NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa k7d

S™hz myčenicы hrіstjnы.

Stіhi6rы s™hz, na ѕ7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Hrtoimennagw tS zvanіz po dostosnію spod0bi, str0zй vs‰ pr0mыslomъ. Lyčšій bo konecъ i3mёla є3si2 vo nboi1hъ, zvanію dэlA tvo‰, ўnevёstivšisz hrtY, blagočestnw vёroю: bhvši že dщi2 cRS nbcnagw, raduešisz sъ ni1mъ, myčenice, nj nasъ molsщisz.

Nc7A vozželavši nbcnago, slavnaz, nečesti1va rodi1telz prewbi1dэla є3si2: materь že vozlюbi1vši, vhšnій їerli1mъ, pristr†stіz materni lюbvE tri1nula є3si2, i3 njbogati1všisz1 hrt0mъ vmёstw vsёhъ, posemъ dyšu položi1la є3si2, m§nice, ne ўbosvšisz mykъ.

Ni rodi1teleй pristrastіe, ni pi1щi naslaždenіe, ni bogatstva i3mёnіe, slavnaz, ni preщє1nіz, ni m{ki, ni džgnь, ni mečь, ni glubinA, ni k0lo, ni ѕvэreй stremlє1nіz vozmog0ša tS t lюbvE ziždi1telz razluči1ti, dёvo m§nice hrіstjno, slava m§nikwvъ i3 pohvalA.

Slava, glasъ v7:

Ćkože mnogocёnnoe mĐro, kr0vь tvoю2 prineslA є3si2 ženihY tvoemY hrtY, hrіstjno myčenice, straston0sice nepobэdi1maz, vozmezdіe že prіsla є3si2 vэnecъ netlёnenъ t negw2, dostočydnaz: tёmъ ўmeršago ўgrыzє1nіi kdovi1tыhъ ѕmjєvъ glag0lomъ tvoi1mъ ži1va vozdvi1gla є3si2, prizvanіemъ pres™agw d¦a. Segw2 radi i3 nbcnыhъ tS čert0gwvъ spod0bi ї}sъ člvэkolю1becъ, i3 sp7sъ dyšъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

BolBzni preterpёvši mnHgіz vъ raspstіi sn7a i3 bGa tvoegw2, prečctaz, stensše slezsщi, i3 vosklicaющi: ўvы2 mnЁ, čado sladkoe! Bezъ pravdы kakw straždeši, hotS i3zbaviti, ±že t ґdama zemnorHdnыz; tёmže, prečctaz dv7o, tebE m0limъ vёroю: mi1lostiva namъ togo2 sodёlaй.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ v7:

Ґnat0lіevo: Hrtoimeni1tnomu zvanію dёlo sugybo pokazala є3si2, ćkw voi1stinnu, dёvstva tvoegw2 čistot0ю ўnevёstivšisz hrtY, blagovolenіemъ nc7A, i3 dёйstvomъ d¦a: mučenіz že borenmi tverdыmi njblistala є3si2 svэtlёe s0lnečnыhъ l{čь. Tёmže ćkw žertva či1staz i3 nepor0čnaz, na nbcnuю prineslasz є3si2 trapezu, sъ dэvi1českimi i3 m§ničeskimi li6ki vo vёki veselsщisz. Sъ ni1miže prosi2, hrіstjno tezoimeni1taz, darovatisz čtyщыmъ tS mi1ru i3 velіeй mi1losti.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gda tz bezzak0nnіi lю1dіe, sp7se, ži1znь vsёhъ, na drevo voznes0ša, togdA čctaz i3 prenepor0čnaz m™i tvoS predstosщe, i3 rыdaющi vzыvaše: čado moE sladkoe, svёte moi1ma nči1ma, ўvы2 mnЁ, kakw posredЁ ѕlodBю na krtЁ prigvozdi1tisz preterpёlъ є3si2, i4že zemlю povёšeй na vodahъ.

Troparь, glasъ d7:

Ѓgnica tvoS, ї}se, hrіstjna zovetъ velіimъ glasomъ: tebE, ženišE m0й, lюblю2, i3 tebE i4щuщi stradalьčestvuю, i3 sraspinaюsz i3 spogrebaюsz kreщenію tvoemY, i3 straždY tebє2 radi, ćkw da crtvuю vъ tebЁ, i3 ўmiraю za tS, da i3 živY sъ tob0ю: no ćkw žertvu nepor0čnuю prіimi1 mz, sъ lюb0vію požeršuюsz tebЁ: toS moli1tvami, ćkw mi1lostivъ, spasi2 dyšы našz.

KanHnъ s™hz, na ѕ7, tvorenіe їHsifovo, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Hrt0vu tS poю2 tezoimennuю ntrokovi1cu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Blagi1mi nadeždami ўtverdi1vsz ќmъ tv0й, hrіstjno, vperi1sz, i3 kъ bGu, myčenice, voznesesz t tekyщihъ, i3zmэni1vsz vo nbi1tєli prebыvaющыz.

Razsёdšasz i3 ležaщa predъ nogami ntrokovi1cы straston0sicы zrsщe ѕločesti1vago, hvalY sp7si1telю dadi1mъ vsi2, pobэdon0sicu sію2 pokazavšemu.

Vi1dэti ženihA cRS dobr0tu krasnuю voždelёla є3si2 či1stw: tёmže bžctvennыmi, strastoterpice, stradanьmi svёtlw sebE ўkrasi1la є3si2.

BGor0dičenъ: ZačalA є3si2 sl0vo dž§ee, pl0ti soedini1všeesz po v3postasi i3zъ tebє2, pače sl0va, m™i čctaz: є3g0že vozželavši hrіstjna, mučenіz slavu stzžala є4stь.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Prosterši džči i3 mhslь, slavnaz, na nb7o, tvarьmi tvoego2 ziždi1telz poznala є3si2.

Bogatstvo netemlemo, є4že kъ bGu i3mёla є3si2 vёru, čestnaz, tёmže niщetY jdwlьskuю njstavila є3si2,

Pёnіe blagodarstvenno tvorcY hrtY pёla є3si2, kъ drevu lю1tэ, m§nice, privszana, i3 strog†nіz preterpэvaющi.

BGor0dičenъ: Ўstavi moE smuщenіe pomыšlenій, či1staz vLčce, i3 ўti1ši duši2 vssku pečalь, hrtA r0ždšaz.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й.

Kr0vь tvoю2, čestnaz, ćkože ґlavastrъ mĐra, prineslA є3si2 hrtY ženihY tvoemY lюb0vію: vozmezdіe že prіsla є3si2 t negw2, dostočydnaz, vэnecъ bžctvennый i3 netlёnenъ, myčenice. Tёmže prіsla є3si2 i3scэlenій blagodatь si1loю duh0vnoю. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz či1staz bcde dv7o, є3di1na vёrnыhъ predstatelьnice i3 pokr0ve, bёdъ i3 skorbeй i3 lю1tыhъ njbstosnій vsёhъ i3zbavi, na tS ўpovanіe, ntrokovi1ce, i3myщihъ: i3 dyšы našz spasi2 bžctvennыmi moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ: Zrsщi tS, hrtE, vsenepor0čnaz m™i, mertva na krtЁ prosterta, vopіsše: sn7e m0й, sobeznačalьne nc7Y i3 d¦u, čto2 neizrečennoe tvoE sіE smotrenіe, i4mže spaslъ є3si2 preči1stыhъ rykъ tvoi1hъ, щedre, sozdanіe;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Pitalasz є3si2 ranami bžctvennыmi naslaždaema, myčenice hrtoimeni1ta, vidёnіi ženihA tvoegw2, i3 na togw2 dobr0tu vziraющi.

Veličaю tS, gDi, m§nice, privszana bhvši kъ kolesє1mъ, vozopi1la є3si2, i3 slavlю i4mz tvoE, ўkrэplsющagw lю1bzщыz tS.

Prilэpi1hsz kъ tebЁ, želanіemъ ўzzvlsema tvoeS lюbvE: pobэdon0sicu mS pokaži2 vъ stradanіi, myčenica vzыvaše.

BGor0dičenъ: Vo prbr0cэhъ tS, slavnый drevle i3saіa, žezlъ i3menovA, cvёtъ nossщu gDa, bcde m™i prisnodv7o.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Ćkw ѓgGlъ vo pl0ti, myčenice, bhvši, nbcnіi ѓgGli pi1щeю ѓgGlьskoю tS pitahu.

Kamenz ži1zni ne tverglasz є3si2, hrіstjno: tёmže kъ kamenю tS privzzavše vrazi2, vъ v0du verg0ša.

Voshi1tilasz є3si2 kъ vыsotЁ, vozletёvši ćkože g0rlica, krilы2 bžctvennagw d¦a, i3 ў ziždi1telz poči1la є3si2.

BGor0dičenъ: Mertva grэh0mъ bhvša njživi1 mz, ži1znь bezsmertnuю, dv7o m™i, r0ždšaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Ўsladi1sz tvoE dobr0tami serdce presladkagw rači1telz, strastoterpice, i3 vъ vonю2 togw2 strteй spёšnw teklA є3si2, zovyщi: ženišE m0й, tvoeS radi zakalaюsz nhnэ lюbvE.

Nc7A nbcnagw tS, myčenice, rodi1telь vi1dэvъ lю1bzщu, varvarskій pokazA nravъ, i3 mnogoobraznыmi njbloži2 mykami; predёla bo ѕločesti1vый svoegw2 ne razumЁ є3stestvA.

Ćkw krjnъ vъ myčeničeskihъ ўd0lіzhъ, ćkw sladkov0nnый procvэlA є3si2 šip0kъ, mĐrnu i3skapaющi blagodatь i3 vёrnыhъ serdcA pomazala є3si2, hrtoimeni1taz myčenice čestnaz, s™hhъ ѓgGlъ sopričastnice.

BGor0dičenъ: Razumёvše bGoglasnіi prbr0cы tainstva tvoegw2, dv7o, glubinY, prbr0česki provozvэsti1ša, bžctvennыmъ prosvэщaemi i3zdaleča d¦omъ, m™rь tS vsei1stinnu vsёhъ vLki bhti.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Svэtovi1dnaz golubi1ca poznalasz є3si2, krilЁ i3myщi zlatэ, i3 kъ vыsotЁ nbcnэй vozletёla є3si2, hrіstjno čestnaz. Tёmže tv0й slavnый prazdnikъ soveršaemъ, vёroю poklansющesz tvoi1hъ moщeй racэ: i3zъ nesže i3stekaetъ vsBmъ nbi1lьnw i3scэlenіe bžctvennoe, dušamъ že i3 tёlwmъ.

Jkosъ: Pэsnosl0vzщi blagočestnw trbcu s™yю, čestnaz dёvo m§nice, pokazala є3si2 syщыmъ togdA njmračє1nnыmъ mgl0ю lю1tagw gnёva, kakw sіsnіe toS prosvэщaetъ vBrnыz. Muči1telz že t ruki2 i3zbёgla є3si2, ćkože drugaz fekla i3zbёgši t bezzak0nnыhъ. Proizšla že є3si2 posredЁ sэteй. Tёmže voi1stinnu poю1щe počitaemъ prestavlenіe tvoE, blagodarsщe є3di1nago bGa, tebє2 radi darovavšago i3scэlenіe bžctvennoe dušamъ že i3 tёlwmъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Pёnіe vsёhъ blgodёtelю, klok0щuщemu ngnю2 pribli1živšisz, vzыvala є3si2, tvoE njrošaющemu serdce: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

E#di1nago bGa poluči1ti vozželavši, neradi1la є3si2 ўdHmъ njpalsєmыmъ, ne tverglasz є3si2 hrtA, dэvi1ce, poю1щi: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Tyčami kroveй tvoi1hъ, strui6 i3zsuši1la є3si2 їdwlonei1stovstva, njdoždseši že nhnэ i3scэlenій puči1nu, dёvo myčenice, ўstavila є3si2 plamenь strasteй.

BGor0dičenъ: Zak0nы, dv7o, prevozšedši є3stestvA b9estvennыmъ tvoi1mъ začatіemъ, pače є3stestvA bGa rodilA є3si2, vopію1щi: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Volnyющeesz m0re napasteй mykъ, bžctvennыmъ njkormlenіemъ nevrednw preplыlA є3si2, ѕmjz pogruzi1vši tvoi1hъ pHdvigъ, myčenice, glubin0ю, tёmže r†йskaz nebyrnw prist†niщa dosti1gla є3si2, vopію1щi: svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ѕmjz lю1tago ўmertvi1la є3si2 životv0rnыmi pHdvigi, i3 moli1tvъ tvoi1hъ stosnіi neukroti1mыz ѕvёri ўspi1la є3si2, i3 t si1hъ vreda kromЁ prebыlA є3si2, ziždi1telю poю1щi, hrіstjno: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Glag0lomъ živhmъ vozdvi1gla є3si2 ўmeršago ўgrыzenіemъ, myčenice straston0sice, ćda ѕmіi1na: bGъ bo smertь popravый bžctvennыmъ pogrebenіemъ, tvoi1hъ moli1tvъ poslyša, hrіstjno. Kъ nemyže vopіeši neprestannw: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Tverdaz pom0щnice vBrnыmъ, prisnodv7o, i3zbavi mS lesti lukavagw ѕmjz, lю1tэ borю1щagw, i3 smiri1ti tщaщagwsz. Th bo nelestna na tS nadёющыmsz є3si2 nastavnica, vopію1щыmъ neprestannw: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li6ki tS veličaющe.

Vi1dэti spod0bilasz є3si2 ўkrašena, i3 mučenіz ndeždami blistaющi, tvoego2 ženihA, hrіstjno, myčenice mnogostradalьnaz.

Krasnaz tvoS dobr0ta, ćkože vozlюbi1la є3si2, i4že pače vsёhъ dobrHtъ krasnёйši hrt0sъ, nbcnыhъ čert0gwvъ tS spod0bi.

Sovokupi1lasz є3si2 so bezpl0tnыmi, slavnaz, li6ki, i3 so stradalьčeskimi sobHrы pričlasz є3si2, nj nasъ molsщi vseщedrago.

S0lnca svэtlёйši kvi1sz tvoS pamztь, blistanіi blgodatnыmi d¦a, tS čtyщыz, hrіstjno, prosvэщaющi.

BGor0dičenъ: Blagolюbi1vaz dv7o, njѕl0blennuю grэhmi2 dyšu moю2 ўblaži2, i3 vёčnagw plamene mS i3zbavi moli1tvami tvoi1mi.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Ćkw šip0kъ krasnёйšій t tern0vagw prozzblA є3si2 k0rene, dёvo hrіstjno, njbroщenіemъ m§nice, svzщennagw stradanіz njbagri1všisz kr0vію, i3 nhnэ bžctvennuю tvoю2 pamztь tvorsщыz lюb0vію spasaй t bёdъ.

BGor0dičenъ: Stosщe džkrestъ tebє2 dBvы bGom{drыz, bGorodi1telьnice marje, ćkože cari1cы r0domъ, tvoemY sn7u prived0šasz nevэstolёpnw, prečctaz, ćkw cRю2 vssčeskihъ, є3g0že, m™i dv7o ntrokovi1ce, nj nasъ moli2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ d7: Samoglasnы.

Krtъ, ćkw nryžіe deržavno, hrіstjno myčenice, deržaщi rukami, vёru, ćkw щi1tъ, nadeždu, ćkw bronS, lюb0vь, ćkw lykъ, muči1teleй tomlє1nіz pobэdi1la є3si2 myžeski, demwnwvъ kov†rstvіz ўprazdni1la є3si2 bžctvennэ: vo glavy že ўsэknovena bhvši, likyeši so hrt0mъ, neprestannw molsщi nj dušahъ našihъ.

Bogatstvo njstavlьši ntečeskoe, hrta že želaющi i4stinnw, slavu njbrёte myčenica i3 bogatstvo nbcnoe, i3 pri1snoю moli1tvoю njgraždena blagodatnoю, nryžіemъ krtA poprA muči1telz. Tёmže ѓgGli podvigHmъ čudsщesz glag0lahu: padesz vragъ, žen0ю pobэždenъ bhvъ, vэncen0sica kvi1sz m§nica. I# hrt0sъ vo vёki carstvuetъ ćkw bGъ, podasй mjrovi velію mi1lostь.

Slavimъ tvoE, hrtE, mn0goe miloserdіe, i3 blagostь, є4že na nasъ bhvšuю, ćkw i3 žєnы2 ўprazdni1ša prelestь їdwlonei1stovstva si1loю krtA tvoegw2, čelovэkolю1bče, muči1telz ne ўbosšasz, lьsti1vago popraša: vozmog0ša že vo slёdъ tebє2 prіiti2, vъ vonю2 mĐra tvoegw2 tečahu, molsщesz nj dušahъ našihъ.

Čudodёйstvova, hrtE, krtA tvoegw2 si1la, ćkw i3 hrіstjna myčenica stradalьčeskimъ p0dvigomъ podvizasz, tonyduže nemoщn0e є3stestvA tvergši, d0blestvennэ soproti1visz muči1telєmъ: tёmže i3 vэnecъ pobёdы prіemši, m0litsz nj dušahъ našihъ

Slava, glasъ є7:

Dёvstva tvoegw2 krasotы2 voshotЁ cRь slavы hrt0sъ, ćkw nepor0čnu tS nevёstu sebЁ njbruči2 sovokuplenіemъ netlёnnыmъ: i4bo v0leю svoeю podavъ dobr0tэ tvoeй si1lu, na vragi1 že i3 str†sti nepobэdi1mu pokazA, preterpёvšuю r†nы gHrьkіz, i3 m{ki svirBpыz, sugybыmъ vэncemъ ўvzze tz, i3 postavi njdesnyю sebє2 ćkw cRi1cu i3speщrenu: togo2 moli2, m§nice čestnaz i3 mnogostradalьnaz hrіstjno, pэvcє1mъ tvoi6mъ spasenіe i3 ži1znь podati, i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Raduйsz:

I#zbavlenіe, nasъ radi, i3 cёnu veli1kuю, prečctuю kr0vь tvoю2 i3zv0lilъ є3si2 dati, bezgrёšne hrtE m0й, vsBmъ hotS spasenіe poluči1ti. Tёmže tS zrsщi prigvoždena m™i tvoS, rыdaющi vlasы2 terzaše si2, glag0lющi: čado, ѓgnče vsenepor0čnый, mjrъ hotS i3zbaviti čestn0ю tvoeю kr0vію, t džčію moє1ю kakw zašelъ є3si2, sp7se, nezahodi1moe slnce, i4že vsBmъ podasй prosvэщenіe, i3 mi1rъ, i3 velію mi1lostь;

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ №:

Sъ vhšnimi si1lami pričlasz є3si2, slavnaz, mjrъ njstavlьši, i3 hrtA vozželavši, hrіstjno, q vsečestnaz! Prosi2 namъ velіz mi1losti.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Ў krtA predstosщi sn7a i3 bGa tvoegw2, i3 dolgoterpёnіe togw2 smotrsющi, glg0laše plačuщi m™i či1staz: ўvы2 mnЁ, čado sladčaйšee, čto2 sі‰ straždeši nepravednw, sl0ve b9ій, da spaseši čelovёčestvo;

Na lіturgji, blžє1nna nktHiha na d7: I# s™hz pёsnь G, na d7.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Ґpclъ korjnfznwmъ začalo rn7a.

Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2.

E#đlіe luki2, začalo №.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.