NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta d7i

Prenesenіe čestnhhъ moщeй prpdbnagw nc7A našegw feod0sіa, i3gymena kіevopečerskagw.

Na večerni poemъ Blaženъ myžъ № ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы predprazdnstva, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Vъ kmmvalэhъ vozglasi1mъ, vъ pёsnehъ voskli1knemъ, prazdnikъ i3sh0dnый predprazdnuющe, i3 nadgr0bnoe pёnіe svёtlw vozopіemъ: m™i bo b9іz, kіvHtъ že vsezlathй got0vitsz nhnэ t zemli2 kъ vы6šnimъ preйti2, kъ paki živёй bžctvennэй prestavlsema svёtlosti.

Ґpclьskій li1če, preslavnw soberi1sz t konє1cъ dnesь: i4bo njduševlennый gradъ vsёmi vLčestvuющagw, t zemli2 th0ditъ kъ lyčšыmъ slavnw, likovstvovati sъ cRemъ sn7omъ є3S: є3sže bžctvennomu pogrebenію є3dinomydrennw, sъ vhšnimi v0instvы, pёnіe i3sh0dnoe vosp0йte.

Svzщennыhъ sosl0vіe, carіe že i3 knszi, sъ dэvi1českimi či1nmi, nhnэ predvari1te: vsi2 lю1dіe že stechtesz, pёsnь nadgr0bnuю vozsыlaющe kypnw: i4bo vsёmi vLčestvuющaz h0щetъ naytrіe dyšu predati vъ rycэ sn7u, prestavlsema kъ vёčnэй nbi1teli.

I$nы stіhi6rы s™agw prpdbnagw, glasъ d7:

Pod0benъ: Zvannый svhše:

E#gdA nj spasenіi tvoemъ p0dvigъ vosprіslъ є3si2, i3 svёtomъ njsіslsz є3si2 t nb7sъ nevi1dimw, prpdbne, togdA luk†vыmъ duhHmъ progoni1telь kvi1sz: bGomъ p0slannoe že tebЁ zlato prіemь, mi1lostыni щedrый bhlъ є3si2 podatelь trebuющыmъ: pr†zdnыz sosydы ži1tnicы napoi1lъ є3si2, njbi6dimыmъ i3zbavitelь got0vэйšій, i3 propovёdnikъ vёrы hrtA bGa našegw, є3g0že moli2 spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Zarю2 veli1kuю ćkw vi1dэ, ćvэ ѓgGlьskuю svёtlostь ўrazumёvъ bhti, kvlenіe čestnhhъ tvoi1hъ moщeй, vъ strasэ i3 radosti pritečE sk0rw dostočydnый stefanъ, prebыvaz i3zdaleča zrS: i3 vi1dэ tvo‰ sostavы cёlы, i3 netlёnnы prebhvšыz, proslavlsющu tS hrtY bGu našemu, є3g0že moli2 spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA prіid0ša vъ peщeru tvoю2. Prepod0bne, hotsщіi prenesti2 tёlo tvoE, togdA gr0bъ tkrhvše raduющesz, vi1dэša ležaщыz tvo‰ m0щi svztolёpnw, sostavы vs‰ cёlы, i3 tlёnію nepričastnы, i3 glavnhz vlasы2 pris0hša kъ glavЁ, lice že svёtlostno, džči i3 ўstnЁ bGoslHvnыz soedinє1nы, proslavlsющu tS hrtY bGu našemu, є3g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7:

PrispЁ dnesь prazdnikъ prenesenіz čestnhhъ tvoi1hъ moщeй, prpdbne dž§e našъ feod0sіe, sozыvaющi vsёhъ vёrnw toržestvovati, vъ pamztь tvoю2 glag0lющe: raduйsz, bžctvennagw d¦a žili1щe vsewsvzщennoe, i3 st0lpe blagočestіz: raduйsz, i4že bGomъ dannый tebЁ talantъ ўmn0živый, prpdbnыmъ pohvalo2: raduйsz, mjru svэti1lьniče vsesvёtlый, i3 naše ўtэšenіe. I# nhnэ predstoS hrt0vu prt0lu, moli2 i3zbavitisz namъ t vsskagw gnёva i3 sk0rbi, i3 byduщuю slavu poluči1ti, vёrnw prazdnuющыmъ svztyю tvoю2 pamztь.

I# nhnэ, predprazdnstva:

Vsečestn0e tvoE ўspenіe, pres™az dv7o čctaz, ѓgGlъ mn0žestvo na nb7si2, i3 čelovёčeskій r0dъ na zemli2 ўblažaemъ, ćkw m™i bыlA є3si2 tvorcA vsёhъ hrtA bGa: togo2 molsщi ne prestaй nj nasъ, m0limsz, i5že na tS sъ bGomъ ўpovanіe pol0žšihъ, bcde vsepёtaz, i3 neiskusobračnaz.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: Ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы predprazdnstva, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Q čudesE n0vagw! Q znamenіz strannagw! Kakw mertvostь pod8stъ, živon0snaz ntrokovi1ca, i3 gr0bomъ nhnэ pokrыvaetsz!

Stjhъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ svzthni tvoeS.

Vssko zemnor0dnыhъ є3stestvo2 da likyetъ: se bo dv7a ґdamova dщi2 kъ nb7si2 prestavlsetsz.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Prіimi1 mi vo ўmЁ, dždrъ dv7ы, likHmъ ґpclьskimъ blagolёpnw njkružaющыmъ, i3 poю1щыmъ i3sh0dnoe.

Slava, prpdbnagw, glasъ }:

Monahwvъ mn0žєstva, nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ feod0sіe: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1vый si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prpdbnыhъ sopričastniče i3 prvdnыhъ, sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, predprazdnstva, glasъ v7:

Ґnat0lіevo: Ćže nb7sъ vhššaz syщi, i3 heruv‡mъ slavnэйšaz, i3 vseS tvari čestnёйšaz, ćže premn0gіz radi čistotы2, prisnosyщnagw suщestvA prіsteliщe bhvši, vъ sn70vnэ rycэ dnesь vses™yю predaetъ dyšu: i3 sъ neю i3spolnsюtsz vssčєskaz radosti, i3 namъ daruetъ velію mi1lostь.

Troparь prpdbnagw, glasъ }:

Pravoslavіz nastavniče, blgočestіz ўči1telю i3 čistotы2 vselennыz svэti1lьniče, ґrhіereєvъ bGoduhnovennoe ўdobrenіe, feod0sіe premydre, ўčenьmi tvoi1mi vs‰ prosvэti1lъ є3si2, cэvni1ce d¦0vnaz, moli2 hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Lю1dіe, pred8igraйte, rukami pleщuщe vёrnw, i3 lюb0vію soberi1tesz, dnesь raduющesz, i3 svёtlw vosklicaющe vsi2, veselіemъ: b9іz bo m™i i4matь t zemnhhъ kъ vы6šnimъ preйti2 slavnw, ю4že pёsnьmi pri1snw ćkw bcdu slavimъ.

Na ќtreni, troparь predprazdnstva i3 s™agw.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №:

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Gr0bъ, i3dёže položenъ bhlъ є3si2 vъ cerkvi tvoeй, prpdbne, blagouhanіe i3spuщaetъ prihodsщыmъ vёroю, i3 pamztь tvoS veseli1tъ serdcA vёrnыhъ: tёmъ vLcэ predstoS, dž§e, pominaй nasъ vёroю tvorsщihъ pamztь tvoю2, svэton0snuю i3 vsewsvzщennuю. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsёhъ tvorcA, bGa že i3 sodёtelz, vsenepor0čnaz čctaz, d¦omъ bžctvennыmъ vъ ložesnahъ začalA є3si2, є3g0že slavzщe, tS vospэvaemъ, dv7o, ćkw palatu cRS vsёhъ, i3 mjra zastuplenіe.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Raduetsz cRkovь hrt0va, ćkw na svёщnikъ svzщennый vziraющi: i3 svэti1lьnika svэton0sna, i3 bžctvennoe sokr0viщe, raku moщeй tvoi1hъ i3myщi, vs‰ sozыvaetъ vъ pamztь tvoю2 slaviti gDa, є3g0že moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Ši1ršaz nb7sъ ćvlьšisz na zemli2, r0ždšaz pl0tію vsёhъ sodёtelz, nhnэ vъ s†maz nb7sA t zemli2 prestavlsetsz: pravednыhъ ќbw dyšы smotrsющe tS, ѓgGlьstіi že li1cы zrsщe, ćkw cRi1cэ hvalY dost0йnw vsegdA tebЁ prin0sztъ. Tёmže molsщi ne prestaй nj vospэvaющihъ tS.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Dnesь ѓgGlьskaz kvlє1nіz vi6dэna bhša, prpdbne, vo njbrёtenіi moщeй tvoi1hъ: kvlshubosz vsBmъ ćkw stolpi2 džgnennіi, i3 ćkw dugi6 svэtoz†rnы stosщe nadъ peщeroю, i3 ttydu prіid0ša na verhъ s™hz cerkve, na mёsto gr0ba tvoegw2, ўgot0vannagw na položenіe tёla s™agw tvoegw2, preblženne feod0sіe, gDu velьmi2 tS proslavlsющu. Segw2 radi vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati, prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva, glasъ є7:

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

ЃgGlъ mn0žєstva slavosl0vztъ tS, i3 čelovёčeskій r0dъ predprazdnstvєnnaz vospэvaetъ ti2, ćkw prestavilasz є3si2 t zemli2 kъ r0ždšemusz i3zъ tebє2, bcde čctaz, i3 m0lišisz prilёžnw i3zbavitisz t bёdъ, vёroю soveršaющыmъ tvoE, dv7o, prestavlenіe.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe prpdbnagw:

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e feod0sіe, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ: tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ. Dє1mwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bezъ por0ka porevnovalъ є3si2, derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

KanHnъ predprazdnstva so їrmos0mъ na ѕ7. I# prpdbnagw feod0sіa, na }. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Prenesenіz tvoegw2 čestnyю voshvalsющu mi2, dž§e preblženne, pamztь, sъ nb7sE prosvэщenіe podati mnЁ moli2, feod0sіe, i3 dušetlёnnыhъ pregrэšenій proщenіe.

Poslёdovati voshotёvъ gDu, blaženne, ko prpdbnomu ґntHnію prišelъ є3si2: sъ ni1mže vъ peщerэ zatvori1vsz mjra kromЁ, bGu ne tlučenъ prebhlъ є3si2.

Porevnovavъ veli1komu feod0sію, džbщagw žitіS načalьniku, nravomъ i3 žitіemъ, prpdbne, togw2 poslёduz p0dvigwmъ i3 trudHmъ, vLcэ hrtY blagougodi1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: NJsvzti2, vLčce, njskvernennoe serdce moE, ćže pres™0e sl0vo r0ždšaz, syщi vsёhъ s™ёйšaz vhšnihъ si1lъ, є3di1na vsepёtaz.

Katavasіa: Preukrašennaz:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ, vэncє1vъ slavы spod0bi.

Svёtъ nemercaющій vozsіS tebЁ ćkw prvdniku, є3g0že t ю4nosti pravыmъ serdcemъ vzыskalъ є3si2, feod0sіe: segw2 radi vo svёtэ nepristypnomъ vёčnw veseli1šisz.

Sobrasz togdA mn0žestvo i4nočestvuющihъ sъ nastavnikomъ, є4že prenesti2 m0щi prpdbnagw feod0sіa: sъ ni1mi i3 mы2 dnesь vъ pamztь prenesenіz є3gw2 duh0vnw prazdnuemъ.

Mnogolёtnoe poщenіe, ćkw vъ čuždemъ tэlesi2, stradalьčeski prešedъ, ko gDu vzhde, nasыщatisz pi1щi netlёnnыz so vsёmi s™hmi.

BGor0dičenъ: Kroplenіemъ mi1losti tvoeS, dv7o, ќglіe pogasi2 moi1hъ strasteй bGoradovannaz, i3 ўgasšій vozžzi2 svэti1lьnikъ serdca moegw2, zlathй svёщniče, vsenepor0čnaz.

Sэdalenъ prpdbnagw, glasъ d7:

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Pamztь bosщihsz bGa, veseli1tъ vёrnыhъ: prіidi1te ќbw i3 mы2 vъ pamztь prenesenіz prepod0bnagw nc7A našegw feod0sіa, vospoemъ bGa, sego2 proslavlьšago.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Predprazdnstvєnnaz prestavlenіz toržestvyющe bGomatere, raduющesz, svёtlw kъ neй, vozzovemъ: raduйsz, vzemlющazsz t zemli2 kъ nb7si2: raduйsz vs‰ koncы2 tvoi1mъ ўspenіemъ njživi1všaz. Tёmže nhnэ prehodsщi, vospominaй mjrъ, njbradovannaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Ўmertvi1vъ plotsk0e mudrovanіe, strasteй m0re mztežnoe i3zsuši1lъ є3si2, є3di1noю nadeždoю vёčnыhъ bl†gъ ўkrэpi1vsz, ±že nhnэ prіslъ є3si2, prepod0bne, i3zvёstnw.

Nёstь lёpo nvcamъ, svoegw2 lišє1nnыmъ bhti pastыrz, ni pastыrю takožde svo‰ džvcы njstavlsti, tvoi2 ўčenicы2 sobravšesz glag0lahu, dž§e feod0sіe.

Ne dobro2 є4stь prebыvati ўči1telю našemu vnЁ nbi1teli i3 cerkve svoeS, ю4že samъ njsnovalъ є4stь, tvoi2 ўčenicы2 glag0lahu, dž§e prepod0bne.

BGor0dičenъ: Smirennoe, є3di1na čctaz, i3 prokažennoe serdce moE: neči1stыmi strasteй navedє1nіi, ćkw vračь i3scэli2, i3 ruki2 bэs0vskіz i3shi1ti.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Prosvэti1sz dnesь preslavnw hramъ bGomatere, prіemši svoego2 služi1telz prpdbnago, sіsющa svэtovi1dnw, i3 lučы2 i3scэlenій i3spuщaющa vsBmъ newskydnw, sъ vёroю kъ nemY prihodsщыmъ.

Blag0e sovэщanіe vaše, q bGoblažennіi ntcы2! Krasnoe sovokuplenіe, p0stničeskій sob0re: ćkw potщastesz prenesti2 vašego pastыrz i3 ўči1telz, svэtozarnago svэti1lьnika, b0drago ўmA.

Mёsto, i3dёže položenы2, bhša čestnы6z mHщi tvo‰, prpdbne, prokopavše, є3gdA njbrэt0ša, ѓbіe nasladi1šasz blagouhanіz d¦a s™agw, nbi1lьnыmъ i3scэlenіemъ vsёhъ serdcA veselsщagw.

BGor0dičenъ: Pэsnopoю1щi tS, vsepёtaz, slavlю veli6čіz tvo‰. Tёmže neči1stыhъ mS strasteй i3zbavi i3 vёčnыz slavы spod0bi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Prіidi1te vёrnіi, pBsni duhHvnыz prinossщe, feod0sіa lюb0vію ўblaži1mъ, i3 po d0lgu vospoemъ, pamztь prenesenіz є3gw2 svёtlw prazdnuющe.

Vospoemъ svёtlago, i3zrsdnago vъ čudesёhъ, veli1kago vъ dobrodёtelehъ, d0blzgo žitіemъ, slavnago ўg0dnika hrt0va i3 prečctыz bcdы, blažennago feod0sіa.

Na nb7sёhъ nhnэ likovstvyz so ѓgGlьskimi vHinstvы radostnw, dž§e prebogate feod0sіe, blagodatь i3 spasenіe darovati moli1sz, lюb0vію poю1щыmъ tS.

ЎmA moegw2 ўvračyй sokrušenіe, vsenepor0čnaz, i3scэli2 str†sti duši2 moeS, i3 ўnhnіz tmY potrebi2: ćkw da vo hvalenіi tS poю2 prisnoblžennuю, bcde vsepёtaz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Naslёdnikъ ntcє1vъ bhlъ є3si2, prpdbne, tёhъ poslёduz žitію2 i3 ўčenію, nbhčaю i3 vozderžanію, moli1tvэ že i3 predstosnію: sъ ni1miže, i3mёz derznovenіe ko gDu, proщenіe sogrэšenій i3 spasenіe i3sprosi2 vopію1щыmъ ti2: raduйsz, dž§e feod0sіe.

Jkosъ: ЃgGlьski poži1vъ na zemli2, prpdbne, ѓgGlwvъ pohvalы2 na nb7si2 spod0bilsz є3si2. Kakw ќbw vospoю2 tvoE presvёtloe žitіE i3 premnHgіz tvo‰ dobrodёtєli, znamєnіz že i3 čudesA, i4miže vs‰ prosvэщaeši ćkw slnce; tёmže vopію2 tebЁ takov†z: raduйsz, t mladenstva hrtY poslёdovavый: raduйsz, vs‰ zemn†z ўmetы vmэni1vый: raduйsz, pril0gi strasteй ўmertvi1vый: raduйsz njbliči1vый nač†la tmы2 i3 vl†sti: raduйsz, nbcnыhъ vzыskavый pače zemnhhъ: raduйsz, voždelёvый premydrosti b9іz: raduйsz, spod0bivыйsz zrёti nepostiži1mago: raduйsz, trbcы pres™hz propovёdniče: raduйsz, bcdы služi1telю: raduйsz, i4nokwvъ slavo i3 pohvalo2: raduйsz, i4mže i3zbavlsemsz t vreda vražіz: raduйsz, nj nemže spasaemsz vsi2: raduйsz, dž§e našъ feod0sіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Mjra popečenіe tri1nuvъ, i3 slavu є3gw2 nivočt0že vmэni1vъ, slavы byduщіz vzыskalъ є3si2 molčanіemъ vozlюbi1vъ bGu ўgodi1ti na zemli2: tёmъ t0й tS proslavi, prepod0bne, na nb7sёhъ.

Plotsk‡z str†sti t ю4nosti voznenavi1dэvъ, i3 syetnuю krasotY popravъ, poщenіemъ kъ bGu prevozvhsilsz є3si2: i3 nhnэ so ѓgGlы predstoS gDevi, moli2 nj čtyщihъ pamztь tvoю2.

Kvlsešisz, prepod0bne, sokrušennomu hulы2 radi vasjlію, vozvэщaz є3mY, koli1kіz slavы liši1sz: є3g0že na svoю2 raku položi1ti povelёvъ, sego2 vъ t0mъ časЁ i3scэli1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Predstatelьstvo mi2 bydi, prečctaz, kъ r0ždšemusz i3zъ tebє2, njstavlenіe lю1tыhъ dolgHvъ, i3 crtvіz b9іz bžctvennый vh0dъ, i3 pi1щi vosprіstіe, i3 svёta pričastіe mnЁ podaю1щi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Dušeю živhй vъ vhšnihъ, vъ zemli2 i4щuщыmъ kvlseši čestnы6z tvo‰ mHщi, ±že vi1dэvše cBlы i3 ne tlBnnы, i3 blagouhanіe i3spuщaющыz, vozradovašasz dyhomъ, glag0lющe: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pod0bno є4stь namъ, vsegdA nči1ma našima vi1dэti čestnyю raku nc7A našego feod0sіa, i3 dost0йnoe poklonenіe vsegdA tomY prinosi1ti, prenossщіi čestnы6z mHщi, glag0lahu, poю1щe: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Mёsto, na nemže samъ prežde smerti svoeS proreklъ є3si2 položenu tebЁ bhti, prіemši nhnэ čestn0e tёlo tvoE, i3scэlenіe podavaetъ prihodsщыmъ sъ vёroю.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 ѓgGlwvъ vhšši, r0ždši gDa: sego2 ќbw moli2, vLčce vsenepor0čnaz, plotski1hъ vhššu mi2 bhti i3skušenій, i3 sudA i3zbavitisz byduщagw, i3 vёčnыz myki, dv7o.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Pobэdi1telь mіroderžca, knszz tmы2 kvi1lsz є3si2, vraždє1bnыz є3gw2 strёlы nryžіemъ krestnыmъ i3 vёroю do koncA sokruši1vъ, vzыvaz. BGъ namъ pribёžiщe i3 si1la.

Tы2 pastыrь i4stinnый hrt0va stada bhlъ є3si2, nj nemže moli1ti ne prestaй vsegdA, prpdbne, darovati namъ sogrэšenій njstavlenіe, bžctvennoe zastuplenіe, i3 vёčnoe radovanіe.

ProzrS i3shoždenіe svoE t tёla, i3 byduщee tebЁ vozdasnіe t bGa, moli1lsz є3si2 prilёžnw, prpdbne nj stadэ tvoemъ, i3 si1hъ sk0rbnыhъ ўtёšilъ є3si2 glag0lz: sE njbэщaю vamъ, bratіe i3 ntcы2, ćkw ѓщe i3 tёlomъ thoždY t vasъ, no dyhomъ pri1snw bydu sъ vami.

BGor0dičenъ: Spasi1 mz, čctaz, sp7sa r0ždšaz vseщedrago: ўщedri rabA tvoego2, i3 kъ pokasnіz puti2 nastavi, lukavagw že soblaznы t sredы2 tženi2, i3 togw2 mS i3zbavi lovlenіz, i3 ngnS vёčnagw i3shi1ti.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

Pamztь prenesenіz čestnhhъ tvoi1hъ moщeй dnesь prazdnuющe, vopіemъ: so ѓgGlы predstoS vъ derznovenіi mn0zэ, vsёhъ nasъ, dž§e, pominaй ko vLcэ hrtY.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva:

Tvoegw2 čestnagw ўspenіz pamztь presvёtluю toržestvyющe, lюb0vію vospэvaemъ, bcde: th že, ćkw m™i prečctaz, kъ sn7u thodsщi vъ slavэ tvoeй i3 gDu, nj hrtіanэhъ moli2, vёroю tS vospэvaющihъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы predprazdnstva, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Glag0lwmъ bžctvennagw gavrіi1la poslёduющe, raduйsz, tebЁ zovemъ, čctaz: tы2 ќbw, pres™az i3 m™i gDnz, kъ semY prestavlьšisz, pominaй nj vospэvaющihъ tS.

Stjhъ: Voskresni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ svzthni tvoeS.

Neizmёrnaz premydrostь b9іz hramъ sebЁ pače ўmA, bcde, sozdA, i3zъ tebє2 d¦omъ s™hmъ, i3 nhnэ tS kъ neveщestvєnnыmъ selenієmъ prestavi, vsepёtaz.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

[Rabъ nhnэ prihoždY kъ tebЁ m™ri vsёhъ bGa, t vsskihъ i3zbavitisz napasteй molssz. No, q bGorodi1telьnice! Crtvuющi sъ sn7omъ tvoi1mъ, hrtіanskій r0dъ sohransй.

I# prpdbnagw, G. Glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prpdbne dž§e feod0sіe, pastыrz tS postavi gDь svoemY stadu: th bo sebE nazdavъ, na njsnovanіi dobrodёteleй, cRkovь bhti bGu, blaženne, spod0bisz, vsegdA razymnomu svёtu predstoS, po dostosnію t negw2 proslavlsemь: tёmže tS čtemъ i3 ўblažaemъ.

Prpdbne dž§e feod0sіe, tы2 ўserdnw bGu posluži1lъ є3si2 i4nočestvovavъ molčanіemъ: i3 vozderžanіemъ šestvuz, smirenіemъ ўkrašazsz, i3 vsёmi dobrodёtelьmi prosvэщenъ, vёčnыhъ bl†gъ poluči1lъ є3si2: tёmъ i3 mы2, čestnyю 1 tvoю2 njbstosщe raku, tS proslavlsemъ.

Prpdbne dž§e feod0sіe, ѓщe i3 tёlomъ tluči1lsz є3si2 t nasъ, no d¦omъ sъ nami vsegdA prebыvaeši: se bo i3 po smerti kvlszsz nasъ posэщaeši, t napasteй i3zbavlsz, i3 peč†lьnыz ўtэšaz, pogi6bšaz kvlsz, i3 bolьnы6z i3scэlsz, predstatelьstvomъ tvoi1mъ: tёmže tS vsi2 vёroю ўblažaemъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnesь ґrhіereє sъ či1nmi svzщennыhъ prišedše, i3 mn0žestvo i4nočestvuющihъ, i3 blagovёrnыhъ nar0di, prіsša t peщerы prečctnы6z tvo‰ mHщi, dž§e feod0sіe, so svэщami i3 fmmіamomъ, čestnw provoždaющe, vъ bGozdannuю cerkovь prinesše, položi1ša svzщennw. E#g0že mы2 lёtnoe vospominanіe prazdnuemъ, i3 veleglasnw poю1щe vzыvaemъ ti2: ćkw prt0lu hrt0vu predstoS, prpdbne, ne prestaй molssz i3zbavitisz vsBmъ t vsskagw vreda vražіz, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ: predprazdnstva, glasъ G:

Germanovo: Prіidi1te, vsi2 koncы2 zemnji, čestn0e prestavlenіe bGomatere voshvalimъ: vъ rycэ bo sn7a dyšu nepor0čnuю položi2. Tёmže s™hmъ ўspenіemъ є3S mjrъ njživotvori1vsz, vo palmёhъ i3 pёnіihъ i3 pёsnehъ duh0vnыhъ, so bezpl0tnыmi i3 ґpclы prazdnuetъ svёtlw.

Slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ.

Na lіturgji slyžba prpdbnagw.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.