NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta №i

S™agw m§nika i3 ґrhіdіakona є4vpla.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

I$že sъ mwmseomъ glg0lavый drevle na gorЁ sіnaйstэй džbrazы, glg0lz: ѓzъ є4smь bGъ shй: dnesь že na gorЁ favHrstэй prewbražsz, načaloobraznoe pokazyz, lučami njblistazsz tёmže, hrtE, veličaю tvoю2 si1lu.

Poi1mь ns0bь tvo‰, hrtE, ўčeniki2, petrA, їakwva i3 їwanna, v0leю na g0ru si1hъ vozvelъ є3si2, čydo strašnoe pokazavъ, i3 nesterpi1moe bžctvennagw prišestvіz tvoegw2 i3zdaleča prisnosyщnoe blagolёpіe.

Tvoegw2, hrtE, prišestvіz nepostiži1magw trepetni bhvše ґpcli drevle, ni1cъ na zemlю padše, bžctvennэй tvoeй divlshusz si1lэ, s0lnca prosіsvъ svэtlёe, blaže, neizrečennoю si1loю tvoeю.

I$nы stіhi6rы s™agw, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

D0brэ prešelъ є3si2 stradanіz puči1nu, blagoplavavъ, prebogate, dыhanіi d¦a, i3 vъ ti1hoe pristaniщe ўstremi1lsz є3si2 crtvіz b9іz: vъ nemže bolёzneй tvoi1hъ vozmezdіe bogatnw vosprіslъ є3si2, i3 so ѓgGlы predstoi1ši vLcэ tvari, vэncen0sče blaženne.

Vъ porfĐru t kr0ve njbagrenu tvoeS njdёznъ, slavne, i3 pobёdы vэncemъ živonačalьnoю ruk0ю ўvzzenъ, na nb7sёhъ živeši, scrtvuz vseщedromu. Tёmže tS ўblažaemъ, ćkw i4stinna myčenika, i3 sl0va služi1telz, i3 vёrы ўtverždenіe.

E$vplъ čydnый, t†inъ služi1telь vLčnihъ bhvъ, ćkw nvčA neѕl0bivo sebE samago privedE, posёčenъ bhvъ mečemъ, blagov0nno prinošenіe, i3 ѓgnz bžctvennoe bhvъ. Togo2 ќbw ўblažaemъ, svzщennoe є3gw2 stradanіe svzщennw prazdnuющe, mučenikolю1bcы dnesь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

GorA, ćže i3nogdA mračna i3 dhmna, nhnэ že čestnA i3 svztA є4stь, na neйže n0zэ tvoi2 stosstэ, gDi: prevёčnoe bo sokrovennoe tainstvo naposlёdokъ kvleno sotvori2, strašnoe tvoE prewbraženіe, petrY i3 їwannu i3 їakwvu. I%že takovA sіsnіz licA tvoegw2 ne terpsщe, i3 svёtlosti ri1zъ tvoi1hъ, ni1cъ na licЁ zemli2 pokrыvahusz. I%že i3 ќžasomъ njderži1mi, divlshusz, vi1dzщe mwmsea i3 i3lію2, glag0lющz sъ tob0ю, hot‰щaz priklюči1tisz tebЁ, i3 glasъ t nc7A svidёtelьstvovaše, glag0lz: seй є4stь sn7ъ m0й vozlю1blennый, nj nemže blagoizv0lihъ, togw2 poslyšaйte: i4že i3 daruetъ mjrovi velію mi1lostь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

E#stestvo2, є4že vo ґdamэ, hrt0sъ i3zmэni1ti hotS, na g0ru nhnэ vosh0ditъ favHrskuю, njbnažaz ў§nikHmъ b9estvo2.

Stjhъ: Tvo‰ sytь nb7sA, i3 tvoS є4stь zemlS.

Svёtъ trisіsnnый njblistA neizrečennw, bžctvennыz tvoeS slavы, na gorЁ favHrstэй, sp7se, vssčєskaz ўzsni2.

Stjhъ: FavHrъ i3 є3rmHnъ nj i4meni tvoemъ vozraduetasz.

Vnezapu ў§nicы2 premэnenіe vi1dэvše ndeždы, i3 vsegw2 tэlesE tvoegw2, sl0ve, ni1cы padše poshu.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7:

Na gorЁ vыs0cэ prewbražsz sp7sъ, verhHvnыz i3mёz ў§niki2, preslavnw njblistalъ є4stь, pokazyz, ćkw vыsot0ю dobrodёteleй njblistavše i3 bžctvennэй slavэ spod0bztsz, glag0lющыz so hrt0mъ mwmseй i3 i3lіA pokazovahu, ćkw živhmi i3 mertvыmi njbladaetъ. I# i4že drevle zak0nomъ i3 prbrHki glg0lavый є4stь bGъ, є3myže i3 glasъ n§ь, i3zъ džblaka svёtla poslyšestvovaše, glag0lющій: togw2 poslyšaйte, i4že krt0mъ ѓda plэni1vša, i3 mє1rtvыmъ daruющa živ0tъ vёčnый.

Troparь, glasъ d7:

M§nikъ tv0й, gDi, є4vplъ vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti. Togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ z7:

Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ, hrtE b9e, pokazavый ў§nikHmъ tvoi6mъ slavu tvoю2, ćkože možahu: da vozsіsetъ i3 namъ grBšnыmъ svёtъ tv0й prisnosyщnый, moli1tvami bcdы, svэtodavče, slava tebЁ.

Na ќtreni. Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Na gorЁ favHrstэй prewbrazi1lsz є3si2, b9e, posredi2 i3lіi2 i3 mwmsea, premydrыhъ, so їakwvomъ i3 sjmwnomъ i3 їwannomъ. Petrъ že shй tY, sі‰ tebЁ glag0laše: dobro2 є4stь zdЁ sotvori1ti tri2 sёni, є3di1nu mwmseю, i3 є3di1nu i3lіi2, i3 є3di1nu tebЁ vLcэ hrtY. I$že togdA si6mъ svёtъ tv0й vozsіsvый, prosvэti2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Prazdnikъ presvёtelъ vLčnь prіi1de: prіidi1te vsi2 na g0ru, ќmnw pred8wči1stivšesz, vzhdemъ favHrskuю, hrtA vi1dэti.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na }. Tvorenіe kĐrъ kosmы2. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Li1cы ї}lьtestіi nevlažnыmi stopami, p0ntъ čermnhй, i3 vlažnuю glubinY prognavše, vsadniki trіstatы vragi2 vi1dzщe vъ neй pogruženы, sъ veselіemъ poshu: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Glag0lы živHtnыz drugHmъ hrt0sъ, i3 nj bžctvennэmъ nakazyz crtvіi, rečE: vo mnЁ nc7A poznaйte, svёtomъ ćkw njblistaю nepristypnыmъ, vъ radosti poю1щe: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Si1loю kzы6kъ njblečetesz, dryzi ў§nicы2, čydni že bydete vъ bogatstvэ i4hъ, ćkw slavы nap0lnitesz: ćkw kvlю1sz svэtlёe s0lnca, njblistaz vъ radosti poю1щihъ: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Dnesь hrt0sъ na gorЁ favHrstэй, prosіsvъ ćsnw b9estvennoю zareю ćkože njbэщasz, ў§nikHmъ njbnaži2 zrakъ: svэton0snыz že nap0lnivšesz bžctvennыz zari2, vъ radosti poshu: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

I$nъ kanHnъ s™agw, na d7, tvorenіe їHsifovo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Slavnago є4vpla blagočestnw voshvalsю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz: da tebЁ, ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

Nryžіemъ krtA d0brэ preplhvъ, všelъ є3si2 vъ pristaniщe ži1zni: vъ nemže radostnw vodvorszsz, slavne, ўstavi serdca moegw2 mnogomztežnoe volnenіe, ti1hw slaviti pamztь tvoю2.

Vsesvёtlaz ѕvэzdA dobrodёtelьnыmi ўčє1nіi, njzarsz vBrnыz, vozsіslъ є3si2, mydre, čestnёй tverdi, є4vple, cRk0vnэй, i3 mrakъ tgnalъ є3si2 demwnskій si1loю duh0vnoю.

Vžilsemь, mydre, bžctvennoю si1loю, derznovennыmъ p0mыslomъ, bGa t bGa roždennago propovёdalъ є3si2, raspstіe v0leю preterpёvšago, i3 smertію smertь raz0ršago.

Da podvi1žatsz kъ tvoemY hvalenію vsska ўstA, ćkw i3zъ ќstъ vražіihъ bžctvennыmi ўčє1nіi, bGon0se, i3shi1tilъ є3si2 vs‰ blagopok0rnw prіemšыz slovesA tvo‰, straston0sče hrt0vъ d0blestvenne.

BGor0dičenъ: Ўzsni1vъ tvoю2 hrt0sъ ўtr0bu svэton0snuю sni1tіemъ strašnыmъ, ćkw s0lnce, čctaz, syщыmъ vъ mjrэ vozsіS, rэšS mnogob0žіz mglY temnuю, i3 prosvэщaz mjra koncы2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Vo vsego2 ґdama njbleksz, hrtE, njčernёvšee i3zmэni1vъ prosvэti1lъ є3si2 drevle є3stestvo2, i3 i3zmэnenіemъ zraka tvoegw2 bGosodёlalъ є3si2.

Stolp0mъ ngnezračnыmъ, i3 džblakomъ drevle, i4že vъ pusthni ї}lz vedhй, dnesь na gorЁ favHrstэй, neizrečennw vo svёtэ hrt0sъ prosіS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćkw nepl0dы rodi2 t kzы6kъ cRkovь, i3 mn0goe vъ čadэhъ i3znem0že s0nmiщe, čydnomu bGu našemu vozopіi1mъ: s™ъ є3si2, gDi.

SebE samago i3zdalъ є3si2 ćkw ѓgnecъ, v0leю zaklatisz hotS za hrtA, tebє2 radi v0leю njbniщavšago i3 zaklavšasz, є4vple vseblženne.

Zakolenіe nepor0čno, blagov0nna žertva, i3 prinošenіe soveršenno prineslsz є3si2 bGu, radostnw, blženne, vopіS: s™ъ є3si2, gDi.

ZakHnы ўtverždaemь є3đlьskimi, bGomydre, posredi2 mužeй bezzak0nnыhъ predstalъ є3si2 zovhй ćvэ, ne i4щuщыmъ njbrэt0hsz, njbliči1ti si1hъ ѕločestіe.

BGor0dičenъ: BGъ posredi2 tebє2 vseli1vsz, nikakw dёvstva tvoegw2 klюčA pokolebA, čctaz: є3g0že prilёžnw moli2, ўtverdi1ti vs‰ poю1щыz tS.

Kondakъ s™agw, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Zak0nы hrt0vы vъ rukY njbnosS, predstalъ є3si2 vopіS vragHmъ vъ p0dvizэ: samozvanъ є4smь stradalьčestvovati tverdёйši. Tёmže prikloni1vъ radostnw vhю tvoю2, pod8slъ є3si2 ўsэčenіe mečemъ, skončavый tečenіe tvoE.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Nryžіemъ krtA d0brэ preplhvъ, všelъ є3si2 vъ pristaniщe ti1ho nbcnыhъ žili1щъ: vъ nemže vodvorszsz, tvorsщыmъ tvoю2 pamztь molebnuю tvoi1hъ pHdvigъ dnesь, moli1sz ziždi1telю, i3zbavitisz t vsskіz nyždы i3 skorbeй.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Nepristypnoю tvoeю, hrtE, slavoю bžctvennagw tvoegw2 svёta prewbražsz, tvo‰ njblistalъ є3si2 bžctvєnnыz ўčeniki2, їwanna i3 petrA i3 їakwva, ўžasi1lъ є3si2 tёhъ bžctvennoю blgodatію. Glasъ že n§ь vozlю1blennago sn7a svidёtelьstvuющь slhšaša, i3 vi1dэša licA tvoegw2 slavu, sp7se. I$že vsёhъ, sl0ve, spasti2 hotS, prosvэti2 dyšы našz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ slavnoe smotrenіe tvoE, hrtE b9e, ćkw rodi1lsz є3si2 t dv7ы, da t lesti i3zbaviši zovyщыz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Zak0nъ vъ sіnai pisanіemъ vowbražaz, hrtE b9e, vo džblacэ, i3 ngni2, i3 mracэ, i3 vъ vi1hrэ kvi1lsz є3si2 nosi1mь: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Da ўvёriši slavnoe stroenіe tvoE, hrtE b9e, ćkw shй prežde vBkъ, i3 t0йže na džblacэ voshoždenіe položi1vый, na favHrэ neizrečennw prosіslъ є3si2.

Soglag0lющe predstoshu rabolёpnw tebЁ vLcэ hrtY, kъ ni1mže paroю ngnS i3 mraka, i3 t0nkimъ hladomъ besёdovalъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vozvэщahu slavnoe krtA radi tvoegw2, na favHrъ prišedše, i4že vo ngni1 tz i3 kupinЁ drevle predvi1dэvый mwmseй, i3 vzstый na kolesni1cэ džgnennэй, i3lіA, hrtE.

I$nъ.

Їrm0sъ: LюbvE radi, щedre, tvoegw2 džbraza, na krtЁ tvoemъ stalъ є3si2, i3 rastazšasz kzhcы: th bo є3si2, člvэkolю1bče, krёpostь moS i3 hvalenіe.

Hramъ njduševlenъ trbcы pres™hz, ćkw voi1stinnu kvi1lsz є3si2, i3 hramы jdwlьskіz, є4vple, nizloži1lъ є3si2 nryžіemъ vёrы.

Naslaždazsz dobr0toю bžctvennoю, є4vple, r†nы, i3 bwlёzni i3 vs‰kіz m{ki, blženne, prewbi1dэlъ є3si2, i3 raduzsz postradalъ є3si2.

Vыsokomydrennoe serdce palamnjovo smiri1vsz, bGomydre, smiri1lъ є3si2, myčeniče, i3 kъ voznesšemu čelovёki vozšelъ є3si2.

Raspalsemь revnostію vLki, vssku lestь, myčeniče, zapali1lъ є3si2 voi1stinnu, i3 kъ mučenію ўserdnw tluči1lsz є3si2.

BGor0dičenъ: M0lztъ bogatіi lю1dіe tvoi2, tS r0ždšuю ntrokovi1cu, njbogati1všago vsёhъ bžctvennыmi razumBnіi, hrtA bGa našego.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T svёta presэkjй pervor0dnый svёtъ, ćkw vo svёtэ dэlA poю1tъ tS, hrtE, sodёtelz, vo svёtэ tvoemъ puti6 našz napravi.

Predъ licemъ tvoi1mъ g0rы ўkloni1šasz: svёtъ bo i3 predъ nogami, nb7otečnыz lučы2, hrtE, s0lnce prіi1de, zrakъ zemlenъ ćkw prіsti blagovoli1lъ є3si2.

SE sp7sъ, vopіshu mwmseй i3 i3lіA ў§nikHmъ, na gorЁ s™ёй favHrstэй njglašaєmыmъ, hrt0sъ, є3g0že drevle provozvэsti1homъ syщago bGa.

Neizmёnnoe є3stestvo2, člvёčeskomu primёšsz, nbi1lьnw neveщestvennagw bžctvA, svёtъ i3z8wbnaži1vъ ґpclwmъ, neizrečennw vozsіS.

TS prisnosyщnoe sіsnіe, vo n§estэй slavэ, ў§nicы2 ćkw vi1dэvše vozsіsvša, hrtE, tebЁ vopіshu: vo svёtэ tvoemъ puti6 našz napravi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS, hrtE, no mы2 tS, є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe bžctvA, t n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS, člvэkolю1bče.

Vesь manovє1nіi bžctvennыmi prosvёщsz, i3 myžestvomъ ўkrёplьsz, ćkw levъ i3zrsdenъ, tы2 kъ sudi1щu nadёzsz poteklъ є3si2, ѕločestіe pobэždaz.

Daetъ tebЁ bezpečalьnuю ži1znь i3zbavitelь, za neg0že smertь g0rьkuю, straston0sče slavne, preterpёvšemu, i3 sъ li6ki pričitaetъ tS myčєnikъ d0blьstvovavša.

Prekloni1lъ є3si2 vhю tvoю2 ўserdnыmъ p0mыslomъ, i3 vo glavY ўsёčenъ, hrtY ksnёe i3 čistёe pribli1žilsz є3si2, prpdbne, naslaždazsz njboženіz.

BGor0dičenъ: Vhšši kvi1lasz є3si2 ѓgGlъ voi1stinnu, ѓgGlwvъ tvorcA pače ўmA r0ždši, proslavlьšago s™ы6z myčeniki, pres™az m™i dv7o.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: VnegdA skorbёti mi2, vozopi1hъ ko gDu: i3 ўslhša mS bGъ spasenіz moegw2.

Sіsnіz pače s0lnca, svёtъ ksnёйšій, sp7sъ prosіS na favHrэ, nasъ prosvэti1lъ є4stь.

Vozšedъ na g0ru favHrskuю, prewbrazi1lsz є3si2, hrtE, i3 lestь vsю2 njmrači1vъ, nasъ prosvэti1lъ є3si2.

TS bGa poznavše slavnіi ґpcli, na favHrэ že, hrtE, ўdi1vlьšesz, kolBni prekloni1ša.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 morsk‡z, i3 potopi1la mS є4stь byrz mn0gihъ grэhHvъ: no, ćkw bGъ, i3zъ glubinы2 vozvedi2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

TočS kr0vь, predstalъ є3si2 tvoemY podvigopol0žniku, d0blій, є4vple, bGomydre, i3 t negw2 vэncы2 prіslъ є3si2 pobёdы raduzsz.

Stalъ є3si2 predъ sudi1щemъ myžeski, vLčnіz zak0nы rukami tvoi1mi, є4vple, deržS, i3 ćvstvennw bezzakHnnыz, prpdbne, njbličaz ўserdnw.

Mykъ mn0žestva ne ўbosvsz, ni ўžassz mečA, i4stinu tы2 na sudi1щi muči1teleй blagočestnw propovёdalъ є3si2, i3 lestь ўmertvi1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Q čydo preslavno! Kakw raždaeši i3skysa myžeska ne poznavši; kakw že pitaeši, dv7o m™i, podatelz voi1stinnu mlekA, i3 pitatelz vseS tvari;

Kondakъ prazdnika, glasъ z7:

Na gorЁ prewbrazi1lsz є3si2, i3 ćkože vmэщahu ўčenicы2 tvoi2, slavu tvoю2, hrtE b9e, vi1dэša: da є3gdA tS ќzrztъ raspinaema, stradanіe ќbw ўrazumёюtъ v0lьnoe, mjrovi že propovёdztъ, ćkw tы2 є3si2 voi1stinnu dž§ee sіsnіe.

Jkosъ: Vostanite, lэni1vіi, i5že vsegdA ni1zu poni1kšіi vъ zemlю, duši2 moeS p0mыslы, vozmi1tesz i3 vozvhsitesz na vыsotY bžctvennagw voshoždenіz. Pritecemъ kъ petrY i3 kъ zevedeєvыmъ, i3 vkypэ so džnэmi favHrskuю g0ru dosti1gnemъ, da vi1dimъ sъ ni1mi slavu bGa našegw, glasъ že ўslhšimъ, i4že svhše slhšaša, i3 propovёdaša dž§ee sіsnіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

NJblistavšesz svёtomъ nepristypnыz slavы na favHrstэй gorЁ, ґpcli hrtY vopіshu: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sіsnіemъ bžctvennagw šyma i3 rosodatelьnыmъ džblakomъ, hrtE, i3 zareю tvoeю naslaždaemi, ґpcli poshu: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ nepristypnomъ svёtэ, ćkw vi1dэ tS petrъ, na favHrstэй gorЁ njblistavša, hrtE, vozopi2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sъ načalьnikomъ ži1zni hrt0mъ syщe, dёti zevedeevы, ćkw i3spusti2 zraka svёtъ, vozgremёša: ntє1cъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ю$nošы tri2 vъ vavmlHnэ, velёnіe muči1televo na byйstvo prel0žše, posredЁ plamene vopіshu: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Kaplющi tvoS kr0vь na zemlю, ўgasi2 džgnь prelesti, vseblaženne, hrt0vu že cRkovь bogatnw napoi1la є4stь, blagočestnw vospэvaющuю tS.

I#mёz mydrostь krёpku, i3 nepokolebi1mь p0mыslъ, prelestь potrsslъ є3si2, i3 predstosщыz lži2, nel0žnыmi njbliči1lъ є3si2 ўčє1nіi, є4vple vsemydre.

Dverь tebЁ raйskaz, є4vple myčeniče hrt0vъ, tverzesz, blaženne, ўkrašena vi1dэvši bžctvennыmъ stradanіemъ i3 pobёdnыmъ vэncemъ.

Ќglemъ bžctvennыmъ njči1stivъ, myčeniče, dyšu, ќglіe pogasi1lъ є3si2 mnogob0žіz, zovhй: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Tvoю2 bžctvennuю ўtr0bu, peщь persskaz vowbrazi2, prenepor0čnaz, spasaetъ ю4nošы newpalьnы, vzыvaющi: gDi b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ vavmlHnэ džtrocы bžctvennoю raspalaemi revnostію, muči1telz i3 plamene preщenіe myžeski popraša, i3 posredЁ ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Manovenіemъ vs‰ nossй, nogami preči1stыmi na g0ru vzhde favHrskuю hrt0sъ na neйže pače s0lnečnыz luči2 njblistA licemъ, i5že zak0nu starёйšыz i3 blagodati, pokazA poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nepristypnoю slavoю, na gorЁ ćvlьsz neizrečennw favHrstэй, newderži1mый i3 nezahodi1mый svёtъ, dž§ee sіsnіe, tvarь ўzsni1vъ, čelovёki njboži2 poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Svzщennolёpnw stosщe mwmseй že i3 i3lіA na gorЁ favHrэ, bžctvennagw načertanіz ćsnw v3postasь vi1dэvše, hrtA vo n§estэй njblistavša slavэ, vospэvahu: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$že vo zracэ bžctvennagw radi kvlenіz, licE proslavisz i3nogdA mwmseevo: hrt0sъ že, ćkw ri1zoю, svёtomъ i3 slavoю njdэvaetsz, svёta bo samodёtelenъ shй, njzarsetъ poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

T svэtor0dna džblaka, hrtA ўčenicы2 njb8sta zrsщe na favHrэ, i3 ni1cы na zemlю padše, ќmъ prosvёщše, so nc7emъ sego2 poshu i3 d¦omъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blagočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blagoslovi1te, p0йte gDa.

Nedygwvъ vssčeskihъ njčiщenіe, i3 duhHvъ lю1tыhъ progonenіe, tvo‰ sytь m0щi, ±že njbstupi1vše vopіemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

NJ tebЁ vёrnыhъ sob0rъ vozradovasz, ko hrtY tz hodataz stzžavъ, i3 moli1tvennika tepla i3 predstatelz, vseblaženne є4vple dіakone, s™hhъ ѓgGlъ sobesёdniče.

Sošedšesz počerpi1te čelovёcы, nedygwvъ razli1čnыhъ i3scэlenіe t raki myčenika, i3 vozopjйte vёroю: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa1.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1sz čctaz vsenepor0čnaz, pače vsskagw ѓgGlьskagw blgolёpіz, tvorcA r0ždši čelovёkwvъ i3 ѓgGlwvъ. E#myže poemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ržctvo2 tvoE netlёnnw kvi1sz: bGъ i3zъ bokY tvoє1ю pr0йde, ćkw ploton0secъ kvi1sz na zemli2, i3 sъ čelovёki poživE. TS, bcde, tёmъ vsi2 veličaemъ.

Ўžasni, n0vыmъ svэtoli1tіemъ vnezapu ў§nicы2 njsvёщšesz, drygъ dryga zrshu: ўdi1vlьšesz že, i3 kъ zemli2 prekl0nšesz, tebЁ vLcэ vsёhъ pokloni1šasz.

Šymъ i3zъ džblaka posыlašesz bGoglasenъ, i3zvэstvyz čydo: nc7ъ bo svёtwvъ, seй є4stь sn7ъ m0й vozlю1blennый, ґpclwmъ vopіsše, togw2 poslyšaйte.

NHvaz vi1dэvše i3 presl†vnaz, glasъ n§eskій vnuši1vše, na favHrэ slovesE slugi6, i3z8wbraženіe pervoobraznagw, seй є4stь, vopіshu, sp7sъ našъ.

braze nepremёnnый syщagw, nedvi1žime, pečatь neizmёnna, sn7e, sl0ve, mydroste i3 mhšce, desni1ce vhšnzgw, si1lo, tS vospэvaemъ so nc7emъ že i3 d¦omъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2: tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Vi1dэti spod0bivsz voi1stinnu, prebogate, d†lьnaz, tebЁ želaemoe stzžalъ є3si2 želanіe, ćkw dosti1gъ samoe želannыhъ soveršenіe, želanіz tvoegw2 ćvэ preh0dъ, є4vple dіakone dostočydne.

Ćkw ski1petrъ deržA krtъ, blaženne, ruk0ю tvoeю bagrzni1ceю, ю4že t kroveй svzщennыhъ tvoi1hъ njmoči1lъ є3si2, svёtlw njbloženъ hrtY cRю2 nhnэ predstoi1ši, є4vple dіakone dostočydne.

Dnesь katanіi čestnaz mitrop0lіa hrani1telz toS i3zrsdna tS stzžavši, prazdnuetъ, bžctvennoe soveršaющi tvoE stradanіe, so vsёmi є3parhіami i3 gr†dы, ю4že snabdi1ši tvoi1mi molьbami.

S0lnce vsesvёtlo ćvэ bhlъ є3si2, i3 kъ sіsnію preseli1lsz є3si2, myčeniče, bžctvennomu, pričastіemъ njbožaemь bžctvennыmъ, blženne: i3 nhnэ prosvэщaeši poю1щыz tvoE svэton0snoe stradanіe.

BGor0dičenъ: Svёta lučami, є4že vъ tebЁ, bGonevёsto, dyšu moю2 prosvэti2, ležaщuю vъ r0vэ pogi1beli vozstavi, vragi2 razražaющi, njskorblsющыz pri1snw serdce moE, i3 kъ strastemъ porэvaющыz mS.

Svэti1lenъ prazdnika:

Svёte neizmёnnый sl0ve, svёta nc7A neroždenna, vъ kvlennэmъ svёtэ tvoemъ, dnesь na favHrэ svёtъ vi1dэhomъ nc7A, svёtъ i3 d¦a, svёtomъ nastavlsющa vsю2 tvarь.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Raduetsz tr0ica bžctvennыhъ ґpclъ, ćže trbcы vi1dэ po suщestvY є3di1nago na gorЁ favHrstэй.

Stjhъ: Tvo‰ sytь nebesA i3 tvoS є4stь zemlS.

Blgože tebЁ, favHre, i4že pervэe mračnы: svёta bo spod0bilsz є3si2, ne čyvstvennagw s0lnca, no vhšnіz svёtlosti.

Stjhъ: FavHrъ i3 є3rmHnъ nj i4meni tvoemъ vozraduetasz.

Svёtomъ ќbw tvoegw2 licA njsіsvšesz. Ў§nicы2 tvoi2, sp7se, ne terpsщe zari2, na zemlю vnezapu pad0ša.

Slava, i3 nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Glasъ že n§ь sъ nb7sE slhšanъ bhstь, seй є4stь, vopію1щій, sn7ъ vozlю1blennый m0й: togw2 vsi2 poslyšaйte.

Na lіturgji, Blžє1nna prazdnika, nboi1hъ kanHnwvъ, pёsnь ѕ7, so їrmos0mъ na ѕ7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.