NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa є7

NJbrёtenіe čestnhhъ moщeй prpdbnagw i3 bGon0snagw ntcA našegw i3gymena sergіa, radonežskagw čudotv0rca.

Na malэй večerni, stіhi6rы na d7, glasъ №:

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Nbcnыhъ činHvъ radovanіe, i3 na zemli2 čelovёkwvъ veselіe, vъ nastavšee nhnэ toržestvo2 čestnagw njbrёtenіz čudotv0rnыhъ moщeй, vo ntcёhъ veli1kagw i3 prepod0bnagw sergіa, togw2 moli1tvami, hrtE, spasi2 dyšы našz.

I$že na nb7si2 čelovёka b9іz, i3 na zemli2 ѓgGla syщa sъ pl0tію, bGu t čreva maternz njsvzщennagw blažennagw sergіa dnesь nastA njbrёtenіe čudotv0rnыhъ moщeй, i3 sozыvaetъ vsE cRk0vnoe i3spolnenіe, vozsыlati slavu hrtY bGu.

Vhsprь na nb7si2 ѓgGli raduюtsz, i3 ni1zu na zemli2 čelovёcы likovstvyюtъ i3 cRkovь b9іz ўkrašaema veseli1tsz nj preslavnomъ prenesenіi čestnhhъ moщeй tvoi1hъ, dž§e sergіe, hrtY vopію1щi: th mi deržava, hrtE, i3 ўtverždenіe.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, vsi2 koncы2 zemnji raduющesz, palmы6 i3 pёsnьmi duh0vnыmi, čestn0e prenesenіe zastypnika našegw blagočestnэ voshvalimъ, i3 njbstosщe čestnyю є3gw2 i3 čudotv0rnuю raku, na p0moщь togo2 prizыvaemъ, si1ce glag0lющe: preblženne dž§e, sergіe, daruй ntečestvu našemu i3 duh0vnomu stadu tvoemY tvoi1mi moli1tvami pos0bіe na vragi2, i3 ntečestvo mi1romъ njgradi2, i3 vHz є3gw2 na soproti6vnыz ўkrэpi2, i3 spasi2 dyšы našz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

D0mъ d¦a pres™agw bhlъ є3si2, dž§e: i3 nasъ moli1tvami tvoi1mi, vselenіe pokaži2 s™ёй trbcэ, bGomydre sergіe i3 prebogate.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Prіidi1te vёrnіi raduющesz, i3 vni1demъ vъ cRkovь vъ veselіi serdca, njblobыzaющe čєstnhz m0щi sergіa bGomydragw, i3scэlenіe i3 grэhHvъ proщenіe prіi1memъ, moli1tvami є3gw2.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Prіimi2 pёnіe č†dъ tvoi1hъ, sergіe dž§e, i3 poю1щыmъ njbrёtenіe moщeй tvoi1hъ, i3 lю1bzщыmъ tS, podavaй є4že na p0lьzu prošenіe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Vhšnіi li1cы, bcde dv7o, poю1tъ sъ ni1žnimi, slavzщe neprestannw ržctvo2 tvoE preči1stoe.

Troparь, glasъ }:

T ю4nosti vosprіslъ є3si2 hrtA vъ duši2 tvoeй, prepod0bne, i3 pače vsegw2 voždelёlъ є3si2 mіrskagw mzteža ўkloni1tisz: myžeski vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 č†da poslušašz vъ neй, plodы2 smirenіz vozrasti1lъ є3si2. Tёmъ bhvъ trbcэ vselenіe, čudesы2 tvoi1mi vsёhъ prosvэti1lъ є3si2, prihodsщihъ kъ tebЁ vёroю, i3 i3scэlє1nіz vsBmъ podaS nbi1lьnw: dž§e našъ sergіe, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Na veli1cэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

E#gdA prežde ržctvA tvoegw2, prіi1de začenšaz tS vъ cRkovь b9ію, togdA vo črevэ є3S trikratы vozglasi1lъ є3si2, trbcu proslavlsz, bGomydre dž§e sergіe. Prežde mіrskagw poznanіz bGa poznalъ є3si2, pače že bGomъ poznanъ bhlъ є3si2, preblaženne, prozvlsz vsBmъ hot‰щaz bhti na tebЁ, b9іz blagodati sіsnіe, i3 svэtlostьmi2 licA tvoegw2, pokazyz duševnuю i3 tэlesnuю čistotY, є3sže radi i3zbrannый sosydъ bhvъ hrtA bGa našegw: є3g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA b9іe račenіe naйde na tS, bGomydre i3 vseblaženne dž§e sergіe, togdA vs‰ s{щaz vъ mjrэ prewbi1dэlъ є3si2, i3 hrtA є3di1nago t duši2 vozlюbi1vъ, i3 togw2 živonHsnыmъ stopamъ poslёduz, pusthnю dosti1glъ є3si2: i3 sію2 nasёzvъ sёmenemъ trudHvъ tvoi1hъ, i3 napoi1vъ tyčami slezъ tvoi1hъ, ўmn0žilъ є3si2 plodы2 dobrodёteleй: i3 tёmi napitavъ č†da, privelъ є3si2 | hrtY bGu. E#g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA bžctvennый glasъ ўslhšalъ є3si2, bGomydre, glag0lющъ ti2: sE preči1staz grzdetъ: togdA vo mn0zэ p0dvizэ prilёžnэ moli1lsz є3si2, ćkw da spod0bišisz džnagw strašnagw posэщenіz. I# ѓbіe presvёtlый pače s0lnca svёtъ njsіs tz, prepod0bne, i3 vLčcu bGomaterь razymnыma i3 tэlesnыma nči1ma vi1dэti spod0bilsz є3si2, i3 toS sladkій glasъ ўši1ma vnuši1lъ є3si2 rečennый: netstypna bydu t mёsta segw2, i3 ne i4matь njskudёti nbi1telь tvoS: ю4že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA prispЁ vremz є4že kъ bGu tšestvіz tvoegw2, togdA ćkw ѕvэzdA presvёtlaz vosteklъ є3si2 vъ nebє1snыz nbi1tєli, i3 tamw sъ li1ki s™hhъ prest0lu є3dinosyщnыz trbcы predstoi1ši: blažennoe že i3 čestn0e tёlo tvoE, na mnHga lBta zemleю pokroveno bhvšee, nhnэ t zemli2 i3zdavšesz čudesъ zarю2 i3spuщaetъ, čtyщыmъ njbrёtenіe tvoE, bGomydre sergіe. Ntečestvu našemu na soproti6vnыz pobBdы daruй, i3 vsBmъ vBrnыmъ grэhHvъ proщenіe i3sprosi2 ў hrtA bGa našegw: є3g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te, vsi2 vёrnіi rwssjйstіi sob0ri, i3 nasladi1msz nhnэšnzgw svёtlagw toržestvA, prіidi1te svzщennыhъ i3spolnenіe, i3 monahwvъ sosl0vіe, i3 vi1dite, kakw cRkovь b9іz ўkrašaetsz, palmы6 i3 pёsnьmi i3 pёnьmi d¦0vnыmi i3spolnsema: čestnaz že i3 slavnaz nbi1telь bGoblažennagw ntcA sergіa veselіz i3 radosti i3spolnsema: vo njbrёtenіi čestnhhъ moщeй є3gw2, hvalzщisz vselennuю sozыvaetъ radostnw vopi1ti gDevi: tы2 darovalъ є3si2, vLko hrtE, ntečestvu našemu krёpkago v0ina, i3 nepobэdi1moe nryžіe na nevi6dimыz i3 vi6dimыz vragi2, i3 hrtoimeni6tыmъ lю1demъ sokr0viщe neistoщi1mo neisčerpaemыhъ darovanій. Togw2 moli1tvami podaždь dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ. Vh0dъ. Čtє1nіz.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 ‹, G i3 }.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blagoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyicэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! Čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 ‹ i3 №i.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blgod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь predъ gDemъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smerti. Ќmerъ prvdnый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blagospёšnoe. Vo blagi1hъ pravednыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blgoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, prazdnolю1bcы i3 p0stnikwvъ sosl0vіe, vёroю sošedšesz, i4stinnago p0stnika počti1mъ dnesь sergіa, sъ veselіemъ šestvovavšago po stopamъ vLki svoegw2 ќzkій pytь, i3 bezstrastnuю ži1znь, i3 vёroю vozopіi1mъ: q vseblaženne! Prpdbnыmъ soži1telю, i3 p0stnikwmъ pohvalo2, nj nasъ moli1sz ko gDu, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Prpdbne i3 bGon0se sergіe, lюbvE radi hrt0vы vs‰ njstavilъ є3si2, i3 vъ pusthnю všedъ, nikakože ўboslsz є3si2 nevi1dimыhъ vr†gъ kovarstvіz: ѓщe bo i3 mn0gaždы prіid0ša na tS, skrežetanіemъ zubnhmъ ćrostь pokazyющe, th že moli1tvami tvoi1mi, ćkw dhmъ bezъ vёsti si1hъ sotvori1lъ є3si2. Q nepor0čnыz tvoeS duši2, i3 krёpkagw terpёnіz tvoegw2! HrtA neprestannw moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Rwssjйskaz ќbw vsewsvzщennaz, i3 veli1kaz cRkovь, sъ pravoslavnыmi lю1di, monasi že i3 prostji, є3đlьskihъ i3stHčnikъ strusmi napoi1všesz, duh0vnw veseli1msz, vъ nar0čitomъ prazdnicэ, d0bragw pastыrz i3 ўči1telz, i3 cэlє1bnыz є3gw2 m0щi njbstosщe lюbeznw njblobыzaemъ, i3 si1hъ ćkw cvBtы pёsnьmi i3 hvalami ўvzzemъ, rekyщe: raduйsz, sergіe blaženne, nbcnый čelovёče, zemnhй ѓgGle, i3 d¦a s™agw nbi1telь: raduйsz, ćkw mn0gihъ ko spasi1telьnomu puti2 nastavilъ є3si2: raduйsz, v0instvu našemu pohvalA i3 ўtverždenіe, prpdbne sergіe bGoprіstne, n§estvu tvoemY presvёtlый svэti1lьniče, i3 moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Glasъ №:

Prіidi1te, svzщennыhъ sob0ri, i3 pravoslavnыhъ i3spolnenіe, prіidi1te monahwvъ sovokuplenіe, i3 vni1demъ raduющesz vъ cRkovь bGa našegw, i3 čudotv0rnuю raku prepod0bnagw ntcA sergіa njb8i1memъ radostnw, ćkw čudesъ sokr0viщe neiz8emlemo: i3 čєstnhz є3gw2 m0щi lюb0vію lobыzaющe, razli1čnыhъ ned{gъ svobodi1msz, i3 dušamъ spasenіe prіi1memъ, vopію1щe є3mY: q vseblaženne dž§e sergіe! Moli2 preblagago bGa našego, darovati pos0bіe na vragi2 ntečestvu našemu, i3 spasti2 dyšы našz.

Dnesь veseli1tsz nb7o svhše, i3 zemlS raduetsz sъ čelovёki, i3 da likovstvyюtъ novoizbrannіi rwssjйstіi sob0ri, i3 svёtlw toržestvyюtъ monašєskaz sovokuplє1nіz: s™az že cRkovь b9іz, i3 di1vnaz vъ pravdu, ćkw presvёtlыmi zarsmi prosvэщaema, mn0gihъ čudesъ napolnsющisz t čestnhhъ i3 mnogocэlebnыhъ moщeй prepod0bnagw ntcA sergіa, vsю2 vselennuю sozыvaetъ pohvali1ti p0dvigi є3gw2. Tёmъ vsi2 sošedšesz, togw2 njbrёtenіe vъ pёsnehъ i3 pёnіihъ veselw prazdnuющіi, vospoemъ hrtA bGa našego, da podastъ namъ moli1tvami є3gw2 mi1rъ i3 velію mi1lostь.

NastA dnesь svёtloe toržestvo2 prenesenіz moщeй bGoblažennagw nc7A sergіa: prіidi1te, vsi2 vёrnіi, cerkovь b9ію pёsnьmi vэnčaemъ, i3 vъ neй proslavimъ vъ trbcэ pэvaemago hrtA bGa našego, vopію1щe i3 glag0lющe: tы2 darovalъ є3si2, vLko hrtE, tvoego2 ўg0dnika gradu našemu moskvЁ tverduю stёnu, i3 vsBmъ rwss‡йskimъ stranamъ krёpkago predstatelz pokazalъ є3si2, i3 hrtoimeni6tыmъ lю1demъ takovago čudesopodatelz, i3 neiscёlьnыhъ ned{gъ cэli1telz, i3 bэsovHmъ progoni1telz, i3 moli1tvennika nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, monašestvuющihъ mn0žestvo dnesь, sergіa, blagočestіz podražatelz, pёsnьmi i3 pёnьmi voshvalimъ, i3 čestnyю є3gw2 i3 mnogocэlebnuю raku njbstosщe, lюbeznw njblobыzaemъ, glag0lющe: raduйsz, preslavne sergіe, ntečestvu tvoemY presvёtlый svэti1lьniče: raduйsz, ćkw či1stэ čistёйšemu svёtu sovokyplьsz: raduйsz, ćkw trbcэ predstoi1ši so ѓgGlы, ю4že neprestannw moli2, darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7:

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Dalъ є3si2 ўkrašenіe cRkvi tvoeй, gDi, čєstnhz i3 mnogocэlє1bnыz m0щi prpdbnagw sergіa tvoegw2 ўg0dnika: i3 ćkw ќtvarь carskuю i3myщi krasyetsz, i3 ćkw vэnecъ presvёtlый nossщi veseli1tsz, sozыvaющi svo‰ č†da, i5hže vod0ю i3 d¦omъ є3đlьski porodi2. Tёmže tvoE člvэkolю1bnoe smotrenіe slavimъ, ї}se člvэkolю1bče, i3 sp7se dyšъ našihъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Dalъ є3si2 deržavu newbori1mu carstvuющemu gradu moskvЁ, gDi, i3 vsBmъ rwss‡йskimъ stranamъ ўtverždenіe: čestnёй že nbi1teli tvoeй tverdoe ўkrэplenіe i3 stёnu nepokolebi1mu, cэlьbonHsnыz i3 s™ы6z m0щы preblžennagw sergіa tvoegw2 rači1telz. Tёmъ tvo‰ člvэkolю6bnыz щedrHtы slavimъ, ї}se vsesi1lьne, i3 sp7se dyšъ našihъ.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Dalъ є3si2 rwssjйskomu ntečestvu, gDi, tverdoe zaщiщenіe, i3 nryžіe spasenіz, i3 v0єmъ є3gw2 veli1koe na soproti6vnыz njdolёnіe, s™i1telєmъ že čestn0e ўkrašenіe, i3 vsBmъ bolsщыmъ vračevstvo2 bezmezdno, s™ы6z m0щi prpdbnagw i3 treblžennagw sergіa, i5hže nhnэ radostnw njblobыzaemъ, i3scэlє1nіz razli6čnaz prіemlющe, tvoE neizrečennoe miloserdіe slavimъ, ї}se blgoserde, i3 sp7se dyšъ našihъ.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ sergіe: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blaženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prpdbnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ: sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь, glasъ }:

T ю4nosti vosprіslъ є3si2 hrtA vъ duši2 tvoeй, prepod0bne, i3 pače vsegw2 voždelёlъ є3si2 mіrskagw mzteža ўkloni1tisz: myžeski vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 č†da poslušašz vъ neй, plodы2 smirenіz vozrasti1lъ є3si2. Tёmъ bhvъ trbcэ vselenіe, čudesы2 tvoi1mi vsёhъ prosvэti1lъ є3si2, prihodsщihъ kъ tebЁ vёroю, i3 i3scэlє1nіz vsBmъ podaS nbi1lьnw: dž§e našъ sergіe, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Na ќtreni po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

PrispЁ dnesь pamztь tvoS, dž§e sergіe prehvalьne, veselsщi i3zbrannoe tvoE stado: vъ nю1že čestnw prazdnuemъ njbrёtenіe s™hhъ tvoi1hъ moщeй, i3 radostnw veličaemъ hrtA bGa, čudesъ blagodatь tebЁ darovavšago, vopію1щe: slava davšemu ti2 krёpostь: slava vэnčavšemu tS: slava daю1щemu tob0ю vsBmъ i3scэlenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Gavrіi1lu vэщavšu tebЁ, dv7o, raduйsz, so glasomъ voploщašesz vsёhъ vLka, vъ tebЁ s™ёmъ kіvHtэ, ćkože rečE pravednый dv7dъ: kvi1lasz є3si2 ši1ršaz nb7sъ, ponosi1vši ziždi1telz tvoego2. Slava vselьšemusz vъ tS: slava prošedšemu i3zъ tebє2: slava svobodi1všemu nasъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Veli1kій pastыrь našъ nhnэ da pohvalitsz, monašeskій presvёtlый st0lpъ da vospoetsz pёsnьmi, prosvэщazй nasъ čudesъ svэtlostьmi2, t prečestnhhъ є3gw2 moщeй i3shodsщimi, i3 ćkw rosodatelьnый džblakъ, pogašazй plamenь strasteй našihъ, i3 njrošazй vёrnыhъ razumы, bžctvennый sergій. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Mi1lostivomu hrt0vu ўg0dniku, pastыrю našemu i3 ўči1telю, vsi2 tebЁ prilёžnw m0limsz, i3 lюb0vію njblobыzaemъ m0щi tvo‰ čєstnhz, i3 radostію t duši2 vopіemъ: razruši2 poganыhъ našє1stvіz, i3 pokori2 podъ n0zэ v0instvu našemu, i3 razori2 džblakъ strasteй našihъ, i3 bэsHvskaz mečt†nіz progoni2 t stada ўčєni1kъ tvoi1hъ, i3 vssčeskihъ i3zbavi i3skušenій lюb0vію tS poю1щihъ, sergіe prpdbne. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nedomhslenno i3 nepostiži1mo є4stь, vLčce bGoradovannaz, є4že sodёznnoe na tebЁ strašnoe b9іe tainstvo: i4bo newb8imennago začenši rodilA є3si2, pl0tію njbložena t prečctыhъ kroveй tvoi1hъ: є3g0že vsegdA, čctaz, ćkw sn7a tvoego2 moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ }:

Prpdbne dž§e, mjra krasotы6 i3 pi6щi vremєnnыz tnю1dъ voznenavi1dэlъ є3si2, monašeskoe žitіE pače vozlюbi1vъ, i3 ѓgGlwmъ sobesёdnikъ bhti spod0bilsz є3si2, i3 svэti1lьnikъ mnogosvёtlый rwssjйskіz zemli2, čudesmi2 ćkože vtor0e s0lnce sіsz: no vsёhъ nasъ pominaй, soveršaющihъ svzщennuю pamztь tvoю2. Mh bo č†da tvo‰, i3 džvcы slovesnыhъ tvoi1hъ ўčenій, i3 tS na p0moщь prizыvaemъ, prossщe tob0ю prіsti mi1rъ i3 velію mi1lostь.

KanHnъ bcdы so їrmos0mъ na ѕ7: I# prpdbnagw sergіa na }. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Predэli1vъ puči1nu čermnyю bGъ, faraHna pogruzi1vый vъ neй, provedъ mwmsea nem0krennw vъ pusthnю, i3 njdoždi1vъ mannu vъ snёdь lю1demъ ї}lєvыmъ, ćkw si1lenъ.

Svёtomъ tvoegw2 tris0lnečnagw b9estvA, sodёtelю m0й, prosvэti2 pomračє1nnыz džči duši2 moeS, molю1tisz, i3 njči1sti serdce moE, da vozmogY pёti njbrёtenіe čestnhhъ moщeй prpdbnagw sergіa tvoegw2 rači1telz.

Daždь mi2 sl0vo, sl0ve b9ій, vo tverzenіe ќstъ moi1hъ, i3 ўzsni1 mi ljzhkъ, mi1lostive, i3 ne pominaй grэhHvъ moi1hъ mn0žestva, da tvoeю blgodatію nastavlsemь, vozmogY pёti prpdbnago tvoego2 sergіa.

Ćkože vo črevэ materni proglašenіemъ trbcu propovёdalъ є3si2, takw i3 tA proslavi tS: kakw na mnHga lBta sokrovє1nы zemleю čєstnhz m0щi tvo‰ netlBnnы njbrэt0šasz, blagouhanіz vkypэ že i3 čudesъ vёrnыhъ i3spolnsющe.

BGor0dičenъ: Prečctaz vLčce, nbcnыhъ si1lъ prevhššaz, por0ždšaz sp7sa vsёhъ sodёtelz, є3dinosyщna nc7Y i3 d¦u, daždь namъ sl0vo, prepёtaz, ćkw da vozm0žemъ pёti tS, syщuю zastypnicu r0da našegw.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Da ne hvalitsz mydrъ hvalsйsz, no nj semъ, є4že razumэvati, ćkw nёstь svstъ, ćkw bGъ našъ, voznossй r0gъ našъ, dasй krёpostь carє1mъ našыmъ.

KrtA gDnz si1loю ўkrэplszsz, str†sti dušє1vnыz i3 plotsk0e mudrovanіe dyhu pokori1lъ є3si2: i3 segw2 radi d¦u pres™0mu prekrasnaz nbi1telь bhvъ, i3 nerazdёlьnыz trbcы i3zbranno pok0iщe.

Žitіemъ tvoi1mъ, є4že vъ mjrэ semъ, džbrazъ bhvъ vsBmъ, t duši2 hrtY porab0tivšыmsz, čistot0ю že ćkw s0lnce prosіslъ є3si2: i3 segw2 radi stokratnoe vozdanіe t rukY vsederži1telz prіslъ є3si2, bGomydre sergіe. Tёmže tS radostnw ўblažaemъ.

Prіidi1te, sni1demsz vъ nastosщee nhnэ toržestvo2, ќzrimъ i3 radosti i3sp0lnimsz, i3 hrtA da proslavimъ takw proslavlsющa є3go2 proslavlsющihъ, i3 namъ stёnu newbori1mu i3 čudesъ podatelz darovavšago, bGoblažennago sergіa.

BGor0dičenъ: Blgodarenіe, vkypэ že i3 pёnіe, bGomati, raduzsz prin0simъ ti2, ćkw rodilA є3si2 pl0tію bGa vsederži1telz, tverduю predstatelьnicu tebE hrtіanwmъ darovavšago.

Sэdalenъ, glasъ }:

Žiteйskoe m0re preplhlъ є3si2 mn0gimъ vozderžanіemъ, i3 pristalъ є3si2 vъ ti1hoe pristaniщe, vъ nbcnыz nbi1tєli, ćkw ѕvэzdA svэtozarna sіseši, i3 ćkw s0lnce nezahodi1moe m0lnіzmi čudesъ tvoi1hъ vselennuю vsю2 prosvэщaeši, i3 njzarseši stadA ўčєni1kъ tvoi1hъ: vsBmъ vBrnыmъ darueši grэhHvъ proщenіe, i3 žitіS i3spravlenіe, i3 є4že na soproti6vnыz njdolёnіe, ćkw da radostnw njbstosщe čestnyю i3 mnogocэlebnuю raku, lюbeznw lobыzaemъ s™ы6z m0щi tvo‰, i3 ćkw ntcY čadolюbi1vu vopіemъ ti2: bGomydre i3 preblženne dž§e sergіe, moli2 s™yю trbcu, є4йže vъ žitіi2 semъ porab0talъ є3si2, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію njbrёtenіe čestnhhъ moщeй tvoi1hъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Nb7sA dobrodёtelь tvoS pokrhla є4stь, i3 zemlS i3sp0lnisz slavы tvoeS, hrtE. Tёmže vёrnw vopіemъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

T ўtr0bы m™rni bGu prilэpi1lsz є3si2, blženne dž§e sergіe, i3 začalo mydrosti strahъ b9ій vъ serdcы tvoemъ i3mёlъ є3si2, k0renь i3 njsnovanіe vsёhъ blagi1hъ, niщetY duh0vnuю vozlюbi1vъ. Segw2 radi vLka hrt0sъ čudesы2 njbogati1lъ tS є4stь.

Ćkw krjnъ blagov0nnый, t zemnhhъ nёdrъ i3zdašasz čєstnhz m0щi tvo‰, preblaženne sergіe, i3 ćkw sokr0viщe, čudesъ zarю2 i3spuщaюtъ, veselsщe duhHvnaz č†da tvo‰.

Dnesь raduetsz carstvuющій gradъ moskvA, i3 veselіz i3spolnsetsz vsS vselennaz: čestnaz že nbi1telь tvoS, bGoblaženne sergіe, hvalzщisz ўkrašaetsz, i3mёющi vъ sebЁ čєstnhz m0щi tvo‰, ćkw sokr0viщe newskydnoe i3 prečydnoe.

BGor0dičenъ: Dv7o gDoimeni1taz, i3 cRi1ce vseS tvari, mn0gimi prbrHki pronarečennaz r0ždšaz cRS nbcnыhъ si1lъ, daždь, gpcžE, pobёdu na vragi2 v0instvu našemu, i3 crtvіz nbcnagw vsёhъ nasъ spod0bi moli1tvami tvoi1mi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Častь moS є3si2, gDi, i3 slava licA moegw2: th bo mS i3zъ tmы2 nevёdэnіz є3di1nъ i3zbavilъ є3si2 bGorazymіemъ. I# tebЁ molю1sz, hrtE, daruй rabY tvoemY mi1rъ, ćkw člvэkolю1becъ.

Ćže vъ trbcэ bGa našegw s™az cRkovь i3 di1vnaz vpravdu, svёtlw krasyetsz: vsenar0dnoe mn0žestvo duh0vnэ raduetsz, zrsщe tS, bGomydre sergіe, rukama ґrhіerea b9іz čestnw vzemlema, i3 na pleщY svzщennыhъ nosi1ma.

Posэщenіz radi bGomatere radosti i3sp0lnivsz, svёtъ bhlъ є3si2 stadu tvoemY, i3 nastavnikъ n0vomu ї}lю, prevodS nasъ, dž§e, t zemli2 kъ nbcnыmъ nbi1telemъ, i3dёže nhnэ naslaždaešisz neizrečennыz svёtlosti.

Maternz ўtr0ba njsvzti1sz čestnhmъ začatіemъ tvoi1mъ, slavnый že gradъ rost0vъ prosvэti1sz roždestv0mъ tvoi1mъ: veli1kaz že tvoS i3 mnogoslavnaz nbi1telь proslavisz pHdvigi tvoi1mi, vss že vselennaz nap0lnisz čudesъ tvoi1hъ, prpdbne dž§e sergіe.

BGor0dičenъ: M™i b9іz prečctaz, tverdaz zastypnice na tS nadёющыmsz, pokr0ve i3 stražъ gradu našemu, i3 newbori1maz stэno2 svztёй nbi1teli seй, i3 nryžіe spasenіz ntečestvu našemu, spasi2 vsёhъ blagočestnw poklansющihsz s™0mu džbrazu tvoemY.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Da ne pogruzi1tъ menє2 byrz vodnaz, nižE požretъ menE glubinA: tverženъ bo є4smь vo glubinы6 serdca morskagw ѕHlъ moi1hъ. Tёmъ zovY, ćkw їHna: da vzhdetъ t tli2 ѕHlъ živ0tъ m0й kъ tebЁ, b9e.

T mladagw v0zrasta, dž§e sergіe, hrtA vozlюbi1vъ, i3 segw2 živonHsnыmъ stopamъ poslёduz, mjra vsegw2 i3zbёglъ є3si2, i3 dosti1glъ є3si2 vъ nezahodi1mый svёtъ razuma, i3dёže nhnэ derznovennw s™ёй trbcэ predstoi1ši: ю4že nj vsёhъ nasъ ўmoli2.

Ўdivi1šasz vo pl0ti žitію2 tvoemY bezpl0tnіi či1nove, i3 ўstraši1šasz bэsHvskaz pHlčiщa t bGa dannыz tebЁ na ni1hъ pobёdы: mh že proslavlsemъ tS, prepod0bne sergіe, njbstosщe raku čestnhhъ moщeй tvoi1hъ, i3 veličaemъ hrtA, čudesы2 tS proslavlьšago.

I%že lюb0vію i3 či1stoю vёroю čtyщыmъ čestn0e i3 slavnoe njbrёtenіe s™hhъ moщeй tvoi1hъ, i3 prazdnuющыmъ svёtlw svzщennuю pamztь tvoю2, dž§e preblaženne sergіe, moli1tvami tvoi1mi vsBmъ polє1znaz i3sprosi2.

BGor0dičenъ: Bezъ sёmene vo črevэ tvoemъ začenši tvorcA vsёhъ i3 sp7si1telz, bGomati vLčce, i3 r0ždši pl0tію hrtA bGa: є3g0že moli1tvami tvoi1mi mi1lostiva namъ sotvori2, i3 da spod0bimsz vsi2 kvlenіz є3gw2 i3 crtvіz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Dnesь ćkw s0lnce presvёtlo vozsіsvše t zemli2 čєstnhz m0щi tvo‰, netlBnnы njbrэt0šasz, ćkw blagouhannый cvёtъ, mn0žestvomъ čudesъ sіsющe, i3 vsBmъ vBrnыmъ i3stočaющe razli6čnaz i3scэlє1nіz, i3 veselsщe i3zbrannoe tvoE stado, є4že mydrэ sobravъ, d0brэ pastvilъ є3si2. NJ ni1hže i3 nhnэ trbcэ predstoi1ši molssz, i3 v0instvu pobэdi1tєlьnaz na vragi2 darovati, da vsi2 vopіemъ ti2: raduйsz, sergіe bGomydre.

Jkosъ: S{щaz vъ mjrэ prewbi1dэvъ, prem‡rnaz i3 netlBnnaz selє1nіz, dž§e bGomydre, stzžalъ є3si2, i3 nezavi1stnыmi darmi2 t vsederži1telьnыz desni1cы po čislY dobrodёteleй njbogati1vsz, i3 vэncemъ p0česti ćkw pobэdi1telь vэnčavsz, čudesы2 vsёhъ njbogaщaeši, poю1щihъ ti2 si1ce: raduйsz, bGoblaženne sergіe: raduйsz, i4že prežde roždenіz tvoegw2 trikratы proglašenіemъ proslavivый s™yю trbcu: raduйsz, ćkw t mladenstva tvoegw2 i3zbrannый sosydъ bhvъ pres™0mu d¦u: raduйsz, mіrskyю krasotY i3 slavu ćkw ўmetы vmэni1lъ є3si2: raduйsz, ćkw vseli1vыйsz vъ pusthnю: raduйsz, ćkw gradъ sію2 sotvori1lъ є3si2: raduйsz, ćkw vъ neй hramъ prečestenъ vъ pohvalY s™hz trbcы vozdvi1gnuvый: raduйsz, ćkw slavnu i3 preveli1ku nbi1telь vъ slavu b9ію sozdalъ є3si2: raduйsz, ćkw vъ neй mn0žєstva monašestvuющihъ sobravъ, gDevi privelъ є3si2: raduйsz, ćkw mi1lostivagw posэщenіz bGomatere spod0bilsz є3si2, t0й bo vo pl0ti ćkw ѓgGlъ posluži1vъ: raduйsz, ćkw gDevi m0lišisz nj čtyщihъ njbrёtenіe čestnhhъ moщeй tvoi1hъ: raduйsz, nar0du našemu nryžіe spasenіz, i3 pobэdi1telь na vragi2, є3g0že soblюdaй vhnu zdrava i3 vesela, da vsi2 tvoE njbrёtenіe svёtlw prazdnuemъ, radostnw vopію1щe: raduйsz, sergіe bGomydre.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne predaždь nasъ do koncA i4mene tvoegw2 radi, i3 ne razori2 zavёta tvoegw2, i3 ne njstavi mi1losti tvoeS t nasъ, gDi b9e ntє1cъ našihъ, prepёtый vo vёki.

B9іimъ hranenіemъ soblюdeno2 bhstь čestn0e tёlo tvoE, bGomydre sergіe, mn0gimi lёtы zemleю pokroveno cёlo, i3 niči1mže vredi1mo i3zhde. Mh že č†da tvo‰ sіE zrsщe, radostnw vopіemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Veselіz ri1zoю njblečesz, radosti vэncemъ vэnčasz čestnaz glavA tvoS, svёtlw vni1de vъ nebesnый čert0gъ cRS hrtA, p0čestь prіemlz trudHvъ tvoi1hъ, poS gDevi: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Svёtlыmъ žitіemъ tvoi1mъ sіsz, čydne sergіe, vъ ži1zni seй, bezpl0tnыhъ či1nы dosti1glъ є3si2, nhnэ že sъ ni1mi likyeši ў prt0la vsёhъ bGa: prosi2 grэhHvъ njstavlenіe darovati, soveršaющыmъ lюb0vію pamztь njbrёtenіz čestnhhъ moщeй tvoi1hъ.

BGor0dičenъ: Prostri2 molenіe, prečctaz dv7o vLčce, kъ r0ždšemusz i3zъ tebє2 bGu našemu, i3 tob0ю ґdama nazdavšemu, i3 naše є3stestvo2 njbnovi1všu, da vsi2 vopіemъ ti2: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ čreva tvoegw2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vssčєskaz, vLko, premydrostію tvoeю sostavilъ є3si2, zemli1 že paki ўtverdi1lъ є3si2, ćkože vёsi, dno2, njsnovanіemъ vodruzi1vый na vodahъ bezmёrnыhъ. Tёmъ vsi2 vopіemъ, vospэvaющe: blagoslovi1te, dэlA gDnz, neprestannw gDa.

Veseli1tsz dnesь cRkovь b9іz, ćkw carskoю porfĐroю njdэvaющisz: čestnaz že nbi1telь tvoS, bGoblaženne dž§e sergіe, ćkw mnogocёnno sokr0viщe i3myщi čestn0e tёlo tvoE, razli6čna i3scэlє1nіz podavaющe vsBmъ, vёrnw poю1щыmъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz neprestannw gDa.

Svёtomъ nebesnыmъ prosvэщaetsz hramъ b9ій, i3 vъ nemъ blagočesti1vыhъ sob0ri raduюtsz, vi1dzщe tS, bGoblaženne dž§e sergіe, ґrhіereйskima rukama nosi1ma i3 t vsёhъ vёrnыhъ poklansema, hrtY vopію1щihъ, blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz neprestannw gDa.

Sъ nbcnыmi vHinstvы nhnэ trbcэ predstoS, i3 sъ li1ki vsёhъ s™hhъ vodvorszsz, vёrnw počitaющыmъ pamztь tvoю2, grэhHvъ proщenіe i3sprosi2: i3 svёtlw prazdnuющыmъ njbrёtenіe čestnhhъ moщeй tvoi1hъ, spasenіe namъ daruй, da raduющesz poemъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz neprestannw gDa.

BGor0dičenъ: Prevёčnый vo črevэ tvoemъ, dv7o čctaz, začinaetsz, i3 soveršennый bGъ, i4že i3zъ tebє2 neiskusobračnыz ntrokovi1cы mLnecъ pl0tію rodi1vsz, soveršenъ bGъ i3 čelovёkъ, čelovBki vi1ditsz, soprt0lenъ shй nc7Y i3 d¦u: є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Mwmseй na gorЁ newpali1muю kupinY vi1dэ, їHsifъ vъ vertepэ neizrečennoe ržctvo2 slhša, neskvernaz dv7o, bezmyžnaz m™i, pёsnьmi tS, bcde, veličaemъ.

Vzstsz kъ vыsotЁ nbcnэй dobrodёtelьmi, bGomydre dž§e sergіe, i3 vъ veselіi serdca predstoi1ši prt0lu s™hz trbcы, ne zabydi č†dъ tvoi1hъ. Soveršenno zdravіe i3 di1vnu pobёdu daruй na vragi2 v0instvu našemu, da vsi1 tz pёsnьmi neprestannw veličaemъ.

Preslavnaz pamztь tvoS, bGon0se, pače l{čъ s0lnečnыhъ, vBrnыz prosvэщaetъ, blagočestnw tS počitaющыz, i3 vёroю i3 lюb0vію poklansющыzsz racэ čestnhhъ moщeй tvoi1hъ, i3 vъ pёsnehъ poю1щыz tS, bGomydre sergіe.

Ruk0ю moeю nedost0йnoю, i3 lюb0vію serdečnoю prinosi1moe tebЁ maloe molenіe, prіimi2, bGoblaženne dž§e sergіe, dušamъ našыmъ spasenіe, i3 tэlesє1mъ zdravіe, i3 mjru mi1rъ moli1tvami tvoi1mi daruй: da tS mn0žae vъ pёsnehъ veličaemъ.

BGor0dičenъ: Q dv7o vLčce vsepёtaz, m™i hrtA bGa našegw! Spasi2 vs‰ na tS nadёющыzsz, i3 kъ tvoemY zastuplenію pritekaющыz, i3 blagočestnw tS syщuю bcdu vъ pёsnehъ veličaющыz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Dnesь sošedšesz nbcnaz so zemnhmi raduюtsz, i3 vёrnыhъ sovokuplє1nіz so svzщennыmi, vkypэ že i3 mon†hi, veselіz duh0vnagw i3 darHvъ čudesъ tvoi1hъ i3spolnsюtsz, prpdbne sergіe, vъ tvoE njbrёtenіe, slavzщe gDa. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Premydrostь v3postasnuю, sl0vo dž§ee prisnosyщnoe, vračA čelovёkwmъ hrtA r0ždšaz, dv7o prečctaz, ćzvы i3 strypы serdca moegw2 i3scэli2, lю6tыz i3 mnogovremєnnыz, i3 strastn†z vzыgr†nіz ўti1ši pl0ti moeS.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ćkw ѕvэzdA mnogosvёtlaz hrtA slnca nezahodi1magw, zarsmi tvoi1hъ dobrodёteleй vsёhъ prosvэщaeši, blistanіemъ čudesъ vs‰ koncы2 njzarseši, bGoblaženne i3 bGomydre dž§e sergіe, vёroю čtyщihъ svztyю pamztь tvoю2, i3 čestn0e njbrёtenіe moщeй tvoi1hъ, vъ pёsnehъ svёtlw počitaющihъ. Dvaždы.

Ćkw svэti1lьnikъ mnogosvёtlый, i3 bolsщыmъ vračь preizrsdnый, i3 monašeskій pastыrь dobrorazsydnый pokazalsz є3si2, v0instvu našemu nryžіe spasenіz, i3 na vragi2 pobёda, i3 vseS rwssjйskіz zemli2 ўdobrenіe, i3 molebnikъ vёrenъ nj vsёhъ, vёroю i4mz tvoE, sergіe, prizыvaющihъ, i3 lюb0vію prazdnuющihъ njbrёtenіe čestnhhъ moщeй tvoi1hъ.

Ćkw cvёtъ blgov0nenъ, i3 kadi1lo blagouhanіz, i3 ćkw bžctvennaz mmropol0žnica, zapahъ masteй tvoi1hъ vo vs‰ stranы6 i3spuщaeši, i3 m0lnіzmi čudesъ tvoi1hъ lю1di hrtoimєni1tыz prosvэщaeši, vёroю soveršaющыz svzщennuю pamztь tvoю2, prpdbne i3 vseblaženne sergіe.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnesь vёrnіi hrtoimeni1tіi nar0di sošedšesz, radosti i3sp0lnimsz, i3 li1kъ sostavlьše, duh0vnэ prazdnuemъ, vo blagonar0čitoe toržestvo2 prpdbnagw ntcA, vo palmёhъ i3 pёnіihъ hrtY vopію1щe: tы2 prozvi1lъ є3si2, vLko hrtE, poslёdnemu r0du našemu, takovago čudesъ darovatelz, veli1kago zastypnika vseS zemli2 rwssjйskіz: no, q prpdbne, i3 bGomydre dž§e sergіe! Moli1sz prilёžnw hrtY bGu našemu za vsёhъ, vёroю i3 lюb0vію tS počitaющihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji, blžє1nna, t kanHna prpdbnagw pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, ґpclъ i3 ґllilyіa prpdbnagw.

E#đlіe luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.