NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa k7i

I$že vo s™hhъ ntcA našegw pіtmrjma, є3pckpa tamb0vskagw, čudotv0rca.

Na malэй večerni. Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы na d7, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Prіidi1te, vёrnіi, proslavimъ vsёhъ bl†gъ podatelz bGa, darovavšago namъ n0vago čudotv0rca, s™i1telz pіtmrjma, molsщagosz neprestannw nj vsёhъ nasъ. Dvaždы.

Raduйsz, tamb0vskaz strano2, i3z8 tebє1 bo vozsіS n0vый svэti1lьnikъ blgodati, razgonszй tьmY i3skušenій i3 bёdъ t vopію1щihъ vёrnw: s™i1telю džtče pіtmrjme, moli2 bGa nj vsёhъ nasъ.

Vє1lіz vёrы znamєnіz: t vodы2 i3st0čnika čudesA soveršaюtsz, i3 ri1za s™i1telz čudodёйstvuetъ, i3 gr0bъ є3gw2 kъ ži1zni priv0ditъ vs‰ sъ vёroю poklansющыzsz є3mY.

Slava, glasъ t0йže, samoglasenъ:

Voshvalimъ dnesь, bratіe, s™i1telz pіtmrjma, vъ pёsnehъ d¦0vnыhъ voskli1knemъ є3mY: raduйsz, pastыrю našъ d0brый, lю1di b9іz na toržestvo2 tvoE sobravый: raduйsz, ѓgGlы i3 člvёki vъ slavosl0vіi sovokupi1vый: raduйsz, ґrhіereєvъ ўkrašenіe i3 sщ7ennikwvъ dobr0to: raduйsz, bolsщihъ i3scэlenіe i3 skorbsщihъ ўtэšenіe: raduйsz, teplый mltvenniče nj vsёhъ nasъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7:

Raduйsz, blženne džtče pіtmrjme: post0mъ i3 bdёnіemъ dyšu i3 tёlo t strasteй njči1stivъ i3 lёpotami dobrodёteleй sebE ўkrasi1vъ, nbi1telь d¦a s™agw bhlъ є3si2, i3 nhnэ vo nbi1telehъ nbcnыhъ vodvorsešisz, molssz nj čtyщihъ tS.

Stjhъ: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

S™i1telю džtče pіtmrjme, nhnэ so ѓgGlы na nb7si2 likovstvyz i3 sъ li6ki s™hhъ predstoS prt0lu cRS slavы, moli1sz nj sp7senіi dyšъ našihъ.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Pri1zri sъ nb7sE, džtče našъ pіtmrjme, na nы2 zєmnhz, nemoщію njbložє1nnыz, počitaющыz nhnэ s™yю pamztь tvoю2, i3 ўmoli2 nc7A nbcnago, da njbrati1tъ nasъ t bezzak0nій našihъ i3 privedetъ na mёsto blženstva sъ tob0ю.

Slava, glasъ t0йže:

Prіidi1te, blgovёrnіi lю1dіe, prazdnikъ svёtlый sostavimъ: b9ій bo s™i1telь pіtmrjmъ predstoi1tъ dnesь prt0lu blgodati, vračyetъ nedygi našz i3 m0litsz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Troparь, glasъ d7:

Vёrы i3 blgočestіz nastavniče, cRkve svэti1lьniče, monašestvuющihъ džbraze, s™i1telю pіtmrjme premydre, stado tvoE blgočestnw ўpaslъ є3si2 i3 ko hrtY privelъ є3si2: tёmže vъ vhšnihъ vэncemъ slavы ўkrašenъ, sъ nami na zemli2 dyhomъ prebыvaeši, sіsz čudesы2. Moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

T vёka ўtaennoe:

Na veli1cэй večerni. Blženъ myžъ, pervый ґntіfHnъ. Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы na }. Glasъ №:

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§ncы:

NastA denь svёtlagw toržestvA: likyюtъ ѓgGli na nb7si2, raduюtsz člvёcы na zemli2, veseli1tsz vesь sob0rъ cRk0vnый, slavitъ bGa di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ, ćvlьšago s™i1telz pіtmrjma, n0vago čudotv0rca, predstatelz zemli2 rwssjйskіz. Dvaždы.

Raduйsz, zemlE rwssjйskaz, veseli1sz, grade tamb0ve, krasyйsz, blgočesti1vыhъ sobranіe: dnesь bo vLka i3 gDь vsёhъ, nbcnый ґrhіereй sp7sъ našъ, vэnčaetъ vэncemъ vёčnыz slavы vёrnago rabA svoego2, s™i1telz pіtmrjma, pastыrz d0brago, teplэ molsщagosz nj stadэ svoemъ.

Prіidi1te, blgočesti1vіi lю1dіe, ќzrite dnesь čudesъ mn0žestvo: є3di1nэmъ prikosnovenіemъ ko gr0bu s™i1telz b9іz nedyžnіi zdravi bыvaюtъ, demoni progonsюtsz, skorbsщіi tradu prіemlюtъ, i3 radosti i3spolnsetsz vёrnыhъ sobranіe, sošedšihsz vъ pamztь є3gw2.

I$nы stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Dnesь tamb0vъ gradъ nj bz7э dost0йnw veseli1tsz, i3mёz vъ sebЁ cэlьbon0snый gr0bъ s™i1telz, i3 sъ ni1mъ vsS rwssjйskaz stranA dyhomъ raduetsz: tёmže i3 mы2 vёrnіi, sošedšesz, palmы6 i3 pёsnьmi da voshvalimъ pіtmrjma predi1vnago, mlcti i3 čctotы2 sokr0viщe, svэti1lьnika cRkve presvёtlago, i3st0čnika čudesъ neisčerpaemago i3 kъ bGu mltvennika neposthdnago nj vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ s™yю pamztь є3gw2. Dvaždы.

Zapwvэdi є3đlьskіz, ne skrыvati sebЁ sokr0viщa na zemli2, blюsti1telь vёrnый pokazalsz є3si2, s™i1telю, stzž†nіz tvo‰ mydrэ rastočaz, hramы b9іz i3 i4nwčeskіz njbi1teli ўstrosz, ѓlčuщыz pitaz i3 nag‡z njdэvaz: tёmže i3 prіstъ tS vъ vёčnыz kr0vы nasъ radi njbniщavый, є3g0že moli2 grэhHvъ njstavlenіe darovati vёroю i3 lюb0vію čtyщыmъ s™yю pamztь tvoю2.

Vъ bolёzni smertnэй v0plemъ krёpkimъ vozopi1lъ є3si2 ko gDu, i3 ўslhšanъ bhlъ є3si2 t blgogovёinstva tvoegw2: samъ bo hrt0sъ kvi1sz tebЁ na džblacэ. Blgoslovenіemъ služi1telz sebЁ vёrna tS znamenuz i3 i3scэlenіe ti2 daruz. TomY pomoli1sz, bGovi1dče s™i1telю, i3 namъ srёsti togo2 na džblacэhъ so vsёmi s™hmi, є3gdA prіi1detъ vo slavэ sudi1ti mjru vsemY.

Slava, glasъ є7:

Ćkože vo dni6 s™hhъ ґpclъ glavot‰ži i3 ўbryscы pavlwvы čudodёйstvovahu, takw i3 dnesь ri1za ґrhіerea b9іz pіtmrjma, dyhomъ ґpclьskimъ njsіsnnagw, položena syщi na ned{žnыz, podaetъ hrwmhmъ hoždenіe, slэpы6mъ prozrёnіe, razslablєnnыmъ si1lu i3 krёpostь, plačuщыmъ ўtэšenіe, tč†znnыmъ nadeždu, vsBmъ že vBrnыmъ velію mlctь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ čermnёmъ m0ri:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz s™i1tєlьskaz tri2.

Pri1tčeй čtenіe.

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blženъ člvёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čctn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lёta životA vъ desni1cэ є3S, vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menE, q č†da, čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti2 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ člvёčєskimъ: ćkw ѓzъ, premydrostь, ўstr0ihъ sovёtъ, i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. Ćkw ѓzъ premydrostь, ўstr0ihъ sovёtъ, i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte u5bo neѕl0bivіi kovarstvo, nenakazannіi že prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menE i3 paki, čestn†z bo rekY, i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz: ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, merzki že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ prava sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučy bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe.

ЎstA pravednagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blgdti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. Mёrila lьsti6vaz merzostь pred8 gDemъ: vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY i3dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti: pravda že i3zbavitъ t smerti. Ќmerъ pravednый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti2, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vmёsto že є3gw2 predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blgopospёšnoe. Vo blgi1hъ prvdnыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blgoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHnovы čtenіe.

Pravednikъ ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čctnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz. Sэdi1na že є4stь mydrostь člvёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGu bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ G:

Dnesь likovstvyetъ vёrnыhъ mn0žestvo: s™i1teleй i3 sщ7ennikwvъ sosl0vіe, monašestvuющihъ i3 mіrski1hъ sobranіe, starcы i3 mladencы, ю4nыz i3 vdovi6cы, kni1žnicы i3 prostji є3di1nэmi ўstы2 i3 serdcemъ slavztъ gDa, kvlenіemъ n0vagw mltvennika i3 čudotv0rca, podaю1щagw mjru velію mlctь.

Vёroю i3 lюb0vію sošedšesz dnesь kъ cэlьbon0snomu gr0bu, voshvalimъ, bratіe, vin0vnika prazdnika našegw: raduйsz, s™i1telю pіtmrjme, tverdый st0lpe cRk0vnый: raduйsz, hrani1telю zemli2 rwssjйskіz: raduйsz, grada tamb0va svёtloe ўkrašenіe: raduйsz, džtče kr0tkій i3 mlctivый: raduйsz, vdHvъ i3 sir0tъ pitatelю: raduйsz, nbi1dimыhъ sk0rый predstatelю: raduйsz, bolsщihъ bezmezdnый cэli1telю: raduйsz, teplый mltvenniče nj vsёhъ nasъ.

Slava, glasъ d7:

Presl†vnaz dnesь sodэvaюtsz vo gradэ tamb0vэ: slэpji proziraюtъ, i3 hr0mіi h0dztъ, nэmji glg0lюtъ, i3 glusji slhšatъ, razslablennіi vozstaю1tъ, i3 ni1щіi blgovэstvyюtъ, predstatelьstvomъ s™i1telz i3 čudotv0rca pіtmrjma, zovyщe i3 glg0lющe: slava bGu sp7si1telю našemu.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Pri1zri na molє1nіz:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE:

tče prpdbne pіtmrjme, so ѓgGlы i3 li1ki s™hhъ vospэvazй nhnэ s™yю trbcu i3 t nasъ lюb0vію tvoeю ne tstupi1vый, pominaй stado tvoE, є4že sobralъ є3si2, mydre, sohransй є5 t volkHvъ dušepagubnыhъ, i3 putevodi2 nevredi1mw vo njgradu crtva nbcnagw.

Stjhъ: ČCtnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

D0mъ d¦a s™agw bhlъ є3si2 vъ žitіi2 tvoemъ, džtče našъ pіtmrjme, vёroю i3 lюb0vію sebE pred8wči1stivъ, nhnэ že prt0lu nbcnagw domovladhki hrtA predstoS, pomoli1sz є3mY ўserdnw, da njči1stitъ nasъ t strasteй duševrednыhъ, i3 vseli1tsz vъ serdcahъ našihъ so nc7emъ i3 d¦omъ, i3 vvedetъ nasъ vъ crtvo nbcnoe.

Stjhъ: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Grada vszьmы čctn0e prozzbenіe, desni1ceю b9іeю vo gradъ tamb0vъ prenesennoe, blgodatію d¦a s™agw napoennoe i3 plwdы2 dobrodёteleй ўkrašennoe, džtče našъ pіtmrjme, moli2 za nы2 hrtA bGa, da ne posэčetъ nы2 ćkw bezpl0dnuю smok0vnicu, no da vseli1tъ nы2, i3dёže svёtъ licA є3gw2.

Slava, glasъ ѕ7:

Vozьmi1te vratA nbcnaz, kn7zi vašz, i3 ѓgGli, verhi2 pod8imi1te, samъ bo cRь nb7sE i3 zemli2 grzdetъ, i3 vv0ditъ vъ g0rnюю slavu vёrnago rabA svoego2, prpdbnago pіtmrjma, pastыrz d0brago i3 ўči1telz bGomydrago, mn0gimi pHtы i3 trudы2 є3щE vъ žitіi2 ѓgGlьskuю čctotY stzžavšago, tlёnnuю slavu zemnyю prezrёvšago i3 nbcnagw crtvіz vozželёvšago.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь:

Na blgoslovenіi hlёbwvъ, troparь s™i1telю, glasъ d7:

Vёrы i3 blgočestіz nastavniče, cRkve svэti1lьniče, monašestvuющihъ džbraze, s™i1telю pіtmrjme premydre, stado tvoE blgočestnw ўpaslъ є3si2 i3 ko hrtY privelъ є3si2: tёmže vъ vhšnihъ vэncemъ slavы ўkrašenъ, sъ nami na zemli2 dyhomъ prebыvaeši, sіsz čudesы2. Moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

I# Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni. Na BGъ gDь, troparь s™i1telю, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

T vёka ўtaenoe:

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ z7:

Ćkože drevle nedyžnіi i3scэlshusz є3di1nэmъ prikosnovenіemъ kraz ri1zъ hrt0vыhъ, takw i3 nhnэ bolsщіi vračyюtsz, ri1zы tvoeS kosnyvšesz, vъ neйže predstoslъ є3si2 prt0lu blgodati, ґrhіereю b9ій, džtče našъ pіtmrjme. Segw2 radi slavimъ bGa i3 vopіemъ ti2: ўvračyй i3 našz nedygi dušє1vnыz i3 tэlє1snыz, svste, m0limъ tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

StэnA i3 pokr0vъ є3si2, vLčce, i3 pristaniщe nebyrnoe vsBmъ vъ bэdahъ syщыmъ i3 ko tvoemY zastuplenію sъ vёroю pritekaющыmъ. Tёmže i3 mы2 so derznovenіemъ vopіemъ ti2: sp7saй nasъ t nyždъ i3 njbstosnій, miloserdaz m™i.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ v7:

Sozi1ždu cRkovь moю2, i3 vratA ѓdwva ne njdolёюtъ є4й, reklъ є3si2 drevle, sp7se, ўčenikHmъ tvoi6mъ, i3 nhnэ zri1mъ sbыtіE slovesъ si1hъ: є3gda bo nevёrіe i3 suevёrіe vozstaša na cRkovь tvoю2, vozdvi1glъ є3si2 n0vago čudotv0rca, blgočestnыmъ žitіemъ i3 čudesы2 mn0gimi s™yю vёru ўtverždaющa i3 vragi2 є3S posramlsющa. Tёmže raduющesz vopіemъ ti2: di1venъ є3si2 vo s™hhъ tvoi1hъ, gDi.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E#g0že t d¦a s™a bezsёmennw rodilA є3si2, moli2 so s™i1telemъ pіtmrjmomъ, ўtverdi1ti nasъ vъ pravoslavіi i3 є3dinomhslіi, dv7o prečctaz i3 neiskusobračnaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7:

E#gdA postavlenъ bhlъ є3si2 na svёщnicэ cRkve tamb0vskіz, ne dalъ є3si2 snA nči1ma tvoi1ma, nižE vёždoma dremanіz, sp7saz slovє1snыz tvo‰ džvcы, nemoщnы6z ўkrэplsz, ned{žnыz vračyz, zablyždšыz i3spravlsz, stropHtnaz smirsz kr0tostію tvoeю: i3 nhnэ ne prestaй moli1ti sp7sa hrtA, džtče našъ pіtmrjme, da dastъ pastыrєmъ cRkve revnostь i3 bdёnіe nj dušahъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Q prečctaz bcde dv7o, moli2 sn7a tvoego2 i3 bGa našego, da njči1stitъ nasъ t bezzak0nій našihъ i3 daruetъ namъ radostь sp7senіz, lobыzaющыmъ čctnhй džbrazъ prpdbnagw pіtmrjma i3 vopію1щыmъ: slava snizhoždenію tvoemY člvэkolю1bče.

Taže stepє1nna, pervый ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČCtnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

E#đlіe t їwanna, začalo lѕ.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Kjimi pohvalьnыmi pёsnьmi ўblži1mъ s™i1telz pіtmrjma, pravoslavnыz vёrы hrani1telz i3 nevёrіz njbliči1telz, blgočestіz pob0rnika i3 nečestіz gr0znoe vrazumlenіe, monahwvъ i3 mіrski1hъ nastavnika, ґrhіereєvъ i3 sщ7ennikwvъ ўkrašenіe, є3gHže radi hrt0sъ zemli2 rwssjйstэй daruetъ mi1rъ i3 velію mlctь.

KanHnъ bcdы so їrmwsы2 na ѕ7: i3 s™agw na }, dvA kanHna. KanHnъ s™i1telю pіtmrjmu, glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA drevle farawni1tskoe vsev0instvo preoryžennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь: slavnw bo proslavisz.

HrtE, svёte i4stinnый, razumъ m0й prosvэti2 i3 serdce njči1sti, da proslavlю pamztь ўg0dnika tvoegw2, bGon0snagw pіtmrjma.

tče prpdbne pіtmrjme, ngnezračnomu prt0lu vъ vhšnihъ predstoS i3 tris0lnečnыmi svэtlostьmi2 njzarsemь, prosvэti2 glubinY ѕHlъ moi1hъ, ćkw da i3 ѓzъ poю2: slavnw bo proslavisz.

Ćkože mwmseй bGovi1decъ drevle sp7sE ї}lz t ruki2 faraHnovы, takw i3 tы2, bGon0sne džtče, svobodi1 mz t rab0tы vragY, da raduzsz slavlю bGa di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ.

BGor0dičenъ: VLčce i3 m™i i3zbavitelz, predstatelьstvomъ tvoi1mъ ўmoli2 sn7a tvoego2, da potrebi1tъ živyщій vo mnЁ grёhъ i3 i3zvedetъ mS vъ svob0du slavы č†dъ svoi1hъ.

I$nъ kanHnъ s™i1telю pіtmrjmu, glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Vo svёtэ nepristypnэmъ licY b9ію predstoS, bGomydre s™i1telю, prosvэti2 dyšъ našihъ njmračenіe, i3 daždь sl0vo, ćkw da voshvalimъ raduющesz tvoю2, vseblženne, pamztь.

T ю4nosti, prpdbne, plwtskaz mudrwvanіz pokori1lъ є3si2 dyhu, i3 vъ bezstrastіe njdёzvsz, sosydъ i3zbranъ kvi1lsz є3si2 blgodati sщ7enstva i3 pastыrь i4stinenъ stadu tvoemY: moli1sz, džtče, sp7sti1sz namъ.

Ži1znь tvoS nepor0čna, džtče, i3 ўspenіe so s™hmi, pamztь že, ćkw pravednagw, sъ pohvalami. HrtY nj nasъ moli1sz, poleznoe prosS: mn0gw bo m0žetъ mltva prvdnagw pospэšestvyema.

BGor0dičenъ: Trevolnє1nіz pomыslHvъ i3 strasteй i3 bezdna grэhHvъ njkasnnuю moю2 dyšu njbыd0ša: daždь mi2 ryku p0moщi, dv7o bcde, vёrnыhъ pribёžiщe.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 moS, vozveseli1 bo sz d¦ъ m0й, vnegdA pёti: nёstь s™ъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь prvdnъ pače tebє2, gDi.

Ćkože drevle prvdnaz ѓnna svoE čado, vdalъ є3si2 sebE samago, džtče pіtmrjme, vъ darъ bGu. Ўtverdi2 i3 menE na kameni zapovэdeй є3gw2, da zovY: nёstь s™ъ, ćkw bGъ našъ.

tče pіtmrjme, mltvami tvoi1mi ўtverdi2 ќmъ i3 serdce naše vo gDэ, vozvhsi r0gъ hrtіanъ pravoslavnыhъ, da zagradstsz ўstA vragHvъ vёrы, i3 vozveseli1msz nj sp7senіi svoemъ.

Ў cэlьbon0snagw gr0ba n0vagw čudotv0rca, da ne hvalitsz si1lьnый si1loю svoeю, da ne hvalitsz mydrый mydrostію svoeю, da ne hvalitsz bogatый bogatstvomъ svoi1mъ, no nj semъ da hvalitsz hvalsйsz, є4že razumёti i3 znati gDa i3 stzžati bogatstvo blgodati є3gw2.

BGor0dičenъ: Prečctaz dv7o, neiskusobračnaz m™i, nepl0dnuю dyšu moю2 i3 bezčadnuю plodon0snu pokaži2 blgodatію sn7a tvoegw2, mltvami n0vagw čudotv0rca pіtmrjma, da zovY i3 ѓzъ so vsёmi vёrnыmi: nёstь s™ъ, ćkože bGъ našъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Їwannu mi1lostivomu pod0bzsz, mi1lostivъ kъ trebuющыmъ vъ žitіi2 tvoemъ kvi1lsz є3si2, prpdbne, i3 ni1щihъ voi1stinu bhlъ є3si2 ntecъ: i3 nhnэ vъ vhšnihъ živhй, mlctivъ bydi tS ўblžaющыmъ.

Prikosnovenіemъ kъ ri1zamъ hrtHvыmъ mn0zi nedyžnіi zdravi bhša drevle: i3 nhnэ vozlagaющіi na sS ri6zы s™i1telz i3 tёhъ vo blgogovёnіi kasaющіisz t vsskihъ nedygwvъ prіemlюtъ i3scэlenіe. Tёmže u5bo, bratіe, є3đlьski proslavimъ bGa, vlastь darovavšago takovyю člvёkwmъ.

K0rmčій d0brый bhvъ korablю2 hrt0vы cRkve, i3zbavi, džtče, stado tvoE t byri grэhHvъ, bёdъ že i3 skorbeй, privods nы vo prist†niщa ti6haz bžctvennыz v0li.

BGor0dičenъ: E$юže nb7o člvёkwmъ tverzesz, i3 dvorы2 gDni, prečctuю m™rь dv7u pёsnьmi počti1mъ: nёstь čctыz, ćkože tы2, prečctaz, i3 nёstь nepor0čnыz pače tebE, vLčce.

Sэdalenъ, glasъ v7:

Ѓщe i3 zaйde prežde pod8 zemlю tёlo tvoE, no ćkw s0lnce i3z8 džblakъ vozsіS, lučami blgodati blistazsz. Tёmže njbstosщe gr0bъ tv0й, s™i1telю, so strahomъ poklansemsz, i3 ćkw džbщemu ntcY teplэ m0limsz: i3zbavi nы2 č†da tvo‰ t bёdъ i3 nyždnыhъ njbstosnій.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 pače ўmA i3 sl0va, ўmoli2, smolebnika pіtmrjma prіi1mši, njstavlenіe pregrэšenій i3 žitіS i3spravlenіe podati namъ, da poemъ tS pri1snw vozveli1čivšuю r0dъ našъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ. No samъ gDь vopl0щьsz, i3 sp7slъ є3si2 vseg0 mz člvёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

T ю4nosti čctot0ю dёvstva ѓgGlwmъ vъ žitіi2 porevnovalъ є3si2, sp7senію čelovёkwvъ posluži1lъ є3si2, džtče pіtmrjme, i3 kъ bGu vzыvalъ є3si2, vopіS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćkože ѓgGlъ vo pl0ti, gorёlъ є3si2, s™e, ngnemъ lюbvE hrt0vы, i3 vručє1nnыz tebЁ lю1di poznanіemъ sn7a b9іz prosvэti1lъ є3si2, zovyщыz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

ЃgGle zemnhй i3 člvёče nbcnый, i3sprosi2 i3 namъ grBšnыmъ sp7senіe ў hrtA bGa, da i3 mы2 kypnw sъ tob0ю zovemъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: Q m™i sl0va i3 dv7o, sohrani1 nы neporHčnы t strasteй bezčestіz, da hrtY vselьšusz vъ nasъ poemъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Predstatelz nj nasъ teplэйša i3 pom0щnika got0vэйša tS, džtče, syщіi vъ sk0rbehъ stzžahomъ: ne t0čію bo pripadaющыz kъ čctn0mu tvoemY gr0bu, no i3 daleče syщыz, prizыvaющыz že i4mz tvoE, soblюdaeši t vsskagw ѕlA.

HrtA є3di1nago želalъ є3si2, prpdbne, i3 vesь hrt0vъ bhlъ є3si2: tomY vъ žitіi2 nevozvratnw poslёdovalъ є3si2, togw2 tщalsz є3si2 dosti1gnuti. Tёmže nhnэ želannago njbrёtъ, i3 nasъ mltvami tvoi1mi stadu i3zbrannыhъ sopričti2.

Služi1telь vёrenъ shй s™hz trbcы, tremi bžctvennыmi dobrodёtelьmi, vёroю, nadeždoю i3 lюb0vію, njkasnnuю moю2 dyšu prosvэti2, i3 vъ byduщemъ vёcэ trіedi1nago bGa zrёti mS spod0bi.

BGor0dičenъ: Radostь mjru rodi1všaz gDa, radosti nebesnыz pričastniki nasъ sotvori2, dv7o vsepёtaz, da glasъ tebЁ vopіemъ ґrhagGlovъ: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tьmЁ ležaщihъ, sp7senіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mjra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo razvэ tebє2 bGa ne znaю.

Svёtomъ tvoi1mъ vsю2 vselennuю njzari1vый, prosvэti2 tьmY moю2, gDi, mrakъ duši2 moeS razženi2, vъ čctnёй pamzti ўg0dnika tvoegw2 pіtmrjma.

Svэti1lьnikъ shй slnca prvdnagw, njzarszsz pri1snw svёtomъ nevečernimъ, džtče našъ pіtmrjme, njblistaй ќmъ i3 serdce naše, da raduющesz sp7su našemu poemъ: i3n0gw razvэ tebє2 bGa ne znaemъ.

Čto2 tebЁ prinesemъ, hrtE sp7se našъ, k‡z pBsni vospoemъ blgoserdію tvoemY, ćkw vozsіslъ є3si2 namъ svёtъ sp7senіz, i3zbavlenіe t bezzak0nій našihъ, čudesы2 mn0gimi s™i1telz pіtmrjma.

BGor0dičenъ: M™i s™az, bcde, r0ždšaz svёtъ nepristypnый, ne prezri molenіz nedost0йnыhъ č†dъ tvoi1hъ, vo tьmЁ grэhHvъ syщihъ, no prosvэti2 nasъ svёtomъ bGovёdэnіz, da ќtrenюющe slavimъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэti2 nasъ povelBnіi tvoi1mi, gDi, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю, tv0й mi1rъ podaždь namъ, čelovэkolю1bče.

Provi1dэvъ duši2 tvoeS dobr0tu, pastыrenačalьnikъ hrt0sъ pastыrz tS d0bra i3 ўči1telz i3zrsdna stadu svoemY pokazA: tёmže i3 prіstъ tS vъ čert0gъ nbcnый so s™i1telьmi, i4hže žitію2 mydrэ porevnovalъ є3si2. Sъ ni1mi u5bo na nb7si2 moli1sz nj vsёhъ nasъ.

Tэlє1snыz nemwщi nah0dztъ na nы2, i3 bэdы6 tvsю1du njkružaюtъ nы2. I#zьmi2 u5bo nы2 t tёhъ mltvami tvoi1mi, s™i1telю: vrača bo tS i4mamы bGodarovannago vъ bolёznehъ i3 ўtёšitelz vъ sk0rbehъ.

Zapwvэdi hrtHvы sotvori1vъ i3 tёmъ stado tvoE nauči1vъ, velій po dostosnію narečenъ є3si2 vo crtvіi nbcnэmъ. Potщi1sz, džtče, i3 nasъ vvesti2 vo dvorы2 gDni: mh bo є3smы2 č†da tvo‰ i3 džvcы slovesnagw tvoegw2 stada.

BGor0dičenъ: Nbcnыhъ slavo i3 zemnhhъ veselіe, prečctaz dv7o, ćkw cRi1ca, so vsёmi s™hmi neprestannw za nы2 moli1sz sn7u tvoemY: na ts bo vsE ўpovanіe po bz7э vozloži1homъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй soderži1mь, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Bezdna ѕHlъ moi1hъ smuщaetъ mS i3 nizv0ditъ mS vo glubinY tčaznіz: no tы2, b9e, puči1na mlcti shй neisčerpaemaz, daždь mi2 ryku p0moщi, ćkw petr0vi, predstatelьstvomъ mlctivagw ўg0dnika pіtmrjma, i3 sp7si1 mz.

Bezdno mlcti i3 щedr0tъ, gDi, ўщedri nы2, pogi1bšee sozdanіe tvoE, ўkroti2 v0lnы strasteй našihъ, i3 vъ pristaniщe sp7senіz nы2 vozvedi2, mltvъ radi s™i1telz pіtmrjma.

tče našъ pіtmrjme, služi1telю vёrnый mlctivagw bGa, ўmoli2 є3gw2 blgosthnю, da i4miže vёstь sudьbami, sp7setъ nы2 pogibaющыz i3 kvi1tъ namъ vsemogyщuю p0moщь ў di1vnagw tvoegw2 gr0ba.

BGor0dičenъ: Pres™az vLčce, m™i mlcrdіz, njbыšedše njbыd0ša nasъ vrazi2 vёrы našez, i3 nёstь zastupaющagw, i3 pogibaemъ, pot0cы bo bezzak0nій premog0ša nы2, i3 tčazvaemsz: no tы2 m™rnimi tvoi1mi щedr0tami prikloni2 sn7a tvoego2 na mlctь, da sp7setъ nы2 t bёdъ, ćkože t ki1ta їHnu.

I$nъ.

Їrm0sъ: Mltvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY pєčali mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Pastыrю d0brый, hrtHvы lю1di bžctvennыmi ўčє1nіi ўpashй i3 dobrodёtelьmi duši2 tvoeS vospitavый, ne njstavi i3 nasъ vo grэsёhъ našihъ pogi1bnuti, no vъ ni1hže i3 samъ ćkw člvёkъ i3skušaemь bhlъ є3si2, i3 namъ i3skušaєmыmъ nhnэ pomozi2.

Q velіe čydo! Gr0bъ s™i1telz džbщaz vsBmъ vračebnica bыvaetъ, bezmezdnaz voi1stinu i3 got0vaz: prіidi1te, člvёcы, so strahomъ i3 vёroю, tyne prіimi1te zdravіe dušamъ i3 tэlesє1mъ vašыmъ, gDa slavzщe i3 ўg0dnika togw2 ўblžaющe.

Gradu tvoemY zastypnikъ bydi, s™e džtče, i3 vsю2 stranY našu newbori1mыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ njgradi2, da vsi2 sъ veselіemъ zovemъ ti2: raduйsz, tamb0vskaz pohvalo2, pіtmrjme prisnopamztne.

BGor0dičenъ: Pod8 kr0vъ tv0й, vLčce, vsi2 zemnor0dnіi pribэgaemъ, i3 dušami ўmilennыmi vopіemъ ti2: vsem0щnыmъ hodataйstvomъ tvoi1mъ, bGomati, mlctiva namъ sotvori2, є3g0že priči1stw rodilA є3si2, hrtA bGa našego.

Kondakъ, glasъ }:

Monahwvъ nastavnika i3zrsdna i3 s™i1telz vsBmъ lю1demъ mlctiva, čudotv0rca predi1vna i3 mltvennika nj nasъ neushpna, sošedšesz vospoi1mъ pіtmrjma, tamb0vskіz zemli2 pohvalY.

Jkosъ: Vospoi1mъ dnesь, vёrnіi, s™i1telz veli1kago vъ pёsnehъ i3 pёnіihъ d¦0vnыhъ: raduйsz džtče bGon0sne pіtmrjme, smolenskіz zemli2 džtraslь prečctnaz, vo gradэ vszьmэ blgodatію b9іeю napoennaz i3 ćkw krjnъ procvёtšaz, tamb0vskuю že stranY plwdы2 dobrodёteleй njbogati1všaz: raduйsz, pastыrю d0brый, nasaždenіemъ i4stinnыz vёrы i3 svёtomъ blgočestіz tьmY nečestіz razgnavый: raduйsz, sp7si1telьnыmi trudы2 tvoi1mi i3 pHdvigi mnHgi nevBrnыz njbrati1vый i3 ko hrtY privedhй: raduйsz, čydnuю їkHnu bGomatere gradu tamb0vu vъ naslёdіe njstavivый, t nesže mnogorazli6čnaz i3scэlє1nіz i3stočaюtsz: raduйsz, svoi1ma rukama i3skopavый kladzzi vodы2 neisčerpaemыz, ю4že sъ vёroю pію1щіi prіemlюtъ nedygwvъ i3scэlenіe i3 t dušepagubnыhъ strasteй svoboždenіe: raduйsz, posэщenіemъ tvoi1mъ, so drygi tvoi1mi, s™i1telemъ mitrofanomъ i3 bGolюbi1vыmъ vasjlіemъ, tambHvskіz dє1bri i3 lэsA njblgouhavый: raduйsz, tёmъ načalo i4nočeskagw žitіS tamw položi1vый, vъ mjrэ že živyщыmъ džbrazъ i4stinnыz dryžbы pokazavый: raduйsz, tamb0vskіz zemli2 pohvalo2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Tёlu zlat0mu na p0li dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2.džtrocы nebreg0ša nj bezb0žnэmъ velёnіi, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

GDi b9e našъ, lюbы2 neizrečennaz, člvёka perstnago pače zlata i3 srebrA džbrazomъ tvoi1mъ ўkrasi1lъ є3si2, vsskimi darov†nіi i3 čudesы2 mn0gimi njbogati1lъ є3si2. Tёmže pripadaющe kъ racэ čudotv0rca tvoegw2 pіtmrjma, vopіemъ ti2: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Prpdbne džtče pіtmrjme, džbrazъ sozdatelz svoegw2 vъ duši2 tvoeй t strasteй njči1stivъ i3 lюb0vію b9іeю raspalsemь, predalъ є3si2 sebE na služenіe v0li є3gw2, vsegdA vzыvaz: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ćkože drevle džtrocы blgočesti1vіi vъ vavmlHnэ, i4stinnuю vёru vo stranЁ tamb0vstэй, džtče pіtmrjme, ўtverdi1lъ є3si2, i3 nečestіe njbliči1lъ є3si2, vsegdA truždazsz, blgovэstvyz, molssz i3 poS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Pres™az vLčce bcde, džbrazъ tv0й čctnhй gradu našemu vъ blgoslovenіe i3 pokr0vъ deržavenъ rukama s™i1telz pіtmrjma darovala є3si2, da slavosl0vimъ tob0ю deržavnago hrtA bGa našego.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2:

Priležnoe nj stadэ tvoemъ popečenіe i3mёlъ є3si2, džtče, žitіemъ i3 sl0vomъ na pytь sp7senіz vs‰ d0brэ nastavlsz. Tёmže zablyždšago mS na stezshъ pogi1beli, ćkw pastыrь sostradatelenъ tvoE nvčA nhnэ vzыщi2, vopію1щa: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Sl0vo gDne, ćkw čctіi serdcemъ bGa ќzrztъ, na tebЁ, s™e džtče, i3sp0lnisz. Vi1dэlъ bo є3si2 tэlesnыma nči1ma sp7sa hrtA, poslyšaющa mltvu tvoю2, zovhй: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Na mёstэ mltvennыhъ tvoi1hъ p0dvigwvъ i3skopalъ є3si2 i3st0čnikъ vodы2 blgodatnыz, t neg0že blgogovёйnіi lю1dіe počerpaюtъ nedygwvъ i3scэlє1nіz, ѓщe vospr0sztъ tvoeS p0moщi i3 ne raskaюtsz, zovyщe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

BGor0dičenъ: T snA grэh0vnagw vosprzni2, q njkasnnaz dušE moS, i3 ko є3di1nэй zastypnicэ vsёhъ vozzovi2: m™i dv7o, sp7si1 mz mltvami tvoi1mi, i3 i3zbrannыhъ časti spod0bi, vopію1щa: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

GDi b9e m0й, plamenь džgnennый drevle vъ r0su ntrokHmъ blgočєsti1vыmъ preloži1vый, plamenь strasteй moi1hъ ўgasi2 ros0ю mltvъ blgočesti1vagw s™i1telz pіtmrjma, da tS prevoznošY sъ ni1mъ i3 ѓzъ vo vs‰ vёki.

tče našъ pіtmrjme, slezъ tvoi1hъ tečenьmi džgnєnnaz i3skušє1nіz strasteй i3 p0hoteй plotski1hъ ўgasi1lъ є3si2, i3 ćkw vo cvёtnicэ, vъ či1stэmъ serdce tvoemъ pri1snw likovstvovalъ є3si2: vs‰ dэlA, blgoslovi1te, p0йte gDa.

Či1stoю bGolюbi1voю dušeю so ѓgGlы ngnezračnomu prt0lu bGa nhnэ predstoS, i3 ttydu nezahodi1mыmi zarsmi njblistavaemь i3 čudesы2 mn0gimi namъ sіsz, prosvэti2, džtče pіtmrjme, njbležaщuю nasъ tьmY nevёrіz i3 suevёrіz, da poemъ i3 blagoslovi1mъ di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ bGa vo vёki.

BGor0dičenъ: Ćkože ngnemъ peщnыmъ, strastьmi2 pali1mый, zovy ti blydnый ѓzъ, vLčce čctaz, m™i vsemogyщagw, sp7si2 i3 i3zbavi mS t džgnennagw njsuždenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Pobэdi1tєli muči1telz:

ЇkHnu bGomatere vo njsщ7enіe, pokr0vъ i3 njgraždenіe gradu tvoemY prineslъ є3si2, džtče, ćže i3st0čnikъ blgodatnыhъ i3scэlenій i3 t vsskihъ napasteй щi1tъ deržavenъ pokazasz vopію1щыmъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Skoroposlyšnый pom0щnikъ vъ sk0rbehъ i3 bolёznehъ bыvaeši, prpdbne, prizыvaющыmъ tS vёroю. DŽvыmъ ќbw vъ s0nіihъ kvlszsz, džvыmъ ćvэ predstoS, džvыmъ že taйnw blgodёz, vopію1щыmъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Svztotatcu derznovennomu vo hramэ tvoemъ, vozstavъ t gr0ba, ćvэ predstalъ є3si2, s™i1telю, gr0znыmъ preщenіemъ prizvavъ togo2 kъ pokasnію. Moli2 i3 namъ datisz prežde koncA pokasnію, zovyщыmъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Ўblžaюtъ tS vsi2 r0di člvёčestіi, ćkw rodilA є3si2 bez8 ntcA sn7a pl0tію, prežde vBkъ sn7a b9іz bez8 m™re syщa, є3myže vopіemъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щьsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz: tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Nc7A beznačalьnagw sl0ve, sn7e є3dinor0dnый, člvёka padšago hotS njbnovi1ti, sn7ъ dv7ы kvi1lsz є3si2, i3 grэhi2 vsegw2 mjra vzemъ, na krtъ vozneslъ є3si2, i3 ttydu rasprostertыma dlanьma rastočє1nnaz č†da b9іz sobralъ є3si2: tёmže i3 mы2, dnesь soю1zomъ lюbvE tvoeS svzzyemi i3 di1vnый gr0bъ ўg0dnika tvoegw2 pіtmrjma njbstosщe, r0ždšuю tS veličaemъ.

Voploщennomu sn7u b9ію podražaz, pače i3nёhъ smiri1lъ є3si2 sebE, prpdbne džtče pіtmrjme: tёmže i3 lюb0vь b9ію stzžalъ є3si2, i3 zablyždšaz č†da b9іz privelъ є3si2 ko nc7Y nbcnomu slaviti є3gw2 blgoserdіe.

I#sp0lnь lюbvE hrt0vы, džtče našъ pіtmrjme, sl0vomъ i3 žitіemъ pastvu tvoю2 poučalъ є3si2, si6rыz prizirati, ni1щыz pitati, skorbsщыz ўtэšati: pomoli1sz sp7sY hrtY, da i3 mы2 dnesь vъ pamztь tvoю2 ўkrasi1mъ sebE sostradanіemъ i3 mlctыnzmi, ćkože č†da b9іz vozlю1blєnnaz.

BGor0dičenъ: M™i s™az, bezmyžnaz dv7o, vo črevэ tvoemъ bGa i3 člvёka vo є3di1no sovokupi1všaz, daruй i3 namъ rastočє1nnыmъ soedini1tisz vo є3di1nэmъ hrtЁ sn7э tvoemъ, na nemže ўtverdi1sz cRkovь, tS veličaющaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaemъ.

Pastыrskoю revnostію raspalsemь, i4nы džvcы, ±že ne bёša t stada tvoegw2, privelъ є3si2 ko hrtY, є3retjčestvuющihъ mnHžestva vrazumlsz, nevBrnыz že svёtomъ bGopoznanіz njzarsz, da bydetъ po glg0lu sp7sovu є3di1no stado i3 є3di1nъ pastыrь.

TS ćkw nbcnago vračA, darъ i3scэlenій t gDa prіi1mša, ўserdnw m0limъ, s™i1telю: tvoi1hъ mltvъ nbcnыmъ vračevanіemъ i3scэli2 lю6tыz nedygi dyšъ i3 tэlesъ našihъ.

Blgodarnoe sіE pёnіe č†dъ tvoi1hъ ne prezri, ўg0dniče b9ій, no blgoserdіemъ tvoi1mъ prіimi2 є5, i3 tvorcY vssčeskihъ prinesi2, da t0й mlctivъ bydetъ tS počitaющыmъ.

BGor0dičenъ: T bёdъ sp7si2 i3 t strasteй svobodi2, vLčce, rabы6 tvo‰, s™i1telz pіtmrjma molenіemъ: ts bo newbori1muю stёnu vsi2 syщіi vъ pečalehъ i4mamы, ćkw r0ždšuю sp7senіe naše.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

Svэti6la na nb7si2 ўtverdi1vый kvi1 tz cRkvi svoeй n0vuю ѕvэzdY presvёtluю, dyha svэtlostьmi2 i3 čudesъ sі‰nіi nasъ njzarsющuю i3 nečesti6vыz posramlsющuю, neushpnый predstatelю našъ, s™i1telю džtče pіtmrjme.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

M™i prečctaz, r0ždšaz svёtъ neizrečennый, shnы svёta pokaži1 nы, i3 zri1tєli blženstva nbcnagw bhti spod0bi, da raduющesz sъ tob0ю i3 prpdbnыmъ pіtmrjmomъ zovemъ: svэtodavče hrtE b9e našъ, slava tebЁ.

Na hvali1tehъ, stіhi6rы na d7, glasъ G:

Prіidi1te, vsi2 kzhcы, ўrazumёйte taйnu vёrы našez: s™i1telь b9ій pіtmrjmъ, hrani1telь darovanій d¦0vnыhъ, tёlomъ vъ zemlю tšedый, dyhomъ lюbvE hrt0vы sъ vёrnыmi i3 dnesь prebыvaetъ i3 veselw t vsskіz bэdы2 sp7saetъ. Razli6čnaz sodэvaz čudesA: džvo pomazanіemъ є3lea t gr0ba є3gw2, džvo pitіemъ cэlebnыz vodы2 i3z8 kladzzz є3gw2, džvo mltvoю pred8 gr0bomъ i3 li1komъ є3gw2, džvo vozloženіemъ ri1zы є3gw2, džvo vidёnіemъ є3gw2, ćkw ži1va syщa, džvo є3di1nэmъ prizыvanіemъ i4mene є3gw2, stražduщыz tsžkimi nedygi zdr†vы t ndrA vozdvizaz, somnsщыzsz vъ vёrэ ўkrэplsz, zablyždšыz i3spravlsz, bёdstvuющыz vъ puti2 t potoplenіz vodnagw sp7saz, da blgodarstъ vsegdA blgodёющago i5mъ bGa i3 veličaюtъ n0vago ўg0dnika є3gw2 i3 čudotv0rca pіtmrjma.

BGoblaženne džtče pіtmrjme, vs‰ kr†snaz mjra segw2 voznenavi1dэvъ, zak0nъ že b9ій vozlюbi1vъ, pl0tь tvoю2 post0mъ i3 bdёnіemъ i3znuri1lъ є3si2, dyšu že slezъ strusmi t strasteй njči1stilъ є3si2, smirenіemъ i3 kr0tostію, terpёnіemъ i3 lюb0vію ўkrasi1lъ є3si2, i3 ѓgGlьski є3щE na zemli2 poži1lъ є3si2: segw2 radi, ćkw svэti1lьnikъ mnogosvёtlый, mn0gimi čudesы2 prosіslъ є3si2, i3 i3st0čnikъ veli1kihъ darHvъ b9іihъ pokazalsz є3si2. Moli2 proslavlьšago tS gDa, da prosvэti1tъ tьmY grэhHvъ i3 bezzak0nій našihъ, i3 daruetъ zemli2 rwssjйstэй mi1rъ i3 velію mlctь.

tče bGon0sne pіtmrjme, na g0ru dobrodёteleй vozšedъ vыs0kihъ, bGa vъ duši2 tvoeй ćkw vo hramэ nosS, vozvodi1lъ є3si2 pastvu tvoю2 ўčenьmi zapovэdeй hrt0vыhъ, ćkw lёstviceю t zemli2 kъ nb7si2: segw2 radi i3 nbi1tєli i4nočєskіz blgoustroslъ є3si2, i3 hramы b9іz vsskimi blgolёpotami ўkrašalъ є3si2 i3 molsщыzsz vъ ni1hъ poučalъ є3si2. Hramы i3 nasъ d¦a s™agw sotvori2 mltvami tvoi1mi, ćkw predstatelь našъ, veli1kій pіtmrjme.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žєstva i3 mіrski1hъ lюdeй sobr†nіz, nastavnika tS počitaemъ, i3 ćkw ўči1telz bGomydra slavimъ tS, džtče našъ pіtmrjme: vs‰ bo vъ žitіi2 tvoemъ nelёnostnэ na stєzi2 sp7senіz nastavlslъ є3si2, i3 nhnэ lюb0vію tvoeю vsёhъ njb8emleši, strui2 mlcti b9іz i3zlivaeši sъ vёroю prihodsщыmъ kъ čctn0mu i3 mnogocэlebnomu tvoemY gr0bu. Moli2 za nы2, džtče sщ7ennэйšій, da spod0bimsz crtvіz nbcnagw, i3dёže tы2 vъ nezahodi1mэй sіseši slavэ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 mltvы r†bъ tvoi1hъ:

Slavosl0vіe veli1koe, troparь s™agw, є3ktєnіi2, i3 tpystъ.

Na lіturgji. Blžє1nna t kanHna s™agw, pBsni G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČCtnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa:

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

E#đlіe t luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ:

Moli1tva s™i1telю pіtmrjmu, tamb0vskomu čudotv0rcu.

Blgoslovenъ i3 preproslavlenъ gDь bGъ, prizvavый tS, s™i1telю džtče našъ pіtmrjme, t pervagw časA dёlatelz vъ vіnogradъ sv0й, kvi1vый vъ tebЁ poslušanіe v0li є3gw2 neukl0nnoe, revnostь p®tečevu i3 lюb0vь pavlovu, taže i3 na svёщnikъ cRkve tamb0vskіz tS postavivый i3 ґrhіerea veli1ka tS pokazavый. Blgodatію s™i1telьstva ўkrэplsemь i3 ngnemъ lюbvE hrt0vы raspalsemь, ne dalъ є3si2, pastыrю našъ d0brый, snA nči1ma tvoi1ma, nižE vёždoma dremanіz, na vsskъ denь truždazsz, molssz i3 blgovэstvyz, nevBrnыz prosvэщaz, zablyždšыz vrazumlsz, padšыz vozstavlsz, nemwщnhz ўkrэplsz, plačuщыz ўtэšaz, vsBmъ bhvъ vs‰, ćkože i3 s™hй pavelъ, da vsskw nёkіz sp7seši. E#gda že vremz dёlanіz tvoegw2 vъ vertogradэ domovladhki hrtA i3sp0lnisz i3 tšelъ є3si2 t zemnhhъ vъ selє1nіz gHrnzz prіsti mzdY trudHvъ tvoi1hъ, dadesz ti2, ўg0dniče b9ій, prt0lu cRS slavы sъ li6ki s™hhъ predstosti i3 ttydu pastvu tvoю2 nazirati, za nы2 grBšnыz moli1tisz, nemwщi nemoщnhhъ nosi1ti, nedygi cэli1ti, skHrbi ўtolsti. Segw2 radi t dnE blžennagw ўspenіz tvoegw2 vёrnіi ne prestaša pritekati kъ tebЁ vъ sk0rbehъ i3 bolёznehъ, i3 džvіi prikosnovenіemъ ri1zы tvoeS, džvіi t vodы2 i3z8 kladzzz tvoegw2 zdravіe i3 i3zbavlenіe t vsskihъ bёdъ ўlučahu. Tёmže i3 nhnэ, kъ cэlьbon0snomu gr0bu tvoemY sošedšesz, slavimъ bGa, di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ, i3 tebE, džtče sщ7ennэйšій, veličaemъ i3 m0limъ: ne tstupaй t nasъ lюb0vію tvoeю, sohransй mltvami tvoi1mi cRkovь pravoslavnuю nezhblemu t nevёrіz i3 rask0la, strany že rwssjйskuю t bёdъ i3 napasteй zaщiti2, mi1rъ i3 bezmztežіe t0й daruz: t vsskihъ vragHvъ njgradi2, pastыrєmъ cRkve s™hz blgopospэši2, dэlA rykъ i4hъ i3spravi i3 revnostію nj sp7senіi vručennagw i5mъ slovesnagw stada serdcA i4hъ raspali2, vs‰ že nы2 vъ poslušanіi sp7si1telьnomu blgovёstію hrt0vu soblюdi2 i3 dёlo sp7senіz, ćkw є3di1no na potrebu, vmэnsti pomozi2, da kypnw sъ tob0ю є3di1nэmi ўstы2 i3 є3di1nэmъ serdcemъ vsi2 na vsskъ denь i3 časъ poemъ i3 slavimъ sp7sa hrtA so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.