NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa l

S™hhъ ґpclъ, sjlы i3 sіluana, i3 i5že sъ ni1mi.

Stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Bžctvennыmi njblistaemi svэtoli1tіi, ґpcli, ćkože nrli2 krilatіi, mjrъ proid0ste, mnogob0žіz tmY tgonsщe, i3 sodэvaющe shnы i3 naslёdniki dnE vsёhъ. Tёmže vasъ počitaemъ, i3 s™hй i3 blgonar0čitый prazdnikъ vašъ čti1mъ, poklansющesz moщemъ vašыmъ.

Sjlu i3 ґndronjka, sіluana že i3 kriskenta, svzщennw ўblažaemъ, i3 hvalami počti1mъ, radostnыmъ dnesь serdcemъ є3peneta čydnago, gDni ў§niki2 i3 propovёdniki, i4miže i3zbavihomsz jdwlьskagw syetstva, i3 trbčeskomu sіsnію blagočestnw nauči1homsz.

Vasъ vъ vesь mjrъ hrt0sъ poslA, gnoє1nіz njčiщaющihъ ѕl0bы, ґpcli, i3 ўszvlєnnыz ćdomъ dušetlёnnыmъ njbnovlsющihъ dyšы, i3 kъ soveršennomu zdravію vedyщihъ. Tёmže vasъ počitaemъ, ćkw blgodёteli prehvalьnыz, i3 premydrыz vrači2, i3 duhHvnыz nrganы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, solncezračnaz lučE, slnca nezahodi1magw prt0le, ćže slnce vozsіsvši nedoumёnnoe: raduйsz, ќme njblistazй bžctvennыmi sіsnьmi, zarE m0lnійnaz, njsvэti1všaz zemli2 koncы2: i4stinnoe zlata blistanіe, vsed0braz i3 prenepor0čnaz, svёtъ nevečernій vBrnыmъ njblistavši.

KrtobGor0dičenъ: Ўmerщvlsema vi1dzщi hrtA, prečctaz vLčce, ўmerщvlsющa lьsti1vago, vosklicaše g0rcэ vzыvaющi i3zъ ўtr0bы toS proizšedšu, i3 dolgoterpёnію є3gw2 čudsщisz vzыvaše: čado moE lюbeznэйšee, ne zabydi rabY tvoю2, ne zakosni2, čelovэkolю1bče, moE ўtэšenіe.

Troparь, glasъ G:

Ґpcli s™ji, moli1te mi1lostivago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

KanHnъ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Neprohodi1moe volnsщeesz m0re, b9іimъ svoi1mъ velёnіemъ, i3zsuši1všemu, i3 pэšešestvovati skvozЁ є5 ї}lьteskіz lю1di nastavlьšemu, gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

Predstosщe prt0lu bžctvennomu vsegdA, sіsnіemъ že prosvэщaemi nezahodi1mыmъ, s™ji, prosvэщenіe duh0vno vsBmъ i3sprosi1te t nc7A svёtwvъ nizposlati namъ, vёrnw vasъ počitaющыmъ.

Vozsіsvšago pravdы slnca, slavnіi, ўzrёvše t dv7ы bGootrokovi1cы, prilэpi1stesz є3mY bžctvennыmъ pričastіemъ, svёtъ bhvše, i3 tgnaste prelesti mrakъ vesь.

Zak0nъ bžctvennый na ljzhcэ nossщe, vsю2 zemlю proid0ste, bezzak0nіe є3S temlющe, mydrіi kriskente i3 ґndronjče, sjlo i3 sіluane, i3 vsэvaющe sl0vo spasi1telьnoe.

Pohvalimъ є3peneta slavnago, karfagenwvъ pohvalY bžctvennu bhvšu, i3 sl0va ў§nikA, i3 i3scэlenій i3st0čnika, i3 veli1ka propovёdnika, syщыmъ pače ўmA, i3 vёrы ўtverždenіe.

BGor0dičenъ: Prepёtago bGa neizrečennw porodilA є3si2, vъ pl0tь t tebє2 njblekšasz za blagostь, prepёtaz čctaz. Tёmže blagodarnыmi gl†sы pэsnosl0vimъ tS i3 ўblažaemъ, ćkože drevle proreklA є3si2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Propovёdavše voploщenіe vLčne, i3 razruši1vše soyzъ ѕl0bы, i5že drevle sv‰zannыz nevёrіemъ mydrіi razrэši1ste, velikopropovёdnicы, i3 kъ bGu prived0ste vёroю.

Svэti1lьnicы nezahodi1magw svэtoli1tіz bhvše, tmY bezb0žіz tgnaste, pokazyющe čelovёkwmъ poznanіz svёtъ prehvalьnіi: segw2 radi vsegdA blaži1mi є3stE.

Vo vsю2 zemlю i3zhde, ćkože poetъ dv7dъ, ґpclьskoe bžctvennoe vэщanіe, ўčaщee strtemъ sp7swvыmъ i3 voskresenію, i4mže vostahomъ t grobHvъ vsi2 syetstva.

BGor0dičenъ: NJbrёtъ tS ѓgGlъ čistёйšuю, vni1de vo ўtr0bu tvoю2 s™yю svёtъ, shй nepristypenъ, bcde, i3 kvi1sz čelovёkъ i3zъ tebє2 voploщaemь, vo dvoю2 є3stєstvY poznavaemь.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Bžctvennoe ќglіe ўtёšitelz teplot0ю ražženi, prehvalьnіi bhvše ґpcli, bezb0žіz mrakъ razori1ste, i3 vBrnыz svzщennw sogrёzste. Tёmže dnesь pamztь vašu čtyщe, pr0simъ prіsti velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennaz ski1nіa bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz: pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7a m™i, na krtЁ zrsщi povёšena i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, m™rski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo, gDi, ўslhšahъ i3 ўžas0hsz: do menє1 bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю, mnogomi1lostive.

Krёpostію vs‰ sotv0ršagw, prošedše vselennuю ćkože krilatіi, spas0ste syщыz vъ puči1nэ lю1tыhъ, bGon0snіi bёdstvuющыz, i3 kъ ti1homu pristaniщu nastaviste.

Ўtverždaz razslablєnnыz, slavne, mhsli sl0vomъ, sjlo sъ pavlomъ propovёdnikomъ, prošedъ tы2 vesь mjrъ, mn0gimi napastьmi njblivaemь, i3 vBrnыmъ spasъ kvlszsz.

Velіimi blgodatьmi ўkrašaemь, šestvovalъ є3si2 t vost0ka do zapada, ćkože zarS, sъ pavlomъ sjlo premydre, svэtozarnaz s0lncu syщi, kzhkwvъ serdcA prosvэsti1ste.

Da voshvalitsz kriskentъ i3 ґndronjkъ, i3 sъ sjloю da vozveli1čitsz sіluanъ dnesь, є3penetъ že da pohvalitsz, hrt0va vіnograda syщe gr0zdіe, sladostь i3skapaющe spasi1telьnuю.

BGor0dičenъ: Čudesъ preimyщee bhstь є4že vъ tebЁ bhvšee čydo: zak0nwvъ bo kromЁ є3stestvennыhъ zakonodavca hrtA raždaeši, prestuplenіe pervozdannыhъ rэšaщa, vsenepor0čnaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo, razvэ tebє2, bGa ne znaю.

Vzstsz tvoi1hъ ўčєni1kъ prevhše nebesъ velikolёpіe, propovёdaющihъ na zemli2 tvoE slavnoe prišestvіe, i3 strti i3 voskresenіe, sl0ve b9ій, ї}se preblgjй.

Prozarnago i3 presvёtlago sosyda ўtёšiteleva, zablyždšihъ nastavlenіe, selynz preslavnuю pohvalY, ґpclwvъ ўdobrenіe, nhnэ sіluana mydrago voshvalimъ.

Ўkrёplьsz tezoimeni1tnw sl0va pos0bіemъ, premydre ґndronjče, proh0diši, ўtverždaz njslablєnnaz serdcA i3skušenьmi bori1telz, i3 nastavlsz vъ b9іe poznanіe.

BGor0dičenъ: TS dv7dъ prednapisA g0ru ўsыrennu, g0ru bGa našegw, g0ru tyčnu: vъ tebё bo, ntrokovi1ce, poznašasz segw2 šє1stvіz pl0tію njbniщavšagw, i3 kъ pervomu nasъ blaženstvu vozvedšagw.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ko gDu t ki1ta їHna vozopi2: th mz vozvedi2 i3zъ glubinы2 ѓda, molю1sz, da ćkw i3zbavitelю, vo glasэ hvalenіz, i4stinы že dyhomъ požrY tebЁ.

Vozvodi1mi ko gDu či1stыmi manovenіi, prikl0nšыzsz d0lu vъ pogi1bєlьnыz ćmы, privlek0ste, mydrіi, kъ vыsotЁ nebesnэй vыs0kagw vidёnіz i3 dэsnіz.

E#di1nicu ќbw suщestv0mъ, li1cы že trbcu, bGoblažennіi vъ koncёhъ propovёdavše, mnogob0žnuю mglY do koncA razori1ste, i3 svэti1lьnicы dušamъ kvi1stesz.

Vžili1vъ tv0й hrt0sъ p0mыslъ, kriskente premydre, pomazanіemъ radovanіz, halkid0na pervopastыrz, ćkw segw2 ўčenikA blagočestnw pokazA, zabluždє1nnыmъ stezю2 pokazyющago.

BGor0dičenъ: Krasny tz dobr0toю tvorecъ njbrёtъ, vъ tS vseli1sz, i3 krasenъ pače vsёhъ sыnHvъ zemnor0dnыhъ kvi1sz voploщaemь, pres™az dv7o vsepёtaz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

L0zіe kvi1stesz hrt0va vіnograda, gr0zdіe prinossщe mydrіi vъ dobrodёtelehъ, vіno2 namъ spasenіz i3stočaющe: є4že prіemlющe veselіz i3spolnsemsz, prazdnuющe prečestnyю vašu pamztь: vъ nю1že moli1tesz nj njstavlenіi grэhHvъ našihъ, gDni ґpcli.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vэt‡i kvi1šasz džtrocы lюbomydrэйšіi drevle, t bGoprіstnыz bo duši2 bGosl0vzщe, ўstnami poshu: prebžctvennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sosydы vmэsti1všыz vsю2 ўtёšitelevu blgodatь, i3 prіstєliщa prelesteй bhvšihъ pogubi1všыz, i3 prіstnы bGu sotvori1všыz, sjlu i3 sіluana vospoemъ soglasnw.

Nёstь dov0lenъ kto2 pohvali1ti є3peneta čydnago, sowbrazi1bosz hrtY, є3gw2 radi pod8emь str†sti, crtvіz že pričasti1sz є3gw2, d0brэ podvizavsz.

Pёtъ bydi krjskъ pёsnьmi bžctvennыmi, sokrovє1nnыz puti6 hrt0vы pokazavый, i3 njsudi1vый pl0tію svoeю njsuždennый grёhъ, i3 mn0gi newsuždennы pokazavый.

BGor0dičenъ: Razrэši2 pleni6cы pregrэšenій moi1hъ hodataйstvomъ tvoi1mъ, čctaz, i3 lюbvi2 soveršennэй blgagw sn7a tvoegw2 privzži2 ўdalsющasz vsegdA t negw2 slastьmi2 bezmёstnыmi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Velёnію muči1televu prepod0bnіi trіE džtrocы ne povinyvšesz, vъ peщь vverženi, bGa i3spovёdahu poю1щe: blagoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Ne daša snA nči1ma b0drіi sl0va služi1teli, d0ndeže snA tsžkagw vBrnыz lesti i3zbaviša, i3 svёta i3 dnE shnы pokazaša.

Bhvše kolesni1ca b9іz, stzžaste togo2 vedyщa kъ nbcnomu šestvію, vasъ ґpcli slavnіi, i3 nr{žіz vs‰ prelesti sokrušaющa.

Premydrый sjla, ćkw hrt0vъ služi1telь, dost0йnw da pohvalitsz, i3 sъ ni1mъ da proslavitsz vёrnw krjskъ i3 ґndronjkъ, svэti1lьnicы vs‰ kzhki prosvэti1všыz.

Trbčenъ: Vospoi1mъ živonačalьnuю trbcu, v3postasьmi ўstr0enuю, razumэvaemuю že є3stestv0mъ є3di1nыmъ, i3 poю1щe rcemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$že prežde s0lnca svэti1lьnika bGa vozsіsvšago, pl0tski kъ namъ prišedšago, i3zъ bokY dv7i1ču, neizrečennw voploti1všaz, blagoslovennaz vseči1staz, tS, bcde, veličaemъ.

Vračeve dyšъ že i3 tэlesъ bhste spasi1telьnіi, duh0vnыmi lэčbami njčiщaete ned{žnыz, i3 zdravіe pokazyete sugybo, bGosіsnnіi ґpcli: tёmže dost0йnw blaži1mi є3stE.

Kvi1stesz teplot0ю d¦a vžegšesz ćkw ќglіe, i3 ledъ prelesti rastopi1ste, i3 serdcA pomє1rzšaz vёroю sogrёzste, i3 kъ vesnЁ, premydrіi, spasi1telьnэй nastaviste.

Sostavimъ li1kъ vъ domY bGa našegw, slavzщe sіluana i3 sjlu, i3 ґndronjka i3 veli1kago є3peneta, i3 kriskenta vsemydrago, ćkw i4stinы propovёdniki i3 moli1tvenniki našz syщыz.

S™A i3 polnA darovanій bžctvennagw d¦a, svzщennaz voi1stinnu i3 dostohvalьnaz vaša pamztь, bGodёtelьnыmi zarsmi njsіsющi blagočesti1vыhъ i3spolnenіe, pёti vasъ mydrіi povelэvaetъ.

BGor0dičenъ: Poщadi1 mz hotsй vo slavэ paki prіiti2 b9estvA, sudi1ti vselennэй, vsesi1lьne, molьbami neiskusobračnыz, vLko, r0ždšіz tS, i3 da ne vo džgnь p0sleši mS, njsuždena pregrэšenьmi.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.