NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa ‹

Pamztь prpdbnagw ntcA našegw ґntHnіa pečerskagw, i4že vъ kjevэ, bhvšagw načalьnika vsёhъ rwssjйskihъ monahwvъ:

Na malэй večerni, na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ d7. I# poemъ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

S™hz gorы2 veli1kihъ ntcє1vъ, dž§e ґntHnіe, stopamъ poslёdovalъ є3si2, i3 ćkw bezpl0tenъ vъ pl0ti podvizavsz, džbrazъ mnHgimъ dobrodёtelію bhlъ є3si2. Tonyduže i3 darHvъ čudesъ t hrtA spod0bilsz є3si2, i3scэlsti čelovёkwvъ razli6čnыz nedygi, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Načalьnikъ monašestvuющihъ, dž§e ґntHnіe, bhlъ є3si2, sebE pervonačatokъ bezъ kr0ve bGu prinosS, vozderžanіemъ lюbomydrіz: smirenіemъ, vыs0kimi nr†vы i3 bezmёrnыmъ poщenіemъ vragA posrami1lъ є3si2, prpdbne: moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Svэton0snaz pamztь tvoS, dž§e prpdbne ґntHnіe, i3sp0lnena radosti i3 veselіz kvi1sz: tonyduže svzщє1nnaz tvo‰ č†da sošedšesz, duh0vnw prazdnuющe proslavlsemъ gDa, tebE i4skrennw proslavlьšago.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnesь gorA ґfHnskaz, ćkože n0vago ґvraama preselьnika, tS preslavnw, dž§e, prіemši raduetsz: ntečestvo že tvoE, blaženne, paki soži1telz tS i3myщi, ѕэlw2 veseli1tsz: i3 peщera, vъ neйže podvizalsz є3si2, nj tebЁ krasyetsz. Presvёtlый gradъ kjevъ, pamztь tvoю2 prazdnuz toržestvєnnaz gDu vospэvaetъ, tS stёnu nerazorennu semY darovavšago. Mh že č†da tvo‰, tvoi1mъ naučenіemъ nastavlsemi, nhnэ preslavnoe tvoE ўspenіe prazdnuющe m0limsz: moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

T zemnhhъ kъ nbcnыmъ nbi1telemъ preslavnw, dž§e, prešelъ є3si2, i3 tamw prpdbnыhъ česti spod0bilsz є3si2: sъ ni1miže moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Tэlє1snaz č{vstva vozderžanіemъ, dž§e, ўmertvi1lъ є3si2: tёmъ i3 vъ temnuю peщeru, ćkw vъ presvёtlый čert0gъ vseli1lsz є3si2, i3dёže i3 ўčeni6kъ mn0žestvo hrtY privelъ є3si2.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stado tvoE tebE počitaющee, prpdbne, i3 tvoE ўspenіe prazdnuющee, varvarskagw našestvіz i3zbavlsz, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ v7:

Hramъ prečestenъ b9іz m™re, ćkože samA tA voshotЁ, vozdvi1glъ є3si2, i3 tamw mn0žestvo ўčєni1kъ sobralъ є3si2 vъ nemъ, vospэvati vLčcu i3 bcdu, ю4že moli2, m0limtisz, prpdbne ґntHnіe, ne njstaviti, ćkože njbэщalsz є3si2, svzщennoe tvoE stado, i3zbavlsz i3 spasaz t proti1vnыhъ našestvіz: da tebE vsi2 ćkw čadolюbi1vago ntcA pёsnьmi neprestannw počitaemъ, prossщe t hrtA prіsti tob0ю velію mi1lostь.

Troparь, glasъ d7:

T mіrskagw mzteža i3zšedъ, tverženіemъ že mjra є3đlьski hrtY poslёdovalъ є3si2: i3 ravnoagGlьnoe žitіE poži1vъ, vъ ti1hoe pristaniщe s™hz gorы2 ґfHna dosti1glъ є3si2, tonyduže blagoslovenіemъ ntcє1vъ vъ g0ru kjeva prišedъ, i3 tamw trudolю1bnw ži1znь soverši1vъ, ntečestvo tvoE prosvэti1lъ є3si2, i3 mn0žestvu monašestvuющihъ stezю2 vedyщuю kъ nbcnomu crtvію pokazavъ, hrtY sі‰ privelъ є3si2: є3g0že moli2, ґntHnіe prpdbne, da spasetъ dyšы našz.

Na veli1cэй večerni stіhologisyemъ Blaženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ }. I# poemъ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

E#gdA bžctvennoe račenіe naйde na tS, prpdbne, togdA mіrsk0e pristrastіe ćkw hydo vmэni1lъ є3si2: tёmže i3 preselьnikъ t tvoegw2 ntečestva, s™hz gorы2 bhlъ є3si2, i3 tamw posredЁ džnэhъ ntє1cъ ćkw svэti1lo vozsіslъ є3si2 dobrodёtelію, ґntHnіe. HrtA, є3myže t ю4nosti posluži1lъ є3si2, moli2 spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA hrt0voю lюb0vію raspali1lsz є3si2, prpdbne, togdA mjra segw2 mudrovanіe i3 slavu, ćkw prehodsщuю voznenavi1dэlъ є3si2. Tёmže i3 peщeru sebЁ sodёlalъ є3si2, i3 vъ neй podvizalsz ćkw bezpl0tenъ: tёmže i3 svhše bezpl0tnыhъ p0česti spod0bilsz є3si2, sъ ni1miže hrtY predstoS, moli2 spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA bžctvennuю lюb0vь prіslъ є3si2 vъ serdcы, dž§e, togdA vъ temnuю peщeru, ćkw vъ presvёtlый čert0gъ všelъ є3si2, i3 tamw neizrečennыhъ razuma njbogati1lsz, zrёti b{duщaz ćkw nasto‰щaz, i3 vsBmъ ćsnw glag0lati: hrtA, є3myže t ю4nosti porab0tilsz є3si2, togo2 moli2, prpdbne, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

I$nы stіhi6rы prpdbnagw, glasъ є7.

Pod0benъ: Prpdbne dž§e:

Prpdbne dž§e ґntHnіe, blagodatію pres™agw d¦a ќmъ tv0й njzari1vъ, tёmъ ćkw prozorli1vъ pror0česki proreklъ є3si2, hotsщь gnёvъ b9ій prіiti2 na pravoslavіe. Tnю1duže i3 sjmwnu spasenіe t ratnыhъ njbruči1lъ є3si2: i3 prežde cRk0vnagw zdanіz tomY vъ neй položenu bhti predreklъ є3si2. Tёmъ ćkw hodataz tS vhnu vsBmъ blagi6mъ vospэvaemъ, prossщe tob0ю t hrtA prіsti velію mi1lostь.

Prpdbne dž§e ґntHnіe, tы2 i4stinnagw pastыrz i3 ўči1telz hrtA zapwvэdi i3spolnsz, lюb0vnoe i3 po prestavlenіi tvoemъ pokazavъ, є3razma nj raskaznіi i3mёnіz, lёnostnw poži1všago, moli1tvami tvoi1mi i3 kvlenіemъ, smertnagw nedyga premэni1lъ є3si2, i3 vremz pokasnіz tomY darovavъ, i3nhhъ kъ cэlomydrію nastavilъ є3si2: tёmže hrtA moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Prpdbne dž§e ґntHnіe, tы2 sъ bGomъ cэlomydrennw korablь ўmA tvoegw2 napravilъ є3si2, i3 strastnyю puči1nu m0rz mjra segw2 nemztežnw preplhlъ є3si2, d¦a pres™agw vёtrilomъ napravlsemь, vъ ti1hoe pristaniщe por0dы dosti1glъ є3si2, i3dёže s™hhъ žili1щe, i3 pok0й pravednыhъ. Sъ ni1miže moli1sz, i3 namъ tamw vh0dъ poluči1ti, m0limsz.

Slava, glasъ ѕ7:

Žest0koe tvoE žitіE, i3 trudы2 ±že po bz7э, ćkw poznano bhstь ntcami s™hz gorы2, togdA bžctvennыmъ promыšlenіemъ, paki ko ntečestvu tvoemY posыlaemь bыvaeši: i3di2, čado, glag0lz, ćkw da i3 tamw tob0ю nevёduщimi bGъ poznaetsz: t nnyduže prišedъ, prepod0bne, ntečestvo tvoE prosvэti1lъ є3si2, i3 činonačalьnikъ monahwvъ bhlъ є3si2. Tёhъ mn0žєstva ko hrtY privedъ: tёmže i3 nasъ presvёtloe tvoE ўspenіe prazdnuющihъ, moli2 sohrani1ti t vr†gъ neratovannыhъ, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы samoglasnы, glasъ №:

Tezoimeni1tagw radi tvoegw2 žitіS, bžctvennыmъ pr0mыslomъ, ґntHnіe, narečenъ bhlъ є3si2, i3menovanіe t dёlъ vosprіemъ: ўčєni1kъ bo mn0žєstva sobravъ tvoi6mъ ўčenієmъ poslёduющihъ, si1hъ bGu privelъ є3si2, no ćkw prpdbnыmъ soži1telь i3 pravєdnыmъ, sъ ni1miže trbcэ predstosй, moli2 nj vsёhъ, preslavnoe tvoE ўspenіe pёsnьmi slavzщihъ.

Ćkw strastnagw mraka mjra segw2 i3zbэžavъ, ґntHnіe prpdbne, togdA vъ peщeru vseli1lsz є3si2, prečydne, i3 tamw prini1klъ є3si2 vъ glubinY bžctvennagw razuma. Tёmže i3 spod0bilsz є3si2 ćkw prozorli1vъ, d†lьnzz prorazumэvati, i3 ćkw bli1zъ s{щaz ćsnw glag0lati: i3 nj sogrэšenіihъ lюdski1hъ pobolёvъ, i3 hot‰щaz bhti za grэhi2 čelovёčєskіz, varvarskoe našestvіe pror0česki predreklъ є3si2. No moli1sz, dž§e, m0limsz, i3zbavitisz namъ takovagw preщenіz, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Glasъ v7:

Kjй razumъ čelovёčeskій i3li2 ljzhkъ vozm0žetъ i3zreщi2, i3li2 pohvali1ti po dost0instvu žitіE tvoE; i3 sami bo ѓgGli žitію2 tvoemY, є4že na zemli2 vъ tэlesi2, ўdivi1šasz, i3 pohvali1ša hrtA, toli1kuю pobёdu, prpdbne, tebЁ na str†sti darovavšago: є3g0že moli2, prehvalьne, spasti1sz pohvalenіe є3li1kw m0щno tebЁ pletyщu, ґntHnіe prečydne.

Blaženna peщera, i3myщaz vъ sebЁ čєstnhz m0щы tvo‰, prpdbne, t ni1hže i3stekaюtъ vBrnыmъ i3scэlє1nіz: blaženni že ўčenicы2 tvoi2, takovago ўči1telz tebE stzžavšіi, i3 takovA ntcA č†da narekšіisz, ґntHnіe prečydne, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Glasъ d7:

Nhnэ vsečestn0e i3 svzщennoe tёlo tvoE, prpdbne ґntHnіe, vъ peщerэ ležaщee, vъ neйže є3щE vъ ži1zni seй mn0gw potrudi1sz, i3scэlє1nіz nbi1lьnw i3stočaetъ vёroю prihodsщыmъ. Tёmže m0limъ tS: i3 duševnoe zdravіe moli1tvami tvoi1mi pri1snw podavaй tebE ўblažaющыmъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Veli1ko derznovenіe i3 vёra, ю4že kъ bGu stzžalъ є3si2, prpdbne ґntHnіe: prbr0ku bo gedeHnu pod0bzsz, run0mъ i3skušaющu pobёdu, takožde i3 tы2, dž§e, ros0ю hotёlъ є3si2 ўvёdэti, gdЁ mёsto ўg0dno є4stь vLčcэ i3 cari1cэ. Tёmže i3 reklъ є3si2, ѓщe njbrэt0hъ blagodatь predъ tob0ю, da bydetъ po vseй zemli2 rosA: na mёstэ, na nemže i3zv0liši hramu bhti, syša da bydetъ. I# paki, da bydetъ na mёstэ rosA. I# sі‰ nbo‰, dž§e, poluči1lъ є3si2, tёmže i3 prečestenъ hramъ m™ri b9іi vozdvi1glъ є3si2: sъ neюže moli1sz hrtY, m0limъ, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

Stopamъ veli1kagw ґntHnіa poslёdovalъ є3si2, prpdbne. DŽnъ bo vъ pusthnю bezm0lvіz radi vseli1sz, i3 ѓgGlwmъ sobesёdnikъ bhti spod0bisz: th že vъ podzє1mnaz mBsta peщerы zatvori1lsz є3si2, svёtъ neizrečennый spod0bilsz є3si2 zrёti. Tёmže džnagw žitію2 porevnovavъ, i3menovanіe t dёйstva prіemъ: sъ ni1mže trbcэ s™ёй predstoS, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Ćkw presvёtlый svэti1lьnikъ vъ temnэ mёstэ prosіslъ є3si2, i3 ćkw fjnіxъ vъ domY b9іi prbr0česki procvёlъ є3si2: i3 pl0dъ presvstъ samъ sebE vLcэ, ži1vu žertvu bez8 kr0ve prineslъ є3si2, dž§e. Tёmže tS vsi2 lюb0vію sošedšesz, po dostosnію pri1snw ўblažaemъ.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Peщera, vъ neйže leži1tъ svzщennoe tёlo tvoE, prpdbne ґntHnіe, d¦a pres™agw si1loю nedygi razli6čnыz i3scэlsetъ vёroю prihodsщihъ: bёsi t čelovBkъ tgoni1mi bыvaюtъ, i3 razslablennіi zdravіe prіemlющe th0dztъ. Mh že, pohvalsющe gDa, glag0lemъ: čestnA predъ gDemъ smertь s™hhъ є3gw2.

Slava, glasъ ѕ7:

Di1vno prošenіe, i3 vёra preveli1ka, ю4že stzžalъ є3si2, prpdbne ґntHnіe, prbr0ku bo i3lіi2 pod0bzsz. DŽnъ bo džgnь sъ nb7sE svedE, vъ pozdenіe žertvы: takožde i3 tы2 moli1tvoю džgnь sъ nb7sE sv0diši, vъ pozdenіe i3 njčiщenіe mёsta, i3dёže preslavnый hramъ vLčcы i3 bcdы hotsše vozdvi1gnutisz. Tёmže tS ćkw soži1telz prpdbnыmъ, i3 prbr0kwmъ revni1telz, ўblažaющe m0limъ: moli1sz hrtY, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь:

Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь, glasъ d7:

T mіrskagw mzteža i3zšedъ, tverženіemъ že mjra є3đlьski hrtY poslёdovalъ є3si2: i3 ravnoagGlьnoe žitіE poži1vъ, vъ ti1hoe pristaniщe s™hz gorы2 ґfHna dosti1glъ є3si2, tonyduže blagoslovenіemъ ntcє1vъ vъ g0ru kjeva prišedъ, i3 tamw trudolю1bnw ži1znь soverši1vъ, ntečestvo tvoE prosvэti1lъ є3si2, i3 mn0žestvu monašestvuющihъ stezю2 vedyщuю kъ nbcnomu crtvію pokazavъ, hrtY sі‰ privelъ є3si2: є3g0že moli2, ґntHnіe prpdbne, da spasetъ dyšы našz. Dvaždы.

I# Bcde dv7o, raduйsz: E#di1noždы.

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Presvёtlый i3 svэton0snый, bGomydre ґntHnіe, tv0й prispЁ prazdnikъ, sozыvaющій monahwvъ mn0žєstva proslaviti, i3 pёti tvoE čestn0e ўspenіe, prossщe t hrtA hodataйstvomъ tvoi1mъ prіsti velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Kvi1lasz є3si2 vhšši g0rnihъ si1lъ, vLku r0ždši, bcde, i3 zemnhhъ є3stestvo2 vozneslA є3si2, bGonevёstnaz: tёmže tS i4stinnuю bGorodi1telьnicu, dušeю i3 ljzhkomъ vёrnіi slavimъ.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Sobesёdnikъ i3 sosluži1telь ntcє1mъ s™hz gorы2, dž§e, bhlъ є3si2, i3 tёhъ stopamъ poslёdovavъ, ćkw bezpl0tenъ na zemli2 poži1lъ є3si2. Tёmže prpdbnыmъ kvi1lsz є3si2 є3dinoži1telь: sъ ni1miže i3 vъ vhšnihъ likovstvyz, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ, tebE neprestannw slavzщыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўdivi1sz їHsifъ, є4že pače є3stestvA zrS, i3 vnimaše mhslію i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennomъ začatіi tvoemъ, bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i3 svidёtelьstvuz njbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь, svzщennikwmъ vzыvaše: dv7a raždaetъ, i3 po ržctvЁ paki dv7a prebыvaetъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Pod0benъ: Premydrosti:

Vъ podzє1mnыz peщє1rы všelъ є3si2, prepdbne, i3 ttydu ćkw pobэdi1telь strasteй, na kolesni1cu dobrodёteleй vozšedъ, ćkože drugjй i3lіA kъ nb7sє1mъ vozletёvъ, tamw pravednw presvёtlыmъ vэncemъ vэnčalsz є3si2, blaženne. No ćkw є3gdA sъ nami bhlъ є3si2 vъ ži1zni seй, pečasz i3 promыšlsz namъ polє1znaz: takw i3 nhnэ, dž§e ґntHnіe, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw vsenepor0čnaz nevёsto tvorcY, ćkw neiskusomyžnaz m™i i3zbavitelz, prіsteliщe ćkw syщi ўtёšitelz, prepёtaz, bezzak0nію mS syщa skvernoe nbi1teliщe, i3 bэsHmъ i3graliщe vъ razumэ bhvša, potщi1sz t tёhъ ѕlodёйstva mS i3zbaviti, i3 svёtloe žili1щe dobrodёteleй soverši2, svэton0snaz netlёnnaz: tženi2 džblakъ strasteй, i3 vhšnzgw pričastіz spod0bi, i3 svёta nevečernzgw, moli1tvami tvoi1mi.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Žest0koe tvoE žitіE, i3 trudы2 ±že po bz7э, ćkw poznano bhstь ntcami s™hz gorы2, togdA bžctvennыmъ promыšlenіemъ, paki ko ntečestvu tvoemY posыlaemь bыvaeši: i3di2, čado, glag0lz, ćkw da i3 tamw tob0ю nevёduщimi bGъ poznaetsz: t nnyduže prišedъ, prepod0bne, ntečestvo tvoE prosvэti1lъ є3si2, i3 činonačalьnikъ monahwvъ bhlъ є3si2. Tёhъ mn0žєstva ko hrtY privedъ: tёmže i3 nasъ presvёtloe tvoE ўspenіe prazdnuющihъ, moli2 sohrani1ti t vr†gъ neratovannыhъ, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ bcdы so їrmos0mъ na ѕ7, glasa }-gw. I# prepod0bnagw dv7a kanHna na }. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Ѕёlьnыmъ vozderžanіemъ i3 trudы6, dž§e ґntHnіe, i3 vsen0щnыmъ stosnіemъ, dyšu tvoю2 cRS nadъ strastьmi2 tэlesnыmi postavilъ є3si2. Tёmže so svzthmi veselsщesz hrtA poemъ, tebЁ takovY pobёdu na str†sti darovavšago.

PrispЁ dnesь vsečestnhй denь ўspenіz tvoegw2, dž§e ґntHnіe, bogatnw veselS č†da tvo‰, vsečestne. Tёmže pominaющe tvoE drevnee žitіE, i3 ѓgGlьskuю ži1znь, svёtlw prazdnuющe, tebE vospэvaemъ, dž§e.

T temnыhъ mёstъ voshi1tivsz, kъ prevы6šnimъ svёtlostemъ preslavnw prešelъ є3si2, prpdbne, i3 tamw so s™hmi ćkw pobэdi1telь strasteй, dž§e, vэnčalsz є3si2.

BGor0dičenъ: Lю1tэ pogružaemuю dyšu moю2 vъ puči1nэ strasteй, byreю bezmёrnыhъ njbstosnій, spasenіz prosterši mi2 ryku, vozvedi2, vLčce, i3zъ glubinы2 ѕHlъ moi1hъ.

Drugjй kanHnъ prpdbnagw. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь: preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

E#щE t malыz verstы2, prpdbne ґntHnіe, veli1ku lюb0vь stzžalъ є3si2 kъ bGu: i3 segw2 radi plotsk†z vzыgr†nіz i3 str†sti do koncA ўmertvi1lъ є3si2: i3 čistot0ю ćkože kri1lы vperi1vsz preslavnw, kъ nb7sє1mъ vozletёlъ є3si2, dž§e.

VLčnemu lюbostranstvu, prpdbne, pod0bzsz, samъ stranstvovati i3zv0lilъ є3si2, ґntHnіe: tёmže vsevi1dzщee džko, vi1dz tvoE blag0e proizvolenіe, daromъ čudesъ njbogati1 tz, ćkw preslavna.

Duševnuю ti1hostь i3 lюb0vь, ćže kъ bGu, nr†vы i3 nbы6čai blagi1mi ўkrašena tS vi1dэvъ tv0й duh0vnый nastostelь, prpdbne, pror0česki vsBmъ propovёduetъ, hot‰щaz naposlёdokъ tob0ю bhti presl†vnaz, ґntHnіe.

BGor0dičenъ: Moi1hъ pregrэšenій, vLčce, pleni6cы rast0rgni, tvoego2 sn7a i3 bGa molsщi, i3 tomsщій mS grёhъ, prisnodv7o, nizloži2: ćkw da vospэvaю tS vsegdA, prenepor0čnaz, tob0ю spasaemь.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Propovёduetъ preslavnw, i3 pače trubы2 vopіetъ svzщennaz tvoS, dž§e, veli1kaz lavra, ćže tob0ю načalo prіemšaz: d0mъ že b9іz m™re, ѓщe i3 ne glasomъ, veщьmi1 že hvalitsz, glag0lz: ўtverdi1hsz tob0ю, gDi.

E#di1nago gDa vozlюbi1lъ є3si2 i3 segw2 krtъ na ramo vzemъ, prpdbne ґntHnіe, strannolёpnw poži1lъ є3si2, vъ postёhъ i3 bdёnіihъ, i3 moli1tvahъ džbrazъ bhvъ tvoi6mъ ўčenikHmъ. Tёmže i3 t hrtA proslavilsz є3si2.

Plotskagw želanіz, prpdbne, tvergsz, g0rdostь voznenavi1dэlъ є3si2: smirenіemъ že i3 niщet0ю njbogati1vsz, prevыsHkaz dosti1glъ є3si2 s™hhъ žili6щa.

BGor0dičenъ: Pomi1luй, є3di1na bGomati, pomi1luй, i3 ўщedri dyšu moю2 nkasnnuю, potoplsemuю bBsы, i3 strastьmi2 lukavыmi: i3 prežde vremene i3sh0da moegw2 sію2 njči1stiti ўmiloserdisz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Prozrёvъ b{duщaz vozda‰nіz, zdЁ malovremєnnaz ćkw ne s{щaz, dž§e, njstavilъ є3si2: i3 segw2 radi sug{baz vozda‰nіz prіslъ є3si2, prpdbne. Tёmže so ѓgGlы neprestannw poeši vLku tvoego2.

Moli1tisz, dž§e, ne prestaй nj stadэ tvoemъ, є4že mn0gimi pHtы i3 trudы6 stzžalъ є3si2, i3zbaviti vsёhъ njbstosnій, bёdъ že i3 skorbeй: da vsi2 tebE ćkw čadolюbi1va ntcA vospэvaemъ.

Veselіemъ, prpdbne, sъ či1nmi s™hhъ bGu predstoi1ši, ±že tamw veselіz i3 radosti nasыщazsz: spod0bi i3 nasъ tamwšnzz radwvanіz poluči1ti, da veselsщesz tebE veličaemъ, dž§e ґntHnіe.

BGor0dičenъ: Prosterši ryku blgoutr0bіz, bGorodi1telьnice, vsskagw mS i3zmi2 njsuždenіz, kъ tebЁ pribэgaющago, i3 tebЁ pripadaющa, i3 prizыvaющa tvoю2 p0moщь.

Sэdalenъ, glasъ d7

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Ўdivi1sz tv0й duh0vnый nastostelь, vъ tebЁ veli1ko vozderžanіe zrS, i3 vnimaše mhslію hot‰щaz nj tebЁ naposlёdokъ bhti, ґntHnіe: vi1dэvъ bo po bz7э tvoE veli1koe žitіE, i3 vražіimi prilHgi nikakože pokolebi1ma. Tёmže i3 svidёtelьstvuetъ, ćkw ntecъ i3 hrani1telь tvoegw2 žitіS, ntcє1mъ svzthz gorы2 vopіsše: seй, i4že posredЁ nasъ vi1ditsz menšій, no poslэdi2 vъ rwssji veli1kій svэti1lьnikъ bydetъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўdivi1sz їHsifъ, є4že pače є3stestvA zrS, i3 vnimaše mhslію i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennomъ začatіi tvoemъ, bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i3 svidёtelьstvuz njbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь, svzщennikwmъ vzыvaše: dv7a raždaetъ, i3 po ržctvЁ paki dv7a prebыvaetъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы, voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0ka ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Mёsto, vъ nemže leži1tъ čestn0e i3 svzщennoe tёlo tvoE, prpdbne ґntHnіe dž§e, mnHga i3scэlє1nіz ttydu prіemlюtъ vёrnіi, hrtY t duši2 vopію1щe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ne ўstraši2 tebє2, prpdbne, dolgotA žest0kagw puti2, nižE tamw razb0йničeskoe našestvіe. Tёmže s™yю g0ru došedъ, sъ syщimi tamw ntcы2 vospэvalъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vi1dэvъ vseblgjй bGъ tverdoe tvoE i3 d0broe i3zvolenіe, tamw vo s™hhъ mёstэhъ posredЁ ntє1cъ, slavna tS sotvorsetъ, sъ ni1miže spod0bi vzыvati: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: K0renь i3zъ čreslъ tS carskihъ, vsёhъ cRь ćkw syщu vozždelёvъ, i3 vhššu heruv‡mъ, i3 seraf‡mъ sodёlavъ, bcde, vseli1sz vъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo, gDi, ўslhšahъ i3 ўžas0hsz: do menє1 bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю, mnogomi1lostive.

Pr0mыslomъ b9іimъ paki ko ntečestvu tvoemY, blaženne, posыlaemь bыvaeši: ćkw da i3 tamw mn0gihъ ko spasi1telьnomu puti2 nastaviši, tvorcY vospэvati: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ўpovanіemъ byduщihъ bl†gъ, ґntHnіe, ўkrэplsemь, plotsk0e stremlenіe njbuzdalъ є3si2, i3 tvoeй pl0ti vragъ nemi1lostivъ, dž§e, bhlъ є3si2: segw2 radi i3 p0moщь svhše stzžalъ є3si2.

Vъ cэlomydrіi ži1znь tvoю2 preprovodi1vъ, prpdbne, zemn†z nbcnыmi i3zmэni1lъ є3si2, i3 netlBnnaz tlёnnыmi i3skupi1lъ є3si2. Tёmže hrtY poeši: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: D0brыhъ vsёhъ njbnaži1hsz, i3 ležY vъ ѕl0bэ: njbolkjй vsёhъ drevle padšihъ, i3 nhnэ mS preždnimi ўkrasi2, i3 vtorhhъ i3zbavi, bGonevёsto.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Monašestvuющihъ džbrazъ, dž§e, i3 nakazatelь bhlъ є3si2: tёmže i3 si6lьnыmъ zapreщaeši, na voshiщenіe ne želati, no pače malomHщnыz mi1lovati. I# t segw2 proslavilsz є3si2, ґntHnіe, i3 veli1kъ narečenъ ўči1telь kvi1lsz є3si2.

Vhšše čelovёka, ґntHnіe, stzžalъ є3si2 žitіE, ravnoagGlьnw bo poži1vъ na zemli2. Tёmže ravnu ćže ѓgGlwmъ p0čestь spod0bilsz є3si2 poluči1ti, i3 poeši sъ ni1mi vLku tvoego2.

BGodarov†nnыz tvo‰ blgod†ti, dž§e ґntHnіe, vsskъ slyhъ čelovёčeskій ўdivi1ša, i3 nauči1ša, ±že zdЁ mn‰щazsz veli6kaz, ćkw m†la i3 h{da prezrёti vs‰, i3 poslёdovati stopamъ tvoi6mъ: tonyduže moli2, prpdbne, spasti1sz namъ.

BGor0dičenъ: Ўpovanіe є3si2 moE, prečctaz, i3 spasenіe i3 pohvalA. Tёmže pribэgaю kъ pokr0vu tvoemY: ne gnušaйsz menє2 grэhi6 mn0gimi i3 bolёznьmi i3 skorbьmi2 nhnэ pogloщennagw, no predvari1vši, spasi1 mz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2, hrtE b9e: tob0ю bo, vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY, t n0щi nevёdэnіz privedenіe i4mamы.

Stranno tvoE žitіE, prpdbne, kypnw že i3 smirenіe, є4že stzžalъ є3si2, ґntHnіe, ćkw ni samagw svёta togw2, i4že vъ mjrэ, nižE s0lnečnagw sіsnіz, dost0йna tebE togw2 vmэni1lъ є3si2 zrёnіz: no vъ temnэ mёstэ є3di1nъ tebE zatvori1lъ є3si2.

CRkovь i3 d0mъ pres™agw d¦a, dž§e ґntHnіe, bhlъ є3si2, razli1čnыmi dobrodёtelьmi ўkrašenъ bhvъ: smirenіemъ g0rnюю vыsotY naslёdivъ, niщet0ю nbcnoe bogatstvo prіslъ є3si2, prpdbne.

Pamztь tvoю2 tvorsщihъ svzщennuю, t vsskihъ spasi2 pregrэšenій, i3 pečaleй, i3 napasteй: tvoE bžctvennoe daruй zastuplenіe, vsёhъ cRю2 predstosй, dž§e ґntHnіe.

BGor0dičenъ: Ćkw nevečernій svёtъ, t čreva tvoegw2 syщій vozsіsvšій, njtemnennuю dyšu moю2 njzari2, vLčce čctaz, i3 tženi2 vssku mglY serdca moegw2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Vsegdašnimъ kъ bGu račenіemъ vnЁ pl0ti i3 mjra, dž§e ґntHnіe, bhlъ є3si2: tёmže i3 žili1щe dost0йno d¦a pres™agw pokazalsz є3si2, ćkože i3 samъ hrt0sъ rečE: prišedъ so nc7emъ i3 d¦omъ, tamw vselю1sz.

Ćkw presladkій nёkій vіnogradъ, s™az gorA tebE, dž§e, i3zrasti1vši, preslavnw tob0ю krasyetsz, i3 raduющisz hrtA proslavlsetъ, tebE si6mъ darovavšago.

N0щь ćkw denь, i3 denь ćkw n0щь, tebЁ vmэnsšesz, ґntHnіe: ne dalъ bo є3si2, po pror0ku, snA nči1ma tvoi1ma, ni vёždoma dremanіz, nižE pok0z tэlesi2 tvoemY, d0ndeže sіE či1sto sъ dušeю bGu predstavilъ є3si2.

BGor0dičenъ: Tvoю2 podaždь mi2 p0moщь, i3 i3zbavi mS bёdъ i3 skorbeй, i3 pregrэšenій moi1hъ, ćže vsёhъ r0ždšaz pri1snoe i3zbavlenіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Ćkw svoboždena bhvši blažennaz tvoS dušA t tsžesti plotskjz, i3 t g0rьkagw faraHna muči1telz, mjra segw2 i3zšedši, vъ zemlю njbэtovanіz raйskagw preйde nemztežnw, so s™hmi prebыvaetъ veselsщisz.

Nhnэ svzщennoe tёlo tvoE, prpdbne, vъ peщerэ ležaщee, i3scэlє1nіz mnHgaz i3stočaetъ vёroю prihodsщыmъ. Tёmže m0limъ tS, i3 dušє1vnaz zdr†vіz molьbami tvoi1mi podaždь tebE slavzщыmъ.

Svэtlёйši s0lnca vozsіS, prečestnaz pamztь tvoS, ґntHnіe, vъ nю1že sošedšesz proslavlsemъ tvoE ўspenіe i3 trudы2, ±že preterpёlъ є3si2 vъ ži1zni seй, prossщe t hrtA tob0ю prіsti grэhHvъ njstavlenіe.

BGor0dičenъ: Krasotы6 mS vi1dэti slavы tvoeS spod0bi, є3gdA t pl0ti moeS hoщY razluči1tisz, ćkw ўtverždenіe moE є3si2, vLčce: da tsю1du prіimY i3zbavlenіe.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vozbrannoй:

Vozloži1vъ sebE bGu, pače vsёhъ vozlю1blennomu t ю4nosti, prpdbne, tomY t vseS duši2 lюb0vію poslёdovalъ є3si2: mjra že tlBnnaz nivočt0že vmэni1vъ, vъ zemli2 peщeru sodёlalъ є3si2, i3 vъ neй d0brэ proti1vu nevi1dimagw vragA k0zneй podvizavsz, ćkw svэtozarnoe s0lnce vo vs‰ koncы2 zemli2 vozsіslъ є3si2: tonyduže veselssz prešelъ є3si2 kъ nbcnыmъ čert0gwmъ. I# nhnэ so ѓgGlы vLčnю prest0lu predstoS, pominaй nasъ čtyщihъ pamztь tvoю2, da zovemъ ti2: raduйsz, ґntHnіe dž§e našъ.

Jkosъ: Prisnosyщnagw nemercaющagw svёta s™hz trbcы nasladi1tisz želaz, i3 segw2 radi četыredesztolёtnoe vremz, vъ є3di1noй peщerэ temnэ tebE zatvori1vъ, ttydu neish0denъ, dž§e, prebhlъ є3si2, d0ndeže tёlo tvoE či1sto sъ dušeю bGu predstavilъ є3si2. Tonyduže i3 po prestavlenіi, ćkw ži1vъ, t gDa darov†nіz čudesъ prіslъ є3si2, i3scэlsti razli6čnыz bolBzni ѕlЁ stražduщihъ, i3 bёsы t čelovBkъ prihodsщihъ i3zgoni1ti. Tёmže m0limъ tS: moli1sz, dž§e, sohrani1ti bezъ vreda ntečestvo tvoE, gradъ že i3 lю1di, da zovemъ ti2: raduйsz, ґntHnіe dž§e našъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Povelёnіemъ duh0vnagw tvoegw2 nastostelz, blženne ґntHnіe, paki ko ntečestvu tvoemY posыlaemь bыvaeši. Tёmže rečє1nnaz tebЁ ntcemъ, ćkw t bGa povelBnnaz sotvori1lъ є3si2: i3dёže prišedъ, dž§e, mn0gihъ dyšы gDu privelъ є3si2.

S™ёйšagw mёsta, prpdbne ґntHnіe, ćkw dosti1glъ, mn0gihъ žitіemъ tvoi1mъ ўdivi1lъ є3si2: vhše bo čelovёka vosprіemъ žitіE, i4mže mn0gihъ mіrsk†z prezirati sotvori1lъ є3si2.

Ґrhіepjskopa їlarіHna peщeru ćkw njbrёtъ, trudolю1bnэ vъ neй poži1lъ є3si2, prpdbne, vъ moli1tvahъ i3 poщenіihъ, d0ndeže i4nuю peщeru sebЁ sodёlalъ є3si2: vъ neйže spod0bilsz є3si2 g0rnzgw zvanіz.

BGor0dičenъ: Čelovёčєskіz nap†sti i3 sovёtы, čctaz, razori2 b9estvennыmi moli1tvami tvoi1mi, i3 rabы6 tvo‰ i3zbavi bolёznennыhъ pregrэšenій: ćkw da prisnodv7u tS ўblažaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Veli1kagw trudopol0žnika, i3 revni1telz tvoemY žitію2, prpdbne ґntHnіe, feod0sіa blžennago stzžalъ є3si2, ѓgGlьskomu tvoemY žitію2 poslёduющa: sъ ni1mže vъ vhšnihъ vodvorszsz, nasъ pominaй.

N0vago tS mwmsea, dž§e, poznahomъ, strasteй pobэdi1telz: ćkože bo džnъ drevle ґmali1ka pobэdi1vъ, lю1di i3zvedE: th že, dž§e, mn0žestvo monašestvuющihъ vъ zemlю njbэtovanіz raйskagw privelъ є3si2.

Grada i3 ntečestva tvoegw2 preselьnikъ, dž§e, bhlъ є3si2: po paki b9іimъ promыšlenіemъ, ko ntečestvu tvoemY slavnw svidёtelьstvovanъ vozvraщaešisz, i3dёže blagodatь t gDa, dž§e, prіslъ є3si2.

BGor0dičenъ: Peщь prowbrazovaše tvoE ržctvo2, prenepor0čnaz: džtroki bo ne njpali2, ćkože ni ložesnA tvo‰ džgnь nesterpi1mый. Tёmže m0limъ tS: ngnS vёčnagw i3zbavi rabы6 tvo‰.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

VLki tvoegw2 hrtA, prpdbne ґntHnіe, smirenію porevnovalъ є3si2: i3 segw2 radi smirennoe i3 žest0koe žitіE vozlюbi1lъ є3si2, zemnagw pristrastіz trэvazsz. Tёmže p0česti s™hhъ spod0bilsz є3si2, i3 sъ ni1mi poeši gDa vo vёki.

TvoE preslavnoe ўspenіe prazdnuющыmъ, blaženne, moli1sz, i3zbavitisz vsBmъ t razli1čnыhъ napasteй, da vsi2 tebE proslavlsemъ, ґntHnіe, i3 prevozn0simъ gDa vo vёki.

NJ nasъ mi1lostivno džko, ґntHnіe, prostiraй ko vLcэ, čadolю1bnoe pokazyz, i3 netlyčnw t nasъ dyhomъ prebыvaй, prpdbne, ćkože njbэщalsz є3si2, є3gdA bhlъ є3si2 sъ nami, da vsi2 sъ tob0ю hrtY vospoemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Na molenіe moE ўmiloserdisz nhnэ, i3 radostь mi2 vъ pečali mёstw daruй, da poю1 tz, vLčce, sn7u tvoemY vospэvaz: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I#scэlє1nіz nbi6lьna, prpdbne, vёroю prihodsщыmъ ko hramu tvoemY, i3 syщыmъ vъ sk0rbehъ ўtэšenіe podavaй, da vsi2 sъ tob0ю hrtY vopіemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Blagodarnoe sіE pёnіe prinossщыz ti2, dž§e, svhše mi1lostivnw naziraй, i3 moli2 hrtA i3zbavitelz, spasti2 vsёhъ vopію1щihъ є3mY: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Prinesesz darъ vsederži1telю, tob0ю mn0žestvo spasaemыhъ, tvoemY žitію2 poslёduющihъ, ґntHnіe. Tёmže moli2 spasti1sz vsBmъ, sъ tob0ю hrtY vopію1щыmъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Veli1komu tainstvu ržctvA tvoegw2, kto2 ne ўdivi1tsz, bcde; i3li2 kjй ljzhkъ zemenъ, i3li2 ќmъ bezpl0tenъ i3zreщi2 vozm0žetъ; pače є3stestva bo i3 smhsla, bcde, ziždi1telz rodilA є3si2.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblažennaz bcde, či1staz prisnodv7o.

ҐntHnіa drevle prosіsvšagw, togw2 žitію2 vssčeski porevnovati potщalsz є3si2. DŽnъ bo vъ pusthnю є3di1nъ vseli1sz: th že vъ peщerэ є3di1nago sebE zatvori1lъ є3si2, i3 mn0gimi lёtы, dž§e, neish0denъ prebhlъ є3si2.

Pečerskomu žitію2 pervonačalьnikъ, i3 nastavnikъ, dž§e, bhlъ є3si2: i3 tamw podvizalsz є3si2 ćkw bezpl0tenъ. Tёmže i3 hrt0sъ darovanіemъ čudesъ njbogati1 tz, prpdbne.

Moє1ю rukY vozdэsnіe prіimi2, prpdbne, vLčnэй pod0bzsz blgosti, preziraz pregrэšє1nіz: th bo dyšu ўzzvi1lъ є3si2 hrt0voю lюb0vію, i3 є3gw2 prečctыz bGomatere. ю4že ўmoli2 spasti2 dyšы našz.

BGor0dičenъ: Ruk0ю tvoeю, prpdbne ґntHnіe, є4že kъ bGu vozdэsnіemъ, preslavnw čudodёйstvovasz, moli1tvami bo tvoi1mi džgnь sъ nb7sE sv0diši, vo njčiщenіe mёsta hrama prečctыz: ю4že vsi2 sъ tob0ю veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

PahHmіa veli1kagw, ѓgGlьskagw vidёnіz spod0blьšagwsz, žitіE, dž§e, podražavъ, ravnoagGlьnw vъ peщerэ poži1lъ є3si2. Tёmže i3 ravnoagGlьnuю p0čestь spod0bilsz є3si2 prіsti, ґntHnіe. Dvaždы.

I$že t s™hz gorы2 putemъ vedyщimъ, dž§e, mёsta kjevskagw dosti1glъ є3si2, i3dёže bsše ўg0dno vLčcы m™re b9іz hramu vozdvi1gnutisz: i3 tamw hramъ prečestenъ vъ slavu bGomatere, kypnw so blažennыmъ feod0sіemъ vozdvi1glъ є3si2. Tёmže tS vsi2 sъ ni1mъ veličaemъ.

BGor0dičenъ: Svэtorodi1telьnice dv7o, duši2 moeS džblakъ tženi2, i3 davaй či1stw zrёti, vLčce, spasi1telьnuю dobr0tu vozsіsvšuю neizglag0lannw, i3zъ tvoeS prečctыz ўtr0bы vo svёtъ kzhkwvъ, prepёtaz.

Svэti1lenъ: Žiteйskoe sladostrastіe ўmertvi1lъ є3si2, ґntHnіe: slavu že malovremennuю poznavъ, seS vsk0rэ tstupi1lъ є3si2, tёsnыmъ putemъ i3zv0livъ hodi1ti, vedyщimъ kъ raйskomu prostranstvu. Tёmže moli1sz, ґntHnіe, spasti1sz tebE počitaющыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcdu tS voi1stinnu i3spovёdaющe, vLčce, i5že tob0ю spasaemіi: th bo bGa rodilA є3si2, raz0ršago krt0mъ smertь, i3 kъ sebЁ privlekša prepod0bnыhъ sob0rы, sъ ni1miže tS voshvalsemъ, dv7o.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Želaz vi1dэti neizrečennuю radostь s™hhъ, i3 vesє1lіz pravednыhъ, bGu ўgodi1všihъ, vssko veselіe, є4že vъ mjrэ, voznenavi1dэlъ є3si2, no vъ postёhъ, i3 slezahъ provodi1vъ dni2 tvo‰, d0ndeže i3 str†sti tэlє1snыz ўmertvi1lъ є3si2. Tёmže i3 spod0bilsz є3si2 pravednыhъ radovanіz: sъ ni1miže moli1sz, spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Dnesь pohvalьnuю pёsnь vъ pamzti tvoeй, ґntHnіe, tebЁ prinossщihъ prіimi2, i3 predvari2 kъ bGu moli1tvami tvoi1mi, i3 i3zbavi nasъ t šyzgw stosnіz, i3 i3zbrannыhъ časti sočetati moli2: da tebE vsi2 ćkw teplago predstatelz dost0йnw ўblažaemъ.

Vъ temnomъ mёstэ ćkw ѕvэzdA vozsіslъ є3si2, prpdbne, i3 mr†čnaz li1ca bэsHvъ posrami1lъ є3si2, premydre: tnю1duže vozšedъ kъ nb7sє1mъ, so derznovenіemъ prt0lu hrt0vu predstoS, pominaй prazdnuющihъ pamztь tvoю2, prpdbne, mi1lostь njbrэsti2 namъ vъ denь sydnый.

Slava, glasъ }:

Ntečestvo tvoE, prpdbne dž§e ґntHnіe, njstavivъ, i3 v0lьnoe stranstvo gDa radi prіemь, trudы2 d0lgagw puti2 šestvіz, žaždu i3 gladъ, stydenь že i3 zn0й hrtA radi preterpёlъ є3si2. Tёmže i3 slhšiši: blagjй rabe i3 vёrnый, vni1di vъ radostь gDa tvoegw2. SegH že glasa i3 namъ ўslhšati, dž§e, moli1sz, da vsegdA tvoю2 pamztь lюb0vію ўblažaemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2:

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji, prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa:

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

E#đlіe matfea, začalo ‹.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.