe bo dasnіe sіsnіz, t tebє2 nizposыlaetsz, svэtopodatelю, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Sэdalenъ džbraza, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

E#desskій carь vsёhъ cRS, ne ski1ptrы, nižE vHi, no mn0žєstva čudesъ sl0vomъ i3znossщago, poznavъ tS, molsše bGočelovёčnoe kъ sebЁ poluči1ti. Vo džbrazэ že ćkw ўzrё tz, vzыvaše: bGъ tы2 i3 gDь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Li1kъ bžctvennыhъ ґpclъ sobrasz, pogrebsti1 tz prečestnw, bcde vsečctaz: sъ ni1miže i3 ѓgGlьstіi či1ni vospэvahu prestavlenіe tvoE, vzыvaющe prehvalьnw. Sъ ni1miže i3 mы2 lюb0vію i3graющe, čctaz, hvalY tebЁ prin0simъ, glasы pёsnennыmi vёrnіi, i3 vopіemъ: raduйsz, predstatelьnice prisnočtyщihъ tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: RBči pror0kwvъ i3 gad†nіz voploщenіe prozvi1ša t dv7ы tvoE, hrtE: sіsnіe blistanіz tvoegw2, vo svёtъ kzhkwvъ i3zhdetъ, i3 vozglasi1tъ tebЁ bezdna sъ veselіemъ: si1lэ tvoeй slava, čelovэkolю1bče.

Vi1dite, lю1dіe, i3 čudi1tesz: gora bo s™az, i3 ćvstvennaz bGu, vъ nbcnыz nbi1tєli prevhšše vzemletsz, nebo zemn0e vъ nbcnoe i3 netlёnnoe selenіe vselsemo.

Ži1zni prisnosyщnыz i3 lyčšіz, smertь tvoS bhstь prehoždenіe, čctaz, t privremennыz kъ bžctvennэй voi1stinnu i3 neprohodi1mэй, prestavlsz tS, čctaz, vъ veselіi sn7a zrёti tvoego2 i3 gDa.

Vzsšasz dvє1ri nbcnыz, i3 ѓgGli vospёša, i3 prіstъ hrt0sъ dёvstva svoeS m™re sosydъ: heruvjmi pod8sša tS sъ veselіemъ, serafjmi že slavztъ raduющesz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla či1sta nj gDэ prazdnuющi.

Sladkoe ќbw s0lnce, njzarsющee nčesA: sladčaйšee že zrёnіe tvoegw2, hrtE, pod0bіz: ćkw to2 u5bo čyvstvєnnaz, sіe že ќmnaz svэtozarsetъ.

Krёpostь njskudЁ їsmailьteskaz: desni1cы bo nryžіz krtnagw vsE njgraždenіe deržavnomydrennый carь vъ svoeй zemli2 položi2.

Knszi vsi2 i3 sudіi6 zemli2, blagoslovi1te hrtA sъ pervosvzщє1nniki i3 s™i1tєli dnesь i3 vsёmi lюdьmi2, togw2 zrёnіz spod0blьšіisz.

BGor0dičenъ: Soblюdennu bhti tvoemY gradu, prečctaz, nevredi1mw, t našestvіz varvarskagw, moli1sz, m0limsz: se bo koli1kw nanь navBtnicы sozidaюtъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9ію i3 neizrečennuю dobr0tu dobrodёteleй tvoi1hъ, hrtE, i3spovёmъ: t prisnosyщnыz bo slavы, soprisnosyщnoe i3 v3postasnoe vozsіsvый sіsnіe, i3zъ dёvstvennыz ўtr0bы, syщыmъ vo tmЁ i3 sёni, vopl0щsz, vozsіslъ є3si2 slnce.

Ćkw na džblacэ, dv7o, ґpclьskій li1kъ nosi1mь, kъ sіHnu t konє1cъ, služi1ti tebЁ džblaku legkomu, sobirašesz: t nesže vhšnій bGъ, syщыmъ vo tmЁ i3 sёni, pravednoe vozsіS slnce.

Trybъ bGoprіstnіi ljzhcы bGosl0vnыhъ mužeй, blgoglasnэйše bcdэ vopіshu, i3sh0dnuю vozglašaющe pёsnь d¦omъ: raduйsz, netlёnnый i3st0čniče, b9іz živonačalьnagw i3 spasi1telьnagw vsBmъ voploщenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Malъ tebЁ gradъ prіsteliщe drevle pred8ugot0va, hrtE: є3g0že faddea prišestvіe nedygъ premэnsetъ, i3 ruki2 tvoeS pisanіe i3 bžctvennoe napečatanіe licA tvoegw2.

Blgodateй tvoi1hъ darov†nіz, hrtE, preumn0žišasz: ±že bo pervэe є3desa nёdrstvovavši hvalsšesz, n0vый že prіemši ri1mъ, raduetsz.

či gDni na pravєdnыz lю1di, i3 ќši na moli1tvu lюdeй blagočestivnomydrstvuющihъ, čtyщыmъ є3go2 pod0bіe blagolёpnw, samopi1sannoe.

BGor0dičenъ: Ўstavi, dv7o, vragHvъ nasto‰nіz č†staz, razruši2 sovёtы i4hъ, dostosnію tvoemY pomozi2: zri1ši bo ćkw tčazhomsz njѕl0blennіi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Morskjй pučinor0dnый ki1tovъ vnytrennій džgnь, tridnevnagw tvoegw2 pogrebenіz prowbraženіe, є3gHže їHna prbr0kъ pokazasz: spasenъ bo ćkw i3 predposlasz, nevreždenъ vopіsše: požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi.

Daetъ tebЁ ±že prevhše є3stestvA cRь vsёhъ bGъ: vъ ržctvё bo dv7u ćkože sohrani2, takw vo gr0bэ tёlo soblюdE netlёnno: i3 sproslavi bžctvennыmъ prestavlenіemъ, čestь tebЁ ćkw sn7ъ m™ri daruz.

Voi1stinnu tS ćkw svёtelъ svёщnikъ neveщestvennagw svёta, kadi1lьnicu zlatyю bžctvennagw ќglz, vo s™†z s™hhъ vseli2: ryčku i3 žezlъ, skrižalь bGopi1sannuю, kovčegъ s™hй, trapezu sl0va ži1zni, dv7o, ržctvo2 tvoE.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćtъ bhstь, no ne ўderžanъ vъ persehъ ki1tovыhъ їHna: tv0й bo džbrazъ nosS, stradavšagw, i3 pogrebenію davšagwsz, ćkw t čert0ga t ѕvёrz i3zhde. Priglašaše že kustwdji, hransщіi syєtnaz i3 lHžnaz, mi1lostь sію2 njstavili є3stE.

Krasnёйšій dobr0toю, sp7se, pače vsёhъ sыnHvъ čelovёčeskihъ: ѓщe bo ni vidёnіz i3msše, nižE dobr0tы vo vremz strti, no syщыmъ vs‰ prosvэщaše, i3 kvlsše tvoegw2 zraka vidёnіe: є3gHže pod0bіz na njbetšavšemъ rybэ i3z8wbraženіe, ćkože sokr0viщe namъ darovasz.

Krёposti nanesennыz t ґgarznskagw mn0žestva, ćkože t i3noplemennыhъ kіvHtъ ї}lю n0vomu, licA tvoegw2 nhnэ kъ semY dadE i3z8wbraženіe tvoE, hrtE, i3 slavu, ю4že stzžA: niže bo podobaše lžЁ, s™†z psHmъ predpometati.

Nevёduщu nj crtvіi tvoemъ nbcnэmъ, kъ nemyže nasъ blgjй i3zъ tlёnnыhъ i3 d0lu ležaщihъ vozvelъ є3si2, i4že neveщestvennыmi heruvjmы nepristypenъ snizšelъ є3si2 daže do ѓda, tvoego2 ґpcla ko ѓvgarю, hrtE, poslalъ є3si2, tainstvo ўmudrsющa.

BGor0dičenъ: T krёposti ruki2 tvoeS, sp7se, nhnэ njstahъ ѓzъ: no r†nы tvo‰ ўdali1lъ є3si2 t menє2, moli1tvami neiskusobračnw r0ždšіz tS, sl0ve: da ne njstaviši menE byreю grэh0vnoю pogružatisz, i3 lю1tэ plavati, є3di1ne i3zbavitelю.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vъ moli1tvahъ:

Neizrečennagw i3 bžctvennagw tvoegw2 kъ čelovёkwmъ smotrenіz newpi1sannoe sl0vo dž§ee, i3 džbrazъ nepi1sannый, i3 bGopi1sannый pobэdi1telenъ, vёduщe nel0žnagw tvoegw2 voploщenіz, počitaemъ togo2 lobыzaющe.

Jkosъ: Ўvэrsz čelovёkwmъ gDь vočlvёčenіz svoegw2 taйnu ўžasnuю, samopisyetъ bGomyžnый sv0й džbrazъ na ўbrysэ, i3 pervoobraznoe ќbw voznesъ t gorы2 є3leHnskіz, na prt0lэ sposaždaetъ dž§i, poklanstisz t beztэlesnыhъ ѓgGlъ. Pod0bію že pervoobraznagw namъ darovA poklanstisz: є3g0že njb8emlющe dušeю že i3 serdcemъ, počitaemъ togo2 lobыzaющe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Bezstydnэй ćrosti že i3 ngnю2, bžctvennoe želanіe soprotivlszsz, džgnь ќbw njrošaše, ćrosti že smэsšesz, bGoduhnovennoю slovesnoю prpdbnыhъ trivэщannoю cэvni1ceю, protivovэщaz musіk‡йskimъ nrganwmъ posredi2 plamene: preproslavlennый nc7є1vъ i3 našъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

BGodBlannыz skriž†li mwmseй, pi6sannыz bžctvennыmъ d¦omъ, ćrostію sokryšъ: no sego2 vLka, r0ždšuю nevreždennu vъ nbcnыz sohranь d0mы, nhnэ vnytrь vseli2. Sъ neю i3graющe vopіemъ hrtY, preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ kmmvalэhъ ўstы2 či1stыmi, musіkjйski že serdcemъ svёtlыmъ, dobroglasnoю trub0ю, vыs0koю mhslію, dv7ы i3 čctыz vъ nar0čitый i3zbrannый denь prestavlenіz, dёtelьnыmi pleщuщe rukami, vopіemъ: preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGomydrіi soberi1tesz lю1dіe: b9іz bo slavы selenіe t sіHna prestavlsetsz kъ nbcnomu žili1щu, i3dёže glasъ či1stъ prazdnuющihъ, glasъ neskazannagw radovanіz, i3 vъ veselіi vopію1щihъ hrt0vi: preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы vъ vavmlHnэ peщnagw plamene ne ўbosšasz, no posredЁ plamene vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Glag0lomъ ќbw vssku bolёznь, sl0ve b9ій, tgnalъ є3si2, po zemli2 hodsй: no ko n§eskomu prt0lu voshodsй, i3zwbraženіemъ i3scэlseši našu bolёznь.

Sl0vomъ vssčєskaz sozdavый, i3 vowbražsz vъ čuždee, zraka svoegw2 njstavilъ є4stь namъ sv0йstvєnnaz, ±že pod8emlющe, vъ radosti veseli1msz.

T vseS duši2 poiskavъ sv0йstva tvoegw2 napečatanіe vёrnый carь, ćkože i3skaše, takw i3 poluči2, gDi, vzai1mъ njbrёtъ bžctvennagw želanіz i3spolnenіe.

Kъ bGovidёnію džči ўgot0vimъ, i3 dost0йnw potщi1msz vi1dэti džbrazъ hrt0vъ vsečestnhй, vo spasenіe naše.

BGor0dičenъ: NJsuždenіz drevnzgw razrэši1sz čelovёčestvo ržctv0mъ tvoi1mъ: ts bo є3di1nu nb7sъ ši1ršuю njbrёtъ, vsenepor0čnaz, bGъ vъ tS vseli1sz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Plamenь njrošaющь prpdbnыz, ѕločesti6vыz že popalsющь, ѓgGlъ b9ій vsem0щnый, pokazA ntrokHmъ, živonačalьnый že i3st0čnikъ sodёla bcdu, tlю2 smerti i3 živ0tъ točaщu poю1щыmъ: sodёtelz є3di1nago poi1mъ i3zbavlennіi, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Glag0lы poslёdovahu bžctvennomu kovčegu svzщennomu, vsE mn0žestvo bGosl0vwvъ vъ sіHnэ: kamw i4deši nhnэ, ski1nіe, zovyщe, bGa živagw; ne prestaй priziraющi vёroю poю1щыz: sodёtelz є3di1nago poemъ i3zbavlennіi, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Ćkože vozdёvši rycэ, i3sh0diši, vsenepor0čnaz, rycэ, i4miže bGa nosi1la є3si2 pl0tію, so derznovenіemъ ćkw m™i reklA є3si2 kъ roždennomu: ±že mi2 dalъ є3si2, vo vёki sohrani2 vopію1щыz tebЁ: sodёtelz є3di1nago poemъ i3zbavlennіi, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Za zak0nы n§єskіz blažennіi vъ vavmlHnэ ю4nošы predbёdstvuющe, carю1ющagw njplevaša povelёnіe bezymnoe, i3 sovokypleni i4mže ne svari1šasz ngnemъ, deržavstvuющemu dost0йnuю vospэvahu pёsnь: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkože ќbw licemъ kъ licY nadёющesz tS gDa prіiti2, vsi2 grada i3zbrannэйšіi lю1dіe srёtenіe čudesno ti2 sotvorsюtъ. Ґrhіerewvъ bžctvennый predvodsй li1kъ, na i4hže ramэhъ nosi1mый, i3 kъ dostosnію tvoemY vlagaemь щedrый, poči1lъ є3si2 vъ hramэ m™re tvoeS.

ЎstA neѕl0bivыhъ dэteй kъ prbrokoubjйstvennomu tS drevle šestvuющa gradu pэsnosl0vzhu, no s0nmъ sob0riщa є3vreйskagw bezzak0nnый ўbjйstvennuю ryku vowružaše svirёpэющuю na tS. Nhnэ že zak0nnый gradъ, vsi2 kypnw predtekši ćkw sodёtelz tS zrS, raduetsz, prіemlz džbrazъ zraka tvoegw2.

Pače mwmsea bGovi1dca, bGopi6sannыz skriž†li prіemšagw, vozveli1čilsz є3si2 čestnhй mэstonačalьniče prіemъ čestn0e poslanіe b9іz sl0va, blažaщee tS blagočestію vёrovavšago, i4že nikakože vi1dэ čudodёйstvіz.

BGor0dičenъ: Pl0tь proizv0livый nosi1ti, veli1kagw sovёta dž§a ѓgGlъ, vo ўtr0bэ tvoeй, prečctaz, soveršennw dёйstvovasz: i3 tS m™rь d0lэ njpisA, čctaz, i3 i3stlёvšee njbnovi2 čelovёčeskoe є3stestvo2. E#g0že blgoslovi1mъ vsi2 ćkw ziždi1telz, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Pobэždaюtsz є3stestvA ўstavы vъ tebЁ, dv7o či1staz: dvctvuetъ bo roždestvo2, i3 živ0tъ pred8wbručaetъ smertь: po roždestvЁ dv7a, i3 po smerti živA, spasaeši pri1snw, bcde, naslёdіe tvoE.

Divlshusz ѓgGlьskіz si6lы, vъ sіHnэ smotrsющe svoego2 vLku, ženskuю dyšu rukami nossщago: preči1stw bo r0ždšeй, sыnolёpnw provozglašaše: grzdi2, čctaz, sъ sn7omъ i3 bGomъ proslavlena bydi.

NJprsta li1kъ ґpclьskій bGoprіstnoe tёlo tvoE, so strahomъ zrsщe, i3 glasomъ velіimъ vэщaющe: vъ nbcnыz d0mы kъ sn7u voshodsщi, spasaeši pri1snw, bcde naslёdіe tvoE.

I$nъ.

Їrm0sъ: Stranstvіz vLčnz, i3 bezsmertnыz trapezы na g0rnэmъ mёstэ, vыs0kimi ўmы2, vёrnіi, prіidi1te, nasladi1msz, vozšedša sl0va, t sl0va nauči1všesz: є3g0že veličaemъ.

I#zblevA na tS nar0dъ nerazymnый, sp7se, i3 vmёstw blagodёtelьstva, bezmBstnaz derzostnэ ti2 protzžE: no mы2, i5že daleče tstosщіi, strtьmi2 tvoi1mi sыnopoloži1homsz.

P0moщь na vragi2, blagočesti6vыmъ i3 vBrnыmъ podaždь lю1demъ, ćkw znamenіe pl0ti tvoeS, ćkože newbori1moe, vLko, stzžavše njgraždenіe, si1mi da vi1dztъ spasenіe svoE.

braze neizmёnnый n§ь, sіsnіe slavы prisnosyщnagw svёta, pečatь vhšnzgw, sl0ve, si1lo i3 mydroste, tS bGosl0vzщыmъ blagopremэni1telь bydi.

BGor0dičenъ: Vi1dэno bhstь na zemli2 ploton0snoe sl0vo, sugybo є3stestv0mъ i3zъ tebє2, vsenepor0čnaz, vozdanіemъ bžctvA, vъ є3di1noй v3postasi, nesmёsnэ soedini1vsz smэšenію: є3g0že slavimъ.

Svэti1lenъ džbraza.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Svёtъ nevečernій, hrtE, prosvэti2 nasъ licA tvoegw2 zrakomъ, i3 svёtlosti s™hhъ spod0bi, є3gdA ssdeši vozdati komyždo po dэlHmъ є3gw2, moli1tvami r0ždšіz tS bcdы. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Q koli6ka veli6čіz tebЁ si1lьnый sotvori2, t nepl0dnыz bo rodilasz є3si2, rodila že є3si2 dv7a, i3 dv7a paki prebhvši: prebыvaeši že po smerti, smerti vhšši, čctaz, i3 ne njstavlsющi mjra, nj mjrэ m0lišisz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы džbraza, na d7. Glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

I$že vo zracэ b9іi bGъ shй, ćkw slavы sіsnіe, i3 i3z8wbraženіe dž§ee, za miloserdіe bezmёrnoe, hotёnіemъ bžctvennыmъ džbrazъ vi1dэnъ bhstь, rabA nosi1vъ zrakъ. Segw2 pod0bіe є3di1nъ, ćkože vёstь samъ, i3zvёstnw vowbrazi2 bGonačertannw, vъ pod0bіi licA svoegw2: є3gHže prišestvіemъ, sovokupi2 sъ čelovёki ѓgGlъ mn0žestvo, i3 prosvэti2 mjrъ vi1dimый i3 nevi1dimый. Dvaždы.

I$že bGovidёnіemъ i3nogdA zadnihъ, mwmseovo licE proslavivый bGъ, i3 tёmъ bGonačertannый zak0nъ poslavъ, nevёruющыmъ ї}lьtєskimъ lю1demъ, sE prіi1de ćkw t є3gĐpta, t zemli2 i3nor0dnыz prišedъ, vo hrtoimeni1tый gradъ n0vыhъ lюdeй, bžctvennыmъ načertanіemъ pervoobraznagw є3gw2 strašnagw džbraza. E#g0že licemъ kъ licY vi1dэti spodoblsemіi slavimъ.

I$že crtvuzй tvarію vseю, niщetY v0lьnuю prіemь, njbogaщaetъ b9estv0mъ, poznavšihъ є3gw2 gDьstvo: tёmže i3 ko ѓvgarю bGonačertanna pi1smena poslavъ, prossщemu spasenіz i3 zdravіz semY, є4že t pod0bіz tvoegw2 zraka bžctvennagw. E#gHže prišestvіe radostnw prazdnuющe nhnэ, vozveseli1msz vёroю, prosvэщenіe počerpaющe.

Slava, glasъ t0йže:

Da kaplюtъ džblacы sladostь, i3 g0rы da vzыgraюtsz radostnw, nj preslavnыhъ veli1čіihъ hrtA bGa našegw: včera bo na favHrstэй gorЁ svёtъ njblistA b9estvA, ўvэrsz ў§nikHvъ verhHvnыz, mwmsea že i3 i3lію2 so slavoю predstavi, togo2 svidёtelьstvuющihъ zak0nomъ njbladaющa, i3 živhmi i3 mertvыmi vladsщa. Dnesь posredi2 vselennыz, svэtozarnoe vowbraženіe vozsіS, ўvэrsz vssčєskaz, ćkw t0й є4stь vočlvёčivыйsz bGъ našъ, є3myže vopіemъ: slava, hrtE, člvэkolю1bію tvoemY.

I# nhnэ, glasъ №:

Podobaše samovi1dcєmъ sl0va i3 slugamъ, i3 є4že po pl0ti m™re є3gw2 ўspenіe vi1dэti, konečnoe є3li1kw na neй tainstvo: ćkw da ne t0kmw є4že t zemli2 sp7sovo voshoždenіe ќzrztъ, no i3 r0ždšіz є3go2 prestavlenію svidёtelьstvuюtъ. Tёmže tsю1du bžctvennoю si1loю sobravšesz, sіHna dostig0ša, i3 na nb7o i3dyщuю predsыlahu, vhššuю heruv‡mъ: є4йže i3 mы2 sъ ni1mi poklansemsz, ćkw molsщeйsz nj dušahъ našihъ.

Slavosl0vіe veli1koe. Po tris™0mъ troparь džbraza. Slava, i3 nhnэ, prazdnika bcdы.

Na lіturgji, Blžє1nna prazdnika, pёsnь №, na d7, i3 džbraza, pёsnь ѕ7, na d7.

Prokjmenъ glasъ d7:

Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, ćkw di6vna sotvori2 gDь.

Stjhъ: Vi1dэša vsi2 koncы2 zemli2 spasenіe bGa našegw.

Ґpclъ kъ kolossaєmъ, začalo ©n: i3li2 kъ korjnfznwmъ, začalo ro7g.

Taže, rzdovhй ґpclъ.

Ґllilyіa, glasъ d7: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki.

E#đlіe luki2, začalo m7i t polY.

Pričastenъ: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki.

Slyžba s™agw dіomi1da poetsz na povečerіi.

KanHnъ s™agw dіomi1da. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Svёtomъ njzarsemь tris0lnečnыmъ, razrэši2 mrakъ, blženne, nerazymіz moegw2: ćkw da vospoю2 svэton0snuю tvoю2 pamztь, i3 i3spravlenіe žitіS tvoegw2.

Strasteй neprіstenъ p0mыslъ sodёlavъ, prіsteliщe, slavne, kvi1lsz є3si2 d¦a, i3 i3stoči1lъ є3si2 i3scэlenій puči1nu, vsю2 potoplsющuю nedygwvъ skvernu.

Ži1zni želaz bezkonečnыz, čašu smertnuю, prehvalьne, i3spi1ti potщalsz є3si2, ю4že i3 poluči1lъ є3si2, ćkože vёstь zvavый tS kъ vэncY neuvzdaющemu, myčeniče nepobэdi1mый.

BGor0dičenъ: Grade njduševlennый cRS, vsenepor0čnaz, strannoe roždestvo2 i3 bžctvennoe ўspenіe pokazavšaz, gradъ tv0й t vsskagw trysa i3 padenіz, pokaži2 nevredi1mь.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Neizglag0lannыmъ i3 bžctvennыmъ rukodёйstvomъ njčiщaz str†sti čelovёkwvъ, t bGa darovalsz є3si2 vBrnыmъ vračь i3zrsdenъ, i3 moli1tvennikъ teplъ, tS čtyщыmъ, prebogate.

Vъ pytь svidёnій tvoi1hъ tekY, i3 tvoeй pod0bzsz strasti v0lьnэй, myčenikъ vzыvaše, na zakolenіe vlek0mь, kъ tebЁ є3di1nomu bGu našemu.

Slavnый myčenikъ dіomi1dъ, nasъ sozvavъ taйnw na trapezu dnesь, predlagaetъ strad†nіz svo‰ ćkože brašno neveщestvennoe, vёrnіi, prіidi1te, nasladi1msz.

BGor0dičenъ: Gradъ tv0й seй, t vsskagw trysa i3 padenіz, čctaz, ćkw na tS, bGoblagodatnaz, vozloženъ є4stь, i3zbavi, i3 vъ mi1rэ sohrani2 i3 є3dinomhslіi, bGonevёsto.

Sэdalenъ s™agw, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

DarHvъ bžctvennыhъ i3sp0lnenъ, dyšъ pokazalsz є3si2 vračь i3 tэlesъ, i3 myčeničeskimъ blagoslavіemъ njbogati1vsz ćvэ, raduzsz prešelъ є3si2 ko nbi1telemъ prisnoživHtnыmъ. Tёmže svztyю tvoю2 prazdnuющe pamztь, vzыvaemъ: pomzni2 nasъ tS čtyщihъ, bGomydre i3 prebogate.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Sl0vo bžctvennagw razuma, ćkw rэkY nosS vъ serdcы, potopi2 prelesti pot0ki, i3 jdwlьskuю krёpostь do koncA pogruzi2 myčenikъ dіomi1dъ slavnый.

VozsіS ćkw s0lnce na zemli2, zareю dobrodёteleй, i3 čudesъ bogatstvomъ, i3 prosvэti2 vёrnыhъ pravosl†vnыz sob0rы, myčenikъ dіomi1dъ vsemydrый.

Vračestvo2 bezmezdno tv0й hramъ, vsBmъ vёroю pritekaющыmъ kvi1sz, preblženne, i3 zabralo tverdo carskomu gradu, ўpražnsz našє1stvіz i3noplemennыhъ vr†gъ.

BGor0dičenъ: Stranno tvoE ržctvo2, ćkw i3 čestn0e ўspenіe pokazasz, prenepor0čnaz, blgoslovennaz: є4že gradъ tv0й počitaetъ, i3noplemennыhъ i3zbэgaz vredwvъ, teplыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Kvi1lsz є3si2 bezъ kr0ve myčenikъ dostočydenъ, bezъ bolёzneй vэnečnikъ, bezъ ćzvъ pobэdi1telь i3zrsdenъ, polki2 vragHvъ nizlagaz tvoi1mi pHdvigi, dіomi1de blaženne.

Svёtъ tebЁ vozsіS syщu pravednu neugasi1mый, segH že suprygъ, bGomydre, tebЁ veselіe poslёdova, ćkw pravu i3myщu dyšu, vsBmъ poslёduющu sp7sa povelёnієmъ.

Svёta lišaюtsz ќbw tэlesnagw muči1teli, tvoю2 glavY po konči1nэ tsёkšіi: no duševnіi svэtozarnw zBnicы tverzaюtsz, hrtY vёroю pristyplьše, dіomi1de čydnый.

BGor0dičenъ: Zabralo i3mёz carskій gradъ, tS cRi1cu i3 gpcžY, pobэždaetъ varvarwvъ ѕvэri1na stremlє1nіz, i3zbavlsetsz vsskihъ napasteй, rastetъ i3 ўtverždaetsz, bGomati vsenepor0čnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Tvoi1hъ pHdvigъ tečenіemъ pogruzi1lъ є3si2 vragA bezpl0tnago, i3 čudesъ tvoi1hъ i3stočenіemъ njmыvaeši strasteй mnogovi6dnыz skvє1rnы, dostočydne.

Bžctvennыmi dыh†nіi dvi1žimь, vhšnimъ manovenіemъ njkormlsemь, kъ ti1homu pristaniщu pravэ dosti1glъ є3si2, nj nasъ moli1sz, myčeniče prehvalьne.

Strasteй p†žiti potreblsюtsz neizglag0lannыmъ rukodёйstvіemъ tvoi1mъ, slavne, i3 tgonsetsz p0lkъ demwnskій bžctvennыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ myčeniče prisnoblaženne.

BGor0dičenъ: NJ tebЁ, dv7o, hvalimsz, tob0ю t vr†gъ i3zbavlsemsz, nadёznіemъ tvoi1mъ našestvіz ne ўboi1msz vr†gъ i3noplemennыhъ, vospэvaющіi tS.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

I$stinnый i3 nepobэdi1mый strastoterpecъ, blagočestіz i3 blagodati nbcnый tai1nnikъ ćvlьsz, dіomi1de preslavne, pobэdi1vъ muči1telz, i3 pobэdon0secъ bhvъ, vэncы6 pobёdnыmi proslavisz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Tsёčena bhvši glavA tvoS, svёtъ njblistA suem{drыmъ, ю4že ćkw ži1vu vi1dэvъ, ўstыdёsz muči1telь, ўmerщvlenъ ўm0mъ, ne razumё že vopi1ti, preslavne: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sovleklsz є3si2 ўmerщvlenіz, slavne, ri1zы ѕloobraznыz, vъ bezsmertіz ndeždu krasnY blagodatію njbleklsz. Tёmže vLcэ tvoemY vopіeši raduzsz: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ngnemъ terpёnіz popali1lъ є3si2 veщnuю lestь vragHvъ: bGosіsnna že ѕvэzdA kvi1lsz є3si2 i3scэlenій, myčeniče, njblistaz lučы2 zovyщыmъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: CRi1ca mjra r0ždšaz cRS hrtA, i3zbavi tli2 i3 trysa, i3 kzы6kъ nai1tіz, carstvuющій gradъ, vLčce, blgoslovenъ, poю1щій, pl0dъ čreva tvoegw2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь. TogdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

N0gi čestnы6z tvo‰, strastoterpče, ko stezsmъ mučenіz napravišasz: h0dztъ že nhnэ raduющesz vo stranЁ živyщihъ, premydre vъ raйstэй pi1щi. Tёmže i3 sošedšesz čti1mъ, vospэvaющi hrtA vo vёki.

I#spletesz tebЁ vэnecъ netlёnіz, tverdw podvi1gšusz i3 pobэdi1všu ѕmjz ѕlonačalьnago, myčeniče dostohvalьne, i3 stradalьčeskій li1kъ tS prіstъ, gDa p0йte, vopію1щa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Čudesъ i3spuщaeši lučы2, bžctvennoю njdёznъ, myčeniče, si1loю, ўstavlseši bolBzni, rэši1ši nedygi, tgonseši dyhi luk†vыz, vopіS: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Mn0gimi prilHgi grэh0vnыmi prekloneni, kъ tvoemY neprekl0nnomu pokr0vu pribэgaemъ: ўtverdi2 rabы6 tvo‰, na str†sti ўkrэpi2, i3 t trysa i3 glada i3 kzы6kъ našestvіz, dv7o, i3zbavi tvoE stado, ćkw na tS vozloženo є4stь.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblažennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

NJbrёlъ є3si2 vozmezdіe trudHvъ gorЁ tebЁ ўgot0vlьšuюsz pi1щu, i3dёže vodvorszsz, ўkrašenъ myčeničeskimi dobr0tami, naslaždaešisz ziždi1telz tvoegw2 krasotы2, prosS, myčeniče, čtyщыmъ tS njčiщenіz i3 ѕHlъ i3zbavlenіz.

St0lpъ dobrodёteleй, i3 vёrы ўtverždenіe, zabralo nedvi1žimo, i3 stэnA neprekloni1ma, pokazalsz є3si2, myčeniče, cRkvi hrt0vэ, i3 rэkA i3scэlenій, i3stočaz t0ki vračevanіz bezmezdna lюb0vію tvorsщыmъ tvoю2 pamztь, preslavne.

Tgnalъ є3si2 t zemli2 jdwlьskoe bezb0žіe, potrebi1lъ є3si2 mglY, i3 kъ nevečernэй zari2 preloži1lsz є3si2 svэtonačalьnыz ži1zni, є3sže kvlenіz, slavne, pervэe stzžalъ є3si2, tonydnыmi sі‰nіi njzarsemь, i3 radosti prisnosyщnыz i3spolnszsz.

BGor0dičenъ: Grade b9ій, vъ džnьže samъ vseli1sz, voi1stinnu nepokolebi1mый, i3zbavi stado tvoE trysa, dv7o, i3 padenіz, varvarskagw plэnenіz, ngnS i3 mečA vragHvъ, t vsskagw, prečctaz, njѕloblenіz, teplыmъ ko hrtY predstatelьstvomъ tvoi1mъ.

Stіhi6rы s™agw dіomi1da, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

I#scэli1ti str†sti, tgoni1ti nedygi, prognati dyhi luk†vыz, dёйstvomъ s™agw d¦a, preblženne, spod0bilsz є3si2, potrebi1vъ myžeski є4llinskіz slyžbы, protivlenіemъ stradanіz, myčeniče vэnčen0sče, sograždani1ne ѓgGlwmъ, strastoterpcєmъ є3dinoselьniče.

P0dvigomъ podvizalsz є3si2, i3 tečenіe skončalъ є3si2, i3 vёru, slavne, soblю1lъ є3si2, i3 kъ bGu tšelъ є3si2, darovanіe čudesъ t negw2 prіemъ: i3 pobёdы vэnecъ neuvzdaemый, ćkw nepobэdi1mь m§nikъ, ćkw vhšnzgw crtvіz naslёdnikъ, nj mjrэ moli1sz.

Slava:

Vъ puti2 mučenіz tvoegw2, ćkw vъ bogatstvэ krasyzsz dіomi1dъ, gDi, v0leю tvoeю, sv0й dyhъ vъ rycэ tvoi2, hrtE, predadE, ўsёčenъ vъ glavY, i3 po konči1nэ blžennэй bhvъ nastavnikъ i4stinnый bezbHžnыmъ, njslёpšыmъ i3 preslavnw vёroю prozrёvšыmъ.

I# nhnэ: vmёstw bGor0dična, i3li2 krtobGor0dična, poemъ:

Dost0йno є4stь.

Ѓщe hramъ nerukotvorennagw džbraza, i3li2 nastostelь i3zv0litъ, tvori1mъ bdёnіe.

Na malэй večerni stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Počitaz sp7sъ člvёčeskій džbrazъ, vowbrazi1sz po namъ, neprel0žnый čelovёčestvomъ, i3 ćkw samuю i4stinu svoegw2 prečctagw džbraza daleče syщыmъ poslA, priloženіemъ ўbrysa. Dvaždы.

VozvodS na pervowbraznoe sp7sъ, džbrazъ ґdamovъ, pop0lzšійsz, na zemli2 sъ čelovBki poživE: zri1mь že i3 njszzaemь, i3 njpisyemь newpi1sannый suщestv0mъ.

NJbnovlsetъ tvarь njbetšavšuю sp7sъ, vъ rabій džbrazъ njblečesz i4stinoю, ґ ne prividёnіemъ, i3 samowbraznoe na čertanіe lю1bzщыmъ predadE na poklonenіe.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

Prekloni1lъ є3si2 nb7sA, nepostiži1me gDi, sšelъ є3si2 vo črevo dv7ыz, newpi1sanne, bhvъ i3z8 neS člvёkъ suщestv0mъ že i3 є3stestv0mъ, da spaseši čelovёčestvo kraйnіz radi tvoeS mi1losti.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Pal0mski toržestvyemъ, duh0vnw veselsщesz, sъ dv7domъ vopію1щe: znamenasz dnesь na nasъ svёtъ licA tvoegw2, gDi.

Stjhъ: Znamenasz na nasъ svёtъ licA tvoegw2, gDi.

Vъ kmmvalэhъ duh0vnыhъ vospleщemъ raduющesz, i3 čestnw pred8usrsщemъ vLčnzgw džbraza s™0e i3zwbraženіe.

Stjhъ: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki.

T vost0ka kъ zapadu so slavoю prin0sitsz, spasi1telьnagw zraka toždewbraznaz pečatь, sіsz ćkw slnce nezahodi1mo.

Slava, i3 nhnэ:

Podaždь pэvcє1mъ džbraza prečctagw tvoegw2, q gDi, krёpostь na bori1telz, i3 grэhHvъ njstavlenіe, moli1tvami čctыz bGomatere.

Troparь, glasъ v7:

Prečctomu tvoemY džbrazu poklansemsz, blgjй, prossщe proщenіz pregrэšenій našihъ, hrtE b9e: v0leю bo blagovoli1lъ є3si2 pl0tію vzhti na krtъ, da i3zbaviši, ±že sozdalъ є3si2, t rab0tы vražіz. Tёmъ blagodarstvennw vopіemъ ti2: radosti i3sp0lnilъ є3si2 vs‰, sp7se našъ, prišedый spasti2 mjrъ.

Na veli1cэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

I$že vo zracэ b9іi bGъ shй, ćkw slavы sіsnіe, i3 i3zwbraženіe dž§ee, za miloserdіe bezmёrnoe, hotёnіemъ bžctvennыmъ džbrazъ vi1dэnъ bhstь, rabA nosi1vъ zrakъ. Segw2 pod0bіe є3di1nъ, ćkože vёstь samъ, i3zvёstnw vowbrazi2 bGonačertannw, vъ pod0bіi licA svoegw2. E#gHže prišestvіemъ sovokupi2 sъ čelovBki ѓgGlъ mn0žestvo, i3 prosvэti2 mjrъ vi1dimый i3 nevi1dimый. Dvaždы.

I$že bGovidёnіemъ i3nogdA zadnihъ, mwmseovo licE proslavivый bGъ, i3 tёmъ bGonačertannый zak0nъ poslalъ, nevёruющыmъ ї}lьtєskimъ lю1demъ, sE prіi1de ćkw t є3gĐpta, t zemli2 i3nor0dnыz prišedъ, vo hrtoimeni1tый gradъ n0vыhъ lюdeй, bžctvennыmъ načertanіemъ pervoobraznagw є3gw2 strašnagw džbraza: є3g0že licemъ kъ licY vi1dэti spodoblsemіi, slavimъ.

I$že crtvuzй tvarію vseю, niщetY v0lьnuю prіemь, njbogaщaetъ bžctv0mъ, poznavšihъ є3gw2 gDьstvo. Tёmže i3 ko ѓvgarю bGonačert†nna pi1smena poslavъ, prossщemu spasenіz i3 zdravіz semY, є4že t pod0bіz tvoegw2 zraka bžctvennagw. E#gHže prišestvіe radostnw prazdnuющe nhnэ, vozveseli1msz vёroю, prosvэщenіe počerpaющe.

I$nы stіhi1rы, glasъ ѕ7:

GDi, i4že b9estv0mъ vs‰ i3spolnszй, blagostію kъ čelovёkwmъ ўedini1vsz, є3di1nъ t dvoю2 prošedъ t čctыz, nevi1dimь shй vi1dэnъ bhlъ є3si2, zraka že plotskagw sotvorseši džbrazъ: є3g0že prіi1mše, na nemъ poklansemsz tebЁ ćkw vLcэ, sodёtelz poznavše. Dvaždы.

GDi, nepostiži1moe smotrenіe, є4že t vёka pronarečennoe, prišedъ naznamenueši, i3 to2 ўvэrsz pisanіz radi, є4že ko ѓvgarю, tv0й pokazalъ є3si2 mjrovi džbrazъ, i3sp0lnilъ є3si2 vssčєskaz radosti. I# nhnэ ўkrašaeši vэnecъ carski, i3 ўstroseši, i3 njbnovlseši paki namъ džbrazъ: blgoslovenъ є3si2, sp7se, pomi1luй nasъ.

GDi, proslavlєna nepostiži1magw sošestvіz tvoegw2 dэlA, vъ vhšnihъ i3 zemnhhъ vi1dэvše, vozneseni bhhomъ, tS, i4že vъ nёdrэhъ dž§ihъ, zraka njbrэt0homъ džbrazъ tv0й, i3zbavlsemsz t strasteй є3gw2 radi, njživlsemsz, sp7se, ѕmjz stropti1vago ўmerщvlsemъ, čtyщіi tS na nemъ vLku: blgoslovenъ є3si2, sp7se, pomi1luй nasъ.

Slava, glasъ }:

Člvэkolю1bče vLko, veli1ka tvoegw2 smotrenіz bezdna: vъ r0dы bo rodHvъ tvoE blgodёtelьstvuz sozdanіe, prečctagw tvoegw2 licA zrakъ i3z8wbrazi1vъ, ѓvgarю vёrnomu poslalъ є3si2, vozželavšu tS vi1dэti, po bžctvY heruvjmы nevi1dimago. Ćkw da tv0й džbrazъ zrsщe, nasъ radi vopl0щšagwsz, i3 postradavšagw v0leю, kъ tvoeй lюbvi2 raspalaemsz, ю4že na nasъ i3zlіslъ є3si2, veli1kіz radi tvoeS mi1losti.

I# nhnэ, glasъ t0йže.

Dэvi1čestіi li1cы dnesь taйnw ndrY dv7ы i3 m™re džkrestъ predstostъ, i3 dyšы prvdnыhъ njbstupi1vše cRi1cu slavztъ: džvi ќbw ćkw darъ dёvstvo, vmёstw mĐra prin0sztъ: džvi že neveщestvennoe pёnіe sъ dobrodёtelію prin0sztъ. Podobaetъ bo m™ri b9іi ćkw cRi1cэ, carskimi dobrodёtelьmi, svэtlosіsющimi dormnosi1tisz: sъ ni1miže i3 mы2 žitіE či1stoe sovnesše, i3zhdemъ kъ pogrebenію syщіz m™re bGa našegw, pёnьmi i3 pёsnьmi duh0vnыmi soglasnw ю5 ўblažaющe.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Vtoragw zak0na čtenіe. (GlavA d7.)

RečE mwmseй kъ lю1demъ: nhnэ slhši, ї}lю, njpravd†nіz i3 sudьbы6, є3li6ka ѓzъ naučY vasъ dnesь tvori1ti, da ži1vi bydete, i3 sohrani1te i3 sotvori1te, ćkw sіS premydrostь vaša, i3 razumъ predъ vsёmi kzhki, є3li1cы ѓщe ўslhšatъ njpravd†nіz sі‰, i3 rekytъ: sji lю1dіe mydri i3 hud0žni, i3 kzhkъ veli1kій seй. Ćkw gDь, bGъ našъ є4stь vo vsёhъ, i4že ѓщe togo2 prizovemъ. I# nhnэ vnemli1te sebЁ vesь d0mъ ї}levъ, i3 sohrani1te dyšы svo‰ ѕэlw2, i3 ne zabydite vs‰ slovesA, ±že vi1dэša džči vaši, i3 da ne tstypztъ t serdecъ vašihъ vo vs‰ dni6 životA vašegw. I# prived0ste shnы vašz, i3 shnы sыnHvъ vašihъ vъ denь, vъ džnьže staste predъ gDemъ bGomъ vъ hwri1vэ, vъ denь, vъ džnьže rečE gDь ko mnЁ: soberi2 vъ cRkovь lю1di, i3 da ўslhšatъ glag0lы mo‰, ćkw da navhknutъ bostisz menє2 vo vs‰ dni6, є3li1ki poživytъ nni2 na zemli2, i3 shnы svo‰ da naučatъ. I# pristupi1ste i3 staste podъ gor0ю, i3 gorA gorsše ngnemъ daže do nb7sE, tmA, sumrakъ i3 dhmъ. I# glag0la gDь bGъ kъ vamъ na gorЁ t sredы2 ngnS. Glasъ slovesъ є3gw2 vы2 slhšaste, i3 pod0bіz ne vi1dэste: no glasъ. I# vozvэsti2 vamъ zavёtъ sv0й, i4že zavэщA vamъ tvori1ti. I# mnЁ zavэщA gDь vo vremz džno, nauči1ti vasъ njpravdanієmъ i3 sudьbamъ, tvori1ti vamъ t† na zemli2. Glag0la gDь kъ vamъ na gorЁ vъ hwri1vэ t sredы2 ngnS.

Vtoragw zak0na čtenіe. (GlavA є7.)

SobrA mwmseй vs‰ lю1di ї}lьtєskіz, i3 rečE kъ ni6mъ: slhši, ї}lю, vsёhъ njpravdanій moi1hъ, i3 sudebъ moi1hъ, є3li1kw ѓzъ glag0lю vo ќši vašz: vo dni6 thz nauči1tesz i5mъ i3 sohrani1ti |, i3 sotvori1ti. GDь bGъ zavэщA vamъ zavёtъ vъ hwri1vэ, ne є3di6nыmъ ntcє1mъ vašыmъ zavэщA gDь zavёtъ seй, no i3 vamъ: licemъ kъ licY glg0la gDь vъ hwri1vэ i3zъ sredы2 ngnS na gorЁ. Ѓzъ že stoshъ meždY gDemъ i3 vami vo vremz džno, vozvэsti1ti vamъ glg0lы gDni, glg0lz: ѓzъ є4smь bGъ tv0й, i3zvedhй tS i3zъ zemli2 є3gĐpetskіz, i3zъ d0mu rab0tы, ne sytь b0zi i4ni razvэ menє2: ѓzъ bo є4smь gDь bGъ tv0й revni1telь, tvorS mi1lostь thszщami lю1bzщыmъ mS i3 hransщыmъ zapwvэdi mo‰. I# bhstь ćkw ўslhšaste glasъ posredi2 ngnS, i3 gorA gorsše ngnemъ, i3 pristupi1ste ko mnЁ vsi2, i3 rek0ste: sE pokazA gDь bGъ našъ namъ slavu svoю2, i3 glasъ slhšahomъ posredi2 ngnS: vъ denь džnъ vi1dэhomъ: ćkw vozglg0letъ gDь bGъ kъ čelovёku, i3 ži1vъ bydetъ, i3 nhnэ ne ќmretъ. Ćkw pogubi1tъ nы2 džgnь veli1kій seй, ѓщe priloži1mъ poslyšati glasъ gDa bGa našegw i3 є3щE, ќmremъ: kaz bo pl0tь, i3li2 kto2 slhša glasъ bGa glg0lющa posredi2 ngnS, i3 ži1vъ bydetъ; I# slhša gDь bGъ glasъ slovesъ glag0lющihъ ko mnЁ, i3 rёhъ kъ ni6mъ zapwvэdi, njpravd†nіz i3 sudы2, є3li1kw zapovёda vamъ gDь bGъ: da ўboitesz vsёhъ njpravdanій є3gw2, da mi1lostivъ bydetъ, i3 ўmn0žitesz na zemli2. Slhši, ї}lю, gDь bGъ našъ, gDь є3di1nъ є4stь. I# vozlю1biši gDa bGa tvoego2 t vsegw2 pomыšlenіz tvoegw2, i3 t vsegw2 serdca tvoegw2, i3 t vseS duši2 tvoeS, i3 t vseS krёposti tvoeS. I# togw2 ўboi1šisz, i3 tomY є3di1nomu poslyžiši, i3 kъ nemY prilэpi1šisz, i3 i4menemъ є3gw2 klenešisz, i3 ўgHdnaz є3mY sotvori1ši: da dobro2 tebЁ bydetъ.

Carstvъ tretіihъ čtenіe. (GlavA }.)

StA solomHnъ predъ licemъ žertvennika gDnz, predъ vsёmъ sob0romъ ї}levыmъ: i3 vozdёvъ rycэ svoi2 na nb7o, i3 rečE: gDi b9e ї}levъ, nёstь bGъ, ćkože tы2 na nb7si2 gorЁ, i3 na zemli2 d0lэ. Ѓщe bo nb7o i3 nb7o nb7sE ne dovlёюtъ tebЁ: kakw d0mъ seй, є3g0že sozdahъ i4meni tvoemY; nbače i3 pri1zriši na moli1tvu moю2, gDi b9e ї}levъ, ўslhšati molє1nіz i3 moli1tvu, є4юže rabъ tv0й m0litsz predъ tob0ю kъ tebЁ dnesь. Da bydutъ džči tvoi2 tverstы na d0mъ seй denь i3 n0щь, na mёsto sіE, nj nemže glg0lalъ є3si2: bydetъ i4mz moE tamw, є4že ўslhšati moli1tvu, є4юže m0litsz rabъ tv0й na mёstэ semъ, vo dni2 i3 n0щi: I# poslyšati molьbы6 rabA tvoegw2, i3 lюdeй tvoi1hъ ї}lz. I# є3li6ka ѓщe pom0lztsz kъ tebЁ na mёstэ semъ, i3 tы2 ўslhšiši na mёstэ žili1щa tvoegw2 na nb7si2: i3 sotvori1ši, i3 mi1lostivъ bydeši i5mъ.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №:

Prіidi1te, vёrnыhъ sovokuplenіe, prіidi1te, li1kъ sostavimъ, vъ nar0čitomъ prazdnicэ slavnagw prenesenіz, bGomyžnagw džbraza sp7sova, i3 vozopіi1mъ: blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDne, džbrazъ i3 načertanіe pervoobraznagw. Blagoslovi2 nasъ tvoi1mъ kvlenіemъ i3 cerkovь soblюdi2 t є4resi, vъ neйže vёrnw poklansemtisz.

Monašєskaz mn0žєstva dnesь ўserdnw soberi1tesz, na srёtenіe džbraza, rukami čelovёki sozdavšagw, dobrodёtєli tomY vmёstw darHvъ prinossщe, poю1щe i3 glag0lющe: da znamenaetsz na nasъ svёtъ licA tvoegw2, gDi. Togw2 si1loю sohrani2 stado tvoE, v0lki t‰žkіz tgonS, ўmirenіe podaS vselennэй i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Raduйsz, carstvuющій grade, slava bo gDnz na tebЁ vozsіS, prišestvіemъ ўbrysa, nebesъ prostrannэйšagw: є3desa bo ne njstavlь, kъ tebЁ prinesesz, dёйstvuz čudesA presl†vnaz, i3 progonS dyhъ lukavstvіz. V0instvu blagočesti1vomu na varvarы podaS krёpostь, stэna že i3 zabralo bыvaetъ, vёroю tomY poklansющыmsz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7.

Nёdrъ ne tluči1vsz n§eskihъ, mnogomi1lostive gDi, sъ čelovёki poži1lъ є3si2, ćkože podobaše, i3spolnsz tvoegw2 člvэkolю1bіz, t vэkHvъ taйnu sokrovennuю, i3 nemoщь ponesъ čelovёčeskuю, neprel0žnw vъ nю2 njbleksz, t prisnodv7ы bcdы: i3 prečctagw tvoegw2 zraka vowbraženіe namъ na njsvzщenіe njstavilъ є3si2, ўžE kъ strti v0lьnэй got0vzsz, slava mn0gomu tvoemY nj nasъ miloserdію.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Na g0ru včerA vLka vozvedE ±že nj petrЁ, predъ ni1mi prewbrazi1sz, kvlsz bžctvA svёtlostь, i3 zari2 nesozdannыz: i3 dnesь namъ pokazA svoE vowbraženіe. E#myže poklansemsz, i3 lюb0vію cэlyemъ, slavzщe smotrenіe ї}sa člvэkolю1bca i3 sp7sa dyšъ našihъ.

Stjhъ: Znamenasz na nasъ svёtъ licA tvoegw2, gDi.

Padše pokloni1šasz na gorЁ s™ёй verh0vnіi, vLku ćkw ўzrёša, zarю2 njbnaži1vša bžctvennыz svёtlosti, i3 nhnэ mы2 pripadaemъ nerukotvorennomu džbrazu, pače s0lnca sіsющu, slavzщe darovavšago namъ sego2 na ўtэšenіe, ї}sa člvэkolю1bca i3 sp7sa dyšъ našihъ.

Stjhъ: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki.

Ўbэli1vъ njčernёvšій čelovёčь džbrazъ, sozdatelю, na favHrэ pokazalъ є3si2, petrY i3 sыnHmъ gr0mwvыmъ, temlz somnёnіe є4že nj krtЁ i3 strti, i3 svёtlosti nakazyz vtoragw tvoegw2 prišestvіz. I# nhnэ nasъ, člvэkolю1bče, blagoslovi2, i3 njsvzti2 njzarenіemъ, gDi, prečctagw tvoegw2 džbraza.

Slava, glasъ ѕ7:

GDi, voploti1lsz є3si2, ćkože voshotёlъ, i3zv0lilъ є3si2 vosprіsti niщetY našu, i3 bogatstvo blagoserdіz pokazalъ є3si2, i4mže mS perstь njboži1lъ є3si2. Slavimъ tS čelovэkolю1bče, smotrenіz džbrazъ vi1dzщe zraka tvoegw2: si1mъ nevozbrannw, є4že vo є3demъ vh0dъ, sp7se, daruй rabHmъ tvoi6mъ, preziraz vs‰ pregrэšє1nіz.

I# nhnэ, glasъ }:

LeHnta despota: Ўvэrsz ї}sъ sn7ъ tv0й, bcde, i3 bGъ našъ, dvA є3stєstvA svo‰, ćkw ќbw čelovёkъ ўmiraetъ, i3 ćkože bGъ vostaetъ, i3 tS, bGomati, zak0nomъ є3stestvA ўmreti blagoizv0li, da ne nevBrnыmъ prividёnіe mni1tsz smotrenіe: prešla bo є3si2 kъ nbcnэй stranЁ, nbcnaz nevёsto, ćkw t čert0ga selenіz tvoegw2 t zemli2 vzztA. NJs™i1sz vozdyhъ voshoždenіemъ tvoi1mъ, ćkw prosvэti1sz zemlS ržctv0mъ tvoi1mъ: predposыlaюtъ ґpcli, i3 ѓgGli pod8emlюtъ. Tёmže, pogrebše prečctoe tёlo tvoE, i3 nadgr0bnoe pёnіe vospёvše, ўžasnw zrshu, i3 so strahomъ glag0lahu: sіS i3zmёna desni1cы vhšnzgw, t0й bo posredi2 tebє2, i3 ne podvi1žešisz. No, q mnogopёtaz m™i! Ne tstupaй, nasъ naziraющi: mh bo lю1dіe tvoi2, i3 džvcы pažiti tvoeS i3 i4mz tvoE prizыvaemъ, prossщe tebє2 radi spasenіz i3 velіz mi1losti.

Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь, glasъ v7:

Preči1stomu tvoemY džbrazu:

Prečctomu tvoemY džbrazu poklansemsz, blgjй, prossщe proщenіz pregrэšenій našihъ, hrtE b9e: v0leю bo blagovoli1lъ є3si2 pl0tію vzhti na krtъ, da i3zbaviši ±že sozdalъ є3si2, t rab0tы vražіz. Tёmže blagodarstvennw vopіemъ ti2: radosti i3sp0lnilъ є3si2 vs‰, sp7se našъ, prišedый spasti2 mjrъ. Dvaždы.

I# ўspenіz №.

Na ќtreni. Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Blgodatь tvoS, sp7se, na nasъ i3zlіssz, vi1dimu bhvšu tebЁ, nepostiži1me, i3 prelesti tmA ўgasE: tёmъ vo svёtэ licA tvoegw2 stwpы2 našz napravi, da vъ zapovэdehъ tvoi1hъ hodsщe, tebE spod0bimsz ўzrёti, svёte nepristypnый. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Li1kъ bžctvennыhъ ґpclъ sobrasz, pogrebsti1 tz prečestnw, bcde vsečctaz: sъ ni1miže i3 ѓgGlьstіi či1ni vospэvahu prestavlenіe tvoE, vzыvaющe prehvalьnw. Sъ ni1miže i3 mы2 lюb0vію i3graющe, čctaz, hvalY tebЁ prin0simъ, glasы pёsnennыmi vёrnіi, i3 vopіemъ: raduйsz, predstatelьnice prisnočtyщihъ tS.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Sobeznačalьnый sn7ъ nc7Y i3 prevёčnый, i3 nevi1dimый suщestv0mъ, i3 newszzaemый, podъ lёtomъ bhvъ za mi1lostь neizrečennuю njpi1sannыz pl0ti tvoeS, vLko, namъ njstavi sladkoe i3z8wbraženіe na spasenіe dyšъ našihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Zrsщe voi1stinnu ѓgGlьskaz vHinstva prestavlenіe tvoE, pres™az vLčce čctaz, blgoslovennaz vsepёtaz bcde, i3myщe v0lю roždenna i3zъ tebє2, li1kъ ў§ni6kъ sobravšesz, sъ veselіemъ nošahu čestn0e vъ raй tёlo tvoE, hrtA poю1щe živodavca syщa vo vёki.

Pripёvъ: Veličaemъ tS, živodavče hrtE, i3 počitaemъ prečctagw licA tvoegw2 preslavnoe vowbraženіe.

I$no veličanіe: Veličaemъ tS, živodavče hrtE, i3 čti1mъ džbrazъ tv0й s™hй, i4mže nasъ spaslъ є3si2 t rab0tы vražіz.

Pal0mъ i3zbrannый: Velій gDь i3 hvalenъ ѕэlw2:

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Ne ktomY sёtovanіe na licЁ ґdamovэ, vo ґdama njblekšusz togo2 sozdavšemu, i3 licA pod0bіemъ sebE vsBmъ kvlsющu, i3 kъ lюbvi2 podvi1žuщu, blagočesti1vыhъ sostavlє1nіz, є3dinoglasnw vopi1ti: slava, člvэkolю1bče, kraйnemu tvoemY shoždenію. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Vozopjй, dv7de: čto2 seй prazdnikъ, є3g0že vospёlъ є3si2 drevle vъ kni1zэ pal0mstэй; ćkw dщerь bGootrokovi1cu i3 dv7u, preloži2 ю5 na džnы nbi1tєli hrt0sъ, i4že i3zъ neS bezъ sёmene r0ždsz: i3 segw2 radi raduюtsz matєri i3 dщє1ri, i3 nevBstы hrtHvы, vopію1щe: raduйsz prestavivšazsz kъ vhšnemu crtvію.

Stepє1nna № ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki.

Stjhъ: Vi1dэša vsi2 koncы2 zemli2 spasenіe bGa našegw.

E#đlіe luki2, začalo m7i t polY.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

GDi, voploti1lsz є3si2, ćkože voshotёlъ, i3zv0lilъ є3si2 vosprіsti niщetY našu, i3 bogatstvo blagoserdіz pokazalъ є3si2, i4mže mS perstь njboži1lъ є3si2. Slavimъ tS, člvэkolю1bče, smotrenіz džbrazъ vi1dzщe zraka tvoegw2: si1mъ nevozbrannw vo є3demъ vh0dъ, sp7se, daruй rabHmъ tvoi6mъ, preziraz vs‰ pregrэšє1nіz.

KanHnъ ўspenіz №-gw glasa, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 džbraza dvA kanHna na }.

KanHnъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Tverzemъ ўstA čelovёcы, i3 ljzhkъ ўzsni1mъ, vъ nar0čitый denь prazdnika našegw, kvlenіe bžctvennagw džbraza hrtA bGa našegw svёtlw slavzщe.

Svёtъ prevёčnый dž§a i3spolnsz slovesA, nbraznopod0bіemъ pl0ti prežde vi1dэnъ bhstь čelovёkwmъ: nhnэ že kvi1sz džbrazomъ nerukotvorennыmъ, bžctvennagw voploщenіz svёtъ njblistaz namъ.

Skazati hotS svoю2 blagodatь vhšnій, prіstъ rabій džbrazъ nasъ radi, i3 na ўvэrenіe є3stestvA čelovёčeskagw, zraka pod0bіe vBrnыmъ dnesь darovA.

BGor0dičenъ: Skazanіe dnesь voi1stinnu bGočelovёčnagw tvoegw2 ržctvA poznahomъ, tS čtyщe, vsečctaz, spod0bleni bhvše vi1dэti zraka džbrazъ nerukotvorennый r0ždšagwsz i3zъ tebє2.

Drugjй kanHnъ. Glasъ ѕ7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Voln0ю morsk0ю, skrhvšago drevle goni1telz muči1telz, podъ zemleю skrhša spasennыhъ džtrocы: no mы2, ćkw ntrokovi6cы, gDevi poi1mъ: slavnw bo proslavisz.

Svhše blgodatь bžctvennaz, mjrъ nhnэ zemnhй njzarsющi, svoi1mi darov†nіi napolnsetъ vospэvaющыz: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

Podobaše prinesti1sz kъ carstvuющemu vsёmi gr†dы, nb7sE i3 zemli2 cRS, džbraza načertanію: є4že džnъ vopl0щsz samodёlьnw njmoči2, careй hrtolюbi1vыhъ pospэšenьmi.

BGoz†rnыz luči2 i3spolnshu, vsE ўzsnsющe, i3 ўkrašaющe čelovёčeskoe suщestvo2, t džbraza i3shodsщe, є3g0že pokrыvaюtъ serafjmi slavoю hrt0voю.

BGor0dičenъ: Vozvraщaema kъ zemli2, i4že t zemli2, bGoblagodatnaz, prelestію vragA: na ts bo sošedšago vopl0щši bGa pače ўmA, t zemli2 vzemši, kъ nb7si2 vozneslA є3si2.

Katavasіa: Preukrašennaz:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

VLka shй po suщestvY, soedini1vsz sъ rabы6 pl0tію, i3 naše dёtelьstvuz razli1čnw spasenіe, hrtE, є4že i3 nhnэ promыšlsz, svoi1mъ džbrazomъ vi1dэnъ bhlъ є3si2 nami.

E#desъ čestnёйšій gradъ, čestnhй bžctvennый džbrazъ tv0й, i4že tverdый zal0gъ vёrы radi prіstъ: carskій že tv0й gradъ, darъ ćkw lyčšій prіemletъ nhnэ.

Živ0tъ v3postasnый nhnэ vkusi2 smerti plotskjz, є4юže živ0tъ i3stoči1lъ є3si2 mє1rtvыmъ, vostanіemъ tvoi1mъ, hrtE: nhnэ že ćkw životA hodataz, zraka džbrazъ tv0й p0dalъ є3si2 namъ.

BGor0dičenъ: I#zъ tebє2 spasenіe, i5že sytь vъ mjrэ, vozsіS prežde pl0tію, nhnэ že živ0tъ kvi1sz vъ mjrэ vBrnыmъ, hodataйstvomъ tvoi1mъ, svэton0snoe prišestvіe prežde nbraznagw pod0bіz hrt0va.

I$nъ.

Їrm0sъ: TebE na vodahъ povёsivšago vsю2 zemlю newderži1mw tvarь vi1dэvši na l0bnэmъ vi1sima, ќžasomъ mn0gimъ sodrogašesz, nёstь svstъ, razvэ tebє2, gDi, vzыvaющi.

TebE sotv0ršago čelovёka po džbrazu pervэe, vъ džnьže vowbrazi1sz ѓbіe za miloserdіe, prіemša voi1stinnu pod0bіe neizmёnnoe, so ѓgGlы, hrtE, slavimъ.

Tы2 želaющыmъ blagopristypenъ, i4щuщыmъ že vsBmъ blagoposlušli1vъ, щedre, za mn0guю blagosthnю, є3sže radi približenіemъ, vLko, krasotЁ tvoegw2 račenіz čudi1msz.

Ўstavilъ є3si2 mёstnomu knszю žel†nіz, є4že kъ tebЁ lюb0vь, vkypэ že i3 nedygъ, ti1himъ tvoi1mъ podanіemъ, vsedёtelьnoю deržavoю tvoeю, vi1dэvšu tS, sp7se, vo i3z8wbraženіi.

BGor0dičenъ: Mёsto tS gDne, vsepёtaz, dv7dъ prednapisA, hotsщee kvi1tisz: i4že bo nikakože vmэsti1mый, vъ tvoE črevo vmэsti1sz, i3 njblagaetsz pl0tію veщnoю neveщestvennый.

Kondakъ ўspenіz, i3 jkosъ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Sšedый sъ nb7sE za miloserdіe mi1losti, blagoutr0bne sp7se, pl0ti tvoeS pres™hz dnesь preči1stый zrakъ, gradu čtyщemu tS, i3 lю1demъ hrtoimeni6tыmъ sokr0viщe p0dalъ є3si2, ćkw tverdo vseoryžіe: t negHže počerpaющe njsvzщenіe, sego2 vёroю teplэ prіi1memъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, pod0benъ t0йže:

Vъ rycэ sn7a tvoegw2 i3 bGa nhnэ predavši dyšu svztyю, ni tёlo že njstavila є3si2 vo gr0bэ: ćkože bo prіstъ ži1znь vsёhъ, si1ce po smerti kъ životY prestavlьšisz, bcdu tS i4stinnuю vёduщыmъ i3stočaeši živ0tъ vёčnый.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Plotopod0bnый bžctvennый džbrazъ, pl0tію pribli1žšagwsz čelovёkwmъ, prіi1de kъ novoizbrannomu ї}lю, ćkw i3zъ є3gĐpta dnesь, i3 prosvэщaetъ koncы2.

BGovidёnіz slavы drevle temnw tvoi1hъ zadnihъ spod0bisz mwmseй prosi1vъ: n0vый že ї}lь licemъ nhnэ vъ licE tS i3zbavitelz vi1ditъ ćsnw.

Vi1dite č{dnaz vsi2 lю1dіe, i3 d¦0vnw nhnэ vozveseli1tesz, hrtA poю1щe darovavšago namъ, ćkw mnogocёnnoe bogatstvo, svoegw2 zraka vowbraženіe.

BGor0dičenъ: Ćkw na džblacэ ќbw drevle hrt0sъ kvi1sz na zemli2 syщыmъ, sэdS na tvoє1ю rukY: nhnэ že naposlёdokъ lю1demъ čtyщыmъ tS, vsečctaz, bžctvennыmъ džbrazomъ kvi1sz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Na krtЁ tvoE bžctvennoe i3stoщanіe provi1dz ґvvakymъ, ўžassz vopіsše: tы2 si1lьnыhъ presёklъ є3si2 deržavu, blže, priwbщazsz syщыmъ vo ѓdэ, ćkw vsesi1lenъ.

I$že carskimъ blagolёpіemъ njbloženi nhnэ, i5že t negHže carstvovati ўčini1šasz, slavzщe, blagolёpnoe t pod0bіz vidёnіe є3gw2 prіemlюtъ.

I$že prbr0kwmъ žadaemый pervэe sp7sovъ zrakъ, lю1dіe zrstъ, vsёmi ўblažaemый, vъ samodёйstvіi nerukotv0rnэ vowbraženый.

Knszi vsi2 i3 sudіi6 zemli2 blagoslovi1te hrtA sъ pervosvzщє1nniki i3 svzti1tєli dnesь i3 so vsёmi lюdьmi2, i5že togw2 zrёnіz spod0blennіi.

BGor0dičenъ: Prisnosyщnagw tS m™rь hrtA čelovёkwmъ poznavšыmъ blaženstvo nbcnoe i3sprosi2, i5že tvoE neizrečennoe ržctvo2 vёrnw pэsnosl0vztъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Vospleщemъ dnesь rukami, i3 voskli1knemъ hvalє1nіz gDevi: se bo voi1stinnu prіi1de, i3 kvi1sz vs‰ njzarsz vBrnыz, bžctvennыmъ pod0bіemъ čctыz pl0ti є3gw2.

Prosvэti1sz dnesь pravoslavnыhъ s0nmiщe: є3retjčeskій že p0lkъ da posrami1tsz, poklansemь vi1dz nerukotvorennый džbrazъ, pl0tію namъ i3zbavitelz predl0žšійsz.

Taйna veli1ka prišedšee toržestvo2: svёtъ bo licA gDnz mjrovi provozsіS, blagoustr0ennыmъ džbrazomъ, i3 bGočertannыmi samagw2 ruki2 bžctvennыmi pisanій, i4miže ўkrэpi1sz prežde ѓvgarь.

BGor0dičenъ: Da kaplюtъ nhnэ svhše džblacы zemnы6mъ sladostь, hodataйstvomъ tvoi1mъ, dv7o: mjrъ bo ўщedri tv0й sn7ъ i3 bGъ, r0gъ vBrnыmъ spasenіz dnesь darovA, sv0й bžctvennый džbrazъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Kъ tebЁ ќtrennюю, miloserdіz radi sebE i3stoщi1všemu neprel0žnw, i3 do strasteй bezstrastnw prekl0nšemusz, sl0ve b9ій, mi1rъ podaždь mi2 padšemu, člvэkolю1bče.

Ne vъ bagrzni1cэ, ne vъ červleni1cэ, ni vъ vэncЁ čestnэ, bžctvennіi vэncen0scы, no nj gDэ bz7э krassщesz raduюtsz. E#gHže dobr0tu zrsщe ўkrašaюtsz.

Na pravєdnыz džči gDni lюdeй, i3 ќši na moli1tvu lюdeй, blagočestnw mydrstvuющihъ, čtyщыmъ є3gw2 pod0bіe blagolёpіz samopi1sannoe.

Nhnэ zrsщe neizmёnnagw bGa i3 sp7sa, i3 neizčertaemagw zraka vi1dъ, čelovёčeskoe vi1dэti predstostъ, ćkw njduševlennu pritekati i3 prosvэti1tisz.

BGor0dičenъ: Ni čistotY pokolebavši čctыmъ tvoi1mъ ržctv0mъ, i3 m™i poznalasz є3si2, ѓщe i3 m™rskoe ne pod8sla: nbos bo na tebЁ, bGomati, soveršaše bžctvennoe hotёnіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Mє1rtvыmъ živ0tъ vozsіS, slэpы6mъ svёtъ ўžE prišestvova, nemoщnы6mъ lю1tэ vračevstvo2 tverzesz, i3 vsBmъ spasenіe dnesь pribli1žisz.

Stranstvuetъ vsskъ razumъ, neveщestvenna zraka vi1dz bžctvennый džbrazъ hrt0vъ vowbraženъ nhnэ ćsnw, i3 prosvэщenіe i3stočaz poklansющыmsz є3mY.

Pytь hrt0vъ ўgot0vimъ, i3 nhnэ njsanna hrtY zovyщe: blgosloveno b9іz slavы i4mz, є4že na džbrazэ b9estvennэ ćvlьšeesz syщыmъ na zemli2.

BGor0dičenъ: Znaemo kvi1sz stranamъ, bGomati čctaz, spasenіe, vowbraženіe sp7sa našegw r0ždšagwsz i3zъ tebє2 vi1dэti tvoi1mъ hodataйstvomъ nhnэ spod0bihomsz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćtъ bhstь, no ne ўderžanъ vъ persэhъ ki1tovыhъ їHna: tv0й bo džbrazъ nosS, stradavšagw i3 pogrebenію davšagwsz, ćkw t čert0ga t ѕvёrz i3zhde, priglašaše že kustwdji, hransщіi syєtnaz i3 lHžnaz, mi1lostь sію2 njstavili є3stE.

Soderži6mыz vredomъ čelovёki, i3 podpadšыz vъ tlёnіe, ne prezrЁ sterpёti, sodёtelю i3 njbnovi1telю r0da, no i3zlіsvъ sebE vhšnій i3 ćvlьsz vъ pod0bіe moE i3 smirenіe, nazdA premydrэ, dobr0tu podavъ mi2 pervoobraznuю.

Nevёduщu nj crtvіi tvoemъ nbcnэmъ, kъ nemyže nasъ blagjй, tlBnnыz i3 d0lu ležaщыz vozvedE, i4že neveщestvennыmi heruvjmы nepristypenъ, sni1de že mi2 do ѓda, tvoego2 ґpcla ѓvgarю carю2, hrtE, poslalъ є3si2, tainstvo ўvэrsющa.

Vi1dэvъ tvoego2, sl0ve, i3 mydroste, vsesi1lьnago nc7A, nevi1dimago bGa, netstypnэ prežde vBkъ, džbraza vsečelovэkozračna, divlsšesz, bGa vёdый, pl0tь i3 kr0vь i3 dyšu ќmnu prіemša tS, mёstnый načalьnikъ.

BGor0dičenъ: Nevёrіemъ nj bžctvennэй, sotv0ršimъ є3go2, dv7o, strašnэй zapovэdi, rodonačalьnika bezsmertna, vsegubi1telь premэni1lъ є4stь: ži1zni že podatelz syщыmъ r0ždši, netlёnіemъ nasъ є3di1na si1loю ўtverdi1la є3si2.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vъ moli1tvahъ:

Neizrečennagw i3 bžctvennagw tvoegw2 kъ čelovёkwmъ smotrenіz, newpi1sannoe sl0vo dž§ee, i3 džbrazъ nepi1sannый, i3 bGopi1sannый pobэdi1telenъ, vёduщe nel0žnagw tvoegw2 voploщenіz, počitaemъ togo2 lobыzaющe.

Jkosъ: Ўvэrsz čelovёkwmъ gDь vočlvёčenіz svoegw2 taйnu ўžasnuю, samopisyetъ bGomyžnый sv0й džbrazъ na ўbrysэ, i3 pervoobraznoe ќbw voznesъ t gorы2 є3leHnskіz, na prest0lэ sposaždaetъ dž§i, poklanstisz t beztэlesnыhъ ѓgGlъ, pod0bію že pervoobraznagw namъ darovA poklanstisz: є3g0že njb8emlющe dušeю že i3 serdcemъ, počitaemъ togo2 lobыzaющe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi, pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz, poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Vsskъ gradъ raduetsz prazdnuz vёrnw sъ n0vыmъ sіHnomъ: cRь bo є3gw2 kr0tkw prišelъ є4stь ne na žrebsti, ćkože prežde, na džbrazэ že, spasaz vёroю poю1щыz: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Rёčь bžctvennaz bezpl0tnыhъ i3sp0lnisz, i5že glasa gDnz ўslhšavše prežde, nhnэ vi1dэhomъ njbli1čіe є3gw2, ćsnw prosvэщaemi svэtodatelьnыmi sі‰nіi togw2 kvlenіz.

Veselstsz sъ zemnhmi nbcnaz, i3 sraduюtsz vsёhъ svzthhъ mn0žestvo. Monasi i3 prostji, bogatіi i3 ўb0zіi prazdnuюtъ, ćvlьšusz dnesь bžctvennomu džbrazu.

BGor0dičenъ: Svzщennicы vъ pravdu njblechtesz, i3 vsi2 prpdbnіi vozraduйtesz svёtlw: sE ќbw ўgot0va svэti1lьnikъ namъ hrt0sъ, є4že džbraza svoegw2 bGodёlьnoe pod0bіe, є4že prіstъ t dv7ы.

I$nъ.

Їrm0sъ: Neizrečennoe čydo: vъ peщi2 i3zbavivый prpdbnыz džtroki i3zъ plamene vo gr0bэ mertvъ bezdыhanenъ polagaetsz, vo spasenіe nasъ poю1щihъ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

Kъ bGovidёnію džči ўgot0vimъ, i3 dost0йnw potщi1msz džbrazъ vi1dэti hrt0vъ vsBmъ čestnhй, vo spasenіe namъ poю1щыmъ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ćkože na favHrskuю g0ru voznosi1mi, vosh0dnыmi nčesы2 ўmA zarю2 svёtlu vъ bGovočelovёčenіi hrt0vэ vi1dzщe, є3dinompostasnэ, vъ dvy že є3stєstvY bGosl0vzщe є3go2 vo vёki.

Prazdnuющihъ i3 veselsщihsz, ўserdnw že nj gDэ vsёhъ glasъ, pёnіe naše da sostavitsz, i3 da i3sp0lnitsz soglasnw poю1щihъ: i3zbavitelю b9e blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Vъ dёvstva ćkw svэtlA є3di1na dobr0tahъ, sodёtelz bыlA є3si2 pitatelьnica, skvernu našu vsю2 njči1stila є3si2, bGorodi1telьnice, syщuю t grэhA vopію1щihъ: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Soveršenъ shй po suщestvY bGъ i3 člvёkъ vi1dэnъ bhstь, soveršennw spasaz po nboemY svo‰ voi1stinnu svHйstva: ćkw bGъ bo čelovёčeskій džbrazъ ўvэrsz, bezpl0tnэ vowbrazi2, є3g0že namъ ćkw stёnu i3 pokr0vъ darovalъ є4stь.

Voznesi2 r0gъ, b9ій sl0ve, i3spovёdaющihъ tS bGa i3 člvёka, i3 bGonačertannomu džbrazu poklansющihsz, i4mže živ0tъ vёčnый vsBmъ darovasz vBrnыmъ, i3 ўprazdni2 pog†nskaz šat†nіz, tvoeS nevёduщihъ bžctvennыz si1lы.

Svёtitsz n0vaz cRkovь, slavы bo svёtъ vozsіslъ є4stь, plotopodobozračnoe nbli1čіe bGa našegw: bezpl0tnoe že ўkrasi2, є3di1nъ ćkože vёstь samъ, licE svoE prosvэti1vъ, na spasenіe lюdeй hrtoimeni1tыhъ.

BGor0dičenъ: Vsю2 njs™i1lъ є4stь tvarь, prežde t s™agw tvoegw2 vozsіS čreva, dv7o, no prevozsіslъ є4stь togw2 pače dnesь, ćkw t nezahodi1mыhъ ćvlьšusz, togw2 bžctvennomu džbrazu, t zemli2 poganskіz preslavnw, davъ na spasenіe vBrnыmъ lю1demъ i3 gradu.

I$nъ.

Їrm0sъ: St0lpъ ѕl0bы bGoproti1vnыz bžctvennіi džtrocы njbliči1ša: na hrta že šataющeesz bezzak0nnыhъ sob0riщe sovёtuetъ tщє1tnaz, ўbi1ti poučaetsz živ0tъ deržaщago dlanію. E#g0že vsS tvarь blagoslovi1tъ, slavzщi vo vёki.

Po bžctvennomu є3stestvY, sp7se, shй vsBmъ nevi1dimь, po čelovёčeskomu že, ѓщe i3 vi1dimь čelovёkъ, pi1sanъ bezъ šarHvъ, vowbrazi1vъ sebE prosvэщenіemъ tvoegw2 licA samozri1magw, tvoegw2 rabA ne liši1lъ є3si2, poю1щa: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Samonačertannoe pervoobraznoe sp7sa i3z8wbraženіe podobozračno, bGodёtelьnый džbrazъ zrsщe, i4že vsёmi vladsщій i3zbrannый, so blagogovёnіemъ i3 čestію, ćkw nadёющіisz nanь pokrыvaюtsz i3 ўtverždaюtsz.

Pače mwmsea bGovi1dca bGopi6sannыz skriž†li prіemšagw, vozveli1čilsz є3si2 čestnhй mэstonačalьniče, prіstъ čctn0e poslanіe b9іz sl0va, blažaщee tS, blagočestію vёrovavša, i4že nikakože vi1dэ čudodёйstvіz.

BGor0dičenъ: Vo dvoю2 є3stєstvY nesmёsnw, bGomati, є3di1nu v3postasь voploщennagw t prečctыhъ tvoi1hъ kroveй vi1dzщe, bGa že i3 člvёka i3spovёduemъ, tog0že t nc7A bezlёtna prežde vёkъ, bezstrastnw i3 neslіsnnw roždenna.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Raduйsz taйnw, b9ій hrtolюbi1vый nhnэ veli1kій grade: kъ tebё bo prіi1de crtvuzй vseю tvarію, bžctvennagw radi njbli1čіz pervoobraznagw pod0bіz, i3 tebE i3zv0lilъ є4stь i3zbrati sebЁ vъ žili1щe.

Poemъ bGu pёsnь blagodarnuю, i3zv0livšemu bogatstvo preveli1ko namъ podati, stёnu newbori1mu, i3 neblaznenno ўtverždenіe, bGovowbražennый zrakъ bžctvennыz pl0ti є3gw2: є3g0že čtyщe vёrnіi veličaemъ.

Q pače ўmA čudesъ tvoi1hъ, gDi, ±že sotvori1lъ є3si2 namъ na tS nadёющыmsz. Ćkože bo i3mёlъ є3si2 neizrečenno ržctvo2, takw i3 stranno vsBmъ pokazalъ є3si2 vowbraženіe zraka tvoegw2 nedorazumэvaemoe: є3g0že čtyщыz nы2 i3zbavi t vsskagw gnёva.

BGor0dičenъ: VыsotA voi1stinnu, i3 glubinA neizrečenna tvoeS taйnы, čctaz: ćkože bo i3zhde neskazannw i3zъ tebє2 vhšnій, takw i3 vi1dэnъ bhstь, dnesь prišedъ kъ namъ bezpl0tnыmъ svёtomъ zraka є3gw2, pl0tію smёšsz veщi sъ zemnhmi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Čestnёйšuю heruv‡mъ, i3 slavnэйšuю bez8 sravnenіz seraf‡mъ, bezъ i3stlёnіz bGa sl0va r0ždšuю, syщuю bcdu tS veličaemъ.

Dobr0ta nedomhslima voi1stinnu, kras0tъ krasnёйši pače є3stestvA, sE zri1tsz dost0йnw želaющыmъ, pritecemъ li1ca njsvzщaющe.

StэnA i3 ўtverždenіe deržavno, nryžіe mi1rno, zabralo newbori1mo, nevredi1mo vsёmi hitrostьmi2 soproti1vnыmi, njgraždenіe gradu našemu darovasz.

braze neizmёnnый n§ь, sіsnіe slavы prisnosyщnagw svёta, pečatь vhšnzgw, sl0ve, si1lo i3 mydroste, tS bGosl0vstvuющыmъ blagopremэni1telь bydi.

BGor0dičenъ: Ўstavila є3si2 ponošenіe ženamъ, vzzlA є3si2 t čelovBkъ, i3 potrebi1la є3si2 klstvu, i3stoči1la є3si2 vsBmъ radostь i3 blagoslovenіe, dv7o prečctaz bGorodi1telьnice.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Svёtъ nevečernій hrtE, prosvэti2 nasъ licA tvoegw2 zrakomъ, i3 svёtlosti s™hhъ spod0bi, є3gdA ssdeši vozdati komyždo po dэlHmъ є3gw2, moli1tvami r0ždšіz tS bcdы. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, ўspenіz.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

Ґpcli, t konє1cъ sovokyplьšesz zdЁ, vъ gefsіmanjйstэй vesi pogrebi1te tёlo moE: i3 tы2, sn7e i3 b9e m0й, prіimi2 dyhъ m0й.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz, prečestnhй džbraze, ѓgGlы poklansemый, i3 ґdamu sozdatelьnый, čelovёkwmъ vozželёnnый i3 bэsHmъ voi1stinnu strašnый: lюbvE b9іz i3zvэщenіe, načertanіe sladkagw ї}sa, byduщihъ bl†gъ njbručenіe, veli1koe sokr0viщe vselennыz, nikogdaže niщetы2 bosщeesz. Daruй namъ є3dinomhslіe, mi1rъ i3 velію mi1lostь. Dvaždы.

Raduйsz, bžctvennый džbraze, є3g0že heruvjmi njbstostъ, i3 serafjmi slyžatъ, i3 vs‰ nbcnыz si6lы trepeщutъ, vsska že tvarь poslyšaetъ, i3 bє1zdnы bostsz: i4mže tmA tgnana bhstь, i3 dіavolъ ўprazdni1sz, i3 svobodi1sz ґdamъ t grэh0vnыhъ ќzъ, i3 є4vinы ўtoli1šasz slezы. Daruй namъ є3dinomhslіe, mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduйsz, carskій džbraze, krasnёйšagw dobr0toю pače vsёhъ sыnHvъ čelovёčeskihъ, ї}sa i3zbavitelz, pl0tію pokrhvšagwsz, i3 na vzыskanіe prišedšagw, zablyždšagw volkohi1щnagw nvčate, i3 na ramu ponesšagw, i3 nc7Y prinesšagw krt0mъ i3 kr0vію njčiщeno, daruй vselennэй є3dinomhslіe, mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ d7:

Da kaplюtъ džblacы sladostь, i3 g0rы da vzыgraюtsz radostnw, nj preslavnыhъ veli1čіihъ hrtA bGa našegw. Včera bo na favHrstэй gorЁ, svёtъ njblistA b9estvA, ўvэrsz ў§nikHvъ verhHvnыz, mwmsea že i3 i3lію2 so slavoю predstavi, togo2 svidёtelьstvuющihъ zak0nomъ njbladaющa, i3 živhmi i3 mertvыmi vladsщa. Dnesь posredi2 vselennыz, svэtozarnoe vowbraženіe vozsіS, ўvэrsz vssčєskaz, ćkw t0й є4stь vočlvёčivыйsz bGъ našъ, є3myže vopіemъ: slava, hrtE, člvэkolю1bію tvoemY.

I# nhnэ, glasъ №:

Podobaše samovi1dcєmъ sl0va i3 slugamъ, i3 є4že po pl0ti m™re є3gw2 ўspenіe vi1dэti, konečnoe є3li1ko na neй tainstvo: ćkw da ne t0kmw є4že t zemli2 sp7sovo voshoždenіe ќzrztъ, no i3 r0ždšіz є3gw2 prestavlenію svidёtelьstvuюtъ. Tёmže tvsю1du bžctvennoю si1loю sobravšesz, sіHna dostig0ša, i3 na nb7o i3dyщuю predsыlahu, vhššuю heruv‡mъ: є4йže i3 mы2 sъ ni1mi poklansemsz, ćkw molsщeйsz nj dušahъ našihъ.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 pr0čee, i3 tpystъ.

Na lіturgji, Blžє1nna ўspenіz, t kanHna №-gw glasa, pёsnь №-z, na d7: i3 ўbrysa, t kanHna d7-gw glasa pёsnь ѕ7, na d7. Po vh0dэ troparь ўbrysa, i3 ўspenіz. Slava, kondakъ ўbrysa: I# nhnэ, kondakъ ўspenіz.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, ćkw di6vna sotvori2 gDь.

Stjhъ: Vi1dэša vsi2 koncы2 zemli2 spasenіe bGa našegw.

Ґpclъ kъ kolossaєmъ, začalo ©n: i3li2 kъ korjnfznwmъ, začalo ro7g.

Ґllilyіa, glasъ d7: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ:

E#đlіe luki2, začalo m7i, t polY.

Pričastenъ: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki.

Podobaetъ vёdati, ćkw ѓщe sluči1tsz poprazdnstvo ўspenіz bcdы, i3 nerukotvorennagw džbraza, vъ nedёlю, kromЁ hrama.

Vъ subbHtu na malэй večerni: Stіhi6rы voskrnы, i3 bcdы po nbhčaю.

Na veli1cэй večerni: Po kafjsmэ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы, G: i3 prazdnika, G: i3 džbraza d7. Slava, džbraza: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa. Vh0dъ. Na lіtji stіhi6rы prazdnika, stіh0vna večernzz togw2 dnE. Slava, džbraza: i3 nhnэ, prazdnika, glasъ є7: Vosp0йte lю1dіe: Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы: Slava, džbraza: I# nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь prazdnika dvaždы, i3 džbraza є3di1noždы. Ѓщe nёstь bdёnіz, po Nhnэ tpuщaeši, troparь voskrnъ. Slava, džbraza: I# nhnэ, prazdnika. Na povečerіi po Dost0йnэ, kondakъ džbraza: Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ dvaždы. Slava, džbraza: I# nhnэ, prazdnika. I# pr0čee poemъ i3 do kanHna voskrno. KanHnъ voskrnъ, so їrmos0mъ na d7: i3 prazdnika na d7: i3 džbraza na ѕ7. Katavasіa prazdnika: Preukrašennaz: Po G-й pёsni kondakъ i3 jkosъ prazdnika: i3 sэdalenъ džbraza: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ i3 jkosъ džbraza. Na f7-й pёsni poemъ, Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskrnъ: Slava, džbraza: I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7, i3 džbraza d7, sъ pripёvы є3gw2. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz. I# nhnэ, Preblgoslovenna є3si2: i3 Slavosl0vіe veli1koe. Taže troparь voskrnъ, i3 є3ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 njglašenіe, i3 i3shoždenіe vъ pritv0rъ i3 časъ №. Na časёhъ že glag0lemъ troparь voskrnъ: Slava, džbraza: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondakъ voskrnъ. Na G-mъ časЁ troparь voskrnъ: Slava, prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondakъ džbraza. Takožde glag0lemъ i3 na pr0čihъ časёhъ troparь voskrnъ: džbraza že i3 prazdnika troparь i3 kondakъ premэnsemъ.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa na d7: i3 prazdnika pёsnь №, na d7: i3 džbraza pёsnь ѕ7-z, na d7. Po vh0dэ troparь voskrnъ, i3 džbraza, i3 prazdnika. Kondakъ voskrnъ: Slava, džbraza: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe, i3 pričastenъ voskrnъ, i3 džbraza.

(Zri2) Ѓщe sluči1tsz poprazdnstvo ўspenіz bcdы vъ subbHtu:

Glag0lemъ na GDi, vozzvahъ, Slava, prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й, nastosщagw glasa. Na ќtreni kanHnъ prazdnika na ѕ7. I# s™agw na ѕ7.

Ѓщe sluči1tsz poprazdnstvo ўspenіz pres™hz bcdы vъ nedёlю, kromЁ prazdnika nerukotvorennagw džbraza:

Vъ subbHtu na malэй večerni: Stіhi6rы voskrnы, i3 bcdы, po nbhčaю.

Na veli1cэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G, i3 vost0čenъ №: i3 prazdnika togw2 dnE na rzdY G: i3 minei s™agw G. Slava, prazdnika, i3li2 s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa. Vh0dъ, prokjmenъ dnE: i3 є3ktєnіi2. Na lіtji stіhi6rы prazdnika, stіh0vna večernzz, togw2 dnE. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы. Slava, s™agw. Ѓщe li ni2: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь, Bcde dv7o, raduйsz: dvaždы, i3 prazdnika є3di1noždы. I# čtenіe vo ґpclьskihъ poslanіihъ.

Na ќtreni: Troparь voskrnъ dvaždы: Slava, s™agw. Ѓщe li ni2: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrnы, sъ bGorHdičnы i4hъ, i3 čtenіe vo є3đlіi tolkov0mъ. Taže nepor0čnы: i3 tropari2, ЃgGlьskій sob0rъ: i3 v3pakoi2 glasa, i3 čtenіe. Stepє1nna, i3 prokjmenъ glasa. E#đlіe voskrnoe. Voskresenіe hrt0vo: i3 pal0mъ n7. I# pr0čee voskrno. KanHnъ voskrnъ, so їrmos0mъ na d7: i3 bcdы na v7: i3 prazdnika na d7: i3 s™agw na d7. Katavasіa prazdnika. Po G pёsni kondakъ i3 jkosъ prazdnika, i3li2 s™agw, i3 sэdalenъ: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po ѕ7 pёsni kondakъ voskrnъ, i3 jkosъ. Na f7-й pёsni poemъ: Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskrnъ: Slava, s™agw. Ѓщe li ni2: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7: i3 prazdnika d7: stіh0vna togw2 dnE, so Slavnыmъ, sъ pripёvы prazdnika. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz, I# nhnэ: Preblgoslovenna є3si2: Po slavosl0vіi troparь voskrnъ t0čію, i3 є3ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 njglašenіe. I# i3shoždenіe vъ pritv0rъ, i3 časъ №. Na №-mъ časЁ troparь voskrnъ: Slava, prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondakъ prazdnika: i3 konečnый tpystъ. Na G-mъ časЁ troparь voskrnъ: Slava, s™agw: Ѓщe li ni2: Slava, prazdnika. Po Tris™0mъ, kondakъ prazdnika, i3 voskrnъ, glag0lemъ premэnsющe.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa na ѕ7: i3 prazdnika, t kanHna pёsnь rzdovyю, na d7. Po vh0dэ troparь voskrnъ, i3 prazdnika, i3 hrama s™agw, i3 s™agw, ѓщe є4stь. Taže kondakъ voskrnъ, i3 hrama s™agw, i3li2 s™hz. Slava, s™agw, ѓщe є4stь: ѓщe li ni2: Slava, hrama s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, voskrnъ glasa, i3 prazdnika. Ґpclъ, Ґllilyіa, i3 є3đlіe dnE. Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ: i3 prazdnika. Ѓщe i4matь s™hй ґpclъ i3 є3đlіe, togdA poemъ prokjmenъ voskrnъ glasa, i3 s™agw: ґpclъ, i3 є3đlіe dnE, i3 s™agw. Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ: i3 s™agw.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.