NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa k7d

S™hhъ myčєnikъ, bori1sa i3 glёba, narečennыhъ vo svzt0mъ kreщenіi rwmana i3 davjda.

Ѓщe hramъ, i3li2 nastostelь i3zv0litъ, tvori1mъ bdёnіe.

Na malэй večerni stіhi6rы, glasъ d7:

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Vsesvztaz, svёtlaz i3 mnogoprazdnstvennaz vozsіsvši pamztь vaša rwssjйskimъ stranamъ dnesь, slavnый rwmane sъ kr0tkimъ davjdomъ, prosvэщaющi dyšы vёroю čtyщihъ strad†nіz v†ša. Tёmъ moli1tesz, preblažennіi, darovati dušamъ našыmъ njčiщenіe i3 velію mi1lostь.

Prіidi1te vsi2, q novoizbrannoe stado hrt0vo, duh0vnw sošedšesz voshvalimъ, blagočesti1vagw vkypэ i3 carskagw k0rene svztyю džtraslь, rwmana sъ d0blimъ davjdomъ dnesь, hrtA vozlюbi1všыz, i3 segw2 radi bratnee nepravednoe zakolenіe preterpёvšыz, i3 hrtY molsщыzsz vsegdA, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Da raduetsz radostію vsE čelovёčestvo dnesь, i3 da poetъ likyющi, bžctvennыmi pёsnьmi hrt0va cerkovь, hvalzщi novoprosvэщє1nnыz knszi že i3 m§niki. Hrta bo radi prehodsщee carstvo zemn0e njstavlьše, gDa t vseS duši2 vozlюbi1ša, i3 m0lztъ spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7: Samoglasenъ:

Pobэždaemi želanіemъ byduщihъ, pače že lюb0vію hrt0voю, carstvo zemn0e i3 slavu voznenavi1dэša, čistoty že vozlюbi1ša, i3 nepravednoe ўbjйstvo preterpёša, nikakože proti1vzщesz zakalaющemu vы2 bratu: tёmъ i3 hrt0sъ darы čudesъ vasъ njbogati2. Q dv0ice svzщennaz! Q svэtozarnый p0lče! Q bžctvennый supryže! Moli1te spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me E#vfrafovъ:

D0mъ sebE d¦u s™0mu njči1stivše, tomY i3 nasъ žili1щe sodёlaйte, s™ji, moli1tvami vašimi.

Stjhъ: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ.

Bžctvennaz i3 čydnaz dv0ice, potrebi1teli prelesti i3 sёzteli blagočestіz, moli1te spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 nj vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

PresvBtlыz ѕvёzdы ćvlьšesz, nepobэdi1mіi stradalьcы, njzari1te nasъ počitaющihъ vёroю svzщє1nnaz v†ša strad†nіz.

Slava, glasъ }:

Raka, i3dёže ležatъ čestnhz i3 svzщennыz mHщi vašz, versto2 prehvalьnaz, bžctvєnnaz i3scэlє1nіz pristupaющыmъ nbi1lьnw i3stočaetъ, drevnюю tmY їdwlobёsіz tgonsщi, i3 svёtъ blagočestіz njsіsющi: no m0limъ vы2, moli1tesz, s™ji, bezъ vreda sohrani1ti ntečestvo vaše, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Troparь, glasъ v7:

Pravdi1vaz strastotє1rpca, i3 i4stinnaz є3đlіa hrt0va poslyšatєlz, cэlomydrennый rwmane, sъ neѕl0bivыmъ davjdomъ, ne soproti1vъ stasta vragY syщu bratu, ўbivaющemu tэlesA v†ša, dušamъ že kosnytisz ne mogyщa: da plačetsz ќbw ѕlhй vlastolю1becъ, vh že raduющesz sъ li1ki ѓgGlьskimi, predstosщe s™ёй trbcэ, moli1tesz nj deržavэ sr0dnikwvъ vašihъ, bGoug0dnэй bhti, i3 sыnovHmъ rwssjйskimъ spasti1sz.

I# tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, na }, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE, verstA bžctvennaz že i3 čestnaz, prehvalьnыhъ samobratій namъ njblistA dnesь, sozыvaющi nHvыz lю1di, pohvali1ti predHblіz myčeniki, rwmana ќbw ćkw ўserdnw postradavša, davjda že ćkw sozakolena, neskvernomu ѓgncu, požrenomu nasъ radi, sp7su dyšъ našihъ.

Pervэe ќbw prehvalьnіi, povinyvše bagrzni1cu crtvіz hrtY, i3 togo2 poznavše i4stinnago bGa i3 cRS vsёhъ, praotečeskihъ že syetnыhъ bogHvъ ўkloni1šasz. Tёmъ i3 hrt0sъ darы čudesъ vasъ njbogati2, i3 vmёstw tlёnnыhъ vBčnaz vamъ darovA, proslavlsemый vo s™hhъ sp7sъ dyšъ našihъ.

Blaženno ntečestvo i3 gradъ, vъ nemže vospitastesz, čestnhй že hramъ tэlesA v†ša vosprіemый, ćkw vэncemъ carstvіz ўkrasi1sz: hrani1telіe blagoprіstnіi, vragi2 ўstrašaющіi i3 daleče nёgdэ t ntečestvіz vašegw tgonsщіi, rwmane slavne i3 davjde prečydne, moli1te spasti1sz dušamъ našыmъ.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi pohvalьnыmi vэncы6 vэnčaemъ pэvaєmыz, razdэlє1nыz tэlesы2 i3 sovokyplєnыz dyhomъ, vёrnыhъ lюdeй tє1plыz zastypniki, zemli2 rwssjйskіz ўdobrenіe, i3 vseS vselennыz naslaždenіe, mužeymnыmъ smhslomъ bэs0vskuю deržavu razruši1všыz hrtA pos0bіemъ, podaю1щagw mjru velію mi1lostь.

Kjimi pohvalьnыmi dobr0tami ўkrasi1mъ pэvaєmыz, rwmana si1lu i3myщago nadъ strastьmi2 d0blestvennэ, i3 davjda kypnw revni1telz, džba svэti6la vkypэ sіsющaz, njzarsющaz svёtomъ dobrodёteli blagočesti6vыz vs‰; hrtHvыmъ bo nauči1všesz zapovэdemъ, proslavišasz slavnw, molsše podaю1щago vsBmъ velію mi1lostь.

Kjimi duh0vnыmi slovєsы2 sostavimъ prazdnikъ čestenъ preslavnыhъ myčєnikъ, i5že hrtA radi njstaviša tlёnnuю slavu zemnyю; džvъ bo probodenіe vъ rebra prіstъ, džvъ že ćkw ѓgnecъ zaklanъ bhstь: i5že t hrtA dost0йnw proslavišasz, i3 prіsša i3scэlenій darъ, vsBmъ prossщe dost0йnw velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, voshvalimъ čudotv0rcєvъ i3 myčenikwvъ: sji bo zak0nnw postradavše, pobэdi1ša soproti1vnago vragA: i3 nhnэ svёtlw ўkrašeni predstostъ hrtY raduющesz. Tёmъ i3 mы2 pёsnьmi pamztь i4hъ veselw lюb0vію pohvalimъ, vopію1щe: raduйtesz, vselennыz zast{pnicы, i3 pob0rniki na vragi2: raduйtesz, vračeve bolsщihъ, i3 bэsHvъ progoni1telіe: raduйtesz, q lюbeznaz versto2, bratіz prekrasnіi, rwmane slavnый i3 davjde čydnый, lюbi1mіi hrtY, za nы2 molsщe s™yю trbcu, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Taže, Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz tri2.

Pror0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ: kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰ i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glag0letъ gDь bGъ, i3 džtrokъ, є3g0že i3zbrahъ, da poznaete i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь: prežde menє2 ne bhstь i4nъ bGъ, i3 po mnЁ ne bydetъ: Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ i3 ne bЁ vъ vasъ čyždій. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ: i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй, sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; Si1ce glag0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ, s™hй їzrailevъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ d7. Samoglasnы:

Ѓщe i3 zemnagw carstvіz n0vый kaіnъ bGonenavi1stnikъ i3 bratonenavi1stnый ўbjйstvennэ liši2 vasъ, hrt0sъ že neprehodsщee i3 bezkonečnoe crtvo vamъ darovA: є3myže so ѓgGlьskimi v0instvы predstosщe moli1tesz, spasti2 lюb0vію poю1щыz vsečestnyю i3 mnogoprazdnstvennuю pamztь vašu.

ZemlS njsvzti1sz kr0vію vsečestn0ю vašeю, i3 čelovёcы njbogati1šasz vami, i3scэlenіe nezavi1stno prіemlюtъ bGomydrіi ўg0dnicы hrt0vы, slavne rwmane sъ neѕl0bivыmъ davjdomъ, moli1tesz gDevi, є3myže t ю4nosti prilэpi1stesz, spasti2 vёroю poю1щыz vasъ.

Slava, glasъ є7:

Radostію vsi2 prazdnuemъ dnesь pamztь velikomyčenikwvъ, pёsnьmi i3 pёnьmi proslavlsющe sp7sa hrtA, na zemli2 ўdivi1všago s™ы6z svo‰ čudesы2 i3 blgodati razli1čnыmi i3scэlenіi, kъ ni1mže vzыvaющe radostnw rcemъ: raduйtesz, ćkw blagodatь prіemšіi na str†sti razli6čnыz: raduйtesz, ćkw kr0vію vašeю vseli1stesz vъ vёčnuю ži1znь: raduйtesz, sk0rіi poslyšateli syщihъ vъ sk0rbehъ, i3 t napasteй i3zbavlsющіi ntečestvo vaše, bGoprіstne bori1se sъ glёbomъ, moli1tesz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы s™ы6mъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Prіidi1te, cэlomydrіz lюbi1teli, čestnyю dv0icu počti1mъ, hrtA vozlюbi1všuю, vsёmi vladyщago, či1stыmъ serdcemъ i3 dušeю sokrušennoю, straston0sca rwmana slavnago i3 kr0tkago davjda dostočydnago, i5že dušami i3 tэlesы2 či1stіi, i3 sokruši1všіi demwnskіz polki2.

Stjhъ: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ:

T k0rene i3zrast0ste čestna, bratіz slavnaz i3 blagor0dnaz, i3 blagor0dstvo voi1stinnu vozlю1blьšaz, netlёnnыz voždelёste slavы, i3zv0livše živ0tъ, i3 crtvo nerazruši1moe, i3 po pravdэ postradavše, vэncы2 pobёdы vosprіsste, strastoterpcы blažennіi, i3 moli1tvєnnicы nj dušahъ našihъ.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 nj vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

Dёlы i3 ўčenіi hrt0vы i3spolnsющe zapwvэdi, i3 togw2 povelBnіz, vragHmъ ne vraždovaste, na ўbіenіe prišedšыmъ vaše nepravednw: no ćkw stefanu pod0bnicы pervom§niku, molsщesz glag0laste: ne postavi i5mъ grэhA, člvэkolю1bče, ї}se b9e našъ i3 sp7se dyšъ našihъ.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te, novokreщennіi rwssjйstіi sob0ri, i3 vi1dite, kakw bezъ vinы2 sydъ prіemletъ myčenikъ bori1sъ, kopіemъ rє1bra є3gw2 probod0ša, i3 krovoproli1tіe sotvori1ša, t navaždenіz dіavolz: glёbъ že t togHžde brata svztop0lka, ćkw ѓgnecъ zaklanъ bhstь. No sji vэnčašasz, ґ džnъ bezъ pamzti pogi1be. I# sji slavimi sytь, ґ džnъ vъ geennэ myčitsz. Sji že hrtA bGa m0lztъ nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Troparь, glasъ v7:

Pravdi1vaz strastotє1rpca, i3 i4stinnaz є3đlіa hrt0va poslyšatєlz, cэlomydrennый rwmane, sъ neѕl0bivыmъ davjdomъ, ne soproti1vъ stasta vragY syщu bratu, ўbivaющemu tэlesA v†ša, dušamъ že kosnytisz ne mogyщa: da plačetsz ќbw ѕlhй vlastolю1becъ, vh že raduющesz sъ li1ki ѓgGlьskimi, predstosщe s™ёй trbcэ, moli1tesz nj deržavэ sr0dnikwvъ vašihъ, bGoug0dnэй bhti, i3 sыnovHmъ rwssjйskimъ spasti1sz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Terpёnіemъ i3 myžestvomъ tvoi1mъ tvoю2 strastь pod8emlz, bori1se knsže, lюb0vію hrt0voю vziraz na mi1lostivago i3 člvэkolю1bca bGa, podaю1щago mjrovi velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bezm™rnzgo na nebesi2 pače mhsli i3 slyha na zemli2 bezъ ntcA rodilA є3si2: togo2, bcde, moli2 nj dušahъ našihъ.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №:

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій.

I#zmlada hrtA vozlюbi1vše kypnw bratіe čestnji, ži1znь bezstrastnuю stzžavše slavnіi, cэlomydrіe i3zv0liste, i3 poщenіe t strasteй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ: pospэšenіe že b9іeю blagodatію prіemše, i3scэlsete vasъ poю1щыz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E#di1na krёpkaz i3 teplaz predstatelьnice r0du čelovёčeskomu, bcde dv7o, neprestannw moli2 so prbrHki, i3 m§niki, so s™i1tєli že i3 pHstniki i3 prpdbnыmi, є3g0že rodilA є3si2, pače є3stestvA bGa sl0va, spasti2 vssčєskaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Hrt0vы ўvёdэvše zapwvэdi blag‡z, togo2 vozlю1blьše straston0scы slavnіi, nj ўbіenіi tэlesъ neradi1ste, dyšы že prekrasnыz vъ rycэ hrtA predaste. DŽvъ kopіemъ probodaemь, veselsšesz: drugjй že ćkw ѓgnz neѕl0bivo bezъ mi1losti zakalaemь, molsšesz. Segw2 radi prіemše darъ i3scэlenій, myčєnicы samobratnіi, moli1te hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь vašu. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

S0lnce džblače razymnagw, bžctvennagw svёta svэti1lьniče zlatokovannый neskvernaz, neblaznaz, vsenepor0čnaz vLčce, njmračennuю dyšu moю2 njslэplenіemъ strasteй, bezstrastіz zareю prosvэti2, molю1sz, i3 njskvernennoe moE serdce njmhй, potHki ўmilenіz, pokasnіz že slezami. I# t timёnіz mS njči1sti dёlъ moi1hъ, da lюb0vію zovy ti: bcde prisnodv7o, moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe podati mi2: tebe bo i3mёю nadeždu rabъ tv0й.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 nj vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo Rѕ.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ }: Samoglasenъ:

Bratіz prekrasnaz, bori1se i3 glёbe, vašz str†sti našz bolBzni i3 nedygi i3scэlsюtъ, pritekaющihъ vёrnw: tyne prіsste, tyne že i3 dadi1te bolsщыmъ i3scэlenіe: no ćkw i3myщіi derznovenіe, hrtA bGa moli1te nj dušahъ našihъ.

KanHnъ pres™hz bcdы na ѕ7, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe sicevo2:

Poю2 hvalY živon0snыz ntrokovi1cы.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Netrenu, newbhčnu, nem0krennw morskyю šestvovalъ stezю2, i3zbrannый vopіsše ї}lь: gDevi poi1mъ, ćkw proslavisz.

Neveщestvennaz drevle lёstvica, i3 strannw njlzdenёvšій pytь m0rz, tvoE kvlsše ržctvo2, čctaz: ю4že poemъ vsi2, ćkw proslavisz.

Si1la vhšnzgw v3postasь soveršennaz, b9іz mydrostь, vopl0щšazsz, prečctaz, i3zъ tebє2, kъ čelovёkwmъ besёdova, ćkw proslavisz.

Pr0йde skvozЁ dverь neproh0dnuю zaklюčennыz ўtr0bы tvoeS, pravdы slnce, čctaz, i3 mjrovi vozsіS, ćkw proslavisz.

I# s™hhъ dvA kanHna, na }. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

BGomydraz dv0ice, veli1cыi stradalьcы, so s™hmi trbcэ predstosщe, moli1tesz njčiщenіe mnЁ darovati, vasъ pohvalsющemu.

Bžctvennoe bogatstvo i3scэlenій, i3 mĐro blagov0nnoe hramъ vašъ, s™ji: vъ nemže poemъ hrtA bGa, vasъ proslavlьšago.

Nezahodi1mago slnca vъ sebЁ stzžavše hrtA bGa našego, preslavne rwmane sъ davjdomъ, njsvzti1te nasъ, čestnyю pamztь vašu počitaющihъ.

BGor0dičenъ: Krasnuю i3 i3zbrannuю, i3 vsečestnyю razumёvъ tebE, b9ій, prenepor0čnaz, sn7ъ, tv0й sn7ъ bhstь: shnы sotvori2 blagodatію, bcdu tS čtyщыz.

I$nъ kanHnъ s™ы6mъ. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Daždь mi2 tpystъ mn0gihъ pregrэšenій moi1hъ, sp7se, premydrostь mnЁ podaS: ćkw da pёsnьmi pohvalю1 tz proslavlьšago s™ы6z tvo‰.

Vospoemъ pёsnь, blagočesti1vіi, proslavlennыhъ cэlomydrennыmъ smhslomъ, rwmana slavnago i3 davjda blgočesti1vago, kypnw slavzщe.

Darъ blagodarstva t bGa prіsša džba, blagor0dstvo duševnoe vozlюbi1vše pače cэlomydrіemъ i3 dobrodёtelію ўdobrsющesz.

BGor0dičenъ: I#zbrannuю t rodHvъ vsёhъ, dost0йnw pohvalimъ vёrnіi, dv7u voi1stinnu pače sl0va, bGa sl0va pl0tію r0ždšuю.

Katavasіa: Tverzu ўstA moS:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ sokruši1sz si1lьnыhъ deržavoю tvoeю, hrtE, i3 si1loю nemoщstvyющіi prepossašasz.

I$že vremene prevhššій vsskagw, ćkw vremenє1mъ tvorecъ, i3zъ tebє2, dv7o, v0leю mladenecъ sozdasz.

Črevo prostrannэйšee nebesъ vospoi1mъ, i4mže ґdamъ na nb7sёhъ raduzsz živetъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cerkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Veselіemъ veseli1tsz hrt0va cRkovь vъ pamzti vašeй s™ji, i3 tvorcY vopіetъ: tы2 moS, gDi, krёpostь, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

DHblіz vэnečniki, i3 stradalьcы hrt0vы vsi2 voshvalimъ svёtlw, nauči1všыz nasъ hrtY vopi1ti: svstъ є3si2, gDi.

Ni crtva želanіz, ni pi1щi naslaždenіz, ni srebrA i3 zlata vozželёša, no hrtY є3di1nomu vopіshu: svstъ є3si2, gDi.

BGor0dičenъ: I#zbavlsющago čelovёki preslušanіz, i3 lю1tagw padenіz, vsemY vin0vnago, čctaz i3 vsenepor0čnaz, rodilA є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

VsE pomыšlenіe kъ bGu mydrіi i3myщe, bratneю lюb0vію sovokyplьšesz blagočestnw poži1ste.

Vє1щi voznenavi1dэste tlBnnыz i3 mimotekyщыz: i3 dobrodёteli kvi1stesz sosydi, slavnіi, t ю4nosti.

Mladi ќbw tёlomъ, dušami že kypnw svsti, ćkw blgočesti1vi. Tёmъ i3 i4skrennw bGa vozlюbi1ste.

BGor0dičenъ: E#di1na tы2 porodilA є3si2 neskazannw, netlёnnaz, tlёnіz voi1stinnu potrebi1telz, i3 mjrъ spaslA є3si2.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

I#zmlada hrtA vozlюbi1vše kypnw bratіz čestnaz, ži1znь bezstrastnuю stzžavše, slavnіi, cэlomydrіe i3zv0liste, i3 poщenіe t strasteй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ pospэšenіe b9іeю blagodatію prіemše, i3scэlsete vasъ poю1щыz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz čctaz bcde dv7o, є3di1na vёrnыhъ predstatelьnice i3 pokr0ve, bёdъ i3 skorbeй i3 lю1tыhъ njbstosnій vsёhъ i3zbavi, na tS ўpovanіe, ntrokovi1ce, i3myщihъ: i3 dyšы našz spasi2 bžctvennыmi moli1tvami tvoi1mi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slavnoe tvoE smotrenіe, i3 proslavihъ, čelovэkolю1bče, nepostiži1muю tvoю2 si1lu.

SE prevoznesesz bžctvennaz gorA d0mu gDnz prevhšše si1lъ, bGomaterь ćvstvennэйši.

Zak0nwvъ є3stestvennыhъ kromЁ, є3di1na dv7o, r0ždši vLčestvuющago tvarію, spod0bilasz є3si2 b9estvennagw zvanіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćkw dvA svэti1la vozsіsvšaz prosvэщaete lю1di vaša bGon0scы: no i3 nhnэ i3zbavite nasъ vragHvъ njbstosnіz, da počitaemъ vasъ sъ bGomъ zastuplenіe naše.

Vračestvo2 neistoщi1moe raka vaša pokazasz, blžennіi, i3 pristaniщe nebyrnoe: vsi1 bo vёroю pritekaющіi njbrэtaemъ t ѕlhhъ napasteй i3zbavlenіe.

Lюb0vію ko hrtY privzzaemi, tёmъ i3 darHvъ spod0blьšesz, str†sti razli6čnыz i3scэlsti: segw2 radi vaše soveršaemъ prazdnestvo, bGomydrіi.

BGor0dičenъ: Sэdsй na prest0lэ heruvjmstэ i3 prevoznesenэ, ćkw prest0lъ i3mhй na rukY tvoє1ю poči1vъ, mRje bGonevёsto, preproslavlennый bGъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Ю$nošeski podvi1gšesz, bGoblažennіi, v0zrastomъ cvёta i3 ю4nostію, nj slastehъ lюbvE plotskjz popečenіz ne i3mёste tnю1dъ, bžctvєnnыz kni6gi počitaющe: tёmъ i3 prosvёщšesz zapovэdьmi bžctvennыmi, temnago pogubi1ste knszz.

Vsemhslennw ntečєskimъ poslёduz, ćkw mydrъ, stopamъ, blženne, srevni1telz i3mёlъ є3si2 dHbrыmъ, rwmane bGomydre, davjda voi1stinnu prisnopamztnago: bratіz ќbw vkypэ, blagočestnw sovokypleni dušami i3 tёlomъ kvi1stesz.

Zak0nы b9іz t duši2 vozlюbi1vše, prozrsщe ži1znь grzdyщuю, smhslъ prostiraющe, svztji, čestь zemnyю i3 vlastь voznenavi1dэste, i3 netlёnnoe crtvo i3 slavu, ўmnomydrіi i3zmэni1ste.

BGor0dičenъ: Glag0lwmъ tvoi6mъ poslёduющe, nepor0čnaz, blžennu tebE i3menyemъ hrtіanstіi vsi2 r0di, ćkw bGa r0ždšuю voi1stinnu, ґ ne mečtanіemъ: soveršenna nboi1mъ, bžctvA є3stestv0mъ, i3 zak0nomъ čelovёčestva.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќglь i3saіi prozvleйsz, slnce i3zъ dёvstvennыz ўtr0bы vozsіS, vo tmЁ zablyždšыmъ, bGorazymіz prosvэщenіe daruz.

blacы veselіz sladostь kropi1te syщыmъ na zemli2: ćkw ntročA dadesz, shй prežde vBkъ, t dv7ы vopl0щsz bGъ našъ.

Žitію2 i3 pl0ti moeй svёtъ vozsіS, i3 drshlostь grэhA razruši2, naposlёdokъ t dv7ы bezъ sёmene vopl0щsz vhšnій.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

NastA vsečestnhй prazdnikъ, i3 svzщennoe toržestvo2 slavnagw rwmana sъ davjdomъ, nosS namъ radostь vёčnuю, vъ neйže slavimъ gDa proslavlьšago i5hъ.

Dobrodёteli2 ўkrašeni blagolёpіemъ svёtlый rwmane sъ glёbomъ, stradanіemъ vэnčavšesz, vraga že i3 brata posramlьše, za hrtA prіsste zakolenіe.

Slhšano bhstь vo vsemъ mjrэ čestn0e i3 svzщennoe stradanіe vaše: i3 vsskъ kzhkъ vozstavlsetъ, slaviti hrtA vasъ proslavlьšago.

BGor0dičenъ: PrestA ќbw tlёnіe čelovёka: dv7a bo rodi2 netlёnnw bGa sl0va, pače є3stestvA i3 sl0va, i3 dv7a paki prebhstь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ćkw ntcA blagočesti1va č†da, lюb0vію svszana, i3 togo2 lю1bzщe, blagočestіz svёtlostію vъ rwssji vozsіsvše, bratіz že pače vozlю1blennіi. Segw2 radi zavi1stnыmi strэlami i3skušeni bhste.

Razgnёvasz bratoubjйca, ćkw vašъ prežde, svztop0lkъ nkasnnый, kvi1sz že zakonoprestypnikъ, i3 kъ zavisti ўbjйstvo pripletE, slastію prelьsti1vsz vlastolю1bіz. Tёmže tmщenіz pravednagw ne ўbэžE.

T kr0ve svoeS preprydu nossщe preslavnіi, i3 krtъ za ski1ptrъ vъ desnyю ryku nhnэ i3myщe, scarstvovati hrtY spod0bišasz rwmanъ i3 davjdъ, v0ini hrt0vы nepobэdi1mіi.

BGor0dičenъ: Vhššu tS vsёhъ, i3 s™ёйšu činHvъ proslavlsemъ nbcnыhъ, ćkw dHlьnaz sъ g0rnimi sovokupi1všu: no, q m™i b9іz! Pэvcы2 tvo‰ posэщaющi, poganыhъ ўstavlsй šat†nіz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Glasъ glagHlъ molebnыhъ t bolёznennыz, vLko, duši2 ўslhšavъ, t lю1tыhъ mS i3zbavi: є3di1nъ bo є3si2 našegw spasenіz vin0venъ.

E#stestvo2 čelovёčeskoe rab0taющee grэhY, vLčce čctaz, tob0ю svob0du ўluči2: tv0й bo sn7ъ, ćkw ѓgnecъ, za vsёhъ zakalaetsz.

Vopіemъ ti2 vsi2 i4stinnэй bGomateri b9іi: prognёvavšыz rabы6 i3zbavi, є3di1na bo derznovenіe kъ sn7u i4maši.

I$nъ.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

NJ i5že svёtlый vašъ prazdnikъ soveršaющihъ, blžennіi, moli1tesz, i3 ntečestvo vaše hrani1ti t vr†gъ nenavёtnw, i3 mi1rno stroenіe darovati moli1tvami vašimi.

Nbcnagw crtvіz rači1telіe bhvše, blžennіi, vLcэ hrtY či1stoю s0vэstію posluži1vše, i3 tomY predstosщe moli1tesz, spasti2 vasъ voshvalsющihъ.

Prilэpi1všesz hrtY, i3 na nego2 vsE ўpovanіe vozloži1vše, blžennіi, segw2 radi ўbіeni bhvše, vёčnw sъ ni1mъ carstvuete.

BGor0dičenъ: Ўstы2, p0mыslomъ i3 serdcemъ, prečctaz, tS bcdu propovёdaemъ: tob0ю bo bGu primiri1homsz trinovennіi prestuplenіemъ pervэe praoc7a.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

N0щi i3 tmы2 shnove narek0šasz proti1vnіi, vъ noщi1 tz kъ bGu pёnіe prinossщa kHpіi sbod0ša, hodatai tvoemY vэncY, rwmane, bžctvennomu bhvše.

Ćkw voi1stinnu shй pod0bnikъ bGa vopl0щšagwsz, za ўbivaющыz tS teplэ moli1lsz є3si2, svste, ćkw vtorhй myčenikъ hrt0vъ veli1kій stefanъ: segw2 radi i3 sъ ni1mъ proslavilsz є3si2.

Ю$nošeski hrabrstvovavše, myžeski pobэdi1ša lю1tago ratob0rca, svzщennый rwmanъ kypnw sъ davjdomъ dёlomъ i3 sl0vomъ pobэdi1teli pokazašasz, i3 pobёdnый vэnecъ t bGa prіsša, slavnіi.

BGor0dičenъ: Ўzsnsюtъ prbr0čestіi glasi b9ію rodi1telьnicu: poemъ že tS i3 mы2, vi1dzщe sbыtіE čestnhhъ proricanій, dёvstva voi1stinnu i3 čctotы2 vmэsti1liщe.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

VozsіS dnesь preslavnaz pamztь vaša, blagor0dnіi strastoterpcы hrt0vы, rwmane i3 davjde, sozыvaющe nasъ kъ pohvalenію hrtA bGa našegw. Tёmъ pritekaющe kъ racэ moщeй vašihъ, i3scэlenій darъ prіemlemъ moli1tvami vašimi, s™ji: vh bo bžctvennіi vračeve є3stE.

Jkosъ: Razymnoe žitіE soveršaz, preblženne, carskimъ vэncemъ t ю4nosti ўkrašenъ, vsebogatый rwmane, vlastь velіz bhlъ є3si2 tvoemY ntečestvu, vo vseй zemli2 rwssjйstэй. Tёmъ vi1dz tv0й ўspёhъ hrt0sъ bGъ, sud0mъ svoi1mъ na mučenіe tS prizvA, krёpostь tebЁ podavъ sъ nb7sE, da pobэdi1ši vragA myžeski sъ davjdomъ bratomъ tvoi1mъ, postradavšimъ sъ tob0ю: vh bo bžctvennіi vračeve є3stE.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vэt‡i kvi1šasz džtrocы lюbomudrёйšіi drevle, t bGoprіstnыz bo duši2 bGosl0vzщe, ўstnami poshu: prebžctvennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Zrsše vъ noщi2 ќbw їakwvъ ćkw vъ gadanіi bGa, voploщenъ že i3zъ tebє2, svёtlostію kvi1sz, poю1щыmъ: prebžctvennый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Znamenіz є4že vъ tebЁ neizrečennagw prozvlsz spletenіz, so їakwvomъ b0retsz: i4mže v0leю soedini1sz člvёkwmъ, čctaz, prebžctvennый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Merzokъ, i4že ne propovёduetъ є3di1nago dv7ы tS sn7a, t prepёtыz trbcы, i3 nesumnёnnoю mhslію i3 ljzhkomъ vopіS: prebžctvennый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Bžctvennaz i3 presvёtlaz pamztь vaša, ćkw nb7o svэtozarnoe pokazasz, i3 ćkw s0lnce svэton0sno, prosvэщaz bezъ sumnёnіz hrtY vopію1щыz: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Kto2 ne ўdivi1tsz, i3 kto2 ne vospoetъ i3 proslavitъ vёrnw, preslavnыhъ myčєnikъ hrt0vыhъ, bori1sa sъ glёbomъ, hrt0va radi smirenіz, voznenavi1dэvšihъ dіadi1mu i3 carstvo;

MglY bezb0žіz tgnavše, svёtlw nauči1ša lю1di svo‰, česti2 vъ trbcэ є3di1nago bGa, i3 ўserdnw pёti: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

BGor0dičenъ: Vhšnzgw njsvzщennoe bžctvennoe selenіe, raduйsz, tob0ю bo dadesz radostь, bcde, vopію1щыmъ: blgoslovenna tы2 vъ ženahъ є3si2, vsenepor0čnaz vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: T їudei došedše džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Preslavnw proslavi bžctvennaz blgodatь vasъ, prehvalьnіi, ćkw soю1zъ voi1stinnu bratolю1bіz i3 blgočestіz, i3 svёtlw nauči2 vopi1ti: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Q myžestva strastoterpєcъ! Q čistotы2 krёposti! Q razuma neprekl0nna! Ćkw ўzzvlsemi velьmi2, i3 zakalaemi nemi1lostivnw, kvi1stesz straston0scы veli1cыi, rwmane i3 davjde. I%hže voshvalimъ vёrnіi, vopію1щe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Postradati hrtA radi i3zv0liste, i3 segw2 radi vozmezdіe t bGa njbrэt0ste, str†sti i3 nedygi t zemnhhъ tgonsti, hvalzщihъ i3 vopію1щihъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Kaplz bGot0čnaz, ćže t tebє2 r0ždšisz, mjrъ njsvzti1vša, bcde dv7o, kaplю mi1losti mi2 i3stoči2, njsvzщaющu dyšы i3 pomыšlє1nіz zemnhhъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: NJ pod0bіi zlatэ nebregše treblžennіi ю4nošы, neizmёnnый i3 živhй b9ій džbrazъ vi1dэvše, sredi2 ngnS vospэvahu: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Vi1dэnъ bhstь na zemli2 tob0ю, i3 sъ čelovёki poživE, i4že blgostію nesravnennый i3 si1loю. E#myže poю1щe vsi2 vёrnіi zovemъ: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Voi1stinnu tS čctuю propovёdaющe slavimъ, bcde: th bo є3di1nago rodilA є3si2 t trbcы voploщenna. E#myže so nc7emъ i3 d¦omъ vsi2 poemъ: da poetъ gDi vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ, danіi1lъ lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Prosіsvši dnesь presvёtlaz pamztь vaša, blžennіi, vBrnыz sozыvaetъ na toržestvo2, proslaviti terpBnіz v†ša, hrty že vopi1ti: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGozvlennіi i3 n0vіi stradalьcы tebE, hrtE, є3di1nago vozlюbi1ša, i3 lю1di nastaviša pёti tS tvorcA vsёhъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pravdы svэti1lьnicы vozsіsvšіi, ўkrašeni dobr0toю mučenіz, prosvэщaющe serdcA vёrnыhъ, nedygi tg0nztъ t vopію1щihъ vёrnw: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: I#zbavlsz nasъ, vozsіS i3zъ tebє2 gDь, dv7o čctaz, є3g0že moli2, vLčce, prosvэti1ti poю1щыz tS, i3 njbstosnіz i3zbaviti vopію1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ne dov0lьni bhvše nj ўbjйstvэ nkasnnіi, no i3 tэlesA v†ša nebreg0ma povergše, ne ўstыdёšasz blagor0dіz: no blgodatь b9іz hransše | hranenіemъ ѓgGlwvъ, sъ ni1miže likyete vo vёki.

Čelovёcы, i5že togdA vъ gorahъ l0va i4щuщe, vi1dэša svёtъ t tvoegw2 tэlesE sіsющь, bGodohnovenne davjde, čto2 vidёnіe, drygъ drygu glg0lahu; vi1dэvši že čydo propovёdaša vsBmъ, hrtA hvalzщe, tebE sohranšago.

Presvztaz vaša pamztь, njsvzщaющaz mjrъ, nastA nhnэ, prehvalьnіi straston0scы, vъ nю1že m0limъ poluči1ti vaše zastuplenіe, rwmane i3 davjde, hrtA poю1щыmъ vo vёki.

BGor0dičenъ: Svёta sosydъ, čctaz, bhvši, prosvэti1 mz, kъ povelёnіihъ svёta hodi1ti mi2 pospэši2, vsečctaz, t čreva tvoegw2 vozsіsvšagw, i3 prosvэti1vša vёrnыhъ serdcA, є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vesь є3si2 želanіe, vesь sladostь, sl0ve b9ій, dv7ы sn7e, b9e bogHvъ gDi, s™hhъ pres™hй: tёmъ tS vsi2 sъ r0ždšeю veličaemъ.

Žezlъ krёposti dadesz є3stestvY tlёnnomu, sl0vo b9іe vo ўtr0bэ tvoeй, čctaz: i3 sіE vozstavi, do ѓda pop0lzšeesz. Tёmže tS, vsečctaz, ćkw bcdu veličaemъ.

Ю$že i3zv0lilъ є3si2, vLko, prіimi2 mi1lostivnw moli1tvennicu, m™rь tvoю2 nj nasъ, i3 tvoeS blgosti vssčєskaz i3sp0lnztsz: da tS vsi2, ćkw blgodёtelz veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

I#speщreni bhvše bžctvennыmi dobr0tami, stradanіi vašimi kъ bGu vostek0ste, vэncы2 pobёdы t negw2 prіemlющe: tёmъ vašz pэvcы2 pominaйte, da vasъ neprestannw veličaemъ.

Q bžctvennaz dv0ice, samobratnaz i3 svэtozarnaz! Moli1tesz darovati njčiщenіe sogrэšenій, i3 prežde koncA žitіS i3spravlenіe: da vasъ neprestannw veličaemъ.

T mlada v0zrasta njsvzti2 vasъ vsedёtelь bGъ, i3 njkormi1teli i3zrsdnы plavaющыmъ vъ m0ri žitіS pokazA: tёmъ soglasnw počitaemъ pamztь vašu.

BGor0dičenъ: Spasi1 mz vsёhъ r0ždšaz i3zbavitelz: razori2 duši2 moeS džblaki, svёta džblače, vses™az vLčce, i3 si1lьna sodёlaй na str†sti borю1щыz mS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nebo, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Ѓщe i3 na zemli2 položeni bhste ćkw mertvi, no na nb7sёhъ proslavlsetesz sъ rabы6 b9іimi. Tёmъ derznovenіz t negw2 spod0blьšesz, slavnіi, neči1stago verhY stosщa nadъ gr0bomъ vašimъ, strahomъ džgnennыmъ tgnaste, blžennіi.

Zdravы tvoritE bolsщыz blagočєsti1vыz, i3 hrwmhmъ tečenіe podaete, i3 poslušestvyetъ zdravъ bhvый ў vašez raki, q dv0ice predi1vnaz! Tёmъ i3 namъ vsBmъ pomHщnicы pospёšni bыvaete svhše, ўstavlsющe bolBzni, i3 poganыhъ šat†nіz.

Bžctvennaz i3 svэtozarnaz voi1stinnu verstA, rwmane i3 davjde, dobropobёdnіi straston0scы, na nb7si2 nhnэ trbcэ vsederžavnэй predstoitE, i3zbavlenіz prossщe pregrэšenій lю1tыhъ, vёrnw na zemli2 pamztь vašu toržestvyющыmъ.

BGor0dičenъ: Q čudesE preb0lьša ўmA, čydo velіe voi1stinnu i3 preslavno! Kakw vmэsti1sz vo ўtr0bu tvoю2 bGъ, nikakože vmэsti1mый; є3g0že za hvalzщыz tS blagočesti1vnw moli2, dv7o, t bёdъ i3zbavlsti, i3 t bezzak0nnыhъ kzы6kъ vsegdA.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

Ćkw voi1stinnu presvёtlіi svэti1lьnicы, vsю2 vselennuю prosvэti1ste vёroю, bGoprіstne rwmane sъ davjdomъ. Tёmъ pёsnьmi vospoemъ vozveli1čivšago vasъ hrtA bGa našego. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcdu pёsnьmi nem0lčnыmi blagočestnw poemъ vopію1щe: raduйsz, goro2 s™az, raduйsz, prest0le ngnen0snый vsёhъ cRS: raduйsz, ѓgGlwvъ radoste i3 myčenikwvъ slavo.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Svэtozarnaz i3 s™az i3 blagoobraznaz, myčenikwvъ bori1sa i3 glёba vseprazdnstvennaz vozsіS pamztь: i4že vsю2 zemlю prosvэщaющe i3 jdwlьskій mrakъ tgonsщe, cэlebъ blagodatь i3stočaюtъ. Dvaždы.

Čestnhmi kaplzmi kroveй vašihъ njbagri1ste ri6zы vašz, blažennіi rwmane i3 davjde, tёmъ vёroю pamztь vašu prazdnuющe, moli1tesz, m0limъ vasъ, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

Ćkw є3di1nъ svёtъ vo dvoю2 tэlesi2, mjrъ prosvэщaete čudesnыmi blistanіi, strastoterpcы gDni, mrakъ nevёdэnіz tgonsщe. Tёmъ vospэvaemъ radostnw, pohvalsющe vašu pamztь.

Slava, glasъ d7:

Dnesь prazdnolю1bnыhъ sob0ri sošedšesz, radostnыmъ licemъ i3 či1stыmъ serdcemъ, duh0vnэ sostavimъ li1kъ: ne vъ kmmvalэhъ їudeйski, no vъ sokrušennыhъ serdcahъ pohvalsющe hrtA i4stinnago bGa našego, proslavlsющago s™ы6z svo‰, d0blzgo rwmana sъ davjdomъ, i4hže nhnэ mnogocэlebnuю i3 čudotv0rnuю raku njbstosщe, lюbeznw njblobыzaemъ, glag0lющe: raduйtesz, ćkw hrt0vы zapwvэdi po džbrazu soblю1dšіi: raduйtesz, ćkw smirenіe hrt0vo vosprіi1mšіi, i3 nikakože soproti1vistesz bratu i3 vragY, nemi1lostivnw ўbivaющemu tэlesA v†ša: raduйtesz, ćkw lю1di vašz ko i4stinnэй vёrэ nastavlsющіi, rwmane prečydne i3 neѕl0bive davjde, ntečestvu vašemu presvёtlіi svэti1lьnicы, i3 mltvennicы derznovennіi nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ.

Na lіturgji, blžє1nna nboю2 kanHnwvъ, pёsnь G i3 ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ d7:

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu:

Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §f.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

E#đlіe їwanna, začalo n7v.

Pričastenъ: Raduйtesz:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.