NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta Gi

Svzti1telz tĐhwna, є3pjskopa vor0nežskagw, zad0nskagw čudotv0rca.

Na malэй večerni, stіhi6rы d7, glasъ №:

Prіidi1te, vёrnіi, radostnw sošedšesz, ўblži1mъ s™i1telz hrt0va tĐhwna, pastыrz pred0brago, ўči1telz zlatoslovesnago, sk0rbnыhъ ўtёšitelz, nedyguющihъ bezmezdnago vračA, n0vago rwssji čudotv0rca, i4že m0litsz nj dušahъ našihъ.

Pamztь tvoS, s™i1telю tĐhwne, ćkw svэtozarnoe s0lnce vozsіS namъ, njzarsющi prihodsщыz kъ tebЁ vёroю: svёtlostьmi bo dobrodёteleй kvlseši namъ svёtъ pravdы, lučami slovesъ prosvэщaeši nasъ i4stinnw hrtA vёdэti, predstatelьstvomъ tvoi1mъ razgonseši w4blakъ nahodsщihъ bёdъ, netlёnіemъ že moщeй vsёmъ zarю2 bezsmertіz pokazyeši: tёmže hvalimъ tS.

Hvalimъ tS, blžaщe, bGomydre džtče tĐhwne, zanE lюb0vію pritekaющe kъ racэ moщeй tvoi1hъ, blgodatь prіemlemъ: prikosnovenіemъ bo bolёzni vračyeši, teplыmъ že hodataйstvomъ sp7saeši dyšы našz.

Slava:

Q preblženne džtče tĐhwne predstoS nhnэ prt0lu gDa i3 veselssz sъ nbcnыmi li6ki vъ vёčnэmъ crtvіi, ne zabydi nasъ zemnhhъ i3 sk0rbnыhъ, mwlьbы2 prinesi2 nj čadэhъ tvoeS pastvы, i4miže na zemli2 bolёznovalъ є3si2, i3sprosi2 cRkvi mi1rъ, vsBmъ že vBrnыmъ vъ vёrэ ўtverždenіe, grэhHvъ njstavlenіe i3 t bёdъ i3zbavlenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ dnE.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7:

ЎmA čistotY stzžavъ, d¦a s™agw žili1щe bhvъ, blgodatь s™i1telьstva prіslъ є3si2, lю1di prosvэщalъ є3si2 vёdэnіemъ pres™hz trbcы, sebe že samago є4й prinosi1lъ є3si2 vo ngni2 lюbvE b9estvennыz: i3 nhnэ predstoS prt0lu b9ію, ne prestaй prinosi1ti molє1nіz nj nasъ čtyщihъ pamztь tvoю2.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Nepor0čno žitіE tvoE, čestnA smertь tvoS pred8 bGomъ, čestenъ i3 gr0bъ, i4že njblgodatstvovannoe tvoE soderži1tъ tёlo, ćkw njbogaщaetъ čudesы2 pritekaющыz kъ tebЁ vёroю, s™i1telю tĐhwne, teplый moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Stjhъ: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Ґpclwvъ nbщenіz, patrіarhwvъ soprebыvanіz, i3 radosti prvdnыhъ, i3 vsёhъ s™hhъ slikovanіz, vъ nbcnэmъ crtvіi spod0bilsz є3si2, s™i1telю tĐhwne: tёhъ bo dobrodёtelemъ i3 podvigHmъ podražaz, kvi1lsz є3si2 pričastnikъ nbcnыz slavы i4hъ.

Slava:

Pravilo vёrы bhlъ є3si2, s™i1telю, i3 sl0vomъ pravoй vёrэ i3 blg0mu žitію2 ўči1lъ є3si2: w4brazъ dobrodёteleй kvi1lsz є3si2 pastvэ tvoeй, tvorS ўserdnw hrtHvы zapwvэdi: segw2 radi, ćkw sotvori1vый i3 nauči1vый, velій nareklsz є3si2 vo crtvіi nbcnэmъ, s™i1telю. Ćkw i3mёzй velіe derznovenіe, moli2 hrtA bGa nj čtyщihъ sъ vёroю čestnyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ dnE.

Troparь, glasъ }:

T ю4nosti vozlюbi1lъ є3si2 hrtA, blženne, w4brazъ vsBmъ bhlъ є3si2 sl0vomъ, žitіemъ, lюb0vію, dyhomъ, vёroю, čistot0ю i3 smirenіemъ: tёmže i3 vseli1lsz є3si2 vъ nbcnыz njbi1tєli i3dёže predstoS prt0lu pres™hz trbcы, moli2, s™i1telю tĐhwne, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

I$nъ troparь, glasъ d7:

Pravoslavіz nastavniče, blgočestіz ўči1telю, pokasnіz propovёdniče, zlatoystagw revni1telю, pastыrю pred0brый, n0vый rwssji svэti1lьniče i3 čudotv0rče, pastvu tvoю2 d0brэ ўpaslъ є3si2, i3 pisanьmi tvoi1mi vs‰ nы2 nastavilъ є3si2: tёmže vэncemъ netlёnіz ўkrašenъ t pastыrenačalьnika, moli2 є3go2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Na veli1cэй večerni, Blženъ myžъ: pervый ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ }.

Prіidi1te, vsi2 rwssjйstіi lю1dіe, vospoi1mъ pёsnьmi toržestvennыmi s™i1telz i3 čudotv0rca tĐhwna, bGosvёtlago cRkve hrt0vы svэti1lьnika, vo tьmЁ vёka segw2 vozsіsvšago, pravoslavnыhъ dogmatwvъ nastavnika, suemydrыhъ ўčenій njbliči1telz, pokasnіz propovёdnika blgoglag0livago, zapovэdeй hrt0vыhъ ўči1telz i4stinnago, sotvori1všago i3 nauči1všago, i3 pripadaющe kъ racэ s™hhъ i3 mnogocэlebnыhъ moщeй є3gw2, so ўmilenіemъ vozopіi1mъ kъ nemY: prosvэti2 nasъ, džtče našъ, svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, vozdvi1gni nasъ t snA grэh0vnagw strahomъ preщenіz i3 sudA b9іz, ўtverdi2 stwpы2 našz na puti2 zapovэdeй hrt0vыhъ, i3 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

BGomydre i3 bGon0sne tĐhwne, blgodati sosyde i3zbrannый, trbcы či1stoe žili1щe, dobrodёteleй čestnhй d0me, t ю4nosti hrtY poslёduz, d0brэ tečenіe skončalъ є3si2, vёru do koncA soblю1lъ є3si2: tёmže i3 prіslъ є3si2 vэnecъ pravdы t hrtA bGa, є3g0že neprestannw moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Pastыrю pred0brый, st0lpe i3 krasoto2 cRkve, svёtlaz pohvalo2 pravoslavіz, tы2 hrt0vo stado, є4že pasti2 postavi tS d¦ъ s™hй, d0brэ ўpaslъ є3si2, sщ7enniki soveršaz, lю1di naučaz, zablyždšыz i3spravlsz, njbi1dimыhъ bhlъ є3si2 zaщi1tnikъ, si1rыhъ i3 vdovi1cъ pribёžiщe, ni1щыz pitalъ є3si2: i3 nhnэ predstoS pastыrenačalьniku, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Ўči1telю zlatoslovesnый, d¦a s™agw b9estvennый nrgane, i4stinы hrt0vы provozvёstniče, pokasnіz propovёdniče, i3zvodS čestn†z t nedost0йnagw ćkw ўstA gDnz bhlъ є3si2, i3stočaz vsBmъ slovesA ži1zni vёčnыz: tёmže i3 nhnэ moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Raduйsz, sщ7ennaz glavo2, prpdbnыhъ podražatelю, p0stnikwvъ sotrydniče, lюbi1telю bezm0lvіz: th bo sšedъ so prest0la s™i1telьskagw, vo smirennuю njbi1telь vseli1lsz є3si2, i3 zrS, ćkw naslaždenіe, skHrbi, šestvovalъ є3si2 tёsnыmъ putemъ, vozlюbi1lъ є3si2 smirenіe nelicemёrnoe, hydostь ri1znuю, trudы2 i3 mltvы neprest†nnыz, rыd†nіz neumHlčnaz, pamztь smertnuю, tĐhwne prpdbne džtče našъ: moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Pri1snый našъ zastypniče, teplый nj nasъ kъ bGu moli1tvenniče, blgoserde džtče našъ tĐhwne, pomozi2 mltvami tvoi1mi, njgradi2 cRkovь pravoslavnuю t navBtъ suevёrіz i3 nevёrіz, sohrani2 ntečestvo naše t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, ўmiri2 mjrъ vesь t mzteža strasteй čelovёčeskihъ, timi2 t nasъ vs‰kuю ѕl0bu, vraždY i3 ѕlosl0vіe, vkoreni2 vъ serdcahъ našihъ mi1rъ, lюb0vь i3 є3dinodyšіe, vo є4že blgougodi1ti namъ gDu i3 vLcэ životA našegw, i3 vo vёki sp7sti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava:

Prіidi1te, vёrnіi, proslavimъ s™i1telz blžennago tĐhwna, ćkw na nb7si2 vodvorszsz sъ li1ki ѓgGlьskimi, sъ prbrHki i3 ґpclы likovstvyetъ, so s™i1tєli i3 m§nki, sъ prpdbnыmi i3 prvdnыmi veseli1tsz, hrtA bGa sozercaz ne vъ zercalэ i3 gadanіi, no licemъ kъ licY, na zemli1 že čestn0e є3gw2 tёlo netlёnіemъ ўkrašaetsz, i3stočaz t0ki i3scэlenій sъ vёroю i3 lюb0vію pritekaющыmъ: tёmže m0limъ tS, s™i1telю, bydi nj nasъ teplый predstatelь ў prt0la b9іz, ćkw i3mёzй velіe derznovenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ glasa: ѓщe že poprazdnstvo, prazdnika.

Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 G i3 }.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй i3 lёta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava. T ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte ќbw menє2, q č†da, čestn†z bo rekY: i3 blaženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ, m0й sovёtъ i3 ўtverženіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pravaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 ‹ i3 №і.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blgod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь predъ gDemъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smerti. ќmerъ prvdnый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ mёstw že є3gw2 predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blagospёšnoe. Vo blagi1hъ pravednыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blgoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ v7:

S™i1teleй ўdobrenіe i3 ntcє1vъ slavu, vёrnыhъ zastypnika veli1kago, n0vago čudotv0rca voshvalimъ preblžennago tĐhwna, t0ki čudesъ nezavi1stnw i3zlivaющa, nedygi vračyющa, darov†nіz b9estvєnnaz newskydnw podaю1щa, i3 vozopіi1mъ: q preblženne tĐhwne, blgodati sosyde preisp0lnennый, i3 mi1losteй i3st0čniče, nj nasъ moli1sz ko gDu, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

tče bGomydre tĐhwne! Tы2 rabъ blgjй i3 vёrnый ў gDa bhlъ є3si2, ne sokrhvъ vъ zemli2 dannый tebЁ t negw2 talantъ, no ўčS i3 tvorS ўmn0žilъ є3si2 є3go2: tёmže vъ malэ vёrenъ bhvъ, nad8 mn0gimi postavlenъ є3si2 t nbcnagw domovLki, є3g0že moli2 nj čtyщihъ sъ vёroю pamztь tvoю2.

Slovesъ є3đlьskihъ, є4že ne stzžati sebЁ sokr0viщa na zemli2, vёrnый hrani1telь bhlъ є3si2, preblženne tĐhwne, i3 v0lьnuю niщetY ćkw sokr0viщe sebЁ stzžalъ є3si2, ni1щыz že i3 ўbHgіz newskydnw ўdovlslъ є3si2: tёmže i3 nhnэ i3sprosi2 namъ ў gDa velію i3 bogatuю mlctь.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnesь krasyetsz zad0nskaz njbi1telь, raduetsz vor0nežskaz pastva, toržestvyetъ vs‰ pravoslavnaz cRkovь, pamztь tvoю2 soveršaющi, s™i1telю tĐhwne: vъ netlёnіi bo moщeй tvoi1hъ i3 čudesёhъ i4mamы vsi2 velіe znamenіe blgodati s™agw d¦a vъ cRkvi pravoslavnэй, i3 є3reseй i3 rask0lwvъ njbličenіe, i3 nevёrіz posramlenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь m0й:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ G:

Napitalъ є3si2 bogatnw dyšы ѓlčuщihъ pi1щeю nbcnoю, hlёbъ bo ѓgGlьskій є4stь sl0vo tvoE, bGomydre tĐhwne: i3sp0lnilъ є3si2 b9estvennagw veselіz serdcA žažduщihъ, ўčenіe bo tvoE є4stь vіno2 b9estvennoe i3 i3st0čnikъ blgodati s™agw d¦a, i3stočazй ži1znь vёčnuю.

Stjhъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

TS ґrhіerea i3 pastыrz neѕl0biva i3 prpdbna, ўči1telz vёrna voshvalsющe lюb0vію, ўserdnw m0limъ: prinesi2 gDu molє1nіz nj sp7senіi dyšъ našihъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй.

Plevelы, ±že vsёz vъ pastvэ tvoeй lukavый vragъ, myžestvennw i3st0rglъ є3si2: duševrє1dnыz bo njbы6čai, njbliči1vъ bezstydnoe kzhčeskoe i4griщe, potrebi1lъ є3si2, vs‰ naučaz blgočestnw hrani1ti zapwvэdi hrtHvы.

Slava glasъ }:

Čt0 tz narečemъ, s™i1telю tĐhwne; pastыrz d0brago, ćkw dyšu tvoю2 za pastvu svoю2 položi1ti got0vъ bhlъ є3si2. Ґpclwvъ soprest0lьnika, ćkw pisanьmi tvoi1mi vs‰ nы2 nastavlseši. P0stnikwvъ pohvalY i3 monahwvъ ўkrašenіe, ćkw trudы2, bdёnіz i3 poщє1nіz i4nočєskіz pod8slъ є3si2. Zemnago ѓgGla i3 nbcnago čelovёka, ćkw vъ mjrэ premjrnw poži1lъ є3si2. Shna b9іz; ćkw mirotvori1ti pače vsegw2 vozlюbi1lъ є3si2. I# nhnэ moli1sz hrtY bGu, ўmiri1ti mjrъ i3 ўtverdi1ti s™yю cRkovь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }:

Vtorhй mwmseй kvi1lsz є3si2: vozšedъ bo na g0ru dobrodёteleй, ѓki skriž†li ruk0ю b9іeю pi6sannыz, dogmatы či1stagw bGosl0vіz prіslъ є3si2, ne znamєnіi strašnыmi ўdivlsz, no b9estvennыhъ slovesъ ўčє1nіi nastavlsz kъ ti1homu pristaniщu n0vago ї}lz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Da ni6žnіz sъ vhšnimi sovokupi1tъ, є3di1nый vsёhъ bGъ vo črevo neiskusobračnыz vni1de, i3 vъ pod0bіi pl0tstэmъ kvi1vsz, vraždы2 sredostёnіe razori2, i3 ži1znь podadE i3 b9estvennoe i3zbavlenіe.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }:

Nepostiži1mый svёtъ t svёta hrt0sъ gDь, poči1vъ vъ tebЁ, s™i1telю, presvёtlu svэщY pokaza tz mjru, ćkw blistaeši svёtlыmъ žitіemъ, njzarseši lučami ўčenій, sіseši čudesы2: tёmže svёtlw prazdnuemъ pamztь tvoю2, preblženne tĐhwne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

BGoradovannaz vLčce, s™i1telєmъ ўdobrenіe, prvdnыmъ ўtverždenіe i3 prpdbnыmъ vsBmъ pohvalo2, sp7si1 nы t bёdъ i3 skorbeй i3 lю1tыhъ pregrэšenій, vёroю vospэvaющыz tS.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Vozderžanіemъ tёlo dyhu porab0tilъ є3si2, ќmъ vladhku nad8 strastьmi2 postavivъ, bolёznьmi že p0stničeskimi dyšu prosvэti1vъ, s™i1telю, ćkw žertvu či1stu predstavilъ є3si2 hrtY, i4mže vozlю1blenъ bhvъ, ćkw togo2 vozlюbi1lъ є3si2, b9estvennыz bhlъ є3si2 voi1stinnu trbcы žili1щe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

T lюbvE duševnыz vopію1 ti, vLčce, presvёtlagw slnca zarE, sp7senіz dverь, nbcnaz vratA, mhslennaz lёstvice vsёhъ hrtіanъ: molьbY prіimi2 tS blžaщihъ, nadeždu dyšъ našihъ, i3 sp7senіe namъ daruй.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa:

T ю4nosti moeS:

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa. E#đlіe t їwanna, začalo lѕ.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ v7:

Vzslъ є3si2 na ramena krtъ, sraspslsz є3si2 mjru, i3 poslёdovalъ є3si2 stopamъ sp7sa hrtA: lюb0vь že žiteйskuю i3 vssko pristrastіe ttrssъ i3 blgi1mъ žitіemъ prosіsvъ, vosprіslъ є3si2 vёčnoe naslёdіe. I# nhnэ vLcэ tvoemY predstoS, pomzni2 stado tvoE, pri1snw čtyщee tS, s™i1telю džtče tĐhwne.

KanHnъ na }, glasъ }, є3gHže kraegranesіe sіE:

Slavlю s™i1telz i3 čudotv0rca tĐhwna.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

S™i1telю hrt0vъ tĐhwne! Samъ daruй mi2 ќmъ i3 ljzhkъ, da vospoю2 po dostosnію slavu, є4юže slavnw proslavi tS hrt0sъ gDь.

LučA b9estvennagw svёta vozsіS namъ: prіidi1te, č†da svёta, da njzari1msz є4ю, da vozgori1msz dyhomъ, pёsnьmi s™i1telz veličaющe.

Ґpclwvъ preemnika, s™i1teleй soprest0lьnika, prpdbnыhъ soži1telz, proslavimъ, blžennago tĐhwna, є3gHže predstatelьstvomъ sp7senіe ўlučaemъ.

BGor0dičenъ: Voploti1vsz neizrečennw vLka vsёhъ i3z8 tebє2, bGorodi1telьnice mRje, soveršenъ bhstь člvёkъ, i3 rodi1vsz, ćkože prežde ržctvA, sohrani1 tz či1stu: є3g0že moli2 sp7sti2 t bёdъ dyšы našz.

Katavasіz po ўstavu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Lюb0vію hrt0voю ўzzvi1vsz, blženne, tomY t ю4nosti nevozvratnыmъ želanіemъ poslёdovalъ є3si2, vsskoe plotsk0e naslaždenіe voznenavi1dэvъ.

Ю$nošєskіz str†sti, pl0tь tomsщыz, lюbomydrіz mečemъ posёklъ є3si2, žertvu sebE vLcэ hrtY prinosS.

Strahomъ gDnimъ ўtverždaemь, načalo bo premydrosti seй є4stь, lюb0vію lyčšeю prilэpi1lsz є3si2 premydrosti, q tĐhwne.

BGor0dičenъ: Vospoi1mъ b9estvennый hramъ b9ій: ўblži1mъ s™yю dv7u, njboženi bhvše є4ю i3 t bёdъ i3zbavlsemi.

Sэdalenъ, glasъ }:

Hramъ s™agw d¦a t ю4nosti bhlъ є3si2: ўtёšiteleva bo blgodatь, po vёrэ tvoeй njči1stivši dyšu tvoю2 t strasteй, ćvэ vъ neй vselsetsz: segw2 radi i3 po prestavlenіi soblюdesz tёlo tvoE netlёnno. Moli2 hrtA bGa, t tletv0rnыhъ strasteй i3zbavitisz čtyщыmъ lюb0vію pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ:

M™i sladkagw mi2 ї}sa, čtcaz bGootrokovi1ce, prіsteliщe d¦a s™agw, njči1sti moю2 dyšu bezzakHnіi njskvernennuю, i3 svёtloe žili1щe dobrodёteleй sodёlaй, svэton0snaz netlёnnaz, tženi2 w4blakъ strasteй, da i3 menE tvoi1mi mltvami njsэni1tъ ўtёšiteleva blgodatь.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Ćkw nvčA t hrtA ўpaslsz є3si2, ćkože pastыrь ўpaslъ є3si2 stado, i3zvodS na p†žiti živon0snыhъ tvoi1hъ ўčenій.

Tai1nnikъ bhvъ hrt0va ўčenіz, segw2 vёdэnіemъ prosvэti1lъ є3si2 lю1di, dёlы i3 slovesы2 kvlsz i4stinu є3gw2.

I$stinenъ i3 vёrenъ stražъ d0mu b9іz bhlъ є3si2, stregjй є3go2 dёlomъ, ćkw w4brazъ kvlsz žitіemъ, sl0vomъ, ćkw ўčS ўserdnw, pomыšlenіemъ, ćkw pekjйsz nj blzэ є3gw2.

BGor0dičenъ: TS pristaniщe i3 stёnu i3 pribёžiщe i3 nadeždu i3 pokr0vъ i3 predstatelьnicu tepluю njbrёtše vёrnіi, kъ tebЁ pribэgaemъ i3 vopіemъ prilёžnw, ćkože nauči2 nasъ vzыvati kъ tebЁ blžennый tĐhwnъ: pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tьmA njkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti2 moS napravi, molю1sz.

E#g0že vozlюbi1lъ є3si2, є3g0že vozželёlъ є3si2, є3gHže radi podvizalsz є3si2, s™i1telю, moli2 nhnэ hrtA nj rabёhъ, da mlctivъ bhvъ, vsBmъ namъ mi1rnoe sostosnіe daruetъ, počitaющыmъ pamztь tvoю2.

Lюb0vію i3 vёroю hrt0voю i3sp0lnenъ shй, kvi1lsz є3si2 ćkw rэkA, nbi1lьnw vsю2 zemlю rwssjйskuю naposz sl0vomъ ўčenіz, blženne tĐhwne.

Ćkw pčelA sladkій medъ t cvэtHvъ sk0rw ўvzdaющihъ, sobralъ є3si2, džtče, t tlёnnagw mjra d¦0vnoe sokr0viщe, i4mže vsёhъ nasъ ўslaždaeši.

BGor0dičenъ: I#sp0lni veselіz serdce naše, prečctaz bGootrokovi1ce, veselіz r0ždšaz vin0vnago, grэh0vnuю pečalь vsskuю potreblsющi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3z8 glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e sp7senіz moegw2.

Či1stъ bhvъ serdcemъ, či1stomu hrtY prilэpi1lsz є3si2, s™hй s™0mu, lюbi1telь lюbi1telьnomu, kr0tkій kr0tkomu, vzыvaz neprestannw: mnЁ prilэplstisz bGovi blgo є4stь.

Ўtёhu, r0skošь, čestь, bogatstvo, slavu i3 vsE sokr0viщe mjra prezrёlъ є3si2, vosparsz kъ g0rnemu їerli1mu, kъ d0mu nc7A nbcnagw, i3dёže njbi1tєli mnHgi sytь.

Dos†dы, skHrbi, njbi6dы radostnw terpёlъ є3si2, pomыšlsz, ćkw vэnecъ bez8 pobёdы, pobёda bez8 p0dviga, p0dvigъ bez8 brani, branь bez8 vragHvъ ne bыvaetъ.

BGor0dičenъ: Q dv7o gpcžE, m™i ziždi1televa nbcnыhъ є3si2 činHvъ radovanіe, i3 čelovёčeskomu r0du blgoslovennaz pom0щnica: moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Kondakъ, glasъ }:

Ґpclwvъ preemniče, s™i1teleй ўkrašenіe, pravoslavnыz cRkve ўči1telю, vLcэ vsёhъ moli1sz, mi1rъ vselennэй darovati i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Jkosъ: Dyšu tvoю2 ўkrasi1vъ dobrodёtelію, ќmъ prosvэti1vъ lюbomydrіemъ, pastыrь d0brый kvi1lsz є3si2 stadu hrt0vu, sl0vomъ i3 pisanіemъ ўčS, nakazyz i3 vrazumlsz, žitіemъ svoi1mъ džbrazъ slovesъ kvlsz: tёmže na nb7si2 vэncemъ slavы ўkrasi1lsz є3si2 t pastыrenačalьnika hrtA, na zemli2 sіsz netlёnіemъ moщeй i3 i3stočaz nbi6lьnыz t0ki čudesъ vёroю prizыvaющыmъ tS, dostočydne i3 bGomydre tĐhwne. Moli1sz ko gDu darovati dušamъ našыmъ velію mlctь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: B9іz snizhoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA: segw2 radi džtrocы vъ peщi2, radovannoю nog0ю ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Terpёnіemъ stzžalъ є3si2 dyšu tvoю2, blženne, putemъ tёsnыmъ, є3di1nыmъ vedyщimъ vъ ži1znь vёčnuю, šelъ є3si2, vhnu vziraz na krestnый pytь podvigopol0žnika hrtA i3 sego2 džbrazъ žitію2 tvoemY polagaz.

Vsego2 sebE lюbvi2 b9іeй predalъ є3si2, dyšu i3 tёlo, serdce i3 razumъ, pamztь i3 v0lю, namёrenіe, načinanіe, sl0vo, dёlo i3 pomыšlenіe bGu vъ lюb0vь posvzti1lъ є3si2.

Ntecъ sir0tъ, i3 vdHvъ zaщi1tnikъ, i3 bogatstvo ni1щihъ, bolsщihъ ўtэšenіe i3 syщihъ vъ bogatstvэ nastavnikъ, starosti žezlъ, i3 nakazanіe ю4nosti, i3 monašestvuющыmъ dobrodёteleй pravilo kvi1lsz є3si2, blženne tĐhwne.

BGor0dičenъ: Raduйsz, mRje: raduйsz, sp7si1telz mjru r0ždšaz: pristaniщe bydi namъ, žiteйskoю byreю volnyєmыmъ, i3 njti1šіe vъ puči1nэ skorbeй, i3 vodi1telьstvo kъ nbcnыmъ selenієmъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю sp7sє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Crtvіz nbcnagw є3щE na zemli2 shnъ bhvъ, vhnu vozdыhalъ є3si2 kъ sn7u b9ію, vopіS є3mY: bydi mi2 pi1щa i3 pitіE, bydi svёtъ duši2 moeS, bydi trada vъ sk0rbi, bydi ži1znь vёčnaz po voskrnіi, da prevoznošy tz vo vёki.

Ґdama padenіe, hrt0vыmi strtьmi2 i3skuplenіe, časъ smertnый, strašnый sydъ, mučє1nіz grёšnыhъ, blženstvo prvdnыhъ vsegdA pomыšlsz, rыdalъ є3si2, namъ ўmilenіz džbrazъ pokazyz, sebe že pred8wčiщaz kъ byduщeй slavэ.

Trudы2 po vёrэ i3 blgočestію pod8emъ vъ ži1zni seй, sladcэ po trudёhъ poči1lъ i3 ўpok0ilsz є3si2: sošelъ bo є3si2 vo gr0bъ, ćkw pšeni1ca dlz ži1tnicы b9іz sozrёlaz, vo vremz požataz.

BGor0dičenъ: V#ssHpomъ životvorsщіz kr0ve za sp7senіe mjra zaklannagw ѓgnca, i3z8 tvoi1hъ preči1stыhъ kroveй pl0tь prіemšagw, njkropi1 mz njskvernennago, vLčce, i3 njči1sti mS, da tvoi1mъ m™rnimъ zastuplenіemъ pače snёga ўbэlю1sz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nb7sъ. Tёmъ tS bcdu ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Hodataй kvi1lsz є3si2 i3 moli1tvennikъ teplый nj nasъ kъ bGu, s™i1telю. Mlctiva u5bo mltvami tvoi1mi sodёlaй vLku: i3sprosi2, džtče, pregrэšenій njstavlenіe, vёroю sщ7ennuю pamztь tvoю2 prazdnuющыmъ i3 serdečnoю lюb0vію tS veličaющыmъ.

T bGa svёta nbcnыmъ svёtomъ njsіsnnый, prosvэti2 nasъ pomračennыhъ strastьmi2 žiteйskimi, rэši1ti že i3 vzzati vlastь t negw2 prіemый, razrэši2 pregrэšє1nіz n†ša, i3 crtvіz nbcnagw spod0bi pamztь tvoю2 prazdnuющihъ i3 dost0йnw tS veličaющihъ.

Naše hvalenіe sіE t nedost0йnыz i3 njkasnnыz duši2, t ўserdіz že bogatagw prinosi1moe tebЁ, prіimi2 mi1lostivnw, s™i1telю, blgodatь proti1vu vozdaS namъ щedroobi1lьnuю.

BGor0dičenъ: Ґdama padšago vozstavila є3si2, bGomati, r0ždši n0vago ґdama: vozstavi i3 nasъ padšihъ po pod0bію drevnzgw, no blgodati n0vagw teplэ vёruющihъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Pl0tію ўsnyvъ:

Pl0tію ѓщe i3 poči1lъ є3si2, s™i1telю tĐhwne, no dyhomъ ži1vъ shй, vъ crtvіi nevečernemъ so hrt0mъ carstvueši, i3 m0lišisz є3mY nj prizыvaющihъ tS vёroю i3 lюb0vію.

I$nъ svэti1lenъ.

Pod0benъ: Čert0gъ tv0й vi1ždu, sp7se:

Vъ čert0zэ ženihA hrtA pomыšlsz tS, s™i1telю, neizrečennыmъ svёtomъ sіsющa, crtvіz nbcnagw prіwbщi1tisz želaю: no t snA grэh0vnagw njb8юrodЁ m0й ќmъ, ўgasE svэti1lьnikъ ćkw bez8єleenъ, i3 duši2 moeS njskvernena є4stь njdežda, i3 vi1ždu dvє1ri crtvіz mnЁ zaklюčє1nnыz: no tvoi1mi mltvami vozbudi1vъ mS snA grэh0vnagw, є3leй pokasnіz mi2 daruй, i3 ri1zoю zaslygъ hrt0vыhъ prikrhvъ moю2 nagotY, dost0йna mS sotvori2 nevečernzgw crtvіz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ G.

Sk0rbnыhъ ўtёšitelю, njdёznnыhъ vъ rybiщe lюbeznw prіimalъ є3si2, syщihъ vъ temni1cэ posэщalъ є3si2, ni1щihъ ranami smerdsщihъ ўpokoevalъ є3si2, pečalьnыhъ ўb0gagw r0da ўtэšalъ є3si2, drygъ bhvъ menьšeй bratіi hrt0vэ: segw2 radi i3 hrt0sъ vъ li1cэ druzeй včini1 tz. E#g0že moli2 i3 naše žestoserdіe ўmzgči1ti, i3 skHrы nы2 sotvori1ti na blgotvorenіe p0moщi i3 ўtэšenіz trebuющыmъ.

Mi1ra lюbi1telю, vs‰ njbi6dы, ćkw nёmъ i3 ne tverzazй ќstъ, terpёlъ є3si2 radostnw, vs‰ njstavlsz, da t0čію mi1renъ bydetъ njbi1dzй, i3 vraždyющihъ mirotv0recъ kvi1lsz є3si2: ўmiri2 u5bo mnogomztє1žnыz našz str†sti, gnёvъ i3 zavistь i3 rvenіe potreblsz, bratolю1bію že i3 terpёnію naučaz.

Bezm0lvіz rači1telю, hranenіe ўstHmъ tvoi6mъ polagavый i3 dverь njgraždenіz nj ўstnёhъ tvoi1hъ, da є3di1nъ є3di1nomu bGu besёdueši, ўderži2 neuderži1moe ѕlo2 ljzhka našegw, i3 i3scэli2 nasъ t prazdnosl0vіz, suesl0vіz i3 njsuždenіz, prinosS vhnu za nы2 tє1plыz tvo‰ mltvы gDu bGu.

Slava:

Podražatelю lюbvE nc7A nbcnagw, ćkw shnъ lюbvE, vъ lюbvi2 pri1snw prebыvazй, lюb0vь vhše postA postavilъ є3si2: m0limъ tS, ўйmi2 i3 namъ t d¦a lюbvE tvoeS, i3 nauči2 nasъ zrёti n†ša pregrэšє1nіz i3 ne njsuždati brata: m0žeši bo, ćkw vъ bz7э prebыvaeši, i3 bGъ vъ tebЁ prebыvaetъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ v7:

I#n0gw deržavnagw pribёžiщa, i3 krёposti stolpA, i3 stэnы2 newbori1mыz, voi1stinnu ne stzžahomъ, razvэ tebє2, prečctaz. Kъ tebЁ pribэgaemъ i3 tebЁ vopіemъ: vLčce, pomozi2, da ne pogi1bnemъ: pokaži2 tvoю2 blgodatь na nы2, i3 krёposti slavu, i3 miloserdіz tvoegw2 veli1čestvo.

Ѓщe že є4stь poprazdnstvo, bGor0dičenъ prazdnika.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna t kanHna, pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ №:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i.

Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA prvdnagw poučatsz premydrosti.

Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2.

E#đlіe t matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.