NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta Gi

Prpdbnagw nc7A našegw maxjma i3spovёdnika. (Slyžba є3gw2 poetsz vъ v7i denь sъ m§niki, ćkože predpisasz.)

Vъ sjй že denь tdaetsz prazdnikъ gDnz prewbraženіz:

I# poetsz slyžba vsS prazdnika.

Večerъ: Nbhčnaz kafjsma. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika na ѕ7, poє1mыz na samый prazdnikъ: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Ѓщe subbHta: Slava, prazdnika: I# nhnэ, dogmatіkъ nastosщagw glasa. Na stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Troparь prazdnika, є3ktenіA, i3 tpystъ. Na povečerіi po Tris™0mъ kondakъ prazdnika. Polynoщnicu že poemъ po nbhčaю, sъ trwpari2 dnevnhmi.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika, tri1ždы. Po kafjsmahъ sэdalьnы prazdnika. KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na }: drugjй bezъ їrmosHvъ, na ѕ7. Katavasіa: [Krtъ načertavъ: džba li1ka vkypэ. Po G-й pёsni sэdalenъ dvaždы. Po ѕ7-й pёsni kondakъ i3 jkosъ prazdnika. Na f7-й pёsni Čestnёйšuю ne poemъ: no poemъ pripёvъ prazdnika. Svэti1lenъ prazdnika, dvaždы. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika, na d7. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ, troparь prazdnika, є3ktєnіi2, njglašenіe, i3 tpystъ, i3 nbhčnoe i3shoždenіe, i3 časъ pervый, vъ pritv0rэ.

Na lіturgji: Blžє1nna nboi1hъ kanHnwvъ, pёsnь f7-z, so їrmos0mъ na }. Troparь prazdnika. Slava, i3 nhnэ, kondakъ prazdnika. Prokjmenъ, Ґllilyіa i3 pričastenъ prazdnika. Ґpclъ, i3 є3đlіe dnE t0čію.

Ѓщe li sluči1tsz tdanіe prazdnika prewbraženіe hrt0va vъ nedёlю:

Na malэй večerni: Stіhi6rы voskrnы. Na stіh0vnэ stіhi1ra voskrna, i3 prazdnika stіh0vna: sъ pripёvы svoi1mi veli1kіz večerni: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Troparь voskrnъ: Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na veli1cэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G. I# vost0čenъ є3di1nъ: i3 prazdnika ѕ7, poє1mыz na samый prazdnikъ. Slava, prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa. Na lіtji stіhi6rы, i3 Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po Tris™0mъ, troparь, Bcde dv7o: dvaždы, i3 prazdnika, є3di1noždы, i3 blagoslovenіe hlёbwvъ, i3 čtenіe.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ, dvaždы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po kafjsmahъ, sэdalьnы voskrnы sъ bGorHdičnы i4hъ, i3 čtenіe vo є3đlіi. Nedёlz rsdъ, i3 prHčaz po nbhčaю. KanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7: i3 bcdы na dvA: i3 prazdnika džba kanHna, na }. Katavasіa: Krtъ načertavъ: džba li1ka vkypэ. Po G-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ: i3 sэdalenъ prazdnika, dvaždы. Po ѕ7-й pёsni kondakъ i3 jkosъ voskrnъ. Na f7-й pёsni poemъ Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskrnъ: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы, voskrnы d7, i3 prazdnika d7, so Slavnыmъ, sъ pripёvы prazdničnыmi. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz. I# nhnэ: Preblgoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ, troparь voskrnъ t0čію, є3ktєnіi2, njglašenіe, i3 tpystъ, i3 časъ №, vъ pritv0rэ. Na časёhъ troparь voskrnъ: Slava, prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Kondakъ prazdnika. Takožde i3 na pr0čihъ časёhъ, kondakъ voskresenъ, i3 prazdnika, glag0lemъ premэnsющe.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa, na ѕ7: i3 prazdnika, d7-gw glasa, pёsnь f7-z, na d7. Troparь voskrnъ i3 prazdnika. Slava, kondakъ voskrnъ: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, Ґllilyіa, i3 pričastenъ dnE, i3 prazdnika. Ґpclъ, i3 є3đlіe dnE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.