NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa k7v

Svzthz mmron0sicы i3 ravnoap0stolьnыz marji magdali1nы.

I# vozvraщenіe moщeй s™agw svzщennom§nika fHki.

Stіhi6rы s™hz, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

MĐro so slezami nossщi, magdali1ni marje, bžctvennagw gr0ba dosti1gši, i3 slavы ѓgGla ўzrёla є3si2, vozvэщaющago životodavca b9estvennoe vostanіe, i3 vsёhъ i3zbavlenіe. Tёmže є3dinonadєsztimъ vozvэsti1ti potщalasz є3si2, radostnw glag0lющi: vzыgraйte, hrt0sъ vostalъ є4stь.

Služaщi prehvalьnaz, nasъ radi po namъ bhvšemu hrtY bGu, i3 neprestannыmi sіsnіi dyšu i3 mhslь razžegši, svёtъ bыlA є3si2. E#g0že vi1dэvši na krtЁ vi1szщa, strannoe vidёnіe, glag0lala є3si2 slezsщi: kakw ži1znь smertь v0lьnuю nhnэ prіemletъ;

Pamztь tvoю2 svzщennuю soveršaemъ, ўči1všazsz ў hrtA, i3 togw2 povelBnіz propovёdavšaz vseslavnaz, dušamъ na i3zbavlenіe: i3 moщeй tvoi1hъ raku, marje, vёroю njblobыzaemъ, i3stočaющuю blgodatь newskydnuю i3 prosvэщenіe, lюb0vію pritekaющыmъ, bGoblažennaz.

I$nы stіhi6rы s™agw, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Vesь vozloži1lsz є3si2 tebє2 radi preterpёvšemu spasi1telьnuю strtь, samъ sebE, prehvalьne, mučenіz kr0vію ўserdnw blagougodi1ti, i3 tomY prilэpi1tisz, dž§e, potщalsz є3si2: tsю1du i3 proslavilsz є3si2 i3 čudesъ njbogati1lsz є3si2 dёйstvomъ, premydre, t negw2 vэnčaemь.

Bezzak0nnыhъ šat†nіz, i3 demwnskaz služє1nіz, stradanій tverdostію, fHko, nizloži1lъ є3si2, sp7sa vsёhъ ćsnw vozvэщaz, i3 vёrnыhъ prosvэщaz mы6sli, bGoblaženne, i3 mrakъ tgonS jdwlьskagw syetstva, prosvэщenіemъ čudesъ tvoi1hъ, i3 podvigHvъ svёtlostію.

Pristaniщe spasi1telьnoe bёdstvuющіi i3myщe tS, fHko preslavne, žitіS volnami, i3 glubin0ю pregrэšenій, i3 pečaleй byreю njderži1mi, m0limsz vёrnw, tvoi1mi moli1tvami nasъ spasaй, t vssčeskihъ njbstosnій, tvoю2 pamztь čtyщihъ, molS člvэkolю1bca i3 vLku i3 gDa.

Slava, glasъ ѕ7.

Ґnat0lіevo: Pervэe vi1dэvši bžctvennoe voskresenіe, marje magdali1ni, pervagw blagi1hъ vin0vnika, naše blagoserdnw є3stestvo2 njboži1všagw, pervaz i3 blagovёstnica kvi1lasz є3si2, vopію1щi ґpclwmъ: pečalь tloži1vše, blagodyšіe vosprіimi1te, i3 prіidi1te, ўzri1te hrtA voskršago, i3 mjru podaю1щago velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Ѓgnca svoego2 ѓgnica neskvernaz drevle i3 nepor0čnaz vLčca na drevэ krtnэmъ ćkw ўzrЁ, m™rski vosklicaše, i3 divsщisz vopіsše: čado sladčaйšee, čto2 zrёnіe sіE n0voe i3 preslavnoe; kakw s0nmъ bezblgodatnый sudi1щu pіlatovu predade tz, i3 njsuždaetъ na smertь životA vssčeskihъ; no vospэvaю tvoE neizrečennoe, sl0ve, snizhoždenіe.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ }.

Vmzantjevo: V0leю njbniщavšemu niщet0ю moeю, premn0gimъ blgoutr0bіemъ hrtY bGu, magdali1ni marja, ćkw ўčeni1ca vёrnw posluži1vši, na drevэ prosterta i3 vo gr0bэ zatvorena vi1dэvši, vopіsše slezы točaщi: čto2 strannoe vidёnіe, i4že mє1rtvыz životvorsй, kakw mertvъ vmэnsetsz; k‡z mĐrы prinesY i3zmэni1všemu mS smrada demwnskagw; k‡z slezы prolію2 t slezъ i3zmэni1všemu moю2 pramaterь; no, q vssčeskihъ cRю2! Ćkože vertograda hrani1telь kvi1lsz є3si2, ros0ю tvoi1hъ glagHlъ varъ temъ, rekъ kъ neй: kъ moi6mъ bratіzmъ šedši, blagovёщenіz radostь vozopjй: voshoždy bo ko nc7Y, i3 bGu moemY, i3 bGu vašemu, ćkw da podamъ mjru velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se, i3 strti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše, čado sladkoe, r†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe, i3 t tli2 vsёhъ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

Troparь s™hz, glasъ №:

HrtY, nasъ radi t dv7ы r0ždšemusz, čestnaz magdali1na marja poslёdovala є3si2, togw2 njpravd†nіz i3 zak0nы hransщi: tёmže dnesь vsesvztyю tvoю2 pamztь prazdnuющe, grэhHvъ razrэšenіe moli1tvami tvoi1mi prіemlemъ.

I# s™agw, glasъ d7:

I# nravwmъ pričastnikъ, i3 prest0lwmъ namёstnikъ ґpclwmъ bhvъ, dэsnіe njbrёlъ є3si2, bGoduhnovenne, vъ vidёnіz vosh0dъ: segw2 radi sl0vo i4stinы i3spravlsz, i3 vёrы radi postradalъ є3si2 daže do kr0ve, svzщennomyčeniče fHko, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ nktHiha є3di1nъ, i3 s™hhъ dvA.

KanHnъ s™hz, tvorenіe feofanovo, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Magdali1nu marjю poю2 lюb0vію.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Bžctvennыmi ўkrašena dobr0tami, i3 svэtoli1tіi sіsющi bžctvennыmi, njčernёvšee moE serdce tvoi1mi moli1tvami, marje, njzari2,

NJsvzti1 tz sl0vo dž§ee, t duhHvъ ѕl0bы i3zbavivъ ćvэ: є3myže ўčeni1ca bhvši, darovanій s™agw d¦a i3sp0lnilasz є3si2.

V0dъ i3sp0lnšisz životv0rnыhъ t i3st0čnika nezavi1stnagw, za miloserdіe na zemli2 ćvlьšagwsz vLki, grэhA m{tnыz i3zsuši1la є3si2 t0ki.

BGor0dičenъ: M™rь є3stestv0mъ sodёtelz poemъ tS, ntrokovi1ce, primiri1všuю bGu tpadšee є3stestvo2 čelovёčeskoe, bGorodi1telьnice vsenepor0čnaz vLčce.

I$nъ kanHnъ s™agw. Glasъ }.

Їrm0sъ: Sokruši1všemu br†ni mhšceю svoeю, i3 provedšemu ї}lz skvozЁ čermn0e m0re, poi1mъ є3mY, ćkw i3zbavitelю našemu bGu, ćkw proslavisz.

Svёtu nepristypnomu predstoS, fHko, prosvэti2 m0й p0mыslъ, molю1sz, mydre, i3 serdce, voshvali1ti dnesь svzt0e tvoE stradanіe.

Ўkrasi1lsz є3si2 t dёtstka, bžctvenъ razumъ, fHko, i3mёz, i3 blagodati spod0bivsz tvori1ti znamєnіz, i3 tgonsti luk†vыz dyhi, premydre.

I#sp0lnenъ shй blagodati, i3sp0lnenъ razuma b9іz, i3mёlъ є3si2 živyщuю vъ tebЁ d¦a bžctvennagw si1lu, bGomydre: є3sže radi ćkw s0lnce prosіslъ є3si2, prosvэщaz vBrnыz.

BGor0dičenъ: Neiskusomyžnw vo ўtr0bэ tvoeй nevmэsti1mago bGa i3mёla є3si2 vmёstna, bGorodi1telьnice, netёsnw, є3g0že nj nasъ, bGoradovannaz, pri1snw moli2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Vozlюbi1vši pervэe blagi1hъ vin0vnika, naše blagoserdnw є3stestvo2 njboži1všago, poslёdovala є3si2 є3mY ўserdnw, marje, togo2 povinyvšisz bžctvєnnыmъ velёnієmъ.

Rыdaющi, gr0ba i3zbaviteleva dosti1gla є3si2, pervэe vi1dэvši bžctvennoe, ntrokovi1ce, voskresenіe. Tёmže blagovёstnica kvi1lasz є3si2 vopію1щi: hrt0sъ vostA, rukami vospleщi1te.

BGor0dičenъ: Spasaetъ mS sl0vo vopl0щšeesz, prečctaz, t tvoi1hъ prečctыhъ kroveй, bogatstvomъ blagosti, razrэšaz njsuždenіe pervagw padenіz: є3g0že neprestannw moli2, spasti2 stado tvoE.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverdi1sz serdce moE vo gDэ, voznesesz r0gъ m0й vъ bz7э moemъ, razširi1šasz na vragi2 mo‰ ўstA mo‰, vozveseli1hsz nj spasenіi tvoemъ.

Svzщenъ i3zъ mlada razumъ i3mёlъ є3si2, i3 daže do starosti že i3 prestarёnіz, bGon0se, bGu ўgodi1lъ є3si2, ttydu slavu poluči1lъ є3si2.

Tvoegw2 veli1kagw preщenіz, bGon0se, ne terpЁ demwnъ, i4že vъ korabli2, tbэgaetъ: i3 hrt0sъ veličaetsz dёlы tvoi1mi, čydne.

I%že vo gradэhъ d0blєsti tvo‰, p0dvigi že i3 tečє1nіz, i3 blagodэ‰nіz, kto2 dost0йnw voshvalitъ, čydne, myčenikwvъ ўkrašenіe i3 pohvalo2;

BGor0dičenъ: Ćkw vhšši ѓgGlъ, prіsla є3si2 vъ ložesnA, prečctaz, vLku ѓgGlwvъ i3 vseS tvari: tёmže tS vёrnw počitaemъ.

Kondakъ s™agw, glasъ ѕ7:

Pod0benъ: E$že nj nasъ:

Ćkw svzti1telь prinosS, dž§e, žє1rtvы, na konecъ sebE prineslъ є3si2 žertvu ži1vu, svidёtelьstvovavъ zak0nnw nj hrtЁ bz7э, t ѓgGlъ ўkrэplsemый i3 smertь i3zvolsz, shй sъ vopію1щimi tebЁ: prіidi2, fHko, sъ nami, i3 nikt0že na nы2.

Jkosъ: Ži1zni nbcnыz želaющe, pi1щu že na zemli2 popiraющe, ўstnЁ njči1stimъ, i3 ljzhki takožde, pBnіz i3 pBsni ćkw pletyщe dost0йnw fHkэ svzщenniku: i4bo vъ nebesnuю dverь všedъ, nevozbrannw njbrёte є4že vnytrь šestvіe, i3 vziraetъ na želaemago, t ѓgGlъ slavima. Ttydu bo i3 m0žetъ nj nasъ moli1ti є3di1nago mi1lostivago, duševnыhъ nedygwvъ cэli1telz, ćkw m{ki prіstъ za nego2. Vospoemъ u5bo togo2, i3 vozopіemъ є3mY: priziraz na nы2, prіidi2, fHko, sъ nami, i3 nikt0že na nы2.

Sэdalenъ s™hz, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

NJbniщavšemu sl0vu, premn0gimъ miloserdіemъ, marje magdali1ni, ćvэ ćkw ўčeni1ca i4stinnw posluži1la є3si2: zrsщi že sego2 na krtЁ voznesena, i3 vo gr0bэ položena, rыdala є3si2 slezsщi. Tёmže tS počitaemъ, i3 tvoE soveršaemъ vёroю toržestvo2, mmron0sice slavnaz: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, s™agw, glasъ d7:

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

NastA prazdnolю1bcы svёtlo toržestvo2, pamztь bGomydragw i3 s™i1telz fHki, veselsщi koncы2, sіsющi zarsmi čudesъ vъ mjrэ, nossщi čelovёkwmъ neskydnuю blagodatь: m0litsz bo gDevi, spasti2 r0dъ našъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2: i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ životY netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

KrtobGor0dičenъ: Dv7o prenepor0čnaz, m™i hrtA bGa, nryžіe pr0йde tvoю2 presvztyю dyšu, є3gdA raspinaema vi1dэla є3si2 v0leю sn7a i3 bGa tvoego2: є3g0že, blgoslovennaz, molsщi ne prestaй, proщenіe pregrэšenій namъ darovati.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Bezъ smuщenіz i3myщi mіrskagw syetstva mhslь, prišedšemu mjrъ vesь spasti2 t lesti posluži1la є3si2.

Mhющisz slezami, gr0ba živon0snagw dosti1gši, ѓgGla ўzrёla є3si2, vozvэщaющa hrt0vo, marje, voskrnіe.

Serdce tvoE nepor0čnoe vo njpravdanіihъ hrt0vыhъ bhstь: i3 togo2 є3di1nago voždelёla є3si2: krasnago dobr0toю, dostoslavnaz.

BGor0dičenъ: Dremanіemъ lёnosti mS s0nъ grэh0vnый, ntrokovi1ce, posti1že: b0drennoю moli1tvoю tvoeю vozstavi mS kъ pokasnію.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slyhъ tv0й i3 ўboshsz, ćkw neizrečennыmъ sovёtomъ, bGъ shй prisnosyщnый, t dv7ы prošelъ є3si2 vopl0щsz. Slava snizhoždenію tvoemY, hrtE, slava si1lэ tvoeй.

Svэti1lьnika tS sіsющa pravdы znaemъ, dёlы i3 mučenіemъ, pri1snw svэtolyčnыmi sіsnіi, prosvэщaющa serdcA vёrnыhъ, i3 nedygwvъ mglY, slavne, tgonsщa.

Krasenъ vъ dobr0tahъ mučenіz, fHko, kvi1lsz є3si2: g0lubь bo b9ій na versЁ tvoemъ čestnёmъ sёde, skazA, mydre, strastemъ pričastniku bhti d¦omъ.

NJkormlenіe i3myщіi, i5že vъ m0ri, bGon0se, tvoю2 moli1tvu pri1snw, tsžkіz byri i3zbavlsюtsz, poю1щe, tebє2 radi podaю1щago i5mъ i3zbavlenіe spasi1telьnoe.

BGor0dičenъ: Neskvernaz, neblaznaz, njskvernenoe moE serdce vrednыmi pomыšlenьmi, i3 prestuplenьmi njkalsnoe, njči1sti tvoi1mi kъ preblgagw bGa bžctvennыmi ўtэšenіi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw; no njbrati1 mz, i3 svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Prababa, sію2 slovesы2 prelьsti1všago, i3 i3zgnavšago t raS drevle, zrsщi nogami popiraema či1stыhъ ženъ nravъ myžeskій stzžavšihъ, sъ ni1mi vёčnw raduetsz.

Ўmeršagw, i3 vo gr0bэ zatvorennagw, vsBmъ ži1znь vdыhaющagw, ўzzvlsema lюb0vію: sladcэй є3gw2 lюbvi2 prinošaeši mĐro, magdali1na, čestnaz marje, i3 slє1znыz prolivaeši ґrwmatы.

Po strti bžctvennэй, po strašnэmъ sp7sovэ voznesenіi, preh0diši sl0vo vsю1du čestn0e vozvэщaющi i3 mnHgi ўlovlsющi prelьщaющыzsz nevёdэnіemъ, ćkw sl0va ўčeni1ca slavnaz.

BGor0dičenъ: I#zbavlsetъ mS padšago kъ grэhHvnыmъ mnogopletє1nnыmъ padežєmъ, i4že i3zъ tebє2 rodi1tisz blagoizv0livый za bezmёrnuю mi1lostь, pres™az ntrokovi1ce: є3g0že ўmoli2 vsskagw vreda i3zbavitisz, vёroю poю1щыmъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: GDi b9e našъ, mi1rъ daždь namъ, gDi b9e našъ, stzži1 nы, gDi, razvэ tebє2, i3n0gw ne vёmы, i4mz tvoE i3menyemъ.

Ćkože čestenъ kamenь, prohodS, prpdbne, služaщыz kamenію lю1di, kъ b9іeй vёrэ privelъ є3si2 slovesы2 tvoi1mi, i3 čudesnыmi kvlenmi.

Prpdbenъ vъ prpdbnыhъ pokazalsz є3si2, slavne, i3 vъ myčenicэhъ svёtelъ, čydnw postradavъ, i3 borcA pobэdi1vъ, fHko čydne.

Vospёša ѓgGlьskaz vHinstva, vi1dzщe postradavša tS, m§niče, tverdw, i3 bezplHtnыz pobэždaющa demwnы vъ tlёnnэmъ tvoemъ, blženne, tэlesi2.

BGor0dičenъ: Spasi1 mz volnyющasz žitіS strastьmi2, prečctaz, i3 njkormi2 kъ ti1himъ bezstrastіz pristaniщєmъ, vsёhъ p0moщe hrtіanъ, bGoblagodatnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

GlagHlъ tvoi1hъ njrošenіe, pečali varъ tstъ ўčenikHvъ, čestnaz, ćkože vozopi1la є3si2: hrt0sъ vostA, živ0tъ kvi1sz, ćsnoe njblistA s0lnce.

SE tvoS svэtozarnaz pamztь vozsіS, prosvэщaющi vBrnыz, vъ neй poю1щыz tS, i3 tmY tgonsщi lukavыhъ bэsHvъ i3skušenіz, dostočydnaz.

BGor0dičenъ: Svzщenstva mhslennoe, i3 neprikosnovennoe njčisti1liщe, svёщnikъ svэtovi1dэnъ kvi1lasz є3si2, i3 m0stъ kъ bGu prevodsй, i3spovёdaющыmъ tS bcdu, prenepor0čnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćkože prbr0ka i3zbavilъ є3si2 i3zъ glubinы2 preisp0dnіz, hrtE b9e, i3 menE t grэhHvъ moi1hъ i3zbavi, ćkw člvэkolю1becъ, i3 ўpravi živ0tъ m0й, molю1sz.

Vozvэщaetъ ti2 hot‰щaz bhti, čelovёčeskimъ glasomъ, preslavne, čašu glag0lz pi1ti tebЁ spasi1telьnuю, p0slannый ti2 g0lubь svhše.

Po premn0gihъ p0tэhъ, po bolёznehъ neizmёrnыhъ tёla, mečY svztyю tvoю2 glavY prekloni1lъ є3si2, i3 krovьmi2 zemlю njsvzti1lъ є3si2.

Mє1rtvыmъ kapiщєmъ ne posluži1vъ, prebogate, smertь preterpёlъ є3si2, i3 živeši po smerti: segw2 radi tS, fHko, ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: Živhй vъ vhšnihъ, vo s™yю tvoю2 ўtr0bu vseli1sz, pl0ti pod0bіemъ mjrovi kvlszsz: segw2 radi tS, čctaz, slavimъ.

Kondakъ s™hz, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Predstosщi preslavnaz ў krtA sp7sova, so i3nhmi mn0gimi, i3 m™ri gDni sostražduщi, i3 slezы točaщi, sіE vъ pohvalY prinošaše, glag0lющi: čto2 sіE є4stь strannoe čydo, soderžaй vsю2 tvarь, postradati i3zv0li; slava deržavэ tvoeй.

Jkosъ: VLka hrt0sъ i3 cRь sozdanіz, ne njstavlь nb7sA, sni1de, ćkože i3zv0li, i3 pl0tь tlёnnuю vosprіstъ v0leю: є3g0že vi1dэvši m™i nepor0čnaz na krtЁ prigvoždaema, sъ dёvami čestnhmi predstosщi, i3 magdali1na marja plačuщi. T0й bo tamw syщeй, i3 teplёйšuю vёru pokazyющeй pri1snw poslёdovaše hrtY, i3 gr0bъ zrsše, njžidaющi i3 vopію1щi: postradati i3zv0lilъ є3si2, slava deržavэ tvoeй.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ttrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Nedygi tgnala є3si2 razli6čnыz, spospэšestvyющago tebЁ sl0va i3myщi, є3myže predstoi1ši nhnэ, vopію1щi, mmron0sice: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

E#di1na vi1dэla є3si2 prežde i3nёhъ, životA našego hrtA vostavša, vertogradarz že togo2 nepщevala є3si2, vopію1щi: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

BGor0dičenъ: Ўstavila є3si2 tečenіe smertnoe, bezsmertnago bGa ćkw začenši, i3 r0ždši, čctaz, є3myže vsi2 poi1mъ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: ЃgGlomъ džtroki i3zъ ngnS spashй, i3 gremsщuю peщь preloživhй na r0su, blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Prošedъ skvozЁ plamenь, ćkože tri2 ю4nwši, newpalenъ, myčeniče, prebhlъ є3si2, hrt0voю si1loю, poži1všagw vъ tebЁ pače ўmA.

Tы2 ngnemъ bžctvennыz lюbvE, myčeniče, vnytrь raspalsemь, fHko, ngnю2 veщnomu primэšazsz, prebыvaeši, mydre, newpali1mь.

I#speщrenъ bžctvennыmi dobr0tami ćzvennыmi, kъ bGu vosteklъ є3si2, tvoemY podvigopol0žniku, pobёdы vэnecъ t negw2 prіemь.

BGor0dičenъ: I#zbavlsemi vsskagw njsuždenіz, dv7o, čydnыmъ roždestv0mъ tvoi1mъ, glasы radostnыmi pэsnosl0vimъ tS, prisnoblžennaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Svёtlo kvi1sz žitіE tvoE, zarsmi njblistA, q magdali1no! Dobrodёtelьnыhъ dэsnій, bžctvennagw propovёdanіz, є4že kъ b9ію manovenію, i3 lučami ±že kъ ziždi1telю lюbvE, є3myže poeši so ѓgGlы: svzщennicы p0йte, lю1dіe prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Ў krtA predstosla є3si2, zrsщi nepravednoe, slavnaz, zakolenіe, sebE i3zlіsvšagw, za neizrečennuю mi1lostь, i3 stenanіi i3 slezami njblivaema, čto2 strannoe, vopіsla є3si2, marje, čydo; kakw ўmerщvlsetsz i3 ўmiraetъ, smertь ўmertvi1vый, živ0tъ shй є3stestv0mъ;

BGor0dičenъ: Ćkw b9ію m™rь tS є3dinomydrennw slavimъ, i3 tvari vhššuю, čctaz: nj tebё bo njsuždenіe є4že nj ґdama potrebi1sz, i3 tstyplьšee prisv0isz čelovёkwvъ suщestvo2, poю1щee: svzщennicы blagoslovi1te, lю1dіe prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami prevhsprєnnzz svo‰, polagazй m0rю predёlъ pes0kъ, i3 soderžaй vs‰, tS poetъ s0lnce, tS slavitъ lunA, tebЁ prin0sitъ pёsnь vsS tvarь, ćkw sodёtelю vsёhъ vo vёki.

T pelenъ njsvzti1 tz vsёhъ sodёtelь bGъ, i3 vъ mёru dosti1gъ v0zrasta stradanій hrt0vыhъ, postradalъ є3si2, i3 pobэdi1lъ є3si2 nač†la si1lы vražіz, i3 vэncen0secъ dosti1glъ є3si2 vhšnihъ nbi1teleй žili1щe.

K0rmčіz tS i3zrsdna prizыvaюtъ pri1snw plavaющіi, myčeniče, i3 morski1hъ i3zbavlsюtsz, mydre, bёdъ, blagoprіstnыmi tvoi1mi, slavne, moli1tvami, vospэvaющe vsёhъ cRS i3 sodёtelz i3 bGa vo vёki.

Ćkw ѓgnca tS neѕl0biva gDni vrazi2 ўmerщvlsюtъ, fHko, vo glub0cэй i3 čestnёй starosti, vragA, slavne, ѕlY načalьnika, mečemъ ўmorsющago, i3spovёdanіz i3 derznovenіz tvoegw2 vo vёki.

BGor0dičenъ: NJčiщenіe bыlA є3si2 padšemu našemu tlёnnomu є3stestvY, por0ždši ѓgnca b9іz, vzemlющago sogrэšє1nіz čelovёkwvъ, konečnыmъ miloserdіemъ: tёmže tS poemъ radostnw, dv7o bcde.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Kъ bžctvennэй preloži1lasz є3si2 nhnэ radosti, kъ raйstэй širotЁ prostrannэй, kъ mhslєnnыmъ i3 prem‡rnыmъ nbi1telemъ, i3dёže prepod0bnыhъ či1nove: i3dёže є4stь glasъ či1stъ svёtlw prazdnuющihъ, marje bGon0snaz. Tёmže tS vsi2 ўblažaemъ.

Ničt0že predpočlA є3si2 syщihъ na zemli2 pače lюbvE hrtA bGa, no togw2 є3di1nagw snэdaema dobr0tami, i3 neposredstvennw, vsečestnaz, posыlaemыmi lučami, stopamъ segw2, vopіsla є3si2, poslёduющi: tS veličaю, mnogomi1lostive.

NJboženіe poluči1vši bGotv0rnoe, i3 pot0ka napi1všisz blagodati, i3 mzdы2 bolёzneй prіemši bGonačalьnw, i3 ґpclьskimъ činHmъ sčetaema, magdali1no, ўčeni1ca sl0va, lюb0vію čtyщыz tS tvoi1mi moli1tvami sohrani2.

BGor0dičenъ: Ćkw m™i postradavšagw za nы2, dušetlёnnыhъ strasteй mS i3zbavi: ćkw mi1lostiva, razrэši2 sogrэšenій moi1hъ pleni6cы: ćkw blagA, ўblaži2 nhnэ njѕl0blennuю moю2 dyšu bэs0vskimi i3skušenіi, dv7o bcde,

I$nъ.

Їrm0sъ: Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, vozdvi1gnuvый r0gъ spasenіz namъ, vъ domY dv7dovэ džtroka svoegw2: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Ćkw nb7o ѕvёzdno, bіenій dobr0tami čudesъ, myčeniče, poznalsz є3si2, fHko, prosvэщaz pri1snw pods0lnečnuю, i3 rэšS tmY strasteй, i3 vsskagw ѕločestіz: segw2 radi vёroю tS vospэvaemъ.

Tы2 tёsnый šestvovalъ є3si2 na zemli2, myčeniče, pytь, nadeždami vёčnuющihъ krasHtъ, fHko, blagočestnw razširszsz, i3 vs‰ ўtэsni1lъ є3si2 vr†žіz lю6taz kov†rstva.

Svzщennoe toržestvo2, i3 čestnhй tv0й prazdnikъ nhnэ nastA, nossщь namъ radostь soveršenu. Vъ seй slavztsz tvo‰ d0blєsti voi1stinnu i3 borє1nіz: vъ neйže pominaй nasъ, straston0sče i3 myčeniče.

BGor0dičenъ: N0siši moE pod0bіe, ntečeskій i3mёz zrakъ, q sn7e m0й! H0щeši bo zemnhhъ lю1toe ćvэ bezobrazіe i3scэli1ti, vopіsše prečctaz, rukami hrtA nossщi, ю4že pэsnosl0vimъ gl†sы nem0lčnыmi.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Svёte neizmёnnый:

S0lnce nezahodi1moe, ntrokovi1ce, є4že t nc7A prežde vBkъ vozsіsvšee, vo gr0bэ є3vreйskій s0nmъ zapečata: po voskresšago vi1dэla є3si2 pervэe, marje, i3 ў§nikHmъ vozvэsti1la є3si2.

Slava, s™agw:

S™i1teleй ўkrašenіe, i3 ni1щihъ zastypnikъ, tы2 kvi1lsz є3si2, bGomydre dž§e, i3 st0lpъ dobrodёteleй: tёmže pominaй vs‰ poю1щыz tS, fHko.

BGor0dičenъ: Danіi1lъ prednapisyetъ tS nesэk0muю g0ru, i3zъ nesže čctnhй kamenь tsэčesz, i3 i3stni2 jdwlьskіz hramы, bGorodi1telьnice marje.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ d7:

T mladenstva bhlъ є3si2 gDevi rači1telь, fHko vseblaženne mydre: i4bo nryžіe krtA na ramo vzemъ, neukl0nnw šestvovalъ є3si2 putemъ i4stinы, i4mže ѓgGlwmъ lюbi1mь bhlъ є3si2, bэsHmъ soproti1vnikъ, i3 mjrovi moli1tvennikъ ćvlьsz i3zrsdenъ.

I# nhnэ, glasъ }:

V0leю njbniщavšemu niщet0ю moeю, premn0gimъ blagoutr0bіemъ hrtY bGu, magdali1na mRja, ćkw ўčeni1ca vёrnw posluži1vši, na drevэ prosterta, i3 vo gr0bэ zatvorena vi1dэvši, vopіsše, slezы točaщi: čto2 strannoe vidёnіe, i4že mє1rtvыz životvorsй, kakw mertvъ vmэnsetsz; k‡z mĐrы prinesY i3zmэni1všemu mS smrada demwnskagw; k‡z slezы prolію2 t slezъ i3zmэni1všemu moю2 pramaterь; no, q vssčeskihъ cRю2! Ćkože vertograda hrani1telь kvi1lsz є3si2, ros0ю tvoi1hъ glgHlъ varъ temleši, rekъ kъ neй: kъ moi6mъ bratіzmъ šedše, blgovёщenіz radostь vozopjй: voshoždy bo ko nc7Y, i3 bGu moemY i3 bGu vašemu, ćkw da podamъ mjrovi velію mi1lostь.

Na lіturgji, blžє1nna nktHiha, i3 s™hz, pёsnь G, na d7.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rm7a.

Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2.

E#đlіe luki2, začalo ld.

Pričastenъ: Raduйtesz, pravednіi:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.